Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Changelog

ISPadmin 5.13

ISPadmin 5.13 stable

DATUM VYDÁNÍ: 19.08.2020

 • Karta klienta / Statistiky Internetu / Data za měsíc / Ikona Lupa / Ikona Graf: Opraveno přesměrování po kliknutí na tlačítko Zpět
 • Karta klienta / Aktivní služby / IPTV: Upravena fakturace při zadání rozdílných dat Fakturovat od u služby a u balíčku (tarifu)
 • Plánování / Editace úkolu: Doplněny chybějící popisky v sekci Viditelné smlouvy pro techniky
 • Ostatní / Wiki: Opravena chyba po vypršení platnosti backlinku (tlačítko Zpět)
 • Ostatní / Nástroje / Přesun z routeru na router: Doplněny chybějící popisky
 • Dashboard / Finance / Klienti s nezaplacenými fakturami po splatnosti: Z přehledu odstraněni smazaní klienti (položky DELETED)

ISPadmin 5.13 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 07.08.2020

 • Klienti / Internet: Řazení dle sloupce Rychlost: Data jsou řazena podle první rychlosti (download).
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Pokud je vybrán konkrétní AP, tak se v položce IP adresa klienta nabízí jak IP adresy na daném AP, tak i IP adresy bez AP.
 • Karta klienta / Fakturace: Za určitých okolností se neuložila defaultně nastavená emailová adresa při odesílání emailu s fakturou. Opraveno.
 • Karta klienta / Odstranit klienta: Byla odstraněna chybová hláška při deaktivaci.
 • Hardware / Routery / Router status / Dashboard: Bylo upraveno vyčítání dat týkajících se packet snifferu.
 • Hardware / Routery / Všechny: Ve zmenšeném i standardním zobrazení routerů se zobrazují stejné hodnoty Offline i Poslední uptime.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byla opravena chyba při editaci zařízení připojeného k routeru / switche.
 • Hardware / Routery / Všechny / Nastavení / Queue trees: Byl opraven problém s přepisováním při přidávání QT.
 • Hardware / Switche: Na stránku byl přidán nový filtr (obdobný jako u routerů).
 • Hardware / POPy / Všechny: Byly přidány sloupce Otevřené úkoly, Online zařízení a Offline zařízení.
 • Hardware / POPy / Všechny / Karta POPu: Byla přidána záložka Úkoly.
 • Hardware / Nastavení / Typy zařízení: Do selectboxu Typ zařízení byly přidány další typy zařízení.
 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: Do tabulky byly doplněny další potřebné údaje.
 • Fakturace: Import plateb z SK pošty: Bylo přidáno tlačítko na zrušení spárování platby s fakturou (SK lokalizace).
 • Fakturace / Nastavení / Obecné: Byl upraven link na dokumentaci u položky Universal XML export.
 • V horním panelu byl upraven odkaz na Wikipedii. Byly odstraněny odkazy na starou Wikipedii.
 • Bylo upraveno API pro práci s úkoly s POPem + Kalendář.
 • Bylo opraveno propisování hodnot místo proměnných $BYT_INST$ a $PATRO_INST$.
 • Do systému byly přidány nové proměnné pro obecnou službu: $UNIVERSAL_TYP_SMLOUVY$ (Typ smlouvy) a $UNIVERSAL_SMLOUVA_DO$ (Trvání smlouvy do).

ISPadmin 5.13 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 21.07.2020

Dashboard

 • U widgetů byla přidána možnost změnit jejich pozici v rámci jim vyhrazeného prostoru.
 • Přibylo individuální nastavení některých widgetů (Příchozí SMS zprávy, Vysoké zatížení CPU routerů, Nagios notifikace).
 • Do widgetů obsahujících tabulky byla přidána možnost řazení.
 • V sekci Přehled bylo upraveno výchozí řazení přijatých SMS zpráv.
 • V sekci Přehled byla do úkolů přidána informace o jménu (názvu) relevantního klienta či routeru.
 • Do sekce Upozornění bylo přidáno upozornění na faktury dealerů po splatnosti.
 • Sekce Upozornění se nyní objeví po přihlášení místo stávající stránky s upozorněními.
 • Do sekce Síť byly přidány tři nové widgety: MikroTik – Přehled, MikroTik – Základní služby a MikroTik – Ostatní služby. Ve všech těchto widgetech jsou prokliky do příslušných sekcí systému.
 • Do sekce Síť byla přidána možnost monitoringu routerů.
 • V sekci Systém bylo upraveno zobrazování dat ve widgetech.
 • V sekci Systém přibyly grafy vytížení linky a zatížení CPU a informace o využití disku.
 • V postranním menu přibyla nová záložka Služby, která obsahuje informace o službách ze stránky Klienti / Úvod.

Helpdesk

 • Helpdesk / Tikety: Byla upravena oprávnění pro přesun tiketů mezi odděleními. Byla přidána hláška v případě nepovoleného přesunu (nedostatečná oprávnění).
 • Heldpesk / Tikety: Při prokliku do detailu tiketu se případné související notifikace automaticky označí za přečtené.
 • Helpdesk / Tikety: Ikona pro zrušení konkrétního filtru (křížek) v záhlaví tabulky byla barevně zvýrazněna pro snažší orientaci v přehledu tiketů.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Byla přidána možnost editovat předmět.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: V popisku záložek v prohlížeči se nyní zobrazuje informace o čísle a předmětu tiketu.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: U příloh byla doplněna informace o jejich velikosti.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Pokud jsou u tiketu vyplněna i pole Kopie či Skrytá kopie, tak jsou automaticky zobrazena bez nutnosti rozklikávat detail.
 • Helpdesk / Nastavení / Oddělení: Bylo upraveno ukládání dat při změně nastavení oddělení.
 • Systémové notifikace: Do notifikací v systému byly k dosud poskytovaným informacím přidány i bližší informace o relevantních tiketech (od koho + předmět), aby bylo zřejmé, o které tikety jde.
 • Emailové notifikace: Do emailových notifikací bylo přidáno tělo emailu.
 • Emailové notifikace: Dále byla upravena hlavička notifikačního emailu, aby bylo již v přehledu emailů ve vašem klientovi zřejmé, kdo (uživatel či klient) danou notifikace vyvolal.
 • Helpdesk: Bylo upraveno vyčítání příloh emailů poslaných ze Seznam.cz (CZ lokalizace).

Grafy

 • Nastavení / Ostatní / SNMP OID: Bylo upraveno vytváření SNMP šablon.
 • Hardware / Routery / Všechny: U zařízení připojených k routeru bylo upraveno nastavení SNMP šablon. Šablony se nyní vybírají v příslušném poli. Nebere se tedy v potaz nastavení přesného typu.
 • Byly přidány nové grafy pro SNMP.
 • Byla přidána možnost nastavení grafů. Po kliknutí na ozubené kolečko u grafu se zobrazí možnosti nastavení (osy y, linky).
 • Byla přidána možnost stáhnout graf jako obrázek.
 • Bylo upraveno přiblížení u grafů: Byla přidána možnost vybrat si konkrétní oblast grafu. Automatické přiblížení lze aktivovat kliknutím na příslušné tlačítko (Automatické přiblížení). Aktivní přiblížení je možné také zrušit pomocí dalšího tlačítka (Zrušit přiblížení).
 • Byl opraven problém se zobrazováním grafů na mobilních zařízeních.

POPy

 • Nastavení POPů se přesunulo ze záložky Nastavení / Číselníky / POPy do záložky Hardware / POPy / Všechny.
 • Na dané stránce je vidět seznam POPů se základními informacemi o nich.
 • POPy zde můžete přidávat, editovat a mazat. Můžete si je také nechat zobrazit na mapě.
 • Po kliknutí na název POPu se dostanete do Karty POPu, kde máte přehledy s kontakty, fotkami, zařízeními, smlouvami, zbožím a dokumenty týkajícími se daného POPu.
 • Ke každému POPu můžete přidávat fotky, smlouvy, zboží a dokumenty.
 • Smlouvu si můžete nechat vygenerovat na základě vybraného vzoru (včetně systémových proměnných) nebo si ji také můžete nahrát již hotovou.
 • Přehled ze záložky Hardware / Přehled se přesunul do záložky Hardware / POPy / Přehled.

OKU (CZ lokalizace)

 • Ve formuláři u služeb typu VoIP a Mobil přibylo pole pro zadání OKU (Ověřovací kód účastníka).
 • Pokud je pole vyplněné, zobrazí se daný kód v přehledu služeb v Kartě klienta / Aktivní služby.
 • Pokud je pole vyplněné, zobrazí se daný kód i klientovi v jeho Portálu klienta (u příslušné služby).
 • Do systémových proměnných byly přidány proměnné $VOIP_OKU$ a $MOBILE_OKU$.

Dodatečný text položky na faktuře

 • Do všech služeb kromě obecné služby bylo přidáno nové pole Dodatečný text položky na faktuře.
 • Dále přibyla proměnná $INVOICE_ITEM_TEXT$, kterou lze použít v poli Popis na faktuře v nastavení aktivních služeb v Nastavení / Aktivní služby / Obecné.
 • Pokud budete mít vyplněn nějaký krátký popisek u aktivní služby a zároveň budete mít v nastavení daného typu aktivní služby uvedenu onu proměnnou, tak se na faktuře v konkrétní položce objeví to, co jste u dané služby zadali do příslušného pole.
 • Proměnnou můžete umístit v popisu na různá místa. Mějte však na paměti, že na posledním místě vždy bude systémem vygenerované fakturované období.

Hromadné generování faktur

 • Do hromadného generování faktur jsme začlenili kontrolní mechanismus, který má zabránit případnému vystavení záporné faktury.
 • Pokud například uživatel zadá u klienta z nějakého důvodu zápornou průběžnou položku, tak to v praxi může v kombinaci se zadanými cenami služeb a slevami vést až k potenciálnímu vzniku záporné faktury.
 • Systém takové faktury při generování najde a přeskočí je.
 • Následně zobrazí seznam klientů, u nichž nedošlo z daného důvodu k vygenerování faktur(y).
 • U každého klienta je možné se prokliknout do jeho Karty klienta a tam zkontrolovat fakturované položky.
 • Na základě toho pak lze provést úpravy.
 • Dále jsme do hromadného generování faktur začlenili vylepšení, které má zabránit vystavení kompletně nulových faktur.
 • Tím nejsou myšleny všechny faktury, u nichž je celková částka rovna nule, nýbrž pouze faktury, u nichž jsou všechny fakturované položky rovny nule.
 • V takovém případě nemá smysl fakturu vystavovat.
 • Systém takové faktury při generování najde a přeskočí je.
 • Následně zobrazí seznam klientů, u nichž nedošlo z daného důvodu k vygenerování faktur(y).
 • U každého klienta je možné se prokliknout do jeho Karty klienta a tam zkontrolovat fakturované položky.

Upomínky

 • Pokud jste doposud měli v šablonách upomínek nastavenu u položky Minimální dlužná částka u faktury pro odeslání upomínky 0, tak to znamenalo, že se brala defaultní hodnota z obecného nastavení fakturace (request_for_pay_min_amount).
 • Po změně v této verzi se již v takovém případě hodnota z request_for_pay_min_amount nebude brát v potaz, což znamená, že při zadání 0 do šablony se budou generovat upomínky při jakékoliv dlužné částce u konkrétních faktur.

Kalendář

 • V sekci Technici v postranním menu byli lépe barevně odlišeni zobrazovaní a nezobrazovaní technici.
 • Byla zrušena sekce Informace.
 • Informace z této sekce se přesunuly do sekce Nastavení, kde se v případě potřeby zobrazí jako info pop-up.
 • V sekci Nastavení přibyl nový checkbox pro zapnutí/vypnutí stávajícího způsobu navigace v Kalendáři.
 • Když checkbox zaškrtnut bude, tak se bude navigace chovat jako doposud.
 • Když zaškrtnut nebude, tak bude navigace fungovat stejně jako ve zbytku v systému (vertikální či horizontální posun).
 • Daný checkbox je defaultně zaškrtnutý. V případě potřeby jej můžete u jednotlivých uživatelů odškrtnout.

Úkoly

 • Jelikož se drtivá většina úkolů odehrává v rámci jednoho konkrétního dne, tak došlo k úpravě zadání konce úkolu.
 • Doposud se musel vybrat nejprve den a pak až samotný čas.
 • Nyní se zadává pouze čas.
 • Pokud je však potřeba zvolit jiný den, je to stále možné.
 • Stačí kliknout na již předvybrané datum v okně a změnit ho.

Strávený čas

 • U řešení úkolu se od této verze zadává strávený čas v hodinách a minutách. Umožní to přesnější zápis stráveného času.
 • Dříve se zadávaly pouze hodiny.
 • Pokud řešení trvalo 90 minut, tak se dříve zadávalo 1,5 do pole pro hodiny. Nyní se do pole pro hodiny vyplní 1 a do pole pro minuty 30.
 • Pokud řešení trvalo 30 minut, tak se dříve zadávalo 0,5 do pole pro hodiny. Nyní se do pole pro minuty zadá 30.
 • Pokud řešení trvalo 60 minut, tak se dříve zadávalo 1 do pole pro hodiny. Nyní se do pole pro hodiny také zadá 1.
 • Byl upraven formát stráveného času ve všech souvisejících přehledech (h:min).

Výkaz prací

 • Plánování / Výkaz: Dříve se na této stránce zobrazovaly pouze zcela dokončené (uzavřené) úkoly. Nyní se zde zobrazují i úkoly, které uzavřené nejsou, ale je u nich už uvedena konkrétní činnost (řešení).
 • S tím souvisí i změna u úkolů, které zasahovaly do více období. Dříve se takové úkoly objevily v období, kdy došlo k poslednímu řešení. Nyní se objeví v obou (část v jednom a část v druhém) společně s příslušnými hodnotami stráveného času a ceny.
 • Při počítání času a cen u úkolů s více techniky (uživateli) jsou jednotlivá řešení navázána na konkrétního uživatele. Nedochází tedy k žádnému přepočítávání po uzavření úkolů.

Výpovědi

 • Po zaškrtnutí checkboxu Automaticky smazat službu po ukončení výpovědní lhůty je možné ještě navíc zvolit i změnu stavu.
 • Pokud není žádný stav vybrán, nedojde k žádné změně. Vše tedy bude fungovat jako doposud.
 • Pokud stav vybrán je, dojde nejen ke smazání služby, ale i ke změně stavu na ten vybraný (odlišný) stav.
 • Všechny změny se zalogují v historii.

Seznam provizí dealera

 • V Nastavení / Administrátoři / Dealeři / Zobrazit statistiku / Seznam provizí naleznete seznam provizí konkrétního dealera.
 • Můžete zde filtrovat dle typu služby a druhu provize.
 • Pokud ve filtru Typ služby zvolíte určitý typ služby, tak již není možné filtrovat s pomocí filtru Druh provize, protože provize je v takovém případě vždy průběžná.
 • Pokud zvolíte ve filtru Druh provize možnost Jednorázová, tak není ze stejného důvodu možné použít filtr Typ služby.
 • Fulltextové vyhledávání prohledává název a ID služby, jméno klienta a provizi.
 • Data lze řadit dle sloupců Klient a Druh provize.

