Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Changelog

ISPadmin 5.16

ISPadmin 5.16 stable

DATUM VYDÁNÍ: 23.02.2021

 • Karta klienta / Aktivní služby / Přidat službu / IPTV: Při vybrání obecné služby IPTV již není vyžadováno, aby uživatel vybral základní balíček. Byla také upravena detekce základního balíčku u IPTV služeb.
 • Byla modifikována synchronizace SledováníTV a bylo upraveno automatické vytváření IPTV služeb u klientů.
 • Hardware / POPy / Všechny / Přidání nového POPu: Byl ošetřena chybová hláška, která se zobrazovala při vybrání konkrétního kontaktu v poli Pronajímatel.
 • Hardware / POPy / Přehled: Renderer map byl změněn na Canvas Renderer.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Mikrotik: Byla přidána nová položka nastavení mikrotik_Enable_InfoPage. Týká se info pages a jejich propisování do MikroTiků. Pokud je nastavena na 1 (defaultní nastavení), tak se skript zapisuje do MikroTiků. Pokud je nastavena na 0, tak se skript nezapisuje do MikroTiků, resp. se maže původní skript.

ISPadmin 5.16 beta3

DATUM VYDÁNÍ: 11.02.2021

Export ART202 (CZ lokalizace)

 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: Do tabulky na stránce (konkrétně do sekcí WIFI, Kabel, FTTB, FTTH a FTTx) byly přidány nové řádky: ≥ 100 Mbit/s < 1 Gbit/s a ≥ 1 Gbit/s. Jelikož se data do tabulky generují automaticky 1. den v měsíci, tak platí, že pokud provedete upgrade v únoru, tak se poprvé vygenerují 1. března 2021, a pokud provedete upgrade až v březnu, tak 1. dubna 2021. V předchozích obdobích nebudou uvedena data (0), protože v té době dané řádky v tabulce neexistovaly. Data v tabulce jsou aktuální ke dni jejich vygenerování.
 • Samotný export pro formulář ART202 je dostupný pod tlačítkem ART exporty. Pokud toto tlačítko na stránce nevidíte, zkontrolujte si nastavení svého účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: Oprávnění Export (CSV, PDF) pro stránku Podle připojení.
 • Aby se mohla do exportu správně doplnit data do nových sloupců Síť VHCN a Standard DOCSIS 3.1 a vyšší, je potřeba provést příslušná nastavení:
  • Nastavení / Číselníky / Klienti / Typy služeb: Zde je dostupný checkbox Síť VHCN. Služba, u které je nastaven tento typ, bude mít pro účely exportu daný příznak.
  • Nastavení / Syst. nastavení / CATV / Modem templ.: Zde lze vybrat pro šablony kabelových modemů konkrétní standard DOCSIS. Podle toho, jaká šablona je u služby kabelového internetu vybrána, jí je přiřazen příznak pro účely exportu.
 • Data v CSV exportu pro ART202 jsou aktuální ke dni jejich vygenerování.

Další změny

 • Karta klienta / Informace: Do PDF souboru s nastavením služeb byla u download a upload rychlosti doplněna jednotka.
 • Karta POPu: Nyní je zde možné vytvořit propoj mezi dvěma zařízeními různého typu, které mají stejné ID.
 • Byla ošetřena situace, kdy se ze zařízení vrátí ping s příznakem Malformed.
 • Byl opraven zápis Unexpected reboot záznamů v Historii.
 • Nastavení / IP pools / IP pool NAT: Do pole Pozice první nabízené IP je možné zadat 0 i poslední pozici.
 • Plánování / Kalendář: Bylo upraveno zobrazení úkolů končících o půlnoci.
 • Fakturace / Přeplatky / Přeplatky: Byl přepracován a optimalizován přehled přeplatků. Taktéž byly upraveny dostupné exporty. Nyní se přeplatky zobrazí v kompaktním módu a u každého z nich je možné si kliknout na ikonu Oko pro zobrazení detailů.
 • Helpdesk / Tikety: Bylo opraveno zobrazení příchozích SMS v Helpdesku.

ISPadmin 5.16 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 04.02.2021

SledováníTV

 • Byla přidána podpora pro nový obchodní model: jeden balíček pro všechna zařízení. S balíčkem pro všechny STB bude umožněno přidat libovolný typ STB.
 • Byla upravena synchronizace STB se SledováníTV: ISPadmin na straně SledováníTV nesmaže u služeb neexistující STB, ale naopak ho v ISPadminu vytvoří.
 • Byla přidána podpora pro více základních služeb: Po přidání dalších základních balíčků pro služby typu SledováníTV v nastavení IPTV tarifů vám bude umožněn výběr základního balíčku při editaci služby IPTV. API kódy základních balíčků vám sdělí SledováníTV.

POPy

 • Hardware / Switche: Na stránku byl přidán nový filtr POP. Pomocí něj si můžete (mimo jiné) zobrazit switche bez zadaného POPu.
 • Hardware / POPy / Všechny: Do tabulky byl přidán sloupec Počet propojů, v němž je uvedeno, v kolika propojích figuruje daný POP. Lze použít řazení, takže si můžete jako první zobrazit POPy s 0 propoji. Po kliknutí na konkrétní hodnotu se dostanete do přehledu relevantních propojů.
 • Hardware / POPy / Všechny: Odkazy na mapy jsou generovány na základě zadaných GPS souřadnic.

Dashboard

 • Přijaté SMS zprávy: Kromě pop-upu, který se zobrazuje po najetí myší na text zprávy, si lze celý text jednotlivých zpráv zobrazit i kliknutím na konkrétní řádek. Po kliknutí se text objeví. Po dalším kliknutí zmizí. Je možné zobrazit či skrýt texty všech zpráv (ikona Oko v záhlaví tabulky).
 • Byla vyřešena situace, kdy nedocházelo po přihlášení ke správnému načtení Dashboardu.
 • U přesouvatelných widgetů se nyní v místě, pomocí kterého lze widget přesunout, zobrazuje grab cursor. U většiny widgetů jde o místo obsahující nadpis. U alertů a info widgetů jde o celý widget. Tato změna umožňuje z většiny widgetů kopírovat data.

Další změny

 • Klienti / VoIP: Byla opravena tabulka zobrazená v případě použití funkce Zobrazit další IP telefony.
 • Karta klienta / Informace / Odeslat email a Odeslat nastavení na email: Byla opravena chyba při odesílání emailů s vlastní emailovou adresou.
 • Karta klienta / Statistiky Internetu: Bylo upraveno vyčítání čísel portů na switchích v případě použití funkce Nezobrazovat.
 • Hardware / Routery / Všechny: Při přidávání servisního zásahu na routeru je předvybrána kategorie Úkol na routeru, kterou nelze změnit.
 • Fakturace / Banka / Raiffeisenbank: Byla opravena chyba při ručním párování platby s fakturou při použití haléřového vyrovnání.
 • PDF upomínky: Bylo opraveno zobrazování textů upomínek dělených do odstavců.
 • Helpdesk / Tikety: Byl opraven syntax error zobrazený při použití vlastního filtru.
 • Helpdesk / Nastavení / Oddělení: Do tabulky byl přidán sloupec Používáno pro příchozí SMS.

ISPadmin 5.16 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 22.01.2021

Dashboard

 • Pokud se vám po updatu na novou verzi nezobrazí Dashboard správně (zobrazí se např. prázdná stránka), vymažte cache svého prohlížeče!
 • Nadpisy stránek odpovídají popiskům záložek.
 • Nastavení stránek bylo přemístěno z bočního menu k nadpisům (ikona s ozubenými kolečky).
 • V daném nastavení si můžete určit, které widgety se mají zobrazovat a které ne, a jaká má být pozice jednotlivých sekcí na stránce.
 • Pokud nebude v konkrétní záložce ani jeden widget aktivní, tak sice záložka zůstane viditelná, ale zobrazí se hláška Nemáte aktivovaný žádný widget nebo nebyla nalezena žádná data pro tuto záložku.
 • Pro widgety Systémové informace a Moduly je nově potřeba mít zaškrtnutý checkbox Informace o licenci v sekci Práva pro Dashboard (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři).
 • Ve widgetu Moduly jsou uvedeny bližší informace o využívání modulů IPTV a GPON.
 • Pro widgety Přehled služeb a Přehled služeb Internet je nově potřeba mít zaškrtnutý checkbox Informace o službách v sekci Práva pro Dashboard (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři).
 • Ve widgetu Přehled služeb je u služeb Internet a IPTV uveden rozpis na jednotlivé typy.
 • V záložce Přehled jsou nyní všechny widgety ze všech záložek kromě Upozornění, ať jsou veškeré potřebné informace k dispozici na jedné stránce.
 • U widgetu Přijaté SMS zprávy se při najetí myší na zprávu ve sloupci Text zobrazí celý text zprávy.
 • Widget Shody v insolvenčním rejstříku: Sloupec s ID byl zúžen. Jména klientů byla zarovnána doleva. Byl přidán sloupec Dlužná částka, ve kterém jsou uvedeny dluhy klientů ze systému. Pokud není dluh nulový, tak je jeho hodnota zvýrazněna červenou barvou. (CZ lokalizace)
 • Do nové záložky Administrativa byly zařazeny widgety Nepřečtené tikety, Úkoly a Interní zprávy.
 • Do záložky Síť byly přidány widgety Vysoké zatížení CPU routerů a Nagios notifikace.
 • V záložce Finance bylo opraveno zobrazení dat za vybrané období.

IPv6

 • Do systému byla přidána první verze evidence IPv6 u služeb. Ta se bude dále rozvíjet.
 • Pro zapnutí evidence je nejprve nutné aktivovat nastavení ipv6Enabled v Nastavení / Syst. nastavení / Obecné.
 • Poté je potřeba zadat rozsahy do nového číselníku v Nastavení / Číselníky / IP rozsahy, který je určen pro IPv6 (IPv6 prefixy).
 • Následně je nutné zadat rozsahy do seznamu routovaných sítí na konkrétních routerech (Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní router / Nastavení / Routované sítě).
 • Nakonec se provede nastavení u konkrétních služeb.

Nový způsob vyčítání dat z routerů MikroTik

 • Vyčítání dat z routerů typu MikroTik bylo přepracováno a optimalizováno pro výkon. Vyčítání tak vytěžuje systém v minimální možné míře jak po stránce obsazenosti paměti RAM, tak po stránce vytížení procesoru.
 • Jednotlivé routery se nyní zpracovávají efektivněji a obsazují jen jedno jádro CPU a to vytěžují jen kolem 50 %.
 • Celkově se tak 10x zrychlil proces vyčítání, přičemž se zatížení CPU snížilo na 20 % původní hodnoty obsazené tímto procesem.
 • Z důvodu maximální efektivity jsme jako jediný komunikační kanál zvolili API(SSL).
 • SSH a SNMP se i nadále používají v procesu updatování routeru, ale již nejsou potřebné pro vyčítání dat.
 • Pokud nebude na MikroTiku funkční API(SSL), nebudou ani dostupná data! Překontrolujte si tedy funkčnost API(SSL) na všech routerech MikroTik!
 • Součástí této verze je i vypnutí podpory RRD a Ramdisku pro RRD grafy a uvolnění této paměti pro běžnou práci Linuxu. Vypnutím podpory RRD se uvolní systémové prostředky dříve použité pro velké objemy zápisů do množství malých datových souborů obsahujících RRD strukturu.

Příchozí SMS v Helpdesku

 • Helpdesk / Nastavení / Oddělení: V nastavení oddělení lze zaškrtnout checkbox Použít pro příchozí SMS.
 • Pokud je tato možnost zaškrtnuta, tak se evidují příchozí SMS od klientů v tomto oddělení na Helpdesku.
 • Při přijetí SMS zprávy se automaticky vytvoří nový SMS tiket.
 • Tuto možnost lze zaškrtnout pouze u jednoho oddělení.
 • Pokud je to možné, tak systém automaticky přiřadí příslušného klienta v nastavení tiketu. Systém kontroluje telefonní čísla uvedená v Kartě klienta.

Přílohy v tiketech

 • U obrázkových příloh ve formátech JPG, JPEG, PNG a GIF si lze po kliknutí na název nechat zobrazit náhled obrázku v okně bez nutnosti stahování do počítače.
 • Obrázek si lze takto otevřít, pokud je název přílohy (odkaz) aktivní, tedy pokud je modrý a lze na něj kliknout. V ostatních případech je název přílohy černý a nelze ji takto otevřít.
 • U příloh ve formátu PDF se po kliknutí na název zobrazí daný dokument v další záložce.
 • Pokud se jedná o soubory v jiném formátu, tak je lze standardně stáhnout do počítače a tam prohlédnout. K tomu slouží ikona Stáhnout.
 • Pokud chcete soubor přesunout k přiřazenému klientovi, tak máte k dispozici další ikonu, která slouží buď k přesunutí dokumentu do Karta klienta / Dokumenty nebo obrázku do Karta klienta / Fotogalerie.

Šablony emailů s přiloženými dokumenty

 • Nastavení / Ostatní / Šablony emailů
 • Ve formuláři je možné si u položky Přiložené dokumenty vybrat soubory ze záložky Ostatní / Dokumenty, které mají být spárovány s danou šablonou.
 • V přehledu šablon je pak nový sloupec Přiložené dokumenty, v němž jsou uvedeny spárované dokumenty a odkazy na ně.
 • Pokud chcete odeslat obecný email (Karta klienta / Informace / Odeslat email), smlouvu (Karta klienta / Smlouvy / Odeslat smlouvu klientovi) nebo hromadný email (Ostatní / Hromadné / Email) a zvolíte šablonu s přiloženými dokumenty, tak se tyto dokumenty automaticky označí v sekci Ostatní dokumenty pro odeslání.

Omezené vyhledávání klientů a služeb

 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři
 • U položky Omezené vyhledávání (Klienti) přibyla možnost Maximální počet výsledků.
 • Do příslušného pole můžete zadat maximální počet výsledků, který se má zobrazovat v přehledech klientů a služeb v záložce Klienti.
 • Pokud například zadáte hodnotu 100, tak to znamená, že uvidíte jen 100 položek (100 klientů, 100 služeb Internet atd.).
 • V takovém případě je na konci tabulky uvedena informace o omezeném zobrazení. Uživatel je vyzván k upřesnění zadání.
 • Toto omezení je možné kombinovat s již existujícím nastavením Minimální počet znaků.

POPy

 • Hardware / Routery / Všechny: Ve filtru POP přibyla možnost Bez POPu, pomocí které si můžete nechat zobrazit routery bez POPu.
 • Hardware / POPy / Všechny: Byla provedena optimalizace výpisu POPů.
 • Hardware / POPy / Všechny: Byla přidána kontrola duplicity názvu POPu. Pokud je duplicita nalezena, tak se zobrazí okno, ve kterém si můžete vybrat, zdali se vrátíte zpět do formuláře nebo potvrdíte uložení formuláře.
 • Hardware / POPy / Všechny: Při vyplňování adresy je jediné povinné pole GPS. Systém tedy nevyžaduje vyplnění kompletní adresy. Pokud nejsou vyplněny souřadnice, příslušné pole je zvýrazněno červenou barvou.
 • Hardware / POPy / Přehled: Statusy POPů jsou označeny následovně:
  • Zelená = Online
  • Modrá = Online + Přístup do Internetu
  • Žlutá = Částečně offline
  • Oranžová = Offline (Některý předchozí prvek je offline.)
  • Červená = Offline
  • Šedá = Nezjistitelné
 • Hardware / POPy / Přehled: Byla ošetřena situace, kdy se u POPu nesprávně zobrazil vykřičník.
 • Bylo upraveno vykreslování systémem generovaného náhledu mapy propojů na POPu.
 • Byl přidán fullscreen mód mapy propojů na POPu.
 • Při tvorbě propoje se kontroluje, zdali není vybrán port switche, ke kterému je přiřazena služba. Pokud je, tak se zobrazí upozornění. Propoj však lze i tak vytvořit.

Typy zařízení

 • Hardware / Nastavení / Typy zařízení
 • Do tabulky byly přidány sloupce Počet zařízení a Aktivní.
 • Ve sloupci Počet zařízení je uvedeno, u kolika zařízení (zařízení připojených k routerům, switchů a dalších zařízení) je nastaven tento typ zařízení.
 • Ve sloupci Aktivní lze deaktivovat nepoužívané typy zařízení (zařízení, u kterých je uvedena 0) kliknutím na konkrétní zatržítko. Pokud je ve sloupci Počet zařízení nenulová hodnota, tak deaktivace není možná. V takovém případě je zatržítko zašedlé.
 • Deaktivované typy jsou označeny červeným křízkem.
 • Deaktivované typy nejsou následně nabízeny při přidávání/editaci jednotlivých zařízení.

Úkoly na routerech, POPech a dalších zařízeních

 • U úkolů na routerech, na POPech a na dalších zařízeních se do přehledů úkolů, náhledů úkolů, pop-up oken a PDF dokumentů propisují do adresy a kontaktních údajů data z (nastaveného) POPu.
 • Pokud je tedy u konkrétního POPu vyplněna kontaktní osoba a adresa, tak se tato data použijí na uvedených místech.
 • Pokud je u POPu více kontaktních osob, tak se zobrazí pouze data první takové osoby. V takových případech je k dispozici proklik na další kontakty.
 • Pokud nejsou u POPu zadána žádná data, nic se do úkolů nepropíše.
 • U úkolů na routerech je potřeba, aby byl daný router začleněn do nějakého POPu, jinak nebude možné propsat data do úkolu.

Volné úkoly

 • Plánování / Volné
 • Ve formuláři je možnost vybrat kategorii úkolu. Podle toho se následně mění další zobrazované položky.
 • Do formuláře byla přidána položka Vyřešit do, ve které lze uvést, dokdy má být daný úkol vyřešen.
 • V přehledu volných úkolů pak přibyl sloupec Vyřešit do, dle kterého lze řadit data v tabulce.
 • Ve formuláři se mohou objevit i nové položky POP a Další zařízení (dle nastavení kategorie úkolu).
 • Sloupce se stejnými názvy lze vidět v přehledu úkolů.
 • Ve sloupcích Klient, Router, POP a Další zařízení je možné se prokliknout na konkrétního klienta, router, POP či další zařízení.
 • Při přiřazování volného úkolu se propíše informace o tom, kdo úkol vytvořil, do přehledu úkolů.
 • Byl upraven popisek jedné z položek Klient.

