Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Changelog

ISPadmin 5.24

ISPadmin 5.24 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 04.08.2022

Doplnění adresy z mapy (CZ lokalizace)

 • Ve formulářích, kde se vyplňuje adresa, je nyní možné kliknout do mapy, čímž dojde k nalezení relevantní adres.
 • Vybráním konkrétní adresy pak dojde k vyplnění adresy a doplnění RÚIAN kódu.

Finanční statistiky POPů

 • Tento volitelný submodul byl doplněn o údaje týkající se výnosů u jednotlivých POPů.
 • Systém při výpočtu výnosů bere v potaz služby Internet, u kterých je nastaven konkrétní přípojný bod, který je navázán na konkrétní POP. U služeb GPON je zohledněno nastavení OLT a jeho navázání na konkrétní POP.
 • Hardware / POPy / Všechny: Do přehledu POPů byly přidány související sloupce: Měsíční výnosy, Roční výnosy, Měsíční výnosy vč. závislých POPů a Roční výnosy vč. závislých POPů.
 • Karta POPu / Finance: Na stránku byla přidána sekce Výnosy, kde jsou uvedeny celkové hodnoty i seznam započítaných služeb Internet.
 • Výnosy se vyčítají v pravidelných časových intervalech (1 hodina). Změny se proto neprojevují ihned, nýbrž až za určitou dobu. Statistiky lze aktualizovat pomocí tlačítka Aktualizovat výnosy.

Seznam zařízení na POPu s fotogaleriemi

 • V Kartě POPu / Fotogalerie je nově k dispozici pod fotogaleriemi samotného POPu seznam zařízení na POPu, které mají alespoň jednu fotogalerii.
 • Ve sloupci Akce je pak dostupný proklik do seznamu fotogalerií konkrétního zařízení.

Pozice přípojných bodů

 • Souřadnice přípojných bodů (kromě těch s typem zařízení Headend) vycházejí pouze a jen ze souřadnic zařízení.
 • U přípojných bodů s typem zařízení Headend je možné souřadnice dodatečně upravit pohybem v mapě. Ve formuláři je k dispozici tlačítko Vyresetovat GPS, které změní souřadnice zpět na souřadnice zařízení.
 • V nastavení zařízení lze měnit pozici, čímž dochází zprostředkovaně i ke změně pozice přípojného bodu.
 • U zařízení je také k dispozici tlačítko Vyresetovat GPS, které změní souřadnice zařízení zpět na souřadnice POPu.

Hardware / CMTS / Hardware

 • Tabulka na stránce byla kompletně přepsána.
 • Ke jménu klienta byl přidán odkaz do Karty klienta / Informace.
 • Byl přidán nový sloupec Název služby, ve kterém je zobrazen název asociované služby a její ID. K dispozici je odkaz do Karty klienta / Aktivní služby.
 • Byl přidán sloupec s akcemi, ve kterém je možné se prokliknout do statistik, zobrazit online modem info či provést restart.

Widget Rušení meteorologických radiolokátorů (CZ lokalizace)

 • Data pro widget Rušení meteorologických radiolokátorů se nyní vyčítají každou hodinu.
 • V případě nalezení nového rušení je vytvořena systémová/emailová notifikace, která se zobrazí/odešle uživatelům, co mají povolen daný widget.

Nová beta verze kalendáře

 • V současnosti je k dispozici jak původní kalendář, tak i jeho nová beta verze.
 • Mezi těmito kalendáři lze přepínat pomocí togglu Používat novou beta verzi Kalendáře, který se nachází pod nadpisem stránky.
 • Byl upraven vzhled a layout kalendáře a opraveny drobné nedostatky. Princip fungování byl do maximální míry zachován.

Právo na změnu časových údajů úkolu

 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: U uživatelů typu Řadový uživatel přibylo v sekci Plánování nové právo Povolit změnu data a času úkolů.
 • Pokud je daný checkbox zaškrtnutý, znamená to, že daný uživatel může editovat časové údaje svých úkolů bez omezení (jako doposud).
 • Pokud je daný checkbox odškrtnutý, znamená to, že daný uživatel může editovat časové údaje svých úkolů, ale to pouze v případě, že se jedná o úkoly, které si sám vytvořil. Pokud půjde o úkoly, které mu vytvořil někdo jiný (např. jeho nadřízený), tak nebude moci časové údaje úkolů měnit.

GoPay – Nové platební metody

 • Doposud bylo možné platit v Portálu klienta přes GoPay pouze pomocí platebních karet.
 • Nyní byly přidány další platební metody:
  • Online nebo offline bankovní převod
  • Platba prostřednictvím kuponu PaySafeCard
  • Platba GoPay účtem
  • Platba PayPal účtem
  • Google Pay
  • Apple Pay
 • Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny: Když kliknete na možnost Konfigurace GoPay, můžete ve formuláři vybrat povolené platební metody pro danou fakturační skupinu.

Zadávání štítků při vytváření tiketu

 • Při vytváření tiketu je k dispozici nové nastavení: Štítky.
 • Pomocí této položky můžete určit hned při vytváření, které štítky se mají k danému tiketu přidat.
 • Pokud vyberete klienta ze systému, který má u sebe štítky s vlastností Přiřazovat k tiketu, tak se tyto štítky automaticky předvyplní. Je však možné je smazat, připadně doplnit o další.

Přidávání poznámek ke zprávám v tiketu

 • U každé zprávy v tiketu je dostupné nové tlačítko Přidat poznámku ke zprávě.
 • Pomocí tohoto tlačítka můžete přidat poznámku ke konkrétní zprávě. Tato poznámka se pak objeví pod danou zprávou.
 • Uživatel, který poznámku zadal, ji může také editovat či smazat.
 • V sekci Nastavení notifikací v Uživatelském nastavení (horní panel) je možné si aktivovat systémové/emailové notifikace o přidávání či mazání poznámek u zpráv.

Časová osa v tiketu

 • V nastavení tiketu je nyní možné si přepnout zobrazení do režimu Časová osa.
 • Pokud je zvolen tento režim, tak se kromě jednotlivých zpráv v tiketu zobrazují i informace o provedených akcích.
 • Výchozím zobrazením je standardní zobrazení bez časové osy.
 • Pokud by uživatel chtěl vidět časovou osu ve všech tiketech, může si to nastavit pomocí položky Vždy zobrazovat časovou osu v sekci Helpdesk v Uživatelském nastavení (horní panel).

Další změny

 • Karta klienta / Aktivní služby: U Dalších IP adres je nově možné ve formuláři zadat NAT IP.
 • Karta klienta / Aktivní služby: U služby Internet typu CMTS přibyla nová položka Hardware konc. zařízení. Vybrané zařízení se zobrazuje v příslušném sloupci v přehledu služeb Internet.
 • Karta klienta / Aktivní služby: U služby Internet typu GPON byl vylepšena změna tarifu. Nyní se pouze aktualizuje service-port služby. Nedochází k výpadku.
 • Karta klienta / Aktivní služby: U služby Internet typu GPON byla přidána možnost provést přesun k jinému klientovi.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Bylo ošetřeno potenciální nechtěné duplikování IPTV služeb typu 4NET.TV.
 • Karta klienta / Přípojky: Pokud je v editaci přípojky změněno ONT, tak je nově k dispozici tlačítko Uložit a smazat původní ONT.
 • Karta klienta / Soubory: Bylo odstraněno omezení popisu ve formuláři na 30 znaků.
 • Automatická kontrola insolvencí se nyní už neprovádí pouze jednou za měsíc. Po doběhnutí kontroly u všech klientů se spustí znovu. Klienti jsou kontrolováni postupně v pravidelných intervalech. Jeden klient nemůže být nikdy kontrolován vícekrát během jednoho dne (CZ lokalizace).
 • Kontrola adres dle RÚIANu byla upravena pro pražské adresy z důvodu změn ze strany ČÚZK. Do pole Okres se v takových případech nic nedoplňuje (CZ lokalizace).
 • Byl upraven obsah emailu o končících smlouvách, který je zasílán uživatelům.
 • Klienti / Služby / Souhrn služeb: Do tabulky byl přidán sloupec Štítky.
 • Klienti / Poptávky: Do tabulky byl přidána možnost si rozkliknout náhled poznámek pomocí ikony Oko. Pokud je u konkrétní poptávky více než pět poznámek, tak se zobrazí jen nejnovějších pět.
 • Hardware / Routery / Všechny: U routerů typu Mikrotik byl z důvodu optimalizace přidán do formuláře checkbox Neaplikovat lokálně MANGLE, FILTER a NAT pravidla.
 • Hardware / Routery / Všechny: K zařízením připojeným k routerům byla přidána možnost Kopírovat.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byla opravena chyba, která se zobrazovala za určitých okolností při použití parametru onlyRouterId.
 • Hardware / Routery / Všechny: Testování spojení bylo upraveno tak, aby bralo v potaz všechny filtry na stránce.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byl přidán nový filtr Ručně upravený mangle. U routerů, kterých se to týká, je navíc uveden odpovídající popisek s vykřičníkem.
 • Hardware / Switche: Byla opravena chyba v grafickém znázornění portů.
 • Hardware / NetMonitor / Dohled: Bylo upraveno parsování dat z NetMonitoru.
 • Do šablon všech typů notifikací s výjimkou SMS je možné zadat emoji (např. pro stav up a down).
 • Byla provedena optimalizace procesu generování notifikací z NetMonitoru.
 • Nastavení / Tarify / IPTV: Byla upravena validace ve formuláři.
 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: Na stránku bylo přidáno fulltextové vyhledávání a tlačítko pro rychlý přístup do editace svého vlastního účtu.
 • Nastavení / Alerty / Výchozí: U systémových alertů pro události Packet loss a TTL ping přibyl nový checkbox Aplikovat strukturu dle POPů. Pokud je zaškrtnut a pokud je překročena uvedená hodnota u více zařízení, bude se notifikovat pouze zařízení s nejvyšší pozicí v síti (parent).
 • Nastavení / Alerty / Výchozí: Jakmile se u SNMP alertu vybere šablona a konkrétní OID, tak se zobrazí údaje o operátoru, hodnotě a jednotce, které jsou zadány v příslušné šabloně.
 • Plánování: Emaily z Plánování neobsahovaly jméno klienta nezadaného v systému. Opraveno.
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Bylo upraveno chování hromadné fakturace při kombinaci ročního fakturačního období a pozastavení služby a fakturace s opakováním.
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle období: Bylo opraven výpočet některých částek ve sloupci Uhrazeno v CSV exportu za konkrétní období.
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle období a Dle skupin: Byl upraven layout stránky. Byla přidána možnost rozkliknutí jednotlivých období/skupin. Záhlaví tabulky je při scrollování stále viditelné.
 • Fakturace / Peněžní deník / Peněžní deník: Bylo opraveno přidávání záznamů do peněžního deníku.
 • Helpdesk / Tikety: Defaultní řazení tiketů bylo změněno z řazení dle ID na řazení dle poslední aktivity.
 • Helpdesk / Tikety: Uživatel si nyní může nastavit individuální notifikace na tikety i u oddělení, pro které nemá globálně nastavené notifikace.
 • U obrázků ve fotogaleriích byla přidána možnost zoomu a bylo optimalizováno zobrazení na mobilních zařízeních.

ISPadmin 5.23

ISPadmin 5.23 stable

DATUM VYDÁNÍ: 23.06.2022

 • Karta klienta / Aktivní služby: Při změně služby Internet z jiného typu na GPON nyní dojde k vyresetování irelevantních parametrů.
 • Hardware / GPON / Nastavení / VLAN: Bylo opraveno počítadlo služeb a odkaz na přehled přípojek.
 • Fakturace / Banka / Email: Bylo upraveno vyčítání plateb z emailů z ČSOB.

ISPadmin 5.23 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 15.06.2022

SMTP a SSH nastavení

 • Položky smtp_restriction, smtp_trust_servers, ssh_restriction a ssh_trust_servers byly přesunuty do Nastavení / Syst. nastavení / Obecné.
 • Jejich nastavení ovlivňuje firewall filter na routerech typu Linux a Mikrotik.
 • Primárním účelem těchto nastavení je maximální zvýšení bezpečnosti na síti.
 • Umožňují povolit komunikaci přes klíčové porty SSH a SMTP (22 a 25) pouze pro předem určené servery (klienty).
 • Do položek smtp_trust_servers a ssh_trust_servers se zapisují IP adresy klíčových serverů, z kterých a na které je povolena komunikace přes SSH a SMTP (emailové servery v síti, SSH servery apod.).
 • U jednotlivých služeb klientů je pak možnost si povolit tuto komunikace z IP adresy přidělené službě.
 • Takto definovaná pravidla se pak začlení do firewallu na serverech, kde se zapisuje. Ve stromu chainu je DROP pravidlo po provádění ispadmin_service_forward, kde se povoluje komunikace na zabezpečené porty, následuje chain ispadmin_basic_forward, který řeší povolování veškeré komunikace klientů definovaných systémem, a nakonec je tam závěrečný DROP_forward.
 • ssh_restriction: V této verzi doporučejeme mít toto nastavení vypnuté z toho důvodu, že komunikace přes SMTP a SSH je blokována v obou směrech (kromě povolených IP adres a služeb). Až od verze 5.24 beta1 je u SSH blokován pouze příchozí směr (kromě povolených adres a služeb). Odchozí komunikace na port 22 je povolena všem ze sítě ISP na základě address listu ispadminGlobalIpList, který se vytváří automaticky z routovaných sítí a z IP adres zařízení zadaných v systému.

Další změny

 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Bylo upraveno vyčítání služeb k fakturaci.
 • Plánování: Do emailů byl vrácen odkaz, který byl na jméně klienta.
 • Fakturace / Banka / Import: Byl upraven import typu Česká spořitelna – George.
 • Dashboard: Ve widgetu Přijaté SMS zprávy se upravilo přiřazování jména klienta k telefonnímu číslu.

Build 20.06.2022 11:11

 • Portál klienta: Bylo upraveno vyhledávání kontaktu dle emailové adresy pro odeslání emailu s odkazem na vytvoření nového hesla.

ISPadmin 5.23 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 02.06.2022

Technologie na adresních místech (CZ) / Technológie podľa GPS (SK)

 • Nový volitelný submodul modulu Network management a monitoring
 • V CZ lokalizaci jsou zohledněna adresní místa, v SK lokalizaci pak GPS souřadnice.
 • Na základě přípojných bodů, pravidel pokrytí definovaných v Hardware / POPy / Pokrytí a instalačních adres je možné u služeb Internet omezit nabízené typy služeb (technologie), routery a tarify.
 • V nastavení služby Internet je dostupná nová možnost Nastavit podle adresního místa (Nastaviť podľa GPS). Po kliknutí na tuto možnost se provede nastavení, resp. omezení nabízených hodnot.
 • Údaje je možné aktualizovat pomocí tlačítka Obnovit.
 • Omezení dle adresního místa (nebo GPS) lze zrušit kliknutím na křížek, čímž se uživatel vrátí do běžného režimu zadávání parametrů služby.
 • V nastavení přípojných bodů pro OLT přibyla možnost definovat router, se kterým je přípojný bod spojen, aby bylo možné provést výše zmíněné omezení i v tomto případě.
 • Při nastavování pomocí této funkce jsou brána v potaz i zařízení asociovaná s routery.
 • V případě zájmu kontaktujte naše obchodní oddělení.

Emailové adresy u fakturačních skupin

 • Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny
 • V nastavení fakturační skupiny lze nyní zadat jednu emailovou adresu pro odesílání faktur a upomínek (Email pro odchozí poštu) a jednu pro zobrazení na fakturách a upomínkách (Email na faktuře).
 • Po aktualizaci na tuto verzi se bude defaultně používat stejná emailová adresa pro oba účely (jako doposud). Toto nastavení však lze kdykoliv změnit.

Spojování tiketů s úkoly

 • Byla přepsána tabulka pro spojování tiketů s úkoly.
 • V tabulce přibyl sloupec Stav.
 • Nabízené tikety se zobrazují ihned a bez omezení počtu.
 • Při propojování tiketu s úkolem v Kartě klienta je defaultně nastavená možnost Hledat pouze tikety tohoto klienta na Ano, což znamená, že se vyhledávají pouze tikety přiřazené tomuto klientovi. Nastavení je možné v případě potřeby jednorázově změnit na Ne, čímž dojde k vyhledání i tiketů, které nejsou přiřazeny danému klientovi.
 • Samotné propojení se již neprovádí pomocí tlačítka Uložit, nýbrž je potřeba po označení tiketu zvolit v nabídce Akce možnost Propojit s tiketem a tuto volbu potvrdit.

Helpdesk statistiky

 • Helpdesk / Nastavení / Obecné: Do nastavení byla přidána položka helpdeskSLATimeFirstReply, pomocí které je možné stanovit maximální povolenou dobu (v hodinách) pro reakci na nově vytvořený příchozí tiket.
 • Helpdesk / Tikety: Tikety, u kterých nedošlo ve stanoveném čase k zaslání odpovědi, jsou v přehledu zvýrazněny oranžovou barvou.
 • Helpdesk / Statistiky / Statistiky: Na stránku byla přidána nová sekce Obecné tabulky a do ní widget Tikety bez odpovědi ve stanoveném čase. V této tabulce se zobrazují tikety, u kterých nedošlo ve stanoveném čase k zaslání odpovědi.
 • Helpdesk / Statistiky / Statistiky: K widgetům byla přidána možnost stažení CSV exportu.

Další změny

 • Klienti / Deaktivovaní klienti: Byla opravena nabídka štítků ve filtru Štítky.
 • Karta klienta / Statistiky Internetu: Byly opraveny odkazy na koncová zařízení (protokol).
 • Karta klienta / Výpovědi: Pokud je zaškrtnut checkbox Automaticky smazat službu po skončení výpovědní lhůty, tak se objeví nová možnost Deaktivovat klienta po skončení výpovědní lhůty. Pokud je tato možnost zaškrtnuta, tak po skončení výpovědní lhůty dojde k deaktivaci klienta (včetně smazání všech jeho služeb).
 • Karta klienta / Přípojky: Byla přidána možnost Restartovat ONT.
 • Hardware: Přesný typ zařízení lze nyní definovat u všech kategorií zařízení.
 • Hardware / Routery / Všechny: Bylo opraveno individuální rozbalování po hromadném sbalení routerů.
 • Hardware / Routery / Všechny / Přidat router: V selectboxu Typ routeru je dostupná nová možnost: L3 switch. Tento typ routeru umožňuje automaticky doplňovat MAC adresy dle IP do služeb Internet (podobně jako u routerů MikroTik).
 • Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní router / Nastavení / Routované sítě: V nastavení Virtuálního routeru se již nezobrazují upozornění Tato síť není na routeru nakonfigurována.
 • Hardware / GPON / ONT: Do přehledu byla přidána možnost Restartovat ONT.
 • Hardware / NetMonitor / Dohled: Do tabulky Seznam offline zařízení byl přidán sloupec Název skupiny s možností filtrace. Ve sloupci Doba trvání je maximální jednotkou den.
 • Hardware / NetMonitor / Nemonitorovaná zařízení a služby: Bylo opraveno zobrazení relevantních služeb.
 • Hardware / Nastavení / Typy zařízení: Při přidávání či editaci typu zařízení je možné si zvolit jednu z předdefinovaných ikon nebo nahrát vlastní ikonu.
 • Karta POPu / Zařízení: V seznamu zařízení jsou zvýrazněny routery s routovanými sítěmi.
 • Nastavení / Číselníky / Klienti / Typy služeb: U typu řízení GPON je nyní možné vybírat z celkem 4 možností typu služby: Standard, L2TP, Radius a PPPoE.
 • Nastavení / Ostatní / Šablony SMS: Sloupec Autorizační SMS se zobrazuje pouze v případě aktivního submodulu Elektronické podpisy. Systém při výběru šablony v tomto sloupci kontroluje, zdali je v dané šabloně uvedena proměnná pro autorizační kód. Pokud není, tak nedovolí tuto šablonu vybrat.
 • Plánování: Byl upraven layout plánů uživatelů.
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle období a Dle skupin: Byly přepsány tabulky a PDF exporty.
 • Fakturace / Přehledy / Pohledávky / Statická data: Byl upraven čas generování dat.
 • Helpdesk / Tikety: Do menu Hromadná akce bylo přidána možnost Označit jako přečtené. Pokud použijete tuto možnost, tak se všechny vybrané tikety označí jako přečtené.
 • Helpdesk / Tikety: Byla optimalizována práce s přílohami.
 • Helpdesk / Tikety: Do bočního menu byla přidána nová sekce Akce. V této sekci je nyní dostupná možnost rovnou přejít do konkrétního tiketu (Přejít do tiketu). Po zadání ID tiketu a kliknutí na tlačítko je uživatel přesměrován do detailu tiketu.
 • Helpdesk / Tikety / Vytvořit tiket: Ve formuláři pro vytvoření nového tiketu přibyla možnost propojit tiket se službou.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: K jednotlivým zprávám a poznámkám bylo přidáno zobrazení jejich ID.
 • Helpdesk / Statistiky / Statistiky: Při přidávání widgetů se nabízejí pouze widgety, které ještě nejsou zobrazené. Pokud se vám po upgradu nezobrazí žádné widgety, proveďte přeuložení nastavení stránky.
 • U všech relevantních adres (korespondenčních, fakturačních, instalačních, adres POPů, …) je nově k dispozici tlačítko Vymazat adresu, pomocí kterého lze najednou vymazat data ze všech polí s adresou.

Build 08.06.2022 11:30

 • Opravena chyba při ukládání IPTV služby

Build 09.06.2022 15:00

 • Opravena chyba při práci s tikety s přílohami

ISPadmin 5.22

Kvůli DB úpravám (mimo jiné instalaci PostgreSQL) může proces upgradu trvat delší dobu, než je obvyklé. Nechte prosím proces doběhnout až do úplného konce. Naplánujte si jej na příhodnou chvíli.

ISPadmin 5.22 stable

DATUM VYDÁNÍ: 27.04.2022

 • Karta klienta / Dokumenty a Portál klienta / Dokumenty: Byly provedeny grafické úpravy související s elektronickými podpisy. Byly doplněny info hlášky pro uživatele. Místo podpisových proměnných souvisejících s datem se propisuje jak datum, tak i přesný čas.
 • Karta klienta / Fakturace: Pokud při fakturaci VoIP služeb nejsou dostupné žádné položky k vyfakturování a pokud neexistují žádné další položky k vyfakturování, zobrazí se příslušná hláška.
 • Klienti / Služby / Internet: Byl opraven součet ve sloupci Cena za měsíc bez DPH / Cena za měsíc s DPH.
 • Karta klienta / Historie: Byly opraveny záznamy týkající se obnovení další IP adresy či podřízené služby.
 • Hardware / GPON / ONT: Bylo opraveno fulltextové vyhledávání.
 • Hardware / POPy / Přípojné body: V editaci připojného bodu je možné změnit síťové rozhraní či anténu.

ISPadmin 5.22 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 13.04.2022

Generování OKU pro služby Internet (CZ lokalizace)

 • V Nastavení / Syst. nastavení / Obecné je k dispozici nová položka clients_services_generate_oku, pomocí které je možné aktivovat či deaktivovat automatické generování OKU při přidávání či editaci služeb Internet.
 • Pokud je toto automatické generování zapnuto, tak se u nových služeb Internet během ukládání přidá do příslušného pole OKU.
 • U editovaných služeb se vygeneruje OKU pouze v případě, že ještě není žádná hodnota v poli vyplněna.
 • OKU je generován v následujícím formátu: K{ID klienta}S{ID služby}P{4 náhodná čísla}. Výsledek tam může vypadat například takto: K1001S2524P1589.
 • V Ostatní / Nástroje je k dispozici nový nástroj Hromadné generování OKU pro služby Internet. Pomocí tohoto nástroje můžete hromadně vygenerovat OKU pro všechny aktivní služby Internet, které jej ještě nemají.

Další změny

 • Karta klienta / Aktivní služby: Byl opraven problém při přidávání set-top boxu u obecné služby IPTV.
 • Karta klienta / Dokumenty: Bylo upraveno přegenerování dokumentů s podpisovými proměnnými.
 • Plánování: Emailové notifikace o změně úkolu neobsahovaly poslední řešení a klienta. Opraveno.
 • Plánování: Byl upraven Seznam nedokončených úkolů k dnešnímu dni.
 • Centrální sklad: Při přiřazení zboží je opět možné upravit čas vložení.

