Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Changelog

ISPadmin 5.33

5.33 stable – build 02.07.2024 10:49

 • Karta klienta / Informace: Byla upravena validace nastavení splatnosti faktur.

5.33 stable – build 26.06.2024 13:42

 • Karta klienta / Informace: Byla opravena validace formuláře pro přidání/editaci kontaktní osoby (SK lokalizace).
 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: Bylo opraveno zobrazování času posledního přihlášení uživatele.

5.33 stable – build 21.06.2024 08:25

 • Byla opravena chyba související s úpravou push notifikací.

5.33 stable – build 20.06.2024 15:04

 • Byla opravena chyba související s úpravou push notifikací.

5.33 stable – build 20.06.2024 09:00

 • Dne 21. června 2024 končí podpora legacy způsobu zasílání notifikací na zařízení s OS Android, a proto jsme provedli příslušné úpravy, aby vše odpovídalo novým požadavkům. Proveďte si prosím co nejdříve upgrade systému, aby vám tyto notifikace fungovaly!

5.33 stable – build 13.06.2024 11:25

 • Byla opravena chyba při rozesílání notifikací o dočasně nedostupných zařízeních z NetMonitoru.

5.33 stable – build 12.06.2024 14:58

 • U GPON SN byl doplněn převod malých písmen na velká.
 • V některých případech mohlo v notifikacích z NetMonitoru dojít k nepropsání hodnoty místo proměnné. Opraveno.

5.33 beta3 – build 06.06.2024 20:16

 • Karta klienta: Klientské číslo je možné si jedním kliknutím zkopírovat do schránky.
 • Karta klienta / Úkoly: Byla opravena chyba při uzavírání opakujících se úkolů.
 • Plánování / Kalendář: Jednotlivé sloupce v denním kalendáři jsou barevně rozlišeny pro větší přehlednost.
 • Plánování / Kalendář: Bylo opraveno řazení nespecifikovaných úkolů dle data vytvoření.
 • Plánování / Kalendář: Dokončené úkoly jsou v kalendáři zobrazeny se zatržítkem. Jelikož může v některých případech dojít k jeho skrytí v důsledku překryvu několika úkolů, jsou dokončené úkoly dále odlišeny od nedokončených šrafováním a průhledností (opacitou).
 • Plánování / Kalendář: Práce s kalendářem byla optimalizována pro použití na mobilních zařízeních.
 • Fakturace / Banka / FIO: Byla upravena URL pro Fio API Bankovnictví.
 • Ostatní / Mapa: Vykreslování profilu terénu při změně polohy jednoho z bodů mohlo za určitých okolností fungovat nesprávně. Opraveno.
 • U mobilních zařízení bylo upraveno zobrazování upozornění po přihlášení a byl přidán křížek pro jejich zavření.

5.33 beta2 – build 03.06.2024 13:29

 • Fakturace / Faktury / Faktury: Byla opravena chyba při hromadném generování faktur, ke které mohlo za určitých okolností dojít.

5.33 beta2 – build 31.05.2024 10:26

 • Karta klienta / Služby: Byla opravena chyba při vstupu do formuláře s nastavením obecné služby.

5.33 beta2 – build 29.05.2024 15:44

 • Karta klienta / Fakturace: Bylo opraveno zobrazení šrafování v přehledech vyfakturovaných období.
 • Karta klienta / Fakturace / Vrátit přeplatek: Byla opravena chyba při vracení přeplatku.
 • Karta klienta / Fakturace / Detail faktury / Upravit fakturu: Při přidávání nové položky na fakturu se do polí Fakturovat od a Fakturovat do automaticky doplní data z poslední položky na faktuře.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byl opraven problém při generování notifikací o stavu záloh routerů.
 • Hardware / Routery / Router status / Dashboard: V přehledu stažených a dostupných verzí RouterOS byly doplněny chybějící verze.
 • Fotogalerie: U nahraných fotek byly přidány možnosti Otočit doprava o 90 stupňů a Otočit doleva o 90 stupňů.
 • Fakturace: Byl upraven zápis fakturovaného období u hlavních položek na fakturách (CZ lokalizace, na základě vyhlášky č. 356/2023 Sb.).
 • Ostatní / Stat. serveru / Historie / Historie: V sekci Hardware / Routery / MikroTik – Stav služeb se již neukládají zbytečné záznamy.

5.33 beta1 – build 17.05.2024 09:30

 • Hardware / NetMonitor: Nová záložka Nepropojená zařízení se zobrazila v jiné části menu. Opraveno.
 • Byla provedena optimalizace zobrazení kalendáře na mobilních zařízení v landscape režimu.

5.33 beta1 – build 15.05.2024 14:01

 • Byly provedeny drobné grafické úpravy.

5.33 beta1 – build 14.05.2024 13:10

Přepis systému do PHP 8.2

 • Celý systém byl přepsán do PHP 8.2, aby byl umožněn další vývoj a byla zachována kompatibilita a podpora jednotlivých používaných komponent.