Štítky

 • Ve všech přehledech klientů a služeb v záložce Klienti byla optimalizována práce se štítky.
 • Ve všech přehledech klientů a služeb v záložce Klienti je možné si nastavit, zdali se má sloupec Štítky zobrazovat v příslušných tabulkách a exportech.
 • Pokud je u klienta, služby, úkolu či tiketu přiřazen nějaký štítek a u tohoto štítku je následně změněna kategorie, tak tento štítek zůstává přiřazen u daného klienta, služby, úkolu či tiketu, i když už nepatří do příslušné kategorie štítků. Štítek zůstává přiřazen i při uložení formuláře. Pokud je však jednou odebrán, tak již jej nelze znovu z nabídky zvolit.
 • Ve filtrech Štítky, které lze nalézt v přehledech klientů, služeb, úkolů a tiketů a také při hromadném generování faktur za pomoci štítků, se nenabízejí všechny štítky z dané kategorie, nýbrž štítky, které jsou reálně v dané části systému používány.
 • Při hromadné změně štítků jsou ve formuláři nabízeny pouze kompatibilní štítky. Pokud žádný takový není, tak se ve formuláři zobrazí hláška a tlačítko Hromadně změnit se deaktivuje.
 • Nastavení / Číselníky / Štítky: V tomto nastavení není nyní nezbytné mít zaškrtnutou alespoň jednu z kategorií štítků. Checkbox Systém lze odškrtnout.
 • Nastavení / Číselníky / Štítky: Do tabulky byl přidán nový sloupec Přiřazovat k tiketu, který zobrazuje nastavení dané položky ve formuláři.
 • Helpdesk / Tikety: Sekce Štítky v postranním menu byla odstraněna. Filtrovat tikety dle štítků lze pomocí nástroje v příslušném sloupci tabulky.
 • Helpdesk / Nastavení / Štítky: Do tabulky byl přidán nový sloupec Přiřazovat k tiketu, který zobrazuje nastavení dané položky ve formuláři.

Mapy

 • Tlačítko Najdi bylo přejmenováno na Nastavit GPS podle adresy, aby popis lépe vystihoval funkci tohoto tlačítka.
 • Tlačítko Najdi přes GPS bylo na většině míst odstraněno (výjimky: routery, switche), protože se pozice na mapách automaticky aktualizuje na základě zadaných souřadnic.
 • Ostatní / Mapa: Nastavení typu mapy, zoomu a pozice je při použití funkce Zapamatovat použito ve všech relevantních mapách v systému jako defaultní nastavení. Platí vždy pro konkrétního uživatele.

Obrázek v Portálu klienta při upgradu systému

 • Pokud právě probíhá upgrade systému, tak se v Portálu klienta zobrazí speciální stránka. Na tuto stránku jsme doplnili obrázek s naším logem.
 • Nyní však máte možnost si sem vložit i jakýkoliv jiný obrázek.
 • Obrázek musí být umístěn zde: /data/support/ispadmin/new/www/clientinterface/images/maintenance_logo.png
 • Součástí obrázku by měl být text, který klientům vysvětlí, o co konkrétně jde, proto nezapomeňte do daného obrázku tento text přidat!

Další změny

 • Klienti / Kontakty / Přidat kontakt, resp. Karta klienta / Informace / Upravit: Byla přidána validace IBANu.
 • Klienti / Internet: Do filtru Podrobnosti byla přidána možnost Adresy s již neplatným RÚIAN kódem. Pokud ji vyberete, tak se zobrazí pouze služby Internet, u kterých je uveden RÚIAN kód, který nebyl nalezen v seznamu platných kódů. (CZ lokalizace)
 • Karta klienta / Informace / Odeslat email: Byla přidána validace emailové adresy odesílatele.
 • Karta klienta / Informace / Odeslat nastavení na email: Byla přidána validace emailové adresy odesílatele.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Při mazání služby GPON se zobrazí okno, ve kterém jsou uvedeny tři možnosti. Můžete smazat pouze službu, smazat službu i přípojku, nebo zrušit akci.
 • Karta klienta / Aktivní služby / IPTV: Dodatečná fakturace balíčku je možná i v případě vystavení faktury jen na část měsíce.
 • Karta klienta / Aktivní služby / IPTV: Bylo opraveno zobrazování cen po změně cen IPTV balíčků (tarifů) v Nastavení / Tarify / IPTV.
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Bylo opraveno počítání data splatnosti na základě zadaného data vystavení.
 • Karta klienta / Historie: Do historie bylo doplněno logování změn u služeb typu VoIP.
 • Karta klienta / Historie: Byl upraven záznam o deaktivaci klienta. Záznam nyní obsahuje text Klient byl deaktivován.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byla přidána možnost kopírovat switche.
 • Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní router / Nastavení / Přípojné body a Routované sítě: V přehledech přípojných bodů a routovaných sítí jsou nově k dispozici info ikony. Po najetí na ikonu se u přípojného bodu zobrazí příslušné routované sítě a u routované sítě zase přípojné body.
 • Hardware / Routery / Router status / BW test: Byly opraveny nesprávné jednotky v grafech BW testů.
 • Hardware / Switche: Byla přidána možnost kopírovat switche.
 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: Byla přidána validace emailové adresy uživatele.
 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: Bylo opraveno zobrazení nastavení pro záložku Další zařízení.
 • Nastavení / Ostatní / SNMP OID: Pokud nebyl zadán operátor při nenulové hodnotě, došlo k zaseknutí vyčítacího skriptu. Opraveno.
 • Fakturace / Upomínky / Generovat: Při generování upomínek jsou zohledněny případné odlišnosti mezi fakturačními skupinami klientů a faktur.
 • Fakturace / Storno / Hotovostní: Ve sloupci Stornoval se zobrazovalo ID uživatele. Nyní se tam opět zobrazuje jméno uživatele.
 • Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny: Byla přidána validace IBANu.
 • Fakturace / Nastavení / Šablony / Upomínky: Průběžné položky (zpoplatnění upomínek) jsou nyní generovány i v případě, že nejsou aktivní emailové upomínky (tedy v případě, kdy jsou aktivní jen SMS upomínky).
 • Fakturace / Nastavení / Šablony / Obecná služba: Formulář byl přepracován. Byla přidána možnost přidávat a odebírat řádky. Byla upravena validace dat ve formuláři.
 • Ostatní / Import / VoIP import: Byl upraven import pro České Radiokomunikace.
 • Helpdesk / Tikety: Bylo upraveno zobrazení tabulky s tikety.
 • Portál klienta / Helpdesk: Klienti zde mohou vidět všechny své tikety (bez ohledu na oddělení), ale mohou odpovídat jen na ty, které jsou v oddělení, které se používá pro evidenci tiketů vytvořených v Portálu klienta. Vytvářet tikety mohou bez omezení pomocí příslušného tlačítka.
 • CMTS: Při změně jména klienta se přegeneruje konfigurační soubor.ISPadmin 5.15

ISPadmin 5.15 stable

DATUM VYDÁNÍ: 15.12.2020

 • Plánování: Bylo opraveno zobrazení náhledů úkolů. Byly odstraněny případné br tagy.
 • Helpdesk / Tikety / Vytvořit tiket: Formulář byl upraven. U položky Oddělení není přednastaveno první oddělení z nabídky. Oddělení je potřeba vybrat. Na základě toho se potom doplní další nastavení.

ISPadmin 5.15 beta3

DATUM VYDÁNÍ: 07.12.2020

 • Karta klienta / GDPR / Přidat souhlas klienta: Byly opraveny nesprávně vykreslené checkboxy při zvolení stavu Vráceno.
 • Karta klienta / Historie: Byl upraven zápis událostí typu přesun služby.
 • Hardware / Routery / Všechny / Přidat router: Při nevybraném POPu se ve formuláři neobjevila položka Lokalita. Opraveno.
 • Hardware / Routery / Router status / BW test: Bylo opraveno zobrazení grafů u BW testů.
 • Hardware / POPy / Přehled: Pomocí filtru POP si lze zobrazit propoje obsahující daný POP. Pokud žádný takový propoj neexistuje, tak se nově zobrazuje alespoň ikona POPu samotného.
 • Plánování / Kalendář: Byla zvětšena maximální výška kalendáře.
 • Plánování / Přidat úkol: Pokud je vybrána konkrétní služba, tak se její instalační adresa vždy propíše do pole Adresa (u všech typů služeb).
 • Fakturace / Přehledy / Pohledávky / Pohledávky: Bylo opraveno řazení dle jednotlivých sloupců tabulky.
 • Fakturace / Banka / Import: Byl upraven import UnicreditBank CSV.
 • Fakturace / Úhrady / Úhrady / Spárovat: Do pole Částka platby je nyní možné zadat jak desetinnou čárku, tak i desetinnou tečku.
 • Centr. sklad / Sklad: Pokud neměl uživatel zaškrtnutý sloupec Počet, tak nemohl přiřazovat zboží. Upraveno.
 • Helpdesk: Optimalizace SQL dotazů. Zrychlení práce s Helpdeskem.

ISPadmin 5.15 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 25.11.2020

 • Klienti / Kontakty / Přidat kontakt: Bylo opraveno předvyplňování položek Splatnost faktur a Pozastavit služby.
 • Karta klienta / Informace / Kontaktní osoby: Při použití systémových proměnných souvisejících s kontaktními osobami jsou ignorovány (odfiltrovány) smazané kontaktní osoby.
 • Hardware: Aby se omezilo zobrazování špiček v grafech přenosů, tak se zakázalo ukládání nulových hodnot do Influxu.
 • Hardware / POPy / Všechny / Karta POPu: Byla opravena chyba při zobrazení Karty POPu.
 • Hardware / POPy / Přehled: V mapě jsou vykřičníkem označeny ty POPy, které mají aktivní příchozí propoj s definovaným zařízením a aktivní odchozí propoj s definovaným zařízením a zároveň nemají alespoň jeden kompletní aktivní propoj v POPu (i přes více zařízení) Po kliknutí na daný POP se zobrazí v okně příslušná hláška.
 • Hardware / POPy / Přehled: Seznam zařízení na POPu zobrazený v pop-up okně je rozdělen do několika sekcí. Byl přidán scrollbar, aby při větším počtu zařízení nedošlo k vytvoření příliš velkého pop-up okna.
 • Hardware / POPy / Přehled: Pokud je na POPu další zařízení typu Vstup do Internetu, tak je toto zařízení označeno ikonou v seznamu zařízení v pop-upu. Stejná ikona jde vidět i v seznamu zařízení v Kartě POPu.
 • Hardware / Nastavení / Typy zařízení: Byla opravena chyba při přidávání nového typu zařízení.
 • Nastavení / Tarify / Internet: Bylo upraveno nastavení maximálního počtu zobrazovaných položek na stránce.
 • Statistiky / Stat. serveru / Grafy: Bylo opraveno zobrazení grafů vytížení disků v rámci Debianu 10.
 • Fakturace: Byla ošetřena situace, kdy mohlo dojít k tomu, že se na fakturu nepropsalo jméno odběratele.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: U příchozích zpráv, které dorazí pouze v podobě plain textu, se zobrazí plain text verze emailu. U příchozích zpráv, které dorazí pouze v HTML podobě, se zobrazí ořezaná HTML verze emailu s upozorněním na možný škodlivý obsah. U příchozích zpráv, které dorazí jak v HTML podobě, tak v podobě plain textu, se primárně zobrazí plain text verze, přičemž máte možnost se přepnout do HTML verze.

ISPadmin 5.15 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 12.11.2020

Karta klienta: Možnosti typu Zobrazit, Vytisknout a Stáhnout

 • V rámci Karty klienta jsem upravili chování systému po kliknutí na možnosti typu Zobrazit, Vytisknout a Stáhnout.
 • Po kliknutí na Zobrazit se otevře nový panel prohlížeče, ve kterém se zobrazí daný soubor.
 • Po kliknutí na Vytisknout se zobrazí okno s možností tisku (v některých prohlížečích je k dispozici i náhled tisku).
 • Po kliknutí na Stáhnout se provede stažení souboru (v některých prohlížečích vyskočí ještě dialogové okno, kde se vás prohlížeč ptá, co chcete dále provést).

RÚIAN kódy (CZ lokalizace)

 • Přidání/Editace klienta: Formulář v sekci Odlišná adresa odběratele byl přepracován. Ve formuláři funguje našeptávač a adresa se ověří oproti RÚIANu.
 • Klienti / Kontakty: Do tabulky a exportu byly přidány sloupce RÚIAN kód (korespondenční adresa) a RÚIAN kód odlišné adresy odběratele (fakturační adresa).
 • Klienti / Internet, VoIP, Obecná služba, IPTV: Do tabulek a exportů byl přidán sloupec RÚIAN kód (instalační adresa).

Kontrola čísla faktury / hotovostního dokladu

 • Při vystavování faktury či hotovostního dokladu systém kontroluje, zdali číslo odpovídá pravidlu Nejvyšší číslo v dané fakturační skupině + 1.
 • Pokud číslo tomuto pravidlu neodpovídá, zobrazí se při ukládání hláška, která uživatele o této skutečnosti informuje. Uživatel má na výběr, zdali chce pokračovat, či nikoliv.
 • Pokud potvrdí, že chce pokračovat, tak se faktura či hotovostní doklad s daným číslem vytvoří. Pokud ne, vrátí se zpátky do formuláře.
 • U pole s číslem faktury, resp. hotovostního dokladu je nové tlačítko Načíst. Pomocí tohoto tlačítka lze načíst do pole číslo, které odpovídá uvedenému pravidlu.

Automatická kontrola oproti insolvenčnímu rejstříku (CZ lokalizace)

 • V systému dochází každý den k automatické kontrole určité části klientů oproti insolvenčnímu rejstříku.
 • Pokud je nalezena shoda, objeví se ve widgetu Shody v insolvenčním rejstříku v Dashboardu.
 • Jeho zobrazení lze nastavit v nastavení Dashboardu.
 • Pro jeho zobrazení je nutné mít zaškrtnuté oprávnění Zobrazit systémová upozornění.
 • Jednotlivé položky je možné z widgetu smazat (oprávnění Mazat). Jakmile je záznam smazán, dotyčný klient se ve widgetu nebude zobrazovat (až do další kontroly).

Další zařízení

 • Do sekce Hardware byla přidána nová záložka Další zařízení.
 • Pokud záložku nevidíte, je potřeba si správně nastavit oprávnění ve svém uživatelském účtu (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři). V části Práva pro Hlavní menu si vyhledejte Další zařízení a zaškrtněte příslušné checkboxy.
 • Abyste mohli pracovat s kartami dalších zařízení, je potřeba si nastavit ještě oprávnění v části Práva pro Kartu dalších zařízení.
 • Po těchto nastaveních již určitě uvidíte danou záložku v menu.
 • Na stránce máte tabulku s přehledem dalších zařízení a různými možnostmi (Vytvořit nové zařízení, Upravit atd.).
 • Pro úspěšné vytvoření nového zařízení je potřeba uvést základní informace o něm.
 • Pokud v seznamu kliknete na název konkrétního zařízení, tak se dostanete do Karty dalšího zařízení.
 • V ní jsou uvedeny informace o zařízení a také v ní lze mimo jiné najít související úkoly, fotografie a dokumenty.

Propoje

 • Nekompletní propoje (propoje, u kterých nejsou na obou stranách definována zařízení) jsou podbarveny.
 • U mapy je filtr pro zobrazení nekompletních propojů.
 • Lze upravit cesty propojů.
 • Jsou rozlišeny aktivní a neaktivní propoje a je možná filtrace na základě stavu.
 • Přímo v mapě (Přehled) je možné přidat POP i propoj a editovat jej.
 • V mapě jsou zobrazeny šipky, které signalizují, odkud a kam propoj vede.
 • Byla zakázána konfigurace v kruhu či propoj v rámci jednoho zařízení.
 • Byla přidána satelitní mapa.
 • Byla přidána možnost vytvořit další zařízení a přiřadit ho k propoji.
 • Byla přidána možnost hromadného přesunu zařízení.

POPy u všech typů zařízení

 • U všech typů zařízení lze nyní zadat POP.
 • Když je vybran konkrétní POP, tak se použijí údaje o něm u daného zařízení, což znamená, že již nelze zadat souřadnice, adresu apod.
 • Při ukládání formuláře se provede kontrola. Pokud by došlo kvůli vybrání POPu ke změně GPS souřadnic, tak se zobrazí upozornění. Uživatel se musí rozhodnout, zdali s tím souhlasí, či nikoliv.
 • Pokud se změní POP u zařízení, tak se změní POP i v propoji.
 • Pokud se změní adresa, GPS souřadnice nebo lokalita u POPu, tak dojde k propsání změn do všech zařízení na tomto POPu.

Verze SNMP

 • Nastavení / Ostatní / SNMP OID: Ve formuláři pro přidání/editaci šablony byla odstraněna položka Verze SNMP. Byl odstraněn i příslušný sloupec z přehledu šablon.
 • Hardware / Nastavení / Typy zařízení: Sloupec Verze SNMP byl přejmenován na Výchozí verze SNMP. Do formuláře pro přidání/editaci typu zařízení byla přidána položka Verze SNMP.
 • Přidávání/editace zařízení: Po vybrání přesného typu systém automaticky nastaví verzi SNMP na tu, které je uvedena v nastavení daného typu zařízení.

Sériové vyčítání SNMP

 • Systém defaultně provádí hromadné vyčítání OID.
 • Jelikož některá zařízení nedokážou hromadně vyčítat OID, může dojít k tomu, že se u nich nekreslí grafy.
 • Nyní máte ve formuláři možnost zaškrtnout checkbox Sériové vyčítání SNMP.
 • Pokud tuto možnost aktivujete, tak se u daného zařízení nebude používat defaultní metoda. Místo toho se budou hodnoty vyčítat jednotlivě.
 • Pokud tedy máte u konkrétního zařízení problém s vykreslováním grafů, zkuste aktivovat tuto možnost. Pokud je příčinou nevykreslování grafu výše popsané, tak se po zaškrtnutí checkboxu začne graf vykreslovat.

Štítky pro Plánování

 • Při přidávání/editaci štítků v Nastavení / Číselníky / Štítky je nyní možné zaškrtnout checkbox Štítek pro Plánování.
 • Pokud bude daný checkbox u štítku zaškrtnut, tak jej bude možné použít v rámci sekce Plánování.
 • V přehledu štítků přibyl sloupec Štítek pro Plánování.
 • Pokud přidáváte či editujete úkol, tak máte u položky Štítky možnost si vybrat požadované štítky. Nabízet se budou pouze ty, u kterých je to tak nastavené.
 • V Plánování / Přehled úkolů přibyl nový sloupec Štítky, ve kterém jsou zobrazeny vybrané štítky.
 • V přehledu je možné filtrovat pomocí štítků.
 • Štítky jsou obsaženy v CSV exportu z přehledu úkolů.
 • Změny ve štítcích u úkolu jsou logovány v historii úkolu.
 • V Plánování / Výkaz také přibyl sloupec Štítky.
 • Štítky jsou obsaženy i v CSV exportu z této stránky.