ISPadmin 5.22 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 30.03.2022

Smlouvy a dokumenty

 • Slovo smlouvy bylo v systému nahrazeno slovem dokumenty. Slovo dokumenty bylo zvoleno jako univerzální pojem pro generované soubory, mezi které patří mimo jiné i smlouvy.
 • Slovo dokumenty pak bylo nahrazeno slovem soubory.
 • Tato úprava se týká téměř všech části systému, kde se tyto popisky vyskytovaly.

Elektronické podpisy

 • Nový volitelný submodul Základního modulu
 • Tento submodul vám umožňuje elektronicky podepisovat dokumenty.
 • Je nezbytné mít SMS bránu!
 • V Nastavení / Dokumenty / Vlastní vzory si u vzoru můžete nastavit, zdali bude daný dokument vyžadovat podpis klienta/poskytovatele. U poskytovatele pak ještě můžete zvolit jeden nebo dva podpisy.
 • V Nastavení / Administrátoři / Administrátoři v sekci Osobní údaje je možné povolit/zakázat podepisování dokumentů (checkbox Podepisovat dokumenty).
 • V Nastavení / Ostatní / Šablony SMS lze nastavit šablonu pro autorizační SMS. Proměnná pro autorizační kód je %s .
 • V Kartě klienta / Dokumenty přibyly tři sloupce související s podpisy. Ve sloupci Podpis klienta lze předat dokument klientovi k podepsání. Ve sloupci Podpisy poskytovatele lze podepsat dokument za poskytovatele. Ve sloupci Vlastnoruční podpis lze zvolit, že se bude dokument podepisovat ručně. Navíc je tu také tlačítko Podepsat za klienta.
 • V Portálu klienta / Dokumenty je nový sloupec Elektronický podpis a tlačítko Dokumenty k podpisu. Pokud existují dokumenty k podpisu, tak je možnost je zde podepsat. Kliknutím na ikonu ve sloupci nebo na uvedené tlačítko dojde ke zobrazení dokumentů k podpisu. Po výběru dokumentů si zažádá klient o SMS kód, který následně zapíše do připraveného pole a akci potvrdí.
 • Pokud existuje nepodepsaný dokument, tak se v sekci Upozornění v Dashboardu objeví widget Nepodepsané dokumenty, v němž je vidět příslušného klienta, dokument, stav a čas, který již uplynul.
 • V seznamu systémových proměnných přibyly následující proměnné:
  • $SIGNATURE_DATE$ – Datum podpisu (poskytovatel)
  • $SECOND_SIGNATURE_DATE$ – Datum druhého podpisu (poskytovatel)
  • $SIGNATURE_SIGN_BY$ – Jméno a příjmení (poskytovatel)
  • $SECOND_SIGNATURE_SIGN_BY$ – Jméno a příjmení u 2. podpisu (poskytovatel)
  • $CLIENT_SIGNATURE_ID$ – Unikátní identifikátor podpisu klienta
  • $CLIENT_SIGNATURE_DATE$ – Datum podpisu (klient)
  • $CLIENT_SIGNATURE_SIGN_BY$ – Jméno a příjmení (klient)
  • $CLIENT_SIGNATURE_MOBILE$ – Mobilní číslo (klient)
 • V případě zájmu kontaktujte naše obchodní oddělení.

Odesílání dokumentů přes Helpdesk

 • Karta klienta / Dokumenty
 • Po kliknutí na tlačítko Odeslat dokument klientovi se objeví původní formulář doplněný o možnost vytvořit tiket.
 • Po zaškrtnutí checkboxu Vytvořit tiket se objeví související nastavení tiketu, kde vyberete oddělení, vlastníka, prioritu a stav. Můžete navíc přidat k tiketu i poznámku. Jako emailová adresa odesílatele se použije adresa oddělení, tudíž je položka Odesílatel skrytá.
 • Pokud není checkbox zaškrtnut, tak probíhá odesílání jako doposud.
 • Při vytvoření tiketu je k dispozici proklik do detailu tohoto tiketu.

Simple queue

 • Nový volitelný submodul modulu Network management a monitoring
 • Pro řízení klientských rychlostí lze nově u routerů MikroTik použít metodu Simple queue.
 • Tato metoda nevyužívá manglování packetů, a proto se ze sekce MANGLE ve firewallu odstraní všechna pravidla odkazující se na klienty, čímž dojde ke snížení zatížení CPU. Stejně tak se odstraní i pravidla v QUEUE TREE, která již nebudou využívána. Odstraňování pravidel se týká jen těch, která jsou spravována systémem ISPadmin.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Mikrotik:
  • V položce mikrotik_default_shaping_type lze nastavit defaultní typ shapování.
  • V položce mikrotik_default_queue_type pak lze nastavit defaultní typ fronty.
 • Nastavení routeru MikroTik: U položek Typ shapingu a Typ fronty lze nastavit konkrétní hodnoty pro daný router MikroTik.
 • Pokud není submodul aktivován, tak výše uvedené možnosti nejsou dostupné.
 • V případě zájmu kontaktujte naše obchodní oddělení.

Evidenční propoje

 • Kromě klasických propojů lze nově do systému zadávat i tzv. evidenční propoje.
 • Ve formuláři pro přidání/editaci propoje stačí zaškrtnout checkbox Evidenční propoj.
 • U evidenčních propojů neplatí omezení týkající se unikátnosti propojení zařízení a POPů.
 • Evidenční propoje se nezobrazují na mapě ani diagramu. Zobrazují se pouze v seznamech propojů v záložkách Propoje a Koncové propoje a v seznamech propojů v Kartě POPu.
 • Nelze je nastavit jako aktivní. Nejsou zohledňovány v rámci monitoringu.

Multi režim u propojů

 • Ve formuláři pro přidání/editaci propoje je možné zaškrtnout checkbox Multi režim.
 • Tato volba umožňuje deaktivovat omezení týkající se unikátního využití rozhraní zařízení (např. kvůli PtMP).
 • Nabídka rozhraní se aktualizuje dle toho, zdali je checkbox zaškrtnut, či nikoliv.
 • Jeden interface tak může figurovat ve více propojích, ale musí platit, že jsou všechny tyto propoje v Multi režimu.

Helpdesk – statistiky

 • Nový volitelný submodul modulu Helpdesk
 • Tento submodul vám umožňuje si zobrazit statistiky tiketů v Helpdesku.
 • Máte tak možnost sledovat počet nových tiketů, nových odpovědí, nepřiřazených tiketů, smazaných tiketů , otevřených tiketů i uzavřených tiketů. Můžete použít filtry na období, uživatele i oddělení. K dispozici jsou i widgety s grafy.
 • Statistiky jsou dostupné v záložce Helpdesk / Statistiky / Statistiky.
 • Pro její zobrazení je potřeba mít aktivní submodul a nastavená práva u svého účtu (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři).
 • Do nastavení uživatelského účtu byla přidána položka Systémová barva. Tato barva bude použita v grafech pro daného uživatele.
 • V případě zájmu kontaktujte naše obchodní oddělení.

Nastavení notifikací u tiketů

 • Základní nastavení notifikací naleznete v Uživatelském nastavení, do kterého se můžete dostat přes příslušnou ikonu v horní liště.
 • V tomto nastavení je možné určit, co se má notifikovat v rámci kterých oddělení.
 • Nyní máte možnost si aktivovat či deaktivovat notifikace u jednotlivých tiketů.
 • Pokud se přiřadíte k tiketu, máte notifikace automaticky aktivované. Můžete je však kliknutím na ikonu Zvoneček deaktivovat.
 • Pokud je u tiketu přiřazen jiný uživatel, tak si můžete notifikace aktivovat.
 • To vše platí za předpokladu, že máte u příslušného oddělení povoleny notifikace v Uživatelském nastavení. Pokud povoleny nejsou, tak se ikona Zvoneček vůbec nezobrazí v detailu tiketu.

Jednorázová provize dealera

 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: Do seznamu bylo přidáno nové nastavení di_repeated_onetime_commission.
 • Pomocí tohoto nastavení si můžete aktivovat možnost zadat u klienta opakovaně jednorázovou provizi.
 • Defaultní stav je stejný jako doposud (= jednorázovou provizi lze u klienta zadat pouze jednou).

Další změny

 • Karta klienta / Informace: Ve formuláři pro editaci klienta je možné zadat do pole Mobil číslo s mezerami i bez mezer.
 • Karta klienta / Aktivní služby: V nastavení služby Internet byla upravena kontrola při zadávání IP adresy z rozsahu s maskou /31.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Při přidávání více než jedné IPv6 sítě u služby Internet jsou v nabídkách zohledněny jak hodnoty již uložené v databázi, tak i hodnoty zadané v případných předešlých položkách.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Zobrazení tlačítka Připravit k odpojení u služeb typu CATV bylo navázáno na právo mazat aktivní služby.
 • Karta klienta / Fakturace / Detail faktury / Upravit fakturu: Stránka byla kompletně přepracována.
 • Klienti / Služby / Internet: Bylo opraveno zobrazení checkboxu Podřízené služby. Bylo přidáno zapamatování nastavení tohoto checkboxu na konkrétního uživatele.
 • Hardware / Nastavení / Nastavení pingu / Individuální a Systémové: Do nabídky Size ve formuláři byla přidána možnost 32B.
 • Editace přípojných bodů: Bylo opraveno zobrazení bodu v mapě.
 • Nastavení / Administrátoři / Mikrotik login / Skupiny: Byla přidána práva Api, Dude, Romon a Tikapp.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Syslog: Byly odstraněny nepoužívané topics. Nové topics byly přidány do seznamu.
 • Nastavení / Číselníky / CATV přípojky: Byla odstraněna chyba v editaci přípojky.
 • Nastavení / Číselníky / Štítky: Ve sloupci Název bylo přidáno řazení štítků dle abecedy a také pole pro vyhledávání.
 • Plánování / Přidat úkol: U opakování úkolu byla přidána možnost zvolit interval Jednou za dva roky.
 • Plánování / Přehled úkolů: Byla obnovena možnost editovat řešení u uzavřeného úkolu.
 • Plánování: Byla upravena stránka Přehled nedokončených úkolů k dnešnímu dni.
 • Plánování: Byl upraven layout PDF souborů s plány uživatelů.
 • Fakturace / Úhrady / Úhrady: Na stránce lze nově vyhledávat i podle čísla účtu, IBANu či čísla účtu z předchozích plateb. Stačí zadat příslušný údaj do pole Klient.
 • Fakturace / Banka / Email: Byl upraven import emailů ze SLSP (SK lokalizace).
 • Fakturace: Pokud bylo při ručním párování plateb stanoveno, že se má provést změna stavu klienta na “-“, objevila se chybová hláška. Opraveno.
 • Helpdesk / Tikety: Do konceptů lze nově ukládat i přílohy. Ty jsou v rámci konceptu zobrazeny v části Uložené soubory. Když se koncept načte, tak se s ním načte i příloha.
 • Do seznamu systémových proměnných byla přidána proměnná $YEAR$ (aktuální rok).

ISPadmin 5.21

Pokud zaznamenáte po upgradu problémy se zobrazením některých stránek či hlášek, promažte si prosím cache svého prohlížeče!

ISPadmin 5.21 stable

DATUM VYDÁNÍ: 22.02.2022

ČSOB Business Connector

 • Nový volitelný submodul modulu Fakturace
 • Tento submodul vám umožňuje automaticky stahovat informace o platbách u nastaveného účtu ČSOB a následně provádět automatické nebo manuální párování s fakturami.
 • K tomu, aby bylo možné tuto funkci využívat, je potřeba mít povolenou službu ČSOB Business Connector, vygenerovat si příslušný certifikát, nastavit si avíza v portálu ČSOB a nakonec vložit vše potřebné do nastavení ve Fakturace / Nastavení / Banka / ČSOB BC.
 • Přehled plateb je dostupný ve Fakturace / Banka / ČSOB BC.
 • Pro zobrazení výše uvedených záložek je potřeba mít aktivní submodul a nastavená práva u svého účtu (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři).
 • V případě zájmu kontaktujte naše obchodní oddělení.

Další změny

 • Přidání / Editace klienta: Byla upravena validace zadávaného mobilního čísla tak, aby šlo zadat i německé číslo.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Při změně služby na GPON se od služby odpáruje dříve přiřazený switch.
 • Hardware / Routery / Všechny: Proklik do klientských grafů byl přidán i k rozhraním typu VLAN.
 • Ostatní / Nástroje / Přesun z routeru na router: Byly upraveny popisky a filtrace. Přípojné body se filtrují dle subnetů. Byla doplněna kontrola prováděného přesunu.

ISPadmin 5.21 beta3

DATUM VYDÁNÍ: 17.02.2022

 • Karta klienta / Fakturace: V sekci Vystavené faktury je ve sloupci Číslo faktury VS uvedeno číslo i v případě zálohových faktur. To stejné platí i pro PDF export.
 • Portál klienta: Limit počtu pokusů o příhlášení je nyní navázán na konkrétní uživatelský účet.
 • Hardware: V grafech síťových rozhraní se zobrazují grafy všech relevantních služeb.
 • Nastavení / Tarify: Byla umožněna změna Typu tarifu z Half duplex na Full duplex u tarifů pro služby typu Cable (CMTS).
 • Fakturace: Byl optimalizován proces automatického odesílání upomínek.

ISPadmin 5.21 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 08.02.2022

 • Karta klienta: Formulář pro zadávání adresy byl upraven. Pole Ulice a Číslo domu byla přesunuta na začátek.
 • Karta klienta / Informace: Widget Kontaktní osoby byl přepracován. V základním zobrazení se objevuje jméno a popis. Po kliknutí na ikonu Oko je možné zobrazit detail, ve kterém jsou vidět kontaktní údaje.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Přidání služby IPTV: V menu Typ IPTV je nyní místo položky položka Obecná služba IPTV.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Přidání nebo Editace služby IPTV: Bylo umožněno použít klávesu Enter v poli Poznámka.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Editace služby Internet: Byl upraven reload formuláře při zobrazení hlášky.
 • Karta klienta / RADIUS: Byla opravena chyba zobrazená na stránce.
 • Do seznamu systémových proměnných byla přidána proměnná $INST_POPLATEK_S_DPH$.
 • Do systému byly začleněny změny ve 4NET API.
 • Hardware / POPy / Přehled: Byla opravena chyba při ukládání formuláře pro vytvoření nového POPu.
 • Nastavení / Číselníky / Centrální sklad / Typy zboží: Byl opraven problém s perzistentními parametry.
 • Fakturace / Banka / Email: Byla opravena chyba zobrazená po kliknutí na tlačítko Znovu spárovat nespárované platby.
 • Fakturace / Nastavení / Šablony / Upomínky: Byla ošetřena situace, kdy byla ve filtrech šablony uvedena již smazaná fakturační skupina.
 • Centrální sklad: Ze seznamu byl odstraněn bezejmenný systémový typ skladu.
 • Helpdesk / Tikety: Maximální délka předmětu byla zvýšena na 200 znaků.
 • Portál klienta: Byla upravena cesta pro zobrazení loga ve formuláři Vytvoření nového hesla do Portálu klienta.

ISPadmin 5.21 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 25.01.2022

Zobrazení dokumentů v Portálu klienta dle fakturační skupiny

 • Při přidávání/editaci dokumentu v Ostatní / Dokumenty můžete po zaškrtnutí checkboxu Zobrazovat v KP vybrat fakturační skupinu, pro kterou je daný dokument určen.
 • Pokud žádnou fakturační skupinu nevyberete, bude se dokument zobrazovat všem klientům bez ohledu na jejich fakturační skupinu.
 • Pokud konkrétní fakturační skupinu vyberete, bude se zobrazovat jen klientům z této skupiny.

Zobrazení stránky Kontakty v Portálu klienta dle fakturační skupiny

 • V záložce Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta / Kontakty si nově můžete vytvořit různé stránky Kontakty pro různé fakturační skupiny.
 • Editor zobrazený v horní části stránky je výchozím stavem, který platí pro všechny fakturační skupiny.
 • Jakmile v tabulce níže vytvoříte odlišnou stránku pro konkrétní fakturační skupinu, tak se klientům z této fakturační skupiny začne zobrazovat tato odlišná stránka. Všem ostatním zůstane výchozí stránka. Tímto způsobem si můžete definovat odlišnou stránku pro všechny skupiny.
 • Pro každou fakturační skupinu je možné vytvořit maximálně jedno nastavení, přičemž nastavení stránky lze editovat či smazat.

Ověřovací kód pro přenos služby Internet (CZ lokalizace)

 • V nastavení služeb Internet je možné zadat ověřovací kód pro přenos služby k jinému providerovi (pole Ověřovací kód účastníka).
 • Obsah tohoto pole je vidět v přehledu služeb Internet v Kartě klienta, jakož i v přehledu služeb Internet v Portálu klienta.
 • Pro propsání konkrétní hodnoty do smlouvy je možné použít systémovou proměnnou $INTERNET_OKU$.

Přepsání tabulek v Kartě klienta / Fakturace

 • V Kartě klienta / Fakturace byly přepsány do nového tabulky s přehledem faktur, hotovostních plateb a bezhotovostních plateb.
 • PDF exporty přehledů jsou nyní generovány v landscape módu, nikoliv v portait módu.
 • V tabulce s vystavenými fakturami zůstala legenda k jednotlivým stavům úhrad. Filtrace se však provádí pomocí nového filtru Stav úhrady.
 • Byly upraveny některé popisky, aby lépe odpovídaly danému účelu.

Přepsání stránky Klienti / Služby / Internet

 • Celá stránka byla přepsána do nového.
 • V nastavení stránky (šedá ikona se třemi bílými pruhy) je nově možné si vybrat jen ty filtry, které chcete na stránce mít.
 • Filtr Zobrazit pouze monitorované klienty byl přesunut do nabídky Podrobnosti.
 • Do tabulky byl přidán sloupec IPv6 sítě. Jeho zobrazení závisí na obecném nastavení ipv6Enabled a na nastavení stránky.

Export pro ART212 (CZ lokalizace)

 • Klienti / Statistiky / Podle připojení: Po kliknutí na tlačítko ART export se objeví okno, ve kterém máte možnost si vygenerovat CSV soubory pro import do formuláře ART212. Pokud dané tlačítko na stránce nevidíte, zkontrolujte si nastavení oprávnění pro exporty v nastavení svého účtu (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři).
 • Systém vygeneruje ZIP soubor, který obsahuje jednotlivé CSV soubory dle příloh (s2_wifi.csv, s2_catv.csv atd.).
 • V exportu i v tabulce na stránce je zohledněno nové rozdělení dle rychlostí.
 • Případná nedostupná data jsou v tabulce označena N/A.

Nastavení QoS u routerů

 • Pokud dojde u položky QoS provádět na v nastavení routeru ke změně na jiný než lokální QoS a pokud mají jiné routery nastaven QoS na tomto routeru, tak se objeví nová sekce formuláře, ve které je možné nastavit, co se má dále stát.
 • Pokud je vybrána možnost Neaktualizovat, tak se na závislých routerech neprovede žádná změna.
 • Pokud je vybrána možnost Aktualizovat dle tohoto routeru, tak se nastavení QoS na závislých routerech změní dle nastavení tohoto routeru.
 • Pomocí info ikony je možné si zobrazit seznam závislých routerů.
 • Pokud uživatel nevybere ani jednu z možností, je při ukládání vyzván, aby tak učinil.

Vylepšení NetMonitor Dohledu

 • Hardware / NetMonitor / Dohled
 • Nastavení stránky:
  • V horní části stránky je nově dostupné nastavení stránky (ikona Ozubená kolečka).
  • Je možné stanovit, které sekce mají být zobrazeny a které ne.
  • Dále je možné změnit pořadí sekcí přetažením.
  • Poslední nastavení (Zobrazovat v seznamu offline zařízení jen zařízení, která jsou nejvýše v hierarchii) umožňuje omezit výpis zařízení v sekci Seznam offline zařízení.
 • Seznam skupin:
  • V sekci jsou barevně odlišeny pouze nenulové hodnoty ve sloupcích Offline a Nedostupné.
 • Seznam offline zařízení:
  • Do tabulky byl přidán sloupec POP s prokliky do přehledů zařízení na daných POPech.
  • Do tabulky byl přidán sloupec Důležitost POPu.
  • Do tabulky byl přidán sloupec Nejvyšší zařízení v hierarchii, ve kterém je vyznačeno, zdali se jedná o nejvyšší zařízení v hierarchii, či nikoliv.
  • Pokud je checkbox Zobrazovat v seznamu offline zařízení jen zařízení, která jsou nejvýše v hierarchii v nastavení stránky zaškrtnut, tak se sloupec Nejvyšší zařízení v hierarchii nezobrazuje. Ve sloupci Akce se v takovém případě může objevit ikona Oko, pomocí které je možné zobrazit podřízená offline zařízení a jejich úroveň.
 • Služby s individuálně nastaveným pingem, ale bez zaškrtnutého checkboxu Oznamovat výpadky se nezobrazují v přehledu.
 • Widget Seznam offline zařízení:
  • Byly odstraněny sloupce Oznamovat výpadky a Lokalita, aby se zpřehlednil obsah widgetu.
  • Bylo přidáno nastavení widgetu, v němž je dostupný checkbox Zobrazovat v seznamu offline zařízení jen zařízení, která jsou nejvýše v hierarchii.
  • Pokud je checkbox zaškrtnut, přidá se do tabulky sloupec s ikonou Oko. Pomocí této ikony je možné zobrazit podřízená offline zařízení a jejich úroveň.

Mapové podklady – NetStork KML

 • Do systému byl přidán nový submodul Mapové podklady – NetStork KML.
 • Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení.
 • Pomocí tohoto submodulu můžete do systému naimportovat data vyexportovaná z programu NetStork ve formátu KML, která pak slouží jako vrstva zobrazující mapu sítě.
 • KML soubor s daty lze naimportovat v Hardware / POPy / Import map.
 • Pokud tuto záložku nevidíte, zkontrolujte si nastavení svého uživatelského účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.
 • Na stejné stránce můžete vložit i ZIP soubor s ikonami.
 • Výchozí ZIP soubor lze stáhnout zde.
 • Pro zobrazení vrstvy s daty je potřeba do systému nahrát oba soubory. Stav je označen barevnou ikonou u příslušné položky.
 • Pokud zaškrtnete checkbox Nahradit pozadí ikon transparentním pozadím, tak je pozadí ikon zprůhledněno.
 • Vrstva s daty se po importu zobrazuje v Hardware / POPy / Přehled, v Ostatní / Mapa a ve widgetu Informace o poloze v Kartě klienta.
 • Aktualizace dat probíhá nahrátím nového KML souboru.

Hromadný přesun zařízení z POPu na POP

 • Karta POPu / Zařízení
 • Tlačítko pro hromadné přiřazení zařízení na POP bylo nahrazeno tlačítkem Hromadné akce.
 • Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí dvě možnosti: Hromadně přiřadit zařízení na POP (již existující možnost) a Hromadně přesunout zařízení na jiný POP (nová možnost).
 • Pokud si vyberete druhou možnost, tak se přesunete do formuláře, ve kterém si vyberete typ zařízení, zvolíte si POP, na který chcete provést přesun, označíte si příslušná zařízení pomocí checkboxů, vyberete si hromadnou akci Přesunout zařízení a volbu potvrdíte. Tím dojde k přesunu vybraných zařízení na zvolený POP.
 • Záznamy o těchto přesunech jsou zapisovány do historie POPů.

Přípojné body

 • V Hardware / POPy přibyla nová záložka Přípojné body.
 • Pokud tuto záložku nevidíte, zkontrolujte si nastavení svého uživatelského účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.
 • Na této stránce máte přehled všech přípojných bodů v systému s možností filtrace a exportu.
 • Přípojné body zde můžete také přidávat, editovat či mazat.
 • Přípojné body lze nově zadat ke všem typům zařízení.
 • V dalších verzích dojde k postupného začleňování souvisejících úprav.

Export/import SNMP šablon

 • Nastavení / Ostatní / SNMP OID
 • Byl upraven export i import tak, aby odpovídal struktuře formuláře.
 • Byla doplněna nová nápověda pro import souborů.
 • Při importu se vložená data vloží do formuláře, ve kterém je možno ještě před uložením provést dodatečné úpravy.

