Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Changelog

ISPadmin 5.19

ISPadmin 5.19 stable

DATUM VYDÁNÍ: 02.09.2021

 • Ostatní / Stat. serveru / SMS fronta: Pokud jsou zprávy znovu odeslány, dojde k vynulování počtu pokusů.
 • Portál klienta / Vytvoření nového hesla do Portálu klienta: Byla upravena cesta pro zobrazované logo.
 • Bylo upraveno zobrazení dodatku na faktuře při nenastaveném razítku.

ISPadmin 5.19 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 17.08.2021

 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Byla opravena chyba ve zobrazení potvrzovacího okna v případě, kdy bylo zadáno číslo faktury, které neodpovídalo pravidlu Nejvyšší číslo faktury + 1.
 • Nastavení / Aktivní služby / Obecné: Z formuláře byla odstraněna kontrola názvu předkontace při vypnutých předkontacích (Fakturace / Nastavení / Obecné / položka predkontace).
 • Helpdesk / Nastavení / Parser / Oddělovače: Do formuláře byla přidána nová položka Popis. Do tabulky byl přidán odpovídající sloupec.
 • Byl upraven VoIP import.

ISPadmin 5.19 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 29.07.2021

Změny v hlavním menu

 • Klienti / Internet –> Klienti / Služby / Internet
 • Klienti / CATV –> Klienti / Služby / CATV
 • Klienti / DVBC –> Klienti / Služby / DVBC
 • Klienti / VoIP –> Klienti / Služby / VoIP
 • Klienti / Obecná služba –> Klienti / Služby / Obecná služba
 • Klienti / IPTV –> Klienti / Služby / IPTV
 • Klienti / Mobil –> Klienti / Služby / Mobil
 • Statistiky / Stat. serveru –> Ostatní / Stat. serveru
 • Statistiky / Data –> Klienti / Statistiky / Data
 • Statistiky / Historie –> Ostatní / Stat. serveru / Historie
 • Statistiky / IP telefony –> Klienti / Služby / VoIP / IP telefony
 • Statistiky / IPTV STB –> Klienti / Služby / IPTV / IPTV STB
 • Statistiky / IP rozsahy –> Hardware / IP rozsahy
 • Statistiky / Stat. klientů –> Klienti / Statistiky
 • Statistiky / Stat. klientů / Souhrn služeb –> Klienti / Služby / Souhrn služeb
 • Statistiky / Stat. klientů / Výpovědi –> Klienti / Služby / Výpovědi
 • Statistiky / CATV odpojení –> Klienti / Služby / CATV / CATV odpojení
 • Statistiky / Syslog –> Hardware / Syslog
 • Statistiky / Sez. vysílačů –> Hardware / Routery / Router status / Sez. vysílačů
 • Statistiky / IP adresy –> Klienti / Statistiky / IP adresy
 • Statistiky / Deaktivování klienti –> Klienti / Deaktivovaní klienti

Interní zprávy

 • Záložka Klienti / Nástěnka byla zrušena.
 • Ve widgetu Interní zpávy v Dashboardu jsou nově k dispozici tlačítka pro zobrazení všech zpráv (Všechny zprávy) a pro nastavení (Nastavení).
 • Pro tento widget musíte mít nastaveno oprávnění Interní zprávy v sekci Práva pro Dashboard (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři).
 • Byla také přidána informace o kategorii a barva zpráv.
 • Byly upraveny popisky.
 • Nyní je možné zadat zprávu i bez kategorie.

Číselník slev

 • Fakturace / Nastavení / Číselníky / Slevy: Zde si můžete vytvořit číselník slev. Tyto slevy se potom objeví v nabídce u služby.
 • Pokud tuto záložku nevidíte, zkontrolujte si nastavení svého účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Přidat službu Internet: V sekci, kde se uvádí slevy, kliknete na příslušné tlačítko a vyberete konkrétní slevu. Typ slevy, její hodnota a název se propíší do formuláře.

Přesuny fotogalerií

 • Již existující možnosti přesunu fotogalerií byly doplněny o další.
 • Nyní lze libovolně přesouvat galerie mezi klienty, routery a POPy.
 • Po kliknutí na tlačítko pro přesun si zvolíte, kam chcete fotogalerii přesunout. V nabídce Přesunout k si vyberete jednu z možností: Klient, Router či POP. V další části si vyhledáte konkrétní umístění. Samotný přesun provedete pomocí tlačítka Přesunout fotogalerii.

Firewall filter u routerů MikroTik

 • Pokud je zvoleno Aplikovat pravidla firewallu na nadřazeném routeru, je nově možné aktivovat propsání default FW na editovaný router.
 • Stejně tak pokud je Aplikovat pravidla firewallu vypnuto, je možné aktivovat propsání pouze default FW na editovaný router.
 • Dříve se default FW pravidla propsala, jen pokud bylo zvoleno aplikování pravidel lokálně.

Switche bez vyčítání portů

 • Nově je možné přidat switch bez vyčítání portů (SOHO switche).
 • Je potřeba upravit šablonu switche a zapnout Pouze evidence (bez vyčítání portů).
 • Porty takového switche lze potom normálně přiřadit ke službě Internet a je tak možné zobrazit přehled klientů na switchi v přehledu routerů.
 • Při přidávání služby Internet lze nyní vybrat i switche z podřízených routerů.

Nastavení uživatelů

 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři
 • Stránka s formulářem byla přepracována. Jednotlivé sekce jsou po příchodu na stránku sbalené. Zobrazení je tak kompaktnější.
 • Rozbalovat či sbalovat sekce lze jednotlivě nebo celkově.
 • Pomocí nově přidaného pole lze vyhledat sekci, v níž se nachází konkrétní hledaný výraz.

Další změny

 • Karta klienta / Informace / Odeslat email: Bylo upraveno načítání hodnot místo proměnných po výběru aktivní služby.
 • Karta klienta / Informace / Upravit: Bylo opraveno nastavení Nepozastavovat.
 • Karta klienta / Statistiky Internetu: Byl přidán proklik u položky Přípojný bod.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Do přehledu byl přidán zkrácený zápis masky sítě.
 • Karta klienta / Úkoly / Přidání úkolu: Bylo opraveno nesprávné načítání výchozího typu úkolů, ke kterému mohlo za určitých okolností dojít.
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Byl opraven problém s reverse charge u dalších položek na faktuře.
 • Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní router / Upravit: Nabídka v nastavení QoS provádět na / Závislý na nově obsahuje sekce Routery provádějící QoS a Routery (zbývající routery).
 • Hardware / Routery / Router status / Routery: U routerů MikroTik bylo doplněno vyčítání napětí z více než jednoho zdroje. Upraveny byly i grafy.
 • Hardware / Routery / Router status / Routery: Byla přidána možnost zobrazit až 10000 routerů na jedné stránce.
 • Hardware / GPON / OLT: Byla přidána možnost zobrazit SNMP grafy.
 • Hardware / POPy / Všechny: Do tabulky byl přidán sloupec ID.
 • Hardware / POPy / Přehled: V seznamu zařízení v pop-up okně POPu jsou nyní všechny sloupce z příslušných tabulek v Kartě POPu.
 • Hardware / POPy / Přehled: Akce Vytvoření nového POPu či propoje lze vypnout kliknutím na Esc.
 • Karta POPu: Do karty byl přidán popisek ID.
 • Karta POPu / Zařízení / Hromadné přiřazení zařízení na POP: Do tabulky byl přidán popis sloupce s ID zařízení.
 • Hardware / NetMonitor: Byla přidána nová kategorie Chyba a k ní události Warning a Critical. Slouží k oznamování neexistujících POPů a duplicitních IP adres.
 • Hardware / NetMonitor: Při reloadu jsou zohledňovány změny v nastavení netMonitorEmailAddress.
 • Hardware / NetMonitor / Dohled: Byla provedena optimalizace načítání této záložky.
 • Hardware / NetMonitor / Historie: Byla přidána možnost zadat rozsah dat (Od a Do).
 • Hardware / NetMonitor / Notifikace: Byla přidána možnost zadat rozsah dat (Od a Do).
 • Byl opraven problém s pingy se stavem Malformed.
 • Bylo upraveno vykreslování výpadků ve WiFi grafech, grafech přenosů a grafech pingu.
 • Bylo upraveno vytváření záloh u UBNT.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: Bylo přidáno nastavení disable_old_ssl, pomocí kterého je možné deaktivovat starší verze TLS.
 • Nastavení / Alerty / Výchozí: Byl přidán sloupec Typ zařízení.
 • Plánování / Přehled úkolů: U uzavřených úkolů není možné editovat řešení.
 • Plánování / Přidat úkol: Možnost SMS upozornění uživatele je nyní dostupná u všech kategorií úkolů.
 • Plánování / Výkaz: Do tabulky a PDF exportu byly doplněny celkové hodnoty. Ve sloupci Cena výkonu je vždy uvedena částka zadaná u konkrétného úkolu.
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Byl upraven export faktur pro systém Pohoda u obcí bez ulic.
 • V nastavení upomínek lze nově zaškrtnout možnost Neposílat upomínky v PDF. Pokud je checkbox zaškrtnutý, klientům nebudou zasílány PDF verze upomínek.
 • Ostatní / Hromadné: Jako jeden z filtrů je možné vybrat konkrétní POP (Zařízení na POPu) a pak také všechny na něm závislé POPy (Zahrnout zařízení na všech závislých POPech).
 • Ostatní / Hromadné / SMS: Byl odstraněn problém u klientů s více mobilními čísly.
 • Ostatní / Mapa: Mapa byla přepsána do Leafletu.
 • Helpdesk / Tikety: Lze skrýt boční menu.
 • Dashboard: Byla provedena optimalizace načítání dat.
 • Dashboard / Upozornění: Ve widgetech s frekvencemi jsou zohledněny i další možné módy zařízení.
 • Cílová adresa je zachována, i když je uživatel nepřihlášen. Po přihlášení se dostane na požadovanou stránku.

ISPadmin 5.18

ISPadmin 5.18 stable

DATUM VYDÁNÍ: 24.06.2021

 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Bylo opraveno načítání dat u položky Queue trees.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Byla opravena chyba při editaci CMTS služby.
 • Hardware / POPy / Propoje: Byla ošetřena situace, kdy je v poli Zařízení z minulosti vybráno zařízení, které již nyní neexistuje.
 • Hardware / NetMonitor: Byla opravena chyba související s Config Reload.
 • Hardware / NetMonitor / Dohled / Seznam offline zařízení: Po kliknutí na možnost Nemonitorovat u zařízení připojených k routerům se nezobrazila správně nabídka těchto zařízení. Opraveno.
 • Centr. sklad / Sklad / Přiřazení zboží technikovi: Byla opravena nabídka dostupných uživatelů.
 • Bylo upraveno vyčítání dat z IPEXu přes API.
 • Byla upravena automatická synchronizace u IPTV služeb typu SledováníTV.

ISPadmin 5.18 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 10.06.2021

 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Bylo opraveno načítání přípojných bodů v editaci služby Internet.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Možnosti zobrazené v nastavení Queue trees opět obsahují i popisky.
 • Nastavení / Číselníky / Plánování / Typy úkolů: Byla upravena práce s výchozími hodnotami.
 • Plánování / Přehled úkolů: Při editaci řešení lze nyní zadat strávený čas v hodinách a minutách.
 • Plánování / Výkaz: Bylo přepracováno generování PDF exportu.
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Bylo opraveno zobrazování možnosti exportu faktur v menu.
 • Ostatní / Hromadné: U možnosti Zahrnout všechny závislé routery systém opět pracuje s více úrovněmi.
 • Ostatní / Nástroje / Přesun z routeru na router: Byla odstraněna chybová hláška, která se mohla za určitých okolností ve formuláři zobrazit.

ISPadmin 5.18 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 25.05.2021

Skupiny uživatelů

 • Nastavení / Administrátoři / Skupiny: Na této stránce můžete přidávat, editovat, nastavovat a mazat skupiny, pomocí kterých můžete nastavovat práva pro jednotlivé uživatele.
 • Po přidání skupiny kliknete v tabulce na tlačítko Nastavit práva skupiny.
 • Zobrazí se vám formulář, ve které můžete určit, která práva mají uživatele spadající do této skupiny mít.
 • Ve formuláři není možné vyplnit osobní údaje a podpis pro Helpdesk. Tyto údaje jsou unikátní pro každého uživatele, tudíž jsou příslušná pole neaktivní.
 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: Do tabulky byl přidán sloupec Skupina, ve kterém je zobrazena skupina, do které daný uživatel patří.
 • V nastavení uživatele můžete zvolit konkrétní skupinu u položky Skupina v sekci Osobní údaje.
 • Pokud následně zaškrtnete checkbox Použít práva skupiny, tak většina formuláře zmizí a zůstane jen sekce Osobní údaje a možnost nastavit podpis pro Helpdesk.
 • Pokud je takto uživatel nastaven, tak se jeho oprávnění budou odvíjet od nastavení skupiny.
 • Při změně nastavení skupiny se pak zobrazí i informace o tom, kolika uživatelům byla práva upravena.
 • Pomocí funkce Kopírovat oprávnění je možné kopírovat oprávnění uživatele i skupiny.

Deaktivace uživatelů

 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: V seznamu uživatelů je k dispozici nové tlačítko pro deaktivaci uživatele.
 • Jakmile potvrdíte deaktivaci uživatele, tak se příslušný řádek zbarví červeně.
 • Deaktivovaný uživatel se nemůže přihlásit do systému.
 • Deaktivovaného uživatele nelze zvolit při přidávání nových úkolů, přiřazování zboží či přiřazování tiketů.
 • Deaktivovaný uživatel je však obsažen ve všech relevantních filtrech.

Hromadné emaily, SMS a akce

 • Byly kompletně přepracovány stránky Ostatní / Hromadné / Email, Ostatní / Hromadné / SMS a Ostatní / Hromadné / Akce.
 • Došlo ke sjednocení filtrů napříč stránkami.
 • V sekci Filtry lze nově přidávat či odebírat jednotlivé filtry a zvolit, zdali musí být splněny všechny zároveň, nebo zdali stačí, aby byl splněn libovolný z nich.
 • V záložce Akce je tato sekce rozdělena na filtry klientů a služeb. Dle nastavení se pak zobrazují na pravé straně dostupné možnosti.
 • V horní části sekce je uveden počet odpovídajících položek. Po kliknutí na něj se zobrazí jejich seznam s prokliky.
 • Na pravé straně jednotlivých stránek je samotné nastavení hromadného emailu, SMS či akce.
 • Nově byla do hromadných akcí přidána podpora pro štítky. Štítky lze použít jako filtr a lze je také přidávat ke klientům či službám či je odebírat.
 • Přibyla i možnost zadat více routerů ve filtru Router.

Proměnné v předmětech emailů

 • Při odesílání emailu, nastavení, smlouvy, souboru výpovědi či souhlasu z Karty klienta a při odesílání hromadného emailu z Ostatní / Hromadné / Email je možné do pole Předmět zadat proměnnou, která se během odesílání nahradí za konkrétní hodnotu.
 • Při odesílání emailu z Karty klienta se v případě, že by byl předmět po konverzi prázdný, zobrazí hláška. V takovém případě je nutné předmět upravit.
 • Při odesílání hromadného emailu z Ostatní / Hromadné / Email se v případě, že by byl předmět po konverzi prázdný, doplní do předmětu text Bez předmětu.
 • Proměnné lze také zadat do předmětů emailových šablon. Tyto proměnné se převedou na konkrétní hodnoty po vybrání šablony z příslušného menu ve formuláři.

NetMonitor

Dashboard

 • Byl přidán nový widget Alerty, ve kterém se zobrazují alerty vygenerované systémem na základě nastavení v Nastavení / Alerty (musí být nastaveno propisování do Dashboardu).
 • Widget Nagios notifikace byl přejmenován na Notifikace a obsahuje notifikace z NetMonitoru/Nagiosu.
 • Widget Offline routery byl přejmenován na Seznam offline zařízení. Obsahuje nejen offline routery, ale i další offline zařízení. Byly odstraněny sloupce Počet klientů, Adresa a Typ routeru. Místo adresy je uveden POP s proklikem do mapy. Dále je tu nový sloupec Typ, ve kterém je graficky znázorněn typ zařízení. Přibyl i sloupec Důležitost, ve kterém je uvedena důležitost dle POPu, na kterém zařízení je. A pak je tu ještě nový sloupec Oznamovat výpadky. Defaultní řazení: Důležitost (sestupně) –> Oznamovat výpadky (první s oznamováním, pak bez) –> Offline čas (vzestupně). Pro zobrazení tohoto widgetu je potřeba mít oprávnění pro záložku Hardware / NetMonitor / Dohled.

Vyčítání VLAN ID u switchů

 • U switchů byla přidána možnost vyčítání VLAN ID.
 • Vzhledem k tomu, že OID pro vyčítání VLAN ID nemá nějakou standardní formu (jako je tomu například u OID pro přenosy), musí se vytvořit kopie defaultní šablony (Nastavení / Ostatní / SNMP OID). Do šablony se přidá OID pro VLAN ID, které je potřeba si zjistit z dokumentace konkrétního výrobce.
 • Příklady OID:
  • ZYXEL: 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.1.interfaceId
  • CISCO: 1.3.6.1.4.1.9.9.68.1.2.2.1.2.interfaceId
 • OID je zakončeno číslem interface (interfaceId).
 • Dále je potřeba v šabloně vybrat typ hodnoty – VLAN ID.
 • Poté je nezbytné vytvořit či upravit přesný typ zařízení (Hardware / Nastavení / Typy zařízení). Jako SNMP šablonu je nutné vybrat šablonu vytvořenou v předchozím kroku.
 • Na závěr je potřeba u switche nastavit přesný typ.
 • VLAN ID by se mělo automaticky vyčíst během 5 minut.
 • Správnost OID lze zkontrolovat v terminálu serveru příkazem snmpwalk: snmpwalk -v verze_snmp -c snmp_komunita ip_switche oid

Nouzový režim a QoS

 • Pokud je nouzový režim aktivován na QoS routeru, tak se snížená rychlost aplikuje na všechny relevantní klienty.
 • Pokud je aktivován jen na podřízeném routeru, tak se snížená rychlost aplikuje jen na klienty na podřízeném routeru.
 • Pokud je aktivován na obou, ale má různé nastavení, tak se u klientů použije ten, který je nižší.

Proměnné týkající se burstu

 • Již existující proměnné:
  • $BURST$ = Burst limit (download)
  • $BURST_TIME$ = Burst time (download)
  • $BURST_TRESHOLD$ = Burst threshold (download)
 • Nové proměnné:
  • $BURST_UPLOAD$ = Burst limit (upload)
  • $BURST_TIME_UPLOAD$ = Burst time (upload)
  • $BURST_TRESHOLD_UPLOAD$ = Burst threshold (upload)
  • $BURST_MBPS$ = Burst limit (download) – Mb/s
  • $BURST_TRESHOLD_MBPS$ = Burst threshold (download) – Mb/s
  • $BURST_UPLOAD_MBPS$ = Burst limit (upload) – Mb/s
  • $BURST_TRESHOLD_UPLOAD_MBPS$ = Burst threshold (upload) – Mb/s
 • Při přepočtu z kb/s na Mb/s je zohledněno nastavení bitrate_unit v Nastavení / Syst. nastavení / Obecné.

Formulář pro přidávání zboží

 • Centr. sklad / Sklad / Přidat zboží
 • Formulář byl kompletně přepracován.
 • Ve formuláři se zobrazí přednastavený počet řádků. Počet lze nově navyšovat či snižovat pomocí tlačítek Plus a Mínus.
 • První řádek je defaultně aktivní. Ostatní jsou neaktivní (zašedlé).
 • Aktivní položka = Položka, která bude přidána. Neaktivní položka = Položka, která nebude přidána.
 • Jakmile něco vyberete či zadáte v neaktivním řádku, tak se automaticky aktivuje.
 • Aktivní řádek můžete naopak deaktivovat. V tom případě se položka nepřidá do skladu, i když je řádek vyplněn.
 • V aktivním řádku musí být vyplněny alespoň sloupce Druh zboží, Typ zboží, Jednotka a Počet. Pokud některý ze sloupců vyplněn není, zobrazí se příslušná hláška a systém nedovolí formulář uložit.

Pravidla Helpdesk parseru

 • Helpdesk / Nastavení / Parser / Pravidla
 • V sekci Kritéria přibyla dvě nová kritéria: Štítky u klienta a Předmět.
 • V sekci Akce je nyní možné změnit prioritu či přidat štítky.
 • U kritéria Předmět lze zvolit, zdali se má předmět rovnat či nerovnat zadanému textu (Rovná se / Nerovná se) či zdali ho má či nemá obsahovat (Obsahuje / Neobsahuje).
 • U kritéria Štítky u klienta lze také zvolit mezi 4 možnostmi: Rovná se / Nerovná se / Je alespoň částečně z / Není vůbec z. Rovná se: Všechny štítky vybrané napravo musí být u daného klienta. Jinak není podmínka splněna. Nerovná se: Všechny ostatní případy, které nejsou zahrnuty v Rovná se. Je alespoň částečně z: Alespoň jeden ze štítků vybraných napravo musí být u daného klienta. Jinak není podmínka splněna. Není vůbec z: Všechny ostatní případy, které nejsou zahrnuty v Je alespoň částečně z.

Další změny

 • Karta klienta / Aktivní služby: Bylo opraveno přidávání jednorázových provizí.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: V nabídce Queue trees jsou zohledňována i případná omezení na switch, která jsou nastavena u jednotlivých queue trees.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Byla ošetřena situace, kdy dochází k obnovení služby, jejíž typ služby byl mezitím smazán.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Pokud je u služby Internet vyplněna položka Popis tarifu na faktuře, tak se tento text propíše nejen na fakturu, ale i do smlouvy, pokud je v ní použita proměnná $TARIF$. Pokud není tato položka u služby vyplněna, tak se použije Zkratka z nastavení daného tarifu.
 • Karta klienta / Aktivní služby / IPTV: Pro mazání všech balíčků u 4NET se použije jiná API metoda.
 • Karta klienta / Fotogalerie: Nyní je možné přesunovat fotogalerie nejen mezi klienty, ale i mezi klienty a POPy.
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Checkbox Zálohová faktura je přednastaven dle nastavení fakturační skupiny, resp. klienta. Při změně fakturační skupiny může dojít ke změně nastavení tohoto checkboxu.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byla upravena automatická změna SSH statusu u MikroTik routerů.
 • Hardware / Routery / Všechny: Bylo opraveno počítání a vytváření grafů u virtuálních linek.
 • Hardware / Routery / Všechny: Bylo opraveno zobrazení download a upload hodnot u síťových rozhraní.
 • Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní router / Nastavení / Queue trees: Při smazání přípojných bodů či switchů, které jsou zadány v omezeních queue trees, dochází k jejich automatickému smazání i z těchto omezení.
 • Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní router / Nastavení / IP aliasy: Na stránce lze přidávat, editovat a mazat IP aliasy routeru. IP aliasy jsou propisovány do firewallu.
 • Hardware / Routery / Router status / Routery: Byly opraveny prokliky do grafů využití disku.
 • Hardware / Routery / Router status / BW test: Ve formuláři je možné specifikovat počet spojení (nové pole Počet spojení).
 • Hardware / GPON / Přípojky / Přehled: V problematických případech lze převzít službu z jiné přípojky.
 • Hardware / POPy / Přehled: Bylo přidáno tlačítko Výchozí pro resetování všech filtrů.
 • Hardware / POPy / Přehled: Checkbox Vybraný POP pouze zvýraznit se zobrazuje, pouze když je vybrán konkrétní POP ve filtru POP.
 • Hardware / POPy / Přehled: Byla upravena editace propoje.
 • Hardware / POPy / Přehled: Byl opraven problém s automatickým přepínáním typu mapy.
 • Karta POPu / Informace: Zobrazená poznámka zohledňuje zalomené řádky a prázdné řádky vytvořené v editaci pomocí klávesy Enter.
 • Karta POPu / Fotogalerie: Nyní je možné přesouvat fotogalerie mezi jednotlivými POPy.
 • Duplicity u routovaných sítí: Systém kontroluje případné duplicity u routovaných sítí u služeb Internet a na routerech.
 • Nastavení / Tarify / Internet: Grafy přenosů u jednotlivých tarifů jsou nyní zobrazeny za všech situací.
 • Nastavení / Tarify / Internet: Na stránku se všemi grafy (po kliknutí na tlačítko Všechny) bylo přidáno tlačítko Zpět.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: Pokud je položka check_ruian_cz_address nastavena na 1, tak se v kompatibilních formulářích postupně kontrolují jednotlivá vyplněná pole adres oproti RÚIANu. Pokud je u některého pole nalezena hodnota, která není v RÚIANu, tak je dané pole označeno a je zobrazena příslušná hláška. Tato kontrola je určena pro české adresy (CZ lokalizace).
 • Nastavení / Ostatní / Kontakty: Tato záložka byla přesunuta na jiné místo v hlavním menu. Nyní se nachází zde: Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta / Kontakty.
 • Nastavení / Ostatní / SNMP OID / Importovat šablonu: Bylo odstraněno omezení importovaných položek. Nyní lze naimportovat i více než 32 položek.
 • Nastavení / Alerty: V šablonách alertů lze použít proměnnou $POP$.
 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: Záhlaví tabulky zůstává při scrollování stále zobrazené.
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle období: Sloupec Uhrazených faktur byl přejmenován na Uhrazených faktur a dobropisů.
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle skupin: Do tabulky byl doplněn sloupec Částečně uhrazeno. Sloupec Uhrazených faktur byl přejmenován na Uhrazených faktur a dobropisů.
 • Fakturace / Přehledy / Průběžné položky: Celá stránka byla přepsaná. Dříve obsahovala pouze nevyfakturované průběžné položky. Nyní obsahuje jak vyfakturované, tak nevyfakturované položky. Ve filtru Stav je možné si určit, které se mají zobrazovat. U každého záznamu je možné si zobrazit více detailů kliknutím na ikonu Oko.
 • Fakturace / Přehledy / Pohledávky / Pohledávky: Byla přidána možnost odeslat konkrétní fakturu klientovi.
 • Fakturace / Banka / FIO / Příchozí: Bylo opraveno pořadí měsíců ve filtrech. Byla upravena návratová stránka po ručním párování platby.
 • Fakturace / Banka / Email: Byl opraven filtr Den (možnost Všechny).
 • Fakturace / Nastavení / Šablony / Šablony faktur: Do formuláře byl přidán sloupec Sazba DPH. Defaultně se používá výchozí hodnota z nastavení systému. Pokud však do konkrétního pole napíšete jinou hodnotu, tak se použije tato hodnota.
 • Centrální sklad / Karty: Do tabulky a exportu byly přidány sloupce Celková prodejní cena, Celková nákupní cena, Poslední nákupní cena a Poslední naskladnění. Do nastavení stránky bylo přidáno nastavení exportu.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu / Přidat odpověď: Typ odpovědi je předvybrán dle typu u poslední položky v tiketu.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu / Historie: Do historie se nově zaznamenávají slučování tiketů.
 • Dashboard / Upozornění: Místo jednoho widgetu týkajícího se frekvencí v 5GHz pásmu je jich v Dashboardu zobrazeno hned několik (počet se liší dle používané lokalizace): Nepovolené frekvence 5GHz pásma, Indoor frekvence (pásmo 5150-5350 MHz), Zařízení v pásmu 5725 – 5850 MHz a Meteoradar frekvence 5Ghz pásma (jen CZ lokalizace).