Kategorie úkolů

 • Ve formuláři pro přidání/editaci úkolu přibyla položka Kategorie úkolu.
 • U tohoto nastavení můžete vybrat, zdali daný úkol je Klientský úkol, Úkol na routeru, Úkol na POPu, Úkol na dalších zařízeních nebo Úkol bez určení.
 • Podle vybrané kategorie úkolu se mění položky ve formuláři. Pokud například vyberete Úkol na routeru, tak se vám zobrazí položka Router. Pokud vyberete Úkol na POPu, tak se vám zase zobrazí položka POP.
 • V souvislosti s touto změnou došlo i k úpravě API. Bližší informace budou dostupné v další aktualizaci naší Apiary dokumentace.

Související úkoly

 • Možnost přidat související úkol lze nyní nalézt nejen v náhledu úkolu, ale i v jeho editaci a v pop-up okně v Kalendáři.
 • Do náhledu úkolu byla přidána sekce Řešení souvisejících úkolů.
 • Do formuláře úkolu byla také přidána sekce Řešení souvisejících úkolů

Hromadné akce u úkolů

 • V sekci Plánování přibyla nová záložka: Hromadné akce.
 • Pokud ji nevidíte, zkontrolujte si příslušná oprávnění v nastavení svého uživatelského účtu (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři).
 • Na této stránce máte možnost provádět hromadné operace s vybranými úkoly.
 • Na levé straně použijete filtry pro vybraní požadovaných úkolů.
 • Po kliknutí na lupu se vám ukáže přehled relevantních úkolů.
 • Na pravé zvolíte, kterou hromadnou operaci chcete provést (Uzavřít, Smazat, Otevřít či Přesunout).
 • Když vyberete možnost Uzavřít, tak dojde k uzavření všech otevřených úkolů ve výběru.
 • Když vyberete možnost Smazat, tak dojde ke smazání všech úkolů ve výběru.
 • Když vyberete možnost Otevřít, tak dojde k otevření všech uzavřených úkolů ve výběru.
 • Když vyberete možnost Přesunout, tak dojde k přesunu otevřených úkolů na jiné datum. Čas zůstává stejný.

Automatické přiřazování štítků z Karty klienty k tiketům v Helpdesku

 • Pokud je konkrétní štítek veden jako Systémový štítek a zároveň jako Helpdesk štítek, tak je možné, aby došlo k automatickému přiřazení daného štítku z Karty klienta k tiketům příslušného klienta.
 • Helpdesk / Nastavení / Štítky: Pokud jsou oba výše zmíněné checkboxy zaškrtnuty, tak se objeví checkbox Přiřazovat k tiketu. Ten musí být zaškrtnut.
 • Pokud je u štítku nastaveno omezení na oddělení, tak je při automatickém přiřazování štítku brán v potaz i tento faktor.
 • Karta klienta / Informace / Upravit: Dále je potřeba, aby byl štítek vybrán v nastavení klienta u položky Štítky.
 • Pokud jsou všechny podmínky splněny, tak dojde při vytvoření nového tiketu klientem, resp. uživatelem k automatickému přiřazení štítku.
 • Příklad: V seznamu štítků je štítek ABC. V jeho nastavení jsou zaškrtnuty checkboxy Systémový štítek, Helpdesk štítek a Přiřazovat k tiketu. U klienta Petr Novák je vybrán štítek ABC. Petr Novák napíše email do Helpdesku. Vytvoří se tiket. Dojde ke spárování emailové adresy s klientem. Z Karty klienta se propíše štítek ABC k danému tiketu.

Zasílání newsletterů

 • Dashboard / Upozornění: Do Dashboardu byl přidán nový widget Zasílání newsletterů, pomocí kterého si můžete aktivovat naše newslettery nebo skrýt daný widget na 6 měsíců.
 • (De)aktivaci je možné provést také v Uživatelském nastavení. To se zobrazí po kliknutí na příslušnou ikonu v horní liště.
 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: Aby bylo možné dané akce provést, musí mít daný uživatel ve svém účtu zadanou validní emailovou adresu.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: Aby bylo možné dané akce provést, tak je také nezbytné mít vyplněné položky system_mail a system_mail_name.

Dashboard / Finance

 • V obecném nastavení Dashboardu (ikona Ozubená kolečka pod časem poslední aktualizace Dashboardu) si nyní můžete nastavit, za jaké období se mají zobrazovat data ve finančních přehledech: Aktuální měsíc (defaultní nastavení), Měsíc zpětně, 2. měsíc zpětně.
 • U každého uživatele systému lze provést individuální nastavení.
 • Pokud uživatel nemá oprávnění pro záložku Fakturace / Faktury / Faktury, tak je nastavení zašedlé, což znamená, že jej nemůže změnit.

Další změny

 • Karta klienta / Informace: Do sekce Fakturační údaje byla nově začleněna část Spárované bankovní účty, v níž jsou uvedeny účty přiřazené ke klientovi na základě ručních úhrad faktur. Tyto účty je možné smazat.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Bylo zvýrazněno upozornění na duplicitní MAC adresu.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: U služby typu GPON se u položky Port zobrazují popisky portů.
 • Karta klienta / Fakturace / Detail ODD (dobropisu): U nepotvrzeného ODD (dobropisu) se nezobrazovalo tlačítko Potvrdit ODD. Opraveno.
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Ve formuláři dole je uvedena celková cena bez DPH, DPH a celková cena s DPH (pokud je to možné).
 • Karta klienta / Historie: Do historie bylo přidáno logování automatických změn stavu a skupiny na základě vystavených upomínek.
 • Klienti: U všech typů služeb byl do tabulek a exportů přidán sloupec ID klienta.
 • Byla přidána možnost editovat stávajícího klienta pomocí API.
 • Emaily s odkazem na vytvoření nového hesla do Portálu klienta nejsou odesílány klasickou cestou přes frontu emailů, aby klienti nemuseli čekat na jejich doručení.
 • Byla přidána systémová proměnná $IPTV_POZNAMKA$ .
 • Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní router / Upravit: U routeru typu Ubiquiti mohlo dojít při editaci k automatické změně u položky QoS provádět na routeru z Neprovádět QoS na Lokálně. Opraveno.
 • Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní zařízení připojené k routeru / Upravit: Byla ošetřena situace, kdy se zobrazila chyba z důvodu, že se neshodovala existující nastavení u zařízení s nastaveními v číselníku.
 • Hardware / GPON: Při vyčítání dat z OLT se vymažou ONT, které byly dříve nalezeny pomocí autofind, ale již nejsou na daném OLT aktivní.
 • Hardware / GPON: Byla přidána možnost smazat ONT, která již nejsou aktivní, protože byla ručně smazána z OLT.
 • Hardware / GPON: Byla přidána možnost smazat přípojku/ONT s nepřiřazenou službou a ONT bez přípojky.
 • Hardware / GPON / Přípojky / Přehled: Do tabulky byl přidán sloupec Service port.
 • Hardware / Switche: Byla opravena tlačítka Plus a Mínus.
 • Hardware / Switche / Konkrétní switch / Nastavení / Další nastavení / Odstranit klienty z portů: Pokud není vybrán žádný port, zobrazí se hláška, která uživatele informuje o tom, že je potřeba vybrat alespoň nějaký port.
 • Hardware / POPy / Všechny / Konkrétní POP / Upravit: Byla upravena sekce Pronajímatel. Údaje o pronajímateli lze vyplnit ručně. Pokud je však pronajímatel veden v systému jako jeden z kontaktů, tak si lze daný kontakt vybrat v příslušné položce. V takovém případě zbývající část formuláře zmizí, protože systém automaticky použije data z detailu kontaktu.
 • Hardware / Nastavení / Typy zařízení: Popis Typ zařízení byl změněn na Kategorie zařízení.
 • Hardware / Nastavení / Typy zařízení: Do nabídky byla přidána možnost Vstup do internetu. Ta slouží k definování zařízení, která v rámci propojů představují zařízení značící např. vstup do páteřní sítě.
 • Nagios: Na stránce se od této verze zobrazuje upozornění, které uživatele informuje o tom, že ve verzi 5.18 beta1 dojde k vypnutí Nagiosu. Nagios bude nahrazen novým systémem oznamování výpadků přímo v ISPadminu.
 • Nastavení / Smlouvy / Vlastní vzory: Do pole Název vzoru je možné zadat proměnné $C_SMLOUVY$ a $JMENO_KLIENTA_FAKT_UDAJE$. U vygenerované smlouvy u klienta se místo těchto proměnných propíše do názvu souboru číslo smlouvy zadané u služby Internet a jméno klienta z jeho fakturačních údajů.
 • Nastavení / Číselníky / Klienti / Stavy klientů: Pokud je u některého ze stavů nastavena možnost Zasílat report, tak dojde k automatickému zaslání reportu na uvedený email i v případě, že uplynul zadaný počet dní od data hromadné změny stavů u klientů.
 • Statistiky / Statistiky serveru / Procesy: Byl upraven zápis procesu smsd.
 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: Do sekce Kabel v tabulce byly přidány nové položky.
 • Plánování / Kalendář: Pokud je ve formuláři úkolu vybrán konkrétní klient a jeho služba, tak se v pop-up okně, které se zobrazuje po najetí myši na úkol, objeví i informace o dané službě. Pokud má uživatel dostatečné oprávnění pro Kartu klienta / Aktivní služby, tak se mu kromě názvu služby v daném okně objeví i odkaz, na který může kliknout. Po kliknutí na něj se otevře daná záložka Karty klienta.
 • Plánování / Přehled úkolů / Náhled konkrétního úkolu / Vytvořit související úkol: Byla ošetřena situace, kdy se vytváří související úkol s předvyplněním z již zavřeného úkolu.
 • Plánování / Přidat úkol: Pokud je ve formuláři vybrán konkrétní klient a jeho služba, tak se vedle položky Služba objeví lupa, pomocí které je možné se prokliknout do Karty klienta / Aktivní služby. Je nezbytné mít pro danou záložku Karty klienta oprávnění.
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Bylo optimalizováno generování faktur s QR kódem. Výsledkem je zkrácení doby nutné pro generování velkého počtu takových faktur.
 • Fakturace / Faktury / Faktury / Kontrolní hlášení pro DPH: Všechna data jsou nyní vyčítána z relevantních faktur. (CZ lokalizace)
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace: Byly upraveny PDF soubory se seznamy vystavených faktur.
 • Ostatní / Mapa: Pokud v sekci Filtry vyberete konkrétní router, tak se vám objeví filtr pro přípojné body a spolu s ním i nový checkbox Všichni klienti ze skupiny routerů. Ten je defaultně nezaškrtnutý. Pokud je nezaškrtnutý, tak se zobrazí skutečně jen daný router (bez souvisejících routerů). Pokud je zaškrtnutý, tak se zobrazí celá skupina souvisejících routerů.
 • Ostatní / Nástroje / Hromadné nastavení Nagios notifikací: Byl upraven formulář pro hromadné nastavení Nagios notifikací.
 • Centr. sklad / Sklad: V CSV exportu je sloupec Počet rozdělen na sloupce Počet a MJ.
 • Centr. sklad / Karty: V CSV exportech je sloupec Počet rozdělen na sloupce Počet a MJ.
 • Helpdesk / Tikety / Hromadná akce: Do nabídky byla přidána možnost Označit jako nepřečtené. Zaškrtnete požadované tikety, vyberete tuto možnost a potvrdíte. Vybrané tikety budou označeny jako nepřečtené.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: U jednotlivých zpráv (příspěvků) přibyla možnost tisku.
 • Dashboard: Byly upraveny jednotky v grafech přenosů.
 • Notifikační centrum: V sekci Přečtené přibyly následující možnosti: Smazat notifikaci, Smazat pouze vybrané a Smazat vše.ISPadmin 5.14

ISPadmin 5.14 stable

DATUM VYDÁNÍ: 16.10.2020

 • Byla ošetřena situace, kdy se při práci s routery objevovala hláška LICENSE FAILED: Can’t find License!
 • Byla ošetřena situace, kdy se generoval velký počet emailů s hláškou InfluxDB – Ispadmin Storage Error.
 • Nastavení / Switche: Byla opravena chyba při editaci šablony switchů.
 • Notifikační centrum: Bylo upraveno stránkování (paginator) při větším počtu notifikací.

ISPadmin 5.14 beta3

DATUM VYDÁNÍ: 08.10.2020

 • Klienti: Při přidávání klienta přes API se doplní i GPS souřadnice (CZ lokalizace).
 • Karta klienta / Informace / Upravit: Byla opravena nechtěná interakce mezi pop-up oknem se zobrazenými duplicitami a checkboxem Nepozastavovat.
 • Karta klienta / Úkoly: Bylo opraveno řazení úkolů zadaných přes mobilní aplikaci.
 • Karta klienta / Helpdesk: Do přehledu tiketů byla přidána informace o viditelných a skrytých tiketech.
 • Hardware: Na konec skriptu checkVersionPackageMikrotik.pl byla přidána kontrola zaseknutých procesů a jejich ukončení před vypršením 60s limitu.
 • Hardware / Routery / Všechny: U zařízení připojených k routeru se GPS souřadnice nadřazeného routeru propíší nejen do pole GPS, ale i do zobrazené mapy.
 • Hardware / Routery / Router status / BW test: Bylo opraveno vykreslování grafů.
 • Hardware / Switche: Bylo upraveno zobrazování grafů v pop-up oknech.
 • Nastavení / Ostatní / SNMP OID: Byla opravena chyba při importu šablony.
 • Statistiky / Stat. serveru / SMS: Bylo upraveno mazání SMS.
 • Plánování / Přehled úkolů: V přehledu byla u úkolů s nespecifikovaným časem odstraněna informace o času začátku a konce úloh.
 • Plánování / Přidat úkol: Byl opraven problém s automatickým zaškrtnutím checkboxu Vyřešeno u některých typů úkolů.
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Opět jsme povolili vystavování kompletně nulových faktur.
 • Fakturace / Banka / Import: Byly přepsány PDF exporty na stránce.
 • Fakturace / Nastavení / Šablony / Šablony faktur: Formulář byl přepracován. Byla přidána možnost přidávat a odebírat řádky.
 • Ostatní / Mapy: Byla opravena chyba při otevírání některých služeb přes mapu.
 • Helpdesk / Tikety: Základní filtry byly přejmenovány na Aktivní tikety (bez uzavřených tiketů) a Všechny tikety (včetně uzavřených tiketů).
 • Optimalizace chodu systému

ISPadmin 5.14 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 05.10.2020

Bezpečnostní oprava

 • Aktualizace Nette na verzi 2.4.16 (na základě CVE-2020-15227): Jedná se o první vážnou zranitelnost v Nette frameworku. Chyba spočívá v tom, že útočník může za určitých okolností spustit libovolný kód pomocí speciálně sestaveného URL. Dle naší bezpečnostní analýzy nebyl systém ISPadmin 5 vůči této hrozbě zranitelný, přesto však doporučujeme, abyste pro jistotu co nejdříve zaktualizovali svůj systém.

ISPadmin 5.14 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 24.09.2020

Důležitá práva

 • Po updatu se uživatelům zobrazí okno se seznamem práv, která si zaslouží jejich pozornost.
 • Pokud má uživatel povolen přístup do Nastavení / Administrátoři / Administrátoři, tak má možnost si všechna práva nastavit přímo z modálního okna nebo přejít do nastavení a tam si je nastavit dle potřeby.
 • Pokud uživatel nemá povolen přístup do této záložky, tak se mu pouze zobrazí výzva, ať kontaktuje svého správce.
 • Jakmile uživatel okno zavře, berou se informace obsažené v tomto okně za přečtené. Nebudou již dále zobrazovány, pokud nedojde v systému ke změně, která si jejich opětovné zobrazení vyžadá.

CloudBackup (Pouze pro variantu ISPadmin SERVER)

 • Pokud máte oprávnění pro záložku Nastavení / Syst. nastavení / Zálohování, tak se vám v horní liště zobrazí ikona služby CloudBackup, která vás po najetí myší informuje o stavu této služby.
 • Jednotlivé stavy jsou barevně rozlišeny:
  • Červená ikona = Služba vypnuta
  • Oranžová ikona = Služba zapnuta, ale nastal nějaký problém.
  • Zelená ikona = Služba zapnuta a funguje bez problému.
 • Na ikonu můžete také kliknout. Jakmile tak učiníte, budete přesměrováni do Ostatní / Zálohy / CloudBackup zálohy.
 • Pokud nemáte pro tuto záložku oprávnění, bude zapotřebí provést změnu nastavení vašeho účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.
 • V Ostatní / Zálohy / CloudBackup zálohy máte přehled o provedených zálohách.
 • Upozornění služby CloudBackup se zobrazuje také v Dashboard / Upozornění.
 • Pokud kliknete na daný widget, zobrazí se vám podrobnější informace o stavu služby.
 • Pokud je služba vypnutá, tak se vám zde zobrazí odkaz na její zapnutí.
 • Dále tu máte možnost deaktivovat toto upozornění na 30 dní. Po uplynutí této doby se může zobrazit znovu.

Celková měsíční platba klienta v Kontaktech

 • Klienti / Kontakty: Do tabulky byl přidán nový sloupec Celková měsíční platba klienta.
 • Přepočet hodnot v tomto sloupci nastává buď okamžitě (změna ceny u služby), nebo v pravidelných intervalech (změna ceny u tarifu).
 • Jestliže k přepočtu ještě nedošlo, je v příslušných buňkách zobrazen text Bude přepočítána.

Upozornění na duplicitní emailové adresy a telefonní čísla

 • V Nastavení / Syst. nastavení / Obecné je nová položka nastavení check_duplicated_contact_mails_phones.
 • Pomocí tohoto nastavení můžete (de)aktivovat kontrolu duplicitních emailových adres a telefonních čísel prováděnou při přidávání či editaci klienta.
 • Defaultně je tato možnost vypnutá.
 • Pokud ji zapnete, je nutno počítat s prodloužením doby nutné k uložení formuláře s údaji klienta.
 • Pokud ukládáte formulář a systém najde v některém z relevantních polí duplicitní údaj, zobrazí pop-up okno s podrobnostmi.
 • Uživatel se buď může vrátit do formuláře, nebo může potvrdit uložení formuláře.

Kopie služby Internet

 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet / Kopie: Při kopírování služby Internet se ve formuláři zobrazí informativní hláška o tom, že IP adresa u nově vznikající služby je stejná jako IP adresa u původní služby.
 • Uživatel je vyzván, aby provedl změnu buď v nové službě, nebo ve službě původní.
 • Je mu poskytnut odkaz na původní službu. Po kliknutí na něj se mu v novém panelu zobrazí formulář s nastavením původní služby.

Aktualizace firmwaru

 • V Hardware / Routery / Router status / Routery si pomocí filtru Typ routeru necháte zobrazit routery MikroTik.
 • U jednotlivých routerů se objeví checkboxy pro hromadné akce.
 • Jakmile alespoň jeden zaškrtnete, tak se vám v dolní liště aktivuje nabídka pro výběr hromadné akce.
 • Vyberete možnost Aktualizovat firmware.
 • Vyskočí okno, ve kterém jste informováni o tom, že je akce naplánována.
 • Postupujete dle instrukcí uvedených v daném okně.