Propojení úkolu s tiketem

 • Do editace úkolu byla přidána sekce se seznamem propojených tiketů s možností prokliku do jednotlivých tiketů. V této sekci je také možné existující propojení zrušit.
 • V pop-up okně úkolu v Kalendáři je taktéž zobrazen seznam propojených tiketů s možností prokliku do jednotlivých tiketů.
 • Pokud je při vyhledávání nalezen tiket, který je již propojen s daným úkolem, zobrazí se u něj zašednutý checkbox. Tuto položku tedy nelze vybrat. Dříve se takový tiket nezobrazoval vůbec.

Filtrace pomocí štítků u hromadného odesílání faktur

 • Fakturace / Faktury / Faktury
 • Ve formuláři pro hromadné odesílání faktur jsou nově k dispozici následující možnosti: Štítky klienta a Štítky u služeb.
 • Pomocí vybraných štítků klienta či služeb můžete vyfiltrovat jen určitou podskupinu faktur k odeslání.
 • U obou možností je pak ještě na výběr, zdali musí daný klient či daná služba mít všechny vybrané štítky, nebo stačí libovolný z nich.
 • Příklad 1: Pokud jsou vybrány dva klientské štítky a možnost Všechny štítky, systém vyfiltruje pouze ty faktury, které byly vystaveny klientovi, který má oba tyto štítky.
 • Příklad 2: Pokud jsou vybrány dva klientské štítky a možnost Libovolný štítek, systém vyfiltruje pouze ty faktury, které byly vystaveny klientovi, který má alespoň jeden z těch dvou štítků.
 • Příklad 3: Pokud jsou vybrány dva štítky u služeb a možnost Všechny štítky, systém vyfiltruje pouze ty faktury, na kterých se nachází služba, která má oba tyto štítky.
 • Příklad 4: Pokud jsou vybrány dva štítky u služeb a možnost Libovolný štítek, systém vyfiltruje pouze ty faktury, na kterých se nachází služba, která má alespoň jeden z těch dvou štítků.

Manuální hromadné upomínky

 • Fakturace / Upomínky / Generovat
 • Po kliknutí na tlačítko Generovat ve formuláři se zobrazí okno s vygenerovanými upomínkami.
 • V tomto okně je možné upomínky odeslat (sekce Odeslat) a/nebo stáhnout do počítače (sekce Stáhnout).
 • Pokud jste měli ve formuláři nastaveno zpoplatnění, tak se průběžné položky automaticky vygenerují při odeslání upomínek nebo při kliknutí na kteroukoliv ze dvou ikon v části Poštou.
 • Po kliknutí na Zavřít již nejsou upomínky k dispozici. Nelze je odnikud dodatečně stáhnout či odeslat, protože jejich data byla platná pouze v momentu jejich vygenerování.
 • V seznamu na stránce se objeví údaj o proběhlém generování. Tento seznam slouží jako historie manuálního generování upomínek, a proto z něj nelze nic smazat.

Pole Předmět v Helpdesku

 • Při vytváření nového tiketu je pole Předmět u všech typů tiketů. Povinné je však pouze u typu Email. Pokud není u dalších typů vyplněna žádná hodnota, doplní se do předmětu zástupný text.
 • Při vytváření nové odpovědi je pole Předmět u všech typů položek. Povinné je však pouze u typu Email. Pokud není u dalších typů vyplněna žádná hodnota, doplní se do předmětu zástupný text.
 • V šablonách je pole Předmět u všech typů tiketů.

Vytvoření nového tiketu ze zprávy

 • U každé zprávy v tiketu je nově k dispozici možnost Vytvořit nový tiket z této zprávy.
 • Jakmile kliknete na příslušnou ikonu, tak se zobrazí okno, ve kterém jste informováni o tom, co bude následovat.
 • Systém vezme danou zprávu a případné novější zprávy a přesune je do nově vytvořeného tiketu.
 • Akci buď odsouhlasíte, nebo se vrátíte zpět.
 • Nově vytvořený tiket má stejné atributy jako ten původní. Při přesunu nejsou přenášena data, která se vztahují pouze k ID původního tiketu.

Úprava zobrazení jednotlivých druhů Helpdesk položek v Portálu klienta

 • V seznamu tiketů v Portálu klienta se nyní zobrazují i položky typu Osobní návštěva a Telefon.
  • U položek typu Osobní návštěva je uvedena pouze informace o tom, že proběhla osobní návštěva. Obsah návštěvy zapsaný v systému není klientovi zobrazen.
  • U položek typu Telefon je uvedena pouze informace o tom, že proběhl hovor z určitého čísla, resp. na určité číslo. Obsah hovoru zapsaný v systému není klientovi zobrazen.
 • Pokud je položka sms_notify v systémovém nastavení (Nastavení / Syst. nastavení / Obecné) nastavena na jinou hodnotu než 0, tak je zobrazena v Portálu klienta celá SMS zpráva.
 • Pokud je položka sms_notify nastavena na 0, tak je zobrazena v Portálu klienta pouze informace o tom, že byla zaslána SMS na konkrétní číslo nebo byla přijata SMS z konkrétního čísla. Obsah zprávy zapsaný v systému není klientovi zobrazen.

Emotikony v Helpdesku

 • Do editoru textu v Helpdesku byla přidána možnost vkládání emotikon.
 • Při vytváření šablon, konceptů, nových zpráv, automatických odpovědí a podpisů lze pomocí příslušného tlačítka v editoru vložit požadovanou emotikonu.
 • Systém podporuje i příjem zpráv s emotikonami.
 • Správné zobrazení může vyžadovat potvrzení ze strany uživatele, že chce zobrazit opravdu celý obsah zprávy.

Fakturační skupiny v Portálu dealera

 • Nastavení / Administrátoři / Dealeři: V sekci Fakturovat klienty s fakturační skupinou je možné omezit fakturační skupiny a na ně navázané fakturační položky, které jsou nabízeny při vystavování faktur v Portálu dealera / Fakturace.
  • Pokud zde není vybrána žádná fakturační skupina, jsou nabízeny všechny fakturační skupiny a na ně navázané fakturační položky.
  • Pokud zde je vybrána konkrétní fakturační skupina, je nabízena jen tato fakturační skupina a na ni navázané fakturační položky.
 • Při vystavování faktury nejsou u položky Fakturační skupina nabízeny skryté fakturační skupiny.

Další změny

 • Klienti / Kontakty: Na stránku bylo vráceno tlačítko Hledat.
 • Klienti / Služby / Internet: Při výběru možnosti Ping monitoring ve filtru Podrobnosti se zobrazují jen služby, které mají nastaven individuální ping, který je stále platný.
 • Klienti / Služby / IPTV: Byl opraven výpočet ve sloupci Cena za měsíc.
 • Karta klienta: Ve všech relevantních záložkách v Kartě klienta byla sjednocena nabídka emailů u položky Odesílatel. Bylo také upraveno ukládání poslední použité volby v jednotlivých formulářích, aby nedošlo k vyresetování při upgradu systému.
 • Karta klienta / Informace: Údaje u položky Poslední změna nyní zohledňují i samotné založení nového klienta, ne jen editaci klienta.
 • Karta klienta / Statistiky Internetu: Sekce obsahující informace o přípojném bodu, koncovém zařízení a měsíčních datech byla doplněna k těm typům služeb Internet, kde doposud chyběla.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Pokud nebyl při vytváření služby Internet typu GPON vybrán konkrétní ONT, tak se při ukládání zobrazila chyba. Nyní se zobrazí hláška.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Do formuláře pro vytváření/editaci služby IPTV byla přidána sekce Dealer.
 • Karta klienta / Smlouvy: Bylo upraveno zobrazení kalendáře u položky Datum vystavení ve formuláři.
 • Hardware: U grafů vytvořených na základě SNMP šablon byl zrušen výpis jednotlivých názvů OID v názvu grafu. Legenda byla upravena na 1 řádek. Pokud je legenda delší, zobrazí se scrollbar.
 • Hardware: Byla zpřesněna notifikace výpadků v rámci hierarchické struktury.
 • Hardware / Routery / Všechny: U routerů v přehledu je uvedeno, na jakém POPu jsou. K dispozici je i proklik do Karty POPu.
 • Hardware / Routery / Všechny: Ve formuláři pro přidání/editaci routeru byla přidána možnost fulltextového vyhledávání k položkám POP a Lokalita.
 • Hardware / Routery / Všechny: Ve formuláři pro přidání/editaci routeru byla doplněna sekce týkající se SNMP ke všem typům routerů.
 • Hardware / Routery / Všechny: Ve formuláři pro editaci routeru (Upravit extra MAC na routeru) bylo opravena možnost Přidat extra MAC.
 • Hardware / Routery / Router status / Sez. vysílačů: Do seznamu byly přidány vysílače Cambium.
 • Hardware / Routery / RADIUS: Byla přidána nová podzáložka Chybná ověření, ve které je zobrazen přehled neúspěšných přihlášení. Pro její zobrazení je vyžadován modul RADIUS a příslušné oprávnění uživatele.
 • Hardware / Switche: U switche je možné změnit šablonu, pokud nejsou na portech žádné služby. Pokud jsou na switchi služby, ale nejsou na portech, tak je možné změnit šablonu.
 • Hardware / POPy / Všechny: Do tabulky byl přidán nový sloupec Nepropojená zařízení. V tomto sloupci je u každého POPu uveden počet zařízení, která mají IP adresu, ale nemají ani jeden propoj.
 • Hardware / NetMonitor / Historie: Byl přidán sloupec POP s prokliky do přehledů zařízení na daných POPech.
 • Hardware / NetMonitor / Notifikace: Byl přidán sloupec POP s prokliky do přehledů zařízení na daných POPech.
 • Hardware / Nastavení / NetMonitor / Šablony: U všech typů šablon byl přidán checkbox Notifikovat online stav. Pokud je checkbox zaškrtnutý, tak systém pošle notifikaci v případě, že se stav zařízení změní na Online. Pokud zaškrtnutý není, tak systém v takovém případě žádnou notifikaci nepošle.
 • Nastavení / Tarify / Internet: Bylo opraveno defaultní zobrazení seznamu tarifů.
 • Nastavení / Alerty: Byla přidána podzáložka Kontakty, ve které je možné definovat skupiny kontaktů pro alerty. Pokud ji nevidíte, zkontrolujte si nastavení svého uživatelského účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.
 • Plánování / Kalendář: Byly přidány push notifikace pro změny úkolů provedené v kalendáři pomocí myši.
 • Plánování / Přehled úkolů: Byla odstraněna chyba při CSV exportu celého měsíce.
 • Fakturace / Banka / Email: Byl upraven import emailů z ČSOB.
 • Fakturace / Nastavení / Předkontace / Předkontace: Při mazání předkontace systém zkontroluje, zdali je někde použita. Pokud je použita, tak se objeví seznam míst, kde je použita. Předkontaci v takovém případě není možné smazat.
 • Ostatní / Nástroje / Změna tarifu: Byla upravena funkce pro hromadnou změnu tarifů a navazující procesy.
 • Ostatní / Nástroje / Přesun služeb ze switche na switch: V přehledu jsou vidět všechny služby na switchi. Byla přidána možnost přesunout i služby, které nejsou na portech. Byla přidána kontrola kompatibility šablon výchozího a cílového switche.
 • Helpdesk / Tikety / Koncepty: Do přehledu byl přidán sloupec Tiket a odkaz do editace.
 • Sekce Povolené www stránky na info page není zobrazena, pokud je prázdná.

ISPadmin 5.20

ISPadmin 5.20 stable

DATUM VYDÁNÍ: 29.11.2021

 • Karta klienta / Statistiky Internetu: Bylo opraveno zobrazení denních grafů přenesených dat a přidáno tlačítko Zpět.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Při přesouvání služby se mohla za určitých okolností zobrazit chybová hláška. Opraveno.
 • Karta klienta / Výpovědi: Bylo opraveno automatické mazání služby po uplynutí výpovědní lhůty.
 • Karta klienta / Fakturace / Detail / Upravit fakturu: Bylo opraveno přesměrování po kliknutí na tlačítko Zpět.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byla odstraněna QoS hláška, která se mohla nesprávně zobrazit při editaci routeru.
 • Nastavení / Ostatní / SNMP OID: Byla upravena kontrola použití šablon. U šablon, které jsou použité u konkrétního zařízení, je deaktivovaná možnost mazání.
 • Fakturace / Banka / Import: V přehledu emailů je přednastaven aktuální měsíc.
 • SMS avíza o přijatých úhradách jsou odesílány jen klientům, kteří mají v Kartě klienta uvedeno mobilní číslo.
 • Autorizované požadavky z Portálu klienta nejsou odesílány na emailové adresy zadané u deaktivovaných uživatelů systému, i když je tato možnost v nastavení těchto uživatelů povolena.

ISPadmin 5.20 beta3

DATUM VYDÁNÍ: 16.11.2021

Nový submodul: Finanční statistiky POPů

 • Do systému byl začleněn nový submodul Finanční statistiky POPů. Tento submodul je rozšířením základního modulu Network monitoring a management. Pro více informací kontaktujte obchodní oddělení: sales@ispadmin.eu
 • Pomocí tohoto submodulu můžete u jednotlivých POPů evidovat vynaložené náklady.
 • Hardware / POPy / Všechny:
  • V tabulce přibyly sloupce Měsíční náklady, Roční náklady, Jednorázové náklady, Měsíční náklady vč. závislých POPů, Roční náklady vč. závislých POPů a Jednorázové náklady vč. závislých POPů.
  • Jejich (ne)zobrazování můžete nastavit pomocí tlačítka s ozubeným kolečkem.
 • Karta POPu / Finance:
  • Pro práci s touto stránkou je potřeba mít oprávnění pro záložku Finance v sekci Práva pro Kartu POPu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.
  • Na stránce máte přehled jednotlivých jednorázových a pravidelných položek týkajících se daného POPu.
  • Dále jsou k dispozici celkové hodnoty, a to včetně závislých POPů.
  • Novou jednorázovou položku můžete přidat pomocí tlačítka Přidat jednorázovou položku.
  • Novou pravidelnou položku můžete přidat pomocí tlačítka Přidat pravidelnou položku.
  • Ve formuláři vyplníte název, cenu a popis. U pravidelných položek vyberte navíc periodicitu (měsíc či rok).

Další změny

 • Karta klienta / Aktivní služby: Bylo opraveno zobrazení IP adres u služeb Internet.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Bylo opraveno přidávání další IP adresy u služeb Internet.
 • Karta klienta / Aktivní služby: U IPTV služeb typu 4NET.TV byla opravena tlačítka Přidat zařízení a Přidat párovací kód.
 • Klienti / Služby / Internet: Služby označených klientů jsou podbarveny zeleně, jako je tomu v přehledu klientů.
 • Byla opravena chyba při vstupu do Karty klienta, která se zobrazila u klientů, kterým z minulosti chyběla adresa.
 • Nastavení / Ostatní / SNMP OID: Do tabulky byl přidán sloupec Ignorovat hodnotu, ve kterém můžete vybrat jednu z nabízených hodnot.
 • Plánování / Přehled úkolů: Byla provedena optimalizace stránky.
 • Plánování / Přehled úkolů: Byl opraven problém s resetem filtrů.
 • Fakturace / Banka / Email: Byl upraven import emailů z KB.
 • Ostatní / Nástroje / Kontrola emailových adres: Byla opravena chyba zobrazená na stránce.
 • Ostatní / Stat. serveru / Historie / Historie: Byly opraveny názvy některých sloupců v seznamu SMS avíz o platbě.

ISPadmin 5.20 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 04.11.2021

 • Karta klienta / Informace: Bylo opraveno zobrazování www stránek u položky WWW.
 • Karta klienta / Smlouvy / Nová smlouva: Při zaškrtnutí checkboxu Zahrnout zboží klienta do smlouvy se správně zobrazí příslušný oddíl stránky.
 • Ostatní / Nástroje / ARES kontrola údajů: Byla přepracována možnost Opravit.
 • Při fakturaci balíčků u IPTV služeb typu SledovaniTV se od nového roku (fakturace za 1/2022) bude na faktury automaticky propisovat u příslušných položek popisek Sledovanitv.cz, resp. Sledovanitv.sk.
 • Při odesílání SMS se k zadanému telefonnímu číslu automaticky přidá česká předvolba, pokud chybí. Tato úprava byla provedena z důvodu nemožnosti odeslat SMS s číslem bez předvolby přes O2, a proto je omezena pouze na CZ lokalizaci. V jiných lokalizacích tato úprava není. Netýká se ani případných čísel s SK předvolbami.
 • Byla upravena kontrola a zobrazování nové verze.

ISPadmin 5.20 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 20.10.2021

!POZOR! Tato aktualizace může trvat déle, než je obvyklé. V některých případech i 60 minut. Naplánujte si ji proto na příhodnou chvíli.

Nette Framework 3

 • Celý systém byl přepsán do Nette Framework 3.
 • Pokud se u vás objeví nezvyklé chování systému, promažte cache svého prohlížeče!

Záložka Informace v Kartě klienta

 • Záložka Informace byla kompletně přepracována.
 • Stránka byla rozdělená do jednotlivých widgetů, které si můžete libovolně přesouvat a také si je můžete pomocí nastavení skrýt.
 • Nově byly do přehledu přidány informace o aktivních službách, nejnovějších úkolech, nejnovějších smlouvách, nejnovějších dokumentech, nejnovějších fakturách a nejnovějších tiketech. K dispozici jsou i prokliky do relevantních částí systému.
 • Ve widgetu Základní informace jsou vidět funkce pro editaci klienta, odeslání emailu a odeslání SMS. Další funkce jsou pak dostupné po kliknutí na ikonu s třemi tečkami. Štítky lze přidávat rovnou z widgetu. Uvedené emailové adresy jsou aktivními odkazy, pomocí kterých se dostanete do formuláře pro odeslání emailu na danou adresu.
 • Ve widgetu Poznámky bylo upraveno zobrazení poznámek. Pokud je poznámka přiliš dlouhá, tak se zobrazí jen její část. Po kliknutí na ikonu Oko se pak zobrazí celý text poznámky.

Nastavení map

 • Do systému byla přidána nová záložka Nastavení / Ostatní / Mapy. Pokud ji v menu nevidíte, zkontrolujte si nastavení svého uživatelského účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři a zaškrtněte si příslušný checkbox.
 • Po aktualizaci na novou verzi jsou dostupné určité defaultní hodnoty, která však můžete kdykoliv změnit pomocí tlačítka Upravit nastavení. Do defaultního nastavení se můžete vrátit pomocí tlačítka Vyresetovat na defaultní hodnoty.
 • V nastavení mapových podkladů si můžete určit maximální zoom a maximální nativní zoom, přičemž maximální nativní zoom udává maximální velikost zoomu, pro kterou jsou dostupné unikátní dlaždice. Pro vyšší hodnoty zoomu budou použity dlaždice nejvyšší hodnoty nativního zoomu, které budou následně softwarově zvětšeny.
 • Další dvě položky se týkají základních (standardních) map, které se zobrazují napříč systémem. V položce Základní mapa definujete odkaz pro zobrazení základní mapy. V položce Copyright základní mapy pak uvedete informace týkající se autorských práv k dané mapě.
 • To stejné lze definovat i u satelitních map (Satelitní mapa a Copyright satelitní mapy). Pokud nebude nic vyplněno, tak se v systému nebude objevovat možnost zobrazení satelitní mapy.
 • U satelitní mapy lze navíc definovat i překryv (Překryv satelitní mapy), který může například obsahovat názvy ulic, pokud chybějí v satelitní mapě.
 • Poslední dvě položky (Proklik do mapy (souřadnice) a Proklik do mapy (hledaný výraz)) se týkají prokliků ze systému do externích map. První obsahuje odkaz, který se použije, pokud jsou součástí prokliku souřadnice, druhý pak odkaz, který se použije, pokud je součástí prokliku adresa.
 • Více informací naleznete na naší Wiki.

Optimalizace map

 • Hardware / POPy / Přehled a Ostatní / Mapa
 • Byla změněna technologie renderování map z Canvasu na WebGL, čímž bylo zrychleno načítání map.
 • Je jednodušší kliknout na propoj, protože byla zvětšena oblast pro klik.
 • V případě výpadku mají propoje vlastnosti (barva, typ a tloušťka čáry) nastavené u dvou nových systémových typů propojů: Offline propoj a Nedostupný propoj (Hardware / Nastavení / Typy propojů).
 • Použitelné zkratky:
  • Alt + klik na místo v mapě: Proklik z místa v mapě do externí mapy
  • Shift + klik na propoj: Editace propoje. Možnost měnit pozici vertexů propoje. Musí být zapnut editační mód mapy.
  • Ctrl + klik na vertex (resp. Command + klik na vertex u Mac): Odstranění vertexu propoje. Musí být zapnuta editace propoje.

Shody v insolvenčním rejstříku (CZ lokalizace)

 • Pokud jsou systémem nalezeny shody v insolvenčním rejsříku, tak je tato informace zobrazena v příslušném widgetu v Dashboardu.
 • Do tabulky přehledu byla přidána ikona Oko, pomocí které si můžete záznam rozkliknout. Zobrazí se vám bližší informace o daném záznamu, a to včetně stavu insolvenčního řízení a možnosti prokliku do detailu.
 • Informace o stavu řízení byla přidána i do okna, které se zobrazí po kliknutí na tlačítko Insolvenční rejstřík ve formuláři pro přidání či editaci klienta, a také do okna, které se zobrazí po kliknutí na žlutě zabarvené tlačítko Služba ISIR.

Našeptávač adres (CZ lokalizace)

 • U klienta a u POPu lze nyní zadávat adresu dvěma způsoby:
  • Původní postup: Jako první zadáváte obec (pole Město), pak ulici v této obci (pole Ulice) a nakonec číslo domu (pole Číslo domu). Našeptávač vám vždy nabídne pouze relevantní výsledky, ze kterých si můžete vybrat.
  • Nový postup: Zadáváte ulici včetně čísla domu (resp. obec včetně čísla domu) do pole Ulice a necháte si systémem vyhledat odpovídající výsledky. Vyberete ten správný. Pokud by nestačilo zadat ulici a číslo domu, tak je možné zadat i obec, a to v následujícím formátu: Ulice Číslo domu, Obec. Příklad: Nová 123, Nové město.
 • Můžete používat jak ten první, tak i ten druhý, ale v rámci jednoho zadávání adresy nelze tyto způsoby kombinovat.

Výběr klientů pro hromadnou akci v seznamu klientů

 • U hromadných akcí můžete použít různé filtry pro vybrání konkrétní skupiny klientů pro provedení akce.
 • Nyní je k dispozici i možnost vybrat si konkrétní klienty v seznamu v Klienti / Kontakty.
 • Stránka Klienti / Kontakty byla kompletně přepsána.
 • V rámci přepisu byly doplněny do seznamu checkboxy, pomocí kterých můžete vybrat požadované klienty.
 • Následně si nahoře na stránce najdete možnost Hromadná akce, v ní vyberete Přejít do Hromadných akcí a nakonec jednu z tří nabízených možností (Hromadná SMS, Hromadný email či Hromadná změna).
 • Po potvrzení se dostanete do již znamého formuláře, ve kterém již nemůžete provádět žádné další filtrace. Zde pouze zadáte, co se má provést.

Bug v ROS 7

 • !POZOR! U RouterOS 7 dochází k chybnému vyhodnocování při zápisu /queue/tree/add, v důsledku čehož může dojít ke zhroucení OS a restartu routeru.
 • Jedná se o bug operačního systému, nikoliv ISPadmina.
 • Doporučujeme nepoužívat RouterOS 7 do doby, než bude problém vyřešen ze strany MikroTiku.

Koncové propoje

 • Hardware / POPy / Přehled: V mapě lze přidávat nové koncové propoje (tlačítko Přidat nový koncový propoj). Na jedné straně propoje je POP a na druhé může být konkrétní služba klienta.
 • Hardware / POPy / Koncové propoje: Na této stránce je dostupný seznam koncových propojů s možností filtrace. Propoje zde lze editovat či mazat. Pokud záložku nevidíte, zkontrolujte si nastavení svého uživatelského účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.
 • Karta POPu / Zařízení: Koncové propoje konkrétního POPu jsou zobrazeny v tabulce Koncové propoje.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Pokud je na druhé straně propoje služba klienta, pak je toto propojení zobrazeno u dané služby v položce Koncové propoje vázané na službu. U každého propoje je možné se prokliknout do editace nebo do mapy.