ISPadmin 5.17

ISPadmin 5.17 stable

DATUM VYDÁNÍ: 19.04.2021

Pokud při aktualizaci nastane problém s MySQL, zkuste provést aktualizaci ještě jednou!

 • Karta klienta / Informace / Odeslat nastavení na email: Při vybrání šablony se nevyplnil text emailu. Opraveno.
 • Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní router / Upravit: Byl opraven text zobrazovaný v okně po kliknutí na tlačítko Uložit a aktualizovat konfiguraci routeru.
 • Byly opraveny odkazy na WiFi grafy a generování některých obrázků grafů.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Linux: Do nastavení byla přidána položka dhcp_lease_time, pomocí které je možné specifikovat čas zápůjčky v sekundách.
 • Byl upraven import pro Unicredit.

ISPadmin 5.17 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 08.04.2021

 • Karta klienta / Informace: Byla upravena validace emailových adres při odesílání emailů. Pokud je v poli pro emailovou adresu uvedeno více adres, tak lze současně použít všechny. Systém před odesláním zkontroluje správnost všech zadaných adres.
 • Karta klienta / Helpdesk: Bylo opraveno předvyplňování emailu klienta do pole Emailová adresa při vytváření nového tiketu.
 • Karta klienta / Zboží ze skladu / Přiřadit klientovi zboží: Bylo opraveno zobrazení tabulky se zbožím.
 • Portál klienta / Helpdesk: Byl odstraněn Server Error zobrazený v této záložce.
 • Hardware / Routery / Router status / Dashboard: Tabulka Ostatní služby nyní obsahuje i řádky pptp a l2tp. Dále byla přidána nová tabulka Přehled PPP secret na routerech. Tato nová data mohou napomoci zjistit případné podezřelé aktivity v síti.
 • Hardware / POPy / Propoje: Do seznamu propojů byl přidán sloupec Stav propoje.
 • Hardware / POPy / Přehled: Do fomuláře pro přidání nového POPu byly přidány nastavení Typ POPu a Důležitost POPu.
 • Hardware / POPy / Přehled: Ve formuláři pro vytvoření nového propoje byl checkbox Aktivní propoj přesunut pod nastavení zařízení.
 • Hardware / POPy / Přehled: Popisky propojů obsahují informace o propojených POPech a zařízeních a směru propoje (tooltip).
 • Karta POPu / Zařízení: Schéma propojení na POPu obsahuje informaci o stavu propoje (Online/Offline/Problém).
 • Hardware: Bylo opraveno generování odkazů u některých grafů.
 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení / ART exporty: Po kliknutí na pole Fakturační skupina se nezobrazila nabídka. Opraveno. (CZ lokalizace)
 • Plánování / Kalendář: Bylo opraveno načtení kalendáře při opětovném kliknutí na záložku Plánování.
 • Plánování / Přidat úkol: Bylo upraveno zobrazení kalendáře u položky Konec úkolu.
 • Plánování / Výkaz: Ve výkazu jsou zobrazena i řešení provedená jinými uživateli, než jsou ti, co jsou přiřazeni k daným úkolům.
 • Fakturace / Banka / Email: Při použití tlačítka Znovu spárovat nespárované platby se do parametrů propisují výchozí hodnoty. Po změně těchto hodnot se do parametrů propisují ty nové hodnoty.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Při uložení dokumentu ke klientovi se soubor uloží do záložky Dokumenty. Již se nezobrazuje v Ostatních dokumentech.
 • Helpdesk / Tikety / Vytvořit tiket a Přidat odpověď: Bylo opraveno propisování hodnot místo proměnných v SMS zprávách.

ISPadmin 5.17 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 25.03.2021

Seznam služeb Internet

 • Klienti / Internet
 • Do seznamu služeb Internet a exportů byly přidány sloupce Sleva, Název slevy, Paušální cena a Paušální cena pozn.
 • Do seznamu služeb Internet a exportů byl přidán sloupec Switch.
 • Nad tabulkou je nový filtr Switch.

Generování souboru u výpovědí

 • Karta klienta / Výpovědi
 • Při přidávání či editaci výpovědi je možné vygenerovat k výpovědi soubor, který si následně může klient zobrazit ve svém Portálu klienta (záložka Smlouvy), resp. který může uživatel klientovi odeslat emailem.
 • Za tímto účelem přibyl ve formuláři checkbox Vygenerovat soubor výpovědi.
 • Pokud není checkbox zaškrtnut, tak se nic negeneruje. Pokud ano, tak je potřeba zvolit název a vybrat konkrétní šablonu. Šablony lze vložit do systému v Nastavení / Smlouvy / Vlastní vzory.
 • Při uložení se na základě této šablony vygeneruje soubor.
 • Pokud již existuje u dané výpovědi nějaký vygenerovaný soubor, tak zvolením této možnosti dojde k jeho přegenerování.
 • V přehledu výpovědí je pak odkaz na daný soubor s možností jej odelat klientovi emailem.
 • Vygenerovaný soubor se zobrazuje i v přehledu v záložce Smlouvy.
 • Při mazání výpovědi s vygenerovaným souborem systém uživateli nabídne možnost smazat výpověď i soubor, nebo jen samotnou výpověď.

Přehled POPů

 • Hardware / POPy / Přehled
 • Pokud budete mít u POPu nastaven typ a typ důležitosti, tak se v mapě na této stránce zobrazí příslušný marker (ikona) a počet hvězd (viz sekce níže).
 • Pozice filtrů na stránce byla upravena.
 • Byly přidány filtry Stav POPu a Aktivita propoje. Filtr Aktivita propoje obsahuje možnosti z původního filtru Stav propoje. V upraveném filtru Stav propoje jsou nyní jiné možnosti: Online, Offline a Problém na propoji.
 • Nastavení filtrů je unikátní pro každého uživatele.
 • Byl přidán režim celé obrazovky (fullscreen mód), který lze aktivovat či deaktivovat pomocí příslušného tlačítka.
 • Do mapy byla přidána legenda.
 • Při prokliku z mapy do editace propoje dojde po kliknutí na tlačítko Uložit či Zpět k návratu do mapy.
 • Po kliknutí na ikonu Vrstvy se zobrazí další možnost filtrování. V mapě se zobrazuje signál antén.
 • Data v mapě se automaticky aktualizují dle nastavení automatic_refresh_time v Nastavení / Syst. nastavení / Obecné. Dle stejného nastavení se provádí i automatické aktualizace dat v Dashboardu.
 • Pomocí fulltextového vyhledávání je možné hledat POPy dle jejich názvu, názvu zařízení či IP adresy zařízení.
 • Pokud je vybrán konkrétní POP ve filtru POP, tak se zobrazí uprostřed mapy.
 • Zvýrazněný vybraný POP je nyní v mapě znázorněn pomocí černé ikony a je v popředí, pokud je na stejném místě více POPů.

Typy důležitosti POPů

 • Hardware / Nastavení / Typy důležitosti POPů
 • V tabulce jsou uvedeny tři typy důležitosti POPů. Defaultní názvy jsou Nízká, Střední a Vysoká. Tyto názvy však lze editovat, přičemž je potřeba se řídit váhou daného typu. Váha 1 = Nízká důležitost = 1 hvězda na mapě. Váha 2 = Střední důležitost = 2 hvězdy na mapě. Váha 3 = Vysoká důležitost = 3 hvězdy na mapě.
 • Tyto typy lze nastavit při přidávání nových POPů, resp. při editaci stávajících POPů. Nejedná se o povinnou položku.
 • Typy lze použít i pro filtraci.
 • V tabulce jsou uvedeny počty POPů s jednotlivými důležitostmi a prokliky do seznamů příslušných POPů.
 • Pro záložku Typy důležitosti POPů je potřeba mít příslušné oprávnění. Pokud ji v menu nevidíte, proveďte změnu nastavení svého účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.

Typy POPů

 • Hardware / Nastavení / Typy POPů
 • Na této stránce můžete přidávat, editovat či mazat typy POPů.
 • Jednotlivým typům můžete přiřadit konkrétní název a jednu z nabízených ikon, která potom je vidět na mapě.
 • Tyto typy lze nastavit při přidávání nových POPů, resp. při editaci stávajících POPů. Nejedná se o povinnou položku.
 • Typy lze použít i pro filtraci.
 • V tabulce jsou uvedeny počty POPů s jednotlivými typy a prokliky do seznamů příslušných POPů.
 • Pro záložku Typy POPů je potřeba mít příslušné oprávnění. Pokud ji v menu nevidíte, proveďte změnu nastavení svého účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.

Karta POPu

 • Karta POPu / Informace: Pokud je u POPu vybrán konkrétní kontakt ze systému jako pronajímatel, tak je v přehledu k dispozici nejen jeho jméno, ale i odkaz do Karty klienta.
 • Karta POPu / Zařízení: Ve schématu propojení zařízení na POPu je barevně znázorněn stav zařízení a POPů. Schéma taktéž obsahuje prokliky do mapy a do záložek Zařízení.
 • Karta POPu / Zařízení: Byla upravena tabulka se seznamem zařízení na daném POPu (změna pořadí sloupců, odstranění sloupce ID, změna zarovnání, nový sloupec Má propoje, grafické znázornění stavu, nezobrazování stavu při nevyplněné IP adrese).
 • Karta POPu / Zařízení: Na stránku byl přidán seznam všech propojů na daném POPu a seznam všech propojů na další POPy. K dispozici je proklik do editace či mazání.

Grafy

 • U grafů byl přidán odkaz na stránku obsahující výhradně konkrétní graf. Tento odkaz je například možné si uložit do prohlížeče pro rychlejší dohledání daného grafu.
 • Při stažení obrázku grafu se do souboru ukládá i popisek grafu, legenda a minimální, maximální a průběrné hodnoty.

Queue trees a přípojné body

 • Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní router / Nastavení / Queue trees: V nastavení můžete nově specifikovat omezení queue tree na konkrétní přípojný bod. Vyberete jednu z nabízených možností a kliknete na Přidat. Postupně lze přidat i několik přípojných bodů. Stejně tak je možné konkrétní body odstranit. Jakmile je vše hotovo, uložíte formulář.
 • V nastavení služby Internet je nabídka u položky Queue trees závislá na zvoleném přípojném bodu a na omezeních specifikovaných v nastavení queue trees.
 • Pokud není zvolen žádný přípojný bod, tak se v nabídce zobrazují jen queue trees bez omezení na jakýkoliv přípojný bod (pouze část Bez omezení na příp. bod).
 • Pokud je zvolen přípojný bod, tak se v nabídce mohou zobrazovat queue trees dvojího typu:
  • Queue trees s omezením na vybraný přípojný bod (část Omezení na příp. bod)
  • Queue trees bez omezení na jakýkoliv přípojný bod (část Bez omezení na příp. bod)
 • V případě vybraného přípojného bodu jsou tedy odfiltrovány všechny queue trees, které jsou omezeny na jiné přípojné body.

IPv6

 • Nastavení / Syst. nastavení / Mikrotik: Bylo přidáno nové nastavení mikrotik_Ipv6_Fw_Enable:
  • 0 = Neaplikují se pravidla do ipv6/firewall/filter.
  • 1 = Aplikují se pravidla do ipv6/firewall/filter.
 • Aplikace těchto pravidel vyžaduje, aby:
  • ipv6Enabled v Nastavení / Syst. nastavení / Obecné bylo nastaveno na 1,
  • na routeru byl přítomný balíček ipv6,
  • mikrotik_Ipv6_Fw_Enable bylo nastaveno na 1.
 • Aplikace pravidel mangle důležitých pro QoS IPv6 se řídí stejnými pravidly jako IPv4. Pravidla pro přesměrování provozu na informační stránky s důvodem pozastavení se u IPv6 vůbec nepoužívají, jelikož tato sekce není na MikroTiku pro IPv6 přítomna. Dochází pouze k zákazu provozu přímo v sekci filter.

Propisování FW pravidel do MikroTiků

 • Pokud je aktivní modemip_fw_use v Nastavení / Syst. nastavení / Obecné, tak se do DROP_NETWORKS v address listu MikroTiku nově propisují modemy, IP adresy pro instalaci modemů a klientů, IP adresy pro IP telefony / IPTV a IP adresy pro HW zařízení.
 • Doporučujeme zkontrolovat toto nastavení a v případě komplikací jej vypnout.
 • Další změnou je, že IP adresy zařízení připojených k routeru se propíší do FW jen v tom případě, že spadají do některé z routovaných sítí na routeru, případně některé sítě z jeho podřízených routerů.
 • Dříve se do povolených adres propisovaly i adresy zařízení, které nespadaly do žádné z DROP_NETWORKS.

Recyklační příspěvek

 • Nastavení / Číselníky / Centrální sklad / Typy zboží: U jednotlivých typů zboží si můžete nastavit recyklační příspěvek za jednotku zboží (pole Recyklační příspěvek). Hodnotu zadáváte buď bez DPH, nebo s DPH. Závisí to na nastavení cena_dph_typ ve Fakturace / Nastavení / Obecné. Pokud je nastavena 0, tak zadáváte hodnotu bez DPH. Pokud je nastavena 1, tak hodnotu s DPH.
 • Pokud máte v číselníku vyplněnu konkrétní hodnotu, tak ta se propíše do formuláře při přidávání nových položek daného typů do skladu.
 • Pokud chcete upravit hodnotu recyklačního příspěvku u existující položky, tak to můžete provést v editaci daného zboží.
 • Jakmile zboží přesunete ke klientovi a vytvoříte z něj průběžnou položku, tak systém v případě zadaného recyklačního příspěvku automaticky vytvoří další průběžnou položku, která bude ve formátu Recyklační příspěvek za: [Název položky, ke které se vztahuje].
 • Tyto průběžné položky pak můžete přidat na fakturu nebo se samy zahrnou na fakturu při hromadném generování faktur.

Proměnné týkající se rychlostí

 • Stávající proměnné $DOWNLOAD$ a $UPLOAD$ byly doplněny o několik dalších proměnných týkajících se rychlostí.
 • $DOWNLOAD$ = Download rychlost nastavená u tarifu v kbps
 • $UPLOAD$ = Upload rychlost nastavená u tarifu v kbps
 • $DOWNLOAD_MBPS$ = Download rychlost nastavená u tarifu v Mbps
 • $UPLOAD_MBPS$ = Upload rychlost nastavená u tarifu v Mbps
 • $DOWNLOAD60P$ = 60 procent download rychlosti nastavené u tarifu v kbps (běžně dostupná rychlost)
 • $UPLOAD60P$ = 60 procent upload rychlosti nastavené u tarifu v kbps (běžně dostupná rychlost)
 • $DOWNLOAD60P_MBPS$ = 60 procent download rychlosti nastavené u tarifu v Mbps (běžně dostupná rychlost)
 • $UPLOAD60P_MBPS$ = 60 procent upload rychlosti nastavené u tarifu v Mbps (běžně dostupná rychlost)
 • $DOWNLOAD30P$ = 30 procent download rychlosti nastavené u tarifu v kbps (minimální rychlost)
 • $UPLOAD30P$ = 30 procent upload rychlosti nastavené u tarifu v kbps (minimální rychlost)
 • $DOWNLOAD30P_MBPS$ = 30 procent download rychlosti nastavené u tarifu v Mbps (minimální rychlost)
 • $UPLOAD30P_MBPS$ = 30 procent upload rychlosti nastavené u tarifu v Mbps (minimální rychlost)
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: V položce bitrate_unit lze nastavit jednotku pro bitrate, která se použije pro převody rychlostí: 0 = kbit/s (= 1000 bit/s), 1 = Kibit/s (= 1024 bit/s).
 • Tyto proměnné lze využít ve smlouvách.

Proměnné týkající se RÚIANu (CZ lokalizace)

 • $CLIENT_ADDRESS_RUIAN_CODE$ = RÚIAN kód korespondenční adresy klienta
 • $CLIENT_DIFFERENT_ADDRESS_RUIAN_CODE$ = RÚIAN kód odlišné adresy klienta. Pokud není u klienta zadána odlišná adresa, použije se RÚIAN kód korespondenční adresy klienta. Pokud je u klienta zadána odlišná adresa, tak se použije její RÚIAN kód.
 • $INTERNET_ADDRESS_RUIAN_CODE$ = RÚIAN kód adresy služby Internet. Pokud není u služby zadána odlišná instalační adresa, použije se RÚIAN kód korespondenční adresy klienta. Pokud je u služby zadána odlišná instalační adresa, tak se použije její RÚIAN kód.
 • $DVBC_ADDRESS_RUIAN_CODE$ = RÚIAN kód adresy služby DVBC. Pokud není u služby zadána odlišná instalační adresa, použije se RÚIAN kód korespondenční adresy klienta. Pokud je u služby zadána odlišná instalační adresa, tak se místo proměnné nepropíše nic, protože zde není RÚIAN kód dostupný.
 • $CATV_ADDRESS_RUIAN_CODE$ = RÚIAN kód adresy služby CATV. Pokud není u služby zadána odlišná instalační adresa, použije se RÚIAN kód korespondenční adresy klienta. Pokud je u služby zadána odlišná instalační adresa, tak se místo proměnné nepropíše nic, protože zde není RÚIAN kód dostupný.
 • $UNIVERSAL_ADDRESS_RUIAN_CODE$ = RÚIAN kód adresy obecné služby. Pokud není u služby zadána odlišná instalační adresa, použije se RÚIAN kód korespondenční adresy klienta. Pokud je u služby zadána odlišná instalační adresa, tak se použije její RÚIAN kód.
 • $MOBILE_ADDRESS_RUIAN_CODE$ = RÚIAN kód adresy služby Mobil. Pokud není u služby zadána odlišná instalační adresa, použije se RÚIAN kód korespondenční adresy klienta. Pokud je u služby zadána odlišná instalační adresa, tak se místo proměnné nepropíše nic, protože zde není RÚIAN kód dostupný.
 • $IPTV_ADDRESS_RUIAN_CODE$ = RÚIAN kód adresy služby IPTV. Pokud není u služby zadána odlišná instalační adresa, použije se RÚIAN kód korespondenční adresy klienta. Pokud je u služby zadána odlišná instalační adresa, tak se použije její RÚIAN kód.
 • $VOIP_ADDRESS_RUIAN_CODE$ = RÚIAN kód adresy služby VoIP. Pokud není u služby zadána odlišná instalační adresa, použije se RÚIAN kód korespondenční adresy klienta. Pokud je u služby zadána odlišná instalační adresa, tak se použije její RÚIAN kód.
 • Tyto proměnné lze využít například ve smlouvách. Aby se mohly proměnné správně propsat, je nezbytné, aby bylo z příslušného formuláře jasné, o jakého klienta a o jakou službu jde. Jinak nebude propsání konkrétních hodnot možné.

Viditelnost typů úkolů

 • Nastavení / Číselníky / Plánování / Typy úkolů
 • Do tabulky byl přidán nový sloupec Viditelnost. Pomocí ikon v tomto sloupci lze nastavit viditelnost jednotlivých typů úkolů.
 • Pokud je viditelný pouze jeden typ úkolů, nelze jej zneviditelnit. Je tam pouze zašedlá ikona oka.
 • Při přidávání úkolů jsou nabízeny pouze ty typy úkolů, které jsou nastaveny jako viditelné.
 • Při editaci jsou taktéž nabízeny pouze viditelné úkoly. Avšak v případě, že je u úkolu nastaven typ úkolu, který již není viditelný, tak ten zůstává u úkolu nastaven.
 • Při vytváření souvisejícího úkolu s předvyplněným formulářem se v takovém případě nepřenese nastavení typu úkolu.
 • V přehledech úkolů lze filtrovat pomocí všech typů úkolů, i těch, které jsou nyní neviditelné.

Kalendář

 • Plánování / Kalendář
 • Bylo upraveno grafické znázornění půlhodinových úkolů.
 • Kalendář se každou minutu automaticky aktualizuje. Pokud je otevřené pop-up okno úkolu, tak k aktualizaci nedojde.
 • Bylo opraveno zobrazování času při přesunu úkolu v Kalendáři.

Filtrace úkolů dle času

 • Plánování / Přehled úkolů
 • Na stránce přibyly dva nové filtry: Začátek úkolů od a Začátek úkolů do. Pomocí těchto filtrů si můžete nechat zobrazit jen úkoly, jejichž začátek se pohybuje v uvedeném časovém rozmezí.
 • Tuto možnost filtrace je možné použít pouze v případě, že nepoužíváte filtraci pomocí kalendáře. Pokud máte vybraný konkrétní den v kalendáři, tak jsou oba výše zmíněné filtry neaktivní. Pokud je chcete použít, musíte kliknout na možnost Vymazat, která je pod kalendářem.
 • Jakmile zadáte rozmezí, tak klikněte na tlačítko Hledej. Následně se vám dole zobrazí přehled úkolů splňující stanovená kritéria.
 • Takto vyfiltrované úkoly si můžete vyexportovat pomocí tlačítka CSV.

Propojení tiketů s úkoly

 • U úkolů lze provést propojení s tikety a naopak.
 • Plánování:
  • Propojení lze provést v editaci úkolu, v náhledu úkolu i v pop-up okně v kalendáři.
  • Po kliknutí na tlačítko Propojit s tiketem se objeví okno, ve kterém si můžete vyhledat potřebné tikety a označit. Při uložení dojde k propojení daného úkolu s vybraným tiketem či vybranými tikety.
  • V přehledu úkolů je nový sloupec, pomocí kterého si můžete nechat zobrazit související tikety.
  • V náhledu úkolu je taktéž uveden seznam souvisejících tiketů s možností prokliku do nich. V seznamu souvisejících tiketů máte také možnost propojení zrušit.
  • V seznamech souvisejících tiketů jsou zobrazeny pouze ty, na které má daný uživatel oprávnění.
 • Helpdesk:
  • V detailu tiketu je nové tlačítko Úkoly.
  • Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí seznam souvisejících úkolů se základními informacemi o nich.
  • V tomto seznamu jsou dostupné prokliky do náhledů jednotlivých úkolů a je tu i možnost odstranit propojení s konkrétními úkoly.
  • Dále je tu možné provést propojení s již existujícím úkolem (Akce / Propojit s úkolem) nebo vytvořit úplně nový související úkol (Akce / Přidat úkol).