Další změny

 • Klienti / Internet: Do tabulky a exportu byl přidán sloupec Skupina.
 • Klienti / Internet: Do filtru Podrobnosti byla přidána možnost Aktivní paušální cena. Pomocí ní si lze vyfiltrovat služby Internet s nastavenou paušální cenou.
 • Karta klienta / Informace / Odeslat nastavení na email: Pokud je u služby Internet vyplněna položka NAT IP, zobrazí se tato informace v PDF souboru s nastavením služeb, který se odesílá z této stránky.
 • Karta klienta / Informace: Opravena ikona signalizující stav ověření dle ARESu (CZ lokalizace)
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Při kontrole výše zadané jednotkové slevy se nyní berou v potaz i případné podřazené služby či další IP adresy.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: V přehledu služeb typu Internet přibyla tlačítka pro (de)aktivaci zobrazování grafů pingu v Portálu klienta. Pro použití tohoto tlačítka je nezbytné mít oprávnění pro editaci aktivních služeb.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Obecná služba: Do formuláře byla přidána možnost zvolit typ smlouvy a její trvání. V přehledu obecných služeb přibyl sloupec Trvání smlouvy do.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Obecná služba: Do formuláře byla přidána možnost zadat Fakturovat do.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Přesunout: Do formuláře bylo přidáno upozornění, které se zobrazí, pokud je u přesouvané služby vystavena faktura i na další období.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Přesunout: U IPTV služeb obecného typu byla přidána možnost přesunout službu k jinému klientovi.
 • Karta klienta / Výpovědi: Do tabulky byl přidán nový sloupec Dokument. Pokud byl k dané výpovědi přiložen dokument, tak se zde objeví jeho název a odkaz ke stažení.
 • Karta klienta / Smlouvy: Ikona pro odeslání smlouvy se mění dle toho, zdali smlouva již byla odeslána, či nikoliv. Pokud byla odeslána, je po najetí na ikonu vidět i informace o tom, kdy k tomu došlo.
 • Karta klienta / Odstranit klienta: Bylo odstraněno tlačítko Zpět. Pokud se rozhodnete klienta nedeaktivovat či neodstraňovat, tak se stačí přemístit do jiné záložky v Kartě klienta.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byl přidán filtr pro zobrazení routerů, které aktuálně běží v nouzovém režimu.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byla opravena nabídka minut v sekci Restart routeru.
 • Hardware / Routery / Router status / Wifi spoje: Popisky spojů z přehledu byly přidány i do detailu spojů nad zobrazené grafy.
 • Nastavení / Číselníky / Nagios / Kontakty: Bylo přidáno vynucení updatu konfigurace Nagiosu po smazání kontaktu či skupiny kontaktů.
 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: Do tabulky byly doplněny další údaje.
 • Statistiky / Sez. vysílačů: Byly upraveny podmínky pro zobrazení zařízení v seznamu.
 • Fakturace: Byly upraveny podmínky pro zobrazení dat u slevových položek na fakturách.
 • Fakturace / Přehledy / Účetní přehled: Do tabulky a exportu byl přidán sloupec Fakturační skupina.
 • Fakturace / Banka / Import / Vyřazené platby: Fultextové vyhledávání bylo rozšířeno na všechny sloupce v tabulce. Byla přidána možnost řazení dat dle jednotlivých sloupců.
 • Fakturace / Banka / Email: Bylo doplněno vyhledávání v sloupci Příjemce.
 • Fakturace / Banka / Email: Byla přidána podpora pro automatické vyčítání plateb z importního souboru Slovenské pošty zaslaného emailem (SK lokalizace).
 • Fakturace / Nastavení / Obecné: U položek proforma_mail_copy a reminder_mail_copy byla přidána možnost odmazat již zadané hodnoty.
 • Do sekce Odesílání faktur v seznamu systémových proměnných jsme přidali proměnnou $FAKTUROVANE_OBDOBI$, kterou je možné použít při odesílání faktur.
 • Portál dealera: Byl opraven problém se smzáním faktury.
 • Upraveny podmínky pro zobrazení upozornění Chyba automatického importu z IPEX: Upozornění se zobrazí pouze tehdy, když dojde k opakované chybě při automatickém importu. Pokud se upozornění zobrazí, bude nutné (jako doposud) kliknout na tlačítko Beru na vědomí. Tím upozornění zmizí.ISPadmin 5.12

ISPadmin 5.12 stable

DATUM VYDÁNÍ: 22.06.2020

Chtěli bychom vás upozornit, že v rámci updatu na novou verzi bude provedena konverze celé řady původních grafů na nové. Proces proto může zabrat podstatně delší dobu. Tato informace se týká hlavně těch, co budou přecházet z verze 5.11 stable na tuto verzi. Naplánujte si proto update na vhodnou dobu.

 • Hardware: Upraveny skripty pro generování grafů pro Cambium a Canopy
 • Fakturace / Hlavní kniha: Upraven layout stránek
 • Portál klienta / Helpdesk: Upraveno výchozí řazení tiketů

ISPadmin 5.12 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 11.06.2020

Hlavní kniha

 • Do systému jsme přidali testovací verzi hlavní knihy. Nejedná se o ostrou verzi, kterou je možné použít jako podklad pro účetnictví!
 • Hlavní knihu najdete v záložce Fakturace / Hlavní kniha.
 • Pokud tuto záložku nevidíte, zkontrolujte si nastavení svého účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.
 • Po zaškrtnutí všech souvisejících checkboxů se vám v menu zobrazí tři podzáložky: Hlavní kniha, Účetní operace a Počáteční stav.
 • Stránka Hlavní kniha obsahuje přehled účtů, počátečních a koncových stavů a hodnot na stranách Má dáti a Dal.
 • Stránka Účetní operace vám umožuje upravit spárování konkrétních typů operací s konkrétními účty.
 • Na stránce Počáteční stav je pak možné přidávat, upravovat či mazat počáteční stavy.    

Tikety v Portálu klienta

 • Helpdesk / Nastavení / Oddělení: U jednoho aktivního oddělení si můžete nastavit, aby se používalo pro zasílání tiketů z Portálu klienta (checkbox Použít pro zasílání požadavků z KP).
 • Pokud tak učiníte, tak se v Portále klienta objeví nová záložka Helpdesk.
 • V ní je zobrazen přehled komunikace mezi klientem a poskytovatelem vedené přes Portál klienta.
 • Jestliže klient nemá v Kartě klienta zadaný email, tak nemůže tiket zaslat.

Další změny

 • Karta klienta / Fakturace: Opraven problém se zaokrouhlením při odpárování úhrady
 • Hardware: Upraveny CMTS grafy a opraveny nedostatky v nově překonvertovaných grafech. Update může v některých případech trvat déle.
 • Hardware: Ošetřena situace, kdy se provádí ping na již demontované zařízení
 • Hardware / Routery / Všechny: Defaultní zobrazení ping grafů u interfaců je nyní Den.
 • Hardware / Routery / Router status / Dashboard: Upraveno vyčítání dat o službách Packet sniffer v důsledku změny v nové verzi RouterOS
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: Přidány dvě položky: system_secondary_mail a system_secondary_mail_name. Do nich můžete vložit další systémovou emailovou adresu a její název. Tuto adresu si pak můžete vybrat v jedné z nabídek v Kartě klienta.
 • Nastavení / Info page / Profily: Opraveny náhledy
 • Plánování / Výkaz: Ve filtru Typ je nová možnost “-“. Pokud je vybrána, zobrazí se všechny typy. Systémový typ Vše je nyní možné přejmenovat.
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Opraveno zobrazování hlášky o úspěšném dokončení odesílání faktur na zařízeních Apple
 • Fakturace / Nastavení / Šablony / Šablony faktur: Opravena kontrola zadávaných dat

ISPadmin 5.12 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 28.05.2020

Nový Dashboard

 • Pokud kliknete na ikonu Dashboard v horním panelu, tak se vám zobrazí úplně nová podoba Dashboardu.
 • K dispozici jsou sekce Přehled, Upozornění, Síť, Finance a Systém.
 • V nastavení stránky si můžete zvolit, které části chcete zobrazit a které nikoliv.
 • Pro zobrazení všech možností je potřeba mít příslušná práva.
 • V sekci Přehled máte informace o aktivních uživatelích, nových tiketech, offline routerech, úkolech, tiketech, zprávách, výpadcích, Nagios notifikacích, přijatých SMS a routerech s vysokým zatížením CPU.
 • V sekci Upozornění se zobrazují systémová upozornění, která nelze vypnout. Týkají se licence, faktur po splatnosti, hesel, firewallu a SSH.
 • V sekci Síť pak uvidíte statistiky routerů a přehled offline routerů.
 • V sekci Finance máte k dispozici celkové statistiky související s fakturací a seznam klientů s nezaplacenými fakturami po splatnosti.
 • V sekci Systém jsou uvedeny informace o systému, jeho statistikách a o používaných modulech.
 • Data v jednotlivých sekcích se pravidelně automaticky aktualizují.

Štítky

 • Štítky si můžete přidávat, editovat, mazat a (de)aktivovat v Nastavení / Číselníky / Štítky.
 • Obdobná stránka je dostupná i v nastavení Helpdesku: Helpdesk / Nastavení / Štítky.
 • Každému štítku přiřadíte konkrétní název a barvu a vybere, zdali to má být systémový štítek, helpdesk štítek či oba zároveň.
 • Pokud zaškrtnete možnost Helpdesk štítek, tak můžete štítek omezit i na konkrétní odělení.
 • Štítky můžete přiřazovat jednotlivým tiketům, klientům a službám.
 • Následně můžete pomocí těchto štítků filtrovat na jednotlivých přehledových stránkách (Kontakty, Internet, CATV, …).
 • Na základě těchto štítků lze i na stránce Fakturace / Faktury / Faktury filtrovat služby, které mají být fakturovány.
 • Lze fakturovat jak služby, které mají jen některý ze zvolených štítků, tak na základě jejich průniku (možnost AND).

Další změny

 • Klienti: Upravena šířka nabídek u filtrů v jednotlivých přehledech
 • Klienti / Kontakty: Při přidávání/editaci klienta se nenabízí skryté ani nepovolené fakturační skupiny.
 • Klienti / Kontakty, Internet, VoIP, IPTV a Obecná služba: Do přehledů a exportů přidán sloupec Byt
 • Klienti / Internet, VoIP a Obecná služba: Do přehledů a exportů přidán sloupec RÚIAN kód (CZ lokalizace)
 • Karta klienta / Informace: Při úpravě GPS souřadnic u klienta se automaticky změní i GPS souřadnice u služby Internet, pokud není nastavena odlišná instalační adresa.
 • Karta klienta / Informace: Upravena funkce Nepozastavovat do a její logování v Historii
 • Karta klienta / Statistiky Internetu: Přidán proklik z další IP adresy do grafů
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Pokud má klient přiřazené zařízení se zadanou MAC adresou a ta je dosud nepoužitá, tak je automaticky nabízena u pole MAC adresa klienta při vytváření služby Internet. Kliknutím na danou adresu dojde k jejímu zkopírování do příslušného pole.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Přidána možnost monitoringu podřízené služby
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Přidáno obarvování polí v sekci Odlišná adresa instalace (CZ lokalizace)
 • Karta klienta / Aktivní služby / IPTV: Nabízené tarify seřazeny dle abecedy
 • Karta klienta / Fakturace / Detail faktury / Odeslat upomínku emailem: Přidáno tlačítko pro zobrazení seznamu použitelných systémových proměnných
 • Hardware: Prvotní verze další série nových grafů: WiFi signály, přenesená data u zařízení, kabelové modemy, switche, … Případné nesrovnalosti se budou řešit v dalších verzích. 
 • Hardware: Při přidávání tzv. zařízení připojeného k routeru se přednastaví GPS souřadnice dle nadřazeného routeru (pokud existuje).
 • Hardware / Routery / Všechny: Pokud se při přidávání routované sítě zadá Adresa/32, nedochází při ukládání ke kontrole vyplnění IP adresy defaultního routeru.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: Přidána validace hodnoty zadávané do nastavení load_balancing_core
 • Nastavení / Syst. nastavení / Zálohování: Do sekce Lokální zálohování systému byly přidány položky Zasílat informace o průběhu zálohování a Na emailovou adresu. Pokud zaškrtnete checkox, zobrazí se pole pro zadání emailové adresy. Na tuto adresu se budou posílat informační emaily o (ne)úspěchu zálohování a o případných chybách při zálohování na FTP server.
 • Nastavení / Číselníky / Centrální sklad / Typy zboží: Přidána možnost zadat prodejní cenu typu zboží. Při naskladňování zboží pomocí čtečky se tato hodnota propíše do příslušného formuláře.
 • Statistiky / Historie / Historie: Přidáno logování změn v globálním nastavení šablon emailů a SMS
 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: U tabulky na této stránce je nové tlačítko ART exporty. Pokud na něj kliknete, zobrazí se vám okno, ve kterém můžete vybrat typ exportu a fakturační skupiny, za která chcete exportovat data (multiselect). (CZ lokalizace)
 • Plánování: Do implementace API byla přidána podpora pro čtení a zápis servisních zásahů (úkolů).
 • Plánování / Kalendář: Ukotvení hlavičky kalendáře na jednom místě
 • Fakturace / Banka / Email: Párování plateb dle emailů z KB upraveno (CZ lokalizace)
 • Fakturace / Přeplatky / Přeplatky: Na stránce, která se zobrazí po kliknutí na položku Zobrazit automaticky generované CSV soubory, byla opravena položka pro výběr roku.  
 • Ostatní / Import / VoIP import: Ošetřen import výpisu z Dial Telecomu
 • Ostatní / Import / IPEX: Přidána možnost zpětného vyčtení dat a upraven layout stránky
 • Helpdesk: Přidána možnost nechat si zasílat notifikace o přiřazených tiketech a o nových odpovědích v přiřazených tiketech. V Nastavení / Administrátoři / Administrátoři je potřeba mít zaškrtnutu položku Emailem v sekci Notifikace / Helpdesk.
 • Helpdesk: Přidána možnost nechat si zasílat notifikace o nově příchozích (nepřiřazených) tiketech. V Nastavení / Administrátoři / Administrátoři je potřeba mít zaškrtnutu položku Posílat info o nepřiřazených tiketech v sekci Notifikace / Helpdesk.
 • Helpdesk / Tikety: Přidána možnost seřadit oddělení (drag and drop)
 • Helpdesk / Tikety: Přidána možnost sbalit a rozbalit jednotlivá oddělení pomocí šipek
 • Helpdesk / Tikety: Zlepšena práce s dostupných místem v postranním menu
 • Helpdesk / Tikety: Název sloupce Počet příspěvků v přehledu tiketů nahrazen ikonou
 • Helpdesk / Nastavení / Oddělení: Opraveno nesprávné zobrazování vybraného protokolu
 • Helpdesk / Nastavení / Šablony: Do formuláře pro vytvoření šablony přidáno pole Předmět
 • Helpdesk / Nastavení / Nastavení textu: Přidána možnost určit defaultní nastavení formátování textu (druh písma, velikost písma, barva písma, výška řádku, tloušťka písma)
 • Nezlomitelná mezera je při odesílání SMS překonvertována na běžnou mezeru.
 • Na stránku po přihlášení bylo přidáno upozornění Faktury dealerů po splatnosti. Zobrazení tohoto upozornění je vázáno na nastavení uživatelského účtu.
 • Opraveny drobné problémy s vyčítáním dat u některých zařízení
 • Upraveny podmínky pro zobrazování hlášky Rozdílný HW otisk po restartu serveruISPadmin 5.11

ISPadmin 5.11 stable

DATUM VYDÁNÍ: 06.05.2020

Chtěli bychom vás upozornit, že v důsledku rozsáhlejších úprav v databázi může update na novou verzi trvat podstatně déle, než jste zvyklí, a to až v řádu několika desítek minut u největších instalací! Naplánujte si proto update na vhodnou dobu.