Kontaktní osoby u POPu

 • Karta POPu / Informace
 • Při vytváření kontaktní osoby je nově možné vybrat konkrétního klienta ze systému.
 • Pokud je vybrán klient, tak se použijí jeho data (jméno, email a telefon) a v přehledu je zobrazen proklik do příslušné Karty klienta.
 • Pokud vybrán není, tak je zadání kontaktní osoby stejné jako doposud.

Poznámky u POPu

 • Karta POPu / Informace
 • V editaci POPu je možné přidat tzv. hlavní poznámku. Tato poznámka je pak zobrazena v části Základní informace a také v přehledu POPů (Hardware / POPy / Všechny).
 • Dále je možné zadat i další poznámky v nové sekci Poznámky. Tyto poznámky jsou viditelné pouze v Kartě POPu.

Hromadné generování smluv

 • Nastavení / Smlouvy / Hromadné
 • Do formuláře byly přidány dva nové filtry: Klienti se štítky a Služby se štítky.
 • V obou je možné využít multiselect.
 • Pokud jsou ve filtru vybrány štítky A a B, tak to znamená, že se vyfiltrují pouze ty záznamy (klienti/služby), kteří mají oba tyto štítky.
 • V horní části formuláře pak přibyla položka Počet smluv, kde se vám zobrazí počet odpovídajících položek spolu s možností prokliku do přehledu těchto položek (ikona lupy).

Štítky u upomínek

 • Fakturace / Nastavení / Šablony / Upomínky: Do formuláře byl přidán filtr Štítky.
 • Fakturace / Upomínky / Generovat: Do formuláře byl přidán filtr Štítky. Lze vybrat šablonu, na základě které se předvyplní štítky.
 • V rámci uvedeného filtru lze vybrat více štítků (multiselect).
 • Jedná se o štítky zadané u klientů.
 • Pokud jich je vybráno více, musí mít klient všechny tyto štítky.

Propojení tiketu se službou

 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu
 • V menu Akce je nově k dispozici funkce Propojit se službou.
 • Pro zobrazení této možnosti je potřeba, aby měl uživatel oprávnění Upravovat u Aktivních služeb. Taktéž je nezbytné, aby byl tiket přiřazen konkrétnímu klientovi ze systému.
 • Pokud vyberete tuto možnost, tak se vám zobrazí další nabídka, ve které vyberete typ služby, a následně již zvolíte konkrétní službu.
 • Jednotlivé služby jsou specifikovány unikátním ID a názvem (pokud nějaký byl u služby zadán).
 • Jsou nabízeny pouze aktivní služby. Smazané služby nejsou k dispozici.
 • V detailu tiketu je i nové tlačítko Služby.
 • Po kliknutí na něj se ukáže seznam spárovaných služeb.
 • V tomto seznamu je možné zrušit spárování nebo se prokliknout do seznamu aktivních služeb daného klienta.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Pokud je ke službě napárován nějaký tiket, tak se v přehledu u dané služby zobrazí položka Související tikety obsahující proklik do seznamu takových tiketů.

Helpdesk v Portálu klienta

 • Pokud je v nastavení konkrétního oddělení zaškrtnuta možnost Použít pro zasílání požadavků z KP, tak je v Portálu klienta dostupná záložka Helpdesk a také tlačítko Vytvořit tiket.
 • Pokud tato možnost zaškrtnuta není, tak se záložka Helpdesk ani tlačítko Vytvořit tiket v Portálu klienta nezobrazují.
 • V Portálu klienta se mohou zobrazit pouze zprávy typu Email a SMS. Ostatní typy zpráv zobrazeny nejsou.

Další změny

 • Karta klienta / Úkoly: Bylo opraveno zobrazování okna po kliknutí na Zobrazit související tikety.
 • Karta klienta / Fakturace: Byly upraveny popisky a fungování tlačítek v sekci Vystavené faktury klienta. Tlačítka Vytisknout vystavené faktury, Zobrazit vystavené faktury a Stáhnout vystavené faktury pracují s kompletními fakturami, ne jen s přehledem. Bylo přidáno nové tlačítko pro export tabulky do PDF (Stáhnout přehled vystavených faktur).
 • Karta dalšího zařízení / Úkoly: Bylo opraveno zobrazování okna po kliknutí na Zobrazit související tikety.
 • Karta POPu / Zařízení: Do tabulky s routery byl přidán sloupec Frekvence, ve kterém se zobrazují vyčtené frekvence na síťových rozhraních.
 • Karta POPu / Zařízení: K jednotlivým zařízením na POPu byly přidány vybrané akce (dle typu zařízení).
 • Karta POPu / Zařízení: K jednotlivým zařízením bylo přidáno tlačítko Zvýraznit. Po kliknutí na něj se v mapě nahoře barevně zvýrazní dané zařízení a propoje.
 • Karta POPu / Zařízení: Při použití tlačítka Vytvořit propoj mezi zařízeními je možné si zobrazit a označit zařízení z jiného POPu. Tímto způsobem je tak možné vytvořit propoj mezi zařízeními ze dvou různých POPů.
 • Karta POPu / Úkoly: Bylo opraveno zobrazování okna po kliknutí na Zobrazit související tikety.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byly upraveny podmínky pro zobrazení grafu pingu na interfacu.
 • Hardware / POPy / Propoje: Do seznamu filtrů byly přidány nové možnosti Výchozí lokalita (lokalita sekundárního POPu) a Cílová lokalita (lokalita primárního POPu). Do tabulky byly přidány související sloupce. Bylo upraveno řazení položek v přehledu.
 • Hardware / POPy / Přehled: V pop-up okně POPu je nyní k dispozici možnost Vytvořit propoj mezi zařízeními. Po kliknutí na toto tlačítko vyberete dvě zařízení, která chcete propojit. Kliknete na Přejít na vytvoření propoje. Po doplnění dat formulář uložíte.
 • Hardware / NetMonitor / Dohled: V přehledech nejsou zobrazovány neaktivní routery.
 • Hardware / Výpadky / Přidání nového výpadku: Po kliknutí na datum v poli Začátek nebo Konec se zobrazil kalendář se špatným datem. Opraveno.
 • Hardware / Nastavení / Šablony antén: Ve formuláři je možné definovat barvu oblasti signálu. Barvu lze definovat i u samotné antény.
 • Hardware / Nastavení / Nastavení pingu / Individuální: Do tabulky byly přidány filtry pro jednotlivé sloupce.
 • Nastavení / Tarify / Internet: Ve výchozím stavu se zobrazí pouze aktivní tarify. Pro zobrazení všech tarifů je potřeba zaškrtnout checkbox Zobrazit i neaktivní tarify.
 • Nastavení / Alerty: Ve formuláři pro přidání alertu lze zvolit i operátor =. V přehledu alertů je pak možné aktivovat více než jeden alert stejného typu.
 • Nastavení / IP pools / IP pool NAT: Ve formuláři je možné zadat síť s maskou /32.
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Při generování faktur se zobrazí progress bar.
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Při generování faktur nejsou brány v potaz případné průběžné položky od deaktivovaných či smazaných klientů.
 • Fakturace / Přehledy / Klienti: Stránka byla optimalizována.
 • Fakturace / Přehledy / Pohledávky / Pohledávky: Stránka byla optimalizována.
 • Fakturace / Banka / Import: Byl upraven import UnicreditBank CSV.
 • Fakturace / Banka / Email: V přehledu emailů je přednastaven aktuální měsíc.
 • Ostatní / Hromadné / Email, SMS a Akce: Byla doplněna možnost multiselectu u dalších filtrů.
 • Ostatní / Hromadné / Email, SMS a Akce: Byl přidán filtr Štítky u služeb. Filtr Štítky zohledňuje pouze klientské štítky, kdežto filtr Štítky u služeb zohledňuje pouze štítky u služeb.
 • Ostatní / Hromadné / Email, SMS a Akce: Bylo upraveno vyčítání dat při použití filtru Zařízení na POPu.
 • Ostatní / Hromadné / Email, SMS a Akce: Byla přidána možnost Zahrnout zařízení na všech závislých POPech, která se zobrazí po předchozím vybrání filtru Zařízení na POPu. Dále je tu ještě možnost Nezahrnovat POPy s více možnými uplinky. V Hardware / POPy / Přehled jsou k dispozici stejné možnosti, pomocí nichž můžete provést filtraci zobrazovaných dat.
 • Helpdesk / Tikety: Při přidávání nového tiketu/odpovědi je možné zadat do pole pro email/telefonní číslo i dodatek ve formě jména v závorce. Emailová adresa/telefonní číslo se jménem se v takovém případě po odeslání uloží do kontaktních osob daného klienta.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: V nastavení Klient lze vyhledávat pomocí jména klienta, ID klienta i klientského čísla.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: V nastavení Připomenutí je možné zadat jak datum, tak i přesný čas.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Pokud jsou u zprávy dvě či více příloh, tak se zobrazí možnost Stáhnout vše.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Pokud je u zprávy příloha, tak je k dispozici možnost Akce s přílohou. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí okno, v němž můžete kopírovaný soubor přejmenovat a přesunout do dokumentů, do fotogalerie, či do obou. Navíc si můžete vybrat konkrétní složku ve fotogalerii.
 • Dashboard / Finance: Byly přidány prokliky do přehledu Měsíční statistiky fakturace.
 • Dashboard / Síť: Byly přidány prokliky do přehledu Statistiky routerů.
 • Všechny mapy v systému přepracovány do Leafletu.
 • SMPP manager byl přepracován na asynchronní provoz.
 • Byl přidán zápis burstu do access-listu.
 • Bylo opraveno propisování IPv6 adres do mangle pravidel na MikroTiku.
 • Alert na využitou RAM či CPU load lze nastavit jen u konkrétního GPON zařízení. Je nutné vybrat slot.
 • Do seznamu systémových proměnných byla přidána proměnná $NAT_IP$, pomocí které je možné si propsat do smlouvy NAT IP adresu uvedenou u konkrétní služby.

ISPadmin 5.19

ISPadmin 5.19 stable

DATUM VYDÁNÍ: 02.09.2021

 • Ostatní / Stat. serveru / SMS fronta: Pokud jsou zprávy znovu odeslány, dojde k vynulování počtu pokusů.
 • Portál klienta / Vytvoření nového hesla do Portálu klienta: Byla upravena cesta pro zobrazované logo.
 • Bylo upraveno zobrazení dodatku na faktuře při nenastaveném razítku.

ISPadmin 5.19 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 17.08.2021

 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Byla opravena chyba ve zobrazení potvrzovacího okna v případě, kdy bylo zadáno číslo faktury, které neodpovídalo pravidlu Nejvyšší číslo faktury + 1.
 • Nastavení / Aktivní služby / Obecné: Z formuláře byla odstraněna kontrola názvu předkontace při vypnutých předkontacích (Fakturace / Nastavení / Obecné / položka predkontace).
 • Helpdesk / Nastavení / Parser / Oddělovače: Do formuláře byla přidána nová položka Popis. Do tabulky byl přidán odpovídající sloupec.
 • Byl upraven VoIP import.

ISPadmin 5.19 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 29.07.2021

Změny v hlavním menu

 • Klienti / Internet –> Klienti / Služby / Internet
 • Klienti / CATV –> Klienti / Služby / CATV
 • Klienti / DVBC –> Klienti / Služby / DVBC
 • Klienti / VoIP –> Klienti / Služby / VoIP
 • Klienti / Obecná služba –> Klienti / Služby / Obecná služba
 • Klienti / IPTV –> Klienti / Služby / IPTV
 • Klienti / Mobil –> Klienti / Služby / Mobil
 • Statistiky / Stat. serveru –> Ostatní / Stat. serveru
 • Statistiky / Data –> Klienti / Statistiky / Data
 • Statistiky / Historie –> Ostatní / Stat. serveru / Historie
 • Statistiky / IP telefony –> Klienti / Služby / VoIP / IP telefony
 • Statistiky / IPTV STB –> Klienti / Služby / IPTV / IPTV STB
 • Statistiky / IP rozsahy –> Hardware / IP rozsahy
 • Statistiky / Stat. klientů –> Klienti / Statistiky
 • Statistiky / Stat. klientů / Souhrn služeb –> Klienti / Služby / Souhrn služeb
 • Statistiky / Stat. klientů / Výpovědi –> Klienti / Služby / Výpovědi
 • Statistiky / CATV odpojení –> Klienti / Služby / CATV / CATV odpojení
 • Statistiky / Syslog –> Hardware / Syslog
 • Statistiky / Sez. vysílačů –> Hardware / Routery / Router status / Sez. vysílačů
 • Statistiky / IP adresy –> Klienti / Statistiky / IP adresy
 • Statistiky / Deaktivování klienti –> Klienti / Deaktivovaní klienti

Interní zprávy

 • Záložka Klienti / Nástěnka byla zrušena.
 • Ve widgetu Interní zpávy v Dashboardu jsou nově k dispozici tlačítka pro zobrazení všech zpráv (Všechny zprávy) a pro nastavení (Nastavení).
 • Pro tento widget musíte mít nastaveno oprávnění Interní zprávy v sekci Práva pro Dashboard (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři).
 • Byla také přidána informace o kategorii a barva zpráv.
 • Byly upraveny popisky.
 • Nyní je možné zadat zprávu i bez kategorie.

Číselník slev

 • Fakturace / Nastavení / Číselníky / Slevy: Zde si můžete vytvořit číselník slev. Tyto slevy se potom objeví v nabídce u služby.
 • Pokud tuto záložku nevidíte, zkontrolujte si nastavení svého účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Přidat službu Internet: V sekci, kde se uvádí slevy, kliknete na příslušné tlačítko a vyberete konkrétní slevu. Typ slevy, její hodnota a název se propíší do formuláře.

Přesuny fotogalerií

 • Již existující možnosti přesunu fotogalerií byly doplněny o další.
 • Nyní lze libovolně přesouvat galerie mezi klienty, routery a POPy.
 • Po kliknutí na tlačítko pro přesun si zvolíte, kam chcete fotogalerii přesunout. V nabídce Přesunout k si vyberete jednu z možností: Klient, Router či POP. V další části si vyhledáte konkrétní umístění. Samotný přesun provedete pomocí tlačítka Přesunout fotogalerii.

Firewall filter u routerů MikroTik

 • Pokud je zvoleno Aplikovat pravidla firewallu na nadřazeném routeru, je nově možné aktivovat propsání default FW na editovaný router.
 • Stejně tak pokud je Aplikovat pravidla firewallu vypnuto, je možné aktivovat propsání pouze default FW na editovaný router.
 • Dříve se default FW pravidla propsala, jen pokud bylo zvoleno aplikování pravidel lokálně.

Switche bez vyčítání portů

 • Nově je možné přidat switch bez vyčítání portů (SOHO switche).
 • Je potřeba upravit šablonu switche a zapnout Pouze evidence (bez vyčítání portů).
 • Porty takového switche lze potom normálně přiřadit ke službě Internet a je tak možné zobrazit přehled klientů na switchi v přehledu routerů.
 • Při přidávání služby Internet lze nyní vybrat i switche z podřízených routerů.

Nastavení uživatelů

 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři
 • Stránka s formulářem byla přepracována. Jednotlivé sekce jsou po příchodu na stránku sbalené. Zobrazení je tak kompaktnější.
 • Rozbalovat či sbalovat sekce lze jednotlivě nebo celkově.
 • Pomocí nově přidaného pole lze vyhledat sekci, v níž se nachází konkrétní hledaný výraz.

Další změny

 • Karta klienta / Informace / Odeslat email: Bylo upraveno načítání hodnot místo proměnných po výběru aktivní služby.
 • Karta klienta / Informace / Upravit: Bylo opraveno nastavení Nepozastavovat.
 • Karta klienta / Statistiky Internetu: Byl přidán proklik u položky Přípojný bod.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Do přehledu byl přidán zkrácený zápis masky sítě.
 • Karta klienta / Úkoly / Přidání úkolu: Bylo opraveno nesprávné načítání výchozího typu úkolů, ke kterému mohlo za určitých okolností dojít.
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Byl opraven problém s reverse charge u dalších položek na faktuře.
 • Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní router / Upravit: Nabídka v nastavení QoS provádět na / Závislý na nově obsahuje sekce Routery provádějící QoS a Routery (zbývající routery).
 • Hardware / Routery / Router status / Routery: U routerů MikroTik bylo doplněno vyčítání napětí z více než jednoho zdroje. Upraveny byly i grafy.
 • Hardware / Routery / Router status / Routery: Byla přidána možnost zobrazit až 10000 routerů na jedné stránce.
 • Hardware / GPON / OLT: Byla přidána možnost zobrazit SNMP grafy.
 • Hardware / POPy / Všechny: Do tabulky byl přidán sloupec ID.
 • Hardware / POPy / Přehled: V seznamu zařízení v pop-up okně POPu jsou nyní všechny sloupce z příslušných tabulek v Kartě POPu.
 • Hardware / POPy / Přehled: Akce Vytvoření nového POPu či propoje lze vypnout kliknutím na Esc.
 • Karta POPu: Do karty byl přidán popisek ID.
 • Karta POPu / Zařízení / Hromadné přiřazení zařízení na POP: Do tabulky byl přidán popis sloupce s ID zařízení.
 • Hardware / NetMonitor: Byla přidána nová kategorie Chyba a k ní události Warning a Critical. Slouží k oznamování neexistujících POPů a duplicitních IP adres.
 • Hardware / NetMonitor: Při reloadu jsou zohledňovány změny v nastavení netMonitorEmailAddress.
 • Hardware / NetMonitor / Dohled: Byla provedena optimalizace načítání této záložky.
 • Hardware / NetMonitor / Historie: Byla přidána možnost zadat rozsah dat (Od a Do).
 • Hardware / NetMonitor / Notifikace: Byla přidána možnost zadat rozsah dat (Od a Do).
 • Byl opraven problém s pingy se stavem Malformed.
 • Bylo upraveno vykreslování výpadků ve WiFi grafech, grafech přenosů a grafech pingu.
 • Bylo upraveno vytváření záloh u UBNT.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: Bylo přidáno nastavení disable_old_ssl, pomocí kterého je možné deaktivovat starší verze TLS.
 • Nastavení / Alerty / Výchozí: Byl přidán sloupec Typ zařízení.
 • Plánování / Přehled úkolů: U uzavřených úkolů není možné editovat řešení.
 • Plánování / Přidat úkol: Možnost SMS upozornění uživatele je nyní dostupná u všech kategorií úkolů.
 • Plánování / Výkaz: Do tabulky a PDF exportu byly doplněny celkové hodnoty. Ve sloupci Cena výkonu je vždy uvedena částka zadaná u konkrétného úkolu.
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Byl upraven export faktur pro systém Pohoda u obcí bez ulic.
 • V nastavení upomínek lze nově zaškrtnout možnost Neposílat upomínky v PDF. Pokud je checkbox zaškrtnutý, klientům nebudou zasílány PDF verze upomínek.
 • Ostatní / Hromadné: Jako jeden z filtrů je možné vybrat konkrétní POP (Zařízení na POPu) a pak také všechny na něm závislé POPy (Zahrnout zařízení na všech závislých POPech).
 • Ostatní / Hromadné / SMS: Byl odstraněn problém u klientů s více mobilními čísly.
 • Ostatní / Mapa: Mapa byla přepsána do Leafletu.
 • Helpdesk / Tikety: Lze skrýt boční menu.
 • Dashboard: Byla provedena optimalizace načítání dat.
 • Dashboard / Upozornění: Ve widgetech s frekvencemi jsou zohledněny i další možné módy zařízení.
 • Cílová adresa je zachována, i když je uživatel nepřihlášen. Po přihlášení se dostane na požadovanou stránku.

ISPadmin 5.18

ISPadmin 5.18 stable

DATUM VYDÁNÍ: 24.06.2021

 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Bylo opraveno načítání dat u položky Queue trees.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Byla opravena chyba při editaci CMTS služby.
 • Hardware / POPy / Propoje: Byla ošetřena situace, kdy je v poli Zařízení z minulosti vybráno zařízení, které již nyní neexistuje.
 • Hardware / NetMonitor: Byla opravena chyba související s Config Reload.
 • Hardware / NetMonitor / Dohled / Seznam offline zařízení: Po kliknutí na možnost Nemonitorovat u zařízení připojených k routerům se nezobrazila správně nabídka těchto zařízení. Opraveno.
 • Centr. sklad / Sklad / Přiřazení zboží technikovi: Byla opravena nabídka dostupných uživatelů.
 • Bylo upraveno vyčítání dat z IPEXu přes API.
 • Byla upravena automatická synchronizace u IPTV služeb typu SledováníTV.

ISPadmin 5.18 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 10.06.2021

 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Bylo opraveno načítání přípojných bodů v editaci služby Internet.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Možnosti zobrazené v nastavení Queue trees opět obsahují i popisky.
 • Nastavení / Číselníky / Plánování / Typy úkolů: Byla upravena práce s výchozími hodnotami.
 • Plánování / Přehled úkolů: Při editaci řešení lze nyní zadat strávený čas v hodinách a minutách.
 • Plánování / Výkaz: Bylo přepracováno generování PDF exportu.
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Bylo opraveno zobrazování možnosti exportu faktur v menu.
 • Ostatní / Hromadné: U možnosti Zahrnout všechny závislé routery systém opět pracuje s více úrovněmi.
 • Ostatní / Nástroje / Přesun z routeru na router: Byla odstraněna chybová hláška, která se mohla za určitých okolností ve formuláři zobrazit.

ISPadmin 5.18 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 25.05.2021

Skupiny uživatelů

 • Nastavení / Administrátoři / Skupiny: Na této stránce můžete přidávat, editovat, nastavovat a mazat skupiny, pomocí kterých můžete nastavovat práva pro jednotlivé uživatele.
 • Po přidání skupiny kliknete v tabulce na tlačítko Nastavit práva skupiny.
 • Zobrazí se vám formulář, ve které můžete určit, která práva mají uživatele spadající do této skupiny mít.
 • Ve formuláři není možné vyplnit osobní údaje a podpis pro Helpdesk. Tyto údaje jsou unikátní pro každého uživatele, tudíž jsou příslušná pole neaktivní.
 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: Do tabulky byl přidán sloupec Skupina, ve kterém je zobrazena skupina, do které daný uživatel patří.
 • V nastavení uživatele můžete zvolit konkrétní skupinu u položky Skupina v sekci Osobní údaje.
 • Pokud následně zaškrtnete checkbox Použít práva skupiny, tak většina formuláře zmizí a zůstane jen sekce Osobní údaje a možnost nastavit podpis pro Helpdesk.
 • Pokud je takto uživatel nastaven, tak se jeho oprávnění budou odvíjet od nastavení skupiny.
 • Při změně nastavení skupiny se pak zobrazí i informace o tom, kolika uživatelům byla práva upravena.
 • Pomocí funkce Kopírovat oprávnění je možné kopírovat oprávnění uživatele i skupiny.

Deaktivace uživatelů

 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: V seznamu uživatelů je k dispozici nové tlačítko pro deaktivaci uživatele.
 • Jakmile potvrdíte deaktivaci uživatele, tak se příslušný řádek zbarví červeně.
 • Deaktivovaný uživatel se nemůže přihlásit do systému.
 • Deaktivovaného uživatele nelze zvolit při přidávání nových úkolů, přiřazování zboží či přiřazování tiketů.
 • Deaktivovaný uživatel je však obsažen ve všech relevantních filtrech.