Odstranění uživatele z routeru

 • V Hardware / Routery / Router status / Routery si pomocí filtru Typ routeru necháte zobrazit routery MikroTik.
 • U jednotlivých routerů se objeví checkboxy pro hromadné akce.
 • Jakmile alespoň jeden zaškrtnete, tak se vám v dolní liště aktivuje nabídka pro výběr hromadné akce.
 • Vyberete možnost Odstranit uživatele z routeru.
 • Objeví se vám okno, ve kterém vyberete, resp. zadáte uživatele, kterého chcete odstranit.
 • Jakmile potvrdíte svou volbu, vyskočí okno, ve kterém jste informováni o tom, že je akce naplánována.
 • Postupujete dle instrukcí uvedených v daném okně.

SNMP

 • K libovolnému typu zařízení je nyní možné přidat jednu či více šablon.
 • Alerty je možné nastavit na libovolné OID ze šablon.
 • Bylo sjednoceno nastavení SNMP u různých zařízení (verze SNMP a další související věci).
 • Bylo sjednoceno vyčítání hodnot u SNMP testů a u vyčítání SNMP u grafů.

Propoje

 • Hardware / Nastavení / Typy propojů: Zde můžete přidávat, upravovat a mazat typy propojů. U každého typu lze vybrat typ, barvu a tloušťku čáry.
 • Hardware / POPy / Propoje: Zde můžete vytvářet, upravovat a mazat propoje. Po kliknutí na tlačítko Přidání nového propoje vyplníte formulář, ve kterém vyberete typ propoje a obě strany propoje (primární POP/zařízení/interface a sekundární POP/zařízení/interface). V přehledu máte k dispozici filtry a fulltextové vyhledávání.
 • U každého typu zařízení se můžete prokliknout do přehledu relevantních propojů. U routerů je tato možnost v Nastavení / Propoje. U jiných zařízení jde o ikonu oboustranné šipky.

Souhrn služeb

 • Ve Statistiky / Stat. klientů / Souhrn služeb bylo upraveno řazení v tabulce.
 • Ve sloupcích Stav, Fakturační skupina a Pozastaveno přibyly selectboxy.
 • Do sloupců Trvání smlouvy do, Vloženo a Připojen od byl přidán pop-up kalendář pro výběr data.
 • Údaje ve sloupci Pozastaveno byly změněny z 0 na NE a z 1 na ANO.
 • Bylo upraveno nastavení exportu.
 • Byl sjednocen formát zobrazovaných dat.

Úkoly bez popisu a bez řešení

 • V Nastavení / Číselníky / Plánování / Typy úkolů lze u typu úkolu určit, zdali jde o úkol bez řešení, resp. zdali jde o úkol s nepovinným popisem.
 • Standardně vyžaduje úkol povinný popis a také řešení, pokud má být považován za vyřešený (uzavřený).
 • Pokud však zaškrtnete u konkrétního typu úkolu checkbox Bez řešení (událost) a tento typ vyberete u úkolu, tak to znamená, že se takový úkol ihned po vytvoření uzavře.
 • Ve formuláři v takovém případě nejsou přítomny sekce Řešení a Předchozí řešení.
 • Úkol s předchozími řešeními nelze změnit na úkol bez řešení.
 • Možnost Bez řešení (událost) můžete například využít při zadávání dovolené. Dovolená nemá žádné řešení, tudíž k uzavření takového úkolu není potřeba jej zadávat.
 • Další novou možností je checkbox Nepovinný popis. Pokud jej zaškrtnete a tento typ vyberete u úkolu, tak po vás při uložení systém nebude vyžadovat vyplnění popisu.
 • Když není popis vyplněn, tak se v Kalendáři u daného úkolu zobrazí typ úkolu.

Rozšířený formát ABO importu

 • Fakturace / Banka / Import: Byla přidána podpora pro rozšířený formát ABO importu.
 • Systém tak pracuje nejen s povinným řádkem 075, ale i s nepovinným řadkem 078, který může obsahovat další informace o platbě.
 • Pokud je nějaká další informace v importu přítomna, tak je po zpracování uvedena v sloupci Dodatek.

Přehled přeplatků

 • Fakturace / Přeplatky / Přeplatky: Počet položek zobrazených na stránce nyní zohledňuje obecné systémové nastavení item_to_page.
 • Byl přidán sloupec Datum vzniku přeplatku.
 • Ke každé položce byly přidány podrobnosti.
 • Byly upraveny exporty.

Předvyplňování položek na základě číselníku Typy zboží (ruční vyplňování)

 • Pokud máte v číselníku typů zboží (Nastavení / Číselníky / Centrální sklad / Typy zboží) vyplněna data, tak ta budou použita při ručním vyplňování formuláře jako podklad pro předvyplnění vybraných sloupců.
 • Když v Centrální sklad / Sklad kliknete na Přidat zboží a následně Pokračuj, tak se vám zobrazí formulář pro přidání zboží.
 • Když vyberete druh zboží a typ zboží, tak dojde k předvyplnění dat (pokud tedy existují v příslušném číselníku).
 • Pokud dojde ke změně typu zboží, tak se do formuláře načtou nová data.

Zobrazení zboží u klientů, které ještě není v průbežných položkách

 • V Centr. sklad / Sklad byl nad tabulku přidán filtr Zobrazit zboží u klientů, které ještě není v průběžných položkách.
 • Pokud daný checkbox zaškrtnete, zobrazí se vám seznam zboží, které je u klientů a zároveň ještě nebylo přidáno do průběžných položek k vyfakturování.
 • Pokud checkbox odškrtnete, přestane být tento filtr aplikován.

Individuální nastavení Helpdesk notifikací

 • Helpdesk notifikace si můžete nastavit po kliknutí na ikonu zvonečku v horním panelu a následně na ikonu ozubeného kolečka v zobrazeném okně.
 • Na stránce máte možnost přidat, upravit a odstranit jednotlivá nastavení.
 • Ve formuláři vyplníte název daného nastavení, vyberete alespoň jedno oddělení, na které se má nastavení aplikovat, zvolíte, zdali se mají odesílat i emaily a zdali se mají posílat notifikace i na nové tikety, a v neposlední řadě vyberete i druhy notifikací, které chcete přijímat.
 • Pokud budete mít v tabulce více nastavení, dbejte na to, aby se vzájemně nepřekrývala, aby vám nechodily nadbytečné notifikace.

Přidání kontaktní osoby z tiketu do Karty klienta

 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Selectbox Klient: Pokud vám přijde email z emailové adresy, kterou nemáte zadanou v systému, ale víte, že se jedná o osobu od jednoho z vašich klientů, tak můžete tuto emailovou adresu i se jménem přidat do kontaktních osob v Kartě klienta.
 • Systém pak bude schopen na základě toho přiřadit další emaily od dané osoby právě k tomuto klientovi.
 • V konkrétním tiketu vyberete ručně příslušného klienta.
 • Následně se vám vedle nabídky objeví nové tlačítko pro přidání záznamu do kontaktních osob.
 • Pokud je to možné, systém předvyplní údaje do formuláře.
 • Pokud to možné není, zadáte do formulářa údaje vy.
 • Údaje samozřejmě můžete editovat.
 • Jakmile formulář uložíte, záznam se přidá do kontaktních osob do příslušné Karty klienta.
 • Pokud by takový záznam už v seznamu vyskytoval, systém vás na to upozorní.

Nastavení tiketu při přidávání odpovědi

 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu / Přidat odpověď: Do formuláře, který se zobrazí po kliknutí na toto tlačítko, byly přidány pod pole s textem možnosti nastavení tiketu při odeslání odpovědi.
 • Zvolené nastavení se aplikuje na tiket při odeslání odpovědi.
 • Pokud žádnou odpověď neodesíláte, můžete změnit nastavení tiketu nahoře v hlavičce tiketu (Klient, Vlastník, Priorita, Stav a Oddělení).

Další změny

 • Klienti: V SK lokalizaci byla záložka Užívatelia přejmenována na Klienti, aby se sjednotilo názvosloví v jednotlivých jazykových verzích a aby se rozlišilo mezi klienty (zákazníky) a uživateli systému.
 • Klienti / Internet: Byl optimalizován proces pro vyčítání služeb Internet při použití filtru Router.
 • Karta klienta / Informace: Pokud při úpravě dat klienta zaškrtnete checkbox Odlišná adresa odběratele, tak bude systém kontrolovat vyplnění položky Jméno. Pokud nebude vyplněna, zobrazí se hláška.
 • Karta klienta / Statistiky Internetu: K položce Switch byl přidán proklik na grafy portů switche.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Do seznamu aktivních služeb Internet byl k položce Switch přidán proklik na grafy portů switche.
 • Karta klienta / Aktivní služby / IPTV: U 4NET.TV byla ošetřena situace, kdy při přidávání nových balíčků nedošlo po použití funkce dofakturování balíčků k synchronizaci s Backofficem.
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Byl opraven problém se zobrazováním checkboxu při několikaměsíční fakturaci a hodnotě Fakturovat od nastavené na nějaký den mimo začátek měsíce.
 • Karta klienta / Historie / Historie emailů: Byl odstraněn pop-up, který se zobrazoval po najetí na text emailu ve sloupci Zpráva. Celý text emailu se dá zobrazit kliknutím na text zobrazený v tomto sloupci.
 • Hardware / Routery / Všechny: U položky Restart routeru byl opraven problém při nastavení neděle u týdenní periodicity.
 • Hardware / Routery / Všechny: U zařízení připojených k routeru byl opraven problém s nastavení Oznamovat výpadky pro Nagios.
 • Hardware / Switche: Nyní je možné zadat switch bez IP adresy. Pokud není u switche zadána IP adresa, tak budou v přehledu switchů zašedlé ikony pro Nagios notifikace, grafy pingu, SNMP, grafy portů a test spojení.
 • Hardware / Switche: Do popisků grafů přenosů na portech switchů byl přidán popis portu a poznámka k portu (pokud jsou dostupné).
 • Hardware / GPON / ONT: Fulltextové vyhledávání prohledává i data ve sloupcích Klient a Popis.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: U položky typ_klient_number jsou nyní možnosti Needitovatelné a Editovatelné. Když je vybrána první možnost, tak není pole pro zadání klientského čísla editovatelné. Když je vybrána druhá, tak editovatelné je.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: Byla přidána položka enforce_unique_client_ip ( = Vynutit unikátní IP adresu klienta). Byl upraven formulář pro editaci služby Internet.
 • Nastavení / Ostatní / SNMP OID: Byl opraven problém s nastavením záporné hodnoty u Minimální hodnoty grafu.
 • Statistiky / IP rozsahy: Stránkování bylo přesunuto nahoru.
 • Statistiky / Sez. vysílačů: Do tabulky byl přidán sloupec TX power.
 • Plánování: Na všech relevantních místech bylo slovo technik nahrazeno univerzálnějším slovem uživatel. Například při přidávání úkolu budete zadávat uživatele, nikoliv techniky.
 • Plánování / Kalendář: Tlačítka Měsíční, Týdenní a Denní byla přesunuta doleva. Hned za ně byl umístěn upravený popis zobrazovaného období.
 • Plánování / Přehled úkolů: Sloupec Typ byl rozdělen na dva sloupce: ID a Typ.
 • Plánování / Přehled úkolů: Sloupec Datum byl rozdělen na dva sloupce: Datum vytvoření a Datum zásahu.
 • Plánování / Přehled úkolů: Bylo opraveno nesprávné zobrazení stránky po smazání úkolu.
 • Fakturace: Z faktur byl kvůli novým pravidlům hromadného zpracování u Slovenské pošty odstraněn text Korespondenčná adresa. Taktéž došlo k mírnému posunutí několika položek směrem dolů. (SK lokalizace)
 • Fakturace / Přehledy / Pohledávky / Pohledávky: Byl přidán sloupec Fakturační skupina.
 • Fakturace / Přeplatky / Vráceno: Byla přidána možnost si vygenerovat CSV export.
 • Fakturace / Banka / Import: Byl modifikován importní skript pro Česká spořitelna – George.
 • Ostatní / Nástroje / Přesun z routeru na router: Do formuláře bylo vedle checkboxu AP přidáno upozornění, které se zobrazí pouze tehdy, když je zaškrtnutý Internet a AP nikoliv. Jde o to, že i když není checkbox AP zaškrtnutý, tak se automaticky udělá kopie AP z důvodu zachování funkčnosti služeb.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu / Klient: Při přiřazování klienta k tiketu se v nabídce kromě jména objeví i klientské číslo, aby se dali rozlišit různí klienti se stejným jménem. Podle klientského čísla lze také vyhledávat.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu / Poznámka: Při přidávání poznámky byl formulář v modálním okně nahrazen formulářem v rozbalovací sekci.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Nahoře v hlavičce tiketu přibyla ikona ozubeného kolečka. Pokud na ni kliknete, zobrazí se vám formulář Nastavení tiketu, ve kterém můžete změnit položky Předmět, Komu, Kopie (Cc) a Skrytá kopie (Bcc).
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu / Akce: Do nabídky byla přidána nová možnost Sloučit. Pomocí ní můžete daný tiket sloučit s jiným. Lze využít vyhledávání dle ID tiketu či předmětu.
 • Helpdesk / Nastavení / Stav: Ve sloupci Označuje tiket jako uzavřený lze vybrat ty stavy, které označují tikety za uzavřené. Pokud je alespoň u jednoho stavu tato možnost zaškrtnuta, tak se v přehledu tiketů zobrazí navíc filtr Vše včetně uzavřených. Pomocí něj lze zobrazit veškeré tikety v povolených odděleních. Filtr Vše zobrazí jen ty neuzavřené.
 • Helpdesk / Nastavení / Ban: Do seznamu zabanovaných adres bylo přidáno vyhledávání.
 • Helpdesk / Nastavení / Filtry: Byla přidána možnost nastavení defaultního filtru.
 • Dashboard / Upozornění: Do widgetů Nepovolené frekvence 5G pásma a Rušení meteorologických stanic v novém Dashboardu byly přidány možnosti pro mazání zobrazených položek.
 • Dashboard / Upozornění: Do widgetu Nepovolené frekvence 5G pásma byl přidán sloupec s číslováním. Routery byly zarovnány doleva.
 • Dashboard / Přehled / Počet offline routerů : Byl přidán proklik do seznamu routerů.
 • Dashboard / Přehled / Počet offline routerů: Byl opraven výpočet procentuální hodnoty.
 • Byla přidána podpora pro UDH u přijatých SMS.ISPadmin 5.13

ISPadmin 5.13 stable

DATUM VYDÁNÍ: 19.08.2020 (aktualizováno: 05.10.2020)

Bezpečnostní oprava

 • Aktualizace Nette na verzi 2.4.16 (na základě CVE-2020-15227): Jedná se o první vážnou zranitelnost v Nette frameworku. Chyba spočívá v tom, že útočník může za určitých okolností spustit libovolný kód pomocí speciálně sestaveného URL. Dle naší bezpečnostní analýzy nebyl systém ISPadmin 5 vůči této hrozbě zranitelný, přesto však doporučujeme, abyste pro jistotu co nejdříve zaktualizovali svůj systém.

Ostatní úpravy

 • Karta klienta / Statistiky Internetu / Data za měsíc / Ikona Lupa / Ikona Graf: Opraveno přesměrování po kliknutí na tlačítko Zpět
 • Karta klienta / Aktivní služby / IPTV: Upravena fakturace při zadání rozdílných dat Fakturovat od u služby a u balíčku (tarifu)
 • Plánování / Editace úkolu: Doplněny chybějící popisky v sekci Viditelné smlouvy pro techniky
 • Ostatní / Wiki: Opravena chyba po vypršení platnosti backlinku (tlačítko Zpět)
 • Ostatní / Nástroje / Přesun z routeru na router: Doplněny chybějící popisky
 • Dashboard / Finance / Klienti s nezaplacenými fakturami po splatnosti: Z přehledu odstraněni smazaní klienti (položky DELETED)

ISPadmin 5.13 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 07.08.2020

 • Klienti / Internet: Řazení dle sloupce Rychlost: Data jsou řazena podle první rychlosti (download).
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Pokud je vybrán konkrétní AP, tak se v položce IP adresa klienta nabízí jak IP adresy na daném AP, tak i IP adresy bez AP.
 • Karta klienta / Fakturace: Za určitých okolností se neuložila defaultně nastavená emailová adresa při odesílání emailu s fakturou. Opraveno.
 • Karta klienta / Odstranit klienta: Byla odstraněna chybová hláška při deaktivaci.
 • Hardware / Routery / Router status / Dashboard: Bylo upraveno vyčítání dat týkajících se packet snifferu.
 • Hardware / Routery / Všechny: Ve zmenšeném i standardním zobrazení routerů se zobrazují stejné hodnoty Offline i Poslední uptime.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byla opravena chyba při editaci zařízení připojeného k routeru / switche.
 • Hardware / Routery / Všechny / Nastavení / Queue trees: Byl opraven problém s přepisováním při přidávání QT.
 • Hardware / Switche: Na stránku byl přidán nový filtr (obdobný jako u routerů).
 • Hardware / POPy / Všechny: Byly přidány sloupce Otevřené úkoly, Online zařízení a Offline zařízení.
 • Hardware / POPy / Všechny / Karta POPu: Byla přidána záložka Úkoly.
 • Hardware / Nastavení / Typy zařízení: Do selectboxu Typ zařízení byly přidány další typy zařízení.
 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: Do tabulky byly doplněny další potřebné údaje.
 • Fakturace: Import plateb z SK pošty: Bylo přidáno tlačítko na zrušení spárování platby s fakturou (SK lokalizace).
 • Fakturace / Nastavení / Obecné: Byl upraven link na dokumentaci u položky Universal XML export.
 • V horním panelu byl upraven odkaz na Wikipedii. Byly odstraněny odkazy na starou Wikipedii.
 • Bylo upraveno API pro práci s úkoly s POPem + Kalendář.
 • Bylo opraveno propisování hodnot místo proměnných $BYT_INST$ a $PATRO_INST$.
 • Do systému byly přidány nové proměnné pro obecnou službu: $UNIVERSAL_TYP_SMLOUVY$ (Typ smlouvy) a $UNIVERSAL_SMLOUVA_DO$ (Trvání smlouvy do).