 • Karta klienta / Aktivní služby: Opravena chyba při obnově smazané služby
 • Karta klienta / Aktivní služby / Obecná služba: Opravena chyba při přidávání položek ze šablony
 • Nastavení / Tarify / Internet: Opravena chyba při kopírování tarifu
 • Plánování / Přehled úkolů: Opraveno zobrazování počtu úkolů dole na stránce
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Opravena možnost stáhnout export pro Abra G3
 • Helpdesk / Nastavení / Oddělení: Do formuláře přidána informace o tom, co se stane po uložení

ISPadmin 5.11 beta3

DATUM VYDÁNÍ: 29.04.2020

 • Karta klienta / Helpdesk / Vytvořit tiket: Opraveno automatické vyplňování dat ve formuláři
 • Karta klienta / Fakturace / Detail faktury / Vystavit ODD: Upraveno vystavování ODD
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Výchozí prázdný řádek u Dalších položek na faktuře zůstává zobrazen i po aktualizaci stránky.
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Uživatelem definované číslo faktury se přepisuje pouze v případě změny dodavatele.
 • Opraven problém se zobrazováním grafů přenesených dat
 • Nastavení / Syst. nastavení / CATV / Modem templ.: Opraveno stránkování po prokliku do seznamu služeb
 • Fakturace / Banka / Email: Přidána podpora pro nový formát importních emailů z KB (CZ lokalizace)
 • Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny: Přidán validátor nahrávaného loga a razítka
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle období: Upraven export Seznam vystavených faktur pro DPH
 • Fakturace / Přehledy / Platby: Opraven Server Error
 • Fakturace: QR kód se nebude zobrazovat na fakturách se složenkou.
 • Centr. sklad / Karty: Přidán druh a typ zboží do nadpisu jednotlivých karet zboží

ISPadmin 5.11 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 23.04.2020

 • Karta klienta / Informace / Heslo do KP: Pokud nebudete mít splněny všechny podmínky potřebné pro funkci Poslat klientovi email pro vytvoření nového hesla, tak vám nebude umožněno daný checkbox zaškrtnout a navíc se vám pod touto možností zobrazí seznam věcí, které musíte vyřešit, abyste tuto funkci mohli používat.
 • Karta klienta / Informace / Odeslat email: Upraveno propisování systémových proměnných vázaných na konkrétní službu
 • Karta klienta / Informace / Odeslat nastavení na email: Opraven Server error
 • Karta klienta / Aktivní služby / Konkrétní služba Internet / Přenesená data / Denní pohled: Opraveno zobrazování dat
 • Karta klienta / Aktivní služby / Konkrétní služba IPTV: V přehledu jsou nově zobrazeny uživatelské PINy pro jednotlivé set-top boxy.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Konkrétní služba IPTV: Opraveno zobrazování nabídky IP adres při přidávání set-top boxu
 • Karta klienta / Smlouvy / Odeslat smlouvu klientovi: Opraveno propisování textu dle zvolené šablony
 • Karta klienta / Fakturace / Detail faktury / Úprava faktury: Upraven formulář
 • Klienti: Upraven způsob generování CSV exportů
 • Nastavení / Tarify / Internet: Doplněna informace o nastaveném typu tarifu do příslušného sloupce v přehledu
 • Nastavení / IP pools / IP pool NAT / Přidat rozsah IP: Formulář přepracován
 • Plánování / Přehled úkolů: Vyřešen problém s delším načítáním stránky
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Opraven export typu Universal XML export
 • Ostatní / Hromadné / Email: Opraven filtr pro výběr typu IPTV
 • Helpdesk / Tikety: Pole a tlačítko pro fulltextové vyhledávání jsou nyní vždy celé vidět bez nutnosti posouvání.

ISPadmin 5.11 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 14.04.2020

Úprava práce s hesly do Portálu klienta

 • Při updatu na verzi 5.11 beta 1 dojde k přegenerování klientských hesel, takže vám důrazně doporučujeme, abyste se nevraceli na verzi 5.10 stable. Pokud tak přesto učiníte, vaši klienti se nebudou moci přihlásit do svého Portálu klienta!
 • Heslo do Portálu klienta není možné zobrazit, editovat, ani nikam propsat pomocí proměnné $PASSWORD$.
 • V Kartě klienta / Informace je k dispozici nové tlačítko Heslo do KP.
 • Pokud na něj kliknete, tak se dostanete na stránku se dvěma možnostmi (checkboxy): Změnit heslo a Poslat klientovi email pro vytvoření nového hesla.
 • Pokud zaškrtnete checkbox Změnit heslo, tak se vám zobrazí pole s náhodně vygenerovaným heslem.
 • Heslo můžete přegenerovat pomocí tlačítka Vygenerovat heslo. Heslo můžete také změnit na nějaké vámi zadané, přičemž musí mít minimálně délku nastavenou v položce ci_client_password_min_length v Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta / Obecné.
 • Tuto možnost můžete využít například u klientů bez emailové adresy. Takovému klientovi sdělíte heslo po telefonu či jiným způsobem a on si jej potom při prvním přihlášení změní.
 • Pokud zaškrtnete checkbox Poslat klientovi email pro vytvoření nového hesla, tak se danému klientovi zašle email s odkazem na vytvoření nového hesla.
 • Tento checkbox může být zaškrtnut pouze v případě, že je u klienta vyplněna emailová adresa v poli Email a v nastavení šablon vybrána konkrétní šablona jako defaultní pro akci typu Vytvoření hesla do KP.
 • V Kartě klienta / Informace je ještě jedno nové tlačítko, a sice Otevřít KP.
 • Pomocí tohoto tlačítka je možné se v případě potřeby přihlásit do Portálu klienta.
 • Takové přístupy jsou logovány v historii daného klienta.
 • Pokud klient zapomene své heslo do Portálu klienta a pošle požadavek na jeho obnovu, tak je na jeho emailovou adresu automaticky zaslán odkaz, který může použít ke změně hesla.
 • Odkaz má platnost 48 hodin.
 • Pokud klient nemá v systému zadanou žádnou emailovou adresu, tak mu není umožněno odeslat daný požadavek.
 • Zobrazí se mu příslušná hláška a následně vás bude kontaktovat (například telefonicky).
 • Jak již bylo uvedeno výše, vy máte v systému možnost vygenerovat náhodné heslo.
 • Klient si ho musí z bezpečnostních důvodů ihned při prvním přihlášení změnit na svoje vlastní.
 • V nastavení emailových šablon (Nastavení / Ostatní / Šablony emailů) je možné si nastavit defaultní šablonu pro případy typu Zapomenuté heslo (Vytvoření hesla do KP).
 • V této šabloně je potřeba mít uveden text $CI_PASSWORD_LINK$. Ten se při odesílání nahrazuje za konkrétní odkaz.
 • Pokud je v Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta / Obecné vyplněna položka ci_url, tak se odkaz posílaný v daném emailu vytvoří na základě této adresy. Adresa musí být vyplněna v kompletní podobě (včetně https).
 • Jinak se odkaz vytvoří na základě nastavení položky ispadmin_server v Nastavení / Syst. nastavení / Obecné. K hodnotě zadané v této položce se přidá /clientinterface/ .

Individuální nastavení emailových a SMS šablon

 • V Nastavení / Ostatní / Šablony emailů a Šablony SMS je možné přidávat, editovat a mazat šablony emailů a SMS a přiřazovat tyto šablony ke konkrétním automatickým akcím.
 • Ve Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny je nyní možné provést individuální nastavení šablon pro konkrétní fakturační skupiny.
 • Pokud kliknete na modré tlačítko na konci řádku, zobrazí se vám nabídka. V této nabídce jsou dvě nové položky: Emailové šablony a SMS šablony.
 • Pokud kliknete na jednu z těchto možností, tak se vám zobrazí tabulka, která je velmi podobná té, kterou znáte z Nastavení / Ostatní / Šablony emailů nebo Šablony SMS.
 • Navíc je tu sloupec Viditelnost, pomocí kterého můžete ovlivnit zobrazování jednotlivých šablon v nabídkách při odesílání emailů klientům.
 • V individuálním nastavení jsou zobrazeny stejné šablony jako v globálním nastavení.
 • Změny provedené v globálním nastavení mají vliv na to, co vidíte v individuálním nastavení.
 • Šablony, které jsou přiřazené alespoň k jedné akci, nelze nastavit jako neviditelné.
 • Pokud se přiřazení šablon ke konkrétním akcím řídí globálním nastavením, tak je u zaškrtávátka příznak S.
 • Pokud tam tento příznak není, tak to znamená, že se jedná o individuální nastavení, které nebere vůbec v potaz nastavení globální.
 • Pokud se jedná o individuální nastavení, tak jej je možné zrušit tím, že kliknete na příslušné zaškrtávátko.
 • Pokud tam učiníte, tak se nastavení automaticky změní dle globálního nastavení. Defaultní šablonou pro danou akci se tak stává stejná šablona, jako je ta, u které je to tak nastaveno v globálním nastavení.  

Insolvenční rejstřík (CZ lokalizace)

 • Ve formuláři pro přidání/editaci klienta nově naleznete tlačítko Insolvenční rejstřík.
 • Stejné tlačítko naleznete také v sekci Fakturační údaje v Klienti / Informace.
 • Pokud na něj kliknete, provede se kontrola, při které se prověřuje, zdali daný klient není veden v Insolvenčním rejstříku.
 • Pokud je na základě zadaných údajů nalezena shoda, zobrazí se vám v okně název osoby a proklik do detailu insolvenčního řízení.
 • Aby bylo vyhledávání vůbec možné, je nezbytné mít ve formuláři zadané konkrétní údaje: rodné číslo nebo IČO nebo jméno klienta + datum narození (ve formátu DD.MM.YYYY, např. 01.01.2000).
 • Pokud nebudete mít ve formuláři zadané požadované údaje, tak se vám zobrazí hláška, která vás upozorní na to, že je potřeba alespoň některý z požadovaných údajů doplnit.

Vyhledávání klienta na základě zadaného IČO (SK lokalizace)

 • Abyste mohli tuto funkci využívat, je neprve nutné se zaregistrovat u poskytovatele služby SDDH a získat unikátní API klíč (https://ekosystem.slovensko.digital/sluzby/datahub). Přečtěte si prosím pozorně podmínky poskytování této služby.
 • Získaný API klíč následně vložíte v Nastavení / Syst. nastavení / Obecné do položky sddh_api_key.
 • V položce sddh_api_limit je přednastaven limit na počet požadavků ve výši 255. Při překročení tohoto počtu požadavků se již jedná o zpoplatněnou službu. Pokud vám to nevadí, můžete si tento limit libovolně upravit dle svých potřeb.
 • Pokud máte v systému zadán svůj API klíč, tak se vám nově ve formuláři pro přidání/editaci klienta zobrazí u pole IČO tlačítko SDDH.
 • Vedle popisku je zobrazen i počet požadavků, který zbývá do dosažení nastaveného limitu.
 • Jakmile je limit dosažen, není možné službu již dále využívat.
 • Pokud je nalezena na základě zadaného IČO shoda, tak se vám zobrazí okno s údaji o subjektu.
 • Kromě kontroly můžete tuto funkci použít i k vyplnění adres. V zobrazeném okně jsou pro tento účel připravena dvě tlačítka: Vyplnit korespondenční adresu a Vyplnit fakturační adresu. Pokud jsou obě adresy shodné, stačí vyplnit pouze korespondenční adresu. 

Vytvoření souvisejícího úkolu (vytvoření kopie úkolu)

 • V náhledu konkrétního úkolu přibylo tlačítko Vytvořit související úkol.
 • Pokud na toto tlačítko kliknete, zobrazí se vám okno, ve kterém si můžete vybrat, zdali chcete vytvořit související úkol bez jakéhokoliv předvyplnění formuláře, nebo zdali chcete vytvořit související úkol s předvyplněním formuláře.
 • Pokud zvolíte první možnost, tak se dostanete do úplně prázdného formuláře.
 • Pokud zvolíte druhou možnost, tak se formulář vyplní daty z výchozího úkolu. Nepřenášejí se Dokumenty a Předchozí řešení.
 • V přehledu úkolů máte u každého úkolu možnost si zobrazit související úkoly.
 • Pokud kliknete na Zobrazit související úkoly, tak se vám zobrazí okno, ve kterém je seznam případných souvisejících úkolů.
 • U každého takového úkolu je k dispozici možnost prokliku do jeho náhledu.
 • V náhledu úkolu je také uvedena informace o tom, zdali existují nějaké související úkoly.

Historie tarifu

 • V systému se budou nově logovat úpravy nastavení tarifů.
 • U každého tarifu v přehledu najdete novou ikonu pro zobrazení historie změn.
 • Pokud na ni kliknete, dostanete se do seznamu poznámek.
 • Každá poznámka bude obsahovat vámi zadaný popis provedených změn.
 • Pokud na ni kliknete, zobrazí se seznam provedených změn.
 • Pole pro vyplnění poznámky se ve formuláři bude zobrazovat pouze při editaci nastavení tarifu.
 • Tato poznámka je brána jako povinná položka. Bez jejího vyplnění tedy nepůjde formulář uložit.
 • Pokud ve formuláři žádnou změnu neprovedete, ale zadáte do příslušného pole poznámku, nic se do historie neuloží, protože nedošlo k žádné změně nastavení tarifu.

Opakující se úkoly

 • Ve formuláři pro přidání/editaci úkolu přibylo několik položek týkajících se opakujících se úkolů.
 • Jednou z nich je checkbox Opakující se úkol. Pokud tento checkbox zaškrtnete, tak se zobrazí i další položky nastavení: Interval opakování a Opakovat do.
 • V položce Interval opakování nastavíte týdenní, měsíční, půlroční či roční periodicitu.
 • V položce Opakovat do pak můžete nastavit, do jakého data má k opakování docházet. Výchozí nastavení je Neomezeně.
 • Systém vám nedovolí zadat datum, které nesplňuje podmínku minimálně jednoho opakování. Pokud zadáte datum, do kterého by nedošlo k ani jednomu opakování, tak jej systém automaticky přepíše na nejbližší datum, které danou podmínku splňuje.
 • V Kalendáři se vám po uložení takového úkolu zobrazí pravidelně se opakující události.
 • Pokud upravíte původní úkol, dojde ke změně i u jednotlivých opakování.
 • Pokud smažete původní úkol, smažou se i všechna opakování.
 • Jakmile se z Kalendáře prokliknete do konkrétního opakování, tak si v něm můžete provést potřebné úpravy a uložit.
 • Při ukládání si vyberete, zdali chcete, aby se změny aplikovaly pouze na tento úkol, nebo i na úkoly následující (Aplikovat změny pouze na tento úkol / Aplikovat změny na tento úkol i všechny následující).
 • Pokud zvolíte Aplikovat změny pouze na tento úkol, vytvoří se nový úkol, který je vyjmut ze série opakování.
 • Pokud zvolíte Aplikovat změny na tento úkol i všechny následující, vytvoří se nový úkol, který začíná novou sérii opakování.

Helpdesk: Pravidla pro příchozí emaily

 • Helpdesk / Nastavení / Parser / Pravidla: Na této stránce můžete přidávat, upravovat a mazat pravidla pro parsování příchozích emailů.
 • Pokud byste náhodou tuto záložku neviděli, zkontrolujte si nastavení svého účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.
 • Pokud kliknete na tlačítko Přidat, zobrazí se vám formulář pro zadání pravidla.
 • Do prvního pole si zadáte svůj vlastní název pravidla.
 • U další položky nastavení si zvolíte, zdali se má po vykonání příslušné akce v rámci daného pravidla zastavit vykonávání dalších pravidel.
 • Pokud zvolíte Ano, tak již nedojde ke zpracování dalších pravidel v pořadí.
 • Pokud zvolíte Ne, tak parser přejde na další pravidlo v pořadí.
 • V sekci Kritéria stanovíte, která kritéria musí být splněna, aby se provedla vámi určená akce:
  • Kritérium Odpověd: Pokud přijde do stávajícího tiketu odpověď, tak se provede určená akce.
  • Kritérium Nový tiket: Pokud se na základě emailu klienta vytvoří nový tiket, tak se provede určená akce.
  • Kritérium Oddělení: Pokud se jedná/nejedná o konkrétní oddělení, tak se provede určená akce.
  • Kritérium Stav: Pokud se jedná/nejedná o konkrétní stav, tak se provede určená akce.
 • Aby byla provedena určená akce, musí být splněna všechna zadaná kritéria.
 • V sekci Akce jsou k dispozici dvě možnosti: Změnit oddělení na a Změnit stav na.
 • Jakmile pravidlo uložíte, zobrazí se seznam pravidel.
 • V tomto seznamu máte možnost změnit pořadí pravidel.
 • K tomu slouží šipky ve sloupci Pořadí vykonávání pravidel.
 • Výše uvedené pravidlo se provede dříve než níže uvedené pravidlo.

Helpdesk: Notifikace

 • V horní liště je nyní vedle ikony pro odhlášení ze systému uveden počet notifikací určených pro vás, které se týkají Helpdesku.
 • V těchto notifikacích jste informováni o změnách v přiřazených tiketech, nových odpovědích, nově přiřazených tiketech apod.
 • Pokud na toto číslo kliknete, zobrazí se vám okno se seznamem posledních notifikací.
 • K dispozici máte i tlačítko Notifikační centrum, pomocí kterého se dostanete do celkového přehledu notifikací.
 • V přehledu si můžete označit notifikace za přečtené.