Vytváření tiketů

 • Helpdesk / Tikety / Vytvořit tiket
 • Jakmile se zadá do pole Klient jméno klienta, tak se zobrazí položky odpovídající tomuto jménu spolu s kontaktními údaji a adresou pro případné rozlišení klientů se stejným jménem.
 • Po vybrání konkrétního klienta se vedle pole objeví ikona pro proklik do Karty klienta.
 • V případě, že má klient zápornou bilanci, tak se objeví její hodnota pod tímto polem.
 • Navíc se zde zobrazí i případné poznámky s upozorněním zadané v Kartě klienta. Pokud je poznámka příliš dlouhá, tak si ji lze celou zobrazit najetím myší na ni.

Slučování tiketů

 • V současnosti lze slučovat tikety v detailu konkrétního tiketu (Akce / Sloučit s tiketem, pro 2 tikety) či hromadně v přehledu tiketů (Hromadná akce / Sloučit s tiketem, pro 2 a více tiketů).
 • Při slučování tiketů v detailu tiketu zůstane aktuální tiket a vybraný tiket je do něj začleněn. Spolu s jednotlivými zprávami se do aktuálního tiketu přiřadí i poznámky a štítky z vybraného tiketu. Pokud mají oba tikety koncept a/nebo naplánované připomenutí, zobrazí se hláška, která uživatele informuje o tomto stavu a o dalším postupu. Uživatel ji může potvrdit nebo se vrátit zpět. Pokud je koncept či připomenutí jen u jednoho z těchto tiketů, tak je použit i u výsledného tiketu.
 • Při slučování tiketů v přehledu tiketů je možné si vybrat, do kterého tiketu budou všechny vybrané tikety začleněny. Spolu s jednotlivými zprávami se do výsledného tiketu přiřadí i poznámky a štítky ze všech vybraných tiketů. Pokud je koncept zaznamenán u více než jednoho z vybraných tiketů, tak je možnost zvolit si, který koncept bude použit u výsledného tiketu. Pokud není zvolen žádný, tak se použije koncept z vybraného tiketu (pokud existuje). Pokud je koncept jen u jednoho z těchto tiketů, tak je použit i u výsledného tiketu. Pokud má více než jeden tiket naplánované připomenutí, tak se použije připomenutí z vybraného tiketu. Pokud je připomenutí jen u jednoho tiketu, tak se použije to.

Přeposílání zpráv

 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu
 • V detailu tiketu přibylo nové tlačítko Přeposlat.
 • Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí celá sekce pro přeposlání zpráv.
 • Do pole Komu lze zadat jednu nebo více emailových adres, na které se mají zprávy z daného tiketu odeslat.
 • Checkbox Přiložit všechny zprávy je defaultně zaškrtnutý, což znamená, že se odešlou všechny zprávy z daného tiketu.
 • Pokud je checkbox Přiložit všechny zprávy odškrtnut, tak se zobrazí přehled všech zpráv v tiketu s možností si označit jen ty, které chcete přeposlat.
 • Checkbox Včetně příloh z vybrané předchozí komunikace je defaultně také zaškrtnutý, což znamená, že se odešlou i přílohy u vybraných zpráv.
 • K přeposílaným zprávám lze přidat i další text (Doplňující text) a přílohu (Přílohy).
 • Kliknutím na Odeslat dojde k přeposlání vybraných zpráv.

Hromadné akce s tikety

 • Helpdesk / Tikety / Hromadná akce
 • U akce Změnit oddělení byla přidána možnost specifikovat stav, který bude použit, pokud na cílovém oddělení není konkrétní stav tiketu povolen.
 • Do menu byla přidána nová akce Změnit vlastnosti tiketu:
  • Tato akce je dostupná pouze tehdy, když je vybráno konkrétní oddělení v bočním menu.
  • Lze pomocí ní změnit vlastníka, stav a prioritu tiketů.
  • Dále je možné pomocí ní přidat či odebrat jeden nebo více štítků.
 • Do menu byla ještě přidána nová akce Doplnit štítky. Po potvrzení této akce systém prohledá klienty přirazené u vybraných tiketů a případně doplní štítky, které jsou u těchto klientů zadané a které mají nastaveno Přiřazovat k tiketu.

Typ tiketu Osobní návštěva

 • Helpdesk / Tikety / Vytvořit tiket: Byla přidána možnost vytvořit nový typ tiketu: Osobní návštěva.
 • Tento typ tiketu slouží pro evidenci osobních návštěv klienta.
 • Je možné si do něj zadat obsah návštěvy a případné přílohy.

Šablony pro další typy tiketů

 • Helpdesk / Nastavení / Šablony: Na této stránce si nyní lze vytvářet šablony nejen pro tikety typu Email, ale i pro tikety typu SMS, Telefon a Osobní návštěva.
 • Jednotlivé typy šablon jsou v tomto přehledu rozlišeny graficky.
 • Při vytváření konkrétního typu tiketu už jsou pak nabízeny jen příslušné šablony (tlačítko Šablony).

Poznámky u tiketů

 • Při vytváření nového tiketu lze rovnou zadat poznámku, která se po odeslání/uložení propíše k danému tiketu.
 • Při práci s konceptem si lze připravit poznámky, které se po použití daného konceptu propíšou k tiketu.
 • V konceptu jsou zobrazeny jak případné existující poznámky, tak i připravené poznámky.

Proměnné u tiketů

 • Při vytváření nových tiketů a odpovědí je ve formuláři nově k dispozici tlačítko Proměnné. Stejné tlačítko je k dispozici i v nastavení šablon.
 • Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí seznam dostupných proměnných, které je možné v textu použít.
 • Po kliknutí na konkrétní proměnnou se tato proměnná přidá do textu.
 • V této verzi jsou dostupné čtyři proměnné týkající se klienta. V dalších verzích budou postupně přidávány další proměnné.
 • Aby se místo nich mohly při odeslání doplnit konkrétní hodnoty, je potřeba, aby systém věděl, o kterého klienta jde.

Optimalizace stránek

 • Klienti / Kontakty
 • Klienti / Internet
 • Fakturace / Přehledy / Reverse charge

Další změny

 • Klienti / Kontakty / Přidat kontakt či Karta klienta / Informace / Upravit: Při použití funkce Insolvenční rejstřík se v případě potřeby automaticky převede nesprávně zadané datum do správného formátu. (CZ lokalizace)
 • Klienti / IPTV: Do seznamu služeb IPTV a exportů byly přidány sloupce Sleva, Název slevy, Paušální cena a Paušální cena pozn.
 • Karta klienta: Do bočního menu v Kartě klienta bylo přidáno ID klienta.
 • Karta klienta / Statistiky Internetu: Do statistik byly přidány grafy z 60Ghz zařízení.
 • Karta klienta / Aktivní služby: U každé aktivní služby je nyní uvedeno, kdo a kdy naposledy službu změnil. Pokud u této položky nejsou data uvedena, tak to znamená, že buď nedošlo ke změně služby, nebo že před přidáním této nové funkce nebyla tato data v systému logována. V druhém zmíněném případě se tam data propíší až při další změně.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Přidat službu: Pokud byl při přidávání služby vybrán dealer, tak nedošlo k jeho uložení. Opraveno.
 • Karta klienta / Fakturace / Přeplatky: Prokliky do importů byly opraveny.
 • Karta klienta / Fakturace / Platební kalendář: Bylo upraveno generování částek v platebním kalendáři.
 • Karta klienta / Fakturace / Platební kalendář: Do sloupce Název služby se standardně propisuje název konkrétní služby. Pokud není název u služby vyplněn, tak se do tohoto sloupce nově uvede typ služby.
 • Karta klienta / Helpdesk: U tlačítka Koncepty je zobrazen v závorce počet dostupných konceptů.
 • Portál klienta: V Portálu klienta si lze nově zobrazit grafy přenesených dat za jednotlivé dny.
 • Portál klienta: V Portálu klienta nyní může klient odpovídat na všechny tikety, ne pouze na ty, které jsou v defaultním oddělení pro tikety z Portálu klienta. Dále bylo upraveno parsování těchto tiketů a odkazy v notifikacích.
 • Hardware / POPy / Propoje / Přidání nového propoje a Hardware / POPy / Přehled / Vytvořit nový propoj: Není vyžadováno vyplnění pole Název propoje. Pokud není pole vyplněno, tak se název vygeneruje automaticky ve formátu Propoj #[ID propoje], tedy např. Propoj #100.
 • V selectboxech POP napříč systémem jsou jednotlivé POPy seřazeny dle abecedy.
 • Nastavení / Tarify / Internet: Na stránku byla přidána možnost exportu tarifů do CSV pro účely ČTÚ. Exportovány jsou pouze aktivní tarify. Při exportu není brán zřetel na použité filtry. Soubor je vygenerován na základě vzoru od ČTÚ. Jsou v něm vyplněny pouze sloupce, pro které má systém potřebná data (název, cena, rychlosti, FUP). Zbytek dat je nutné doplnit do souboru dodatečně. Při přepočítávání rychlostí je použito nastavení bitrate_unit z Nastavení / Syst. nastavení / Obecné. (CZ lokalizace)
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: V seznamu přibyla položka di_hide_sensitive_data. Pomocí tohoto nastavení můžete skrýt koncová zařízení, WiFi karty, kabelové modemy, přípojné body, data za měsíc, FUP, IP adresy, MAC adresy a grafy v Portálu dealera. Defaultně jsou tato data zobrazena. V případě potřeby toto nastavení změňte.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Zálohování: Pokud je v sekci FTP zálohy zaškrtnut checkbox Secure FTP (zabezpečený přenos dat), tak se pod ním objeví nová možnost nastavení používané TLS verze.
 • Nastavení / Číselníky / IP rozsahy / IPv6 prefixy: Do pole Maska lze zadat hodnoty od 28 do 48.
 • Nastavení / Číselníky / Centrální sklad / Typy zboží: Nad tabulku se seznamem typů zboží byly přidány filtry pro jednotlivé sloupce.
 • Nastavení / Aktivní služby / IPTV / Ceník: Na stránce je uveden čas poslední synchronizace ceníku a jméno uživatele, který tuto synchronizaci spustil.
 • Nastavení / Aktivní služby / IPTV / Synchronizace: Na stránce je uveden čas poslední synchronizace IPTV služeb a jméno uživatele, který tuto synchronizaci spustil.
 • Statistiky / Stat. serveru / Emaily / Historie: Pomocí filtru Datum vložení je možné filtrovat zobrazené emaily dle jednotlivých dnů. Je potřeba vybrat v kalendáři konkrétní datum a následně kliknout na tlačítko Hledej.
 • Fakturace / Faktury / Faktury / Exportovat faktury: Do seznamu exportů byla přidána jiná verze exportu faktur do MK-Softu (SK lokalizace).
 • Fakturace / Banka / Email: Při prokliku do detailu nespárované platby se na stránce zobrazí příslušný email pro ulehčení párování.
 • Fakturace / Banka / Email: Bylo upraveno vyčítání dat z emailů z KB.
 • Fakturace / Nastavení / Předkontace / Předkontace: Nyní již není nutné, aby název i samotná předkontace byly unikátní. Unikátnost je vyžadována pouze u názvu.
 • Centr. sklad / Sklad / Upravit položku: Při změně druhu zboží dojde k automatickému vyčtení příslušných typů zboží.
 • Centr. sklad / Karty: Ve sloupci Počet bylo upraveno zobrazení počtů v případě různých jednotek. Byly taktéž upraveny exporty.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Byl mírně přepracován vzhled jednotlivých zpráv v rámci tiketu.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Pokud je u tiketu vybrán konkrétní klient a pokud má tento klient zápornou bilanci, tak se tato informace objeví v detailu tiketu. V detailu se také objeví případné poznámky s upozorněním zadané v Kartě klienta. Pokud je poznámka příliš dlouhá, tak si ji lze celou zobrazit najetím myší na ni.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Pokud existuje související koncept, tak je při vytváření zprávy ve formuláři zobrazeno tlačítko pro proklik do tohoto konceptu, kde je možné ho editovat.

ISPadmin 5.16

ISPadmin 5.16 stable

DATUM VYDÁNÍ: 23.02.2021

 • Karta klienta / Aktivní služby / Přidat službu / IPTV: Při vybrání obecné služby IPTV již není vyžadováno, aby uživatel vybral základní balíček. Byla také upravena detekce základního balíčku u IPTV služeb.
 • Byla modifikována synchronizace SledováníTV a bylo upraveno automatické vytváření IPTV služeb u klientů.
 • Hardware / POPy / Všechny / Přidání nového POPu: Byl ošetřena chybová hláška, která se zobrazovala při vybrání konkrétního kontaktu v poli Pronajímatel.
 • Hardware / POPy / Přehled: Renderer map byl změněn na Canvas Renderer.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Mikrotik: Byla přidána nová položka nastavení mikrotik_Enable_InfoPage. Týká se info pages a jejich propisování do MikroTiků. Pokud je nastavena na 1 (defaultní nastavení), tak se skript zapisuje do MikroTiků. Pokud je nastavena na 0, tak se skript nezapisuje do MikroTiků, resp. se maže původní skript.

ISPadmin 5.16 beta3

DATUM VYDÁNÍ: 11.02.2021

Export ART202 (CZ lokalizace)

 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: Do tabulky na stránce (konkrétně do sekcí WIFI, Kabel, FTTB, FTTH a FTTx) byly přidány nové řádky: ≥ 100 Mbit/s < 1 Gbit/s a ≥ 1 Gbit/s. Jelikož se data do tabulky generují automaticky 1. den v měsíci, tak platí, že pokud provedete upgrade v únoru, tak se poprvé vygenerují 1. března 2021, a pokud provedete upgrade až v březnu, tak 1. dubna 2021. V předchozích obdobích nebudou uvedena data (0), protože v té době dané řádky v tabulce neexistovaly. Data v tabulce jsou aktuální ke dni jejich vygenerování.
 • Samotný export pro formulář ART202 je dostupný pod tlačítkem ART exporty. Pokud toto tlačítko na stránce nevidíte, zkontrolujte si nastavení svého účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: Oprávnění Export (CSV, PDF) pro stránku Podle připojení.
 • Aby se mohla do exportu správně doplnit data do nových sloupců Síť VHCN a Standard DOCSIS 3.1 a vyšší, je potřeba provést příslušná nastavení:
  • Nastavení / Číselníky / Klienti / Typy služeb: Zde je dostupný checkbox Síť VHCN. Služba, u které je nastaven tento typ, bude mít pro účely exportu daný příznak.
  • Nastavení / Syst. nastavení / CATV / Modem templ.: Zde lze vybrat pro šablony kabelových modemů konkrétní standard DOCSIS. Podle toho, jaká šablona je u služby kabelového internetu vybrána, jí je přiřazen příznak pro účely exportu.
 • Data v CSV exportu pro ART202 jsou aktuální ke dni jejich vygenerování.

Další změny

 • Karta klienta / Informace: Do PDF souboru s nastavením služeb byla u download a upload rychlosti doplněna jednotka.
 • Karta POPu: Nyní je zde možné vytvořit propoj mezi dvěma zařízeními různého typu, které mají stejné ID.
 • Byla ošetřena situace, kdy se ze zařízení vrátí ping s příznakem Malformed.
 • Byl opraven zápis Unexpected reboot záznamů v Historii.
 • Nastavení / IP pools / IP pool NAT: Do pole Pozice první nabízené IP je možné zadat 0 i poslední pozici.
 • Plánování / Kalendář: Bylo upraveno zobrazení úkolů končících o půlnoci.
 • Fakturace / Přeplatky / Přeplatky: Byl přepracován a optimalizován přehled přeplatků. Taktéž byly upraveny dostupné exporty. Nyní se přeplatky zobrazí v kompaktním módu a u každého z nich je možné si kliknout na ikonu Oko pro zobrazení detailů.
 • Helpdesk / Tikety: Bylo opraveno zobrazení příchozích SMS v Helpdesku.

ISPadmin 5.16 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 04.02.2021

SledováníTV

 • Byla přidána podpora pro nový obchodní model: jeden balíček pro všechna zařízení. S balíčkem pro všechny STB bude umožněno přidat libovolný typ STB.
 • Byla upravena synchronizace STB se SledováníTV: ISPadmin na straně SledováníTV nesmaže u služeb neexistující STB, ale naopak ho v ISPadminu vytvoří.
 • Byla přidána podpora pro více základních služeb: Po přidání dalších základních balíčků pro služby typu SledováníTV v nastavení IPTV tarifů vám bude umožněn výběr základního balíčku při editaci služby IPTV. API kódy základních balíčků vám sdělí SledováníTV.

POPy

 • Hardware / Switche: Na stránku byl přidán nový filtr POP. Pomocí něj si můžete (mimo jiné) zobrazit switche bez zadaného POPu.
 • Hardware / POPy / Všechny: Do tabulky byl přidán sloupec Počet propojů, v němž je uvedeno, v kolika propojích figuruje daný POP. Lze použít řazení, takže si můžete jako první zobrazit POPy s 0 propoji. Po kliknutí na konkrétní hodnotu se dostanete do přehledu relevantních propojů.
 • Hardware / POPy / Všechny: Odkazy na mapy jsou generovány na základě zadaných GPS souřadnic.

Dashboard

 • Přijaté SMS zprávy: Kromě pop-upu, který se zobrazuje po najetí myší na text zprávy, si lze celý text jednotlivých zpráv zobrazit i kliknutím na konkrétní řádek. Po kliknutí se text objeví. Po dalším kliknutí zmizí. Je možné zobrazit či skrýt texty všech zpráv (ikona Oko v záhlaví tabulky).
 • Byla vyřešena situace, kdy nedocházelo po přihlášení ke správnému načtení Dashboardu.
 • U přesouvatelných widgetů se nyní v místě, pomocí kterého lze widget přesunout, zobrazuje grab cursor. U většiny widgetů jde o místo obsahující nadpis. U alertů a info widgetů jde o celý widget. Tato změna umožňuje z většiny widgetů kopírovat data.

Další změny

 • Klienti / VoIP: Byla opravena tabulka zobrazená v případě použití funkce Zobrazit další IP telefony.
 • Karta klienta / Informace / Odeslat email a Odeslat nastavení na email: Byla opravena chyba při odesílání emailů s vlastní emailovou adresou.
 • Karta klienta / Statistiky Internetu: Bylo upraveno vyčítání čísel portů na switchích v případě použití funkce Nezobrazovat.
 • Hardware / Routery / Všechny: Při přidávání servisního zásahu na routeru je předvybrána kategorie Úkol na routeru, kterou nelze změnit.
 • Fakturace / Banka / Raiffeisenbank: Byla opravena chyba při ručním párování platby s fakturou při použití haléřového vyrovnání.
 • PDF upomínky: Bylo opraveno zobrazování textů upomínek dělených do odstavců.
 • Helpdesk / Tikety: Byl opraven syntax error zobrazený při použití vlastního filtru.
 • Helpdesk / Nastavení / Oddělení: Do tabulky byl přidán sloupec Používáno pro příchozí SMS.

ISPadmin 5.16 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 22.01.2021

Dashboard

 • Pokud se vám po updatu na novou verzi nezobrazí Dashboard správně (zobrazí se např. prázdná stránka), vymažte cache svého prohlížeče!
 • Nadpisy stránek odpovídají popiskům záložek.
 • Nastavení stránek bylo přemístěno z bočního menu k nadpisům (ikona s ozubenými kolečky).
 • V daném nastavení si můžete určit, které widgety se mají zobrazovat a které ne, a jaká má být pozice jednotlivých sekcí na stránce.
 • Pokud nebude v konkrétní záložce ani jeden widget aktivní, tak sice záložka zůstane viditelná, ale zobrazí se hláška Nemáte aktivovaný žádný widget nebo nebyla nalezena žádná data pro tuto záložku.
 • Pro widgety Systémové informace a Moduly je nově potřeba mít zaškrtnutý checkbox Informace o licenci v sekci Práva pro Dashboard (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři).
 • Ve widgetu Moduly jsou uvedeny bližší informace o využívání modulů IPTV a GPON.
 • Pro widgety Přehled služeb a Přehled služeb Internet je nově potřeba mít zaškrtnutý checkbox Informace o službách v sekci Práva pro Dashboard (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři).
 • Ve widgetu Přehled služeb je u služeb Internet a IPTV uveden rozpis na jednotlivé typy.
 • V záložce Přehled jsou nyní všechny widgety ze všech záložek kromě Upozornění, ať jsou veškeré potřebné informace k dispozici na jedné stránce.
 • U widgetu Přijaté SMS zprávy se při najetí myší na zprávu ve sloupci Text zobrazí celý text zprávy.
 • Widget Shody v insolvenčním rejstříku: Sloupec s ID byl zúžen. Jména klientů byla zarovnána doleva. Byl přidán sloupec Dlužná částka, ve kterém jsou uvedeny dluhy klientů ze systému. Pokud není dluh nulový, tak je jeho hodnota zvýrazněna červenou barvou. (CZ lokalizace)
 • Do nové záložky Administrativa byly zařazeny widgety Nepřečtené tikety, Úkoly a Interní zprávy.
 • Do záložky Síť byly přidány widgety Vysoké zatížení CPU routerů a Nagios notifikace.
 • V záložce Finance bylo opraveno zobrazení dat za vybrané období.

IPv6

 • Do systému byla přidána první verze evidence IPv6 u služeb. Ta se bude dále rozvíjet.
 • Pro zapnutí evidence je nejprve nutné aktivovat nastavení ipv6Enabled v Nastavení / Syst. nastavení / Obecné.
 • Poté je potřeba zadat rozsahy do nového číselníku v Nastavení / Číselníky / IP rozsahy, který je určen pro IPv6 (IPv6 prefixy).
 • Následně je nutné zadat rozsahy do seznamu routovaných sítí na konkrétních routerech (Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní router / Nastavení / Routované sítě).
 • Nakonec se provede nastavení u konkrétních služeb.

Nový způsob vyčítání dat z routerů MikroTik

 • Vyčítání dat z routerů typu MikroTik bylo přepracováno a optimalizováno pro výkon. Vyčítání tak vytěžuje systém v minimální možné míře jak po stránce obsazenosti paměti RAM, tak po stránce vytížení procesoru.
 • Jednotlivé routery se nyní zpracovávají efektivněji a obsazují jen jedno jádro CPU a to vytěžují jen kolem 50 %.
 • Celkově se tak 10x zrychlil proces vyčítání, přičemž se zatížení CPU snížilo na 20 % původní hodnoty obsazené tímto procesem.
 • Z důvodu maximální efektivity jsme jako jediný komunikační kanál zvolili API(SSL).
 • SSH a SNMP se i nadále používají v procesu updatování routeru, ale již nejsou potřebné pro vyčítání dat.
 • Pokud nebude na MikroTiku funkční API(SSL), nebudou ani dostupná data! Překontrolujte si tedy funkčnost API(SSL) na všech routerech MikroTik!
 • Součástí této verze je i vypnutí podpory RRD a Ramdisku pro RRD grafy a uvolnění této paměti pro běžnou práci Linuxu. Vypnutím podpory RRD se uvolní systémové prostředky dříve použité pro velké objemy zápisů do množství malých datových souborů obsahujících RRD strukturu.

Příchozí SMS v Helpdesku

 • Helpdesk / Nastavení / Oddělení: V nastavení oddělení lze zaškrtnout checkbox Použít pro příchozí SMS.
 • Pokud je tato možnost zaškrtnuta, tak se evidují příchozí SMS od klientů v tomto oddělení na Helpdesku.
 • Při přijetí SMS zprávy se automaticky vytvoří nový SMS tiket.
 • Tuto možnost lze zaškrtnout pouze u jednoho oddělení.
 • Pokud je to možné, tak systém automaticky přiřadí příslušného klienta v nastavení tiketu. Systém kontroluje telefonní čísla uvedená v Kartě klienta.

