ISPadmin 5.06 stable

Share
28. 05. 2019

DATUM VYDÁNÍ: 27.05.2019

ARES ve formuláři Přidání/Editace klienta

 • Jelikož u vzdáleného serveru, se kterým ISPadmin komunikuje po kliknutí na tlačítko ARES, došlo k výraznému zpomalení ve vyřizování požadavků, rozhodli jsme se prodloužit časový limit, aby se úspěšnost požadavků podstatně zvýšila.
 • Před touto úpravou mohlo dojít k vypršení daného limitu a k zobrazení hlášky IČO nebylo nalezeno.
 • Po kliknutí na tlačítko ARES vyčkejte na zobrazení okna s dalšími informacemi. Může to chvíli trvat!
 • Dále jsme upravili zobrazované hlášky:
  • Hláška IČO nebylo nalezeno se bude zobrazovat pouze v případě, že ISPadmin získal ve vyhrazeném časovém limitu informaci o neexistenci daného IČO.
  • Pokud ani v námi prodlouženém časovém limitu ISPadmin nedostane odpověď od ARES serveru, zobrazí se hláška ARES server neodpověděl ve vyhrazeném čase!

Hardware / Nastavení / Nastavení pingu

 • Původní stránku Hardware / Nastavení / Nastavení pingu jsme rozdělili na dvě podstránky:
  • Individuální: Tabulka Individuální nastavení pro zařízení/router
  • Systémové: Tabulka Výchozí nastavení pro skupiny + Tabulka proměnných
 • Pokud měl uživatel oprávnění pro stránku Nastavení pingu, bude mít nyní i oprávnění pro tyto podstránky.
 • Do hromadných akcí v tabulce Individuální nastavení pro zařízení/router jsme přidali možnost Prodloužit platnost nastavení na Neomezeně.
 • Dále jsme doplnili upozornění, že při prodlužování platnosti nastavení dochází k prodloužení od aktuálního dne.

Další změny

 • Plánování / Přehled / Export do CSV: Sloupec Typ je v exportu rozdělen na dva sloupce: ID a Typ.
 • Při uzavírání úkolů nešel zaškrtnout checkbox Vyfakturovat.
 • Upraveno logování SMS upomínek v Historii (Systém / Zprávy / SMS)
 • Opraveno vykreslování Wiki stránek
Pomohl Vám tento článek?