Editace nastavení routeru

 • Formulář pro editaci nastavení routeru byl upraven.
 • Pokud se změní jeden z důležitých parametrů ve formuláři, objeví se dole kromě tlačítka Uložit nové tlačítko Uložit a aktualizovat konfiguraci routeru.
 • Jestliže kliknete na původní tlačítko Uložit, dojde pouze k uložení formuláře.
 • Jestliže kliknete na nové tlačítko Uložit a aktualizovat konfiguraci routeru, tak se ještě objeví potvrzovací okno.
 • Pokud chcete opravdu provést aktualizaci konfigurace routeru, zvolíte první možnost (Uložit a aktualizovat router).
 • Pokud nechcete provést aktualizaci konfigurace routeru, zvolíte druhou možnost (Pouze uložit).

Karty zboží

 • V záložce Centrální sklad přibyla podzáložka Karty.
 • Pokud ji nevidíte, zkontrolujte si nastavení svého účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.
 • Na této stránce vidíte přehled s jednotlivými druhy a typy zboží a jejich počtem.
 • Pokud kliknete na ikonu lupy v konkrétním řádku, tak se vám zobrazí informace o tom, kde všude dané zboží v současnosti je.
 • Nad tabulkou máte k dispozici tlačítko Přidat zboží, pomocí kterého můžete přidat do skladu další zboží tohoto druhu.
 • Pomocí ikony lupy se dostanete do detailu konkrétní položky.

Upozornění klienta na pozastavení služby

 • Ve Fakturace / Nastavení / Obecné jsou dvě nové položky nastavení send_email_to_suspended_client a send_sms_to_suspended_client.
 • Jedná se o náhradu info stránek, které se zobrazují klientovi při pozastavení služby.
 • Pokud povolíte možnost send_email_to_suspended_client, tak se budou při automatickém pozastavování služeb posílat klientům emaily. Šablonu lze nastavit ve sloupci Aut. pozastavení v Nastavení / Ostatní / Šablony emailů.
 • Pokud povolíte možnost send_sms_to_suspended_client, tak se budou při automatickém pozastavování služeb posílat klientům SMS. Šablonu lze nastavit ve sloupci Aut. pozastavení v Nastavení / Ostatní / Šablony SMS.
 • Jestliže budete chtít do emailů či do SMS propisovat důvod pozastavení, musíte v šabloně použít proměnnou $SUSPENSION_REASON$.

Dealeři

 • V Dealerském portálu byl přepracován a vylepšen formulář pro vystavování faktur.
 • Již při vystavování systém průběžně počítá, kolik je v dané kombinaci fakturační skupiny, měsíce či roku možné vyfakturovat.
 • Ještě před vystavením faktury lze zobrazit seznam položek k fakturaci.
 • U již vystavených faktur je možné si zobrazit, za jaké položky byly vystaveny.
 • V administračním rozhraní ISPadmina je pak v přehledu kreditu dealera nově možné editovat či vyřadit všechny položky, pokud ještě nejsou přiřazeny k faktuře. Dosud bylo možné editovat pouze ručně přidaný kredit.
 • Již vyřazené položky je možno obnovit.

Další změny

 • Klienti / Kontakty: V nastavení stránky můžete nově zaškrtnout checkboxy Uživatelské jméno. Pokud tak učiníte, tak se vám do tabulky a exportu přidá sloupec s uživatelskými jmény klientů do jejich Portálu klienta. Pomocí fulltextového vyhledavače můžete v uživatelských jménech vyhledávat.
 • Klienti / Internet: Opraveno zobrazování uvozovek ve jméně klienta
 • Karta klienta / Statistiky internetu: Nové grafy přenesených dat u jednotlivých služeb Internet
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Pokud je vybrán konkrétní switch, není od teď nutné vyplnit i port switche.
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Přidána kontrola neúplného vyplnění Dalších položek na faktuře
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Rozšířena validace zadávaných hodnot
 • Karta klienta / Historie: Přidáno logování změn u položek obecné služby
 • Hardware: Pole SNMP community (routery, zařízení připojené k routerům, switche) jsou nově standardní textová pole.
 • Hardware / Routery / Všechny: Ve formuláři pro přidání/editaci routeru se při zaškrtnutí checkboxu Používat API propíše do pole API port automaticky hodnota 8728. Při zaškrtnutí Používat API-SSL se port změní na 8729.
 • Hardware / Routery / Všechny: Upraveno chování modálních oken pro update routeru a pro test spojení, aby se předešlo případnému zaseknutí prohlížeče.
 • Hardware / Switche: Když se nastaví na portu uplink, tak u něj dojde k okamžitému zobrazení popisku UPlink.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: Na této stránce existuje položka voip_masked_phone_numbers, pomocí které můžete aktivovat či deaktivovat maskování čísel ve výpisech v administračním rozhraní. V Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta / Obecné je nově dostupná položka nastavení ci_voip_masked_phone_numbers, pomocí které můžete aktivovat či deaktivovat maskování čísel ve výpisech v Portálu klienta.
 • Plánování / Přehled úkolů: Do CSV exportu byl přidán sloupec Stav. V něm je uvedeno, zdali je úkol vyřešený, či nevyřešený.
 • Fakturace / Přehledy / Pohledávky / Pohledávky: V PDF souboru, který se vygeneruje po kliknutí na tlačítko Export do PDF, se nyní zobrazuje datum a čas vygenerování souboru a jméno uživatele, který si jej nechal vygenerovat.
 • Fakturace / Banka / Email: Byla opravena funkce Znovu spárovat nespárované platby. Funkce již nebere v potaz případné vyřazené platby.
 • Fakturace / Banka / FIO / Příchozí: Do seznamu nespárovaných plateb byl přidán sloupec Zpráva pro příjemce. Tento sloupec může obsahovat informace potřebné pro správné spárování platby s konkrétním klientem a jeho fakturou.
 • Fakturace / Nastavení / Šablony / Upomínky: Ve sloupci Zpoplatnění upomínky je nyní uveden nastavený poplatek jak pro plátce, tak pro neplátce. U plátce se cena zobrazuje dle nastavení cena_dph_typ ve Fakturace / Nastavení / Obecné.
 • Ostatní / Nástroje: Opravena chyba při přesunu z router na router
 • Nová proměnná $CONTRACT_CREATED_DATE$ (= Datum vystavení smlouvy)
 • Helpdesk / Tikety: Byla odstraněna modální okna pro vytváření nového tiketu či odpovědi.
 • Helpdesk / Tikety: Při vytváření nového tiketu máte možnost rovnou zvolit vlastníka, prioritu a stav tiketu.
 • Helpdesk / Tikety: Při sepisování odpovědi je možné se podívat na předchozí komunikaci. Pomocí tlačítka Přidat odpověď lze část s odpovědí buď zobrazit, nebo schovat. Rozepsaná odpověď zůstává uložená po dobu 10 minut.
 • Helpdesk /Tikety: Vyřešen problém s nesprávným propisováním dat do sloupce Poslední odpověď
 • Helpdesk /Tikety: Byla opravena chyba, kdy v důsledku komunikace z různých emailů mohlo dojít k přepsání původní adresy adresou novou. Nyní se v takovém případě zařadí nová adresa do Cc. Hlavní příjemce zůstává nezměněn.
 • Helpdesk / Tikety: Lepší grafické rozlišení nepřečtených tiketů v přehledu
 • Helpdesk / Tikety: Nový fullscreen mód
 • Helpdesk / Tikety: Více prostoru alokováno pro předmět zprávyISPadmin 5.10

ISPadmin 5.10 stable

DATUM VYDÁNÍ: 19.03.2020

 • Textové zálohy routerů: Stahování souboru opraveno
 • Statistiky / Stat. klientů / Souhrn služeb: Tabulka opravena

ISPadmin 5.10 beta3

DATUM VYDÁNÍ: 12.03.2020

 • Klienti / Internet, CATV, … : Přidána možnost exportovat sloupec s fakturačním obdobím
 • Klienti / Internet: Zohledněno nastavení Omezené vyhledávání klientů z konfigurace uživatelského účtu
 • Karta klienta / Aktivní služby: Opraven náhled některých služeb Internet (PPPoE): Doplněny login údaje
 • Karta klienta / Aktivní služby / VoIP / Další IP telefony: Přidáno pole MAC adresa
 • Hardware / Switche: Do přehledu switchů přidána informace o přesném typu zařízení
 • Hardware / Switche: Při uložení nového switche se automaticky nastaví stav na Online.
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Ošetřena situace, kdy se uživatel pokusil hromadně odeslat 0 faktur
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle období: Upraveno generování Seznamu vystavených faktur
 • Ostatní / Nástroje / Změna routeru: Při přesunu podsítě z routeru na router (bez AP) dojde k vytvoření kopie AP na novém routeru.
 • Ostatní / Nástroje / Změna tarifu: Zohledněno nové nastavení typů služeb
 • Ostatní / Nástroje / ARES Kontrola údajů: Opravena chyba při řazení dle konkrétního sloupce (CZ lokalizace)
 • Nepovolené frekvence 5G pásma: Upraveno zobrazování dat v tabulce (CZ lokalizace)

ISPadmin 5.10 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 28.02.2020

Helpdesk

 • Helpdesk / Tikety: Přidány prokliky do editace oddělení a štítků v postranním menu
 • Helpdesk / Tikety: Opravena práce s filtry, řazením a zapamatováním filtrů
 • Helpdesk / Tikety: Upravena šířka sloupců v přehledu tiketů
 • Helpdesk / Tikety: Změněno rozložení tlačítek v detailu tiketu
 • Helpdesk / Tikety: Upravena šířka obsahu v detailu tiketu
 • Helpdesk / Nastavení: Upraveny maximální délky názvů oddělení, stavů, priorit a štítků
 • Helpdesk / Nastavení / Oddelění: Přidán checkbox Aktivní: Pokud není zaškrtnut, tak se z daného oddělení nebudou vyčítat emaily.
 • Helpdesk / Nastavení / Oddělení: V případě chyby spojení se vypíše i bližší informace o chybě.
 • Statistiky / Historie / Historie / Helpdesk: Přepracována struktura záznamů
 • Opraven problém se stahováním příloh

Další změny

 • Karta klienta / Informace / Odeslat SMS: Ošetřeno posílání SMS v případě nevyplněného čísla mobilního telefonu
 • Karta klienta / Aktivní služby: Přidána kontrola položek u obecné služby: Pokud není žádná zadána, systém nedovolí formulář uložit.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Opraveno zobrazování celkové ceny balíčků ve formuláři pro přidání/editaci služby IPTV
 • SledováníTV: Při aktualizaci ceníku se již nebude měnit cena balíčku v ISPadminu podle ceny z ceníku. Pouze při přidání nového balíčku se vyčte i s aktuální ceníkovou cenou.
 • Dashboard: Ve widgetu Přijaté SMS se opět správně zobrazují jména klientů ze systému.
 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: Přidána možnost exportu dat pro formulář ART 192 (CZ lokalizace)
 • Statistiky / Historie / Historie / Systém / Nastavení / Zálohování: Přidáno logování změn v nastavení zálohování
 • Hardware / Routery / Všechny: Odstraněn problém se zobrazením fotky u zařízení připojeného k routeru
 • Plánování: Formulář pro přidání/editaci úkolů: Přidána tlačítka pro stažení smluv v DOC (RTF) nebo PDF formátu
 • Fakturace / Nastavení / Obecné: Pomocí proměnné reminder_send_days lze nastavit, aby se automatické upomínky posílaly pouze v pracovní dny. Respektují se i svátky uvedené v Nastavení / Číselníky / Plánování / Svátky.
 • Fakturace / Banka / E-mail: Přidána možnost znovu spárovat platby
 • Fakturace / Banka / Import: Opravena chyba při mazání souborů s importovanými platbami

ISPadmin 5.10 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 06.02.2020

Nový modul: Helpdesk

 • Do verze 5.10 beta 1 jsme přidali testovací verzi nového modulu Helpdesk.
 • Tento modul je primárně určen pro emailovou komunikaci mezi uživateli systému a klienty.
 • Modul vám na požádání aktivuje naše obchodní oddělení.
 • Lze jej bezplatně vyzkoušet do konce února.
 • Poté bude deaktivován.
 • Následně budete mít možnost si vybrat, zdali chcete Helpdesk používat v jeho placené verzi, či nikoliv.

Nový typ úhrady: Online platba kartou přes GoPay

 • V Portálu klienta je nově implementována podpora pro platbu kartou přes platební bránu GoPay.
 • Pro zprovoznění tohoto nového typu úhrady prosím konktaktujte naše obchodní oddělení, které vám sdělí všechny kroky, které je nutno v této věci podniknout.
 • Jakmile budou vyřízeny všechny formality, budete moci nabídnout tento typ úhrady svým klientům.
 • Úhradu pak bude možné provést v Portálu klienta pomocí tlačítka Online platba. Klient si v nabídce vybere možnost Zaplatit platební kartou a vyplní všechny potřebné údaje.

Blokování souběhu několika fakturačních akcí

 • Pokud provádějí uživatele v rámci konkrétní fakturační skupiny či konkrétního klienta v (přibližně) stejnou dobu několik fakturačních akcí (vystavování jednotlivých faktur, hromadné generování a mazání faktur, stornování faktur, dobropisování faktur, úpravy vyfakturovaných období, úpravy faktur, …), budou všechny akce kromě jedné zablokovány, aby nemohlo dojít k nechtěným interferencím mezi těmito procesy.
 • U zablokovaných akcí se zobrazí hláška, která uživatele upozorňuje na fakt, že akci nebylo možné z nějakého důvodu dokončit či že platnost náhledu již vypršela.
 • Pokud chce uživatel akci přesto provést, je vyzván, aby začal odznovu, protože se fakturační data mezitím změnila.

Upravený formulář Souhlas s prolongací smlouvy (CZ lokalizace)

 • Ve formuláři Souhlas s prolongací smlouvy, který se zobrazuje v Portálu klienta, se u položky Název tarifu odstranilo zobrazování rychlosti.
 • Rychlost je nyní možno zobrazit v úplně nové položce Rychlost tarifu.
 • Aby se tak stalo, je potřeba mít ci_display_column_speed (Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta / Obecné) nastaveno na 1 (Zapnuto).

Další změny

 • Karta klienta / Informace: Do formuláře s údaji klienta (konkrétně do sekce Odlišná adresa odběratele) byl přidán checkbox, po jehož zaškrtnutí se tato odlišná adresa bude propisovat na faktury i jako adresa korespondenční.
 • Karta klienta / Informace: Opraven checkbox Nepozastavovat na zařízeních s Androidem
 • Karta klienta / Aktivní služby: Opravena chyba při ukládání kopie služby
 • Opravena proměnná $VRACENA_SMLOUVA$
 • SledováníTV: Upravena synchronizace dat 
 • Hardware: Přidána podpora pro MikroTiky 60 GHz
 • Hardware / Switche: Přidána možnost zadat port u položky Aktivní odkaz
 • Plánování: Upraveno generování PDF úkolu (servisního zásahu)
 • Plánování: Upravena oprávnění pro použití tlačítka Otevřít úkol
 • Nastavení / Tarify: Opravena chyba při mazání tarifu
 • Fakturace / Přehledy / Účetní přehled: Opravena chyba ve zobrazování přehleduISPadmin 5.09

ISPadmin 5.09 stable

DATUM VYDÁNÍ: 16.01.2020

 • Za určitých okolností nedocházelo po uložení úprav informací o klientovi k přesměrování do Karty klienta / Informace, nýbrž do jiné záložky. Opraveno.
 • Byla opravena editace služby při vypnuté skupině routeru.
 • Byla upravena synchronizace u SledováníTV.
 • Statistiky / Data: Grafy přenesených dat –> Kliknutí na graf –> Nezobrazily se náhledy grafů. Opraveno.

ISPadmin 5.09 beta3

DATUM VYDÁNÍ: 30.12.2019

 • Pokud byla při vystavování jednotlivé faktury (Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu) změněna fakturační skupina, nedošlo automaticky k aktualizaci hodnoty v políčku Číslo faktury.