Přílohy v tiketech

 • U obrázkových příloh ve formátech JPG, JPEG, PNG a GIF si lze po kliknutí na název nechat zobrazit náhled obrázku v okně bez nutnosti stahování do počítače.
 • Obrázek si lze takto otevřít, pokud je název přílohy (odkaz) aktivní, tedy pokud je modrý a lze na něj kliknout. V ostatních případech je název přílohy černý a nelze ji takto otevřít.
 • U příloh ve formátu PDF se po kliknutí na název zobrazí daný dokument v další záložce.
 • Pokud se jedná o soubory v jiném formátu, tak je lze standardně stáhnout do počítače a tam prohlédnout. K tomu slouží ikona Stáhnout.
 • Pokud chcete soubor přesunout k přiřazenému klientovi, tak máte k dispozici další ikonu, která slouží buď k přesunutí dokumentu do Karta klienta / Dokumenty nebo obrázku do Karta klienta / Fotogalerie.

Šablony emailů s přiloženými dokumenty

 • Nastavení / Ostatní / Šablony emailů
 • Ve formuláři je možné si u položky Přiložené dokumenty vybrat soubory ze záložky Ostatní / Dokumenty, které mají být spárovány s danou šablonou.
 • V přehledu šablon je pak nový sloupec Přiložené dokumenty, v němž jsou uvedeny spárované dokumenty a odkazy na ně.
 • Pokud chcete odeslat obecný email (Karta klienta / Informace / Odeslat email), smlouvu (Karta klienta / Smlouvy / Odeslat smlouvu klientovi) nebo hromadný email (Ostatní / Hromadné / Email) a zvolíte šablonu s přiloženými dokumenty, tak se tyto dokumenty automaticky označí v sekci Ostatní dokumenty pro odeslání.

Omezené vyhledávání klientů a služeb

 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři
 • U položky Omezené vyhledávání (Klienti) přibyla možnost Maximální počet výsledků.
 • Do příslušného pole můžete zadat maximální počet výsledků, který se má zobrazovat v přehledech klientů a služeb v záložce Klienti.
 • Pokud například zadáte hodnotu 100, tak to znamená, že uvidíte jen 100 položek (100 klientů, 100 služeb Internet atd.).
 • V takovém případě je na konci tabulky uvedena informace o omezeném zobrazení. Uživatel je vyzván k upřesnění zadání.
 • Toto omezení je možné kombinovat s již existujícím nastavením Minimální počet znaků.

POPy

 • Hardware / Routery / Všechny: Ve filtru POP přibyla možnost Bez POPu, pomocí které si můžete nechat zobrazit routery bez POPu.
 • Hardware / POPy / Všechny: Byla provedena optimalizace výpisu POPů.
 • Hardware / POPy / Všechny: Byla přidána kontrola duplicity názvu POPu. Pokud je duplicita nalezena, tak se zobrazí okno, ve kterém si můžete vybrat, zdali se vrátíte zpět do formuláře nebo potvrdíte uložení formuláře.
 • Hardware / POPy / Všechny: Při vyplňování adresy je jediné povinné pole GPS. Systém tedy nevyžaduje vyplnění kompletní adresy. Pokud nejsou vyplněny souřadnice, příslušné pole je zvýrazněno červenou barvou.
 • Hardware / POPy / Přehled: Statusy POPů jsou označeny následovně:
  • Zelená = Online
  • Modrá = Online + Přístup do Internetu
  • Žlutá = Částečně offline
  • Oranžová = Offline (Některý předchozí prvek je offline.)
  • Červená = Offline
  • Šedá = Nezjistitelné
 • Hardware / POPy / Přehled: Byla ošetřena situace, kdy se u POPu nesprávně zobrazil vykřičník.
 • Bylo upraveno vykreslování systémem generovaného náhledu mapy propojů na POPu.
 • Byl přidán fullscreen mód mapy propojů na POPu.
 • Při tvorbě propoje se kontroluje, zdali není vybrán port switche, ke kterému je přiřazena služba. Pokud je, tak se zobrazí upozornění. Propoj však lze i tak vytvořit.

Typy zařízení

 • Hardware / Nastavení / Typy zařízení
 • Do tabulky byly přidány sloupce Počet zařízení a Aktivní.
 • Ve sloupci Počet zařízení je uvedeno, u kolika zařízení (zařízení připojených k routerům, switchů a dalších zařízení) je nastaven tento typ zařízení.
 • Ve sloupci Aktivní lze deaktivovat nepoužívané typy zařízení (zařízení, u kterých je uvedena 0) kliknutím na konkrétní zatržítko. Pokud je ve sloupci Počet zařízení nenulová hodnota, tak deaktivace není možná. V takovém případě je zatržítko zašedlé.
 • Deaktivované typy jsou označeny červeným křízkem.
 • Deaktivované typy nejsou následně nabízeny při přidávání/editaci jednotlivých zařízení.

Úkoly na routerech, POPech a dalších zařízeních

 • U úkolů na routerech, na POPech a na dalších zařízeních se do přehledů úkolů, náhledů úkolů, pop-up oken a PDF dokumentů propisují do adresy a kontaktních údajů data z (nastaveného) POPu.
 • Pokud je tedy u konkrétního POPu vyplněna kontaktní osoba a adresa, tak se tato data použijí na uvedených místech.
 • Pokud je u POPu více kontaktních osob, tak se zobrazí pouze data první takové osoby. V takových případech je k dispozici proklik na další kontakty.
 • Pokud nejsou u POPu zadána žádná data, nic se do úkolů nepropíše.
 • U úkolů na routerech je potřeba, aby byl daný router začleněn do nějakého POPu, jinak nebude možné propsat data do úkolu.

Volné úkoly

 • Plánování / Volné
 • Ve formuláři je možnost vybrat kategorii úkolu. Podle toho se následně mění další zobrazované položky.
 • Do formuláře byla přidána položka Vyřešit do, ve které lze uvést, dokdy má být daný úkol vyřešen.
 • V přehledu volných úkolů pak přibyl sloupec Vyřešit do, dle kterého lze řadit data v tabulce.
 • Ve formuláři se mohou objevit i nové položky POP a Další zařízení (dle nastavení kategorie úkolu).
 • Sloupce se stejnými názvy lze vidět v přehledu úkolů.
 • Ve sloupcích Klient, Router, POP a Další zařízení je možné se prokliknout na konkrétního klienta, router, POP či další zařízení.
 • Při přiřazování volného úkolu se propíše informace o tom, kdo úkol vytvořil, do přehledu úkolů.
 • Byl upraven popisek jedné z položek Klient.

Štítky

 • Ve všech přehledech klientů a služeb v záložce Klienti byla optimalizována práce se štítky.
 • Ve všech přehledech klientů a služeb v záložce Klienti je možné si nastavit, zdali se má sloupec Štítky zobrazovat v příslušných tabulkách a exportech.
 • Pokud je u klienta, služby, úkolu či tiketu přiřazen nějaký štítek a u tohoto štítku je následně změněna kategorie, tak tento štítek zůstává přiřazen u daného klienta, služby, úkolu či tiketu, i když už nepatří do příslušné kategorie štítků. Štítek zůstává přiřazen i při uložení formuláře. Pokud je však jednou odebrán, tak již jej nelze znovu z nabídky zvolit.
 • Ve filtrech Štítky, které lze nalézt v přehledech klientů, služeb, úkolů a tiketů a také při hromadném generování faktur za pomoci štítků, se nenabízejí všechny štítky z dané kategorie, nýbrž štítky, které jsou reálně v dané části systému používány.
 • Při hromadné změně štítků jsou ve formuláři nabízeny pouze kompatibilní štítky. Pokud žádný takový není, tak se ve formuláři zobrazí hláška a tlačítko Hromadně změnit se deaktivuje.
 • Nastavení / Číselníky / Štítky: V tomto nastavení není nyní nezbytné mít zaškrtnutou alespoň jednu z kategorií štítků. Checkbox Systém lze odškrtnout.
 • Nastavení / Číselníky / Štítky: Do tabulky byl přidán nový sloupec Přiřazovat k tiketu, který zobrazuje nastavení dané položky ve formuláři.
 • Helpdesk / Tikety: Sekce Štítky v postranním menu byla odstraněna. Filtrovat tikety dle štítků lze pomocí nástroje v příslušném sloupci tabulky.
 • Helpdesk / Nastavení / Štítky: Do tabulky byl přidán nový sloupec Přiřazovat k tiketu, který zobrazuje nastavení dané položky ve formuláři.

Mapy

 • Tlačítko Najdi bylo přejmenováno na Nastavit GPS podle adresy, aby popis lépe vystihoval funkci tohoto tlačítka.
 • Tlačítko Najdi přes GPS bylo na většině míst odstraněno (výjimky: routery, switche), protože se pozice na mapách automaticky aktualizuje na základě zadaných souřadnic.
 • Ostatní / Mapa: Nastavení typu mapy, zoomu a pozice je při použití funkce Zapamatovat použito ve všech relevantních mapách v systému jako defaultní nastavení. Platí vždy pro konkrétního uživatele.

Obrázek v Portálu klienta při upgradu systému

 • Pokud právě probíhá upgrade systému, tak se v Portálu klienta zobrazí speciální stránka. Na tuto stránku jsme doplnili obrázek s naším logem.
 • Nyní však máte možnost si sem vložit i jakýkoliv jiný obrázek.
 • Obrázek musí být umístěn zde: /data/support/ispadmin/new/www/clientinterface/images/maintenance_logo.png
 • Součástí obrázku by měl být text, který klientům vysvětlí, o co konkrétně jde, proto nezapomeňte do daného obrázku tento text přidat!

Další změny

 • Klienti / Kontakty / Přidat kontakt, resp. Karta klienta / Informace / Upravit: Byla přidána validace IBANu.
 • Klienti / Internet: Do filtru Podrobnosti byla přidána možnost Adresy s již neplatným RÚIAN kódem. Pokud ji vyberete, tak se zobrazí pouze služby Internet, u kterých je uveden RÚIAN kód, který nebyl nalezen v seznamu platných kódů. (CZ lokalizace)
 • Karta klienta / Informace / Odeslat email: Byla přidána validace emailové adresy odesílatele.
 • Karta klienta / Informace / Odeslat nastavení na email: Byla přidána validace emailové adresy odesílatele.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Při mazání služby GPON se zobrazí okno, ve kterém jsou uvedeny tři možnosti. Můžete smazat pouze službu, smazat službu i přípojku, nebo zrušit akci.
 • Karta klienta / Aktivní služby / IPTV: Dodatečná fakturace balíčku je možná i v případě vystavení faktury jen na část měsíce.
 • Karta klienta / Aktivní služby / IPTV: Bylo opraveno zobrazování cen po změně cen IPTV balíčků (tarifů) v Nastavení / Tarify / IPTV.
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Bylo opraveno počítání data splatnosti na základě zadaného data vystavení.
 • Karta klienta / Historie: Do historie bylo doplněno logování změn u služeb typu VoIP.
 • Karta klienta / Historie: Byl upraven záznam o deaktivaci klienta. Záznam nyní obsahuje text Klient byl deaktivován.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byla přidána možnost kopírovat switche.
 • Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní router / Nastavení / Přípojné body a Routované sítě: V přehledech přípojných bodů a routovaných sítí jsou nově k dispozici info ikony. Po najetí na ikonu se u přípojného bodu zobrazí příslušné routované sítě a u routované sítě zase přípojné body.
 • Hardware / Routery / Router status / BW test: Byly opraveny nesprávné jednotky v grafech BW testů.
 • Hardware / Switche: Byla přidána možnost kopírovat switche.
 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: Byla přidána validace emailové adresy uživatele.
 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: Bylo opraveno zobrazení nastavení pro záložku Další zařízení.
 • Nastavení / Ostatní / SNMP OID: Pokud nebyl zadán operátor při nenulové hodnotě, došlo k zaseknutí vyčítacího skriptu. Opraveno.
 • Fakturace / Upomínky / Generovat: Při generování upomínek jsou zohledněny případné odlišnosti mezi fakturačními skupinami klientů a faktur.
 • Fakturace / Storno / Hotovostní: Ve sloupci Stornoval se zobrazovalo ID uživatele. Nyní se tam opět zobrazuje jméno uživatele.
 • Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny: Byla přidána validace IBANu.
 • Fakturace / Nastavení / Šablony / Upomínky: Průběžné položky (zpoplatnění upomínek) jsou nyní generovány i v případě, že nejsou aktivní emailové upomínky (tedy v případě, kdy jsou aktivní jen SMS upomínky).
 • Fakturace / Nastavení / Šablony / Obecná služba: Formulář byl přepracován. Byla přidána možnost přidávat a odebírat řádky. Byla upravena validace dat ve formuláři.
 • Ostatní / Import / VoIP import: Byl upraven import pro České Radiokomunikace.
 • Helpdesk / Tikety: Bylo upraveno zobrazení tabulky s tikety.
 • Portál klienta / Helpdesk: Klienti zde mohou vidět všechny své tikety (bez ohledu na oddělení), ale mohou odpovídat jen na ty, které jsou v oddělení, které se používá pro evidenci tiketů vytvořených v Portálu klienta. Vytvářet tikety mohou bez omezení pomocí příslušného tlačítka.
 • CMTS: Při změně jména klienta se přegeneruje konfigurační soubor.ISPadmin 5.15

ISPadmin 5.15 stable

DATUM VYDÁNÍ: 15.12.2020

 • Plánování: Bylo opraveno zobrazení náhledů úkolů. Byly odstraněny případné br tagy.
 • Helpdesk / Tikety / Vytvořit tiket: Formulář byl upraven. U položky Oddělení není přednastaveno první oddělení z nabídky. Oddělení je potřeba vybrat. Na základě toho se potom doplní další nastavení.

ISPadmin 5.15 beta3

DATUM VYDÁNÍ: 07.12.2020

 • Karta klienta / GDPR / Přidat souhlas klienta: Byly opraveny nesprávně vykreslené checkboxy při zvolení stavu Vráceno.
 • Karta klienta / Historie: Byl upraven zápis událostí typu přesun služby.
 • Hardware / Routery / Všechny / Přidat router: Při nevybraném POPu se ve formuláři neobjevila položka Lokalita. Opraveno.
 • Hardware / Routery / Router status / BW test: Bylo opraveno zobrazení grafů u BW testů.
 • Hardware / POPy / Přehled: Pomocí filtru POP si lze zobrazit propoje obsahující daný POP. Pokud žádný takový propoj neexistuje, tak se nově zobrazuje alespoň ikona POPu samotného.
 • Plánování / Kalendář: Byla zvětšena maximální výška kalendáře.
 • Plánování / Přidat úkol: Pokud je vybrána konkrétní služba, tak se její instalační adresa vždy propíše do pole Adresa (u všech typů služeb).
 • Fakturace / Přehledy / Pohledávky / Pohledávky: Bylo opraveno řazení dle jednotlivých sloupců tabulky.
 • Fakturace / Banka / Import: Byl upraven import UnicreditBank CSV.
 • Fakturace / Úhrady / Úhrady / Spárovat: Do pole Částka platby je nyní možné zadat jak desetinnou čárku, tak i desetinnou tečku.
 • Centr. sklad / Sklad: Pokud neměl uživatel zaškrtnutý sloupec Počet, tak nemohl přiřazovat zboží. Upraveno.
 • Helpdesk: Optimalizace SQL dotazů. Zrychlení práce s Helpdeskem.

ISPadmin 5.15 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 25.11.2020

 • Klienti / Kontakty / Přidat kontakt: Bylo opraveno předvyplňování položek Splatnost faktur a Pozastavit služby.
 • Karta klienta / Informace / Kontaktní osoby: Při použití systémových proměnných souvisejících s kontaktními osobami jsou ignorovány (odfiltrovány) smazané kontaktní osoby.
 • Hardware: Aby se omezilo zobrazování špiček v grafech přenosů, tak se zakázalo ukládání nulových hodnot do Influxu.
 • Hardware / POPy / Všechny / Karta POPu: Byla opravena chyba při zobrazení Karty POPu.
 • Hardware / POPy / Přehled: V mapě jsou vykřičníkem označeny ty POPy, které mají aktivní příchozí propoj s definovaným zařízením a aktivní odchozí propoj s definovaným zařízením a zároveň nemají alespoň jeden kompletní aktivní propoj v POPu (i přes více zařízení) Po kliknutí na daný POP se zobrazí v okně příslušná hláška.
 • Hardware / POPy / Přehled: Seznam zařízení na POPu zobrazený v pop-up okně je rozdělen do několika sekcí. Byl přidán scrollbar, aby při větším počtu zařízení nedošlo k vytvoření příliš velkého pop-up okna.
 • Hardware / POPy / Přehled: Pokud je na POPu další zařízení typu Vstup do Internetu, tak je toto zařízení označeno ikonou v seznamu zařízení v pop-upu. Stejná ikona jde vidět i v seznamu zařízení v Kartě POPu.
 • Hardware / Nastavení / Typy zařízení: Byla opravena chyba při přidávání nového typu zařízení.
 • Nastavení / Tarify / Internet: Bylo upraveno nastavení maximálního počtu zobrazovaných položek na stránce.
 • Statistiky / Stat. serveru / Grafy: Bylo opraveno zobrazení grafů vytížení disků v rámci Debianu 10.
 • Fakturace: Byla ošetřena situace, kdy mohlo dojít k tomu, že se na fakturu nepropsalo jméno odběratele.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: U příchozích zpráv, které dorazí pouze v podobě plain textu, se zobrazí plain text verze emailu. U příchozích zpráv, které dorazí pouze v HTML podobě, se zobrazí ořezaná HTML verze emailu s upozorněním na možný škodlivý obsah. U příchozích zpráv, které dorazí jak v HTML podobě, tak v podobě plain textu, se primárně zobrazí plain text verze, přičemž máte možnost se přepnout do HTML verze.

ISPadmin 5.15 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 12.11.2020

Karta klienta: Možnosti typu Zobrazit, Vytisknout a Stáhnout

 • V rámci Karty klienta jsem upravili chování systému po kliknutí na možnosti typu Zobrazit, Vytisknout a Stáhnout.
 • Po kliknutí na Zobrazit se otevře nový panel prohlížeče, ve kterém se zobrazí daný soubor.
 • Po kliknutí na Vytisknout se zobrazí okno s možností tisku (v některých prohlížečích je k dispozici i náhled tisku).
 • Po kliknutí na Stáhnout se provede stažení souboru (v některých prohlížečích vyskočí ještě dialogové okno, kde se vás prohlížeč ptá, co chcete dále provést).

RÚIAN kódy (CZ lokalizace)

 • Přidání/Editace klienta: Formulář v sekci Odlišná adresa odběratele byl přepracován. Ve formuláři funguje našeptávač a adresa se ověří oproti RÚIANu.
 • Klienti / Kontakty: Do tabulky a exportu byly přidány sloupce RÚIAN kód (korespondenční adresa) a RÚIAN kód odlišné adresy odběratele (fakturační adresa).
 • Klienti / Internet, VoIP, Obecná služba, IPTV: Do tabulek a exportů byl přidán sloupec RÚIAN kód (instalační adresa).

Kontrola čísla faktury / hotovostního dokladu

 • Při vystavování faktury či hotovostního dokladu systém kontroluje, zdali číslo odpovídá pravidlu Nejvyšší číslo v dané fakturační skupině + 1.
 • Pokud číslo tomuto pravidlu neodpovídá, zobrazí se při ukládání hláška, která uživatele o této skutečnosti informuje. Uživatel má na výběr, zdali chce pokračovat, či nikoliv.
 • Pokud potvrdí, že chce pokračovat, tak se faktura či hotovostní doklad s daným číslem vytvoří. Pokud ne, vrátí se zpátky do formuláře.
 • U pole s číslem faktury, resp. hotovostního dokladu je nové tlačítko Načíst. Pomocí tohoto tlačítka lze načíst do pole číslo, které odpovídá uvedenému pravidlu.

Automatická kontrola oproti insolvenčnímu rejstříku (CZ lokalizace)

 • V systému dochází každý den k automatické kontrole určité části klientů oproti insolvenčnímu rejstříku.
 • Pokud je nalezena shoda, objeví se ve widgetu Shody v insolvenčním rejstříku v Dashboardu.
 • Jeho zobrazení lze nastavit v nastavení Dashboardu.
 • Pro jeho zobrazení je nutné mít zaškrtnuté oprávnění Zobrazit systémová upozornění.
 • Jednotlivé položky je možné z widgetu smazat (oprávnění Mazat). Jakmile je záznam smazán, dotyčný klient se ve widgetu nebude zobrazovat (až do další kontroly).

Další zařízení

 • Do sekce Hardware byla přidána nová záložka Další zařízení.
 • Pokud záložku nevidíte, je potřeba si správně nastavit oprávnění ve svém uživatelském účtu (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři). V části Práva pro Hlavní menu si vyhledejte Další zařízení a zaškrtněte příslušné checkboxy.
 • Abyste mohli pracovat s kartami dalších zařízení, je potřeba si nastavit ještě oprávnění v části Práva pro Kartu dalších zařízení.
 • Po těchto nastaveních již určitě uvidíte danou záložku v menu.
 • Na stránce máte tabulku s přehledem dalších zařízení a různými možnostmi (Vytvořit nové zařízení, Upravit atd.).
 • Pro úspěšné vytvoření nového zařízení je potřeba uvést základní informace o něm.
 • Pokud v seznamu kliknete na název konkrétního zařízení, tak se dostanete do Karty dalšího zařízení.
 • V ní jsou uvedeny informace o zařízení a také v ní lze mimo jiné najít související úkoly, fotografie a dokumenty.

Propoje

 • Nekompletní propoje (propoje, u kterých nejsou na obou stranách definována zařízení) jsou podbarveny.
 • U mapy je filtr pro zobrazení nekompletních propojů.
 • Lze upravit cesty propojů.
 • Jsou rozlišeny aktivní a neaktivní propoje a je možná filtrace na základě stavu.
 • Přímo v mapě (Přehled) je možné přidat POP i propoj a editovat jej.
 • V mapě jsou zobrazeny šipky, které signalizují, odkud a kam propoj vede.
 • Byla zakázána konfigurace v kruhu či propoj v rámci jednoho zařízení.
 • Byla přidána satelitní mapa.
 • Byla přidána možnost vytvořit další zařízení a přiřadit ho k propoji.
 • Byla přidána možnost hromadného přesunu zařízení.

POPy u všech typů zařízení

 • U všech typů zařízení lze nyní zadat POP.
 • Když je vybran konkrétní POP, tak se použijí údaje o něm u daného zařízení, což znamená, že již nelze zadat souřadnice, adresu apod.
 • Při ukládání formuláře se provede kontrola. Pokud by došlo kvůli vybrání POPu ke změně GPS souřadnic, tak se zobrazí upozornění. Uživatel se musí rozhodnout, zdali s tím souhlasí, či nikoliv.
 • Pokud se změní POP u zařízení, tak se změní POP i v propoji.
 • Pokud se změní adresa, GPS souřadnice nebo lokalita u POPu, tak dojde k propsání změn do všech zařízení na tomto POPu.

Verze SNMP

 • Nastavení / Ostatní / SNMP OID: Ve formuláři pro přidání/editaci šablony byla odstraněna položka Verze SNMP. Byl odstraněn i příslušný sloupec z přehledu šablon.
 • Hardware / Nastavení / Typy zařízení: Sloupec Verze SNMP byl přejmenován na Výchozí verze SNMP. Do formuláře pro přidání/editaci typu zařízení byla přidána položka Verze SNMP.
 • Přidávání/editace zařízení: Po vybrání přesného typu systém automaticky nastaví verzi SNMP na tu, které je uvedena v nastavení daného typu zařízení.

Sériové vyčítání SNMP

 • Systém defaultně provádí hromadné vyčítání OID.
 • Jelikož některá zařízení nedokážou hromadně vyčítat OID, může dojít k tomu, že se u nich nekreslí grafy.
 • Nyní máte ve formuláři možnost zaškrtnout checkbox Sériové vyčítání SNMP.
 • Pokud tuto možnost aktivujete, tak se u daného zařízení nebude používat defaultní metoda. Místo toho se budou hodnoty vyčítat jednotlivě.
 • Pokud tedy máte u konkrétního zařízení problém s vykreslováním grafů, zkuste aktivovat tuto možnost. Pokud je příčinou nevykreslování grafu výše popsané, tak se po zaškrtnutí checkboxu začne graf vykreslovat.