Změny v přiřazení stránek k modulům

 • Některé stránky byly přeřazeny k jiným modulům, protože k nim ze své podstaty náleží.
 • Pokud nemáte v licenci daný modul, tak tyto stránky neuvidíte.
 • Modul CMTS
  • Klienti / Služby / CATV
  • Klienti / Služby / DVBC
  • Karta klienta / DVB-C set-top boxy
  • Nastavení / Tarify / CATV
  • Nastavení / Tarify / DVBC
  • Nastavení / Syst. nastavení / CATV
  • Nastavení / Aktivní služby / DVBC
 • Modul NMM
  • Klienti / Služby / VoIP
  • Klienti / Služby / IPTV
  • Klienti / Služby / Mobil
  • Karta klienta / Statistiky internetu
  • Nastavení / Tarify / Internet
  • Nastavení / Tarify / VoIP
  • Nastavení / Tarify / IPTV
  • Nastavení / Administrátoři / MikroTik login
  • Nastavení / Administrátoři / Servisní MAC
  • Nastavení / Syst. nastavení / VoIP
  • Nastavení / Syst. nastavení / VPN
  • Nastavení / Číselníky / Klienti / Typy služeb
  • Nastavení / Číselníky / Klienti / Služby v exportu
  • Nastavení / Číselníky / Nagios
  • Nastavení / Aktivní služby / Mobil
  • Ostatní / Import / VoIP import
  • Ostatní / Import / VoIP přehledy
  • Ostatní / Import / IPEX
  • Ostatní / Mapa
  • Ostatní / Nástroje / Změna tarifu
  • Ostatní / Nástroje / Přehled zobrazení informační stránky
 • Modul Sklad
  • Nastavení / Číselníky / Centrální sklad

Hromadné emaily, SMS a akce

 • Byly kompletně přepracovány stránky Ostatní / Hromadné / Email, Ostatní / Hromadné / SMS a Ostatní / Hromadné / Akce.
 • Došlo ke sjednocení filtrů napříč stránkami.
 • V sekci Filtry lze nově přidávat či odebírat jednotlivé filtry a zvolit, zdali musí být splněny všechny zároveň, nebo zdali stačí, aby byl splněn libovolný z nich.
 • V záložce Akce je tato sekce rozdělena na filtry klientů a služeb. Dle nastavení se pak zobrazují na pravé straně dostupné možnosti.
 • V horní části sekce je uveden počet odpovídajících položek. Po kliknutí na něj se zobrazí jejich seznam s prokliky.
 • Na pravé straně jednotlivých stránek je samotné nastavení hromadného emailu, SMS či akce.
 • Nově byla do hromadných akcí přidána podpora pro štítky. Štítky lze použít jako filtr a lze je také přidávat ke klientům či službám či je odebírat.
 • Přibyla i možnost zadat více routerů ve filtru Router.

Proměnné v předmětech emailů

 • Při odesílání emailu, nastavení, smlouvy, souboru výpovědi či souhlasu z Karty klienta a při odesílání hromadného emailu z Ostatní / Hromadné / Email je možné do pole Předmět zadat proměnnou, která se během odesílání nahradí za konkrétní hodnotu.
 • Při odesílání emailu z Karty klienta se v případě, že by byl předmět po konverzi prázdný, zobrazí hláška. V takovém případě je nutné předmět upravit.
 • Při odesílání hromadného emailu z Ostatní / Hromadné / Email se v případě, že by byl předmět po konverzi prázdný, doplní do předmětu text Bez předmětu.
 • Proměnné lze také zadat do předmětů emailových šablon. Tyto proměnné se převedou na konkrétní hodnoty po vybrání šablony z příslušného menu ve formuláři.

NetMonitor

Dashboard

 • Byl přidán nový widget Alerty, ve kterém se zobrazují alerty vygenerované systémem na základě nastavení v Nastavení / Alerty (musí být nastaveno propisování do Dashboardu).
 • Widget Nagios notifikace byl přejmenován na Notifikace a obsahuje notifikace z NetMonitoru/Nagiosu.
 • Widget Offline routery byl přejmenován na Seznam offline zařízení. Obsahuje nejen offline routery, ale i další offline zařízení. Byly odstraněny sloupce Počet klientů, Adresa a Typ routeru. Místo adresy je uveden POP s proklikem do mapy. Dále je tu nový sloupec Typ, ve kterém je graficky znázorněn typ zařízení. Přibyl i sloupec Důležitost, ve kterém je uvedena důležitost dle POPu, na kterém zařízení je. A pak je tu ještě nový sloupec Oznamovat výpadky. Defaultní řazení: Důležitost (sestupně) –> Oznamovat výpadky (první s oznamováním, pak bez) –> Offline čas (vzestupně). Pro zobrazení tohoto widgetu je potřeba mít oprávnění pro záložku Hardware / NetMonitor / Dohled.

Vyčítání VLAN ID u switchů

 • U switchů byla přidána možnost vyčítání VLAN ID.
 • Vzhledem k tomu, že OID pro vyčítání VLAN ID nemá nějakou standardní formu (jako je tomu například u OID pro přenosy), musí se vytvořit kopie defaultní šablony (Nastavení / Ostatní / SNMP OID). Do šablony se přidá OID pro VLAN ID, které je potřeba si zjistit z dokumentace konkrétního výrobce.
 • Příklady OID:
  • ZYXEL: 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.1.interfaceId
  • CISCO: 1.3.6.1.4.1.9.9.68.1.2.2.1.2.interfaceId
 • OID je zakončeno číslem interface (interfaceId).
 • Dále je potřeba v šabloně vybrat typ hodnoty – VLAN ID.
 • Poté je nezbytné vytvořit či upravit přesný typ zařízení (Hardware / Nastavení / Typy zařízení). Jako SNMP šablonu je nutné vybrat šablonu vytvořenou v předchozím kroku.
 • Na závěr je potřeba u switche nastavit přesný typ.
 • VLAN ID by se mělo automaticky vyčíst během 5 minut.
 • Správnost OID lze zkontrolovat v terminálu serveru příkazem snmpwalk: snmpwalk -v verze_snmp -c snmp_komunita ip_switche oid

Nouzový režim a QoS

 • Pokud je nouzový režim aktivován na QoS routeru, tak se snížená rychlost aplikuje na všechny relevantní klienty.
 • Pokud je aktivován jen na podřízeném routeru, tak se snížená rychlost aplikuje jen na klienty na podřízeném routeru.
 • Pokud je aktivován na obou, ale má různé nastavení, tak se u klientů použije ten, který je nižší.

Proměnné týkající se burstu

 • Již existující proměnné:
  • $BURST$ = Burst limit (download)
  • $BURST_TIME$ = Burst time (download)
  • $BURST_TRESHOLD$ = Burst threshold (download)
 • Nové proměnné:
  • $BURST_UPLOAD$ = Burst limit (upload)
  • $BURST_TIME_UPLOAD$ = Burst time (upload)
  • $BURST_TRESHOLD_UPLOAD$ = Burst threshold (upload)
  • $BURST_MBPS$ = Burst limit (download) – Mb/s
  • $BURST_TRESHOLD_MBPS$ = Burst threshold (download) – Mb/s
  • $BURST_UPLOAD_MBPS$ = Burst limit (upload) – Mb/s
  • $BURST_TRESHOLD_UPLOAD_MBPS$ = Burst threshold (upload) – Mb/s
 • Při přepočtu z kb/s na Mb/s je zohledněno nastavení bitrate_unit v Nastavení / Syst. nastavení / Obecné.

Formulář pro přidávání zboží

 • Centr. sklad / Sklad / Přidat zboží
 • Formulář byl kompletně přepracován.
 • Ve formuláři se zobrazí přednastavený počet řádků. Počet lze nově navyšovat či snižovat pomocí tlačítek Plus a Mínus.
 • První řádek je defaultně aktivní. Ostatní jsou neaktivní (zašedlé).
 • Aktivní položka = Položka, která bude přidána. Neaktivní položka = Položka, která nebude přidána.
 • Jakmile něco vyberete či zadáte v neaktivním řádku, tak se automaticky aktivuje.
 • Aktivní řádek můžete naopak deaktivovat. V tom případě se položka nepřidá do skladu, i když je řádek vyplněn.
 • V aktivním řádku musí být vyplněny alespoň sloupce Druh zboží, Typ zboží, Jednotka a Počet. Pokud některý ze sloupců vyplněn není, zobrazí se příslušná hláška a systém nedovolí formulář uložit.

Pravidla Helpdesk parseru

 • Helpdesk / Nastavení / Parser / Pravidla
 • V sekci Kritéria přibyla dvě nová kritéria: Štítky u klienta a Předmět.
 • V sekci Akce je nyní možné změnit prioritu či přidat štítky.
 • U kritéria Předmět lze zvolit, zdali se má předmět rovnat či nerovnat zadanému textu (Rovná se / Nerovná se) či zdali ho má či nemá obsahovat (Obsahuje / Neobsahuje).
 • U kritéria Štítky u klienta lze také zvolit mezi 4 možnostmi: Rovná se / Nerovná se / Je alespoň částečně z / Není vůbec z. Rovná se: Všechny štítky vybrané napravo musí být u daného klienta. Jinak není podmínka splněna. Nerovná se: Všechny ostatní případy, které nejsou zahrnuty v Rovná se. Je alespoň částečně z: Alespoň jeden ze štítků vybraných napravo musí být u daného klienta. Jinak není podmínka splněna. Není vůbec z: Všechny ostatní případy, které nejsou zahrnuty v Je alespoň částečně z.

Další změny

 • Karta klienta / Aktivní služby: Bylo opraveno přidávání jednorázových provizí.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: V nabídce Queue trees jsou zohledňována i případná omezení na switch, která jsou nastavena u jednotlivých queue trees.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Byla ošetřena situace, kdy dochází k obnovení služby, jejíž typ služby byl mezitím smazán.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Pokud je u služby Internet vyplněna položka Popis tarifu na faktuře, tak se tento text propíše nejen na fakturu, ale i do smlouvy, pokud je v ní použita proměnná $TARIF$. Pokud není tato položka u služby vyplněna, tak se použije Zkratka z nastavení daného tarifu.
 • Karta klienta / Aktivní služby / IPTV: Pro mazání všech balíčků u 4NET se použije jiná API metoda.
 • Karta klienta / Fotogalerie: Nyní je možné přesunovat fotogalerie nejen mezi klienty, ale i mezi klienty a POPy.
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Checkbox Zálohová faktura je přednastaven dle nastavení fakturační skupiny, resp. klienta. Při změně fakturační skupiny může dojít ke změně nastavení tohoto checkboxu.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byla upravena automatická změna SSH statusu u MikroTik routerů.
 • Hardware / Routery / Všechny: Bylo opraveno počítání a vytváření grafů u virtuálních linek.
 • Hardware / Routery / Všechny: Bylo opraveno zobrazení download a upload hodnot u síťových rozhraní.
 • Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní router / Nastavení / Queue trees: Při smazání přípojných bodů či switchů, které jsou zadány v omezeních queue trees, dochází k jejich automatickému smazání i z těchto omezení.
 • Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní router / Nastavení / IP aliasy: Na stránce lze přidávat, editovat a mazat IP aliasy routeru. IP aliasy jsou propisovány do firewallu.
 • Hardware / Routery / Router status / Routery: Byly opraveny prokliky do grafů využití disku.
 • Hardware / Routery / Router status / BW test: Ve formuláři je možné specifikovat počet spojení (nové pole Počet spojení).
 • Hardware / GPON / Přípojky / Přehled: V problematických případech lze převzít službu z jiné přípojky.
 • Hardware / POPy / Přehled: Bylo přidáno tlačítko Výchozí pro resetování všech filtrů.
 • Hardware / POPy / Přehled: Checkbox Vybraný POP pouze zvýraznit se zobrazuje, pouze když je vybrán konkrétní POP ve filtru POP.
 • Hardware / POPy / Přehled: Byla upravena editace propoje.
 • Hardware / POPy / Přehled: Byl opraven problém s automatickým přepínáním typu mapy.
 • Karta POPu / Informace: Zobrazená poznámka zohledňuje zalomené řádky a prázdné řádky vytvořené v editaci pomocí klávesy Enter.
 • Karta POPu / Fotogalerie: Nyní je možné přesouvat fotogalerie mezi jednotlivými POPy.
 • Duplicity u routovaných sítí: Systém kontroluje případné duplicity u routovaných sítí u služeb Internet a na routerech.
 • Nastavení / Tarify / Internet: Grafy přenosů u jednotlivých tarifů jsou nyní zobrazeny za všech situací.
 • Nastavení / Tarify / Internet: Na stránku se všemi grafy (po kliknutí na tlačítko Všechny) bylo přidáno tlačítko Zpět.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: Pokud je položka check_ruian_cz_address nastavena na 1, tak se v kompatibilních formulářích postupně kontrolují jednotlivá vyplněná pole adres oproti RÚIANu. Pokud je u některého pole nalezena hodnota, která není v RÚIANu, tak je dané pole označeno a je zobrazena příslušná hláška. Tato kontrola je určena pro české adresy (CZ lokalizace).
 • Nastavení / Ostatní / Kontakty: Tato záložka byla přesunuta na jiné místo v hlavním menu. Nyní se nachází zde: Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta / Kontakty.
 • Nastavení / Ostatní / SNMP OID / Importovat šablonu: Bylo odstraněno omezení importovaných položek. Nyní lze naimportovat i více než 32 položek.
 • Nastavení / Alerty: V šablonách alertů lze použít proměnnou $POP$.
 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: Záhlaví tabulky zůstává při scrollování stále zobrazené.
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle období: Sloupec Uhrazených faktur byl přejmenován na Uhrazených faktur a dobropisů.
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle skupin: Do tabulky byl doplněn sloupec Částečně uhrazeno. Sloupec Uhrazených faktur byl přejmenován na Uhrazených faktur a dobropisů.
 • Fakturace / Přehledy / Průběžné položky: Celá stránka byla přepsaná. Dříve obsahovala pouze nevyfakturované průběžné položky. Nyní obsahuje jak vyfakturované, tak nevyfakturované položky. Ve filtru Stav je možné si určit, které se mají zobrazovat. U každého záznamu je možné si zobrazit více detailů kliknutím na ikonu Oko.
 • Fakturace / Přehledy / Pohledávky / Pohledávky: Byla přidána možnost odeslat konkrétní fakturu klientovi.
 • Fakturace / Banka / FIO / Příchozí: Bylo opraveno pořadí měsíců ve filtrech. Byla upravena návratová stránka po ručním párování platby.
 • Fakturace / Banka / Email: Byl opraven filtr Den (možnost Všechny).
 • Fakturace / Nastavení / Šablony / Šablony faktur: Do formuláře byl přidán sloupec Sazba DPH. Defaultně se používá výchozí hodnota z nastavení systému. Pokud však do konkrétního pole napíšete jinou hodnotu, tak se použije tato hodnota.
 • Centrální sklad / Karty: Do tabulky a exportu byly přidány sloupce Celková prodejní cena, Celková nákupní cena, Poslední nákupní cena a Poslední naskladnění. Do nastavení stránky bylo přidáno nastavení exportu.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu / Přidat odpověď: Typ odpovědi je předvybrán dle typu u poslední položky v tiketu.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu / Historie: Do historie se nově zaznamenávají slučování tiketů.
 • Dashboard / Upozornění: Místo jednoho widgetu týkajícího se frekvencí v 5GHz pásmu je jich v Dashboardu zobrazeno hned několik (počet se liší dle používané lokalizace): Nepovolené frekvence 5GHz pásma, Indoor frekvence (pásmo 5150-5350 MHz), Zařízení v pásmu 5725 – 5850 MHz a Meteoradar frekvence 5Ghz pásma (jen CZ lokalizace).

ISPadmin 5.17

ISPadmin 5.17 stable

DATUM VYDÁNÍ: 19.04.2021

Pokud při aktualizaci nastane problém s MySQL, zkuste provést aktualizaci ještě jednou!

 • Karta klienta / Informace / Odeslat nastavení na email: Při vybrání šablony se nevyplnil text emailu. Opraveno.
 • Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní router / Upravit: Byl opraven text zobrazovaný v okně po kliknutí na tlačítko Uložit a aktualizovat konfiguraci routeru.
 • Byly opraveny odkazy na WiFi grafy a generování některých obrázků grafů.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Linux: Do nastavení byla přidána položka dhcp_lease_time, pomocí které je možné specifikovat čas zápůjčky v sekundách.
 • Byl upraven import pro Unicredit.

ISPadmin 5.17 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 08.04.2021

 • Karta klienta / Informace: Byla upravena validace emailových adres při odesílání emailů. Pokud je v poli pro emailovou adresu uvedeno více adres, tak lze současně použít všechny. Systém před odesláním zkontroluje správnost všech zadaných adres.
 • Karta klienta / Helpdesk: Bylo opraveno předvyplňování emailu klienta do pole Emailová adresa při vytváření nového tiketu.
 • Karta klienta / Zboží ze skladu / Přiřadit klientovi zboží: Bylo opraveno zobrazení tabulky se zbožím.
 • Portál klienta / Helpdesk: Byl odstraněn Server Error zobrazený v této záložce.
 • Hardware / Routery / Router status / Dashboard: Tabulka Ostatní služby nyní obsahuje i řádky pptp a l2tp. Dále byla přidána nová tabulka Přehled PPP secret na routerech. Tato nová data mohou napomoci zjistit případné podezřelé aktivity v síti.
 • Hardware / POPy / Propoje: Do seznamu propojů byl přidán sloupec Stav propoje.
 • Hardware / POPy / Přehled: Do fomuláře pro přidání nového POPu byly přidány nastavení Typ POPu a Důležitost POPu.
 • Hardware / POPy / Přehled: Ve formuláři pro vytvoření nového propoje byl checkbox Aktivní propoj přesunut pod nastavení zařízení.
 • Hardware / POPy / Přehled: Popisky propojů obsahují informace o propojených POPech a zařízeních a směru propoje (tooltip).
 • Karta POPu / Zařízení: Schéma propojení na POPu obsahuje informaci o stavu propoje (Online/Offline/Problém).
 • Hardware: Bylo opraveno generování odkazů u některých grafů.
 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení / ART exporty: Po kliknutí na pole Fakturační skupina se nezobrazila nabídka. Opraveno. (CZ lokalizace)
 • Plánování / Kalendář: Bylo opraveno načtení kalendáře při opětovném kliknutí na záložku Plánování.
 • Plánování / Přidat úkol: Bylo upraveno zobrazení kalendáře u položky Konec úkolu.
 • Plánování / Výkaz: Ve výkazu jsou zobrazena i řešení provedená jinými uživateli, než jsou ti, co jsou přiřazeni k daným úkolům.
 • Fakturace / Banka / Email: Při použití tlačítka Znovu spárovat nespárované platby se do parametrů propisují výchozí hodnoty. Po změně těchto hodnot se do parametrů propisují ty nové hodnoty.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Při uložení dokumentu ke klientovi se soubor uloží do záložky Dokumenty. Již se nezobrazuje v Ostatních dokumentech.
 • Helpdesk / Tikety / Vytvořit tiket a Přidat odpověď: Bylo opraveno propisování hodnot místo proměnných v SMS zprávách.

ISPadmin 5.17 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 25.03.2021

Seznam služeb Internet

 • Klienti / Internet
 • Do seznamu služeb Internet a exportů byly přidány sloupce Sleva, Název slevy, Paušální cena a Paušální cena pozn.
 • Do seznamu služeb Internet a exportů byl přidán sloupec Switch.
 • Nad tabulkou je nový filtr Switch.

Generování souboru u výpovědí

 • Karta klienta / Výpovědi
 • Při přidávání či editaci výpovědi je možné vygenerovat k výpovědi soubor, který si následně může klient zobrazit ve svém Portálu klienta (záložka Smlouvy), resp. který může uživatel klientovi odeslat emailem.
 • Za tímto účelem přibyl ve formuláři checkbox Vygenerovat soubor výpovědi.
 • Pokud není checkbox zaškrtnut, tak se nic negeneruje. Pokud ano, tak je potřeba zvolit název a vybrat konkrétní šablonu. Šablony lze vložit do systému v Nastavení / Smlouvy / Vlastní vzory.
 • Při uložení se na základě této šablony vygeneruje soubor.
 • Pokud již existuje u dané výpovědi nějaký vygenerovaný soubor, tak zvolením této možnosti dojde k jeho přegenerování.
 • V přehledu výpovědí je pak odkaz na daný soubor s možností jej odelat klientovi emailem.
 • Vygenerovaný soubor se zobrazuje i v přehledu v záložce Smlouvy.
 • Při mazání výpovědi s vygenerovaným souborem systém uživateli nabídne možnost smazat výpověď i soubor, nebo jen samotnou výpověď.

Přehled POPů

 • Hardware / POPy / Přehled
 • Pokud budete mít u POPu nastaven typ a typ důležitosti, tak se v mapě na této stránce zobrazí příslušný marker (ikona) a počet hvězd (viz sekce níže).
 • Pozice filtrů na stránce byla upravena.
 • Byly přidány filtry Stav POPu a Aktivita propoje. Filtr Aktivita propoje obsahuje možnosti z původního filtru Stav propoje. V upraveném filtru Stav propoje jsou nyní jiné možnosti: Online, Offline a Problém na propoji.
 • Nastavení filtrů je unikátní pro každého uživatele.
 • Byl přidán režim celé obrazovky (fullscreen mód), který lze aktivovat či deaktivovat pomocí příslušného tlačítka.
 • Do mapy byla přidána legenda.
 • Při prokliku z mapy do editace propoje dojde po kliknutí na tlačítko Uložit či Zpět k návratu do mapy.
 • Po kliknutí na ikonu Vrstvy se zobrazí další možnost filtrování. V mapě se zobrazuje signál antén.
 • Data v mapě se automaticky aktualizují dle nastavení automatic_refresh_time v Nastavení / Syst. nastavení / Obecné. Dle stejného nastavení se provádí i automatické aktualizace dat v Dashboardu.
 • Pomocí fulltextového vyhledávání je možné hledat POPy dle jejich názvu, názvu zařízení či IP adresy zařízení.
 • Pokud je vybrán konkrétní POP ve filtru POP, tak se zobrazí uprostřed mapy.
 • Zvýrazněný vybraný POP je nyní v mapě znázorněn pomocí černé ikony a je v popředí, pokud je na stejném místě více POPů.

Typy důležitosti POPů

 • Hardware / Nastavení / Typy důležitosti POPů
 • V tabulce jsou uvedeny tři typy důležitosti POPů. Defaultní názvy jsou Nízká, Střední a Vysoká. Tyto názvy však lze editovat, přičemž je potřeba se řídit váhou daného typu. Váha 1 = Nízká důležitost = 1 hvězda na mapě. Váha 2 = Střední důležitost = 2 hvězdy na mapě. Váha 3 = Vysoká důležitost = 3 hvězdy na mapě.
 • Tyto typy lze nastavit při přidávání nových POPů, resp. při editaci stávajících POPů. Nejedná se o povinnou položku.
 • Typy lze použít i pro filtraci.
 • V tabulce jsou uvedeny počty POPů s jednotlivými důležitostmi a prokliky do seznamů příslušných POPů.
 • Pro záložku Typy důležitosti POPů je potřeba mít příslušné oprávnění. Pokud ji v menu nevidíte, proveďte změnu nastavení svého účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.

Typy POPů

 • Hardware / Nastavení / Typy POPů
 • Na této stránce můžete přidávat, editovat či mazat typy POPů.
 • Jednotlivým typům můžete přiřadit konkrétní název a jednu z nabízených ikon, která potom je vidět na mapě.
 • Tyto typy lze nastavit při přidávání nových POPů, resp. při editaci stávajících POPů. Nejedná se o povinnou položku.
 • Typy lze použít i pro filtraci.
 • V tabulce jsou uvedeny počty POPů s jednotlivými typy a prokliky do seznamů příslušných POPů.
 • Pro záložku Typy POPů je potřeba mít příslušné oprávnění. Pokud ji v menu nevidíte, proveďte změnu nastavení svého účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.

Karta POPu

 • Karta POPu / Informace: Pokud je u POPu vybrán konkrétní kontakt ze systému jako pronajímatel, tak je v přehledu k dispozici nejen jeho jméno, ale i odkaz do Karty klienta.
 • Karta POPu / Zařízení: Ve schématu propojení zařízení na POPu je barevně znázorněn stav zařízení a POPů. Schéma taktéž obsahuje prokliky do mapy a do záložek Zařízení.
 • Karta POPu / Zařízení: Byla upravena tabulka se seznamem zařízení na daném POPu (změna pořadí sloupců, odstranění sloupce ID, změna zarovnání, nový sloupec Má propoje, grafické znázornění stavu, nezobrazování stavu při nevyplněné IP adrese).
 • Karta POPu / Zařízení: Na stránku byl přidán seznam všech propojů na daném POPu a seznam všech propojů na další POPy. K dispozici je proklik do editace či mazání.

Grafy

 • U grafů byl přidán odkaz na stránku obsahující výhradně konkrétní graf. Tento odkaz je například možné si uložit do prohlížeče pro rychlejší dohledání daného grafu.
 • Při stažení obrázku grafu se do souboru ukládá i popisek grafu, legenda a minimální, maximální a průběrné hodnoty.