ISPadmin 5.09 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 18.12.2019

Prokliky u Rušení meteorologických radiolokátorů (CZ lokalizace)

 • Pokud se vám na stránce Upozornění, která se objeví ihned po přihlášení do systému, zobrazí tabulka Rušení meteorologických radiolokátorů, tak máte nově možnost se odsud prokliknout do relevantní části systému
 • Pokud jde o síťové rozhraní nebo zařízení připojené k routeru, tak se prokliknete na příslušný router.
 • Pokud jde o službu Internet, tak se prokliknete do Karty klienta / Aktivní služby.
 • Pokud jde o přípojný bod, tak se prokliknete do seznamu přípojných bodů na konkrétním routeru.

Změna údajů klienta v Portálu klienta

 • Pokud je v položce ci_auth_requests_enable (Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta) povoleno zasílání autorizovaných požadavků z Portálu klienta a pokud je zároveň v položce ci_enable_cllient_data_change (Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta) povolena změna údajů klienta v Portálu klienta, tak si klient může změnit svou kontaktní emailovou adresu, telefonní a mobilní číslo a adresu.
 • V případě, že chce změnit adresu, je nezbytné, aby poslal autorizovaný požadavek z Portálu klienta (tlačítko Zaslat autorizovaný požadavek na změnu adresy).
 • Tento požadavek obdrží uživatelé, kteří mají ve svém účtu (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři) v sekci Plánování zaškrtnut checkbox Posílat požadavky z KP.
 • Na základě tohoto požadavku pak mohou provést změnu v Kartě dotyčného klienta.

Formulář pro nastavení zálohování

 • Nastavení / Syst. nastavení / Zálohování: Do formuláře pro nastavení zálohování bylo přidáno pole Potvrdit heslo.
 • Toto pole by mělo pomoci předejít možným překlepům při zadávání hesla.
 • Pokud budou zadaná hesla odlišná, bude na to uživatel při uložení upozorněn zobrazenou hláškou.

Popis rezervovaných IP adres (IP Pools NAT)

 • Statistiky / IP rozsahy: V přehledu IP adres se u rezervovaných adres zobrazuje popis zadaný v Nastavení / IP Pools / IP Pools NAT (Poznámka).
 • Lze tak snáze a rychleji zjistit, o jakou IP adresu se konkrétně jedná.

Hromadné mazání faktur

 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: Přidáno oprávnění Smazat faktury pro záložku Fakturace / Faktury / Faktury. Pokud je tento checkbox nezaškrtnutý, nemá daný uživatel oprávnění k hromadnému mazání faktur.
 • Statistiky / Historie / Historie: Na této stránce se v sekci Fakturace / Faktury přidala nová položka: Hromadné smazání faktur. Po kliknutí na tuto možnost se zobrazí informace o tom, kdo kdy hromadně smazal jaké faktury.

Možnost vyexportovat jednotlivé faktury do ZIP souboru

 • Fakturace / Faktury / Faktury: Při kliknutí na tlačítko Vytisknout faktury se zobrazí okno, ve které je nově možnost zaškrtnout checkbox Jednotlivé faktury (ZIP).
 • Pokud jej zaškrtnete a následně kliknete na Provést, tak se místo jednoho PDF souboru se všemi fakturami vytvoří ZIP soubor, ve kterém jsou všechny faktury v samostatných PDF souborech.
 • Názvy PDF souborů se všemi fakturami a ZIP souborů: Invoices_FakturačníSkupina_Období nebo Invoices_Období. Jednotlivé faktury jsou pak nazvány Invoice_ČísloFaktury.

Další změny

 • Hardware / Routery / Všechny: Opraveno nastavování uplinku u switchů
 • Plánování / Přehled: Opravena funkce pro vyfiltrování konkrétního měsíce
 • Stornování úhrady faktury: Stránka opravena
 • Upraven Money S3 export
 • Drobné úpravy v zobrazení systému na různých zařízeních

ISPadmin 5.09 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 26.11.2019

Rušení meteorologických radiolokátorů (CZ lokalizace)

 • Do systému byla přidána stránka Přehled rušení meteorologických radiolokátorů (Statistiky / Sez. vysílačů / tlačítko Zobrazit rušení radiolokátorů).
 • Výpis v tabulce čerpá data ze stránek ČHMÚ.
 • S tím je spojeno zobrazování alertu (upozornění) na úvodní straně. Tento alert vás upozorní na vaše zařízení, u kterého bylo zaznamenáno rušení radarů.
 • Kontrola údajů v systému probíhá 1x denně.
 • Vyřešené problémy si můžete v tomto alertu označit jako již vyřešené. K tomuto úkonu je potřeba mít v konfiguraci svého účtu (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři) nastaveno oprávnění Mazat v sekci Ostatní nastavení / Po přihlášení.

Kopírování routerů

 • V Hardware / Routery / Všechny přibyla nově možnost Kopírovat router.
 • Relevantní tlačítko se nachází na liště vedle možností Odstranit a Upravit.
 • Po kliknutí na toto tlačítko se dostanete do předvyplněného formuláře pro editaci routeru.
 • V tomto formuláři si nastavíte všechno potřebné a následně jej uložíte.
 • Vznikne nový router.
 • Tato funkce vám usnadní práci, pokud často vytváříte routery s obdobným nastavením.

Přidávání extra MAC adres

 • Bylo upraveno přidávání extra MAC adres v editaci routeru (typ routeru Mikrotik).
 • Vyplněné MAC adresy se nyní ukládají až po celkovém uložení nastavení routeru.
 • Doposud se tyto záznamy ukládaly ještě předtím, než jste nastavení routeru uložili.
 • Abyste odstranily MAC adresy, které nejsou na konci seznamu (například uprostřed nebo na začátku), musíte vymazat vyplněné hodnoty ve všech polích onoho řádku.

Vylepšení kontroly dle ARESu (CZ lokalizace)

 • Při kontrole klienta, který je součástí skupiny, která se registrovala pod společným DIČ, mohlo dojít při vstupu do Karty klienta ke zobrazení okna s navrženou opravou DIČ, protože v importu z ARESu je uvedena hodnota Skupinove_DPH, která může být v rozporu s hodnotou v poli DIČ.
 • Nyní je případný rozpor ignorován.
 • Při využití možnosti propsat údaje z ARESu do formuláře se v takových případech nepropisuje do pole DIČ hodnota Skupinove_DPH.
 • Pokud máte již hodnotu v tomto poli vyplněnou, tak není systémem přepsána.
 • Odpovídajícím způsobem byla upravena i utilita ARES Kontrola údajů v Ostatní / Nástroje.

Větší okna pro editaci textů

 • Do textových polí napříč systémem byla přidána ikona pro zvětšení.
 • Po kliknutí na tuto ikonu se otevře prostorné okno, do kterého můžete snadněji zadávat požadovaný text.
 • Následně okno zavřete pomocí nabízené ikony.

Pop-up okna

 • Do systému byla přidána prodleva pro zobrazení pop-up oken.
 • Tím se zamezí příliš rychlému přechodu mezi jednotlivámi okny.
 • Navíc se nebude zobrazovat více oken najednou.

Uzamknuté faktury

 • Ve Fakturace / Faktury / Faktury přibyl v tabulce nový sloupec za sloupcem Období.
 • Zobrazuje se v něm buď ikona červeného (uzamčeného) zámku nebo zeleného (odemčeného) zámku.
 • Pokud bude v daném období alespoň jedna faktura uzamčená, bude se zobrazovat ikona červeného (uzamčeného) zámku. Jinak tam bude ikona zeleného (odemčeného) zámku.
 • Ve Statistiky / Historie / Historie v sekci Fakturace / Faktury / Uzamknutí faktur je zobrazena historie zamykání a odemykání faktur.

Započítávat zaokrouhlení do DPH

 • Tuto funkci lze zapnout/vypnout v nastavení jednotlivých fakturačních skupin ve Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny.
 • Nastavení započítávání zaokrouhlení do DPH již není vázáno pouze na CZ lokalizaci.
 • Po updatu ISPadmina se u CZ lokalizace tato volba jednorázově zapne u všech fakturačních skupin.
 • U fakturačních skupin typu Neplátce není tato možnost dostupná.

Další změny

 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Po ručním vystavení faktury se v horní části obrazovky zobrazí tři nová tlačítka: Vytisknout fakturu, Zobrazit fakturu a Odeslat fakturu emailem.
 • Karta klienta / Fakturace / Detail konkrétní faktury: V sekci s vyfakturovanými obdobími se nyní zobrazují všechny relevantní roky, ne pouze ten aktuální.
 • Karta klienta / Fakturace / Detail konkrétní faktury / Upravit fakturu: Upravily se šířky jednotlivých sloupců. Sloupec Název byl podstatně rozšířen.
 • Karta klienta / Fakturace / Detail konkrétní faktury / Vystavit opravný daňový doklad: Po vystavení ODD se v horní části obrazovky zobrazí tři nová tlačítka: Vytisknout ODD, Zobrazit ODD a Odeslat ODD emailem.
 • Karta klienta / Fakturace: Lepší grafické rozlišení odeslaných a neodeslaných faktur
 • Opraveno automatické zaškrtávání checkboxu Odesílat faktury emailem při vyplnění Emailu či Fakturačního emailu ve formuláři Přidat/editovat klienta.
 • Karta klienta / Smlouvy: Křížek ve sloupci Zobrazovat v KP se nezobrazoval správně. Opraveno.
 • Portál klienta: Název slevy se nyní propisuje i do Portálu klienta.
 • Hardware / Routery / Všechny –> Konkrétní router / Nastavení / Přípojné body –> klik na číslo v sloupci Počet klientů: Opraveno tlačítko Zpět.
 • Zvýraznění názvu SSID v přehledu zařízení
 • Nastavení / Tarify / Internet: Stránka přepsána
 • Nastavení / Číselníky / Plánování / Svátky: Přibyla zde možnost hromadně zkopírovat svátky do jednoho z následujících roků (maximálně 5 let).
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Upravena barva pozadí při hromadném generování faktur
 • Centrální sklad / Sklad / Přiřadit zboží: Při přiřazování zboží klientovi je nyní možno vyhledávat nejen dle jména, ale i dle klientského čísla.
 • Centrální sklad / Sklad: Funkce Fulltextové vyhledávání nyní vyhledává i v seznamu POPů.ISPadmin 5.08

ISPadmin 5.08 stable

DATUM VYDÁNÍ: 10.10.2019

Úpravy a opravy v grafice napříč systémem


ISPadmin 5.08 beta3

DATUM VYDÁNÍ: 04.10.2019

Zaokrouhlování (CZ lokalizace)

 • Pokud máte v obecném nastavení fakturace (Fakturace / Nastavení / Obecné) zvoleno zaokrouhlování výsledné ceny (položka price_rounding), tak se při generování a editaci faktur (v případě potřeby) na fakturu automaticky propíše položka Zaokrouhlení.
 • Zaokrouhlení se rozpočte na základ a daň (v běžném režimu).
 • Přidáním položky dojde k upravení celkových součtů a částky k úhradě.
 • Rekapitulace DPH následně zohledňuje tyto úpravy.

Grafické úpravy

 • Ping na adresu klienta
 • Přidání další IP adresy u aktivní služby Internet
 • Rozsahy IP adres
 • Horizontální posuv
 • Více řádků v textových polích
 • ARES upozornění (CZ lokalizace)

Dokumentace k servisním zásahům (úkolům)

 • Stávající způsob uploadu povinných dokumentů byl nahrazen multiuploadem.
 • Pokud je vybrán konkrétní klient a je zaškrtnut checkbox Uložit dokumenty ke klientovi, tak jsou povinné dokumenty nahrány ke klientovi (buď do Dokumentů, nebo do Fotogalerie).
 • V Kartě klienta je možné tyto dokumenty smazat. Dokumenty však zůstanou u servisního zásahu.
 • Když v servisním zásahu dojde ke změně v zadaném klientovi, tak se povinné dokumenty nahrané u starého klienta automaticky přesunou do Karty nového klienta.

Další změny

 • Upraven export do Pohody
 • Upraven formát data v systému na DD.MM.YYYY (CZ lokalizace)
 • Upraveno zobrazování provize v Portálu Dealer
 • Přidáno ID ke službě v Kartě klienta / Aktivní služby
 • V API upraveno vyčítání korespondenční adresy u IPTV a CATV
 • Odstraněn problém při nevyplnění horního řádku při odesílání SMS v Ostatní / Volné SMS
 • Opravena kontrola zadávaných dat ve formuláři Hromadný email (Ostatní / Hromadné / E-mail)
 • Opravena funkce zapamatování předchozí volby Evidovat/Neevidovat v EET u příjmu hotovosti (CZ lokalizace)
 • Opraveno doplňování dat do Korespondenční adresy dle ARESu (CZ lokalizace)

ISPadmin 5.08 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 19.09.2019

 • Sekce Klienti a Hardware přepsány do nové verze frameworku Bootstrap
 • Sloupec Klient přidán do tabulky v Hardware / Nastavení / Nastavení pingu / Individuální. Možnost prokliku do Karty klienta.
 • Proklik z názvu konkrétní služby v Hardware / Nastavení / Nastavení pingu / Individuální do Karty klienta / Aktivní služby
 • Informace o individuálních nastaveních pingu (IP, platnost) uvedeny přímo u příslušných služeb v Kartě klienta / Aktivní služby. Možnost editace a odstranění jednotlivých nastavení.
 • Při stejné IP adrese klienta a koncového zařízení znemožněno nastavení monitoringu IP adresy klienta
 • Upraveno grafické zobrazování fakturovaných období při vystavování jednotlivých faktur
 • Přidána možnost prokliku z přehledu vyfakturovaných období do detailu konkrétní faktury
 • Přidán CSV export ve Fakturace / Přehledy / Pohledávky / Pohledávky
 • Změna formátu ceny na faktuře: Pro větší přehlednost jsou ceny na fakturách členěny do skupin o třech číslicích: 1234 –> 1 234
 • Upraven formát názvu exportu do Pohody: V názvu je nyní i informace o období a fakturační skupině.
 • Upraven layout faktury se složenkou
 • Opraven náhled platby ve Fakturace / Banka / Email
 • Opravena funkce Obnovení stornované faktury ve Fakturace / Storno / Faktury

ISPadmin 5.08 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 20.08.2019

Změna výpočtu daně shora (CZ lokalizace)

 • Do konce března 2019 se pro výpočet DPH shora používal výhradně koeficient zaokrouhlený na čtyři desetinná místa. U 21% sazby DPH činil tento koeficient 0,1736. Když se jím vynásobila cena s DPH, výsledkem byla hodnota DPH. Cena bez DPH se pak zjistila odečtením DPH od ceny s DPH.
 • Od 1. dubna 2019 se začal používat nový způsob kalkulace DPH shora, který má zajistit, aby bylo při výpočtu shora i zdola dosaženo stejných hodnot. V současnosti platí přechodné 6měsíční období, ve kterém je možné používat oba způsoby výpočtu.

Zobrazení vyfakturovaných období

Na následujících stránkách došlo k vylepšení zobrazování vyfakturovaných období:

 • Karta klienta / Fakturace
 • Karta klienta / Fakturace / Detail faktury
 • Karta klienta / Fakturace / Editace fakturačního období
 • Fakturace / Banka / Import / Manuální párování plateb s fakturami (nebo Fakturace / Úhrady / Úhrady / Manuální párování plateb s fakturami)

Další změny v této oblasti se objeví v příštích verzích.

Grafy

Byly přepracovány následující typy grafů: 

 • Statistiky / Statistiky Serveru / Grafy:
  • CPU load
  • Open files
  • Running processes
  • Memory usage
  • Swap usage
  • HDD utilization
  • CPU utilization
 • Hardware / Routery:
  • CPU
  • Memory usage
  • HDD utilization

Hardware / Routery / Router status / WIFI status

 • Byla provedena optimalizace vyčítání dat.
 • Snížil se počet zasílaných požadavků do databáze.
 • Minimalizovalo se riziko zaseknutí systému.
 • Načítání stránky je nyní rychlejší.

Globální monitorování služeb (Ping)

 • Upraveno zobrazování ping grafů pro služby v Kartě klienta
 • Upraveno chování filtru Podrobnosti / Ping monitoring v Klienti / Internet. Při použití tohoto filtru se zobrazí služby, u nichž je aktivní individuální nastavení pingu.