Štítky pro Plánování

 • Při přidávání/editaci štítků v Nastavení / Číselníky / Štítky je nyní možné zaškrtnout checkbox Štítek pro Plánování.
 • Pokud bude daný checkbox u štítku zaškrtnut, tak jej bude možné použít v rámci sekce Plánování.
 • V přehledu štítků přibyl sloupec Štítek pro Plánování.
 • Pokud přidáváte či editujete úkol, tak máte u položky Štítky možnost si vybrat požadované štítky. Nabízet se budou pouze ty, u kterých je to tak nastavené.
 • V Plánování / Přehled úkolů přibyl nový sloupec Štítky, ve kterém jsou zobrazeny vybrané štítky.
 • V přehledu je možné filtrovat pomocí štítků.
 • Štítky jsou obsaženy v CSV exportu z přehledu úkolů.
 • Změny ve štítcích u úkolu jsou logovány v historii úkolu.
 • V Plánování / Výkaz také přibyl sloupec Štítky.
 • Štítky jsou obsaženy i v CSV exportu z této stránky.

Kategorie úkolů

 • Ve formuláři pro přidání/editaci úkolu přibyla položka Kategorie úkolu.
 • U tohoto nastavení můžete vybrat, zdali daný úkol je Klientský úkol, Úkol na routeru, Úkol na POPu, Úkol na dalších zařízeních nebo Úkol bez určení.
 • Podle vybrané kategorie úkolu se mění položky ve formuláři. Pokud například vyberete Úkol na routeru, tak se vám zobrazí položka Router. Pokud vyberete Úkol na POPu, tak se vám zase zobrazí položka POP.
 • V souvislosti s touto změnou došlo i k úpravě API. Bližší informace budou dostupné v další aktualizaci naší Apiary dokumentace.

Související úkoly

 • Možnost přidat související úkol lze nyní nalézt nejen v náhledu úkolu, ale i v jeho editaci a v pop-up okně v Kalendáři.
 • Do náhledu úkolu byla přidána sekce Řešení souvisejících úkolů.
 • Do formuláře úkolu byla také přidána sekce Řešení souvisejících úkolů

Hromadné akce u úkolů

 • V sekci Plánování přibyla nová záložka: Hromadné akce.
 • Pokud ji nevidíte, zkontrolujte si příslušná oprávnění v nastavení svého uživatelského účtu (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři).
 • Na této stránce máte možnost provádět hromadné operace s vybranými úkoly.
 • Na levé straně použijete filtry pro vybraní požadovaných úkolů.
 • Po kliknutí na lupu se vám ukáže přehled relevantních úkolů.
 • Na pravé zvolíte, kterou hromadnou operaci chcete provést (Uzavřít, Smazat, Otevřít či Přesunout).
 • Když vyberete možnost Uzavřít, tak dojde k uzavření všech otevřených úkolů ve výběru.
 • Když vyberete možnost Smazat, tak dojde ke smazání všech úkolů ve výběru.
 • Když vyberete možnost Otevřít, tak dojde k otevření všech uzavřených úkolů ve výběru.
 • Když vyberete možnost Přesunout, tak dojde k přesunu otevřených úkolů na jiné datum. Čas zůstává stejný.

Automatické přiřazování štítků z Karty klienty k tiketům v Helpdesku

 • Pokud je konkrétní štítek veden jako Systémový štítek a zároveň jako Helpdesk štítek, tak je možné, aby došlo k automatickému přiřazení daného štítku z Karty klienta k tiketům příslušného klienta.
 • Helpdesk / Nastavení / Štítky: Pokud jsou oba výše zmíněné checkboxy zaškrtnuty, tak se objeví checkbox Přiřazovat k tiketu. Ten musí být zaškrtnut.
 • Pokud je u štítku nastaveno omezení na oddělení, tak je při automatickém přiřazování štítku brán v potaz i tento faktor.
 • Karta klienta / Informace / Upravit: Dále je potřeba, aby byl štítek vybrán v nastavení klienta u položky Štítky.
 • Pokud jsou všechny podmínky splněny, tak dojde při vytvoření nového tiketu klientem, resp. uživatelem k automatickému přiřazení štítku.
 • Příklad: V seznamu štítků je štítek ABC. V jeho nastavení jsou zaškrtnuty checkboxy Systémový štítek, Helpdesk štítek a Přiřazovat k tiketu. U klienta Petr Novák je vybrán štítek ABC. Petr Novák napíše email do Helpdesku. Vytvoří se tiket. Dojde ke spárování emailové adresy s klientem. Z Karty klienta se propíše štítek ABC k danému tiketu.

Zasílání newsletterů

 • Dashboard / Upozornění: Do Dashboardu byl přidán nový widget Zasílání newsletterů, pomocí kterého si můžete aktivovat naše newslettery nebo skrýt daný widget na 6 měsíců.
 • (De)aktivaci je možné provést také v Uživatelském nastavení. To se zobrazí po kliknutí na příslušnou ikonu v horní liště.
 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: Aby bylo možné dané akce provést, musí mít daný uživatel ve svém účtu zadanou validní emailovou adresu.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: Aby bylo možné dané akce provést, tak je také nezbytné mít vyplněné položky system_mail a system_mail_name.

Dashboard / Finance

 • V obecném nastavení Dashboardu (ikona Ozubená kolečka pod časem poslední aktualizace Dashboardu) si nyní můžete nastavit, za jaké období se mají zobrazovat data ve finančních přehledech: Aktuální měsíc (defaultní nastavení), Měsíc zpětně, 2. měsíc zpětně.
 • U každého uživatele systému lze provést individuální nastavení.
 • Pokud uživatel nemá oprávnění pro záložku Fakturace / Faktury / Faktury, tak je nastavení zašedlé, což znamená, že jej nemůže změnit.

Další změny

 • Karta klienta / Informace: Do sekce Fakturační údaje byla nově začleněna část Spárované bankovní účty, v níž jsou uvedeny účty přiřazené ke klientovi na základě ručních úhrad faktur. Tyto účty je možné smazat.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Bylo zvýrazněno upozornění na duplicitní MAC adresu.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: U služby typu GPON se u položky Port zobrazují popisky portů.
 • Karta klienta / Fakturace / Detail ODD (dobropisu): U nepotvrzeného ODD (dobropisu) se nezobrazovalo tlačítko Potvrdit ODD. Opraveno.
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Ve formuláři dole je uvedena celková cena bez DPH, DPH a celková cena s DPH (pokud je to možné).
 • Karta klienta / Historie: Do historie bylo přidáno logování automatických změn stavu a skupiny na základě vystavených upomínek.
 • Klienti: U všech typů služeb byl do tabulek a exportů přidán sloupec ID klienta.
 • Byla přidána možnost editovat stávajícího klienta pomocí API.
 • Emaily s odkazem na vytvoření nového hesla do Portálu klienta nejsou odesílány klasickou cestou přes frontu emailů, aby klienti nemuseli čekat na jejich doručení.
 • Byla přidána systémová proměnná $IPTV_POZNAMKA$ .
 • Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní router / Upravit: U routeru typu Ubiquiti mohlo dojít při editaci k automatické změně u položky QoS provádět na routeru z Neprovádět QoS na Lokálně. Opraveno.
 • Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní zařízení připojené k routeru / Upravit: Byla ošetřena situace, kdy se zobrazila chyba z důvodu, že se neshodovala existující nastavení u zařízení s nastaveními v číselníku.
 • Hardware / GPON: Při vyčítání dat z OLT se vymažou ONT, které byly dříve nalezeny pomocí autofind, ale již nejsou na daném OLT aktivní.
 • Hardware / GPON: Byla přidána možnost smazat ONT, která již nejsou aktivní, protože byla ručně smazána z OLT.
 • Hardware / GPON: Byla přidána možnost smazat přípojku/ONT s nepřiřazenou službou a ONT bez přípojky.
 • Hardware / GPON / Přípojky / Přehled: Do tabulky byl přidán sloupec Service port.
 • Hardware / Switche: Byla opravena tlačítka Plus a Mínus.
 • Hardware / Switche / Konkrétní switch / Nastavení / Další nastavení / Odstranit klienty z portů: Pokud není vybrán žádný port, zobrazí se hláška, která uživatele informuje o tom, že je potřeba vybrat alespoň nějaký port.
 • Hardware / POPy / Všechny / Konkrétní POP / Upravit: Byla upravena sekce Pronajímatel. Údaje o pronajímateli lze vyplnit ručně. Pokud je však pronajímatel veden v systému jako jeden z kontaktů, tak si lze daný kontakt vybrat v příslušné položce. V takovém případě zbývající část formuláře zmizí, protože systém automaticky použije data z detailu kontaktu.
 • Hardware / Nastavení / Typy zařízení: Popis Typ zařízení byl změněn na Kategorie zařízení.
 • Hardware / Nastavení / Typy zařízení: Do nabídky byla přidána možnost Vstup do internetu. Ta slouží k definování zařízení, která v rámci propojů představují zařízení značící např. vstup do páteřní sítě.
 • Nagios: Na stránce se od této verze zobrazuje upozornění, které uživatele informuje o tom, že ve verzi 5.18 beta1 dojde k vypnutí Nagiosu. Nagios bude nahrazen novým systémem oznamování výpadků přímo v ISPadminu.
 • Nastavení / Smlouvy / Vlastní vzory: Do pole Název vzoru je možné zadat proměnné $C_SMLOUVY$ a $JMENO_KLIENTA_FAKT_UDAJE$. U vygenerované smlouvy u klienta se místo těchto proměnných propíše do názvu souboru číslo smlouvy zadané u služby Internet a jméno klienta z jeho fakturačních údajů.
 • Nastavení / Číselníky / Klienti / Stavy klientů: Pokud je u některého ze stavů nastavena možnost Zasílat report, tak dojde k automatickému zaslání reportu na uvedený email i v případě, že uplynul zadaný počet dní od data hromadné změny stavů u klientů.
 • Statistiky / Statistiky serveru / Procesy: Byl upraven zápis procesu smsd.
 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: Do sekce Kabel v tabulce byly přidány nové položky.
 • Plánování / Kalendář: Pokud je ve formuláři úkolu vybrán konkrétní klient a jeho služba, tak se v pop-up okně, které se zobrazuje po najetí myši na úkol, objeví i informace o dané službě. Pokud má uživatel dostatečné oprávnění pro Kartu klienta / Aktivní služby, tak se mu kromě názvu služby v daném okně objeví i odkaz, na který může kliknout. Po kliknutí na něj se otevře daná záložka Karty klienta.
 • Plánování / Přehled úkolů / Náhled konkrétního úkolu / Vytvořit související úkol: Byla ošetřena situace, kdy se vytváří související úkol s předvyplněním z již zavřeného úkolu.
 • Plánování / Přidat úkol: Pokud je ve formuláři vybrán konkrétní klient a jeho služba, tak se vedle položky Služba objeví lupa, pomocí které je možné se prokliknout do Karty klienta / Aktivní služby. Je nezbytné mít pro danou záložku Karty klienta oprávnění.
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Bylo optimalizováno generování faktur s QR kódem. Výsledkem je zkrácení doby nutné pro generování velkého počtu takových faktur.
 • Fakturace / Faktury / Faktury / Kontrolní hlášení pro DPH: Všechna data jsou nyní vyčítána z relevantních faktur. (CZ lokalizace)
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace: Byly upraveny PDF soubory se seznamy vystavených faktur.
 • Ostatní / Mapa: Pokud v sekci Filtry vyberete konkrétní router, tak se vám objeví filtr pro přípojné body a spolu s ním i nový checkbox Všichni klienti ze skupiny routerů. Ten je defaultně nezaškrtnutý. Pokud je nezaškrtnutý, tak se zobrazí skutečně jen daný router (bez souvisejících routerů). Pokud je zaškrtnutý, tak se zobrazí celá skupina souvisejících routerů.
 • Ostatní / Nástroje / Hromadné nastavení Nagios notifikací: Byl upraven formulář pro hromadné nastavení Nagios notifikací.
 • Centr. sklad / Sklad: V CSV exportu je sloupec Počet rozdělen na sloupce Počet a MJ.
 • Centr. sklad / Karty: V CSV exportech je sloupec Počet rozdělen na sloupce Počet a MJ.
 • Helpdesk / Tikety / Hromadná akce: Do nabídky byla přidána možnost Označit jako nepřečtené. Zaškrtnete požadované tikety, vyberete tuto možnost a potvrdíte. Vybrané tikety budou označeny jako nepřečtené.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: U jednotlivých zpráv (příspěvků) přibyla možnost tisku.
 • Dashboard: Byly upraveny jednotky v grafech přenosů.
 • Notifikační centrum: V sekci Přečtené přibyly následující možnosti: Smazat notifikaci, Smazat pouze vybrané a Smazat vše.ISPadmin 5.14

ISPadmin 5.14 stable

DATUM VYDÁNÍ: 16.10.2020

 • Byla ošetřena situace, kdy se při práci s routery objevovala hláška LICENSE FAILED: Can’t find License!
 • Byla ošetřena situace, kdy se generoval velký počet emailů s hláškou InfluxDB – Ispadmin Storage Error.
 • Nastavení / Switche: Byla opravena chyba při editaci šablony switchů.
 • Notifikační centrum: Bylo upraveno stránkování (paginator) při větším počtu notifikací.

ISPadmin 5.14 beta3

DATUM VYDÁNÍ: 08.10.2020

 • Klienti: Při přidávání klienta přes API se doplní i GPS souřadnice (CZ lokalizace).
 • Karta klienta / Informace / Upravit: Byla opravena nechtěná interakce mezi pop-up oknem se zobrazenými duplicitami a checkboxem Nepozastavovat.
 • Karta klienta / Úkoly: Bylo opraveno řazení úkolů zadaných přes mobilní aplikaci.
 • Karta klienta / Helpdesk: Do přehledu tiketů byla přidána informace o viditelných a skrytých tiketech.
 • Hardware: Na konec skriptu checkVersionPackageMikrotik.pl byla přidána kontrola zaseknutých procesů a jejich ukončení před vypršením 60s limitu.
 • Hardware / Routery / Všechny: U zařízení připojených k routeru se GPS souřadnice nadřazeného routeru propíší nejen do pole GPS, ale i do zobrazené mapy.
 • Hardware / Routery / Router status / BW test: Bylo opraveno vykreslování grafů.
 • Hardware / Switche: Bylo upraveno zobrazování grafů v pop-up oknech.
 • Nastavení / Ostatní / SNMP OID: Byla opravena chyba při importu šablony.
 • Statistiky / Stat. serveru / SMS: Bylo upraveno mazání SMS.
 • Plánování / Přehled úkolů: V přehledu byla u úkolů s nespecifikovaným časem odstraněna informace o času začátku a konce úloh.
 • Plánování / Přidat úkol: Byl opraven problém s automatickým zaškrtnutím checkboxu Vyřešeno u některých typů úkolů.
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Opět jsme povolili vystavování kompletně nulových faktur.
 • Fakturace / Banka / Import: Byly přepsány PDF exporty na stránce.
 • Fakturace / Nastavení / Šablony / Šablony faktur: Formulář byl přepracován. Byla přidána možnost přidávat a odebírat řádky.
 • Ostatní / Mapy: Byla opravena chyba při otevírání některých služeb přes mapu.
 • Helpdesk / Tikety: Základní filtry byly přejmenovány na Aktivní tikety (bez uzavřených tiketů) a Všechny tikety (včetně uzavřených tiketů).
 • Optimalizace chodu systému

ISPadmin 5.14 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 05.10.2020

Bezpečnostní oprava

 • Aktualizace Nette na verzi 2.4.16 (na základě CVE-2020-15227): Jedná se o první vážnou zranitelnost v Nette frameworku. Chyba spočívá v tom, že útočník může za určitých okolností spustit libovolný kód pomocí speciálně sestaveného URL. Dle naší bezpečnostní analýzy nebyl systém ISPadmin 5 vůči této hrozbě zranitelný, přesto však doporučujeme, abyste pro jistotu co nejdříve zaktualizovali svůj systém.

ISPadmin 5.14 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 24.09.2020

Důležitá práva

 • Po updatu se uživatelům zobrazí okno se seznamem práv, která si zaslouží jejich pozornost.
 • Pokud má uživatel povolen přístup do Nastavení / Administrátoři / Administrátoři, tak má možnost si všechna práva nastavit přímo z modálního okna nebo přejít do nastavení a tam si je nastavit dle potřeby.
 • Pokud uživatel nemá povolen přístup do této záložky, tak se mu pouze zobrazí výzva, ať kontaktuje svého správce.
 • Jakmile uživatel okno zavře, berou se informace obsažené v tomto okně za přečtené. Nebudou již dále zobrazovány, pokud nedojde v systému ke změně, která si jejich opětovné zobrazení vyžadá.

CloudBackup (Pouze pro variantu ISPadmin SERVER)

 • Pokud máte oprávnění pro záložku Nastavení / Syst. nastavení / Zálohování, tak se vám v horní liště zobrazí ikona služby CloudBackup, která vás po najetí myší informuje o stavu této služby.
 • Jednotlivé stavy jsou barevně rozlišeny:
  • Červená ikona = Služba vypnuta
  • Oranžová ikona = Služba zapnuta, ale nastal nějaký problém.
  • Zelená ikona = Služba zapnuta a funguje bez problému.
 • Na ikonu můžete také kliknout. Jakmile tak učiníte, budete přesměrováni do Ostatní / Zálohy / CloudBackup zálohy.
 • Pokud nemáte pro tuto záložku oprávnění, bude zapotřebí provést změnu nastavení vašeho účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.
 • V Ostatní / Zálohy / CloudBackup zálohy máte přehled o provedených zálohách.
 • Upozornění služby CloudBackup se zobrazuje také v Dashboard / Upozornění.
 • Pokud kliknete na daný widget, zobrazí se vám podrobnější informace o stavu služby.
 • Pokud je služba vypnutá, tak se vám zde zobrazí odkaz na její zapnutí.
 • Dále tu máte možnost deaktivovat toto upozornění na 30 dní. Po uplynutí této doby se může zobrazit znovu.

Celková měsíční platba klienta v Kontaktech

 • Klienti / Kontakty: Do tabulky byl přidán nový sloupec Celková měsíční platba klienta.
 • Přepočet hodnot v tomto sloupci nastává buď okamžitě (změna ceny u služby), nebo v pravidelných intervalech (změna ceny u tarifu).
 • Jestliže k přepočtu ještě nedošlo, je v příslušných buňkách zobrazen text Bude přepočítána.

Upozornění na duplicitní emailové adresy a telefonní čísla

 • V Nastavení / Syst. nastavení / Obecné je nová položka nastavení check_duplicated_contact_mails_phones.
 • Pomocí tohoto nastavení můžete (de)aktivovat kontrolu duplicitních emailových adres a telefonních čísel prováděnou při přidávání či editaci klienta.
 • Defaultně je tato možnost vypnutá.
 • Pokud ji zapnete, je nutno počítat s prodloužením doby nutné k uložení formuláře s údaji klienta.
 • Pokud ukládáte formulář a systém najde v některém z relevantních polí duplicitní údaj, zobrazí pop-up okno s podrobnostmi.
 • Uživatel se buď může vrátit do formuláře, nebo může potvrdit uložení formuláře.

Kopie služby Internet

 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet / Kopie: Při kopírování služby Internet se ve formuláři zobrazí informativní hláška o tom, že IP adresa u nově vznikající služby je stejná jako IP adresa u původní služby.
 • Uživatel je vyzván, aby provedl změnu buď v nové službě, nebo ve službě původní.
 • Je mu poskytnut odkaz na původní službu. Po kliknutí na něj se mu v novém panelu zobrazí formulář s nastavením původní služby.

Aktualizace firmwaru

 • V Hardware / Routery / Router status / Routery si pomocí filtru Typ routeru necháte zobrazit routery MikroTik.
 • U jednotlivých routerů se objeví checkboxy pro hromadné akce.
 • Jakmile alespoň jeden zaškrtnete, tak se vám v dolní liště aktivuje nabídka pro výběr hromadné akce.
 • Vyberete možnost Aktualizovat firmware.
 • Vyskočí okno, ve kterém jste informováni o tom, že je akce naplánována.
 • Postupujete dle instrukcí uvedených v daném okně.

Odstranění uživatele z routeru

 • V Hardware / Routery / Router status / Routery si pomocí filtru Typ routeru necháte zobrazit routery MikroTik.
 • U jednotlivých routerů se objeví checkboxy pro hromadné akce.
 • Jakmile alespoň jeden zaškrtnete, tak se vám v dolní liště aktivuje nabídka pro výběr hromadné akce.
 • Vyberete možnost Odstranit uživatele z routeru.
 • Objeví se vám okno, ve kterém vyberete, resp. zadáte uživatele, kterého chcete odstranit.
 • Jakmile potvrdíte svou volbu, vyskočí okno, ve kterém jste informováni o tom, že je akce naplánována.
 • Postupujete dle instrukcí uvedených v daném okně.

SNMP

 • K libovolnému typu zařízení je nyní možné přidat jednu či více šablon.
 • Alerty je možné nastavit na libovolné OID ze šablon.
 • Bylo sjednoceno nastavení SNMP u různých zařízení (verze SNMP a další související věci).
 • Bylo sjednoceno vyčítání hodnot u SNMP testů a u vyčítání SNMP u grafů.

Propoje

 • Hardware / Nastavení / Typy propojů: Zde můžete přidávat, upravovat a mazat typy propojů. U každého typu lze vybrat typ, barvu a tloušťku čáry.
 • Hardware / POPy / Propoje: Zde můžete vytvářet, upravovat a mazat propoje. Po kliknutí na tlačítko Přidání nového propoje vyplníte formulář, ve kterém vyberete typ propoje a obě strany propoje (primární POP/zařízení/interface a sekundární POP/zařízení/interface). V přehledu máte k dispozici filtry a fulltextové vyhledávání.
 • U každého typu zařízení se můžete prokliknout do přehledu relevantních propojů. U routerů je tato možnost v Nastavení / Propoje. U jiných zařízení jde o ikonu oboustranné šipky.

Souhrn služeb

 • Ve Statistiky / Stat. klientů / Souhrn služeb bylo upraveno řazení v tabulce.
 • Ve sloupcích Stav, Fakturační skupina a Pozastaveno přibyly selectboxy.
 • Do sloupců Trvání smlouvy do, Vloženo a Připojen od byl přidán pop-up kalendář pro výběr data.
 • Údaje ve sloupci Pozastaveno byly změněny z 0 na NE a z 1 na ANO.
 • Bylo upraveno nastavení exportu.
 • Byl sjednocen formát zobrazovaných dat.

Úkoly bez popisu a bez řešení

 • V Nastavení / Číselníky / Plánování / Typy úkolů lze u typu úkolu určit, zdali jde o úkol bez řešení, resp. zdali jde o úkol s nepovinným popisem.
 • Standardně vyžaduje úkol povinný popis a také řešení, pokud má být považován za vyřešený (uzavřený).
 • Pokud však zaškrtnete u konkrétního typu úkolu checkbox Bez řešení (událost) a tento typ vyberete u úkolu, tak to znamená, že se takový úkol ihned po vytvoření uzavře.
 • Ve formuláři v takovém případě nejsou přítomny sekce Řešení a Předchozí řešení.
 • Úkol s předchozími řešeními nelze změnit na úkol bez řešení.
 • Možnost Bez řešení (událost) můžete například využít při zadávání dovolené. Dovolená nemá žádné řešení, tudíž k uzavření takového úkolu není potřeba jej zadávat.
 • Další novou možností je checkbox Nepovinný popis. Pokud jej zaškrtnete a tento typ vyberete u úkolu, tak po vás při uložení systém nebude vyžadovat vyplnění popisu.
 • Když není popis vyplněn, tak se v Kalendáři u daného úkolu zobrazí typ úkolu.

Rozšířený formát ABO importu

 • Fakturace / Banka / Import: Byla přidána podpora pro rozšířený formát ABO importu.
 • Systém tak pracuje nejen s povinným řádkem 075, ale i s nepovinným řadkem 078, který může obsahovat další informace o platbě.
 • Pokud je nějaká další informace v importu přítomna, tak je po zpracování uvedena v sloupci Dodatek.

Přehled přeplatků

 • Fakturace / Přeplatky / Přeplatky: Počet položek zobrazených na stránce nyní zohledňuje obecné systémové nastavení item_to_page.
 • Byl přidán sloupec Datum vzniku přeplatku.
 • Ke každé položce byly přidány podrobnosti.
 • Byly upraveny exporty.

Předvyplňování položek na základě číselníku Typy zboží (ruční vyplňování)

 • Pokud máte v číselníku typů zboží (Nastavení / Číselníky / Centrální sklad / Typy zboží) vyplněna data, tak ta budou použita při ručním vyplňování formuláře jako podklad pro předvyplnění vybraných sloupců.
 • Když v Centrální sklad / Sklad kliknete na Přidat zboží a následně Pokračuj, tak se vám zobrazí formulář pro přidání zboží.
 • Když vyberete druh zboží a typ zboží, tak dojde k předvyplnění dat (pokud tedy existují v příslušném číselníku).
 • Pokud dojde ke změně typu zboží, tak se do formuláře načtou nová data.