Queue trees a přípojné body

 • Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní router / Nastavení / Queue trees: V nastavení můžete nově specifikovat omezení queue tree na konkrétní přípojný bod. Vyberete jednu z nabízených možností a kliknete na Přidat. Postupně lze přidat i několik přípojných bodů. Stejně tak je možné konkrétní body odstranit. Jakmile je vše hotovo, uložíte formulář.
 • V nastavení služby Internet je nabídka u položky Queue trees závislá na zvoleném přípojném bodu a na omezeních specifikovaných v nastavení queue trees.
 • Pokud není zvolen žádný přípojný bod, tak se v nabídce zobrazují jen queue trees bez omezení na jakýkoliv přípojný bod (pouze část Bez omezení na příp. bod).
 • Pokud je zvolen přípojný bod, tak se v nabídce mohou zobrazovat queue trees dvojího typu:
  • Queue trees s omezením na vybraný přípojný bod (část Omezení na příp. bod)
  • Queue trees bez omezení na jakýkoliv přípojný bod (část Bez omezení na příp. bod)
 • V případě vybraného přípojného bodu jsou tedy odfiltrovány všechny queue trees, které jsou omezeny na jiné přípojné body.

IPv6

 • Nastavení / Syst. nastavení / Mikrotik: Bylo přidáno nové nastavení mikrotik_Ipv6_Fw_Enable:
  • 0 = Neaplikují se pravidla do ipv6/firewall/filter.
  • 1 = Aplikují se pravidla do ipv6/firewall/filter.
 • Aplikace těchto pravidel vyžaduje, aby:
  • ipv6Enabled v Nastavení / Syst. nastavení / Obecné bylo nastaveno na 1,
  • na routeru byl přítomný balíček ipv6,
  • mikrotik_Ipv6_Fw_Enable bylo nastaveno na 1.
 • Aplikace pravidel mangle důležitých pro QoS IPv6 se řídí stejnými pravidly jako IPv4. Pravidla pro přesměrování provozu na informační stránky s důvodem pozastavení se u IPv6 vůbec nepoužívají, jelikož tato sekce není na MikroTiku pro IPv6 přítomna. Dochází pouze k zákazu provozu přímo v sekci filter.

Propisování FW pravidel do MikroTiků

 • Pokud je aktivní modemip_fw_use v Nastavení / Syst. nastavení / Obecné, tak se do DROP_NETWORKS v address listu MikroTiku nově propisují modemy, IP adresy pro instalaci modemů a klientů, IP adresy pro IP telefony / IPTV a IP adresy pro HW zařízení.
 • Doporučujeme zkontrolovat toto nastavení a v případě komplikací jej vypnout.
 • Další změnou je, že IP adresy zařízení připojených k routeru se propíší do FW jen v tom případě, že spadají do některé z routovaných sítí na routeru, případně některé sítě z jeho podřízených routerů.
 • Dříve se do povolených adres propisovaly i adresy zařízení, které nespadaly do žádné z DROP_NETWORKS.

Recyklační příspěvek

 • Nastavení / Číselníky / Centrální sklad / Typy zboží: U jednotlivých typů zboží si můžete nastavit recyklační příspěvek za jednotku zboží (pole Recyklační příspěvek). Hodnotu zadáváte buď bez DPH, nebo s DPH. Závisí to na nastavení cena_dph_typ ve Fakturace / Nastavení / Obecné. Pokud je nastavena 0, tak zadáváte hodnotu bez DPH. Pokud je nastavena 1, tak hodnotu s DPH.
 • Pokud máte v číselníku vyplněnu konkrétní hodnotu, tak ta se propíše do formuláře při přidávání nových položek daného typů do skladu.
 • Pokud chcete upravit hodnotu recyklačního příspěvku u existující položky, tak to můžete provést v editaci daného zboží.
 • Jakmile zboží přesunete ke klientovi a vytvoříte z něj průběžnou položku, tak systém v případě zadaného recyklačního příspěvku automaticky vytvoří další průběžnou položku, která bude ve formátu Recyklační příspěvek za: [Název položky, ke které se vztahuje].
 • Tyto průběžné položky pak můžete přidat na fakturu nebo se samy zahrnou na fakturu při hromadném generování faktur.

Proměnné týkající se rychlostí

 • Stávající proměnné $DOWNLOAD$ a $UPLOAD$ byly doplněny o několik dalších proměnných týkajících se rychlostí.
 • $DOWNLOAD$ = Download rychlost nastavená u tarifu v kbps
 • $UPLOAD$ = Upload rychlost nastavená u tarifu v kbps
 • $DOWNLOAD_MBPS$ = Download rychlost nastavená u tarifu v Mbps
 • $UPLOAD_MBPS$ = Upload rychlost nastavená u tarifu v Mbps
 • $DOWNLOAD60P$ = 60 procent download rychlosti nastavené u tarifu v kbps (běžně dostupná rychlost)
 • $UPLOAD60P$ = 60 procent upload rychlosti nastavené u tarifu v kbps (běžně dostupná rychlost)
 • $DOWNLOAD60P_MBPS$ = 60 procent download rychlosti nastavené u tarifu v Mbps (běžně dostupná rychlost)
 • $UPLOAD60P_MBPS$ = 60 procent upload rychlosti nastavené u tarifu v Mbps (běžně dostupná rychlost)
 • $DOWNLOAD30P$ = 30 procent download rychlosti nastavené u tarifu v kbps (minimální rychlost)
 • $UPLOAD30P$ = 30 procent upload rychlosti nastavené u tarifu v kbps (minimální rychlost)
 • $DOWNLOAD30P_MBPS$ = 30 procent download rychlosti nastavené u tarifu v Mbps (minimální rychlost)
 • $UPLOAD30P_MBPS$ = 30 procent upload rychlosti nastavené u tarifu v Mbps (minimální rychlost)
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: V položce bitrate_unit lze nastavit jednotku pro bitrate, která se použije pro převody rychlostí: 0 = kbit/s (= 1000 bit/s), 1 = Kibit/s (= 1024 bit/s).
 • Tyto proměnné lze využít ve smlouvách.

Proměnné týkající se RÚIANu (CZ lokalizace)

 • $CLIENT_ADDRESS_RUIAN_CODE$ = RÚIAN kód korespondenční adresy klienta
 • $CLIENT_DIFFERENT_ADDRESS_RUIAN_CODE$ = RÚIAN kód odlišné adresy klienta. Pokud není u klienta zadána odlišná adresa, použije se RÚIAN kód korespondenční adresy klienta. Pokud je u klienta zadána odlišná adresa, tak se použije její RÚIAN kód.
 • $INTERNET_ADDRESS_RUIAN_CODE$ = RÚIAN kód adresy služby Internet. Pokud není u služby zadána odlišná instalační adresa, použije se RÚIAN kód korespondenční adresy klienta. Pokud je u služby zadána odlišná instalační adresa, tak se použije její RÚIAN kód.
 • $DVBC_ADDRESS_RUIAN_CODE$ = RÚIAN kód adresy služby DVBC. Pokud není u služby zadána odlišná instalační adresa, použije se RÚIAN kód korespondenční adresy klienta. Pokud je u služby zadána odlišná instalační adresa, tak se místo proměnné nepropíše nic, protože zde není RÚIAN kód dostupný.
 • $CATV_ADDRESS_RUIAN_CODE$ = RÚIAN kód adresy služby CATV. Pokud není u služby zadána odlišná instalační adresa, použije se RÚIAN kód korespondenční adresy klienta. Pokud je u služby zadána odlišná instalační adresa, tak se místo proměnné nepropíše nic, protože zde není RÚIAN kód dostupný.
 • $UNIVERSAL_ADDRESS_RUIAN_CODE$ = RÚIAN kód adresy obecné služby. Pokud není u služby zadána odlišná instalační adresa, použije se RÚIAN kód korespondenční adresy klienta. Pokud je u služby zadána odlišná instalační adresa, tak se použije její RÚIAN kód.
 • $MOBILE_ADDRESS_RUIAN_CODE$ = RÚIAN kód adresy služby Mobil. Pokud není u služby zadána odlišná instalační adresa, použije se RÚIAN kód korespondenční adresy klienta. Pokud je u služby zadána odlišná instalační adresa, tak se místo proměnné nepropíše nic, protože zde není RÚIAN kód dostupný.
 • $IPTV_ADDRESS_RUIAN_CODE$ = RÚIAN kód adresy služby IPTV. Pokud není u služby zadána odlišná instalační adresa, použije se RÚIAN kód korespondenční adresy klienta. Pokud je u služby zadána odlišná instalační adresa, tak se použije její RÚIAN kód.
 • $VOIP_ADDRESS_RUIAN_CODE$ = RÚIAN kód adresy služby VoIP. Pokud není u služby zadána odlišná instalační adresa, použije se RÚIAN kód korespondenční adresy klienta. Pokud je u služby zadána odlišná instalační adresa, tak se použije její RÚIAN kód.
 • Tyto proměnné lze využít například ve smlouvách. Aby se mohly proměnné správně propsat, je nezbytné, aby bylo z příslušného formuláře jasné, o jakého klienta a o jakou službu jde. Jinak nebude propsání konkrétních hodnot možné.

Viditelnost typů úkolů

 • Nastavení / Číselníky / Plánování / Typy úkolů
 • Do tabulky byl přidán nový sloupec Viditelnost. Pomocí ikon v tomto sloupci lze nastavit viditelnost jednotlivých typů úkolů.
 • Pokud je viditelný pouze jeden typ úkolů, nelze jej zneviditelnit. Je tam pouze zašedlá ikona oka.
 • Při přidávání úkolů jsou nabízeny pouze ty typy úkolů, které jsou nastaveny jako viditelné.
 • Při editaci jsou taktéž nabízeny pouze viditelné úkoly. Avšak v případě, že je u úkolu nastaven typ úkolu, který již není viditelný, tak ten zůstává u úkolu nastaven.
 • Při vytváření souvisejícího úkolu s předvyplněným formulářem se v takovém případě nepřenese nastavení typu úkolu.
 • V přehledech úkolů lze filtrovat pomocí všech typů úkolů, i těch, které jsou nyní neviditelné.

Kalendář

 • Plánování / Kalendář
 • Bylo upraveno grafické znázornění půlhodinových úkolů.
 • Kalendář se každou minutu automaticky aktualizuje. Pokud je otevřené pop-up okno úkolu, tak k aktualizaci nedojde.
 • Bylo opraveno zobrazování času při přesunu úkolu v Kalendáři.

Filtrace úkolů dle času

 • Plánování / Přehled úkolů
 • Na stránce přibyly dva nové filtry: Začátek úkolů od a Začátek úkolů do. Pomocí těchto filtrů si můžete nechat zobrazit jen úkoly, jejichž začátek se pohybuje v uvedeném časovém rozmezí.
 • Tuto možnost filtrace je možné použít pouze v případě, že nepoužíváte filtraci pomocí kalendáře. Pokud máte vybraný konkrétní den v kalendáři, tak jsou oba výše zmíněné filtry neaktivní. Pokud je chcete použít, musíte kliknout na možnost Vymazat, která je pod kalendářem.
 • Jakmile zadáte rozmezí, tak klikněte na tlačítko Hledej. Následně se vám dole zobrazí přehled úkolů splňující stanovená kritéria.
 • Takto vyfiltrované úkoly si můžete vyexportovat pomocí tlačítka CSV.

Propojení tiketů s úkoly

 • U úkolů lze provést propojení s tikety a naopak.
 • Plánování:
  • Propojení lze provést v editaci úkolu, v náhledu úkolu i v pop-up okně v kalendáři.
  • Po kliknutí na tlačítko Propojit s tiketem se objeví okno, ve kterém si můžete vyhledat potřebné tikety a označit. Při uložení dojde k propojení daného úkolu s vybraným tiketem či vybranými tikety.
  • V přehledu úkolů je nový sloupec, pomocí kterého si můžete nechat zobrazit související tikety.
  • V náhledu úkolu je taktéž uveden seznam souvisejících tiketů s možností prokliku do nich. V seznamu souvisejících tiketů máte také možnost propojení zrušit.
  • V seznamech souvisejících tiketů jsou zobrazeny pouze ty, na které má daný uživatel oprávnění.
 • Helpdesk:
  • V detailu tiketu je nové tlačítko Úkoly.
  • Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí seznam souvisejících úkolů se základními informacemi o nich.
  • V tomto seznamu jsou dostupné prokliky do náhledů jednotlivých úkolů a je tu i možnost odstranit propojení s konkrétními úkoly.
  • Dále je tu možné provést propojení s již existujícím úkolem (Akce / Propojit s úkolem) nebo vytvořit úplně nový související úkol (Akce / Přidat úkol).

Vytváření tiketů

 • Helpdesk / Tikety / Vytvořit tiket
 • Jakmile se zadá do pole Klient jméno klienta, tak se zobrazí položky odpovídající tomuto jménu spolu s kontaktními údaji a adresou pro případné rozlišení klientů se stejným jménem.
 • Po vybrání konkrétního klienta se vedle pole objeví ikona pro proklik do Karty klienta.
 • V případě, že má klient zápornou bilanci, tak se objeví její hodnota pod tímto polem.
 • Navíc se zde zobrazí i případné poznámky s upozorněním zadané v Kartě klienta. Pokud je poznámka příliš dlouhá, tak si ji lze celou zobrazit najetím myší na ni.

Slučování tiketů

 • V současnosti lze slučovat tikety v detailu konkrétního tiketu (Akce / Sloučit s tiketem, pro 2 tikety) či hromadně v přehledu tiketů (Hromadná akce / Sloučit s tiketem, pro 2 a více tiketů).
 • Při slučování tiketů v detailu tiketu zůstane aktuální tiket a vybraný tiket je do něj začleněn. Spolu s jednotlivými zprávami se do aktuálního tiketu přiřadí i poznámky a štítky z vybraného tiketu. Pokud mají oba tikety koncept a/nebo naplánované připomenutí, zobrazí se hláška, která uživatele informuje o tomto stavu a o dalším postupu. Uživatel ji může potvrdit nebo se vrátit zpět. Pokud je koncept či připomenutí jen u jednoho z těchto tiketů, tak je použit i u výsledného tiketu.
 • Při slučování tiketů v přehledu tiketů je možné si vybrat, do kterého tiketu budou všechny vybrané tikety začleněny. Spolu s jednotlivými zprávami se do výsledného tiketu přiřadí i poznámky a štítky ze všech vybraných tiketů. Pokud je koncept zaznamenán u více než jednoho z vybraných tiketů, tak je možnost zvolit si, který koncept bude použit u výsledného tiketu. Pokud není zvolen žádný, tak se použije koncept z vybraného tiketu (pokud existuje). Pokud je koncept jen u jednoho z těchto tiketů, tak je použit i u výsledného tiketu. Pokud má více než jeden tiket naplánované připomenutí, tak se použije připomenutí z vybraného tiketu. Pokud je připomenutí jen u jednoho tiketu, tak se použije to.

Přeposílání zpráv

 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu
 • V detailu tiketu přibylo nové tlačítko Přeposlat.
 • Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí celá sekce pro přeposlání zpráv.
 • Do pole Komu lze zadat jednu nebo více emailových adres, na které se mají zprávy z daného tiketu odeslat.
 • Checkbox Přiložit všechny zprávy je defaultně zaškrtnutý, což znamená, že se odešlou všechny zprávy z daného tiketu.
 • Pokud je checkbox Přiložit všechny zprávy odškrtnut, tak se zobrazí přehled všech zpráv v tiketu s možností si označit jen ty, které chcete přeposlat.
 • Checkbox Včetně příloh z vybrané předchozí komunikace je defaultně také zaškrtnutý, což znamená, že se odešlou i přílohy u vybraných zpráv.
 • K přeposílaným zprávám lze přidat i další text (Doplňující text) a přílohu (Přílohy).
 • Kliknutím na Odeslat dojde k přeposlání vybraných zpráv.

Hromadné akce s tikety

 • Helpdesk / Tikety / Hromadná akce
 • U akce Změnit oddělení byla přidána možnost specifikovat stav, který bude použit, pokud na cílovém oddělení není konkrétní stav tiketu povolen.
 • Do menu byla přidána nová akce Změnit vlastnosti tiketu:
  • Tato akce je dostupná pouze tehdy, když je vybráno konkrétní oddělení v bočním menu.
  • Lze pomocí ní změnit vlastníka, stav a prioritu tiketů.
  • Dále je možné pomocí ní přidat či odebrat jeden nebo více štítků.
 • Do menu byla ještě přidána nová akce Doplnit štítky. Po potvrzení této akce systém prohledá klienty přirazené u vybraných tiketů a případně doplní štítky, které jsou u těchto klientů zadané a které mají nastaveno Přiřazovat k tiketu.

Typ tiketu Osobní návštěva

 • Helpdesk / Tikety / Vytvořit tiket: Byla přidána možnost vytvořit nový typ tiketu: Osobní návštěva.
 • Tento typ tiketu slouží pro evidenci osobních návštěv klienta.
 • Je možné si do něj zadat obsah návštěvy a případné přílohy.

Šablony pro další typy tiketů

 • Helpdesk / Nastavení / Šablony: Na této stránce si nyní lze vytvářet šablony nejen pro tikety typu Email, ale i pro tikety typu SMS, Telefon a Osobní návštěva.
 • Jednotlivé typy šablon jsou v tomto přehledu rozlišeny graficky.
 • Při vytváření konkrétního typu tiketu už jsou pak nabízeny jen příslušné šablony (tlačítko Šablony).

Poznámky u tiketů

 • Při vytváření nového tiketu lze rovnou zadat poznámku, která se po odeslání/uložení propíše k danému tiketu.
 • Při práci s konceptem si lze připravit poznámky, které se po použití daného konceptu propíšou k tiketu.
 • V konceptu jsou zobrazeny jak případné existující poznámky, tak i připravené poznámky.

Proměnné u tiketů

 • Při vytváření nových tiketů a odpovědí je ve formuláři nově k dispozici tlačítko Proměnné. Stejné tlačítko je k dispozici i v nastavení šablon.
 • Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí seznam dostupných proměnných, které je možné v textu použít.
 • Po kliknutí na konkrétní proměnnou se tato proměnná přidá do textu.
 • V této verzi jsou dostupné čtyři proměnné týkající se klienta. V dalších verzích budou postupně přidávány další proměnné.
 • Aby se místo nich mohly při odeslání doplnit konkrétní hodnoty, je potřeba, aby systém věděl, o kterého klienta jde.

Optimalizace stránek

 • Klienti / Kontakty
 • Klienti / Internet
 • Fakturace / Přehledy / Reverse charge

Další změny

 • Klienti / Kontakty / Přidat kontakt či Karta klienta / Informace / Upravit: Při použití funkce Insolvenční rejstřík se v případě potřeby automaticky převede nesprávně zadané datum do správného formátu. (CZ lokalizace)
 • Klienti / IPTV: Do seznamu služeb IPTV a exportů byly přidány sloupce Sleva, Název slevy, Paušální cena a Paušální cena pozn.
 • Karta klienta: Do bočního menu v Kartě klienta bylo přidáno ID klienta.
 • Karta klienta / Statistiky Internetu: Do statistik byly přidány grafy z 60Ghz zařízení.
 • Karta klienta / Aktivní služby: U každé aktivní služby je nyní uvedeno, kdo a kdy naposledy službu změnil. Pokud u této položky nejsou data uvedena, tak to znamená, že buď nedošlo ke změně služby, nebo že před přidáním této nové funkce nebyla tato data v systému logována. V druhém zmíněném případě se tam data propíší až při další změně.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Přidat službu: Pokud byl při přidávání služby vybrán dealer, tak nedošlo k jeho uložení. Opraveno.
 • Karta klienta / Fakturace / Přeplatky: Prokliky do importů byly opraveny.
 • Karta klienta / Fakturace / Platební kalendář: Bylo upraveno generování částek v platebním kalendáři.
 • Karta klienta / Fakturace / Platební kalendář: Do sloupce Název služby se standardně propisuje název konkrétní služby. Pokud není název u služby vyplněn, tak se do tohoto sloupce nově uvede typ služby.
 • Karta klienta / Helpdesk: U tlačítka Koncepty je zobrazen v závorce počet dostupných konceptů.
 • Portál klienta: V Portálu klienta si lze nově zobrazit grafy přenesených dat za jednotlivé dny.
 • Portál klienta: V Portálu klienta nyní může klient odpovídat na všechny tikety, ne pouze na ty, které jsou v defaultním oddělení pro tikety z Portálu klienta. Dále bylo upraveno parsování těchto tiketů a odkazy v notifikacích.
 • Hardware / POPy / Propoje / Přidání nového propoje a Hardware / POPy / Přehled / Vytvořit nový propoj: Není vyžadováno vyplnění pole Název propoje. Pokud není pole vyplněno, tak se název vygeneruje automaticky ve formátu Propoj #[ID propoje], tedy např. Propoj #100.
 • V selectboxech POP napříč systémem jsou jednotlivé POPy seřazeny dle abecedy.
 • Nastavení / Tarify / Internet: Na stránku byla přidána možnost exportu tarifů do CSV pro účely ČTÚ. Exportovány jsou pouze aktivní tarify. Při exportu není brán zřetel na použité filtry. Soubor je vygenerován na základě vzoru od ČTÚ. Jsou v něm vyplněny pouze sloupce, pro které má systém potřebná data (název, cena, rychlosti, FUP). Zbytek dat je nutné doplnit do souboru dodatečně. Při přepočítávání rychlostí je použito nastavení bitrate_unit z Nastavení / Syst. nastavení / Obecné. (CZ lokalizace)
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: V seznamu přibyla položka di_hide_sensitive_data. Pomocí tohoto nastavení můžete skrýt koncová zařízení, WiFi karty, kabelové modemy, přípojné body, data za měsíc, FUP, IP adresy, MAC adresy a grafy v Portálu dealera. Defaultně jsou tato data zobrazena. V případě potřeby toto nastavení změňte.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Zálohování: Pokud je v sekci FTP zálohy zaškrtnut checkbox Secure FTP (zabezpečený přenos dat), tak se pod ním objeví nová možnost nastavení používané TLS verze.
 • Nastavení / Číselníky / IP rozsahy / IPv6 prefixy: Do pole Maska lze zadat hodnoty od 28 do 48.
 • Nastavení / Číselníky / Centrální sklad / Typy zboží: Nad tabulku se seznamem typů zboží byly přidány filtry pro jednotlivé sloupce.
 • Nastavení / Aktivní služby / IPTV / Ceník: Na stránce je uveden čas poslední synchronizace ceníku a jméno uživatele, který tuto synchronizaci spustil.
 • Nastavení / Aktivní služby / IPTV / Synchronizace: Na stránce je uveden čas poslední synchronizace IPTV služeb a jméno uživatele, který tuto synchronizaci spustil.
 • Statistiky / Stat. serveru / Emaily / Historie: Pomocí filtru Datum vložení je možné filtrovat zobrazené emaily dle jednotlivých dnů. Je potřeba vybrat v kalendáři konkrétní datum a následně kliknout na tlačítko Hledej.
 • Fakturace / Faktury / Faktury / Exportovat faktury: Do seznamu exportů byla přidána jiná verze exportu faktur do MK-Softu (SK lokalizace).
 • Fakturace / Banka / Email: Při prokliku do detailu nespárované platby se na stránce zobrazí příslušný email pro ulehčení párování.
 • Fakturace / Banka / Email: Bylo upraveno vyčítání dat z emailů z KB.
 • Fakturace / Nastavení / Předkontace / Předkontace: Nyní již není nutné, aby název i samotná předkontace byly unikátní. Unikátnost je vyžadována pouze u názvu.
 • Centr. sklad / Sklad / Upravit položku: Při změně druhu zboží dojde k automatickému vyčtení příslušných typů zboží.
 • Centr. sklad / Karty: Ve sloupci Počet bylo upraveno zobrazení počtů v případě různých jednotek. Byly taktéž upraveny exporty.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Byl mírně přepracován vzhled jednotlivých zpráv v rámci tiketu.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Pokud je u tiketu vybrán konkrétní klient a pokud má tento klient zápornou bilanci, tak se tato informace objeví v detailu tiketu. V detailu se také objeví případné poznámky s upozorněním zadané v Kartě klienta. Pokud je poznámka příliš dlouhá, tak si ji lze celou zobrazit najetím myší na ni.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Pokud existuje související koncept, tak je při vytváření zprávy ve formuláři zobrazeno tlačítko pro proklik do tohoto konceptu, kde je možné ho editovat.