ISPadmin 5.13 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 21.07.2020

Dashboard

 • U widgetů byla přidána možnost změnit jejich pozici v rámci jim vyhrazeného prostoru.
 • Přibylo individuální nastavení některých widgetů (Příchozí SMS zprávy, Vysoké zatížení CPU routerů, Nagios notifikace).
 • Do widgetů obsahujících tabulky byla přidána možnost řazení.
 • V sekci Přehled bylo upraveno výchozí řazení přijatých SMS zpráv.
 • V sekci Přehled byla do úkolů přidána informace o jménu (názvu) relevantního klienta či routeru.
 • Do sekce Upozornění bylo přidáno upozornění na faktury dealerů po splatnosti.
 • Sekce Upozornění se nyní objeví po přihlášení místo stávající stránky s upozorněními.
 • Do sekce Síť byly přidány tři nové widgety: MikroTik – Přehled, MikroTik – Základní služby a MikroTik – Ostatní služby. Ve všech těchto widgetech jsou prokliky do příslušných sekcí systému.
 • Do sekce Síť byla přidána možnost monitoringu routerů.
 • V sekci Systém bylo upraveno zobrazování dat ve widgetech.
 • V sekci Systém přibyly grafy vytížení linky a zatížení CPU a informace o využití disku.
 • V postranním menu přibyla nová záložka Služby, která obsahuje informace o službách ze stránky Klienti / Úvod.

Helpdesk

 • Helpdesk / Tikety: Byla upravena oprávnění pro přesun tiketů mezi odděleními. Byla přidána hláška v případě nepovoleného přesunu (nedostatečná oprávnění).
 • Heldpesk / Tikety: Při prokliku do detailu tiketu se případné související notifikace automaticky označí za přečtené.
 • Helpdesk / Tikety: Ikona pro zrušení konkrétního filtru (křížek) v záhlaví tabulky byla barevně zvýrazněna pro snažší orientaci v přehledu tiketů.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Byla přidána možnost editovat předmět.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: V popisku záložek v prohlížeči se nyní zobrazuje informace o čísle a předmětu tiketu.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: U příloh byla doplněna informace o jejich velikosti.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Pokud jsou u tiketu vyplněna i pole Kopie či Skrytá kopie, tak jsou automaticky zobrazena bez nutnosti rozklikávat detail.
 • Helpdesk / Nastavení / Oddělení: Bylo upraveno ukládání dat při změně nastavení oddělení.
 • Systémové notifikace: Do notifikací v systému byly k dosud poskytovaným informacím přidány i bližší informace o relevantních tiketech (od koho + předmět), aby bylo zřejmé, o které tikety jde.
 • Emailové notifikace: Do emailových notifikací bylo přidáno tělo emailu.
 • Emailové notifikace: Dále byla upravena hlavička notifikačního emailu, aby bylo již v přehledu emailů ve vašem klientovi zřejmé, kdo (uživatel či klient) danou notifikace vyvolal.
 • Helpdesk: Bylo upraveno vyčítání příloh emailů poslaných ze Seznam.cz (CZ lokalizace).

Grafy

 • Nastavení / Ostatní / SNMP OID: Bylo upraveno vytváření SNMP šablon.
 • Hardware / Routery / Všechny: U zařízení připojených k routeru bylo upraveno nastavení SNMP šablon. Šablony se nyní vybírají v příslušném poli. Nebere se tedy v potaz nastavení přesného typu.
 • Byly přidány nové grafy pro SNMP.
 • Byla přidána možnost nastavení grafů. Po kliknutí na ozubené kolečko u grafu se zobrazí možnosti nastavení (osy y, linky).
 • Byla přidána možnost stáhnout graf jako obrázek.
 • Bylo upraveno přiblížení u grafů: Byla přidána možnost vybrat si konkrétní oblast grafu. Automatické přiblížení lze aktivovat kliknutím na příslušné tlačítko (Automatické přiblížení). Aktivní přiblížení je možné také zrušit pomocí dalšího tlačítka (Zrušit přiblížení).
 • Byl opraven problém se zobrazováním grafů na mobilních zařízeních.

POPy

 • Nastavení POPů se přesunulo ze záložky Nastavení / Číselníky / POPy do záložky Hardware / POPy / Všechny.
 • Na dané stránce je vidět seznam POPů se základními informacemi o nich.
 • POPy zde můžete přidávat, editovat a mazat. Můžete si je také nechat zobrazit na mapě.
 • Po kliknutí na název POPu se dostanete do Karty POPu, kde máte přehledy s kontakty, fotkami, zařízeními, smlouvami, zbožím a dokumenty týkajícími se daného POPu.
 • Ke každému POPu můžete přidávat fotky, smlouvy, zboží a dokumenty.
 • Smlouvu si můžete nechat vygenerovat na základě vybraného vzoru (včetně systémových proměnných) nebo si ji také můžete nahrát již hotovou.
 • Přehled ze záložky Hardware / Přehled se přesunul do záložky Hardware / POPy / Přehled.

OKU (CZ lokalizace)

 • Ve formuláři u služeb typu VoIP a Mobil přibylo pole pro zadání OKU (Ověřovací kód účastníka).
 • Pokud je pole vyplněné, zobrazí se daný kód v přehledu služeb v Kartě klienta / Aktivní služby.
 • Pokud je pole vyplněné, zobrazí se daný kód i klientovi v jeho Portálu klienta (u příslušné služby).
 • Do systémových proměnných byly přidány proměnné $VOIP_OKU$ a $MOBILE_OKU$.

Dodatečný text položky na faktuře

 • Do všech služeb kromě obecné služby bylo přidáno nové pole Dodatečný text položky na faktuře.
 • Dále přibyla proměnná $INVOICE_ITEM_TEXT$, kterou lze použít v poli Popis na faktuře v nastavení aktivních služeb v Nastavení / Aktivní služby / Obecné.
 • Pokud budete mít vyplněn nějaký krátký popisek u aktivní služby a zároveň budete mít v nastavení daného typu aktivní služby uvedenu onu proměnnou, tak se na faktuře v konkrétní položce objeví to, co jste u dané služby zadali do příslušného pole.
 • Proměnnou můžete umístit v popisu na různá místa. Mějte však na paměti, že na posledním místě vždy bude systémem vygenerované fakturované období.

Hromadné generování faktur

 • Do hromadného generování faktur jsme začlenili kontrolní mechanismus, který má zabránit případnému vystavení záporné faktury.
 • Pokud například uživatel zadá u klienta z nějakého důvodu zápornou průběžnou položku, tak to v praxi může v kombinaci se zadanými cenami služeb a slevami vést až k potenciálnímu vzniku záporné faktury.
 • Systém takové faktury při generování najde a přeskočí je.
 • Následně zobrazí seznam klientů, u nichž nedošlo z daného důvodu k vygenerování faktur(y).
 • U každého klienta je možné se prokliknout do jeho Karty klienta a tam zkontrolovat fakturované položky.
 • Na základě toho pak lze provést úpravy.
 • Dále jsme do hromadného generování faktur začlenili vylepšení, které má zabránit vystavení kompletně nulových faktur.
 • Tím nejsou myšleny všechny faktury, u nichž je celková částka rovna nule, nýbrž pouze faktury, u nichž jsou všechny fakturované položky rovny nule.
 • V takovém případě nemá smysl fakturu vystavovat.
 • Systém takové faktury při generování najde a přeskočí je.
 • Následně zobrazí seznam klientů, u nichž nedošlo z daného důvodu k vygenerování faktur(y).
 • U každého klienta je možné se prokliknout do jeho Karty klienta a tam zkontrolovat fakturované položky.

Upomínky

 • Pokud jste doposud měli v šablonách upomínek nastavenu u položky Minimální dlužná částka u faktury pro odeslání upomínky 0, tak to znamenalo, že se brala defaultní hodnota z obecného nastavení fakturace (request_for_pay_min_amount).
 • Po změně v této verzi se již v takovém případě hodnota z request_for_pay_min_amount nebude brát v potaz, což znamená, že při zadání 0 do šablony se budou generovat upomínky při jakékoliv dlužné částce u konkrétních faktur.

Kalendář

 • V sekci Technici v postranním menu byli lépe barevně odlišeni zobrazovaní a nezobrazovaní technici.
 • Byla zrušena sekce Informace.
 • Informace z této sekce se přesunuly do sekce Nastavení, kde se v případě potřeby zobrazí jako info pop-up.
 • V sekci Nastavení přibyl nový checkbox pro zapnutí/vypnutí stávajícího způsobu navigace v Kalendáři.
 • Když checkbox zaškrtnut bude, tak se bude navigace chovat jako doposud.
 • Když zaškrtnut nebude, tak bude navigace fungovat stejně jako ve zbytku v systému (vertikální či horizontální posun).
 • Daný checkbox je defaultně zaškrtnutý. V případě potřeby jej můžete u jednotlivých uživatelů odškrtnout.

Úkoly

 • Jelikož se drtivá většina úkolů odehrává v rámci jednoho konkrétního dne, tak došlo k úpravě zadání konce úkolu.
 • Doposud se musel vybrat nejprve den a pak až samotný čas.
 • Nyní se zadává pouze čas.
 • Pokud je však potřeba zvolit jiný den, je to stále možné.
 • Stačí kliknout na již předvybrané datum v okně a změnit ho.

Strávený čas

 • U řešení úkolu se od této verze zadává strávený čas v hodinách a minutách. Umožní to přesnější zápis stráveného času.
 • Dříve se zadávaly pouze hodiny.
 • Pokud řešení trvalo 90 minut, tak se dříve zadávalo 1,5 do pole pro hodiny. Nyní se do pole pro hodiny vyplní 1 a do pole pro minuty 30.
 • Pokud řešení trvalo 30 minut, tak se dříve zadávalo 0,5 do pole pro hodiny. Nyní se do pole pro minuty zadá 30.
 • Pokud řešení trvalo 60 minut, tak se dříve zadávalo 1 do pole pro hodiny. Nyní se do pole pro hodiny také zadá 1.
 • Byl upraven formát stráveného času ve všech souvisejících přehledech (h:min).

Výkaz prací

 • Plánování / Výkaz: Dříve se na této stránce zobrazovaly pouze zcela dokončené (uzavřené) úkoly. Nyní se zde zobrazují i úkoly, které uzavřené nejsou, ale je u nich už uvedena konkrétní činnost (řešení).
 • S tím souvisí i změna u úkolů, které zasahovaly do více období. Dříve se takové úkoly objevily v období, kdy došlo k poslednímu řešení. Nyní se objeví v obou (část v jednom a část v druhém) společně s příslušnými hodnotami stráveného času a ceny.
 • Při počítání času a cen u úkolů s více techniky (uživateli) jsou jednotlivá řešení navázána na konkrétního uživatele. Nedochází tedy k žádnému přepočítávání po uzavření úkolů.

Výpovědi

 • Po zaškrtnutí checkboxu Automaticky smazat službu po ukončení výpovědní lhůty je možné ještě navíc zvolit i změnu stavu.
 • Pokud není žádný stav vybrán, nedojde k žádné změně. Vše tedy bude fungovat jako doposud.
 • Pokud stav vybrán je, dojde nejen ke smazání služby, ale i ke změně stavu na ten vybraný (odlišný) stav.
 • Všechny změny se zalogují v historii.

Seznam provizí dealera

 • V Nastavení / Administrátoři / Dealeři / Zobrazit statistiku / Seznam provizí naleznete seznam provizí konkrétního dealera.
 • Můžete zde filtrovat dle typu služby a druhu provize.
 • Pokud ve filtru Typ služby zvolíte určitý typ služby, tak již není možné filtrovat s pomocí filtru Druh provize, protože provize je v takovém případě vždy průběžná.
 • Pokud zvolíte ve filtru Druh provize možnost Jednorázová, tak není ze stejného důvodu možné použít filtr Typ služby.
 • Fulltextové vyhledávání prohledává název a ID služby, jméno klienta a provizi.
 • Data lze řadit dle sloupců Klient a Druh provize.

Další změny

 • Klienti / Internet: Do tabulky a exportu byl přidán sloupec Skupina.
 • Klienti / Internet: Do filtru Podrobnosti byla přidána možnost Aktivní paušální cena. Pomocí ní si lze vyfiltrovat služby Internet s nastavenou paušální cenou.
 • Karta klienta / Informace / Odeslat nastavení na email: Pokud je u služby Internet vyplněna položka NAT IP, zobrazí se tato informace v PDF souboru s nastavením služeb, který se odesílá z této stránky.
 • Karta klienta / Informace: Opravena ikona signalizující stav ověření dle ARESu (CZ lokalizace)
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Při kontrole výše zadané jednotkové slevy se nyní berou v potaz i případné podřazené služby či další IP adresy.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: V přehledu služeb typu Internet přibyla tlačítka pro (de)aktivaci zobrazování grafů pingu v Portálu klienta. Pro použití tohoto tlačítka je nezbytné mít oprávnění pro editaci aktivních služeb.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Obecná služba: Do formuláře byla přidána možnost zvolit typ smlouvy a její trvání. V přehledu obecných služeb přibyl sloupec Trvání smlouvy do.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Obecná služba: Do formuláře byla přidána možnost zadat Fakturovat do.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Přesunout: Do formuláře bylo přidáno upozornění, které se zobrazí, pokud je u přesouvané služby vystavena faktura i na další období.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Přesunout: U IPTV služeb obecného typu byla přidána možnost přesunout službu k jinému klientovi.
 • Karta klienta / Výpovědi: Do tabulky byl přidán nový sloupec Dokument. Pokud byl k dané výpovědi přiložen dokument, tak se zde objeví jeho název a odkaz ke stažení.
 • Karta klienta / Smlouvy: Ikona pro odeslání smlouvy se mění dle toho, zdali smlouva již byla odeslána, či nikoliv. Pokud byla odeslána, je po najetí na ikonu vidět i informace o tom, kdy k tomu došlo.
 • Karta klienta / Odstranit klienta: Bylo odstraněno tlačítko Zpět. Pokud se rozhodnete klienta nedeaktivovat či neodstraňovat, tak se stačí přemístit do jiné záložky v Kartě klienta.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byl přidán filtr pro zobrazení routerů, které aktuálně běží v nouzovém režimu.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byla opravena nabídka minut v sekci Restart routeru.
 • Hardware / Routery / Router status / Wifi spoje: Popisky spojů z přehledu byly přidány i do detailu spojů nad zobrazené grafy.
 • Nastavení / Číselníky / Nagios / Kontakty: Bylo přidáno vynucení updatu konfigurace Nagiosu po smazání kontaktu či skupiny kontaktů.
 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: Do tabulky byly doplněny další údaje.
 • Statistiky / Sez. vysílačů: Byly upraveny podmínky pro zobrazení zařízení v seznamu.
 • Fakturace: Byly upraveny podmínky pro zobrazení dat u slevových položek na fakturách.
 • Fakturace / Přehledy / Účetní přehled: Do tabulky a exportu byl přidán sloupec Fakturační skupina.
 • Fakturace / Banka / Import / Vyřazené platby: Fultextové vyhledávání bylo rozšířeno na všechny sloupce v tabulce. Byla přidána možnost řazení dat dle jednotlivých sloupců.
 • Fakturace / Banka / Email: Bylo doplněno vyhledávání v sloupci Příjemce.
 • Fakturace / Banka / Email: Byla přidána podpora pro automatické vyčítání plateb z importního souboru Slovenské pošty zaslaného emailem (SK lokalizace).
 • Fakturace / Nastavení / Obecné: U položek proforma_mail_copy a reminder_mail_copy byla přidána možnost odmazat již zadané hodnoty.
 • Do sekce Odesílání faktur v seznamu systémových proměnných jsme přidali proměnnou $FAKTUROVANE_OBDOBI$, kterou je možné použít při odesílání faktur.
 • Portál dealera: Byl opraven problém se smzáním faktury.
 • Upraveny podmínky pro zobrazení upozornění Chyba automatického importu z IPEX: Upozornění se zobrazí pouze tehdy, když dojde k opakované chybě při automatickém importu. Pokud se upozornění zobrazí, bude nutné (jako doposud) kliknout na tlačítko Beru na vědomí. Tím upozornění zmizí.ISPadmin 5.12

ISPadmin 5.12 stable

DATUM VYDÁNÍ: 22.06.2020

Chtěli bychom vás upozornit, že v rámci updatu na novou verzi bude provedena konverze celé řady původních grafů na nové. Proces proto může zabrat podstatně delší dobu. Tato informace se týká hlavně těch, co budou přecházet z verze 5.11 stable na tuto verzi. Naplánujte si proto update na vhodnou dobu.

 • Hardware: Upraveny skripty pro generování grafů pro Cambium a Canopy
 • Fakturace / Hlavní kniha: Upraven layout stránek
 • Portál klienta / Helpdesk: Upraveno výchozí řazení tiketů

ISPadmin 5.12 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 11.06.2020

Hlavní kniha

 • Do systému jsme přidali testovací verzi hlavní knihy. Nejedná se o ostrou verzi, kterou je možné použít jako podklad pro účetnictví!
 • Hlavní knihu najdete v záložce Fakturace / Hlavní kniha.
 • Pokud tuto záložku nevidíte, zkontrolujte si nastavení svého účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.
 • Po zaškrtnutí všech souvisejících checkboxů se vám v menu zobrazí tři podzáložky: Hlavní kniha, Účetní operace a Počáteční stav.
 • Stránka Hlavní kniha obsahuje přehled účtů, počátečních a koncových stavů a hodnot na stranách Má dáti a Dal.
 • Stránka Účetní operace vám umožuje upravit spárování konkrétních typů operací s konkrétními účty.
 • Na stránce Počáteční stav je pak možné přidávat, upravovat či mazat počáteční stavy.    

Tikety v Portálu klienta

 • Helpdesk / Nastavení / Oddělení: U jednoho aktivního oddělení si můžete nastavit, aby se používalo pro zasílání tiketů z Portálu klienta (checkbox Použít pro zasílání požadavků z KP).
 • Pokud tak učiníte, tak se v Portále klienta objeví nová záložka Helpdesk.
 • V ní je zobrazen přehled komunikace mezi klientem a poskytovatelem vedené přes Portál klienta.
 • Jestliže klient nemá v Kartě klienta zadaný email, tak nemůže tiket zaslat.