Zobrazení zboží u klientů, které ještě není v průbežných položkách

 • V Centr. sklad / Sklad byl nad tabulku přidán filtr Zobrazit zboží u klientů, které ještě není v průběžných položkách.
 • Pokud daný checkbox zaškrtnete, zobrazí se vám seznam zboží, které je u klientů a zároveň ještě nebylo přidáno do průběžných položek k vyfakturování.
 • Pokud checkbox odškrtnete, přestane být tento filtr aplikován.

Individuální nastavení Helpdesk notifikací

 • Helpdesk notifikace si můžete nastavit po kliknutí na ikonu zvonečku v horním panelu a následně na ikonu ozubeného kolečka v zobrazeném okně.
 • Na stránce máte možnost přidat, upravit a odstranit jednotlivá nastavení.
 • Ve formuláři vyplníte název daného nastavení, vyberete alespoň jedno oddělení, na které se má nastavení aplikovat, zvolíte, zdali se mají odesílat i emaily a zdali se mají posílat notifikace i na nové tikety, a v neposlední řadě vyberete i druhy notifikací, které chcete přijímat.
 • Pokud budete mít v tabulce více nastavení, dbejte na to, aby se vzájemně nepřekrývala, aby vám nechodily nadbytečné notifikace.

Přidání kontaktní osoby z tiketu do Karty klienta

 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Selectbox Klient: Pokud vám přijde email z emailové adresy, kterou nemáte zadanou v systému, ale víte, že se jedná o osobu od jednoho z vašich klientů, tak můžete tuto emailovou adresu i se jménem přidat do kontaktních osob v Kartě klienta.
 • Systém pak bude schopen na základě toho přiřadit další emaily od dané osoby právě k tomuto klientovi.
 • V konkrétním tiketu vyberete ručně příslušného klienta.
 • Následně se vám vedle nabídky objeví nové tlačítko pro přidání záznamu do kontaktních osob.
 • Pokud je to možné, systém předvyplní údaje do formuláře.
 • Pokud to možné není, zadáte do formulářa údaje vy.
 • Údaje samozřejmě můžete editovat.
 • Jakmile formulář uložíte, záznam se přidá do kontaktních osob do příslušné Karty klienta.
 • Pokud by takový záznam už v seznamu vyskytoval, systém vás na to upozorní.

Nastavení tiketu při přidávání odpovědi

 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu / Přidat odpověď: Do formuláře, který se zobrazí po kliknutí na toto tlačítko, byly přidány pod pole s textem možnosti nastavení tiketu při odeslání odpovědi.
 • Zvolené nastavení se aplikuje na tiket při odeslání odpovědi.
 • Pokud žádnou odpověď neodesíláte, můžete změnit nastavení tiketu nahoře v hlavičce tiketu (Klient, Vlastník, Priorita, Stav a Oddělení).

Další změny

 • Klienti: V SK lokalizaci byla záložka Užívatelia přejmenována na Klienti, aby se sjednotilo názvosloví v jednotlivých jazykových verzích a aby se rozlišilo mezi klienty (zákazníky) a uživateli systému.
 • Klienti / Internet: Byl optimalizován proces pro vyčítání služeb Internet při použití filtru Router.
 • Karta klienta / Informace: Pokud při úpravě dat klienta zaškrtnete checkbox Odlišná adresa odběratele, tak bude systém kontrolovat vyplnění položky Jméno. Pokud nebude vyplněna, zobrazí se hláška.
 • Karta klienta / Statistiky Internetu: K položce Switch byl přidán proklik na grafy portů switche.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Do seznamu aktivních služeb Internet byl k položce Switch přidán proklik na grafy portů switche.
 • Karta klienta / Aktivní služby / IPTV: U 4NET.TV byla ošetřena situace, kdy při přidávání nových balíčků nedošlo po použití funkce dofakturování balíčků k synchronizaci s Backofficem.
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Byl opraven problém se zobrazováním checkboxu při několikaměsíční fakturaci a hodnotě Fakturovat od nastavené na nějaký den mimo začátek měsíce.
 • Karta klienta / Historie / Historie emailů: Byl odstraněn pop-up, který se zobrazoval po najetí na text emailu ve sloupci Zpráva. Celý text emailu se dá zobrazit kliknutím na text zobrazený v tomto sloupci.
 • Hardware / Routery / Všechny: U položky Restart routeru byl opraven problém při nastavení neděle u týdenní periodicity.
 • Hardware / Routery / Všechny: U zařízení připojených k routeru byl opraven problém s nastavení Oznamovat výpadky pro Nagios.
 • Hardware / Switche: Nyní je možné zadat switch bez IP adresy. Pokud není u switche zadána IP adresa, tak budou v přehledu switchů zašedlé ikony pro Nagios notifikace, grafy pingu, SNMP, grafy portů a test spojení.
 • Hardware / Switche: Do popisků grafů přenosů na portech switchů byl přidán popis portu a poznámka k portu (pokud jsou dostupné).
 • Hardware / GPON / ONT: Fulltextové vyhledávání prohledává i data ve sloupcích Klient a Popis.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: U položky typ_klient_number jsou nyní možnosti Needitovatelné a Editovatelné. Když je vybrána první možnost, tak není pole pro zadání klientského čísla editovatelné. Když je vybrána druhá, tak editovatelné je.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: Byla přidána položka enforce_unique_client_ip ( = Vynutit unikátní IP adresu klienta). Byl upraven formulář pro editaci služby Internet.
 • Nastavení / Ostatní / SNMP OID: Byl opraven problém s nastavením záporné hodnoty u Minimální hodnoty grafu.
 • Statistiky / IP rozsahy: Stránkování bylo přesunuto nahoru.
 • Statistiky / Sez. vysílačů: Do tabulky byl přidán sloupec TX power.
 • Plánování: Na všech relevantních místech bylo slovo technik nahrazeno univerzálnějším slovem uživatel. Například při přidávání úkolu budete zadávat uživatele, nikoliv techniky.
 • Plánování / Kalendář: Tlačítka Měsíční, Týdenní a Denní byla přesunuta doleva. Hned za ně byl umístěn upravený popis zobrazovaného období.
 • Plánování / Přehled úkolů: Sloupec Typ byl rozdělen na dva sloupce: ID a Typ.
 • Plánování / Přehled úkolů: Sloupec Datum byl rozdělen na dva sloupce: Datum vytvoření a Datum zásahu.
 • Plánování / Přehled úkolů: Bylo opraveno nesprávné zobrazení stránky po smazání úkolu.
 • Fakturace: Z faktur byl kvůli novým pravidlům hromadného zpracování u Slovenské pošty odstraněn text Korespondenčná adresa. Taktéž došlo k mírnému posunutí několika položek směrem dolů. (SK lokalizace)
 • Fakturace / Přehledy / Pohledávky / Pohledávky: Byl přidán sloupec Fakturační skupina.
 • Fakturace / Přeplatky / Vráceno: Byla přidána možnost si vygenerovat CSV export.
 • Fakturace / Banka / Import: Byl modifikován importní skript pro Česká spořitelna – George.
 • Ostatní / Nástroje / Přesun z routeru na router: Do formuláře bylo vedle checkboxu AP přidáno upozornění, které se zobrazí pouze tehdy, když je zaškrtnutý Internet a AP nikoliv. Jde o to, že i když není checkbox AP zaškrtnutý, tak se automaticky udělá kopie AP z důvodu zachování funkčnosti služeb.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu / Klient: Při přiřazování klienta k tiketu se v nabídce kromě jména objeví i klientské číslo, aby se dali rozlišit různí klienti se stejným jménem. Podle klientského čísla lze také vyhledávat.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu / Poznámka: Při přidávání poznámky byl formulář v modálním okně nahrazen formulářem v rozbalovací sekci.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Nahoře v hlavičce tiketu přibyla ikona ozubeného kolečka. Pokud na ni kliknete, zobrazí se vám formulář Nastavení tiketu, ve kterém můžete změnit položky Předmět, Komu, Kopie (Cc) a Skrytá kopie (Bcc).
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu / Akce: Do nabídky byla přidána nová možnost Sloučit. Pomocí ní můžete daný tiket sloučit s jiným. Lze využít vyhledávání dle ID tiketu či předmětu.
 • Helpdesk / Nastavení / Stav: Ve sloupci Označuje tiket jako uzavřený lze vybrat ty stavy, které označují tikety za uzavřené. Pokud je alespoň u jednoho stavu tato možnost zaškrtnuta, tak se v přehledu tiketů zobrazí navíc filtr Vše včetně uzavřených. Pomocí něj lze zobrazit veškeré tikety v povolených odděleních. Filtr Vše zobrazí jen ty neuzavřené.
 • Helpdesk / Nastavení / Ban: Do seznamu zabanovaných adres bylo přidáno vyhledávání.
 • Helpdesk / Nastavení / Filtry: Byla přidána možnost nastavení defaultního filtru.
 • Dashboard / Upozornění: Do widgetů Nepovolené frekvence 5G pásma a Rušení meteorologických stanic v novém Dashboardu byly přidány možnosti pro mazání zobrazených položek.
 • Dashboard / Upozornění: Do widgetu Nepovolené frekvence 5G pásma byl přidán sloupec s číslováním. Routery byly zarovnány doleva.
 • Dashboard / Přehled / Počet offline routerů : Byl přidán proklik do seznamu routerů.
 • Dashboard / Přehled / Počet offline routerů: Byl opraven výpočet procentuální hodnoty.
 • Byla přidána podpora pro UDH u přijatých SMS.ISPadmin 5.13

ISPadmin 5.13 stable

DATUM VYDÁNÍ: 19.08.2020 (aktualizováno: 05.10.2020)

Bezpečnostní oprava

 • Aktualizace Nette na verzi 2.4.16 (na základě CVE-2020-15227): Jedná se o první vážnou zranitelnost v Nette frameworku. Chyba spočívá v tom, že útočník může za určitých okolností spustit libovolný kód pomocí speciálně sestaveného URL. Dle naší bezpečnostní analýzy nebyl systém ISPadmin 5 vůči této hrozbě zranitelný, přesto však doporučujeme, abyste pro jistotu co nejdříve zaktualizovali svůj systém.

Ostatní úpravy

 • Karta klienta / Statistiky Internetu / Data za měsíc / Ikona Lupa / Ikona Graf: Opraveno přesměrování po kliknutí na tlačítko Zpět
 • Karta klienta / Aktivní služby / IPTV: Upravena fakturace při zadání rozdílných dat Fakturovat od u služby a u balíčku (tarifu)
 • Plánování / Editace úkolu: Doplněny chybějící popisky v sekci Viditelné smlouvy pro techniky
 • Ostatní / Wiki: Opravena chyba po vypršení platnosti backlinku (tlačítko Zpět)
 • Ostatní / Nástroje / Přesun z routeru na router: Doplněny chybějící popisky
 • Dashboard / Finance / Klienti s nezaplacenými fakturami po splatnosti: Z přehledu odstraněni smazaní klienti (položky DELETED)

ISPadmin 5.13 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 07.08.2020

 • Klienti / Internet: Řazení dle sloupce Rychlost: Data jsou řazena podle první rychlosti (download).
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Pokud je vybrán konkrétní AP, tak se v položce IP adresa klienta nabízí jak IP adresy na daném AP, tak i IP adresy bez AP.
 • Karta klienta / Fakturace: Za určitých okolností se neuložila defaultně nastavená emailová adresa při odesílání emailu s fakturou. Opraveno.
 • Karta klienta / Odstranit klienta: Byla odstraněna chybová hláška při deaktivaci.
 • Hardware / Routery / Router status / Dashboard: Bylo upraveno vyčítání dat týkajících se packet snifferu.
 • Hardware / Routery / Všechny: Ve zmenšeném i standardním zobrazení routerů se zobrazují stejné hodnoty Offline i Poslední uptime.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byla opravena chyba při editaci zařízení připojeného k routeru / switche.
 • Hardware / Routery / Všechny / Nastavení / Queue trees: Byl opraven problém s přepisováním při přidávání QT.
 • Hardware / Switche: Na stránku byl přidán nový filtr (obdobný jako u routerů).
 • Hardware / POPy / Všechny: Byly přidány sloupce Otevřené úkoly, Online zařízení a Offline zařízení.
 • Hardware / POPy / Všechny / Karta POPu: Byla přidána záložka Úkoly.
 • Hardware / Nastavení / Typy zařízení: Do selectboxu Typ zařízení byly přidány další typy zařízení.
 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: Do tabulky byly doplněny další potřebné údaje.
 • Fakturace: Import plateb z SK pošty: Bylo přidáno tlačítko na zrušení spárování platby s fakturou (SK lokalizace).
 • Fakturace / Nastavení / Obecné: Byl upraven link na dokumentaci u položky Universal XML export.
 • V horním panelu byl upraven odkaz na Wikipedii. Byly odstraněny odkazy na starou Wikipedii.
 • Bylo upraveno API pro práci s úkoly s POPem + Kalendář.
 • Bylo opraveno propisování hodnot místo proměnných $BYT_INST$ a $PATRO_INST$.
 • Do systému byly přidány nové proměnné pro obecnou službu: $UNIVERSAL_TYP_SMLOUVY$ (Typ smlouvy) a $UNIVERSAL_SMLOUVA_DO$ (Trvání smlouvy do).

ISPadmin 5.13 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 21.07.2020

Dashboard

 • U widgetů byla přidána možnost změnit jejich pozici v rámci jim vyhrazeného prostoru.
 • Přibylo individuální nastavení některých widgetů (Příchozí SMS zprávy, Vysoké zatížení CPU routerů, Nagios notifikace).
 • Do widgetů obsahujících tabulky byla přidána možnost řazení.
 • V sekci Přehled bylo upraveno výchozí řazení přijatých SMS zpráv.
 • V sekci Přehled byla do úkolů přidána informace o jménu (názvu) relevantního klienta či routeru.
 • Do sekce Upozornění bylo přidáno upozornění na faktury dealerů po splatnosti.
 • Sekce Upozornění se nyní objeví po přihlášení místo stávající stránky s upozorněními.
 • Do sekce Síť byly přidány tři nové widgety: MikroTik – Přehled, MikroTik – Základní služby a MikroTik – Ostatní služby. Ve všech těchto widgetech jsou prokliky do příslušných sekcí systému.
 • Do sekce Síť byla přidána možnost monitoringu routerů.
 • V sekci Systém bylo upraveno zobrazování dat ve widgetech.
 • V sekci Systém přibyly grafy vytížení linky a zatížení CPU a informace o využití disku.
 • V postranním menu přibyla nová záložka Služby, která obsahuje informace o službách ze stránky Klienti / Úvod.

Helpdesk

 • Helpdesk / Tikety: Byla upravena oprávnění pro přesun tiketů mezi odděleními. Byla přidána hláška v případě nepovoleného přesunu (nedostatečná oprávnění).
 • Heldpesk / Tikety: Při prokliku do detailu tiketu se případné související notifikace automaticky označí za přečtené.
 • Helpdesk / Tikety: Ikona pro zrušení konkrétního filtru (křížek) v záhlaví tabulky byla barevně zvýrazněna pro snažší orientaci v přehledu tiketů.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Byla přidána možnost editovat předmět.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: V popisku záložek v prohlížeči se nyní zobrazuje informace o čísle a předmětu tiketu.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: U příloh byla doplněna informace o jejich velikosti.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Pokud jsou u tiketu vyplněna i pole Kopie či Skrytá kopie, tak jsou automaticky zobrazena bez nutnosti rozklikávat detail.
 • Helpdesk / Nastavení / Oddělení: Bylo upraveno ukládání dat při změně nastavení oddělení.
 • Systémové notifikace: Do notifikací v systému byly k dosud poskytovaným informacím přidány i bližší informace o relevantních tiketech (od koho + předmět), aby bylo zřejmé, o které tikety jde.
 • Emailové notifikace: Do emailových notifikací bylo přidáno tělo emailu.
 • Emailové notifikace: Dále byla upravena hlavička notifikačního emailu, aby bylo již v přehledu emailů ve vašem klientovi zřejmé, kdo (uživatel či klient) danou notifikace vyvolal.
 • Helpdesk: Bylo upraveno vyčítání příloh emailů poslaných ze Seznam.cz (CZ lokalizace).

Grafy

 • Nastavení / Ostatní / SNMP OID: Bylo upraveno vytváření SNMP šablon.
 • Hardware / Routery / Všechny: U zařízení připojených k routeru bylo upraveno nastavení SNMP šablon. Šablony se nyní vybírají v příslušném poli. Nebere se tedy v potaz nastavení přesného typu.
 • Byly přidány nové grafy pro SNMP.
 • Byla přidána možnost nastavení grafů. Po kliknutí na ozubené kolečko u grafu se zobrazí možnosti nastavení (osy y, linky).
 • Byla přidána možnost stáhnout graf jako obrázek.
 • Bylo upraveno přiblížení u grafů: Byla přidána možnost vybrat si konkrétní oblast grafu. Automatické přiblížení lze aktivovat kliknutím na příslušné tlačítko (Automatické přiblížení). Aktivní přiblížení je možné také zrušit pomocí dalšího tlačítka (Zrušit přiblížení).
 • Byl opraven problém se zobrazováním grafů na mobilních zařízeních.

POPy

 • Nastavení POPů se přesunulo ze záložky Nastavení / Číselníky / POPy do záložky Hardware / POPy / Všechny.
 • Na dané stránce je vidět seznam POPů se základními informacemi o nich.
 • POPy zde můžete přidávat, editovat a mazat. Můžete si je také nechat zobrazit na mapě.
 • Po kliknutí na název POPu se dostanete do Karty POPu, kde máte přehledy s kontakty, fotkami, zařízeními, smlouvami, zbožím a dokumenty týkajícími se daného POPu.
 • Ke každému POPu můžete přidávat fotky, smlouvy, zboží a dokumenty.
 • Smlouvu si můžete nechat vygenerovat na základě vybraného vzoru (včetně systémových proměnných) nebo si ji také můžete nahrát již hotovou.
 • Přehled ze záložky Hardware / Přehled se přesunul do záložky Hardware / POPy / Přehled.

OKU (CZ lokalizace)

 • Ve formuláři u služeb typu VoIP a Mobil přibylo pole pro zadání OKU (Ověřovací kód účastníka).
 • Pokud je pole vyplněné, zobrazí se daný kód v přehledu služeb v Kartě klienta / Aktivní služby.
 • Pokud je pole vyplněné, zobrazí se daný kód i klientovi v jeho Portálu klienta (u příslušné služby).
 • Do systémových proměnných byly přidány proměnné $VOIP_OKU$ a $MOBILE_OKU$.

Dodatečný text položky na faktuře

 • Do všech služeb kromě obecné služby bylo přidáno nové pole Dodatečný text položky na faktuře.
 • Dále přibyla proměnná $INVOICE_ITEM_TEXT$, kterou lze použít v poli Popis na faktuře v nastavení aktivních služeb v Nastavení / Aktivní služby / Obecné.
 • Pokud budete mít vyplněn nějaký krátký popisek u aktivní služby a zároveň budete mít v nastavení daného typu aktivní služby uvedenu onu proměnnou, tak se na faktuře v konkrétní položce objeví to, co jste u dané služby zadali do příslušného pole.
 • Proměnnou můžete umístit v popisu na různá místa. Mějte však na paměti, že na posledním místě vždy bude systémem vygenerované fakturované období.

Hromadné generování faktur

 • Do hromadného generování faktur jsme začlenili kontrolní mechanismus, který má zabránit případnému vystavení záporné faktury.
 • Pokud například uživatel zadá u klienta z nějakého důvodu zápornou průběžnou položku, tak to v praxi může v kombinaci se zadanými cenami služeb a slevami vést až k potenciálnímu vzniku záporné faktury.
 • Systém takové faktury při generování najde a přeskočí je.
 • Následně zobrazí seznam klientů, u nichž nedošlo z daného důvodu k vygenerování faktur(y).
 • U každého klienta je možné se prokliknout do jeho Karty klienta a tam zkontrolovat fakturované položky.
 • Na základě toho pak lze provést úpravy.
 • Dále jsme do hromadného generování faktur začlenili vylepšení, které má zabránit vystavení kompletně nulových faktur.
 • Tím nejsou myšleny všechny faktury, u nichž je celková částka rovna nule, nýbrž pouze faktury, u nichž jsou všechny fakturované položky rovny nule.
 • V takovém případě nemá smysl fakturu vystavovat.
 • Systém takové faktury při generování najde a přeskočí je.
 • Následně zobrazí seznam klientů, u nichž nedošlo z daného důvodu k vygenerování faktur(y).
 • U každého klienta je možné se prokliknout do jeho Karty klienta a tam zkontrolovat fakturované položky.

Upomínky

 • Pokud jste doposud měli v šablonách upomínek nastavenu u položky Minimální dlužná částka u faktury pro odeslání upomínky 0, tak to znamenalo, že se brala defaultní hodnota z obecného nastavení fakturace (request_for_pay_min_amount).
 • Po změně v této verzi se již v takovém případě hodnota z request_for_pay_min_amount nebude brát v potaz, což znamená, že při zadání 0 do šablony se budou generovat upomínky při jakékoliv dlužné částce u konkrétních faktur.

Kalendář

 • V sekci Technici v postranním menu byli lépe barevně odlišeni zobrazovaní a nezobrazovaní technici.
 • Byla zrušena sekce Informace.
 • Informace z této sekce se přesunuly do sekce Nastavení, kde se v případě potřeby zobrazí jako info pop-up.
 • V sekci Nastavení přibyl nový checkbox pro zapnutí/vypnutí stávajícího způsobu navigace v Kalendáři.
 • Když checkbox zaškrtnut bude, tak se bude navigace chovat jako doposud.
 • Když zaškrtnut nebude, tak bude navigace fungovat stejně jako ve zbytku v systému (vertikální či horizontální posun).
 • Daný checkbox je defaultně zaškrtnutý. V případě potřeby jej můžete u jednotlivých uživatelů odškrtnout.

Úkoly

 • Jelikož se drtivá většina úkolů odehrává v rámci jednoho konkrétního dne, tak došlo k úpravě zadání konce úkolu.
 • Doposud se musel vybrat nejprve den a pak až samotný čas.
 • Nyní se zadává pouze čas.
 • Pokud je však potřeba zvolit jiný den, je to stále možné.
 • Stačí kliknout na již předvybrané datum v okně a změnit ho.

Strávený čas

 • U řešení úkolu se od této verze zadává strávený čas v hodinách a minutách. Umožní to přesnější zápis stráveného času.
 • Dříve se zadávaly pouze hodiny.
 • Pokud řešení trvalo 90 minut, tak se dříve zadávalo 1,5 do pole pro hodiny. Nyní se do pole pro hodiny vyplní 1 a do pole pro minuty 30.
 • Pokud řešení trvalo 30 minut, tak se dříve zadávalo 0,5 do pole pro hodiny. Nyní se do pole pro minuty zadá 30.
 • Pokud řešení trvalo 60 minut, tak se dříve zadávalo 1 do pole pro hodiny. Nyní se do pole pro hodiny také zadá 1.
 • Byl upraven formát stráveného času ve všech souvisejících přehledech (h:min).

Výkaz prací

 • Plánování / Výkaz: Dříve se na této stránce zobrazovaly pouze zcela dokončené (uzavřené) úkoly. Nyní se zde zobrazují i úkoly, které uzavřené nejsou, ale je u nich už uvedena konkrétní činnost (řešení).
 • S tím souvisí i změna u úkolů, které zasahovaly do více období. Dříve se takové úkoly objevily v období, kdy došlo k poslednímu řešení. Nyní se objeví v obou (část v jednom a část v druhém) společně s příslušnými hodnotami stráveného času a ceny.
 • Při počítání času a cen u úkolů s více techniky (uživateli) jsou jednotlivá řešení navázána na konkrétního uživatele. Nedochází tedy k žádnému přepočítávání po uzavření úkolů.

Výpovědi

 • Po zaškrtnutí checkboxu Automaticky smazat službu po ukončení výpovědní lhůty je možné ještě navíc zvolit i změnu stavu.
 • Pokud není žádný stav vybrán, nedojde k žádné změně. Vše tedy bude fungovat jako doposud.
 • Pokud stav vybrán je, dojde nejen ke smazání služby, ale i ke změně stavu na ten vybraný (odlišný) stav.
 • Všechny změny se zalogují v historii.