Uživatelská oprávnění

 • Do formuláře v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři bylo přidáno nové uživatelské oprávnění: Počet licencí. Toto oprávnění naleznete v sekci Práva pro Hlavičku. Pokud je checkbox zaškrtnutý, tak se danému uživateli zobrazují informace o celkovém počtu dostupných licencí a o počtu aktivních licencí. Pokud je checkbox nezašrktnut, tak se tyto informace uživateli nezobrazují.
 • Do formuláře v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři bylo přidáno nové uživatelské oprávnění: Uživatelské nastavení. Toto oprávnění naleznete v sekci Práva pro Hlavičku. Pokud je checkbox zaškrtnutý, tak si daný uživatel může měnit své uživatelské heslo. Pokud zaškrtnutý není, tak tento úkon provést nemůže.

Deaktivovaní klienti 

 • Stránka Statistiky / Odpojení klienti byla přejmenována na Statistiky / Deaktivovaní klienti.
 • Počet povolených akcí u deaktivovaných klientů se razantně snížil. 
 • Nyní u takového klienta není možnost editace či přidání.
 • Ve fakturaci nejde vystavit faktura.
 • Mazání zůstává povoleno.

Přepis do nové verze frameworku Bootstrap

Do nového Bootstrapu byla přepsána většina stránek v následujících sekcích:

 • Statistiky
 • Nastavení
 • Fakturace
 • Ostatní
 • FlowPro

Některé stránky v těchto sekcích zůstávající zatím nepřepsané. Na ně se dostane řada v jedné z následujících verzí. To platí i pro dosud nepřepsané sekce.

Další změny

 • Zprovoznění alertů v novém ping systému
 • Hardware / Routery / Router status / Routery: Řazení dle sloupců Teplota, Zatížení CPU a Stav UPS
 • Hardware / Routery / Router status / Routery: Přidán sloupec Router GPS s proklikem na Google Maps
 • Hardware / Routery / Router status / WIFI klienti: Sloupec Uptime: Hodnoty jsou uváděny v lépe srozumitelném formátu.
 • Hardware / Routery / Router status / Wifi spoje: Nezobrazovaly se zde frekvence a SSID.
 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: Byl zde dodělán export celé tabulky do CSV. Změněn byl také výpis hodnot u služeb, které si nově přidáte. Pokud nebyla v minulosti u dané služby nikdy žádná data vyčtena, tak se nebude zobrazovat číslo 0, nýbrž pomlčka.
 • Manuální párování plateb s fakturami: Vylepšena funkce Haléřové vyrovnání
 • Fakturace / Přehledy / Účetní přehled: Opravena chyba při řazení záznamů
 • Ostatní / Nástroje: Tlačítko Aktualizovat u položky Databáze RÚIAN adres: Jakmile jednou kliknete na toto tlačítko, nebude možné na něj kliknout znovu až do doby, kdy bude aktualizace (import) dat řádně ukončena (CZ lokalizace).ISPadmin 5.07

ISPadmin 5.07 stable

DATUM VYDÁNÍ: 24.07.2019

 • Oprava funkce Offline time u routerů v Hardware a Dashboardu
 • Historie u servisních zásahů: Když se v servisním zásahu přidal nebo odebral technik, tak to v historii ukázalo změnu adresy, emailu nebo telefonního čísla. Přitom se změna při úpravě úkolu nestala.
 • Při editaci úkolu se nezobrazila dříve vybraná služba.
 • Při editaci faktury se správně neuložily předkontace u další položky.
 • Nefungovala proměnná $ADMIN_NAME$ v emailech s fakturami.

ISPadmin 5.07 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 03.07.2019

Přepracování kontroly dat dle ARESu (CZ lokalizace)

 • Při prokliku do Karty klienta se již nyní nečeká na kontrolu dle ARESu, která mohla zpomalit přechod do Karty. Kontrola probíhá na pozadí.
 • Ověřování probíhá u klienta, do jehož karty se vstoupilo, přičemž ke kontrole dojde pouze v případě, že již uplynulo více jak 24 hodin od kontroly předešlé. Při opakovaném vstupu do konkrétní Karty klienta v rámci jednoho dne tak nebude docházet k opakovaným kontrolám.
 • Status kontroly se zobrazuje u Fakturačních údajů.
 • Při rozporu mezi daty z ARESu a z Karty klienta se zobrazí pop-up okno s podrobnostmi a možností opravy.

GPS souřadnice

 • Následující možnosti se zobrazují všude, kde je použita mapa ve formuláři (Přidání/Editace klienta, služby, routeru atd.).
 • Přidáno tlačítko pro vyhledání bodu na mapě podle GPS souřadnic: Najdi přes GPS.
 • Zároveň se po kliknutí na stávající tlačítko Najdi propisují do pole GPS souřadnice, které se vygenerují na základě vyplněné adresy (město, ulice atd.).
 • Opraveno zobrazení souřadnic v DD formátu

Další změny

 • Přidávání úkolů (Plánování / Kalendář): Když v Kalendáři kliknete na určité časové období u nějakého technika, tak se vám zobrazí stránka s formulářem pro přidání úkolu. Jako Technik je uveden technik, na jehož sloupec v Kalendáři jste kliknuli.
 • Upraveno mazání SMS ve frontě: SMS se odstraňují postupně (po 1). Timeout pro deadlock byl změněn na 1 s.
 • Odstraněna chyba při přidávání nového set-top boxu u služby IPTV (Karta klienta / Aktivní služby / Přidání nové služby / IPTV)
 • Odstraněna chyba při přidávání nového volného úkolu (Plánování / Volné / Přidání volného úkolu)
 • Odstraněna chyba při exportu faktur do formátu Omega Kros (SK lokalizace)
 • Opraveny nesprávně fungující filtry Od/Do ve Statistiky / Stat. klientů / Výpovědi
 • Odstraněna chyba při použití filtru Stav v Kartě klienta / Zboží ze skladu / Přiřadit zboží

ISPadmin 5.07 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 14.06.2019

Historie změn v Hardwaru

 • Statistiky / Historie / Historie:
  • Přidána historie přípojných bodů: Záznamy typu Nové, Změněné a Odstraněné
  • Rozšířena historie zařízení připojených k routerům: Přidány záznamy typu Nové a Změněné
  • Rozšířena historie síťových rozhraní:  Přidány záznamy typu Nové a Změněné
 • Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní router / Související / Historie: Přidána historie daného routeru (přípojné body, zařízení připojená k routeru a síťová rozhraní)

Individuální nastavení pingů – Hromadná změna

 • S pomocí checkboxů nalevo vyberete ty položky, u nichž chcete provést hromadnou změnu.
 • Jakmile to máte hotovo, zvolíte možnost Upravit nastavení pingu z menu Hromadná akce a svou volbu potvrdíte.
 • Změníte hodnoty ve formuláři a kliknete na tlačítko Uložit.
 • Poté již můžete vidět nového hodnoty v tabulkovém přehledu.

Shodná IP adresa služby a routeru

 • Dříve nebylo možné uložit službu, kde se IP adresa klienta shodovala s IP adresou routeru.
 • Nyní už to možné je. Pokud kliknete na tlačítko Uložit, zobrazí se vám okno, které vás informuje o tomto konfliktu. Pokud svou volbu potvrdíte, služba se uloží.

Možnost definovat vlastní typ služby

 • V Nastavení / Číselníky / Klienti / Služby v exportu je možné vkládat nové záznamy. Z těch pak je možné si jeden vybrat v menu Statistiky v Nastavení / Číselníky / Klienti / Typy služeb. Takový typ služby by se poté měl počítat do měsíčních statistik v Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení.
 • Problém byl ovšem v tom, že se na této stránce zobrazovaly pouze statistiky pro typy WIFI, Kabel, FTTB a FTTH.
 • Nově se na dané stránce budou generovat a zobrazovat statistiky pro jakýkoliv typ exportu použitý u typu služby.
 • Zároveň bude nově možné na stránce Nastavení / Číselníky / Klienti / Typy služeb přidat jakýkoliv typ služby. Tohle zajistí nové sloupce Typ řízení a Typ služby. Původní sloupec Typy služeb byl přejmenován na Název.
 • U položky Typ řízení si budete moci vybrat i typ Bez řízení (např. pro xDSL služby). V nastavení služby Internet však ještě toto nastavení není reflektováno a bude se řídit pravidly Standardní služby.
 • Na stránce Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení jsou rozděleny konečné výsledky za půl roku a celý rok na Konečný stav / Součet a Průměr.

Evidence IP adres

 • Statistiky / IP rozsahy: Doplněn popis Další IP adresy / Podřízené služby
 • Nyní je tak možné poznat, o kterou přípojku v rámci jedné služby se jedná.

Párování plateb s více fakturami

 • Automatické párování plateb s více fakturami je možné aktivovat ve Fakturace / Nastavení / Obecné u položky settle_multiple_invoices.
 • Pokud je tato funkce aktivovaná a pokud je platba vyšší než fakturovaná částka, tak se systém pokusí uhradit další faktury. Postupuje dle nastavených pravidel pro párování.
 • Příklad:
  • Klient poslal platbu ve výši 1500 Kč.
  • Má vystaveny 2 faktury. U obou je fakturovaná částka 500 Kč.
  • Systém prochází přijaté platby a přiřazuje je ke konkrétním fakturám dle nastavených pravidel.
  • Najde neuhrazenou fakturu ve výši 500 Kč a uhradí ji.
  • Zbytek (tedy 1000 Kč) dá do přeplatku.
  • Spustí se další kolo párování.
  • Systém najde podle pravidel další neuhrazenou fakturu a uhradí ji ze vzniklého přeplatku.
  • Přeplatek se sníží z 1000 Kč na 500 Kč.
  • Další faktury se hradí pouze z přeplatku, který vznikl z přijaté platby.
  • Pokud je v nastavení pravidlo, které umožňuje spárování i v případě, že je fakturovaná částka vyšší než dostupný kredit, tak dojde k částečné úhradě faktury.
 • ! POZOR ! Je potřeba dbát na správné nastavení pravidel pro párování. Pokud například klient pošle vyšší částku s variabilním symbolem, kterým je číslo konkrétní faktury, a v nastavení pravidel máte pouze párování dle variabilního symbolu, tak systém nebude schopen při dalším párování provést úhradu další faktury.

Export Kros Omega – Partner ID (SK lokalizace)

 • Nastavení / Číselníky / Syst. proměnné: Zde je nutné si vytvořit proměnnou $omegaPartnerId$
 • Pokud bude tato proměnná u klienta vyplněna, tak bude v exportu partnerů (klientů) a v exportu faktur interní číslo partnera (klienta) rovno hodnotě proměnné.
 • Pokud nebude tato proměnná vyplněna, tak se použije ID klienta z ISPadmina.

Portál klienta – Nový bootstrap CSS

 • Celý Portál klienta jsme přepsali do nejnovější verze frameworku Bootstrap.
 • Rovněž jsme aktualizovali a zrevidovali všechny používané skripty.
 • Portál klienta je tak nyní výrazně rychlejší a plně responzivní, tedy přístupný i z mobilních zařízení.
 • !!! V rámci provedených úprav došlo k nutné úpravě použitých CSS stylů. Pokud máte nastaven vlastní vzhled portálu, proveďte kontrolu, zdali nedošlo kvůli modifikacím CSS stylů ke změnám. Jde o vizuální změny (barvy apod.). Vlastní logo společnosti zůstane zachované. Jestli najdete nějaké rozdíly, tak prosím postupujte dle následujících pokynů: https://wiki.ispadmin.eu/cz/375-cz/portal-klienta/faq/149-zmena-grafiky-klientskeho-portalu 

Modul DEALER – Nový bootstrap CSS

 • Portál dealera jsme přepsali do nejnovější verze frameworku Bootstrap.
 • Rovněž jsme aktualizovali a zrevidovali všechny používané skripty.
 • Portál dealera je tak nyní výrazně rychlejší a plně responzivní, tedy přístupný i z mobilních zařízení.
 • Oprava modálních oken

Další změny

 • Klienti / VoIP: Nový sloupec Fakturační skupina. Opraveno vykreslování tabulky
 • Klienti / IPTV: Nové sloupce Klientské čísloFakturační skupina
 • Hardware / Routery / Všechny: Pokud je položka Aplikovat pravidla firewallu nastavena na něco jiného než Lokálně, tak se do informací v hlavičce routeru přidá údaj, na kterém routeru se aplikují pravidla firewallu.
 • Testovací verze exportu faktur do Kros ALFA plus (SK lokalizace)
 • Změna formátu CSV importu z Raiffeisenbank (CZ lokalizace
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle období: Seznam vystavených faktur opravenISPadmin 5.06

ISPadmin 5.06 stable

DATUM VYDÁNÍ: 27.05.2019

ARES ve formuláři Přidání/Editace klienta

 • Jelikož u vzdáleného serveru, se kterým ISPadmin komunikuje po kliknutí na tlačítko ARES, došlo k výraznému zpomalení ve vyřizování požadavků, rozhodli jsme se prodloužit časový limit, aby se úspěšnost požadavků podstatně zvýšila.
 • Před touto úpravou mohlo dojít k vypršení daného limitu a k zobrazení hlášky IČO nebylo nalezeno.
 • Po kliknutí na tlačítko ARES vyčkejte na zobrazení okna s dalšími informacemi. Může to chvíli trvat!
 • Dále jsme upravili zobrazované hlášky:
  • Hláška IČO nebylo nalezeno se bude zobrazovat pouze v případě, že ISPadmin získal ve vyhrazeném časovém limitu informaci o neexistenci daného IČO.
  • Pokud ani v námi prodlouženém časovém limitu ISPadmin nedostane odpověď od ARES serveru, zobrazí se hláška ARES server neodpověděl ve vyhrazeném čase!

Hardware / Nastavení / Nastavení pingu

 • Původní stránku Hardware / Nastavení / Nastavení pingu jsme rozdělili na dvě podstránky:
  • Individuální: Tabulka Individuální nastavení pro zařízení/router
  • Systémové: Tabulka Výchozí nastavení pro skupiny + Tabulka proměnných
 • Pokud měl uživatel oprávnění pro stránku Nastavení pingu, bude mít nyní i oprávnění pro tyto podstránky.
 • Do hromadných akcí v tabulce Individuální nastavení pro zařízení/router jsme přidali možnost Prodloužit platnost nastavení na Neomezeně.
 • Dále jsme doplnili upozornění, že při prodlužování platnosti nastavení dochází k prodloužení od aktuálního dne.

Další změny

 • Plánování / Přehled / Export do CSV: Sloupec Typ je v exportu rozdělen na dva sloupce: ID a Typ.
 • Při uzavírání úkolů nešel zaškrtnout checkbox Vyfakturovat.
 • Upraveno logování SMS upomínek v Historii (Systém / Zprávy / SMS)
 • Opraveno vykreslování Wiki stránek

ISPadmin 5.06 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 16.05.2019

Filtrace služeb Internet dle parametru “Trvání smlouvy do”

 • Do přehledu služeb Internet (Klienti / Internet) jsme přidali možnost filtrovat podle Trvání smlouvy do.
 • Nový filtr najdete v menu Podrobnosti.
 • Po výběru tohoto filtru se objeví pole OD a DO. Je možné určit konkrétní interval, nebo pouze OD, resp. DO.

Hardware / Routery / Router status / BW test

 • Přidán sloupec Spuštění testu
 • Přidán sloupec Stav testu, ve kterém je možné test aktivovat/deaktivovat.
 • Pokud si v editaci BW testu přenastavíte datum spuštění testu na pozdější datum, tak se test označí jako připraven ke spuštění.

Hardware / Nastavení / Nastavení pingu

 • Na této stránce přibyla následující čtyři nastavení:
  • Počet pingů v jednom procesu
  • Počet procesů ping
  • Zpoždění spouštění procesů
  • Velikost ukládací cache DB Influx
 • Tato nastavení lze použít k případné optimalizaci fungování pingu.
 • Jsou přednastaveny doporučené hodnoty. Tyto hodnoty neměňte, pokud k tomu nemáte pádný důvod!