ISPadmin 5.16

ISPadmin 5.16 stable

DATUM VYDÁNÍ: 23.02.2021

 • Karta klienta / Aktivní služby / Přidat službu / IPTV: Při vybrání obecné služby IPTV již není vyžadováno, aby uživatel vybral základní balíček. Byla také upravena detekce základního balíčku u IPTV služeb.
 • Byla modifikována synchronizace SledováníTV a bylo upraveno automatické vytváření IPTV služeb u klientů.
 • Hardware / POPy / Všechny / Přidání nového POPu: Byl ošetřena chybová hláška, která se zobrazovala při vybrání konkrétního kontaktu v poli Pronajímatel.
 • Hardware / POPy / Přehled: Renderer map byl změněn na Canvas Renderer.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Mikrotik: Byla přidána nová položka nastavení mikrotik_Enable_InfoPage. Týká se info pages a jejich propisování do MikroTiků. Pokud je nastavena na 1 (defaultní nastavení), tak se skript zapisuje do MikroTiků. Pokud je nastavena na 0, tak se skript nezapisuje do MikroTiků, resp. se maže původní skript.

ISPadmin 5.16 beta3

DATUM VYDÁNÍ: 11.02.2021

Export ART202 (CZ lokalizace)

 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: Do tabulky na stránce (konkrétně do sekcí WIFI, Kabel, FTTB, FTTH a FTTx) byly přidány nové řádky: ≥ 100 Mbit/s < 1 Gbit/s a ≥ 1 Gbit/s. Jelikož se data do tabulky generují automaticky 1. den v měsíci, tak platí, že pokud provedete upgrade v únoru, tak se poprvé vygenerují 1. března 2021, a pokud provedete upgrade až v březnu, tak 1. dubna 2021. V předchozích obdobích nebudou uvedena data (0), protože v té době dané řádky v tabulce neexistovaly. Data v tabulce jsou aktuální ke dni jejich vygenerování.
 • Samotný export pro formulář ART202 je dostupný pod tlačítkem ART exporty. Pokud toto tlačítko na stránce nevidíte, zkontrolujte si nastavení svého účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: Oprávnění Export (CSV, PDF) pro stránku Podle připojení.
 • Aby se mohla do exportu správně doplnit data do nových sloupců Síť VHCN a Standard DOCSIS 3.1 a vyšší, je potřeba provést příslušná nastavení:
  • Nastavení / Číselníky / Klienti / Typy služeb: Zde je dostupný checkbox Síť VHCN. Služba, u které je nastaven tento typ, bude mít pro účely exportu daný příznak.
  • Nastavení / Syst. nastavení / CATV / Modem templ.: Zde lze vybrat pro šablony kabelových modemů konkrétní standard DOCSIS. Podle toho, jaká šablona je u služby kabelového internetu vybrána, jí je přiřazen příznak pro účely exportu.
 • Data v CSV exportu pro ART202 jsou aktuální ke dni jejich vygenerování.

Další změny

 • Karta klienta / Informace: Do PDF souboru s nastavením služeb byla u download a upload rychlosti doplněna jednotka.
 • Karta POPu: Nyní je zde možné vytvořit propoj mezi dvěma zařízeními různého typu, které mají stejné ID.
 • Byla ošetřena situace, kdy se ze zařízení vrátí ping s příznakem Malformed.
 • Byl opraven zápis Unexpected reboot záznamů v Historii.
 • Nastavení / IP pools / IP pool NAT: Do pole Pozice první nabízené IP je možné zadat 0 i poslední pozici.
 • Plánování / Kalendář: Bylo upraveno zobrazení úkolů končících o půlnoci.
 • Fakturace / Přeplatky / Přeplatky: Byl přepracován a optimalizován přehled přeplatků. Taktéž byly upraveny dostupné exporty. Nyní se přeplatky zobrazí v kompaktním módu a u každého z nich je možné si kliknout na ikonu Oko pro zobrazení detailů.
 • Helpdesk / Tikety: Bylo opraveno zobrazení příchozích SMS v Helpdesku.

ISPadmin 5.16 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 04.02.2021

SledováníTV

 • Byla přidána podpora pro nový obchodní model: jeden balíček pro všechna zařízení. S balíčkem pro všechny STB bude umožněno přidat libovolný typ STB.
 • Byla upravena synchronizace STB se SledováníTV: ISPadmin na straně SledováníTV nesmaže u služeb neexistující STB, ale naopak ho v ISPadminu vytvoří.
 • Byla přidána podpora pro více základních služeb: Po přidání dalších základních balíčků pro služby typu SledováníTV v nastavení IPTV tarifů vám bude umožněn výběr základního balíčku při editaci služby IPTV. API kódy základních balíčků vám sdělí SledováníTV.

POPy

 • Hardware / Switche: Na stránku byl přidán nový filtr POP. Pomocí něj si můžete (mimo jiné) zobrazit switche bez zadaného POPu.
 • Hardware / POPy / Všechny: Do tabulky byl přidán sloupec Počet propojů, v němž je uvedeno, v kolika propojích figuruje daný POP. Lze použít řazení, takže si můžete jako první zobrazit POPy s 0 propoji. Po kliknutí na konkrétní hodnotu se dostanete do přehledu relevantních propojů.
 • Hardware / POPy / Všechny: Odkazy na mapy jsou generovány na základě zadaných GPS souřadnic.

Dashboard

 • Přijaté SMS zprávy: Kromě pop-upu, který se zobrazuje po najetí myší na text zprávy, si lze celý text jednotlivých zpráv zobrazit i kliknutím na konkrétní řádek. Po kliknutí se text objeví. Po dalším kliknutí zmizí. Je možné zobrazit či skrýt texty všech zpráv (ikona Oko v záhlaví tabulky).
 • Byla vyřešena situace, kdy nedocházelo po přihlášení ke správnému načtení Dashboardu.
 • U přesouvatelných widgetů se nyní v místě, pomocí kterého lze widget přesunout, zobrazuje grab cursor. U většiny widgetů jde o místo obsahující nadpis. U alertů a info widgetů jde o celý widget. Tato změna umožňuje z většiny widgetů kopírovat data.

Další změny

 • Klienti / VoIP: Byla opravena tabulka zobrazená v případě použití funkce Zobrazit další IP telefony.
 • Karta klienta / Informace / Odeslat email a Odeslat nastavení na email: Byla opravena chyba při odesílání emailů s vlastní emailovou adresou.
 • Karta klienta / Statistiky Internetu: Bylo upraveno vyčítání čísel portů na switchích v případě použití funkce Nezobrazovat.
 • Hardware / Routery / Všechny: Při přidávání servisního zásahu na routeru je předvybrána kategorie Úkol na routeru, kterou nelze změnit.
 • Fakturace / Banka / Raiffeisenbank: Byla opravena chyba při ručním párování platby s fakturou při použití haléřového vyrovnání.
 • PDF upomínky: Bylo opraveno zobrazování textů upomínek dělených do odstavců.
 • Helpdesk / Tikety: Byl opraven syntax error zobrazený při použití vlastního filtru.
 • Helpdesk / Nastavení / Oddělení: Do tabulky byl přidán sloupec Používáno pro příchozí SMS.

ISPadmin 5.16 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 22.01.2021

Dashboard

 • Pokud se vám po updatu na novou verzi nezobrazí Dashboard správně (zobrazí se např. prázdná stránka), vymažte cache svého prohlížeče!
 • Nadpisy stránek odpovídají popiskům záložek.
 • Nastavení stránek bylo přemístěno z bočního menu k nadpisům (ikona s ozubenými kolečky).
 • V daném nastavení si můžete určit, které widgety se mají zobrazovat a které ne, a jaká má být pozice jednotlivých sekcí na stránce.
 • Pokud nebude v konkrétní záložce ani jeden widget aktivní, tak sice záložka zůstane viditelná, ale zobrazí se hláška Nemáte aktivovaný žádný widget nebo nebyla nalezena žádná data pro tuto záložku.
 • Pro widgety Systémové informace a Moduly je nově potřeba mít zaškrtnutý checkbox Informace o licenci v sekci Práva pro Dashboard (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři).
 • Ve widgetu Moduly jsou uvedeny bližší informace o využívání modulů IPTV a GPON.
 • Pro widgety Přehled služeb a Přehled služeb Internet je nově potřeba mít zaškrtnutý checkbox Informace o službách v sekci Práva pro Dashboard (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři).
 • Ve widgetu Přehled služeb je u služeb Internet a IPTV uveden rozpis na jednotlivé typy.
 • V záložce Přehled jsou nyní všechny widgety ze všech záložek kromě Upozornění, ať jsou veškeré potřebné informace k dispozici na jedné stránce.
 • U widgetu Přijaté SMS zprávy se při najetí myší na zprávu ve sloupci Text zobrazí celý text zprávy.
 • Widget Shody v insolvenčním rejstříku: Sloupec s ID byl zúžen. Jména klientů byla zarovnána doleva. Byl přidán sloupec Dlužná částka, ve kterém jsou uvedeny dluhy klientů ze systému. Pokud není dluh nulový, tak je jeho hodnota zvýrazněna červenou barvou. (CZ lokalizace)
 • Do nové záložky Administrativa byly zařazeny widgety Nepřečtené tikety, Úkoly a Interní zprávy.
 • Do záložky Síť byly přidány widgety Vysoké zatížení CPU routerů a Nagios notifikace.
 • V záložce Finance bylo opraveno zobrazení dat za vybrané období.

IPv6

 • Do systému byla přidána první verze evidence IPv6 u služeb. Ta se bude dále rozvíjet.
 • Pro zapnutí evidence je nejprve nutné aktivovat nastavení ipv6Enabled v Nastavení / Syst. nastavení / Obecné.
 • Poté je potřeba zadat rozsahy do nového číselníku v Nastavení / Číselníky / IP rozsahy, který je určen pro IPv6 (IPv6 prefixy).
 • Následně je nutné zadat rozsahy do seznamu routovaných sítí na konkrétních routerech (Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní router / Nastavení / Routované sítě).
 • Nakonec se provede nastavení u konkrétních služeb.

Nový způsob vyčítání dat z routerů MikroTik

 • Vyčítání dat z routerů typu MikroTik bylo přepracováno a optimalizováno pro výkon. Vyčítání tak vytěžuje systém v minimální možné míře jak po stránce obsazenosti paměti RAM, tak po stránce vytížení procesoru.
 • Jednotlivé routery se nyní zpracovávají efektivněji a obsazují jen jedno jádro CPU a to vytěžují jen kolem 50 %.
 • Celkově se tak 10x zrychlil proces vyčítání, přičemž se zatížení CPU snížilo na 20 % původní hodnoty obsazené tímto procesem.
 • Z důvodu maximální efektivity jsme jako jediný komunikační kanál zvolili API(SSL).
 • SSH a SNMP se i nadále používají v procesu updatování routeru, ale již nejsou potřebné pro vyčítání dat.
 • Pokud nebude na MikroTiku funkční API(SSL), nebudou ani dostupná data! Překontrolujte si tedy funkčnost API(SSL) na všech routerech MikroTik!
 • Součástí této verze je i vypnutí podpory RRD a Ramdisku pro RRD grafy a uvolnění této paměti pro běžnou práci Linuxu. Vypnutím podpory RRD se uvolní systémové prostředky dříve použité pro velké objemy zápisů do množství malých datových souborů obsahujících RRD strukturu.

Příchozí SMS v Helpdesku

 • Helpdesk / Nastavení / Oddělení: V nastavení oddělení lze zaškrtnout checkbox Použít pro příchozí SMS.
 • Pokud je tato možnost zaškrtnuta, tak se evidují příchozí SMS od klientů v tomto oddělení na Helpdesku.
 • Při přijetí SMS zprávy se automaticky vytvoří nový SMS tiket.
 • Tuto možnost lze zaškrtnout pouze u jednoho oddělení.
 • Pokud je to možné, tak systém automaticky přiřadí příslušného klienta v nastavení tiketu. Systém kontroluje telefonní čísla uvedená v Kartě klienta.

Přílohy v tiketech

 • U obrázkových příloh ve formátech JPG, JPEG, PNG a GIF si lze po kliknutí na název nechat zobrazit náhled obrázku v okně bez nutnosti stahování do počítače.
 • Obrázek si lze takto otevřít, pokud je název přílohy (odkaz) aktivní, tedy pokud je modrý a lze na něj kliknout. V ostatních případech je název přílohy černý a nelze ji takto otevřít.
 • U příloh ve formátu PDF se po kliknutí na název zobrazí daný dokument v další záložce.
 • Pokud se jedná o soubory v jiném formátu, tak je lze standardně stáhnout do počítače a tam prohlédnout. K tomu slouží ikona Stáhnout.
 • Pokud chcete soubor přesunout k přiřazenému klientovi, tak máte k dispozici další ikonu, která slouží buď k přesunutí dokumentu do Karta klienta / Dokumenty nebo obrázku do Karta klienta / Fotogalerie.

Šablony emailů s přiloženými dokumenty

 • Nastavení / Ostatní / Šablony emailů
 • Ve formuláři je možné si u položky Přiložené dokumenty vybrat soubory ze záložky Ostatní / Dokumenty, které mají být spárovány s danou šablonou.
 • V přehledu šablon je pak nový sloupec Přiložené dokumenty, v němž jsou uvedeny spárované dokumenty a odkazy na ně.
 • Pokud chcete odeslat obecný email (Karta klienta / Informace / Odeslat email), smlouvu (Karta klienta / Smlouvy / Odeslat smlouvu klientovi) nebo hromadný email (Ostatní / Hromadné / Email) a zvolíte šablonu s přiloženými dokumenty, tak se tyto dokumenty automaticky označí v sekci Ostatní dokumenty pro odeslání.

Omezené vyhledávání klientů a služeb

 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři
 • U položky Omezené vyhledávání (Klienti) přibyla možnost Maximální počet výsledků.
 • Do příslušného pole můžete zadat maximální počet výsledků, který se má zobrazovat v přehledech klientů a služeb v záložce Klienti.
 • Pokud například zadáte hodnotu 100, tak to znamená, že uvidíte jen 100 položek (100 klientů, 100 služeb Internet atd.).
 • V takovém případě je na konci tabulky uvedena informace o omezeném zobrazení. Uživatel je vyzván k upřesnění zadání.
 • Toto omezení je možné kombinovat s již existujícím nastavením Minimální počet znaků.

POPy

 • Hardware / Routery / Všechny: Ve filtru POP přibyla možnost Bez POPu, pomocí které si můžete nechat zobrazit routery bez POPu.
 • Hardware / POPy / Všechny: Byla provedena optimalizace výpisu POPů.
 • Hardware / POPy / Všechny: Byla přidána kontrola duplicity názvu POPu. Pokud je duplicita nalezena, tak se zobrazí okno, ve kterém si můžete vybrat, zdali se vrátíte zpět do formuláře nebo potvrdíte uložení formuláře.
 • Hardware / POPy / Všechny: Při vyplňování adresy je jediné povinné pole GPS. Systém tedy nevyžaduje vyplnění kompletní adresy. Pokud nejsou vyplněny souřadnice, příslušné pole je zvýrazněno červenou barvou.
 • Hardware / POPy / Přehled: Statusy POPů jsou označeny následovně:
  • Zelená = Online
  • Modrá = Online + Přístup do Internetu
  • Žlutá = Částečně offline
  • Oranžová = Offline (Některý předchozí prvek je offline.)
  • Červená = Offline
  • Šedá = Nezjistitelné
 • Hardware / POPy / Přehled: Byla ošetřena situace, kdy se u POPu nesprávně zobrazil vykřičník.
 • Bylo upraveno vykreslování systémem generovaného náhledu mapy propojů na POPu.
 • Byl přidán fullscreen mód mapy propojů na POPu.
 • Při tvorbě propoje se kontroluje, zdali není vybrán port switche, ke kterému je přiřazena služba. Pokud je, tak se zobrazí upozornění. Propoj však lze i tak vytvořit.

Typy zařízení

 • Hardware / Nastavení / Typy zařízení
 • Do tabulky byly přidány sloupce Počet zařízení a Aktivní.
 • Ve sloupci Počet zařízení je uvedeno, u kolika zařízení (zařízení připojených k routerům, switchů a dalších zařízení) je nastaven tento typ zařízení.
 • Ve sloupci Aktivní lze deaktivovat nepoužívané typy zařízení (zařízení, u kterých je uvedena 0) kliknutím na konkrétní zatržítko. Pokud je ve sloupci Počet zařízení nenulová hodnota, tak deaktivace není možná. V takovém případě je zatržítko zašedlé.
 • Deaktivované typy jsou označeny červeným křízkem.
 • Deaktivované typy nejsou následně nabízeny při přidávání/editaci jednotlivých zařízení.

Úkoly na routerech, POPech a dalších zařízeních

 • U úkolů na routerech, na POPech a na dalších zařízeních se do přehledů úkolů, náhledů úkolů, pop-up oken a PDF dokumentů propisují do adresy a kontaktních údajů data z (nastaveného) POPu.
 • Pokud je tedy u konkrétního POPu vyplněna kontaktní osoba a adresa, tak se tato data použijí na uvedených místech.
 • Pokud je u POPu více kontaktních osob, tak se zobrazí pouze data první takové osoby. V takových případech je k dispozici proklik na další kontakty.
 • Pokud nejsou u POPu zadána žádná data, nic se do úkolů nepropíše.
 • U úkolů na routerech je potřeba, aby byl daný router začleněn do nějakého POPu, jinak nebude možné propsat data do úkolu.

Volné úkoly

 • Plánování / Volné
 • Ve formuláři je možnost vybrat kategorii úkolu. Podle toho se následně mění další zobrazované položky.
 • Do formuláře byla přidána položka Vyřešit do, ve které lze uvést, dokdy má být daný úkol vyřešen.
 • V přehledu volných úkolů pak přibyl sloupec Vyřešit do, dle kterého lze řadit data v tabulce.
 • Ve formuláři se mohou objevit i nové položky POP a Další zařízení (dle nastavení kategorie úkolu).
 • Sloupce se stejnými názvy lze vidět v přehledu úkolů.
 • Ve sloupcích Klient, Router, POP a Další zařízení je možné se prokliknout na konkrétního klienta, router, POP či další zařízení.
 • Při přiřazování volného úkolu se propíše informace o tom, kdo úkol vytvořil, do přehledu úkolů.
 • Byl upraven popisek jedné z položek Klient.

Štítky

 • Ve všech přehledech klientů a služeb v záložce Klienti byla optimalizována práce se štítky.
 • Ve všech přehledech klientů a služeb v záložce Klienti je možné si nastavit, zdali se má sloupec Štítky zobrazovat v příslušných tabulkách a exportech.
 • Pokud je u klienta, služby, úkolu či tiketu přiřazen nějaký štítek a u tohoto štítku je následně změněna kategorie, tak tento štítek zůstává přiřazen u daného klienta, služby, úkolu či tiketu, i když už nepatří do příslušné kategorie štítků. Štítek zůstává přiřazen i při uložení formuláře. Pokud je však jednou odebrán, tak již jej nelze znovu z nabídky zvolit.
 • Ve filtrech Štítky, které lze nalézt v přehledech klientů, služeb, úkolů a tiketů a také při hromadném generování faktur za pomoci štítků, se nenabízejí všechny štítky z dané kategorie, nýbrž štítky, které jsou reálně v dané části systému používány.
 • Při hromadné změně štítků jsou ve formuláři nabízeny pouze kompatibilní štítky. Pokud žádný takový není, tak se ve formuláři zobrazí hláška a tlačítko Hromadně změnit se deaktivuje.
 • Nastavení / Číselníky / Štítky: V tomto nastavení není nyní nezbytné mít zaškrtnutou alespoň jednu z kategorií štítků. Checkbox Systém lze odškrtnout.
 • Nastavení / Číselníky / Štítky: Do tabulky byl přidán nový sloupec Přiřazovat k tiketu, který zobrazuje nastavení dané položky ve formuláři.
 • Helpdesk / Tikety: Sekce Štítky v postranním menu byla odstraněna. Filtrovat tikety dle štítků lze pomocí nástroje v příslušném sloupci tabulky.
 • Helpdesk / Nastavení / Štítky: Do tabulky byl přidán nový sloupec Přiřazovat k tiketu, který zobrazuje nastavení dané položky ve formuláři.

Mapy

 • Tlačítko Najdi bylo přejmenováno na Nastavit GPS podle adresy, aby popis lépe vystihoval funkci tohoto tlačítka.
 • Tlačítko Najdi přes GPS bylo na většině míst odstraněno (výjimky: routery, switche), protože se pozice na mapách automaticky aktualizuje na základě zadaných souřadnic.
 • Ostatní / Mapa: Nastavení typu mapy, zoomu a pozice je při použití funkce Zapamatovat použito ve všech relevantních mapách v systému jako defaultní nastavení. Platí vždy pro konkrétního uživatele.

Obrázek v Portálu klienta při upgradu systému

 • Pokud právě probíhá upgrade systému, tak se v Portálu klienta zobrazí speciální stránka. Na tuto stránku jsme doplnili obrázek s naším logem.
 • Nyní však máte možnost si sem vložit i jakýkoliv jiný obrázek.
 • Obrázek musí být umístěn zde: /data/support/ispadmin/new/www/clientinterface/images/maintenance_logo.png
 • Součástí obrázku by měl být text, který klientům vysvětlí, o co konkrétně jde, proto nezapomeňte do daného obrázku tento text přidat!

Další změny

 • Klienti / Kontakty / Přidat kontakt, resp. Karta klienta / Informace / Upravit: Byla přidána validace IBANu.
 • Klienti / Internet: Do filtru Podrobnosti byla přidána možnost Adresy s již neplatným RÚIAN kódem. Pokud ji vyberete, tak se zobrazí pouze služby Internet, u kterých je uveden RÚIAN kód, který nebyl nalezen v seznamu platných kódů. (CZ lokalizace)
 • Karta klienta / Informace / Odeslat email: Byla přidána validace emailové adresy odesílatele.
 • Karta klienta / Informace / Odeslat nastavení na email: Byla přidána validace emailové adresy odesílatele.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Při mazání služby GPON se zobrazí okno, ve kterém jsou uvedeny tři možnosti. Můžete smazat pouze službu, smazat službu i přípojku, nebo zrušit akci.
 • Karta klienta / Aktivní služby / IPTV: Dodatečná fakturace balíčku je možná i v případě vystavení faktury jen na část měsíce.
 • Karta klienta / Aktivní služby / IPTV: Bylo opraveno zobrazování cen po změně cen IPTV balíčků (tarifů) v Nastavení / Tarify / IPTV.
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Bylo opraveno počítání data splatnosti na základě zadaného data vystavení.
 • Karta klienta / Historie: Do historie bylo doplněno logování změn u služeb typu VoIP.
 • Karta klienta / Historie: Byl upraven záznam o deaktivaci klienta. Záznam nyní obsahuje text Klient byl deaktivován.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byla přidána možnost kopírovat switche.
 • Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní router / Nastavení / Přípojné body a Routované sítě: V přehledech přípojných bodů a routovaných sítí jsou nově k dispozici info ikony. Po najetí na ikonu se u přípojného bodu zobrazí příslušné routované sítě a u routované sítě zase přípojné body.
 • Hardware / Routery / Router status / BW test: Byly opraveny nesprávné jednotky v grafech BW testů.
 • Hardware / Switche: Byla přidána možnost kopírovat switche.
 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: Byla přidána validace emailové adresy uživatele.
 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: Bylo opraveno zobrazení nastavení pro záložku Další zařízení.
 • Nastavení / Ostatní / SNMP OID: Pokud nebyl zadán operátor při nenulové hodnotě, došlo k zaseknutí vyčítacího skriptu. Opraveno.
 • Fakturace / Upomínky / Generovat: Při generování upomínek jsou zohledněny případné odlišnosti mezi fakturačními skupinami klientů a faktur.
 • Fakturace / Storno / Hotovostní: Ve sloupci Stornoval se zobrazovalo ID uživatele. Nyní se tam opět zobrazuje jméno uživatele.
 • Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny: Byla přidána validace IBANu.
 • Fakturace / Nastavení / Šablony / Upomínky: Průběžné položky (zpoplatnění upomínek) jsou nyní generovány i v případě, že nejsou aktivní emailové upomínky (tedy v případě, kdy jsou aktivní jen SMS upomínky).
 • Fakturace / Nastavení / Šablony / Obecná služba: Formulář byl přepracován. Byla přidána možnost přidávat a odebírat řádky. Byla upravena validace dat ve formuláři.
 • Ostatní / Import / VoIP import: Byl upraven import pro České Radiokomunikace.
 • Helpdesk / Tikety: Bylo upraveno zobrazení tabulky s tikety.
 • Portál klienta / Helpdesk: Klienti zde mohou vidět všechny své tikety (bez ohledu na oddělení), ale mohou odpovídat jen na ty, které jsou v oddělení, které se používá pro evidenci tiketů vytvořených v Portálu klienta. Vytvářet tikety mohou bez omezení pomocí příslušného tlačítka.
 • CMTS: Při změně jména klienta se přegeneruje konfigurační soubor.ISPadmin 5.15

ISPadmin 5.15 stable

DATUM VYDÁNÍ: 15.12.2020

 • Plánování: Bylo opraveno zobrazení náhledů úkolů. Byly odstraněny případné br tagy.
 • Helpdesk / Tikety / Vytvořit tiket: Formulář byl upraven. U položky Oddělení není přednastaveno první oddělení z nabídky. Oddělení je potřeba vybrat. Na základě toho se potom doplní další nastavení.