Další změny

 • Karta klienta / Fakturace: Opraven problém se zaokrouhlením při odpárování úhrady
 • Hardware: Upraveny CMTS grafy a opraveny nedostatky v nově překonvertovaných grafech. Update může v některých případech trvat déle.
 • Hardware: Ošetřena situace, kdy se provádí ping na již demontované zařízení
 • Hardware / Routery / Všechny: Defaultní zobrazení ping grafů u interfaců je nyní Den.
 • Hardware / Routery / Router status / Dashboard: Upraveno vyčítání dat o službách Packet sniffer v důsledku změny v nové verzi RouterOS
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: Přidány dvě položky: system_secondary_mail a system_secondary_mail_name. Do nich můžete vložit další systémovou emailovou adresu a její název. Tuto adresu si pak můžete vybrat v jedné z nabídek v Kartě klienta.
 • Nastavení / Info page / Profily: Opraveny náhledy
 • Plánování / Výkaz: Ve filtru Typ je nová možnost “-“. Pokud je vybrána, zobrazí se všechny typy. Systémový typ Vše je nyní možné přejmenovat.
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Opraveno zobrazování hlášky o úspěšném dokončení odesílání faktur na zařízeních Apple
 • Fakturace / Nastavení / Šablony / Šablony faktur: Opravena kontrola zadávaných dat

ISPadmin 5.12 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 28.05.2020

Nový Dashboard

 • Pokud kliknete na ikonu Dashboard v horním panelu, tak se vám zobrazí úplně nová podoba Dashboardu.
 • K dispozici jsou sekce Přehled, Upozornění, Síť, Finance a Systém.
 • V nastavení stránky si můžete zvolit, které části chcete zobrazit a které nikoliv.
 • Pro zobrazení všech možností je potřeba mít příslušná práva.
 • V sekci Přehled máte informace o aktivních uživatelích, nových tiketech, offline routerech, úkolech, tiketech, zprávách, výpadcích, Nagios notifikacích, přijatých SMS a routerech s vysokým zatížením CPU.
 • V sekci Upozornění se zobrazují systémová upozornění, která nelze vypnout. Týkají se licence, faktur po splatnosti, hesel, firewallu a SSH.
 • V sekci Síť pak uvidíte statistiky routerů a přehled offline routerů.
 • V sekci Finance máte k dispozici celkové statistiky související s fakturací a seznam klientů s nezaplacenými fakturami po splatnosti.
 • V sekci Systém jsou uvedeny informace o systému, jeho statistikách a o používaných modulech.
 • Data v jednotlivých sekcích se pravidelně automaticky aktualizují.

Štítky

 • Štítky si můžete přidávat, editovat, mazat a (de)aktivovat v Nastavení / Číselníky / Štítky.
 • Obdobná stránka je dostupná i v nastavení Helpdesku: Helpdesk / Nastavení / Štítky.
 • Každému štítku přiřadíte konkrétní název a barvu a vybere, zdali to má být systémový štítek, helpdesk štítek či oba zároveň.
 • Pokud zaškrtnete možnost Helpdesk štítek, tak můžete štítek omezit i na konkrétní odělení.
 • Štítky můžete přiřazovat jednotlivým tiketům, klientům a službám.
 • Následně můžete pomocí těchto štítků filtrovat na jednotlivých přehledových stránkách (Kontakty, Internet, CATV, …).
 • Na základě těchto štítků lze i na stránce Fakturace / Faktury / Faktury filtrovat služby, které mají být fakturovány.
 • Lze fakturovat jak služby, které mají jen některý ze zvolených štítků, tak na základě jejich průniku (možnost AND).

Další změny

 • Klienti: Upravena šířka nabídek u filtrů v jednotlivých přehledech
 • Klienti / Kontakty: Při přidávání/editaci klienta se nenabízí skryté ani nepovolené fakturační skupiny.
 • Klienti / Kontakty, Internet, VoIP, IPTV a Obecná služba: Do přehledů a exportů přidán sloupec Byt
 • Klienti / Internet, VoIP a Obecná služba: Do přehledů a exportů přidán sloupec RÚIAN kód (CZ lokalizace)
 • Karta klienta / Informace: Při úpravě GPS souřadnic u klienta se automaticky změní i GPS souřadnice u služby Internet, pokud není nastavena odlišná instalační adresa.
 • Karta klienta / Informace: Upravena funkce Nepozastavovat do a její logování v Historii
 • Karta klienta / Statistiky Internetu: Přidán proklik z další IP adresy do grafů
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Pokud má klient přiřazené zařízení se zadanou MAC adresou a ta je dosud nepoužitá, tak je automaticky nabízena u pole MAC adresa klienta při vytváření služby Internet. Kliknutím na danou adresu dojde k jejímu zkopírování do příslušného pole.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Přidána možnost monitoringu podřízené služby
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Přidáno obarvování polí v sekci Odlišná adresa instalace (CZ lokalizace)
 • Karta klienta / Aktivní služby / IPTV: Nabízené tarify seřazeny dle abecedy
 • Karta klienta / Fakturace / Detail faktury / Odeslat upomínku emailem: Přidáno tlačítko pro zobrazení seznamu použitelných systémových proměnných
 • Hardware: Prvotní verze další série nových grafů: WiFi signály, přenesená data u zařízení, kabelové modemy, switche, … Případné nesrovnalosti se budou řešit v dalších verzích. 
 • Hardware: Při přidávání tzv. zařízení připojeného k routeru se přednastaví GPS souřadnice dle nadřazeného routeru (pokud existuje).
 • Hardware / Routery / Všechny: Pokud se při přidávání routované sítě zadá Adresa/32, nedochází při ukládání ke kontrole vyplnění IP adresy defaultního routeru.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: Přidána validace hodnoty zadávané do nastavení load_balancing_core
 • Nastavení / Syst. nastavení / Zálohování: Do sekce Lokální zálohování systému byly přidány položky Zasílat informace o průběhu zálohování a Na emailovou adresu. Pokud zaškrtnete checkox, zobrazí se pole pro zadání emailové adresy. Na tuto adresu se budou posílat informační emaily o (ne)úspěchu zálohování a o případných chybách při zálohování na FTP server.
 • Nastavení / Číselníky / Centrální sklad / Typy zboží: Přidána možnost zadat prodejní cenu typu zboží. Při naskladňování zboží pomocí čtečky se tato hodnota propíše do příslušného formuláře.
 • Statistiky / Historie / Historie: Přidáno logování změn v globálním nastavení šablon emailů a SMS
 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: U tabulky na této stránce je nové tlačítko ART exporty. Pokud na něj kliknete, zobrazí se vám okno, ve kterém můžete vybrat typ exportu a fakturační skupiny, za která chcete exportovat data (multiselect). (CZ lokalizace)
 • Plánování: Do implementace API byla přidána podpora pro čtení a zápis servisních zásahů (úkolů).
 • Plánování / Kalendář: Ukotvení hlavičky kalendáře na jednom místě
 • Fakturace / Banka / Email: Párování plateb dle emailů z KB upraveno (CZ lokalizace)
 • Fakturace / Přeplatky / Přeplatky: Na stránce, která se zobrazí po kliknutí na položku Zobrazit automaticky generované CSV soubory, byla opravena položka pro výběr roku.  
 • Ostatní / Import / VoIP import: Ošetřen import výpisu z Dial Telecomu
 • Ostatní / Import / IPEX: Přidána možnost zpětného vyčtení dat a upraven layout stránky
 • Helpdesk: Přidána možnost nechat si zasílat notifikace o přiřazených tiketech a o nových odpovědích v přiřazených tiketech. V Nastavení / Administrátoři / Administrátoři je potřeba mít zaškrtnutu položku Emailem v sekci Notifikace / Helpdesk.
 • Helpdesk: Přidána možnost nechat si zasílat notifikace o nově příchozích (nepřiřazených) tiketech. V Nastavení / Administrátoři / Administrátoři je potřeba mít zaškrtnutu položku Posílat info o nepřiřazených tiketech v sekci Notifikace / Helpdesk.
 • Helpdesk / Tikety: Přidána možnost seřadit oddělení (drag and drop)
 • Helpdesk / Tikety: Přidána možnost sbalit a rozbalit jednotlivá oddělení pomocí šipek
 • Helpdesk / Tikety: Zlepšena práce s dostupných místem v postranním menu
 • Helpdesk / Tikety: Název sloupce Počet příspěvků v přehledu tiketů nahrazen ikonou
 • Helpdesk / Nastavení / Oddělení: Opraveno nesprávné zobrazování vybraného protokolu
 • Helpdesk / Nastavení / Šablony: Do formuláře pro vytvoření šablony přidáno pole Předmět
 • Helpdesk / Nastavení / Nastavení textu: Přidána možnost určit defaultní nastavení formátování textu (druh písma, velikost písma, barva písma, výška řádku, tloušťka písma)
 • Nezlomitelná mezera je při odesílání SMS překonvertována na běžnou mezeru.
 • Na stránku po přihlášení bylo přidáno upozornění Faktury dealerů po splatnosti. Zobrazení tohoto upozornění je vázáno na nastavení uživatelského účtu.
 • Opraveny drobné problémy s vyčítáním dat u některých zařízení
 • Upraveny podmínky pro zobrazování hlášky Rozdílný HW otisk po restartu serveruISPadmin 5.11

ISPadmin 5.11 stable

DATUM VYDÁNÍ: 06.05.2020

Chtěli bychom vás upozornit, že v důsledku rozsáhlejších úprav v databázi může update na novou verzi trvat podstatně déle, než jste zvyklí, a to až v řádu několika desítek minut u největších instalací! Naplánujte si proto update na vhodnou dobu.

 • Karta klienta / Aktivní služby: Opravena chyba při obnově smazané služby
 • Karta klienta / Aktivní služby / Obecná služba: Opravena chyba při přidávání položek ze šablony
 • Nastavení / Tarify / Internet: Opravena chyba při kopírování tarifu
 • Plánování / Přehled úkolů: Opraveno zobrazování počtu úkolů dole na stránce
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Opravena možnost stáhnout export pro Abra G3
 • Helpdesk / Nastavení / Oddělení: Do formuláře přidána informace o tom, co se stane po uložení

ISPadmin 5.11 beta3

DATUM VYDÁNÍ: 29.04.2020

 • Karta klienta / Helpdesk / Vytvořit tiket: Opraveno automatické vyplňování dat ve formuláři
 • Karta klienta / Fakturace / Detail faktury / Vystavit ODD: Upraveno vystavování ODD
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Výchozí prázdný řádek u Dalších položek na faktuře zůstává zobrazen i po aktualizaci stránky.
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Uživatelem definované číslo faktury se přepisuje pouze v případě změny dodavatele.
 • Opraven problém se zobrazováním grafů přenesených dat
 • Nastavení / Syst. nastavení / CATV / Modem templ.: Opraveno stránkování po prokliku do seznamu služeb
 • Fakturace / Banka / Email: Přidána podpora pro nový formát importních emailů z KB (CZ lokalizace)
 • Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny: Přidán validátor nahrávaného loga a razítka
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle období: Upraven export Seznam vystavených faktur pro DPH
 • Fakturace / Přehledy / Platby: Opraven Server Error
 • Fakturace: QR kód se nebude zobrazovat na fakturách se složenkou.
 • Centr. sklad / Karty: Přidán druh a typ zboží do nadpisu jednotlivých karet zboží

ISPadmin 5.11 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 23.04.2020

 • Karta klienta / Informace / Heslo do KP: Pokud nebudete mít splněny všechny podmínky potřebné pro funkci Poslat klientovi email pro vytvoření nového hesla, tak vám nebude umožněno daný checkbox zaškrtnout a navíc se vám pod touto možností zobrazí seznam věcí, které musíte vyřešit, abyste tuto funkci mohli používat.
 • Karta klienta / Informace / Odeslat email: Upraveno propisování systémových proměnných vázaných na konkrétní službu
 • Karta klienta / Informace / Odeslat nastavení na email: Opraven Server error
 • Karta klienta / Aktivní služby / Konkrétní služba Internet / Přenesená data / Denní pohled: Opraveno zobrazování dat
 • Karta klienta / Aktivní služby / Konkrétní služba IPTV: V přehledu jsou nově zobrazeny uživatelské PINy pro jednotlivé set-top boxy.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Konkrétní služba IPTV: Opraveno zobrazování nabídky IP adres při přidávání set-top boxu
 • Karta klienta / Smlouvy / Odeslat smlouvu klientovi: Opraveno propisování textu dle zvolené šablony
 • Karta klienta / Fakturace / Detail faktury / Úprava faktury: Upraven formulář
 • Klienti: Upraven způsob generování CSV exportů
 • Nastavení / Tarify / Internet: Doplněna informace o nastaveném typu tarifu do příslušného sloupce v přehledu
 • Nastavení / IP pools / IP pool NAT / Přidat rozsah IP: Formulář přepracován
 • Plánování / Přehled úkolů: Vyřešen problém s delším načítáním stránky
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Opraven export typu Universal XML export
 • Ostatní / Hromadné / Email: Opraven filtr pro výběr typu IPTV
 • Helpdesk / Tikety: Pole a tlačítko pro fulltextové vyhledávání jsou nyní vždy celé vidět bez nutnosti posouvání.

ISPadmin 5.11 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 14.04.2020

Úprava práce s hesly do Portálu klienta

 • Při updatu na verzi 5.11 beta 1 dojde k přegenerování klientských hesel, takže vám důrazně doporučujeme, abyste se nevraceli na verzi 5.10 stable. Pokud tak přesto učiníte, vaši klienti se nebudou moci přihlásit do svého Portálu klienta!
 • Heslo do Portálu klienta není možné zobrazit, editovat, ani nikam propsat pomocí proměnné $PASSWORD$.
 • V Kartě klienta / Informace je k dispozici nové tlačítko Heslo do KP.
 • Pokud na něj kliknete, tak se dostanete na stránku se dvěma možnostmi (checkboxy): Změnit heslo a Poslat klientovi email pro vytvoření nového hesla.
 • Pokud zaškrtnete checkbox Změnit heslo, tak se vám zobrazí pole s náhodně vygenerovaným heslem.
 • Heslo můžete přegenerovat pomocí tlačítka Vygenerovat heslo. Heslo můžete také změnit na nějaké vámi zadané, přičemž musí mít minimálně délku nastavenou v položce ci_client_password_min_length v Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta / Obecné.
 • Tuto možnost můžete využít například u klientů bez emailové adresy. Takovému klientovi sdělíte heslo po telefonu či jiným způsobem a on si jej potom při prvním přihlášení změní.
 • Pokud zaškrtnete checkbox Poslat klientovi email pro vytvoření nového hesla, tak se danému klientovi zašle email s odkazem na vytvoření nového hesla.
 • Tento checkbox může být zaškrtnut pouze v případě, že je u klienta vyplněna emailová adresa v poli Email a v nastavení šablon vybrána konkrétní šablona jako defaultní pro akci typu Vytvoření hesla do KP.
 • V Kartě klienta / Informace je ještě jedno nové tlačítko, a sice Otevřít KP.
 • Pomocí tohoto tlačítka je možné se v případě potřeby přihlásit do Portálu klienta.
 • Takové přístupy jsou logovány v historii daného klienta.
 • Pokud klient zapomene své heslo do Portálu klienta a pošle požadavek na jeho obnovu, tak je na jeho emailovou adresu automaticky zaslán odkaz, který může použít ke změně hesla.
 • Odkaz má platnost 48 hodin.
 • Pokud klient nemá v systému zadanou žádnou emailovou adresu, tak mu není umožněno odeslat daný požadavek.
 • Zobrazí se mu příslušná hláška a následně vás bude kontaktovat (například telefonicky).
 • Jak již bylo uvedeno výše, vy máte v systému možnost vygenerovat náhodné heslo.
 • Klient si ho musí z bezpečnostních důvodů ihned při prvním přihlášení změnit na svoje vlastní.
 • V nastavení emailových šablon (Nastavení / Ostatní / Šablony emailů) je možné si nastavit defaultní šablonu pro případy typu Zapomenuté heslo (Vytvoření hesla do KP).
 • V této šabloně je potřeba mít uveden text $CI_PASSWORD_LINK$. Ten se při odesílání nahrazuje za konkrétní odkaz.
 • Pokud je v Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta / Obecné vyplněna položka ci_url, tak se odkaz posílaný v daném emailu vytvoří na základě této adresy. Adresa musí být vyplněna v kompletní podobě (včetně https).
 • Jinak se odkaz vytvoří na základě nastavení položky ispadmin_server v Nastavení / Syst. nastavení / Obecné. K hodnotě zadané v této položce se přidá /clientinterface/ .

Individuální nastavení emailových a SMS šablon

 • V Nastavení / Ostatní / Šablony emailů a Šablony SMS je možné přidávat, editovat a mazat šablony emailů a SMS a přiřazovat tyto šablony ke konkrétním automatickým akcím.
 • Ve Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny je nyní možné provést individuální nastavení šablon pro konkrétní fakturační skupiny.
 • Pokud kliknete na modré tlačítko na konci řádku, zobrazí se vám nabídka. V této nabídce jsou dvě nové položky: Emailové šablony a SMS šablony.
 • Pokud kliknete na jednu z těchto možností, tak se vám zobrazí tabulka, která je velmi podobná té, kterou znáte z Nastavení / Ostatní / Šablony emailů nebo Šablony SMS.
 • Navíc je tu sloupec Viditelnost, pomocí kterého můžete ovlivnit zobrazování jednotlivých šablon v nabídkách při odesílání emailů klientům.
 • V individuálním nastavení jsou zobrazeny stejné šablony jako v globálním nastavení.
 • Změny provedené v globálním nastavení mají vliv na to, co vidíte v individuálním nastavení.
 • Šablony, které jsou přiřazené alespoň k jedné akci, nelze nastavit jako neviditelné.
 • Pokud se přiřazení šablon ke konkrétním akcím řídí globálním nastavením, tak je u zaškrtávátka příznak S.
 • Pokud tam tento příznak není, tak to znamená, že se jedná o individuální nastavení, které nebere vůbec v potaz nastavení globální.
 • Pokud se jedná o individuální nastavení, tak jej je možné zrušit tím, že kliknete na příslušné zaškrtávátko.
 • Pokud tam učiníte, tak se nastavení automaticky změní dle globálního nastavení. Defaultní šablonou pro danou akci se tak stává stejná šablona, jako je ta, u které je to tak nastaveno v globálním nastavení.  

Insolvenční rejstřík (CZ lokalizace)

 • Ve formuláři pro přidání/editaci klienta nově naleznete tlačítko Insolvenční rejstřík.
 • Stejné tlačítko naleznete také v sekci Fakturační údaje v Klienti / Informace.
 • Pokud na něj kliknete, provede se kontrola, při které se prověřuje, zdali daný klient není veden v Insolvenčním rejstříku.
 • Pokud je na základě zadaných údajů nalezena shoda, zobrazí se vám v okně název osoby a proklik do detailu insolvenčního řízení.
 • Aby bylo vyhledávání vůbec možné, je nezbytné mít ve formuláři zadané konkrétní údaje: rodné číslo nebo IČO nebo jméno klienta + datum narození (ve formátu DD.MM.YYYY, např. 01.01.2000).
 • Pokud nebudete mít ve formuláři zadané požadované údaje, tak se vám zobrazí hláška, která vás upozorní na to, že je potřeba alespoň některý z požadovaných údajů doplnit.