Seznam provizí dealera

 • V Nastavení / Administrátoři / Dealeři / Zobrazit statistiku / Seznam provizí naleznete seznam provizí konkrétního dealera.
 • Můžete zde filtrovat dle typu služby a druhu provize.
 • Pokud ve filtru Typ služby zvolíte určitý typ služby, tak již není možné filtrovat s pomocí filtru Druh provize, protože provize je v takovém případě vždy průběžná.
 • Pokud zvolíte ve filtru Druh provize možnost Jednorázová, tak není ze stejného důvodu možné použít filtr Typ služby.
 • Fulltextové vyhledávání prohledává název a ID služby, jméno klienta a provizi.
 • Data lze řadit dle sloupců Klient a Druh provize.

Další změny

 • Klienti / Internet: Do tabulky a exportu byl přidán sloupec Skupina.
 • Klienti / Internet: Do filtru Podrobnosti byla přidána možnost Aktivní paušální cena. Pomocí ní si lze vyfiltrovat služby Internet s nastavenou paušální cenou.
 • Karta klienta / Informace / Odeslat nastavení na email: Pokud je u služby Internet vyplněna položka NAT IP, zobrazí se tato informace v PDF souboru s nastavením služeb, který se odesílá z této stránky.
 • Karta klienta / Informace: Opravena ikona signalizující stav ověření dle ARESu (CZ lokalizace)
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Při kontrole výše zadané jednotkové slevy se nyní berou v potaz i případné podřazené služby či další IP adresy.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: V přehledu služeb typu Internet přibyla tlačítka pro (de)aktivaci zobrazování grafů pingu v Portálu klienta. Pro použití tohoto tlačítka je nezbytné mít oprávnění pro editaci aktivních služeb.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Obecná služba: Do formuláře byla přidána možnost zvolit typ smlouvy a její trvání. V přehledu obecných služeb přibyl sloupec Trvání smlouvy do.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Obecná služba: Do formuláře byla přidána možnost zadat Fakturovat do.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Přesunout: Do formuláře bylo přidáno upozornění, které se zobrazí, pokud je u přesouvané služby vystavena faktura i na další období.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Přesunout: U IPTV služeb obecného typu byla přidána možnost přesunout službu k jinému klientovi.
 • Karta klienta / Výpovědi: Do tabulky byl přidán nový sloupec Dokument. Pokud byl k dané výpovědi přiložen dokument, tak se zde objeví jeho název a odkaz ke stažení.
 • Karta klienta / Smlouvy: Ikona pro odeslání smlouvy se mění dle toho, zdali smlouva již byla odeslána, či nikoliv. Pokud byla odeslána, je po najetí na ikonu vidět i informace o tom, kdy k tomu došlo.
 • Karta klienta / Odstranit klienta: Bylo odstraněno tlačítko Zpět. Pokud se rozhodnete klienta nedeaktivovat či neodstraňovat, tak se stačí přemístit do jiné záložky v Kartě klienta.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byl přidán filtr pro zobrazení routerů, které aktuálně běží v nouzovém režimu.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byla opravena nabídka minut v sekci Restart routeru.
 • Hardware / Routery / Router status / Wifi spoje: Popisky spojů z přehledu byly přidány i do detailu spojů nad zobrazené grafy.
 • Nastavení / Číselníky / Nagios / Kontakty: Bylo přidáno vynucení updatu konfigurace Nagiosu po smazání kontaktu či skupiny kontaktů.
 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: Do tabulky byly doplněny další údaje.
 • Statistiky / Sez. vysílačů: Byly upraveny podmínky pro zobrazení zařízení v seznamu.
 • Fakturace: Byly upraveny podmínky pro zobrazení dat u slevových položek na fakturách.
 • Fakturace / Přehledy / Účetní přehled: Do tabulky a exportu byl přidán sloupec Fakturační skupina.
 • Fakturace / Banka / Import / Vyřazené platby: Fultextové vyhledávání bylo rozšířeno na všechny sloupce v tabulce. Byla přidána možnost řazení dat dle jednotlivých sloupců.
 • Fakturace / Banka / Email: Bylo doplněno vyhledávání v sloupci Příjemce.
 • Fakturace / Banka / Email: Byla přidána podpora pro automatické vyčítání plateb z importního souboru Slovenské pošty zaslaného emailem (SK lokalizace).
 • Fakturace / Nastavení / Obecné: U položek proforma_mail_copy a reminder_mail_copy byla přidána možnost odmazat již zadané hodnoty.
 • Do sekce Odesílání faktur v seznamu systémových proměnných jsme přidali proměnnou $FAKTUROVANE_OBDOBI$, kterou je možné použít při odesílání faktur.
 • Portál dealera: Byl opraven problém se smzáním faktury.
 • Upraveny podmínky pro zobrazení upozornění Chyba automatického importu z IPEX: Upozornění se zobrazí pouze tehdy, když dojde k opakované chybě při automatickém importu. Pokud se upozornění zobrazí, bude nutné (jako doposud) kliknout na tlačítko Beru na vědomí. Tím upozornění zmizí.ISPadmin 5.12

ISPadmin 5.12 stable

DATUM VYDÁNÍ: 22.06.2020

Chtěli bychom vás upozornit, že v rámci updatu na novou verzi bude provedena konverze celé řady původních grafů na nové. Proces proto může zabrat podstatně delší dobu. Tato informace se týká hlavně těch, co budou přecházet z verze 5.11 stable na tuto verzi. Naplánujte si proto update na vhodnou dobu.

 • Hardware: Upraveny skripty pro generování grafů pro Cambium a Canopy
 • Fakturace / Hlavní kniha: Upraven layout stránek
 • Portál klienta / Helpdesk: Upraveno výchozí řazení tiketů

ISPadmin 5.12 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 11.06.2020

Hlavní kniha

 • Do systému jsme přidali testovací verzi hlavní knihy. Nejedná se o ostrou verzi, kterou je možné použít jako podklad pro účetnictví!
 • Hlavní knihu najdete v záložce Fakturace / Hlavní kniha.
 • Pokud tuto záložku nevidíte, zkontrolujte si nastavení svého účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.
 • Po zaškrtnutí všech souvisejících checkboxů se vám v menu zobrazí tři podzáložky: Hlavní kniha, Účetní operace a Počáteční stav.
 • Stránka Hlavní kniha obsahuje přehled účtů, počátečních a koncových stavů a hodnot na stranách Má dáti a Dal.
 • Stránka Účetní operace vám umožuje upravit spárování konkrétních typů operací s konkrétními účty.
 • Na stránce Počáteční stav je pak možné přidávat, upravovat či mazat počáteční stavy.    

Tikety v Portálu klienta

 • Helpdesk / Nastavení / Oddělení: U jednoho aktivního oddělení si můžete nastavit, aby se používalo pro zasílání tiketů z Portálu klienta (checkbox Použít pro zasílání požadavků z KP).
 • Pokud tak učiníte, tak se v Portále klienta objeví nová záložka Helpdesk.
 • V ní je zobrazen přehled komunikace mezi klientem a poskytovatelem vedené přes Portál klienta.
 • Jestliže klient nemá v Kartě klienta zadaný email, tak nemůže tiket zaslat.

Další změny

 • Karta klienta / Fakturace: Opraven problém se zaokrouhlením při odpárování úhrady
 • Hardware: Upraveny CMTS grafy a opraveny nedostatky v nově překonvertovaných grafech. Update může v některých případech trvat déle.
 • Hardware: Ošetřena situace, kdy se provádí ping na již demontované zařízení
 • Hardware / Routery / Všechny: Defaultní zobrazení ping grafů u interfaců je nyní Den.
 • Hardware / Routery / Router status / Dashboard: Upraveno vyčítání dat o službách Packet sniffer v důsledku změny v nové verzi RouterOS
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: Přidány dvě položky: system_secondary_mail a system_secondary_mail_name. Do nich můžete vložit další systémovou emailovou adresu a její název. Tuto adresu si pak můžete vybrat v jedné z nabídek v Kartě klienta.
 • Nastavení / Info page / Profily: Opraveny náhledy
 • Plánování / Výkaz: Ve filtru Typ je nová možnost “-“. Pokud je vybrána, zobrazí se všechny typy. Systémový typ Vše je nyní možné přejmenovat.
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Opraveno zobrazování hlášky o úspěšném dokončení odesílání faktur na zařízeních Apple
 • Fakturace / Nastavení / Šablony / Šablony faktur: Opravena kontrola zadávaných dat

ISPadmin 5.12 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 28.05.2020

Nový Dashboard

 • Pokud kliknete na ikonu Dashboard v horním panelu, tak se vám zobrazí úplně nová podoba Dashboardu.
 • K dispozici jsou sekce Přehled, Upozornění, Síť, Finance a Systém.
 • V nastavení stránky si můžete zvolit, které části chcete zobrazit a které nikoliv.
 • Pro zobrazení všech možností je potřeba mít příslušná práva.
 • V sekci Přehled máte informace o aktivních uživatelích, nových tiketech, offline routerech, úkolech, tiketech, zprávách, výpadcích, Nagios notifikacích, přijatých SMS a routerech s vysokým zatížením CPU.
 • V sekci Upozornění se zobrazují systémová upozornění, která nelze vypnout. Týkají se licence, faktur po splatnosti, hesel, firewallu a SSH.
 • V sekci Síť pak uvidíte statistiky routerů a přehled offline routerů.
 • V sekci Finance máte k dispozici celkové statistiky související s fakturací a seznam klientů s nezaplacenými fakturami po splatnosti.
 • V sekci Systém jsou uvedeny informace o systému, jeho statistikách a o používaných modulech.
 • Data v jednotlivých sekcích se pravidelně automaticky aktualizují.

Štítky

 • Štítky si můžete přidávat, editovat, mazat a (de)aktivovat v Nastavení / Číselníky / Štítky.
 • Obdobná stránka je dostupná i v nastavení Helpdesku: Helpdesk / Nastavení / Štítky.
 • Každému štítku přiřadíte konkrétní název a barvu a vybere, zdali to má být systémový štítek, helpdesk štítek či oba zároveň.
 • Pokud zaškrtnete možnost Helpdesk štítek, tak můžete štítek omezit i na konkrétní odělení.
 • Štítky můžete přiřazovat jednotlivým tiketům, klientům a službám.
 • Následně můžete pomocí těchto štítků filtrovat na jednotlivých přehledových stránkách (Kontakty, Internet, CATV, …).
 • Na základě těchto štítků lze i na stránce Fakturace / Faktury / Faktury filtrovat služby, které mají být fakturovány.
 • Lze fakturovat jak služby, které mají jen některý ze zvolených štítků, tak na základě jejich průniku (možnost AND).

Další změny

 • Klienti: Upravena šířka nabídek u filtrů v jednotlivých přehledech
 • Klienti / Kontakty: Při přidávání/editaci klienta se nenabízí skryté ani nepovolené fakturační skupiny.
 • Klienti / Kontakty, Internet, VoIP, IPTV a Obecná služba: Do přehledů a exportů přidán sloupec Byt
 • Klienti / Internet, VoIP a Obecná služba: Do přehledů a exportů přidán sloupec RÚIAN kód (CZ lokalizace)
 • Karta klienta / Informace: Při úpravě GPS souřadnic u klienta se automaticky změní i GPS souřadnice u služby Internet, pokud není nastavena odlišná instalační adresa.
 • Karta klienta / Informace: Upravena funkce Nepozastavovat do a její logování v Historii
 • Karta klienta / Statistiky Internetu: Přidán proklik z další IP adresy do grafů
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Pokud má klient přiřazené zařízení se zadanou MAC adresou a ta je dosud nepoužitá, tak je automaticky nabízena u pole MAC adresa klienta při vytváření služby Internet. Kliknutím na danou adresu dojde k jejímu zkopírování do příslušného pole.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Přidána možnost monitoringu podřízené služby
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Přidáno obarvování polí v sekci Odlišná adresa instalace (CZ lokalizace)
 • Karta klienta / Aktivní služby / IPTV: Nabízené tarify seřazeny dle abecedy
 • Karta klienta / Fakturace / Detail faktury / Odeslat upomínku emailem: Přidáno tlačítko pro zobrazení seznamu použitelných systémových proměnných
 • Hardware: Prvotní verze další série nových grafů: WiFi signály, přenesená data u zařízení, kabelové modemy, switche, … Případné nesrovnalosti se budou řešit v dalších verzích. 
 • Hardware: Při přidávání tzv. zařízení připojeného k routeru se přednastaví GPS souřadnice dle nadřazeného routeru (pokud existuje).
 • Hardware / Routery / Všechny: Pokud se při přidávání routované sítě zadá Adresa/32, nedochází při ukládání ke kontrole vyplnění IP adresy defaultního routeru.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: Přidána validace hodnoty zadávané do nastavení load_balancing_core
 • Nastavení / Syst. nastavení / Zálohování: Do sekce Lokální zálohování systému byly přidány položky Zasílat informace o průběhu zálohování a Na emailovou adresu. Pokud zaškrtnete checkox, zobrazí se pole pro zadání emailové adresy. Na tuto adresu se budou posílat informační emaily o (ne)úspěchu zálohování a o případných chybách při zálohování na FTP server.
 • Nastavení / Číselníky / Centrální sklad / Typy zboží: Přidána možnost zadat prodejní cenu typu zboží. Při naskladňování zboží pomocí čtečky se tato hodnota propíše do příslušného formuláře.
 • Statistiky / Historie / Historie: Přidáno logování změn v globálním nastavení šablon emailů a SMS
 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: U tabulky na této stránce je nové tlačítko ART exporty. Pokud na něj kliknete, zobrazí se vám okno, ve kterém můžete vybrat typ exportu a fakturační skupiny, za která chcete exportovat data (multiselect). (CZ lokalizace)
 • Plánování: Do implementace API byla přidána podpora pro čtení a zápis servisních zásahů (úkolů).
 • Plánování / Kalendář: Ukotvení hlavičky kalendáře na jednom místě
 • Fakturace / Banka / Email: Párování plateb dle emailů z KB upraveno (CZ lokalizace)
 • Fakturace / Přeplatky / Přeplatky: Na stránce, která se zobrazí po kliknutí na položku Zobrazit automaticky generované CSV soubory, byla opravena položka pro výběr roku.  
 • Ostatní / Import / VoIP import: Ošetřen import výpisu z Dial Telecomu
 • Ostatní / Import / IPEX: Přidána možnost zpětného vyčtení dat a upraven layout stránky
 • Helpdesk: Přidána možnost nechat si zasílat notifikace o přiřazených tiketech a o nových odpovědích v přiřazených tiketech. V Nastavení / Administrátoři / Administrátoři je potřeba mít zaškrtnutu položku Emailem v sekci Notifikace / Helpdesk.
 • Helpdesk: Přidána možnost nechat si zasílat notifikace o nově příchozích (nepřiřazených) tiketech. V Nastavení / Administrátoři / Administrátoři je potřeba mít zaškrtnutu položku Posílat info o nepřiřazených tiketech v sekci Notifikace / Helpdesk.
 • Helpdesk / Tikety: Přidána možnost seřadit oddělení (drag and drop)
 • Helpdesk / Tikety: Přidána možnost sbalit a rozbalit jednotlivá oddělení pomocí šipek
 • Helpdesk / Tikety: Zlepšena práce s dostupných místem v postranním menu
 • Helpdesk / Tikety: Název sloupce Počet příspěvků v přehledu tiketů nahrazen ikonou
 • Helpdesk / Nastavení / Oddělení: Opraveno nesprávné zobrazování vybraného protokolu
 • Helpdesk / Nastavení / Šablony: Do formuláře pro vytvoření šablony přidáno pole Předmět
 • Helpdesk / Nastavení / Nastavení textu: Přidána možnost určit defaultní nastavení formátování textu (druh písma, velikost písma, barva písma, výška řádku, tloušťka písma)
 • Nezlomitelná mezera je při odesílání SMS překonvertována na běžnou mezeru.
 • Na stránku po přihlášení bylo přidáno upozornění Faktury dealerů po splatnosti. Zobrazení tohoto upozornění je vázáno na nastavení uživatelského účtu.
 • Opraveny drobné problémy s vyčítáním dat u některých zařízení
 • Upraveny podmínky pro zobrazování hlášky Rozdílný HW otisk po restartu serveruISPadmin 5.11

ISPadmin 5.11 stable

DATUM VYDÁNÍ: 06.05.2020

Chtěli bychom vás upozornit, že v důsledku rozsáhlejších úprav v databázi může update na novou verzi trvat podstatně déle, než jste zvyklí, a to až v řádu několika desítek minut u největších instalací! Naplánujte si proto update na vhodnou dobu.

 • Karta klienta / Aktivní služby: Opravena chyba při obnově smazané služby
 • Karta klienta / Aktivní služby / Obecná služba: Opravena chyba při přidávání položek ze šablony
 • Nastavení / Tarify / Internet: Opravena chyba při kopírování tarifu
 • Plánování / Přehled úkolů: Opraveno zobrazování počtu úkolů dole na stránce
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Opravena možnost stáhnout export pro Abra G3
 • Helpdesk / Nastavení / Oddělení: Do formuláře přidána informace o tom, co se stane po uložení

ISPadmin 5.11 beta3

DATUM VYDÁNÍ: 29.04.2020

 • Karta klienta / Helpdesk / Vytvořit tiket: Opraveno automatické vyplňování dat ve formuláři
 • Karta klienta / Fakturace / Detail faktury / Vystavit ODD: Upraveno vystavování ODD
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Výchozí prázdný řádek u Dalších položek na faktuře zůstává zobrazen i po aktualizaci stránky.
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Uživatelem definované číslo faktury se přepisuje pouze v případě změny dodavatele.
 • Opraven problém se zobrazováním grafů přenesených dat
 • Nastavení / Syst. nastavení / CATV / Modem templ.: Opraveno stránkování po prokliku do seznamu služeb
 • Fakturace / Banka / Email: Přidána podpora pro nový formát importních emailů z KB (CZ lokalizace)
 • Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny: Přidán validátor nahrávaného loga a razítka
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle období: Upraven export Seznam vystavených faktur pro DPH
 • Fakturace / Přehledy / Platby: Opraven Server Error
 • Fakturace: QR kód se nebude zobrazovat na fakturách se složenkou.
 • Centr. sklad / Karty: Přidán druh a typ zboží do nadpisu jednotlivých karet zboží

ISPadmin 5.11 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 23.04.2020

 • Karta klienta / Informace / Heslo do KP: Pokud nebudete mít splněny všechny podmínky potřebné pro funkci Poslat klientovi email pro vytvoření nového hesla, tak vám nebude umožněno daný checkbox zaškrtnout a navíc se vám pod touto možností zobrazí seznam věcí, které musíte vyřešit, abyste tuto funkci mohli používat.
 • Karta klienta / Informace / Odeslat email: Upraveno propisování systémových proměnných vázaných na konkrétní službu
 • Karta klienta / Informace / Odeslat nastavení na email: Opraven Server error
 • Karta klienta / Aktivní služby / Konkrétní služba Internet / Přenesená data / Denní pohled: Opraveno zobrazování dat
 • Karta klienta / Aktivní služby / Konkrétní služba IPTV: V přehledu jsou nově zobrazeny uživatelské PINy pro jednotlivé set-top boxy.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Konkrétní služba IPTV: Opraveno zobrazování nabídky IP adres při přidávání set-top boxu
 • Karta klienta / Smlouvy / Odeslat smlouvu klientovi: Opraveno propisování textu dle zvolené šablony
 • Karta klienta / Fakturace / Detail faktury / Úprava faktury: Upraven formulář
 • Klienti: Upraven způsob generování CSV exportů
 • Nastavení / Tarify / Internet: Doplněna informace o nastaveném typu tarifu do příslušného sloupce v přehledu
 • Nastavení / IP pools / IP pool NAT / Přidat rozsah IP: Formulář přepracován
 • Plánování / Přehled úkolů: Vyřešen problém s delším načítáním stránky
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Opraven export typu Universal XML export
 • Ostatní / Hromadné / Email: Opraven filtr pro výběr typu IPTV
 • Helpdesk / Tikety: Pole a tlačítko pro fulltextové vyhledávání jsou nyní vždy celé vidět bez nutnosti posouvání.

ISPadmin 5.11 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 14.04.2020

Úprava práce s hesly do Portálu klienta

 • Při updatu na verzi 5.11 beta 1 dojde k přegenerování klientských hesel, takže vám důrazně doporučujeme, abyste se nevraceli na verzi 5.10 stable. Pokud tak přesto učiníte, vaši klienti se nebudou moci přihlásit do svého Portálu klienta!
 • Heslo do Portálu klienta není možné zobrazit, editovat, ani nikam propsat pomocí proměnné $PASSWORD$.
 • V Kartě klienta / Informace je k dispozici nové tlačítko Heslo do KP.
 • Pokud na něj kliknete, tak se dostanete na stránku se dvěma možnostmi (checkboxy): Změnit heslo a Poslat klientovi email pro vytvoření nového hesla.
 • Pokud zaškrtnete checkbox Změnit heslo, tak se vám zobrazí pole s náhodně vygenerovaným heslem.
 • Heslo můžete přegenerovat pomocí tlačítka Vygenerovat heslo. Heslo můžete také změnit na nějaké vámi zadané, přičemž musí mít minimálně délku nastavenou v položce ci_client_password_min_length v Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta / Obecné.
 • Tuto možnost můžete využít například u klientů bez emailové adresy. Takovému klientovi sdělíte heslo po telefonu či jiným způsobem a on si jej potom při prvním přihlášení změní.
 • Pokud zaškrtnete checkbox Poslat klientovi email pro vytvoření nového hesla, tak se danému klientovi zašle email s odkazem na vytvoření nového hesla.
 • Tento checkbox může být zaškrtnut pouze v případě, že je u klienta vyplněna emailová adresa v poli Email a v nastavení šablon vybrána konkrétní šablona jako defaultní pro akci typu Vytvoření hesla do KP.
 • V Kartě klienta / Informace je ještě jedno nové tlačítko, a sice Otevřít KP.
 • Pomocí tohoto tlačítka je možné se v případě potřeby přihlásit do Portálu klienta.
 • Takové přístupy jsou logovány v historii daného klienta.
 • Pokud klient zapomene své heslo do Portálu klienta a pošle požadavek na jeho obnovu, tak je na jeho emailovou adresu automaticky zaslán odkaz, který může použít ke změně hesla.
 • Odkaz má platnost 48 hodin.
 • Pokud klient nemá v systému zadanou žádnou emailovou adresu, tak mu není umožněno odeslat daný požadavek.
 • Zobrazí se mu příslušná hláška a následně vás bude kontaktovat (například telefonicky).
 • Jak již bylo uvedeno výše, vy máte v systému možnost vygenerovat náhodné heslo.
 • Klient si ho musí z bezpečnostních důvodů ihned při prvním přihlášení změnit na svoje vlastní.
 • V nastavení emailových šablon (Nastavení / Ostatní / Šablony emailů) je možné si nastavit defaultní šablonu pro případy typu Zapomenuté heslo (Vytvoření hesla do KP).
 • V této šabloně je potřeba mít uveden text $CI_PASSWORD_LINK$. Ten se při odesílání nahrazuje za konkrétní odkaz.
 • Pokud je v Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta / Obecné vyplněna položka ci_url, tak se odkaz posílaný v daném emailu vytvoří na základě této adresy. Adresa musí být vyplněna v kompletní podobě (včetně https).
 • Jinak se odkaz vytvoří na základě nastavení položky ispadmin_server v Nastavení / Syst. nastavení / Obecné. K hodnotě zadané v této položce se přidá /clientinterface/ .

Individuální nastavení emailových a SMS šablon

 • V Nastavení / Ostatní / Šablony emailů a Šablony SMS je možné přidávat, editovat a mazat šablony emailů a SMS a přiřazovat tyto šablony ke konkrétním automatickým akcím.
 • Ve Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny je nyní možné provést individuální nastavení šablon pro konkrétní fakturační skupiny.
 • Pokud kliknete na modré tlačítko na konci řádku, zobrazí se vám nabídka. V této nabídce jsou dvě nové položky: Emailové šablony a SMS šablony.
 • Pokud kliknete na jednu z těchto možností, tak se vám zobrazí tabulka, která je velmi podobná té, kterou znáte z Nastavení / Ostatní / Šablony emailů nebo Šablony SMS.
 • Navíc je tu sloupec Viditelnost, pomocí kterého můžete ovlivnit zobrazování jednotlivých šablon v nabídkách při odesílání emailů klientům.
 • V individuálním nastavení jsou zobrazeny stejné šablony jako v globálním nastavení.
 • Změny provedené v globálním nastavení mají vliv na to, co vidíte v individuálním nastavení.
 • Šablony, které jsou přiřazené alespoň k jedné akci, nelze nastavit jako neviditelné.
 • Pokud se přiřazení šablon ke konkrétním akcím řídí globálním nastavením, tak je u zaškrtávátka příznak S.
 • Pokud tam tento příznak není, tak to znamená, že se jedná o individuální nastavení, které nebere vůbec v potaz nastavení globální.
 • Pokud se jedná o individuální nastavení, tak jej je možné zrušit tím, že kliknete na příslušné zaškrtávátko.
 • Pokud tam učiníte, tak se nastavení automaticky změní dle globálního nastavení. Defaultní šablonou pro danou akci se tak stává stejná šablona, jako je ta, u které je to tak nastaveno v globálním nastavení.  