Nové menu

 • Byla zrušena možnost přepnutí menu do původní verze!
 • Jednotlivé úrovně jsou nyní lehce barevně rozlišeny pro snažší orientaci v menu.
 • Bylo opraveno zvýraznění aktuální záložky v mobilní verzi menu.
 • Horizontální menu v Kartách je spolu s hlavičkou ukotveno nahoře. Při scrollování zůstává na svém místě.

Individuální nastavení automatického odhlašování

 • Pokud kliknete na tlačítko Uživatelské nastavení v horní liště, zobrazí se vám na stránce nová možnost si nastavit individuální dobu pro automatické odhlášení.
 • Po aktualizaci na tuto verzi je přednastavena hodnota z globálního nastavení auto_logout.
 • Tuto hodnotu si však může každý uživatel upravit dle svých potřeb.
 • Hodnota v globálním nastavení se následně používá jako výchozí hodnota pro nové uživatele.

Shrnutí smluv

 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: Pomocí nastavení services_summary_enabled můžete aktivovat či deaktivovat automatické generování shrnutí smluv u služeb.
 • Nastavení / Dokumenty / Shrnutí: Zde můžete přidávat, editovat a mazat šablony shrnutí smluv. V nastavení můžete omezit šablonu na konkrétní fakturační skupinu či typ služby. Pokud tuto záložku nevidíte, zkontrolujte si nastavení svého uživatelského účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.
 • Shrnutí v PDF najdete v přehledech služeb v Kartách klientů.
 • Shrnutí se automaticky přegenerovávají po editaci služeb či klientů.
 • Shrnutí je možné odeslat pomocí možnosti Odeslat shrnutí na email, která se nachází v rozevíracím menu u služby.

Kalendář

 • Plánování / Kalendář
 • Až doposud bylo možné se přepínat pomocí příslušného nastavení mezi starým a novým kalendářem. Od této verze to již možné není. Starý kalendář byl zcela odstraněn ze systému. K dispozici je pouze ten nový.
 • Kromě toho, že nový kalendář nabízí řadu funkcí, které se do starého kalendáře nikdy nedostaly (viz předchozí changelogy), došlo v této verzi k dalším krokům k maximalizaci využití dostupného prostoru. U nového kalendáře byl odstraněn přepínač i nadpis. Byly minimalizovány veškeré mezery mezi prvky. Boční nabídka byla zúžena.
 • K dispozici jsou i nová tlačítka pro posun v kalendáři doleva/doprava/nahoru/dolů.
 • V denním kalendáři je vidět červená linka, která ukazuje aktuální čas.
 • Do denního kalendáře bylo také přidáno tlačítko Včera, pomocí kterého se lze ryhle přepnout na včerejší den.
 • Vyřešené úkoly již nemění svou původní barvu na zelenou, nýbrž si ponechávají původní barvu a pouze se u nich zobrazuje symbol zaškrtnutí.
 • Bylo opraveno neskrývání tooltipu v minikalendáři, ke kterému mohlo za určitých okolností dojít.

Zapamatované kontakty u přeposílání emailů

 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu / Přeposlat
 • Při přeposílání emailů se pro konkrétního uživatele automaticky ukládají použité emailové adresy.
 • Tyto adresy se uživateli při následném přeposílání zobrazují v nabídce kontaktů (seřazeny dle četnosti použití).
 • Po kliknutí na tlačítko Upravit zapamatované kontakty je možné zapamatované kontakty upravit či smazat.

Další změny:

 • Klienti / Kontakty: Do filtru Štítky byla přidána možnost Bez štítku.
 • Klienti / Služby: Do filtrů Štítky byly přidána možnost Bez štítku.
 • Karta klienta / Helpdesk: Bylo opraveno zobrazování výběru zadaných telefonních čísel a zobrazování položky Propojit se službou.
 • Hardware: Kontrola duplicit IP adres u hardwaru byla rozšířena na další typy zařízení. Kontrola se provádí, pouze pokud je aktivována v položce check_hw_ip_duplicity v Nastavení / Syst. nastavení / Obecné.
 • Hardware / Routery: SNMP alerty lze nyní přidávat ke všem typů routerů s výjimkou typu Virtuální.
 • Hardware / Další zařízení: Na stránku byly (v relevantních případech) přidány prokliky do SNMP grafů.
 • Hardware / NetMonitor: Do této sekce byla přidána nová záložka Nepropojená zařízení. Pokud ji nevidíte, zkontrolujte si oprávnění v nastavení uživatelského účtu (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři).
 • Hardware / IP rozsahy: Do přehledů jsou zahrnuty i případná další zařízení s IP adresami.
 • Po prokliku z mapy POPů do Karty klienta se nešlo přepnout na jinou záložku. Opraveno.
 • Všechny přehledy úkolů: Při prokliku do editace úkolu se otevřela nová stránka. Opraveno.
 • Fakturace / Nastavení / Šablony / Obecné služby: V šabloně je možné nastavit sazbu DPH.
 • Ostatní / Mapa: Bylo opraveno zobrazení některých spojů.
 • REST API: Byla přidána možnost vyčítat počet licencí (viz dokumentace).