ISPadmin 5.15 beta3

DATUM VYDÁNÍ: 07.12.2020

 • Karta klienta / GDPR / Přidat souhlas klienta: Byly opraveny nesprávně vykreslené checkboxy při zvolení stavu Vráceno.
 • Karta klienta / Historie: Byl upraven zápis událostí typu přesun služby.
 • Hardware / Routery / Všechny / Přidat router: Při nevybraném POPu se ve formuláři neobjevila položka Lokalita. Opraveno.
 • Hardware / Routery / Router status / BW test: Bylo opraveno zobrazení grafů u BW testů.
 • Hardware / POPy / Přehled: Pomocí filtru POP si lze zobrazit propoje obsahující daný POP. Pokud žádný takový propoj neexistuje, tak se nově zobrazuje alespoň ikona POPu samotného.
 • Plánování / Kalendář: Byla zvětšena maximální výška kalendáře.
 • Plánování / Přidat úkol: Pokud je vybrána konkrétní služba, tak se její instalační adresa vždy propíše do pole Adresa (u všech typů služeb).
 • Fakturace / Přehledy / Pohledávky / Pohledávky: Bylo opraveno řazení dle jednotlivých sloupců tabulky.
 • Fakturace / Banka / Import: Byl upraven import UnicreditBank CSV.
 • Fakturace / Úhrady / Úhrady / Spárovat: Do pole Částka platby je nyní možné zadat jak desetinnou čárku, tak i desetinnou tečku.
 • Centr. sklad / Sklad: Pokud neměl uživatel zaškrtnutý sloupec Počet, tak nemohl přiřazovat zboží. Upraveno.
 • Helpdesk: Optimalizace SQL dotazů. Zrychlení práce s Helpdeskem.

ISPadmin 5.15 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 25.11.2020

 • Klienti / Kontakty / Přidat kontakt: Bylo opraveno předvyplňování položek Splatnost faktur a Pozastavit služby.
 • Karta klienta / Informace / Kontaktní osoby: Při použití systémových proměnných souvisejících s kontaktními osobami jsou ignorovány (odfiltrovány) smazané kontaktní osoby.
 • Hardware: Aby se omezilo zobrazování špiček v grafech přenosů, tak se zakázalo ukládání nulových hodnot do Influxu.
 • Hardware / POPy / Všechny / Karta POPu: Byla opravena chyba při zobrazení Karty POPu.
 • Hardware / POPy / Přehled: V mapě jsou vykřičníkem označeny ty POPy, které mají aktivní příchozí propoj s definovaným zařízením a aktivní odchozí propoj s definovaným zařízením a zároveň nemají alespoň jeden kompletní aktivní propoj v POPu (i přes více zařízení) Po kliknutí na daný POP se zobrazí v okně příslušná hláška.
 • Hardware / POPy / Přehled: Seznam zařízení na POPu zobrazený v pop-up okně je rozdělen do několika sekcí. Byl přidán scrollbar, aby při větším počtu zařízení nedošlo k vytvoření příliš velkého pop-up okna.
 • Hardware / POPy / Přehled: Pokud je na POPu další zařízení typu Vstup do Internetu, tak je toto zařízení označeno ikonou v seznamu zařízení v pop-upu. Stejná ikona jde vidět i v seznamu zařízení v Kartě POPu.
 • Hardware / Nastavení / Typy zařízení: Byla opravena chyba při přidávání nového typu zařízení.
 • Nastavení / Tarify / Internet: Bylo upraveno nastavení maximálního počtu zobrazovaných položek na stránce.
 • Statistiky / Stat. serveru / Grafy: Bylo opraveno zobrazení grafů vytížení disků v rámci Debianu 10.
 • Fakturace: Byla ošetřena situace, kdy mohlo dojít k tomu, že se na fakturu nepropsalo jméno odběratele.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: U příchozích zpráv, které dorazí pouze v podobě plain textu, se zobrazí plain text verze emailu. U příchozích zpráv, které dorazí pouze v HTML podobě, se zobrazí ořezaná HTML verze emailu s upozorněním na možný škodlivý obsah. U příchozích zpráv, které dorazí jak v HTML podobě, tak v podobě plain textu, se primárně zobrazí plain text verze, přičemž máte možnost se přepnout do HTML verze.

ISPadmin 5.15 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 12.11.2020

Karta klienta: Možnosti typu Zobrazit, Vytisknout a Stáhnout

 • V rámci Karty klienta jsem upravili chování systému po kliknutí na možnosti typu Zobrazit, Vytisknout a Stáhnout.
 • Po kliknutí na Zobrazit se otevře nový panel prohlížeče, ve kterém se zobrazí daný soubor.
 • Po kliknutí na Vytisknout se zobrazí okno s možností tisku (v některých prohlížečích je k dispozici i náhled tisku).
 • Po kliknutí na Stáhnout se provede stažení souboru (v některých prohlížečích vyskočí ještě dialogové okno, kde se vás prohlížeč ptá, co chcete dále provést).

RÚIAN kódy (CZ lokalizace)

 • Přidání/Editace klienta: Formulář v sekci Odlišná adresa odběratele byl přepracován. Ve formuláři funguje našeptávač a adresa se ověří oproti RÚIANu.
 • Klienti / Kontakty: Do tabulky a exportu byly přidány sloupce RÚIAN kód (korespondenční adresa) a RÚIAN kód odlišné adresy odběratele (fakturační adresa).
 • Klienti / Internet, VoIP, Obecná služba, IPTV: Do tabulek a exportů byl přidán sloupec RÚIAN kód (instalační adresa).

Kontrola čísla faktury / hotovostního dokladu

 • Při vystavování faktury či hotovostního dokladu systém kontroluje, zdali číslo odpovídá pravidlu Nejvyšší číslo v dané fakturační skupině + 1.
 • Pokud číslo tomuto pravidlu neodpovídá, zobrazí se při ukládání hláška, která uživatele o této skutečnosti informuje. Uživatel má na výběr, zdali chce pokračovat, či nikoliv.
 • Pokud potvrdí, že chce pokračovat, tak se faktura či hotovostní doklad s daným číslem vytvoří. Pokud ne, vrátí se zpátky do formuláře.
 • U pole s číslem faktury, resp. hotovostního dokladu je nové tlačítko Načíst. Pomocí tohoto tlačítka lze načíst do pole číslo, které odpovídá uvedenému pravidlu.

Automatická kontrola oproti insolvenčnímu rejstříku (CZ lokalizace)

 • V systému dochází každý den k automatické kontrole určité části klientů oproti insolvenčnímu rejstříku.
 • Pokud je nalezena shoda, objeví se ve widgetu Shody v insolvenčním rejstříku v Dashboardu.
 • Jeho zobrazení lze nastavit v nastavení Dashboardu.
 • Pro jeho zobrazení je nutné mít zaškrtnuté oprávnění Zobrazit systémová upozornění.
 • Jednotlivé položky je možné z widgetu smazat (oprávnění Mazat). Jakmile je záznam smazán, dotyčný klient se ve widgetu nebude zobrazovat (až do další kontroly).

Další zařízení

 • Do sekce Hardware byla přidána nová záložka Další zařízení.
 • Pokud záložku nevidíte, je potřeba si správně nastavit oprávnění ve svém uživatelském účtu (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři). V části Práva pro Hlavní menu si vyhledejte Další zařízení a zaškrtněte příslušné checkboxy.
 • Abyste mohli pracovat s kartami dalších zařízení, je potřeba si nastavit ještě oprávnění v části Práva pro Kartu dalších zařízení.
 • Po těchto nastaveních již určitě uvidíte danou záložku v menu.
 • Na stránce máte tabulku s přehledem dalších zařízení a různými možnostmi (Vytvořit nové zařízení, Upravit atd.).
 • Pro úspěšné vytvoření nového zařízení je potřeba uvést základní informace o něm.
 • Pokud v seznamu kliknete na název konkrétního zařízení, tak se dostanete do Karty dalšího zařízení.
 • V ní jsou uvedeny informace o zařízení a také v ní lze mimo jiné najít související úkoly, fotografie a dokumenty.

Propoje

 • Nekompletní propoje (propoje, u kterých nejsou na obou stranách definována zařízení) jsou podbarveny.
 • U mapy je filtr pro zobrazení nekompletních propojů.
 • Lze upravit cesty propojů.
 • Jsou rozlišeny aktivní a neaktivní propoje a je možná filtrace na základě stavu.
 • Přímo v mapě (Přehled) je možné přidat POP i propoj a editovat jej.
 • V mapě jsou zobrazeny šipky, které signalizují, odkud a kam propoj vede.
 • Byla zakázána konfigurace v kruhu či propoj v rámci jednoho zařízení.
 • Byla přidána satelitní mapa.
 • Byla přidána možnost vytvořit další zařízení a přiřadit ho k propoji.
 • Byla přidána možnost hromadného přesunu zařízení.

POPy u všech typů zařízení

 • U všech typů zařízení lze nyní zadat POP.
 • Když je vybran konkrétní POP, tak se použijí údaje o něm u daného zařízení, což znamená, že již nelze zadat souřadnice, adresu apod.
 • Při ukládání formuláře se provede kontrola. Pokud by došlo kvůli vybrání POPu ke změně GPS souřadnic, tak se zobrazí upozornění. Uživatel se musí rozhodnout, zdali s tím souhlasí, či nikoliv.
 • Pokud se změní POP u zařízení, tak se změní POP i v propoji.
 • Pokud se změní adresa, GPS souřadnice nebo lokalita u POPu, tak dojde k propsání změn do všech zařízení na tomto POPu.

Verze SNMP

 • Nastavení / Ostatní / SNMP OID: Ve formuláři pro přidání/editaci šablony byla odstraněna položka Verze SNMP. Byl odstraněn i příslušný sloupec z přehledu šablon.
 • Hardware / Nastavení / Typy zařízení: Sloupec Verze SNMP byl přejmenován na Výchozí verze SNMP. Do formuláře pro přidání/editaci typu zařízení byla přidána položka Verze SNMP.
 • Přidávání/editace zařízení: Po vybrání přesného typu systém automaticky nastaví verzi SNMP na tu, které je uvedena v nastavení daného typu zařízení.

Sériové vyčítání SNMP

 • Systém defaultně provádí hromadné vyčítání OID.
 • Jelikož některá zařízení nedokážou hromadně vyčítat OID, může dojít k tomu, že se u nich nekreslí grafy.
 • Nyní máte ve formuláři možnost zaškrtnout checkbox Sériové vyčítání SNMP.
 • Pokud tuto možnost aktivujete, tak se u daného zařízení nebude používat defaultní metoda. Místo toho se budou hodnoty vyčítat jednotlivě.
 • Pokud tedy máte u konkrétního zařízení problém s vykreslováním grafů, zkuste aktivovat tuto možnost. Pokud je příčinou nevykreslování grafu výše popsané, tak se po zaškrtnutí checkboxu začne graf vykreslovat.

Štítky pro Plánování

 • Při přidávání/editaci štítků v Nastavení / Číselníky / Štítky je nyní možné zaškrtnout checkbox Štítek pro Plánování.
 • Pokud bude daný checkbox u štítku zaškrtnut, tak jej bude možné použít v rámci sekce Plánování.
 • V přehledu štítků přibyl sloupec Štítek pro Plánování.
 • Pokud přidáváte či editujete úkol, tak máte u položky Štítky možnost si vybrat požadované štítky. Nabízet se budou pouze ty, u kterých je to tak nastavené.
 • V Plánování / Přehled úkolů přibyl nový sloupec Štítky, ve kterém jsou zobrazeny vybrané štítky.
 • V přehledu je možné filtrovat pomocí štítků.
 • Štítky jsou obsaženy v CSV exportu z přehledu úkolů.
 • Změny ve štítcích u úkolu jsou logovány v historii úkolu.
 • V Plánování / Výkaz také přibyl sloupec Štítky.
 • Štítky jsou obsaženy i v CSV exportu z této stránky.

Kategorie úkolů

 • Ve formuláři pro přidání/editaci úkolu přibyla položka Kategorie úkolu.
 • U tohoto nastavení můžete vybrat, zdali daný úkol je Klientský úkol, Úkol na routeru, Úkol na POPu, Úkol na dalších zařízeních nebo Úkol bez určení.
 • Podle vybrané kategorie úkolu se mění položky ve formuláři. Pokud například vyberete Úkol na routeru, tak se vám zobrazí položka Router. Pokud vyberete Úkol na POPu, tak se vám zase zobrazí položka POP.
 • V souvislosti s touto změnou došlo i k úpravě API. Bližší informace budou dostupné v další aktualizaci naší Apiary dokumentace.

Související úkoly

 • Možnost přidat související úkol lze nyní nalézt nejen v náhledu úkolu, ale i v jeho editaci a v pop-up okně v Kalendáři.
 • Do náhledu úkolu byla přidána sekce Řešení souvisejících úkolů.
 • Do formuláře úkolu byla také přidána sekce Řešení souvisejících úkolů

Hromadné akce u úkolů

 • V sekci Plánování přibyla nová záložka: Hromadné akce.
 • Pokud ji nevidíte, zkontrolujte si příslušná oprávnění v nastavení svého uživatelského účtu (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři).
 • Na této stránce máte možnost provádět hromadné operace s vybranými úkoly.
 • Na levé straně použijete filtry pro vybraní požadovaných úkolů.
 • Po kliknutí na lupu se vám ukáže přehled relevantních úkolů.
 • Na pravé zvolíte, kterou hromadnou operaci chcete provést (Uzavřít, Smazat, Otevřít či Přesunout).
 • Když vyberete možnost Uzavřít, tak dojde k uzavření všech otevřených úkolů ve výběru.
 • Když vyberete možnost Smazat, tak dojde ke smazání všech úkolů ve výběru.
 • Když vyberete možnost Otevřít, tak dojde k otevření všech uzavřených úkolů ve výběru.
 • Když vyberete možnost Přesunout, tak dojde k přesunu otevřených úkolů na jiné datum. Čas zůstává stejný.

Automatické přiřazování štítků z Karty klienty k tiketům v Helpdesku

 • Pokud je konkrétní štítek veden jako Systémový štítek a zároveň jako Helpdesk štítek, tak je možné, aby došlo k automatickému přiřazení daného štítku z Karty klienta k tiketům příslušného klienta.
 • Helpdesk / Nastavení / Štítky: Pokud jsou oba výše zmíněné checkboxy zaškrtnuty, tak se objeví checkbox Přiřazovat k tiketu. Ten musí být zaškrtnut.
 • Pokud je u štítku nastaveno omezení na oddělení, tak je při automatickém přiřazování štítku brán v potaz i tento faktor.
 • Karta klienta / Informace / Upravit: Dále je potřeba, aby byl štítek vybrán v nastavení klienta u položky Štítky.
 • Pokud jsou všechny podmínky splněny, tak dojde při vytvoření nového tiketu klientem, resp. uživatelem k automatickému přiřazení štítku.
 • Příklad: V seznamu štítků je štítek ABC. V jeho nastavení jsou zaškrtnuty checkboxy Systémový štítek, Helpdesk štítek a Přiřazovat k tiketu. U klienta Petr Novák je vybrán štítek ABC. Petr Novák napíše email do Helpdesku. Vytvoří se tiket. Dojde ke spárování emailové adresy s klientem. Z Karty klienta se propíše štítek ABC k danému tiketu.

Zasílání newsletterů

 • Dashboard / Upozornění: Do Dashboardu byl přidán nový widget Zasílání newsletterů, pomocí kterého si můžete aktivovat naše newslettery nebo skrýt daný widget na 6 měsíců.
 • (De)aktivaci je možné provést také v Uživatelském nastavení. To se zobrazí po kliknutí na příslušnou ikonu v horní liště.
 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: Aby bylo možné dané akce provést, musí mít daný uživatel ve svém účtu zadanou validní emailovou adresu.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: Aby bylo možné dané akce provést, tak je také nezbytné mít vyplněné položky system_mail a system_mail_name.

Dashboard / Finance

 • V obecném nastavení Dashboardu (ikona Ozubená kolečka pod časem poslední aktualizace Dashboardu) si nyní můžete nastavit, za jaké období se mají zobrazovat data ve finančních přehledech: Aktuální měsíc (defaultní nastavení), Měsíc zpětně, 2. měsíc zpětně.
 • U každého uživatele systému lze provést individuální nastavení.
 • Pokud uživatel nemá oprávnění pro záložku Fakturace / Faktury / Faktury, tak je nastavení zašedlé, což znamená, že jej nemůže změnit.

Další změny

 • Karta klienta / Informace: Do sekce Fakturační údaje byla nově začleněna část Spárované bankovní účty, v níž jsou uvedeny účty přiřazené ke klientovi na základě ručních úhrad faktur. Tyto účty je možné smazat.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Bylo zvýrazněno upozornění na duplicitní MAC adresu.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: U služby typu GPON se u položky Port zobrazují popisky portů.
 • Karta klienta / Fakturace / Detail ODD (dobropisu): U nepotvrzeného ODD (dobropisu) se nezobrazovalo tlačítko Potvrdit ODD. Opraveno.
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Ve formuláři dole je uvedena celková cena bez DPH, DPH a celková cena s DPH (pokud je to možné).
 • Karta klienta / Historie: Do historie bylo přidáno logování automatických změn stavu a skupiny na základě vystavených upomínek.
 • Klienti: U všech typů služeb byl do tabulek a exportů přidán sloupec ID klienta.
 • Byla přidána možnost editovat stávajícího klienta pomocí API.
 • Emaily s odkazem na vytvoření nového hesla do Portálu klienta nejsou odesílány klasickou cestou přes frontu emailů, aby klienti nemuseli čekat na jejich doručení.
 • Byla přidána systémová proměnná $IPTV_POZNAMKA$ .
 • Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní router / Upravit: U routeru typu Ubiquiti mohlo dojít při editaci k automatické změně u položky QoS provádět na routeru z Neprovádět QoS na Lokálně. Opraveno.
 • Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní zařízení připojené k routeru / Upravit: Byla ošetřena situace, kdy se zobrazila chyba z důvodu, že se neshodovala existující nastavení u zařízení s nastaveními v číselníku.
 • Hardware / GPON: Při vyčítání dat z OLT se vymažou ONT, které byly dříve nalezeny pomocí autofind, ale již nejsou na daném OLT aktivní.
 • Hardware / GPON: Byla přidána možnost smazat ONT, která již nejsou aktivní, protože byla ručně smazána z OLT.
 • Hardware / GPON: Byla přidána možnost smazat přípojku/ONT s nepřiřazenou službou a ONT bez přípojky.
 • Hardware / GPON / Přípojky / Přehled: Do tabulky byl přidán sloupec Service port.
 • Hardware / Switche: Byla opravena tlačítka Plus a Mínus.
 • Hardware / Switche / Konkrétní switch / Nastavení / Další nastavení / Odstranit klienty z portů: Pokud není vybrán žádný port, zobrazí se hláška, která uživatele informuje o tom, že je potřeba vybrat alespoň nějaký port.
 • Hardware / POPy / Všechny / Konkrétní POP / Upravit: Byla upravena sekce Pronajímatel. Údaje o pronajímateli lze vyplnit ručně. Pokud je však pronajímatel veden v systému jako jeden z kontaktů, tak si lze daný kontakt vybrat v příslušné položce. V takovém případě zbývající část formuláře zmizí, protože systém automaticky použije data z detailu kontaktu.
 • Hardware / Nastavení / Typy zařízení: Popis Typ zařízení byl změněn na Kategorie zařízení.
 • Hardware / Nastavení / Typy zařízení: Do nabídky byla přidána možnost Vstup do internetu. Ta slouží k definování zařízení, která v rámci propojů představují zařízení značící např. vstup do páteřní sítě.
 • Nagios: Na stránce se od této verze zobrazuje upozornění, které uživatele informuje o tom, že ve verzi 5.18 beta1 dojde k vypnutí Nagiosu. Nagios bude nahrazen novým systémem oznamování výpadků přímo v ISPadminu.
 • Nastavení / Smlouvy / Vlastní vzory: Do pole Název vzoru je možné zadat proměnné $C_SMLOUVY$ a $JMENO_KLIENTA_FAKT_UDAJE$. U vygenerované smlouvy u klienta se místo těchto proměnných propíše do názvu souboru číslo smlouvy zadané u služby Internet a jméno klienta z jeho fakturačních údajů.
 • Nastavení / Číselníky / Klienti / Stavy klientů: Pokud je u některého ze stavů nastavena možnost Zasílat report, tak dojde k automatickému zaslání reportu na uvedený email i v případě, že uplynul zadaný počet dní od data hromadné změny stavů u klientů.
 • Statistiky / Statistiky serveru / Procesy: Byl upraven zápis procesu smsd.
 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: Do sekce Kabel v tabulce byly přidány nové položky.
 • Plánování / Kalendář: Pokud je ve formuláři úkolu vybrán konkrétní klient a jeho služba, tak se v pop-up okně, které se zobrazuje po najetí myši na úkol, objeví i informace o dané službě. Pokud má uživatel dostatečné oprávnění pro Kartu klienta / Aktivní služby, tak se mu kromě názvu služby v daném okně objeví i odkaz, na který může kliknout. Po kliknutí na něj se otevře daná záložka Karty klienta.
 • Plánování / Přehled úkolů / Náhled konkrétního úkolu / Vytvořit související úkol: Byla ošetřena situace, kdy se vytváří související úkol s předvyplněním z již zavřeného úkolu.
 • Plánování / Přidat úkol: Pokud je ve formuláři vybrán konkrétní klient a jeho služba, tak se vedle položky Služba objeví lupa, pomocí které je možné se prokliknout do Karty klienta / Aktivní služby. Je nezbytné mít pro danou záložku Karty klienta oprávnění.
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Bylo optimalizováno generování faktur s QR kódem. Výsledkem je zkrácení doby nutné pro generování velkého počtu takových faktur.
 • Fakturace / Faktury / Faktury / Kontrolní hlášení pro DPH: Všechna data jsou nyní vyčítána z relevantních faktur. (CZ lokalizace)
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace: Byly upraveny PDF soubory se seznamy vystavených faktur.
 • Ostatní / Mapa: Pokud v sekci Filtry vyberete konkrétní router, tak se vám objeví filtr pro přípojné body a spolu s ním i nový checkbox Všichni klienti ze skupiny routerů. Ten je defaultně nezaškrtnutý. Pokud je nezaškrtnutý, tak se zobrazí skutečně jen daný router (bez souvisejících routerů). Pokud je zaškrtnutý, tak se zobrazí celá skupina souvisejících routerů.
 • Ostatní / Nástroje / Hromadné nastavení Nagios notifikací: Byl upraven formulář pro hromadné nastavení Nagios notifikací.
 • Centr. sklad / Sklad: V CSV exportu je sloupec Počet rozdělen na sloupce Počet a MJ.
 • Centr. sklad / Karty: V CSV exportech je sloupec Počet rozdělen na sloupce Počet a MJ.
 • Helpdesk / Tikety / Hromadná akce: Do nabídky byla přidána možnost Označit jako nepřečtené. Zaškrtnete požadované tikety, vyberete tuto možnost a potvrdíte. Vybrané tikety budou označeny jako nepřečtené.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: U jednotlivých zpráv (příspěvků) přibyla možnost tisku.
 • Dashboard: Byly upraveny jednotky v grafech přenosů.
 • Notifikační centrum: V sekci Přečtené přibyly následující možnosti: Smazat notifikaci, Smazat pouze vybrané a Smazat vše.