Plánování / Formulář Přidání/Editace úkolu

 • Ve formuláři je možné zadat libovolný počet techniků. Dříve byl počet omezen na tři.
 • Implementován multiupload na dokumenty: Je tak možné nahrát více souborů najednou.
 • Lze vytvořit libovolný počet položek na faktuře.

Další změny

 • Karta klienta / Zboží ze skladu: Opraveno řazení dle data v seznamu zboží u klienta
 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: K dispozici je nové tlačítko pro export dat do formuláře ART183 (Export ART183).
 • Plánování / Volné: Při přiřazování volného úkolu je možno vybrat libovolný počet techniků.
 • Plánování / Výkaz: Cena za práci a Strávený čas se přepočítávají “stejně”, ale výpočet není omezen na techniky.
 • Ostatní / Hromadné / Akce: Možnost Není ve filtrech nefungovala správně.

ISPadmin 5.06 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 25.04.2019

Ping

 • Nově zpracovaný engine pro hromadné zjišťování dostupnosti zařízení metodou ping.
 • Dříve se používala utilita fping, u které se však časem ukázalo, že nemá dostatečný výkon v případě velkého množství zařízení (5000+). Navíc nebylo možné detailně škálovat jednotlivé parametry pingu (timeout, velikost paketu, počet opakování v jednom cyklu, čas mezi jednotlivými pingy v jednom cyklu, … ).
 • Nyní jsou všechny tyto parametry modifikovatelné. Systém dokáže obsloužit až 15000+ zařízení v jednom 5minutovém cyklu.
 • Nastavení pingu lze provést v Hardware / Nastavení / Nastavení pingu. Pokud tuto záložku nevidíte, zkontrolujte si nastavení svého uživatelského účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři. K dispozici jsou dva checkboxy: Zobrazit a Upravovat. Uživatelé, kteří mají povoleno editovat routery, budou mít tato práva nastavena automaticky.
 • V Hardware / Nastavení / Nastavení pingu je možné přehledně nastavovat všechny parametry pro různé typy zařízení (routery, switche, headendy, zařízení připojená k routerům, jednotlivé služby Internet u klientů, jejich koncová zařízení, modemy, … ) a zároveň provádět individuální nastavení pro jednotlivá zařízení.
 • Přibyla položka Platné do (= platnost nastaveného individuálního monitorování).
 • Nyní máte možnost zapnout, resp. vypnout defaultní monitoring pro celý okruh zařízení. Výjimku tvoří routery. Tímto způsobem si můžete svůj systém ladit dle potřeb své sítě.
 • Jelikož celý monitorovací systém zahrnuje velké množství zařízení, může dojít k nárůstu vytížení procesorů a celkového vytížení hardwaru.
 • Ve výchozím nastavení je zapnuto monitorování routerů, switchů, zařízení připojených k routerům a headendů. Pokud se zátěž systému razantně nezmění, je možné další okruhy aktivovat ručně.
 • “Pingání” probíhá v paralelních procesech na pozadí celého systému.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Konkrétní služba Internet: Je zde nové tlačítko Nastavit monitoring, pomocí kterého můžete nastavit ping pro danou službu.

Ping grafy

 • Nové ping grafy využívají Javascript (místo statické obrázkové verze).
 • Nově se v grafu kromě průměrné latence zobrazují i její maximální a minimální hodnoty.
 • Při najetí kurzoru myši na určitou část grafu se zobrazí tooltip s přesnými hodnotami.
 • Grafy umožnují zoom na časové ose.
 • U grafů jsou tlačítka pro jednoduché přepnutí mezi jednotlivými zobrazeními (Den, Týden, Měsíc, Rok).
 • Navíc je tam i tlačítko Všechno pro zobrazení všech grafů (Den, Týden, Měsíc, Rok) na jedné stránce.
 • V rámci přechodného období budou v systému zachovány i původní RRD grafy, což bude mít za následek větší obsazenost disku i vyšší zátěž CPU.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Konkrétní služba Internet: Je zde nové tlačítko Monitorování klienta, pomocí kterého si můžete nechat zobrazit příslušné grafy.
 • !!! Kvůli těmto změnám může update trvat déle. Po updatu bude na pozadí probíhat konverze z původního typu grafů na nový. Vyčkejte prosím, než se proces dokončí.

Sjednocení exportů v Klientech

 • Klienti / Kontakty: Sjednoceno právo pro export do PDF a CSV, smazáno právo Tisk
 • Klienti / Internet: Přidán export do PDF + nastavení exportu.
 • Klienti / CATV: Přidán export do CSV
 • Klienti / DVBC: Přidány exporty do PDF a CSV + nastavení tabulky a exportu
 • Klienti / VoIP: Přidán export do PDF + nastavení tabulky a exportu
 • Klienti / Obecná služba: Opraveno a sjednoceno právo na export PDF a CSV
 • Klienti / IPTV: Přidán export do PDF + nastavení exportu
 • Klienti / Mobil: Přidány exporty do PDF a CSV + nastavení tabulky a exportu
 • Klienti / GPON: Přidány exporty do PDF a CSV + nastavení tabulky a exportu

Přiřazení zboží klientovi v Kartě klienta

 • Při přiřazování zboží klientovi v Kartě klienta je možné zapnout prohlédávání zboží u ostatních klientů.
 • Je možné editovat popis zboží.
 • Přidána tlačítka pro snadnejší přístup do editace

Zalamování řádků na fakturách

 • Dříve: Zalamování řádků na fakturách nebylo možné, což mohlo způsobit problémy při dlouhých popiscích jednotlivých položek.
 • Nyní: U delších popisků systém automaticky rozdělí daný text do více řádků. 
 • Zároveň byl upraven vzhled faktury: Tabulka se nově dynamicky zkracuje dle počtu položek.

QR kód (SK lokalizace)

 • Aktivaci je možné provést v nastavení fakturační skupiny (Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny).
 • Nejprve vyberte správný ISO kód měny.
 • Poté aktivujte QR kód.

Dofakturování přidaného IPTV balíčku (SledováníTV)

 • Pokud v průběhu měsíce přidáte nový tarif (balíček) u IPTV služby a daný měsíc je již vyfakturovaný, nabídne se vám po uložení služby možnost vygenerovat průběžné položky.
 • Poměrná část se vypočítá v případě zaškrtnutí checkboxu OD a vybrání konkrétního data.
 • Průběžná položka se automaticky zahrne na fakturu při další hromadné fakturaci. Lze ji vyfakturovat i ručně v Kartě klienta.

Nový typ importu (CZ lokalizace)

 • Název: Česká spořitelna – George
 • Import probíhá ve Fakturace / Banka / Import.
 • Importuje se soubor ve formátu CSV.

Nové menu pro mobilní zařízení

 • Opraveno responzivní menu v Kartě klienta
 • Výška řádku u responzivního menu zvětšena

Automatické odstraňování neaktivních rozhraní

 • Do Nastavení / Syst. Nastavení / Obecné byla přidána nová položka autoremove_old_interfaces.
 • U této položky se nastavuje počet dnů, po které musí být rozhraní routeru neaktivní, aby došlo k jeho automatickému odstranění z tabulky síťových rozhraní.
 • Své využití najde např. při odstraňování dynamických WDS rozhraní, která by jinak zbytečně zůstávala viditelná v přehledu routerů, přestože již neexistují.

Statistiky / Stat. klientů / Podle tarifů

 • Provedena optimalizace komunikace s DB
 • Opraveno počítání hodnoty “změna” pro měsíc leden, kdy se nyní počítá podle prosince minulého roku. Dříve byla vždy 0.

Další změny

 • Statistiky / Odpojení klienti: Přidáno právo pro zobrazení bilance (v souladu s Klienti / Kontakty)
 • Statistiky / CATV odpojení: Přidán export do CSV (v souladu s Klienti / CATV)
 • Nová systémová proměnná $VRACENA_SMLOUVA$ (obsah stejnojmenného pole v Kartě klienta)
 • Plánování / Přehled: Do přehledu plánování byla přidána možnost filtrovat podle fakturační skupiny.
 • Fakturace / Banka / Email: Do seznamu emailů z banky a seznamu vyřazených emailů z banky byl přidán sloupec příjemce.
 • Ostatní / Hromadné / Email: Do výběru Odeslat na byla přidána možnost Všechny emaily (email, fakturační email, technický email a obchodní email).
 • Při záloze routeru se výstup zálohovacího skriptu vypisuje do modálního okna.ISPadmin 5.05

ISPadmin 5.05 stable

DATUM VYDÁNÍ: 28.03.2019

 • Zlepšení práce s Nagiosem na Apple zařízeních
 • Karta klienta / Aktivní služby / Konkrétní služba Internet / Podřízené služby / Přidání nové podřízené služby: Oprava formuláře pro přidání podřízené služby ke službě Internet
 • Hardware / Routery / Všechny: Oprava indikace zapnutého RADIUSu u routerů
 • Plánování / Kalendář: Oprava prokliku z úkolu do Karty klienta
 • Centr. sklad / Sklad / Přidání zboží: Oprava nefunkčních tlačítek Přidat druh zboží, Přidat typ zboží a Přidat dodavatele.

ISPadmin 5.05 beta3

DATUM VYDÁNÍ: 21.03.2019

 • Ostatní / Hromadné / Akce: Doplněna možnost změnit datum splatnosti u všech klientů, kteří mají jako platební metodu uvedeno SIPO.
 • Aktualizován Apple certifikát nutný pro fungování push notifikací v mobilní aplikaci. Původní certifikát má platnost do 11.4.2019.
 • V Dashboardu se u Přijatých SMS nezobrazoval datum a čas.
 • Fakturace / Přehledy / Faktury / Dle období: Export úhrad do ABO nebyl správně rozdělen dle fakturačních skupin.
 • FTP zálohy: Upravena funkce pro odesílání záloh na FTP. V některých případech nebyla záloha správně uložena.

ISPadmin 5.05 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 14.03.2019

Nový Dashboard

 • Dashboard je kompletně přepracován.
 • Změnila se jeho grafická podoba.
 • Vyřešily se problémy související s častými aktualizacemi jednotlivých částí Dashboardu.

REST API: Administrátoři (Uživatelé)

Kontrola doby nečinnosti při přidávání zboží ve Skladu

 • U formuláře pro přidávání zboží ve skladu se nově kontroluje doba nečinnosti.
 • Po uplynutí poloviny času nastaveného v systémové proměnné auto_logout (Nastavení / Syst. nastavení / Obecné) vyskočí okno, které uživatele upozorní, že se blíží čas odhlášení.
 • Tímto způsobem lze předejít možnému odhlášení ze systému během vyplňování formuláře.

Plánování / Kalendář

 • Položky Jméno a Čas jsou u úkolů vyznačeny tučným písmem.
 • Písmo u úkolů se zvětšilo, aby byl text čitelnější.
 • U jednotlivých sloupců je nastavena minimální šířka, pod kterou se sloupec již nezmenší. Pokud je v kalendáři zobrazen velký počet techniků, kalendář se roztáhne do šířky a zobrazí se horizontální scrollbar, pomocí kterého se lze po stránce pohybovat. Je tak možné zobrazit i větší počet techniků, aniž by data v úkolech přestala být čitelná.

Přesun fotogalerie k jinému klientovi

 • V Kartě klienta / Fotogalerie přibyla možnost přesunout fotogalerii k jinému klientovi.
 • Informace o přesunu se propíše do Historie u původního i nového klienta.

Další změny

 • Klienti / CATV: Do tabulky byl přidán sloupec Email. V nastavení tabulky a exportu přibyl checkbox Email.
 • Klienti / Internet: I když nebyl zaškrtnutý checkbox Modem online, resp. Klient online v nastavení tabulky, tak byl daný sloupec v tabulce vidět.
 • Na stránce Přidání/Editace zařízení připojeného k routeru byla přidána možnost HTTPS v Aktivním odkazu.
 • Statistiky / Stat. serveru / SMS: Ve frontě se zobrazovaly SMS, které nešly smazat, protože se jednalo o již odeslané SMS.

ISPadmin 5.05 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 04.03.2019

Zálohování

 • Nastavení / Syst. nastavení / Zálohování: Přepracován formulář pro nový způsob zálohování ISPadmina (pouze denní zálohy a přidání políčka pro editaci hesla pro šifrování záloh)
 • Ostatní / Zálohy / Systém: Zobrazuje se struktura dle nového způsobu zálohování.

Více informací o novém způsobu zálohování ISPadmina:

 • Původní zálohování povolovalo vytváření inkrementálních záloh (denní, týdenní, měsíční).
 • Tento způsob zálohování se opustil, jelikož byl zbytečně komplikovaný a málo používaný a každý se spíše spoléhal na vytváření plných záloh.
 • Nyní se záloha vytvoří v adresáři /data/backup/.
 • Název se vytvoří z časového razítka: YYYYMMDD-HHMM.
 • Záloha obsahuje 5 souborů šifrovaných kompresní utilitou 7z.
 • Heslo je editovatelné v nastavení zálohování. Uživatel musí mít oprávnění pro změnu hesla záloh. Změněné heslo se ukládá i na cloudové uložiště pro pozdější obnovu při případné ztrátě hesla.
 • Záloha se vytváří automaticky ve stanovený čas (definovaný v nastavení zálohování).
 • V exclude formuláři můžete dodatečně určit, které adresáře nechcete zálohovat. Použijte nejvýstižnější součást názvu souboru nebo adresáře.
 • Starý typ zálohy se bude průběžně odmazávat (dle dřívějšího nastavení).
 • Pokud použijete obnovu zálohy z webového prostředí, automaticky se uloží do adresáře _ restore _ v příslušném adresáři zálohy.
 • Pro obnovu je potřeba zadat heslo k zálohám (prevence proti neoprávněnému použití dat).
 • Utilita /usr/local/script/ispadmin/bin/ispadminBackupSystem.pl se používá i pro administrátory a řešení problemů po pádu systému a nutnosti obnovy dat ze zálohy.
 • Doporučujeme, aby si uživatel nastavil nový adresář pro FTP a postupně si promazal staré zálohy na FTP.

Stručný manuál ke skriptu:

Backup Ispadmin System.

/usr/local/script/ispadmin/bin/ispadminBackupSystem.pl [–debug=|-d [0-9]] [–help|-h] [–backup|-b] [–restore|-r] [–restoreFile|-s] [–to=|-t  /path/to/dir/] [–from=|-f [all|script|db|ispadmin|etc|graph]] [–archiv=|-a [/path/to/dir/]] [–list|-l] [–find|-i] [–patern|-p [regex]] [–ftp|-t]

–debug         More output information
–help            Show help
–backup        Back system up
–restore        Restore system to default directory
–restoreFile   Restore file to restore directory
–to               Restore to different directory /path/to/dir
–from           7z archive [all|script|db|ispadmin|etc|graph]
–archiv         Name archive directory [[/path/to/dir/name-Dir-Archive]|20190117-0947]
–list             Show contents of compressed file [all|script|db|ispadmin|etc]
–find            Find file within archive
–patern        Pattern for finding or restoring file
–ftp             Send to FTP server  [0 – no FTP, 1 – force FTP, 2 – only FTP]
–cloud          Send last backup to Cloud

Example: /usr/local/script/ispadmin/bin/ispadminBackupSystem.pl -b -f ispadmin

Back up ispadmin dir to default backup dir

Example: /usr/local/script/ispadmin/bin/ispadminBackupSystem.pl -b

Back up system to default backup Dir ( /data/backup/incremental/; )

Example: /usr/local/script/ispadmin/bin/ispadminBackupSystem.pl -r -f script -a /path/to/archiv/20190118-0814 -f ispadmin -t /restore -p histor

Restore *histor* files from archive /path/to/archiv/20190118-0814/, compress file ispadmin.7z to restore dir /restore

Odstranění framů, nové hlavní menu i menu v Kartě klienta

 • Bylo přepracováno vykreslování stránek aplikace. Ze struktury byly odstraněny tagy <frameset> a <frame>. 
 • Nové hlavní menu:
  • Již se jako další krok neotevírá nejvíce používaná záložka, nýbrž poslední použitá záložka.
  • Přidána možnost schovat menu (šipka v pravé dolní části menu)
  • Bylo upraveno zobrazování menu na malých obrazovkách.
  • Byla přidána kompaktní verze menu (možno přepnout v Uživatelském nastavení)
  • Menu je nyní součástí každé stránky a ne částí zobrazovanou skrze <frame>
  • Načítání stránek nyní probíhá na pozadí a nevyžaduje vždy kompletní překreslení stránky, což výrazně zrychluje práci se systémem.
  • Záložka Změna hesla již v menu není. Je přesunuta do Uživatelského nastavení.
 • Nové menu v Kartě klienta:
  • Nové barevné provedení odpovídající hlavnímu menu
  • Menu v Kartě klienta je nyní součástí každé stránky a ne částí zobrazovanou skrze <frame>
  • Načítání stránek nyní probíhá na pozadí a nevyžaduje vždy kompletní překreslení stránky, což výrazně zrychluje práci se systémem.
 • Nové Uživatelské nastavení v horní liště:
  • Možnost změnit si uživatelské heslo
  • Možnost změnit si typ hlavního menu

Historie

 • Do Statistiky / Historie / Historie bylo přidáno několik nových sekcí pro dohledání změn:
  • Fakturace / Faktury / Hromadné generování faktur: Zde si můžete vyhledat, kdo a kdy hromadně vygeneroval faktury, za které období a pro kterou fakturační skupinu.
  • Fakturace / Fakturační skupiny: Zde si můžete vyhledat, kdo a kdy provedl změny v konkrétní fakturační skupině.
  • Systém / Nastavení / Zabezpečení: Zde si můžete vyhledat, kdo a kdy provedl změny v nastavení SSH, HTTP, SMTP apod.
  • Klienti / Karta klienta: Zde si můžete vyhledat, kdo a kdy se díval do Karty klienta. Logování probíhá v 5minutových intervalech.
 • V Nastavení / Administrátoři / Administrátoři přibyla ikona pro zobrazení historie všech ukládaných úkonů vázaných na uživatele. Pro přístup do této části musí mít uživatel oprávnění pro zobrazení Historie. Pokud chce vidět i historii emailů, tak musí mít i oprávnění pro zobrazení historie emailů.