Insolvenční rejstřík (CZ lokalizace)

 • Ve formuláři pro přidání/editaci klienta nově naleznete tlačítko Insolvenční rejstřík.
 • Stejné tlačítko naleznete také v sekci Fakturační údaje v Klienti / Informace.
 • Pokud na něj kliknete, provede se kontrola, při které se prověřuje, zdali daný klient není veden v Insolvenčním rejstříku.
 • Pokud je na základě zadaných údajů nalezena shoda, zobrazí se vám v okně název osoby a proklik do detailu insolvenčního řízení.
 • Aby bylo vyhledávání vůbec možné, je nezbytné mít ve formuláři zadané konkrétní údaje: rodné číslo nebo IČO nebo jméno klienta + datum narození (ve formátu DD.MM.YYYY, např. 01.01.2000).
 • Pokud nebudete mít ve formuláři zadané požadované údaje, tak se vám zobrazí hláška, která vás upozorní na to, že je potřeba alespoň některý z požadovaných údajů doplnit.

Vyhledávání klienta na základě zadaného IČO (SK lokalizace)

 • Abyste mohli tuto funkci využívat, je neprve nutné se zaregistrovat u poskytovatele služby SDDH a získat unikátní API klíč (https://ekosystem.slovensko.digital/sluzby/datahub). Přečtěte si prosím pozorně podmínky poskytování této služby.
 • Získaný API klíč následně vložíte v Nastavení / Syst. nastavení / Obecné do položky sddh_api_key.
 • V položce sddh_api_limit je přednastaven limit na počet požadavků ve výši 255 na měsíc. Při překročení tohoto počtu požadavků se již jedná o zpoplatněnou službu. Pokud vám to nevadí, můžete si tento limit libovolně upravit dle svých potřeb. Ceník služby (https://ekosystem.slovensko.digital/cennik).
 • Pokud máte v systému zadán svůj API klíč, tak se vám nově ve formuláři pro přidání/editaci klienta zobrazí u pole IČO tlačítko SDDH.
 • Vedle popisku je zobrazen i počet požadavků, který zbývá do dosažení nastaveného limitu.
 • Jakmile je limit dosažen, není možné službu již dále využívat.
 • Pokud je nalezena na základě zadaného IČO shoda, tak se vám zobrazí okno s údaji o subjektu.
 • Kromě kontroly můžete tuto funkci použít i k vyplnění adres. V zobrazeném okně jsou pro tento účel připravena dvě tlačítka: Vyplnit korespondenční adresu a Vyplnit fakturační adresu. Pokud jsou obě adresy shodné, stačí vyplnit pouze korespondenční adresu. 

Vytvoření souvisejícího úkolu (vytvoření kopie úkolu)

 • V náhledu konkrétního úkolu přibylo tlačítko Vytvořit související úkol.
 • Pokud na toto tlačítko kliknete, zobrazí se vám okno, ve kterém si můžete vybrat, zdali chcete vytvořit související úkol bez jakéhokoliv předvyplnění formuláře, nebo zdali chcete vytvořit související úkol s předvyplněním formuláře.
 • Pokud zvolíte první možnost, tak se dostanete do úplně prázdného formuláře.
 • Pokud zvolíte druhou možnost, tak se formulář vyplní daty z výchozího úkolu. Nepřenášejí se Dokumenty a Předchozí řešení.
 • V přehledu úkolů máte u každého úkolu možnost si zobrazit související úkoly.
 • Pokud kliknete na Zobrazit související úkoly, tak se vám zobrazí okno, ve kterém je seznam případných souvisejících úkolů.
 • U každého takového úkolu je k dispozici možnost prokliku do jeho náhledu.
 • V náhledu úkolu je také uvedena informace o tom, zdali existují nějaké související úkoly.

Historie tarifu

 • V systému se budou nově logovat úpravy nastavení tarifů.
 • U každého tarifu v přehledu najdete novou ikonu pro zobrazení historie změn.
 • Pokud na ni kliknete, dostanete se do seznamu poznámek.
 • Každá poznámka bude obsahovat vámi zadaný popis provedených změn.
 • Pokud na ni kliknete, zobrazí se seznam provedených změn.
 • Pole pro vyplnění poznámky se ve formuláři bude zobrazovat pouze při editaci nastavení tarifu.
 • Tato poznámka je brána jako povinná položka. Bez jejího vyplnění tedy nepůjde formulář uložit.
 • Pokud ve formuláři žádnou změnu neprovedete, ale zadáte do příslušného pole poznámku, nic se do historie neuloží, protože nedošlo k žádné změně nastavení tarifu.

Opakující se úkoly

 • Ve formuláři pro přidání/editaci úkolu přibylo několik položek týkajících se opakujících se úkolů.
 • Jednou z nich je checkbox Opakující se úkol. Pokud tento checkbox zaškrtnete, tak se zobrazí i další položky nastavení: Interval opakování a Opakovat do.
 • V položce Interval opakování nastavíte týdenní, měsíční, půlroční či roční periodicitu.
 • V položce Opakovat do pak můžete nastavit, do jakého data má k opakování docházet. Výchozí nastavení je Neomezeně.
 • Systém vám nedovolí zadat datum, které nesplňuje podmínku minimálně jednoho opakování. Pokud zadáte datum, do kterého by nedošlo k ani jednomu opakování, tak jej systém automaticky přepíše na nejbližší datum, které danou podmínku splňuje.
 • V Kalendáři se vám po uložení takového úkolu zobrazí pravidelně se opakující události.
 • Pokud upravíte původní úkol, dojde ke změně i u jednotlivých opakování.
 • Pokud smažete původní úkol, smažou se i všechna opakování.
 • Jakmile se z Kalendáře prokliknete do konkrétního opakování, tak si v něm můžete provést potřebné úpravy a uložit.
 • Při ukládání si vyberete, zdali chcete, aby se změny aplikovaly pouze na tento úkol, nebo i na úkoly následující (Aplikovat změny pouze na tento úkol / Aplikovat změny na tento úkol i všechny následující).
 • Pokud zvolíte Aplikovat změny pouze na tento úkol, vytvoří se nový úkol, který je vyjmut ze série opakování.
 • Pokud zvolíte Aplikovat změny na tento úkol i všechny následující, vytvoří se nový úkol, který začíná novou sérii opakování.

Helpdesk: Pravidla pro příchozí emaily

 • Helpdesk / Nastavení / Parser / Pravidla: Na této stránce můžete přidávat, upravovat a mazat pravidla pro parsování příchozích emailů.
 • Pokud byste náhodou tuto záložku neviděli, zkontrolujte si nastavení svého účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.
 • Pokud kliknete na tlačítko Přidat, zobrazí se vám formulář pro zadání pravidla.
 • Do prvního pole si zadáte svůj vlastní název pravidla.
 • U další položky nastavení si zvolíte, zdali se má po vykonání příslušné akce v rámci daného pravidla zastavit vykonávání dalších pravidel.
 • Pokud zvolíte Ano, tak již nedojde ke zpracování dalších pravidel v pořadí.
 • Pokud zvolíte Ne, tak parser přejde na další pravidlo v pořadí.
 • V sekci Kritéria stanovíte, která kritéria musí být splněna, aby se provedla vámi určená akce:
  • Kritérium Odpověd: Pokud přijde do stávajícího tiketu odpověď, tak se provede určená akce.
  • Kritérium Nový tiket: Pokud se na základě emailu klienta vytvoří nový tiket, tak se provede určená akce.
  • Kritérium Oddělení: Pokud se jedná/nejedná o konkrétní oddělení, tak se provede určená akce.
  • Kritérium Stav: Pokud se jedná/nejedná o konkrétní stav, tak se provede určená akce.
 • Aby byla provedena určená akce, musí být splněna všechna zadaná kritéria.
 • V sekci Akce jsou k dispozici dvě možnosti: Změnit oddělení na a Změnit stav na.
 • Jakmile pravidlo uložíte, zobrazí se seznam pravidel.
 • V tomto seznamu máte možnost změnit pořadí pravidel.
 • K tomu slouží šipky ve sloupci Pořadí vykonávání pravidel.
 • Výše uvedené pravidlo se provede dříve než níže uvedené pravidlo.

Helpdesk: Notifikace

 • V horní liště je nyní vedle ikony pro odhlášení ze systému uveden počet notifikací určených pro vás, které se týkají Helpdesku.
 • V těchto notifikacích jste informováni o změnách v přiřazených tiketech, nových odpovědích, nově přiřazených tiketech apod.
 • Pokud na toto číslo kliknete, zobrazí se vám okno se seznamem posledních notifikací.
 • K dispozici máte i tlačítko Notifikační centrum, pomocí kterého se dostanete do celkového přehledu notifikací.
 • V přehledu si můžete označit notifikace za přečtené.

Editace nastavení routeru

 • Formulář pro editaci nastavení routeru byl upraven.
 • Pokud se změní jeden z důležitých parametrů ve formuláři, objeví se dole kromě tlačítka Uložit nové tlačítko Uložit a aktualizovat konfiguraci routeru.
 • Jestliže kliknete na původní tlačítko Uložit, dojde pouze k uložení formuláře.
 • Jestliže kliknete na nové tlačítko Uložit a aktualizovat konfiguraci routeru, tak se ještě objeví potvrzovací okno.
 • Pokud chcete opravdu provést aktualizaci konfigurace routeru, zvolíte první možnost (Uložit a aktualizovat router).
 • Pokud nechcete provést aktualizaci konfigurace routeru, zvolíte druhou možnost (Pouze uložit).

Karty zboží

 • V záložce Centrální sklad přibyla podzáložka Karty.
 • Pokud ji nevidíte, zkontrolujte si nastavení svého účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.
 • Na této stránce vidíte přehled s jednotlivými druhy a typy zboží a jejich počtem.
 • Pokud kliknete na ikonu lupy v konkrétním řádku, tak se vám zobrazí informace o tom, kde všude dané zboží v současnosti je.
 • Nad tabulkou máte k dispozici tlačítko Přidat zboží, pomocí kterého můžete přidat do skladu další zboží tohoto druhu.
 • Pomocí ikony lupy se dostanete do detailu konkrétní položky.

Upozornění klienta na pozastavení služby

 • Ve Fakturace / Nastavení / Obecné jsou dvě nové položky nastavení send_email_to_suspended_client a send_sms_to_suspended_client.
 • Jedná se o náhradu info stránek, které se zobrazují klientovi při pozastavení služby.
 • Pokud povolíte možnost send_email_to_suspended_client, tak se budou při automatickém pozastavování služeb posílat klientům emaily. Šablonu lze nastavit ve sloupci Aut. pozastavení v Nastavení / Ostatní / Šablony emailů.
 • Pokud povolíte možnost send_sms_to_suspended_client, tak se budou při automatickém pozastavování služeb posílat klientům SMS. Šablonu lze nastavit ve sloupci Aut. pozastavení v Nastavení / Ostatní / Šablony SMS.
 • Jestliže budete chtít do emailů či do SMS propisovat důvod pozastavení, musíte v šabloně použít proměnnou $SUSPENSION_REASON$.

Dealeři

 • V Dealerském portálu byl přepracován a vylepšen formulář pro vystavování faktur.
 • Již při vystavování systém průběžně počítá, kolik je v dané kombinaci fakturační skupiny, měsíce či roku možné vyfakturovat.
 • Ještě před vystavením faktury lze zobrazit seznam položek k fakturaci.
 • U již vystavených faktur je možné si zobrazit, za jaké položky byly vystaveny.
 • V administračním rozhraní ISPadmina je pak v přehledu kreditu dealera nově možné editovat či vyřadit všechny položky, pokud ještě nejsou přiřazeny k faktuře. Dosud bylo možné editovat pouze ručně přidaný kredit.
 • Již vyřazené položky je možno obnovit.

Další změny

 • Klienti / Kontakty: V nastavení stránky můžete nově zaškrtnout checkboxy Uživatelské jméno. Pokud tak učiníte, tak se vám do tabulky a exportu přidá sloupec s uživatelskými jmény klientů do jejich Portálu klienta. Pomocí fulltextového vyhledavače můžete v uživatelských jménech vyhledávat.
 • Klienti / Internet: Opraveno zobrazování uvozovek ve jméně klienta
 • Karta klienta / Statistiky internetu: Nové grafy přenesených dat u jednotlivých služeb Internet
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Pokud je vybrán konkrétní switch, není od teď nutné vyplnit i port switche.
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Přidána kontrola neúplného vyplnění Dalších položek na faktuře
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Rozšířena validace zadávaných hodnot
 • Karta klienta / Historie: Přidáno logování změn u položek obecné služby
 • Hardware: Pole SNMP community (routery, zařízení připojené k routerům, switche) jsou nově standardní textová pole.
 • Hardware / Routery / Všechny: Ve formuláři pro přidání/editaci routeru se při zaškrtnutí checkboxu Používat API propíše do pole API port automaticky hodnota 8728. Při zaškrtnutí Používat API-SSL se port změní na 8729.
 • Hardware / Routery / Všechny: Upraveno chování modálních oken pro update routeru a pro test spojení, aby se předešlo případnému zaseknutí prohlížeče.
 • Hardware / Switche: Když se nastaví na portu uplink, tak u něj dojde k okamžitému zobrazení popisku UPlink.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: Na této stránce existuje položka voip_masked_phone_numbers, pomocí které můžete aktivovat či deaktivovat maskování čísel ve výpisech v administračním rozhraní. V Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta / Obecné je nově dostupná položka nastavení ci_voip_masked_phone_numbers, pomocí které můžete aktivovat či deaktivovat maskování čísel ve výpisech v Portálu klienta.
 • Plánování / Přehled úkolů: Do CSV exportu byl přidán sloupec Stav. V něm je uvedeno, zdali je úkol vyřešený, či nevyřešený.
 • Fakturace / Přehledy / Pohledávky / Pohledávky: V PDF souboru, který se vygeneruje po kliknutí na tlačítko Export do PDF, se nyní zobrazuje datum a čas vygenerování souboru a jméno uživatele, který si jej nechal vygenerovat.
 • Fakturace / Banka / Email: Byla opravena funkce Znovu spárovat nespárované platby. Funkce již nebere v potaz případné vyřazené platby.
 • Fakturace / Banka / FIO / Příchozí: Do seznamu nespárovaných plateb byl přidán sloupec Zpráva pro příjemce. Tento sloupec může obsahovat informace potřebné pro správné spárování platby s konkrétním klientem a jeho fakturou.
 • Fakturace / Nastavení / Šablony / Upomínky: Ve sloupci Zpoplatnění upomínky je nyní uveden nastavený poplatek jak pro plátce, tak pro neplátce. U plátce se cena zobrazuje dle nastavení cena_dph_typ ve Fakturace / Nastavení / Obecné.
 • Ostatní / Nástroje: Opravena chyba při přesunu z router na router
 • Nová proměnná $CONTRACT_CREATED_DATE$ (= Datum vystavení smlouvy)
 • Helpdesk / Tikety: Byla odstraněna modální okna pro vytváření nového tiketu či odpovědi.
 • Helpdesk / Tikety: Při vytváření nového tiketu máte možnost rovnou zvolit vlastníka, prioritu a stav tiketu.
 • Helpdesk / Tikety: Při sepisování odpovědi je možné se podívat na předchozí komunikaci. Pomocí tlačítka Přidat odpověď lze část s odpovědí buď zobrazit, nebo schovat. Rozepsaná odpověď zůstává uložená po dobu 10 minut.
 • Helpdesk /Tikety: Vyřešen problém s nesprávným propisováním dat do sloupce Poslední odpověď
 • Helpdesk /Tikety: Byla opravena chyba, kdy v důsledku komunikace z různých emailů mohlo dojít k přepsání původní adresy adresou novou. Nyní se v takovém případě zařadí nová adresa do Cc. Hlavní příjemce zůstává nezměněn.
 • Helpdesk / Tikety: Lepší grafické rozlišení nepřečtených tiketů v přehledu
 • Helpdesk / Tikety: Nový fullscreen mód
 • Helpdesk / Tikety: Více prostoru alokováno pro předmět zprávyISPadmin 5.10

ISPadmin 5.10 stable

DATUM VYDÁNÍ: 19.03.2020

 • Textové zálohy routerů: Stahování souboru opraveno
 • Statistiky / Stat. klientů / Souhrn služeb: Tabulka opravena

ISPadmin 5.10 beta3

DATUM VYDÁNÍ: 12.03.2020

 • Klienti / Internet, CATV, … : Přidána možnost exportovat sloupec s fakturačním obdobím
 • Klienti / Internet: Zohledněno nastavení Omezené vyhledávání klientů z konfigurace uživatelského účtu
 • Karta klienta / Aktivní služby: Opraven náhled některých služeb Internet (PPPoE): Doplněny login údaje
 • Karta klienta / Aktivní služby / VoIP / Další IP telefony: Přidáno pole MAC adresa
 • Hardware / Switche: Do přehledu switchů přidána informace o přesném typu zařízení
 • Hardware / Switche: Při uložení nového switche se automaticky nastaví stav na Online.
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Ošetřena situace, kdy se uživatel pokusil hromadně odeslat 0 faktur
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle období: Upraveno generování Seznamu vystavených faktur
 • Ostatní / Nástroje / Změna routeru: Při přesunu podsítě z routeru na router (bez AP) dojde k vytvoření kopie AP na novém routeru.
 • Ostatní / Nástroje / Změna tarifu: Zohledněno nové nastavení typů služeb
 • Ostatní / Nástroje / ARES Kontrola údajů: Opravena chyba při řazení dle konkrétního sloupce (CZ lokalizace)
 • Nepovolené frekvence 5G pásma: Upraveno zobrazování dat v tabulce (CZ lokalizace)

ISPadmin 5.10 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 28.02.2020

Helpdesk

 • Helpdesk / Tikety: Přidány prokliky do editace oddělení a štítků v postranním menu
 • Helpdesk / Tikety: Opravena práce s filtry, řazením a zapamatováním filtrů
 • Helpdesk / Tikety: Upravena šířka sloupců v přehledu tiketů
 • Helpdesk / Tikety: Změněno rozložení tlačítek v detailu tiketu
 • Helpdesk / Tikety: Upravena šířka obsahu v detailu tiketu
 • Helpdesk / Nastavení: Upraveny maximální délky názvů oddělení, stavů, priorit a štítků
 • Helpdesk / Nastavení / Oddelění: Přidán checkbox Aktivní: Pokud není zaškrtnut, tak se z daného oddělení nebudou vyčítat emaily.
 • Helpdesk / Nastavení / Oddělení: V případě chyby spojení se vypíše i bližší informace o chybě.
 • Statistiky / Historie / Historie / Helpdesk: Přepracována struktura záznamů
 • Opraven problém se stahováním příloh

Další změny

 • Karta klienta / Informace / Odeslat SMS: Ošetřeno posílání SMS v případě nevyplněného čísla mobilního telefonu
 • Karta klienta / Aktivní služby: Přidána kontrola položek u obecné služby: Pokud není žádná zadána, systém nedovolí formulář uložit.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Opraveno zobrazování celkové ceny balíčků ve formuláři pro přidání/editaci služby IPTV
 • SledováníTV: Při aktualizaci ceníku se již nebude měnit cena balíčku v ISPadminu podle ceny z ceníku. Pouze při přidání nového balíčku se vyčte i s aktuální ceníkovou cenou.
 • Dashboard: Ve widgetu Přijaté SMS se opět správně zobrazují jména klientů ze systému.
 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: Přidána možnost exportu dat pro formulář ART 192 (CZ lokalizace)
 • Statistiky / Historie / Historie / Systém / Nastavení / Zálohování: Přidáno logování změn v nastavení zálohování
 • Hardware / Routery / Všechny: Odstraněn problém se zobrazením fotky u zařízení připojeného k routeru
 • Plánování: Formulář pro přidání/editaci úkolů: Přidána tlačítka pro stažení smluv v DOC (RTF) nebo PDF formátu
 • Fakturace / Nastavení / Obecné: Pomocí proměnné reminder_send_days lze nastavit, aby se automatické upomínky posílaly pouze v pracovní dny. Respektují se i svátky uvedené v Nastavení / Číselníky / Plánování / Svátky.
 • Fakturace / Banka / E-mail: Přidána možnost znovu spárovat platby
 • Fakturace / Banka / Import: Opravena chyba při mazání souborů s importovanými platbami

ISPadmin 5.10 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 06.02.2020

Nový modul: Helpdesk

 • Do verze 5.10 beta 1 jsme přidali testovací verzi nového modulu Helpdesk.
 • Tento modul je primárně určen pro emailovou komunikaci mezi uživateli systému a klienty.
 • Modul vám na požádání aktivuje naše obchodní oddělení.
 • Lze jej bezplatně vyzkoušet do konce února.
 • Poté bude deaktivován.
 • Následně budete mít možnost si vybrat, zdali chcete Helpdesk používat v jeho placené verzi, či nikoliv.

Nový typ úhrady: Online platba kartou přes GoPay

 • V Portálu klienta je nově implementována podpora pro platbu kartou přes platební bránu GoPay.
 • Pro zprovoznění tohoto nového typu úhrady prosím konktaktujte naše obchodní oddělení, které vám sdělí všechny kroky, které je nutno v této věci podniknout.
 • Jakmile budou vyřízeny všechny formality, budete moci nabídnout tento typ úhrady svým klientům.
 • Úhradu pak bude možné provést v Portálu klienta pomocí tlačítka Online platba. Klient si v nabídce vybere možnost Zaplatit platební kartou a vyplní všechny potřebné údaje.

Blokování souběhu několika fakturačních akcí

 • Pokud provádějí uživatele v rámci konkrétní fakturační skupiny či konkrétního klienta v (přibližně) stejnou dobu několik fakturačních akcí (vystavování jednotlivých faktur, hromadné generování a mazání faktur, stornování faktur, dobropisování faktur, úpravy vyfakturovaných období, úpravy faktur, …), budou všechny akce kromě jedné zablokovány, aby nemohlo dojít k nechtěným interferencím mezi těmito procesy.
 • U zablokovaných akcí se zobrazí hláška, která uživatele upozorňuje na fakt, že akci nebylo možné z nějakého důvodu dokončit či že platnost náhledu již vypršela.
 • Pokud chce uživatel akci přesto provést, je vyzván, aby začal odznovu, protože se fakturační data mezitím změnila.

Upravený formulář Souhlas s prolongací smlouvy (CZ lokalizace)

 • Ve formuláři Souhlas s prolongací smlouvy, který se zobrazuje v Portálu klienta, se u položky Název tarifu odstranilo zobrazování rychlosti.
 • Rychlost je nyní možno zobrazit v úplně nové položce Rychlost tarifu.
 • Aby se tak stalo, je potřeba mít ci_display_column_speed (Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta / Obecné) nastaveno na 1 (Zapnuto).

Další změny

 • Karta klienta / Informace: Do formuláře s údaji klienta (konkrétně do sekce Odlišná adresa odběratele) byl přidán checkbox, po jehož zaškrtnutí se tato odlišná adresa bude propisovat na faktury i jako adresa korespondenční.
 • Karta klienta / Informace: Opraven checkbox Nepozastavovat na zařízeních s Androidem
 • Karta klienta / Aktivní služby: Opravena chyba při ukládání kopie služby
 • Opravena proměnná $VRACENA_SMLOUVA$
 • SledováníTV: Upravena synchronizace dat 
 • Hardware: Přidána podpora pro MikroTiky 60 GHz
 • Hardware / Switche: Přidána možnost zadat port u položky Aktivní odkaz
 • Plánování: Upraveno generování PDF úkolu (servisního zásahu)
 • Plánování: Upravena oprávnění pro použití tlačítka Otevřít úkol
 • Nastavení / Tarify: Opravena chyba při mazání tarifu
 • Fakturace / Přehledy / Účetní přehled: Opravena chyba ve zobrazování přehledu