ISPadmin 5.04 beta2

Share
22. 03. 2019

DATUM VYDÁNÍ: 06.02.2019

Odesílání faktur emailem

 • Fakturace / Faktury / Faktury / Odeslat faktury emailem:
  • Položka Počet klientů bez e-mailové adresy se nyní zobrazuje i v případě, že je počet roven 0.
  • Kliknutím na číslo u položky Počet emailů k odeslaní se zobrazí okno s přehledem.
  • Kliknutím na číslo u položky Počet klientů bez e-mailové adresy se zobrazí okno s přehledem.
 • Fakturace / Faktury / Faktury / Přehled u konkrétní fakturační skupiny:
  • Kliknutím na číslo v sloupci K odeslání lze rovnou přejít k odesílání faktur. Není nutné jít přes menu v posledním sloupci tabulky.
  • V patičce tabulky je vypsán celkový počet neodeslaných emailů.

QR kód – Úpravy

 • QR kód a dlouhá korespondenční adresa: Pokud byla korespondenční adresa dlouhá, mohlo dojít k překrývání adresy QR kódem. Provedli jsme úpravu, která tuto situaci řeší.
 • Z QR kódu byl odstraněn Den splatnosti. Ten se doplní automaticky při načtení kódu.

Sloupec Reverse charge ve Statistiky / Stat. Klientů / Souhrn služeb

 • V přehledu je sloupec Reverse charge, ve kterém se zobrazuje buď hodnota ANO (fakturováno v režimu reverse charge), nebo NE (fakturováno v běžném režimu).
 • K dispozici je i filtr, pomocí kterého si můžete zobrazit jen služby fakturované v režimu reverse charge, resp. jen služby fakturované v běžném režimu.

Logování automaticky pozastavených služeb

 • Do Historie (Karta klienta / Historie, resp. Statistiky / Historie / Historie) se logují informace o automaticky pozastavených službách.
 • Zahrnuty jsou informace o názvu automaticky pozastavené služby, důvodu pro automatické pozastavení i další detaily (např. pozastavit od – do).

Další změny

 • Fakturace / Přehledy / Účetní přehled: Po kliknutí na tlačítko Zobrazit přehled faktur v PDF se uložil soubor bez přípony .pdf. Nyní se již soubor uloží i s touto příponou.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Konkrétní služba: Při přidělení dealera se nepropsala procentuální provize, kterou má dealer nastavenou ve svém profilu. Nyní se již propisuje.
 • Byl upraven způsob ukládání nových smluv v Kartě klienta. Při vícenásobném kliknutí na tlačítko Uložit mohlo dojít k vícenásobnému uložení smlouvy.
Pomohl Vám tento článek?