Vyhledávání klienta na základě zadaného IČO (SK lokalizace)

 • Abyste mohli tuto funkci využívat, je neprve nutné se zaregistrovat u poskytovatele služby SDDH a získat unikátní API klíč (https://ekosystem.slovensko.digital/sluzby/datahub). Přečtěte si prosím pozorně podmínky poskytování této služby.
 • Získaný API klíč následně vložíte v Nastavení / Syst. nastavení / Obecné do položky sddh_api_key.
 • V položce sddh_api_limit je přednastaven limit na počet požadavků ve výši 255 na měsíc. Při překročení tohoto počtu požadavků se již jedná o zpoplatněnou službu. Pokud vám to nevadí, můžete si tento limit libovolně upravit dle svých potřeb. Ceník služby (https://ekosystem.slovensko.digital/cennik).
 • Pokud máte v systému zadán svůj API klíč, tak se vám nově ve formuláři pro přidání/editaci klienta zobrazí u pole IČO tlačítko SDDH.
 • Vedle popisku je zobrazen i počet požadavků, který zbývá do dosažení nastaveného limitu.
 • Jakmile je limit dosažen, není možné službu již dále využívat.
 • Pokud je nalezena na základě zadaného IČO shoda, tak se vám zobrazí okno s údaji o subjektu.
 • Kromě kontroly můžete tuto funkci použít i k vyplnění adres. V zobrazeném okně jsou pro tento účel připravena dvě tlačítka: Vyplnit korespondenční adresu a Vyplnit fakturační adresu. Pokud jsou obě adresy shodné, stačí vyplnit pouze korespondenční adresu. 

Vytvoření souvisejícího úkolu (vytvoření kopie úkolu)

 • V náhledu konkrétního úkolu přibylo tlačítko Vytvořit související úkol.
 • Pokud na toto tlačítko kliknete, zobrazí se vám okno, ve kterém si můžete vybrat, zdali chcete vytvořit související úkol bez jakéhokoliv předvyplnění formuláře, nebo zdali chcete vytvořit související úkol s předvyplněním formuláře.
 • Pokud zvolíte první možnost, tak se dostanete do úplně prázdného formuláře.
 • Pokud zvolíte druhou možnost, tak se formulář vyplní daty z výchozího úkolu. Nepřenášejí se Dokumenty a Předchozí řešení.
 • V přehledu úkolů máte u každého úkolu možnost si zobrazit související úkoly.
 • Pokud kliknete na Zobrazit související úkoly, tak se vám zobrazí okno, ve kterém je seznam případných souvisejících úkolů.
 • U každého takového úkolu je k dispozici možnost prokliku do jeho náhledu.
 • V náhledu úkolu je také uvedena informace o tom, zdali existují nějaké související úkoly.

Historie tarifu

 • V systému se budou nově logovat úpravy nastavení tarifů.
 • U každého tarifu v přehledu najdete novou ikonu pro zobrazení historie změn.
 • Pokud na ni kliknete, dostanete se do seznamu poznámek.
 • Každá poznámka bude obsahovat vámi zadaný popis provedených změn.
 • Pokud na ni kliknete, zobrazí se seznam provedených změn.
 • Pole pro vyplnění poznámky se ve formuláři bude zobrazovat pouze při editaci nastavení tarifu.
 • Tato poznámka je brána jako povinná položka. Bez jejího vyplnění tedy nepůjde formulář uložit.
 • Pokud ve formuláři žádnou změnu neprovedete, ale zadáte do příslušného pole poznámku, nic se do historie neuloží, protože nedošlo k žádné změně nastavení tarifu.

Opakující se úkoly

 • Ve formuláři pro přidání/editaci úkolu přibylo několik položek týkajících se opakujících se úkolů.
 • Jednou z nich je checkbox Opakující se úkol. Pokud tento checkbox zaškrtnete, tak se zobrazí i další položky nastavení: Interval opakování a Opakovat do.
 • V položce Interval opakování nastavíte týdenní, měsíční, půlroční či roční periodicitu.
 • V položce Opakovat do pak můžete nastavit, do jakého data má k opakování docházet. Výchozí nastavení je Neomezeně.
 • Systém vám nedovolí zadat datum, které nesplňuje podmínku minimálně jednoho opakování. Pokud zadáte datum, do kterého by nedošlo k ani jednomu opakování, tak jej systém automaticky přepíše na nejbližší datum, které danou podmínku splňuje.
 • V Kalendáři se vám po uložení takového úkolu zobrazí pravidelně se opakující události.
 • Pokud upravíte původní úkol, dojde ke změně i u jednotlivých opakování.
 • Pokud smažete původní úkol, smažou se i všechna opakování.
 • Jakmile se z Kalendáře prokliknete do konkrétního opakování, tak si v něm můžete provést potřebné úpravy a uložit.
 • Při ukládání si vyberete, zdali chcete, aby se změny aplikovaly pouze na tento úkol, nebo i na úkoly následující (Aplikovat změny pouze na tento úkol / Aplikovat změny na tento úkol i všechny následující).
 • Pokud zvolíte Aplikovat změny pouze na tento úkol, vytvoří se nový úkol, který je vyjmut ze série opakování.
 • Pokud zvolíte Aplikovat změny na tento úkol i všechny následující, vytvoří se nový úkol, který začíná novou sérii opakování.

Helpdesk: Pravidla pro příchozí emaily

 • Helpdesk / Nastavení / Parser / Pravidla: Na této stránce můžete přidávat, upravovat a mazat pravidla pro parsování příchozích emailů.
 • Pokud byste náhodou tuto záložku neviděli, zkontrolujte si nastavení svého účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.
 • Pokud kliknete na tlačítko Přidat, zobrazí se vám formulář pro zadání pravidla.
 • Do prvního pole si zadáte svůj vlastní název pravidla.
 • U další položky nastavení si zvolíte, zdali se má po vykonání příslušné akce v rámci daného pravidla zastavit vykonávání dalších pravidel.
 • Pokud zvolíte Ano, tak již nedojde ke zpracování dalších pravidel v pořadí.
 • Pokud zvolíte Ne, tak parser přejde na další pravidlo v pořadí.
 • V sekci Kritéria stanovíte, která kritéria musí být splněna, aby se provedla vámi určená akce:
  • Kritérium Odpověd: Pokud přijde do stávajícího tiketu odpověď, tak se provede určená akce.
  • Kritérium Nový tiket: Pokud se na základě emailu klienta vytvoří nový tiket, tak se provede určená akce.
  • Kritérium Oddělení: Pokud se jedná/nejedná o konkrétní oddělení, tak se provede určená akce.
  • Kritérium Stav: Pokud se jedná/nejedná o konkrétní stav, tak se provede určená akce.
 • Aby byla provedena určená akce, musí být splněna všechna zadaná kritéria.
 • V sekci Akce jsou k dispozici dvě možnosti: Změnit oddělení na a Změnit stav na.
 • Jakmile pravidlo uložíte, zobrazí se seznam pravidel.
 • V tomto seznamu máte možnost změnit pořadí pravidel.
 • K tomu slouží šipky ve sloupci Pořadí vykonávání pravidel.
 • Výše uvedené pravidlo se provede dříve než níže uvedené pravidlo.

Helpdesk: Notifikace

 • V horní liště je nyní vedle ikony pro odhlášení ze systému uveden počet notifikací určených pro vás, které se týkají Helpdesku.
 • V těchto notifikacích jste informováni o změnách v přiřazených tiketech, nových odpovědích, nově přiřazených tiketech apod.
 • Pokud na toto číslo kliknete, zobrazí se vám okno se seznamem posledních notifikací.
 • K dispozici máte i tlačítko Notifikační centrum, pomocí kterého se dostanete do celkového přehledu notifikací.
 • V přehledu si můžete označit notifikace za přečtené.

Editace nastavení routeru

 • Formulář pro editaci nastavení routeru byl upraven.
 • Pokud se změní jeden z důležitých parametrů ve formuláři, objeví se dole kromě tlačítka Uložit nové tlačítko Uložit a aktualizovat konfiguraci routeru.
 • Jestliže kliknete na původní tlačítko Uložit, dojde pouze k uložení formuláře.
 • Jestliže kliknete na nové tlačítko Uložit a aktualizovat konfiguraci routeru, tak se ještě objeví potvrzovací okno.
 • Pokud chcete opravdu provést aktualizaci konfigurace routeru, zvolíte první možnost (Uložit a aktualizovat router).
 • Pokud nechcete provést aktualizaci konfigurace routeru, zvolíte druhou možnost (Pouze uložit).

Karty zboží

 • V záložce Centrální sklad přibyla podzáložka Karty.
 • Pokud ji nevidíte, zkontrolujte si nastavení svého účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.
 • Na této stránce vidíte přehled s jednotlivými druhy a typy zboží a jejich počtem.
 • Pokud kliknete na ikonu lupy v konkrétním řádku, tak se vám zobrazí informace o tom, kde všude dané zboží v současnosti je.
 • Nad tabulkou máte k dispozici tlačítko Přidat zboží, pomocí kterého můžete přidat do skladu další zboží tohoto druhu.
 • Pomocí ikony lupy se dostanete do detailu konkrétní položky.

Upozornění klienta na pozastavení služby

 • Ve Fakturace / Nastavení / Obecné jsou dvě nové položky nastavení send_email_to_suspended_client a send_sms_to_suspended_client.
 • Jedná se o náhradu info stránek, které se zobrazují klientovi při pozastavení služby.
 • Pokud povolíte možnost send_email_to_suspended_client, tak se budou při automatickém pozastavování služeb posílat klientům emaily. Šablonu lze nastavit ve sloupci Aut. pozastavení v Nastavení / Ostatní / Šablony emailů.
 • Pokud povolíte možnost send_sms_to_suspended_client, tak se budou při automatickém pozastavování služeb posílat klientům SMS. Šablonu lze nastavit ve sloupci Aut. pozastavení v Nastavení / Ostatní / Šablony SMS.
 • Jestliže budete chtít do emailů či do SMS propisovat důvod pozastavení, musíte v šabloně použít proměnnou $SUSPENSION_REASON$.

Dealeři

 • V Dealerském portálu byl přepracován a vylepšen formulář pro vystavování faktur.
 • Již při vystavování systém průběžně počítá, kolik je v dané kombinaci fakturační skupiny, měsíce či roku možné vyfakturovat.
 • Ještě před vystavením faktury lze zobrazit seznam položek k fakturaci.
 • U již vystavených faktur je možné si zobrazit, za jaké položky byly vystaveny.
 • V administračním rozhraní ISPadmina je pak v přehledu kreditu dealera nově možné editovat či vyřadit všechny položky, pokud ještě nejsou přiřazeny k faktuře. Dosud bylo možné editovat pouze ručně přidaný kredit.
 • Již vyřazené položky je možno obnovit.

Další změny

 • Klienti / Kontakty: V nastavení stránky můžete nově zaškrtnout checkboxy Uživatelské jméno. Pokud tak učiníte, tak se vám do tabulky a exportu přidá sloupec s uživatelskými jmény klientů do jejich Portálu klienta. Pomocí fulltextového vyhledavače můžete v uživatelských jménech vyhledávat.
 • Klienti / Internet: Opraveno zobrazování uvozovek ve jméně klienta
 • Karta klienta / Statistiky internetu: Nové grafy přenesených dat u jednotlivých služeb Internet
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Pokud je vybrán konkrétní switch, není od teď nutné vyplnit i port switche.
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Přidána kontrola neúplného vyplnění Dalších položek na faktuře
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Rozšířena validace zadávaných hodnot
 • Karta klienta / Historie: Přidáno logování změn u položek obecné služby
 • Hardware: Pole SNMP community (routery, zařízení připojené k routerům, switche) jsou nově standardní textová pole.
 • Hardware / Routery / Všechny: Ve formuláři pro přidání/editaci routeru se při zaškrtnutí checkboxu Používat API propíše do pole API port automaticky hodnota 8728. Při zaškrtnutí Používat API-SSL se port změní na 8729.
 • Hardware / Routery / Všechny: Upraveno chování modálních oken pro update routeru a pro test spojení, aby se předešlo případnému zaseknutí prohlížeče.
 • Hardware / Switche: Když se nastaví na portu uplink, tak u něj dojde k okamžitému zobrazení popisku UPlink.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: Na této stránce existuje položka voip_masked_phone_numbers, pomocí které můžete aktivovat či deaktivovat maskování čísel ve výpisech v administračním rozhraní. V Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta / Obecné je nově dostupná položka nastavení ci_voip_masked_phone_numbers, pomocí které můžete aktivovat či deaktivovat maskování čísel ve výpisech v Portálu klienta.
 • Plánování / Přehled úkolů: Do CSV exportu byl přidán sloupec Stav. V něm je uvedeno, zdali je úkol vyřešený, či nevyřešený.
 • Fakturace / Přehledy / Pohledávky / Pohledávky: V PDF souboru, který se vygeneruje po kliknutí na tlačítko Export do PDF, se nyní zobrazuje datum a čas vygenerování souboru a jméno uživatele, který si jej nechal vygenerovat.
 • Fakturace / Banka / Email: Byla opravena funkce Znovu spárovat nespárované platby. Funkce již nebere v potaz případné vyřazené platby.
 • Fakturace / Banka / FIO / Příchozí: Do seznamu nespárovaných plateb byl přidán sloupec Zpráva pro příjemce. Tento sloupec může obsahovat informace potřebné pro správné spárování platby s konkrétním klientem a jeho fakturou.
 • Fakturace / Nastavení / Šablony / Upomínky: Ve sloupci Zpoplatnění upomínky je nyní uveden nastavený poplatek jak pro plátce, tak pro neplátce. U plátce se cena zobrazuje dle nastavení cena_dph_typ ve Fakturace / Nastavení / Obecné.
 • Ostatní / Nástroje: Opravena chyba při přesunu z router na router
 • Nová proměnná $CONTRACT_CREATED_DATE$ (= Datum vystavení smlouvy)
 • Helpdesk / Tikety: Byla odstraněna modální okna pro vytváření nového tiketu či odpovědi.
 • Helpdesk / Tikety: Při vytváření nového tiketu máte možnost rovnou zvolit vlastníka, prioritu a stav tiketu.
 • Helpdesk / Tikety: Při sepisování odpovědi je možné se podívat na předchozí komunikaci. Pomocí tlačítka Přidat odpověď lze část s odpovědí buď zobrazit, nebo schovat. Rozepsaná odpověď zůstává uložená po dobu 10 minut.
 • Helpdesk /Tikety: Vyřešen problém s nesprávným propisováním dat do sloupce Poslední odpověď
 • Helpdesk /Tikety: Byla opravena chyba, kdy v důsledku komunikace z různých emailů mohlo dojít k přepsání původní adresy adresou novou. Nyní se v takovém případě zařadí nová adresa do Cc. Hlavní příjemce zůstává nezměněn.
 • Helpdesk / Tikety: Lepší grafické rozlišení nepřečtených tiketů v přehledu
 • Helpdesk / Tikety: Nový fullscreen mód
 • Helpdesk / Tikety: Více prostoru alokováno pro předmět zprávyISPadmin 5.10

ISPadmin 5.10 stable

DATUM VYDÁNÍ: 19.03.2020

 • Textové zálohy routerů: Stahování souboru opraveno
 • Statistiky / Stat. klientů / Souhrn služeb: Tabulka opravena

ISPadmin 5.10 beta3

DATUM VYDÁNÍ: 12.03.2020

 • Klienti / Internet, CATV, … : Přidána možnost exportovat sloupec s fakturačním obdobím
 • Klienti / Internet: Zohledněno nastavení Omezené vyhledávání klientů z konfigurace uživatelského účtu
 • Karta klienta / Aktivní služby: Opraven náhled některých služeb Internet (PPPoE): Doplněny login údaje
 • Karta klienta / Aktivní služby / VoIP / Další IP telefony: Přidáno pole MAC adresa
 • Hardware / Switche: Do přehledu switchů přidána informace o přesném typu zařízení
 • Hardware / Switche: Při uložení nového switche se automaticky nastaví stav na Online.
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Ošetřena situace, kdy se uživatel pokusil hromadně odeslat 0 faktur
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle období: Upraveno generování Seznamu vystavených faktur
 • Ostatní / Nástroje / Změna routeru: Při přesunu podsítě z routeru na router (bez AP) dojde k vytvoření kopie AP na novém routeru.
 • Ostatní / Nástroje / Změna tarifu: Zohledněno nové nastavení typů služeb
 • Ostatní / Nástroje / ARES Kontrola údajů: Opravena chyba při řazení dle konkrétního sloupce (CZ lokalizace)
 • Nepovolené frekvence 5G pásma: Upraveno zobrazování dat v tabulce (CZ lokalizace)

ISPadmin 5.10 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 28.02.2020

Helpdesk

 • Helpdesk / Tikety: Přidány prokliky do editace oddělení a štítků v postranním menu
 • Helpdesk / Tikety: Opravena práce s filtry, řazením a zapamatováním filtrů
 • Helpdesk / Tikety: Upravena šířka sloupců v přehledu tiketů
 • Helpdesk / Tikety: Změněno rozložení tlačítek v detailu tiketu
 • Helpdesk / Tikety: Upravena šířka obsahu v detailu tiketu
 • Helpdesk / Nastavení: Upraveny maximální délky názvů oddělení, stavů, priorit a štítků
 • Helpdesk / Nastavení / Oddelění: Přidán checkbox Aktivní: Pokud není zaškrtnut, tak se z daného oddělení nebudou vyčítat emaily.
 • Helpdesk / Nastavení / Oddělení: V případě chyby spojení se vypíše i bližší informace o chybě.
 • Statistiky / Historie / Historie / Helpdesk: Přepracována struktura záznamů
 • Opraven problém se stahováním příloh

Další změny

 • Karta klienta / Informace / Odeslat SMS: Ošetřeno posílání SMS v případě nevyplněného čísla mobilního telefonu
 • Karta klienta / Aktivní služby: Přidána kontrola položek u obecné služby: Pokud není žádná zadána, systém nedovolí formulář uložit.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Opraveno zobrazování celkové ceny balíčků ve formuláři pro přidání/editaci služby IPTV
 • SledováníTV: Při aktualizaci ceníku se již nebude měnit cena balíčku v ISPadminu podle ceny z ceníku. Pouze při přidání nového balíčku se vyčte i s aktuální ceníkovou cenou.
 • Dashboard: Ve widgetu Přijaté SMS se opět správně zobrazují jména klientů ze systému.
 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: Přidána možnost exportu dat pro formulář ART 192 (CZ lokalizace)
 • Statistiky / Historie / Historie / Systém / Nastavení / Zálohování: Přidáno logování změn v nastavení zálohování
 • Hardware / Routery / Všechny: Odstraněn problém se zobrazením fotky u zařízení připojeného k routeru
 • Plánování: Formulář pro přidání/editaci úkolů: Přidána tlačítka pro stažení smluv v DOC (RTF) nebo PDF formátu
 • Fakturace / Nastavení / Obecné: Pomocí proměnné reminder_send_days lze nastavit, aby se automatické upomínky posílaly pouze v pracovní dny. Respektují se i svátky uvedené v Nastavení / Číselníky / Plánování / Svátky.
 • Fakturace / Banka / E-mail: Přidána možnost znovu spárovat platby
 • Fakturace / Banka / Import: Opravena chyba při mazání souborů s importovanými platbami

ISPadmin 5.10 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 06.02.2020

Nový modul: Helpdesk

 • Do verze 5.10 beta 1 jsme přidali testovací verzi nového modulu Helpdesk.
 • Tento modul je primárně určen pro emailovou komunikaci mezi uživateli systému a klienty.
 • Modul vám na požádání aktivuje naše obchodní oddělení.
 • Lze jej bezplatně vyzkoušet do konce února.
 • Poté bude deaktivován.
 • Následně budete mít možnost si vybrat, zdali chcete Helpdesk používat v jeho placené verzi, či nikoliv.