Upomínky

 • V šabloně lze vybrat více fakturačních skupin zároveň.
 • Lze také zadat odděleně text emailu a text samotné upomínky. Pokud nebude vyplněn text upomínky, tak se použije současný text emailu.
 • U zpoplatnění upomínky je možné zadat zvlášť cenu pro fakturační skupiny, které jsou neplátci DPH, a pro ty, které jsou plátci. 

Statistiky / Stat. serveru / Emaily / Fronta

 • Přibyla zde možnost vybrat si jednotlivé emaily ve frontě, které je poté možné (hromadně) znovu odeslat nebo odstranit.
 • Zároveň byla přidána funkce, která automaticky zajistí označení faktury jako neodeslané, pokud byl z fronty smazán emailu s touto fakturou.
 • Informace o tom, že byl email smazán z fronty, se zapíše do historie emailů.

Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení

 • Do statistik byly přidány další relevantní položky (pro ČTÚ).
 • Konkrétně se jedná o tyto položky v sekcích WIFI, Kabel, FTTB a FTTH:
  • Počet přístupů (celkem)
  • Počet pozastavených služeb k prvnímu dni v měsíci
  • Počet klientů s pozastavenými službami k prvnímu dni v měsíci
  • Počet smazaných služeb (kolik jich bude smazáno ihned po vytvoření statistik)
  • Počet klientů se smazanými službami (kolika klientům se smažou služby ihned po vytvoření statistik)
   

CSV exporty v záložce Klienti

 • CSV export je nyní dostupný i v dalších podzáložkách v Klientech.
 • Konkrétně se jedná o tyto stránky:
  • Klienti / VoIP
  • Klienti / IPTV
  • Klienti / Obecné

System maintenance in progress

 • Během updatu se zobrazuje hláška System maintenance in progress.
 • Stránka s touto hláškou se nyní aktualizuje automaticky.
 • Interval: 10 sekund.
 • Jakmile je update hotov, budete přesměrováni zpátky do uživatelského prostředí.

Další změny

 • Při přidávání nového klienta je checkbox Zasílat faktury emailem defaultně nezaškrtnut. Zaškrtne se automaticky, pokud vyplníte email a/nebo fakturační email.
 • Přesuny služeb mezi klienty jsou nyní logovány v Historii: Kdy, kdo, od koho, ke komu, která služba.
 • Klienti / VoIP a Klienti / IPTV: Adresy jsou rozděleny do několika sloupců (podobně jako v Klienti / Internet a Klienti / Kontakty).
 • Klienti / Internet: Data pozastavení služeb jsou zahrnuta v CSV exportech z této stránky.
 • Klienti / Internet: Filtr Typ služby: Možnost CMTS nefungovala správně. Nyní již funguje, jak má.
 • Klienti / CATV: Nastavení tisku
 • Do Hardware / Routery / Router status / Přípojné body bylo přidáno tlačítko pro export přehledu všech SSID a počtu zákazníků.
 • Fakturace / Banka / FIO: Možnost znovu načíst údaje o platbách za určité období
 • Do Ostatní / Nástroje byl přidán nový nástroj: Hromadná změna data splatnosti u faktur s typem platby SIPO. Po kliknutí na tlačítko Pokračovat se zobrazí tabulka s nezaplacenými fakturami, které mají typ úhrady SIPO. Vybraným fakturám / všem lze nastavit nové datum splatnosti.ISPadmin 5.04

ISPadmin 5.04 stable

DATUM VYDÁNÍ: 20.02.2019

Plánování / Výkaz

 • Do tabulky byl přidán sloupec Typ, abyste měli lepší přehled o tom, o jaké typy úkolů se jedná.
 • V menu Technik přibyla možnost Všichni. Nemusíte tak provádět filtraci na základě jednotlivých techniků.
 • Nad tabulkou je k dispozici tlačítko CSV pro export obsahu tabulky do souboru ve formátu CSV.

Plánování / Přehled

 • Do tabulky byl přidán sloupec Klientské číslo pro jednodušší identifikaci relevantních klientů.
 • Nad boxem s filtry je k dispozici tlačítko CSV pro export obsahu tabulky do souboru ve formátu CSV.

Centr. sklad / Sklad

 • Nad tabulkou je k dispozici tlačítko Export do CSV pro export obsahu skladu do souboru ve formátu CSV.

ISPadmin 5.04 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 06.02.2019

Odesílání faktur emailem

 • Fakturace / Faktury / Faktury / Odeslat faktury emailem:
  • Položka Počet klientů bez e-mailové adresy se nyní zobrazuje i v případě, že je počet roven 0.
  • Kliknutím na číslo u položky Počet emailů k odeslaní se zobrazí okno s přehledem.
  • Kliknutím na číslo u položky Počet klientů bez e-mailové adresy se zobrazí okno s přehledem.
 • Fakturace / Faktury / Faktury / Přehled u konkrétní fakturační skupiny:
  • Kliknutím na číslo v sloupci K odeslání lze rovnou přejít k odesílání faktur. Není nutné jít přes menu v posledním sloupci tabulky.
  • V patičce tabulky je vypsán celkový počet neodeslaných emailů.

QR kód – Úpravy

 • QR kód a dlouhá korespondenční adresa: Pokud byla korespondenční adresa dlouhá, mohlo dojít k překrývání adresy QR kódem. Provedli jsme úpravu, která tuto situaci řeší.
 • Z QR kódu byl odstraněn Den splatnosti. Ten se doplní automaticky při načtení kódu.

Sloupec Reverse charge ve Statistiky / Stat. Klientů / Souhrn služeb

 • V přehledu je sloupec Reverse charge, ve kterém se zobrazuje buď hodnota ANO (fakturováno v režimu reverse charge), nebo NE (fakturováno v běžném režimu).
 • K dispozici je i filtr, pomocí kterého si můžete zobrazit jen služby fakturované v režimu reverse charge, resp. jen služby fakturované v běžném režimu.

Logování automaticky pozastavených služeb

 • Do Historie (Karta klienta / Historie, resp. Statistiky / Historie / Historie) se logují informace o automaticky pozastavených službách.
 • Zahrnuty jsou informace o názvu automaticky pozastavené služby, důvodu pro automatické pozastavení i další detaily (např. pozastavit od – do).

Další změny

 • Fakturace / Přehledy / Účetní přehled: Po kliknutí na tlačítko Zobrazit přehled faktur v PDF se uložil soubor bez přípony .pdf. Nyní se již soubor uloží i s touto příponou.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Konkrétní služba: Při přidělení dealera se nepropsala procentuální provize, kterou má dealer nastavenou ve svém profilu. Nyní se již propisuje.
 • Byl upraven způsob ukládání nových smluv v Kartě klienta. Při vícenásobném kliknutí na tlačítko Uložit mohlo dojít k vícenásobnému uložení smlouvy.

ISPadmin 5.04 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 17.01.2019

Změna hesel u routerů MikroTik

 • Hardware / Routery / Router status / Routery: Přidána funkce pro hromadnou změnu hesel u routerů MikroTik
 • Aby bylo možné tuto funkci používat, je nezbytné mít správně nastavená oprávnění v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři. Je potřeba zaškrtnout checkbox Povolit nástroje v sekci Hardware / Routery / Router status / Routery. Toto nastavení se vztahuje na veškeré nástroje dostupné na dané stránce.
 • V Hardware / Routery / Router status / Routery si v nabídce Typ routeru vyberete Mikrotik. V prvním sloupci se zobrazí checkboxy. Jakmile zaškrtnete alespoň jeden z nich, aktivuje se select box v levém dolním rohu tabulky. Vyberete možnost Změnit heslo.
 • U vyčtených uživatelů lze změnit heslo.
 • Pokud daný uživatel na některém routeru neexistuje, je možné jej tam přidat (checkbox Přidat uživatele, pokud neexistuje).
 • Zároveň je možné aktivovat tohoto uživatele pro komunikaci s ISPadminem (checkbox Nastavit pro komunikaci s ISPadminem).

Dočasně nepozastavovat služby

 • Karta klienta / Informace / Upravit klienta: Přidána funkce Dočasně nepozastavovat služby
 • Pokud je ve formuláři zaškrtnut checkbox Nepozastavovat, je nyní možné stanovit, dokdy mají zůstat služby klienta nepozastaveny. U položky Do vyberte konkrétní datum.
 • Pokud vyberete například 20.1.2019, tak to znamená, že danému klientovi budou služby fungovat do 20.1.2019. Další den (21.1.2019) přestane toto nastavení platit a služby mohou být systémem pozastaveny.

SledovaniTV

 • Kompletně přepracovaná implementace SledovaniTV
 • Možnost zapnout automatickou synchronizaci
 • Možnost zvolit typ set-top boxu
 • Možnost vybrat si základní balíček
 • K základnímu balíčku jde zadat cena a zobrazuje se na faktuře.
 • Opraveno přidávání set-top boxu
 • Opravena synchronizace mezi ISPadminem a SledovaniTV (nevypíná balíčky koupené kartou apod.)

Zobrazení smluv v Portálu klienta

 • Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta: Upravena položka nastavení ci_display_contracts_tab
 • Nyní lze nastavit, aby se v Portálu klienta zobrazovaly smlouvy pouze ve formátu PDF.
 • Dříve: 0 = Záložka Smlouvy v Portálu klienta vypnuta. 1 = Záložka Smlouvy v Portálu klienta zapnuta.
 • Nyní: 0 = Záložka Smlouvy v Portálu klienta vypnuta. 1 = Záložka Smlouvy v Portálu klienta zapnuta. Smlouvy jsou k dispozici v PDF i DOC (DOCX, RTF). 2 = Záložka Smlouvy v Portálu klienta zapnuta. Smlouvy jsou k dispozici pouze v PDF.

Import Česká spořitelna – BUSINESS 24

 • Do systému byla přidána podpora pro nový typ importu: Česká spořitelna – BUSINESS 24.
 • Jedná se o import ve formátu CSV, který je možné získat v BUSINESS 24 Interbankingu
 • Soubory se do systému vkládají ve Fakturace / Banka / Import.

Klientské číslo 0

 • Do systému je možné vložit více klientů s klientským číslem 0.
 • Tuto možnost lze například využít, když se do systému vkládají noví klienti, kteří doposud nemají smlouvu.
 • V Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta je nezbytné mít u položky ci_enable_login_name_creation nastavenu 0.

Syslog výpis

 • Přidán sloupec Název routeru
 • Sloupec ID zařízení přejmenován na rtrID
 • Přidán sloupec Čas vložení
 • Pokud se čas vložení a čas z routeru liší o více než 2 hodiny, je čas z routeru zvýrazněn oranžovou barvou.
 • Řazení dle data vložení na server
 • Vyhledávání dle data vložení na server

API-SSL komunikace se zařízeními MikroTik

 • Zlepšení API-SSL komunikace se zařízeními MikroTik
 • Nastavené časové omezení pro přihlášení přes API-SSL způsobovalo na některých zařízeních předčasné ukončení komunikace: API-SSL test FAIL (failed connect or ssl handshake).
 • Časový limit jsme prodloužili, aby proces výměny klíčů a šifrování proběhl v pořádku.

Další změny

 • Fakturace / Banka / Import: Do přehledu importů z KB byl přidán sloupec Datum splatnosti. Pokud je v importu více plateb s různými daty splatnosti, zobrazí se v daném sloupcí rozmezí (od – do). 
 • Fakturace / Faktury / Faktury / Přehled u konkrétní fakturační skupiny: Přidán sloupec K odeslání (Počet emailů k odeslaní)
 • Nastavení / Administrátoři / Dealeři / Platby dealerům: Dříve nebylo možné odstranit platbu v případě omylu. Nyní to možné již je.
 • Fakturace / Přehledy: Přidáno tlačítko Výchozí do relevantních přehledů
 • Karta klienta / Informace / Odeslat nastavení na email: Přidáno tlačítko Zpět
 • Přidána testovací verze platebního kalendáře
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle období: Přidán sloupec Zaokrouhlení
 • Ostatní / Zálohy / Systém: V přehledu se nyní zobrazuje datum vytvoření poslední zálohy místo data vytvoření adresáře.
 • Ostatní / Import / Přehledy: Zrychleno vyčítání dat ve VoIP přehledech
 • Dashboard: Lepší umístění okna pro nastavení jednotlivých částí Dashboardu
 • Fakturace / Přehledy / Účetní přehled: Upraven CSV export. Oddělovač desetinných míst a formát data reflektují nastavení lokalizace. Použité kódování: UTF-8.
 • Plánování / Přehled: Upraveno fulltextové vyhledávání. Do fulltextového vyhledávání doplněno hledání v Interním popisu a Řešení.
 • Hardware / Routery / Router status / Dashboard: Upraven MikroTik Dashboard. Přidána detekce bandwidth test serveru do Ostatní služby.
 • Vylepšeno vytváření atributu Mikrotik-Rate-Limit na základě dat z tarifu: Při synchronizaci RADIUSu se správně propíší všechny parametry tarifu včetně Burst do atributu Mikrotik-Rate-Limit.
 • SMS s diakritikou u Cinterion MC39: Odstraněna diakritika u SMS odesílaných z Nagiosu
 • Karta klienta / Aktivní služby / Služba Internet (PPPoE): Upravena kontrola hodnot zadávaných do pole Username. Nově povolené znaky: “@”, “.”,” -“,” _” .
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle období: Sjednocena data v přehledu a v CSV exportu
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Pokud je počet faktur k odeslání 0, ikona Odeslat faktury emailem je zašedlá.
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Při odesílání se zobrazí Počet klientů bez e-mailové adresy pouze z konkrétní vybrané fakturační skupiny.
 • Hardware / Routery / Všechny: Při použití nabízených filtrů dojde automaticky k aktualizaci přehledu routerů dle nastavení.
 • Karta klienta / Historie: Oprava v historii událostí
 • Nastavení / Syst. nastavení / VPN server: Opraveno vyčítání statusu (připojen/nepřipojen)
 • Fakturace / Predikce / Predikce: Opravena aktualizace databáze pro predikci fakturace
 • Nastavení / Smlouvy / Hromadné: Opravena možnost stáhnout si hromadně vygenerované smlouvy pomocí kliknutí na ikonu DOC, resp. PDF
 • Fakturace / Banka / superCASH: Opravena chyba při ručním párování u SuperCASH