Nový typ úhrady: Online platba kartou přes GoPay

 • V Portálu klienta je nově implementována podpora pro platbu kartou přes platební bránu GoPay.
 • Pro zprovoznění tohoto nového typu úhrady prosím konktaktujte naše obchodní oddělení, které vám sdělí všechny kroky, které je nutno v této věci podniknout.
 • Jakmile budou vyřízeny všechny formality, budete moci nabídnout tento typ úhrady svým klientům.
 • Úhradu pak bude možné provést v Portálu klienta pomocí tlačítka Online platba. Klient si v nabídce vybere možnost Zaplatit platební kartou a vyplní všechny potřebné údaje.

Blokování souběhu několika fakturačních akcí

 • Pokud provádějí uživatele v rámci konkrétní fakturační skupiny či konkrétního klienta v (přibližně) stejnou dobu několik fakturačních akcí (vystavování jednotlivých faktur, hromadné generování a mazání faktur, stornování faktur, dobropisování faktur, úpravy vyfakturovaných období, úpravy faktur, …), budou všechny akce kromě jedné zablokovány, aby nemohlo dojít k nechtěným interferencím mezi těmito procesy.
 • U zablokovaných akcí se zobrazí hláška, která uživatele upozorňuje na fakt, že akci nebylo možné z nějakého důvodu dokončit či že platnost náhledu již vypršela.
 • Pokud chce uživatel akci přesto provést, je vyzván, aby začal odznovu, protože se fakturační data mezitím změnila.

Upravený formulář Souhlas s prolongací smlouvy (CZ lokalizace)

 • Ve formuláři Souhlas s prolongací smlouvy, který se zobrazuje v Portálu klienta, se u položky Název tarifu odstranilo zobrazování rychlosti.
 • Rychlost je nyní možno zobrazit v úplně nové položce Rychlost tarifu.
 • Aby se tak stalo, je potřeba mít ci_display_column_speed (Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta / Obecné) nastaveno na 1 (Zapnuto).

Další změny

 • Karta klienta / Informace: Do formuláře s údaji klienta (konkrétně do sekce Odlišná adresa odběratele) byl přidán checkbox, po jehož zaškrtnutí se tato odlišná adresa bude propisovat na faktury i jako adresa korespondenční.
 • Karta klienta / Informace: Opraven checkbox Nepozastavovat na zařízeních s Androidem
 • Karta klienta / Aktivní služby: Opravena chyba při ukládání kopie služby
 • Opravena proměnná $VRACENA_SMLOUVA$
 • SledováníTV: Upravena synchronizace dat 
 • Hardware: Přidána podpora pro MikroTiky 60 GHz
 • Hardware / Switche: Přidána možnost zadat port u položky Aktivní odkaz
 • Plánování: Upraveno generování PDF úkolu (servisního zásahu)
 • Plánování: Upravena oprávnění pro použití tlačítka Otevřít úkol
 • Nastavení / Tarify: Opravena chyba při mazání tarifu
 • Fakturace / Přehledy / Účetní přehled: Opravena chyba ve zobrazování přehleduISPadmin 5.09

ISPadmin 5.09 stable

DATUM VYDÁNÍ: 16.01.2020

 • Za určitých okolností nedocházelo po uložení úprav informací o klientovi k přesměrování do Karty klienta / Informace, nýbrž do jiné záložky. Opraveno.
 • Byla opravena editace služby při vypnuté skupině routeru.
 • Byla upravena synchronizace u SledováníTV.
 • Statistiky / Data: Grafy přenesených dat –> Kliknutí na graf –> Nezobrazily se náhledy grafů. Opraveno.

ISPadmin 5.09 beta3

DATUM VYDÁNÍ: 30.12.2019

 • Pokud byla při vystavování jednotlivé faktury (Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu) změněna fakturační skupina, nedošlo automaticky k aktualizaci hodnoty v políčku Číslo faktury.

ISPadmin 5.09 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 18.12.2019

Prokliky u Rušení meteorologických radiolokátorů (CZ lokalizace)

 • Pokud se vám na stránce Upozornění, která se objeví ihned po přihlášení do systému, zobrazí tabulka Rušení meteorologických radiolokátorů, tak máte nově možnost se odsud prokliknout do relevantní části systému
 • Pokud jde o síťové rozhraní nebo zařízení připojené k routeru, tak se prokliknete na příslušný router.
 • Pokud jde o službu Internet, tak se prokliknete do Karty klienta / Aktivní služby.
 • Pokud jde o přípojný bod, tak se prokliknete do seznamu přípojných bodů na konkrétním routeru.

Změna údajů klienta v Portálu klienta

 • Pokud je v položce ci_auth_requests_enable (Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta) povoleno zasílání autorizovaných požadavků z Portálu klienta a pokud je zároveň v položce ci_enable_cllient_data_change (Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta) povolena změna údajů klienta v Portálu klienta, tak si klient může změnit svou kontaktní emailovou adresu, telefonní a mobilní číslo a adresu.
 • V případě, že chce změnit adresu, je nezbytné, aby poslal autorizovaný požadavek z Portálu klienta (tlačítko Zaslat autorizovaný požadavek na změnu adresy).
 • Tento požadavek obdrží uživatelé, kteří mají ve svém účtu (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři) v sekci Plánování zaškrtnut checkbox Posílat požadavky z KP.
 • Na základě tohoto požadavku pak mohou provést změnu v Kartě dotyčného klienta.

Formulář pro nastavení zálohování

 • Nastavení / Syst. nastavení / Zálohování: Do formuláře pro nastavení zálohování bylo přidáno pole Potvrdit heslo.
 • Toto pole by mělo pomoci předejít možným překlepům při zadávání hesla.
 • Pokud budou zadaná hesla odlišná, bude na to uživatel při uložení upozorněn zobrazenou hláškou.

Popis rezervovaných IP adres (IP Pools NAT)

 • Statistiky / IP rozsahy: V přehledu IP adres se u rezervovaných adres zobrazuje popis zadaný v Nastavení / IP Pools / IP Pools NAT (Poznámka).
 • Lze tak snáze a rychleji zjistit, o jakou IP adresu se konkrétně jedná.

Hromadné mazání faktur

 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: Přidáno oprávnění Smazat faktury pro záložku Fakturace / Faktury / Faktury. Pokud je tento checkbox nezaškrtnutý, nemá daný uživatel oprávnění k hromadnému mazání faktur.
 • Statistiky / Historie / Historie: Na této stránce se v sekci Fakturace / Faktury přidala nová položka: Hromadné smazání faktur. Po kliknutí na tuto možnost se zobrazí informace o tom, kdo kdy hromadně smazal jaké faktury.

Možnost vyexportovat jednotlivé faktury do ZIP souboru

 • Fakturace / Faktury / Faktury: Při kliknutí na tlačítko Vytisknout faktury se zobrazí okno, ve které je nově možnost zaškrtnout checkbox Jednotlivé faktury (ZIP).
 • Pokud jej zaškrtnete a následně kliknete na Provést, tak se místo jednoho PDF souboru se všemi fakturami vytvoří ZIP soubor, ve kterém jsou všechny faktury v samostatných PDF souborech.
 • Názvy PDF souborů se všemi fakturami a ZIP souborů: Invoices_FakturačníSkupina_Období nebo Invoices_Období. Jednotlivé faktury jsou pak nazvány Invoice_ČísloFaktury.

Další změny

 • Hardware / Routery / Všechny: Opraveno nastavování uplinku u switchů
 • Plánování / Přehled: Opravena funkce pro vyfiltrování konkrétního měsíce
 • Stornování úhrady faktury: Stránka opravena
 • Upraven Money S3 export
 • Drobné úpravy v zobrazení systému na různých zařízeních

ISPadmin 5.09 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 26.11.2019

Rušení meteorologických radiolokátorů (CZ lokalizace)

 • Do systému byla přidána stránka Přehled rušení meteorologických radiolokátorů (Statistiky / Sez. vysílačů / tlačítko Zobrazit rušení radiolokátorů).
 • Výpis v tabulce čerpá data ze stránek ČHMÚ.
 • S tím je spojeno zobrazování alertu (upozornění) na úvodní straně. Tento alert vás upozorní na vaše zařízení, u kterého bylo zaznamenáno rušení radarů.
 • Kontrola údajů v systému probíhá 1x denně.
 • Vyřešené problémy si můžete v tomto alertu označit jako již vyřešené. K tomuto úkonu je potřeba mít v konfiguraci svého účtu (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři) nastaveno oprávnění Mazat v sekci Ostatní nastavení / Po přihlášení.

Kopírování routerů

 • V Hardware / Routery / Všechny přibyla nově možnost Kopírovat router.
 • Relevantní tlačítko se nachází na liště vedle možností Odstranit a Upravit.
 • Po kliknutí na toto tlačítko se dostanete do předvyplněného formuláře pro editaci routeru.
 • V tomto formuláři si nastavíte všechno potřebné a následně jej uložíte.
 • Vznikne nový router.
 • Tato funkce vám usnadní práci, pokud často vytváříte routery s obdobným nastavením.

Přidávání extra MAC adres

 • Bylo upraveno přidávání extra MAC adres v editaci routeru (typ routeru Mikrotik).
 • Vyplněné MAC adresy se nyní ukládají až po celkovém uložení nastavení routeru.
 • Doposud se tyto záznamy ukládaly ještě předtím, než jste nastavení routeru uložili.
 • Abyste odstranily MAC adresy, které nejsou na konci seznamu (například uprostřed nebo na začátku), musíte vymazat vyplněné hodnoty ve všech polích onoho řádku.

Vylepšení kontroly dle ARESu (CZ lokalizace)

 • Při kontrole klienta, který je součástí skupiny, která se registrovala pod společným DIČ, mohlo dojít při vstupu do Karty klienta ke zobrazení okna s navrženou opravou DIČ, protože v importu z ARESu je uvedena hodnota Skupinove_DPH, která může být v rozporu s hodnotou v poli DIČ.
 • Nyní je případný rozpor ignorován.
 • Při využití možnosti propsat údaje z ARESu do formuláře se v takových případech nepropisuje do pole DIČ hodnota Skupinove_DPH.
 • Pokud máte již hodnotu v tomto poli vyplněnou, tak není systémem přepsána.
 • Odpovídajícím způsobem byla upravena i utilita ARES Kontrola údajů v Ostatní / Nástroje.

Větší okna pro editaci textů

 • Do textových polí napříč systémem byla přidána ikona pro zvětšení.
 • Po kliknutí na tuto ikonu se otevře prostorné okno, do kterého můžete snadněji zadávat požadovaný text.
 • Následně okno zavřete pomocí nabízené ikony.

Pop-up okna

 • Do systému byla přidána prodleva pro zobrazení pop-up oken.
 • Tím se zamezí příliš rychlému přechodu mezi jednotlivámi okny.
 • Navíc se nebude zobrazovat více oken najednou.

Uzamknuté faktury

 • Ve Fakturace / Faktury / Faktury přibyl v tabulce nový sloupec za sloupcem Období.
 • Zobrazuje se v něm buď ikona červeného (uzamčeného) zámku nebo zeleného (odemčeného) zámku.
 • Pokud bude v daném období alespoň jedna faktura uzamčená, bude se zobrazovat ikona červeného (uzamčeného) zámku. Jinak tam bude ikona zeleného (odemčeného) zámku.
 • Ve Statistiky / Historie / Historie v sekci Fakturace / Faktury / Uzamknutí faktur je zobrazena historie zamykání a odemykání faktur.

Započítávat zaokrouhlení do DPH

 • Tuto funkci lze zapnout/vypnout v nastavení jednotlivých fakturačních skupin ve Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny.
 • Nastavení započítávání zaokrouhlení do DPH již není vázáno pouze na CZ lokalizaci.
 • Po updatu ISPadmina se u CZ lokalizace tato volba jednorázově zapne u všech fakturačních skupin.
 • U fakturačních skupin typu Neplátce není tato možnost dostupná.

Další změny

 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Po ručním vystavení faktury se v horní části obrazovky zobrazí tři nová tlačítka: Vytisknout fakturu, Zobrazit fakturu a Odeslat fakturu emailem.
 • Karta klienta / Fakturace / Detail konkrétní faktury: V sekci s vyfakturovanými obdobími se nyní zobrazují všechny relevantní roky, ne pouze ten aktuální.
 • Karta klienta / Fakturace / Detail konkrétní faktury / Upravit fakturu: Upravily se šířky jednotlivých sloupců. Sloupec Název byl podstatně rozšířen.
 • Karta klienta / Fakturace / Detail konkrétní faktury / Vystavit opravný daňový doklad: Po vystavení ODD se v horní části obrazovky zobrazí tři nová tlačítka: Vytisknout ODD, Zobrazit ODD a Odeslat ODD emailem.
 • Karta klienta / Fakturace: Lepší grafické rozlišení odeslaných a neodeslaných faktur
 • Opraveno automatické zaškrtávání checkboxu Odesílat faktury emailem při vyplnění Emailu či Fakturačního emailu ve formuláři Přidat/editovat klienta.
 • Karta klienta / Smlouvy: Křížek ve sloupci Zobrazovat v KP se nezobrazoval správně. Opraveno.
 • Portál klienta: Název slevy se nyní propisuje i do Portálu klienta.
 • Hardware / Routery / Všechny –> Konkrétní router / Nastavení / Přípojné body –> klik na číslo v sloupci Počet klientů: Opraveno tlačítko Zpět.
 • Zvýraznění názvu SSID v přehledu zařízení
 • Nastavení / Tarify / Internet: Stránka přepsána
 • Nastavení / Číselníky / Plánování / Svátky: Přibyla zde možnost hromadně zkopírovat svátky do jednoho z následujících roků (maximálně 5 let).
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Upravena barva pozadí při hromadném generování faktur
 • Centrální sklad / Sklad / Přiřadit zboží: Při přiřazování zboží klientovi je nyní možno vyhledávat nejen dle jména, ale i dle klientského čísla.
 • Centrální sklad / Sklad: Funkce Fulltextové vyhledávání nyní vyhledává i v seznamu POPů.ISPadmin 5.08

ISPadmin 5.08 stable

DATUM VYDÁNÍ: 10.10.2019

Úpravy a opravy v grafice napříč systémem


ISPadmin 5.08 beta3

DATUM VYDÁNÍ: 04.10.2019

Zaokrouhlování (CZ lokalizace)

 • Pokud máte v obecném nastavení fakturace (Fakturace / Nastavení / Obecné) zvoleno zaokrouhlování výsledné ceny (položka price_rounding), tak se při generování a editaci faktur (v případě potřeby) na fakturu automaticky propíše položka Zaokrouhlení.
 • Zaokrouhlení se rozpočte na základ a daň (v běžném režimu).
 • Přidáním položky dojde k upravení celkových součtů a částky k úhradě.
 • Rekapitulace DPH následně zohledňuje tyto úpravy.

Grafické úpravy

 • Ping na adresu klienta
 • Přidání další IP adresy u aktivní služby Internet
 • Rozsahy IP adres
 • Horizontální posuv
 • Více řádků v textových polích
 • ARES upozornění (CZ lokalizace)

Dokumentace k servisním zásahům (úkolům)

 • Stávající způsob uploadu povinných dokumentů byl nahrazen multiuploadem.
 • Pokud je vybrán konkrétní klient a je zaškrtnut checkbox Uložit dokumenty ke klientovi, tak jsou povinné dokumenty nahrány ke klientovi (buď do Dokumentů, nebo do Fotogalerie).
 • V Kartě klienta je možné tyto dokumenty smazat. Dokumenty však zůstanou u servisního zásahu.
 • Když v servisním zásahu dojde ke změně v zadaném klientovi, tak se povinné dokumenty nahrané u starého klienta automaticky přesunou do Karty nového klienta.

Další změny

 • Upraven export do Pohody
 • Upraven formát data v systému na DD.MM.YYYY (CZ lokalizace)
 • Upraveno zobrazování provize v Portálu Dealer
 • Přidáno ID ke službě v Kartě klienta / Aktivní služby
 • V API upraveno vyčítání korespondenční adresy u IPTV a CATV
 • Odstraněn problém při nevyplnění horního řádku při odesílání SMS v Ostatní / Volné SMS
 • Opravena kontrola zadávaných dat ve formuláři Hromadný email (Ostatní / Hromadné / E-mail)
 • Opravena funkce zapamatování předchozí volby Evidovat/Neevidovat v EET u příjmu hotovosti (CZ lokalizace)
 • Opraveno doplňování dat do Korespondenční adresy dle ARESu (CZ lokalizace)

ISPadmin 5.08 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 19.09.2019

 • Sekce Klienti a Hardware přepsány do nové verze frameworku Bootstrap
 • Sloupec Klient přidán do tabulky v Hardware / Nastavení / Nastavení pingu / Individuální. Možnost prokliku do Karty klienta.
 • Proklik z názvu konkrétní služby v Hardware / Nastavení / Nastavení pingu / Individuální do Karty klienta / Aktivní služby
 • Informace o individuálních nastaveních pingu (IP, platnost) uvedeny přímo u příslušných služeb v Kartě klienta / Aktivní služby. Možnost editace a odstranění jednotlivých nastavení.
 • Při stejné IP adrese klienta a koncového zařízení znemožněno nastavení monitoringu IP adresy klienta
 • Upraveno grafické zobrazování fakturovaných období při vystavování jednotlivých faktur
 • Přidána možnost prokliku z přehledu vyfakturovaných období do detailu konkrétní faktury
 • Přidán CSV export ve Fakturace / Přehledy / Pohledávky / Pohledávky
 • Změna formátu ceny na faktuře: Pro větší přehlednost jsou ceny na fakturách členěny do skupin o třech číslicích: 1234 –> 1 234
 • Upraven formát názvu exportu do Pohody: V názvu je nyní i informace o období a fakturační skupině.
 • Upraven layout faktury se složenkou
 • Opraven náhled platby ve Fakturace / Banka / Email
 • Opravena funkce Obnovení stornované faktury ve Fakturace / Storno / Faktury

ISPadmin 5.08 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 20.08.2019

Změna výpočtu daně shora (CZ lokalizace)

 • Do konce března 2019 se pro výpočet DPH shora používal výhradně koeficient zaokrouhlený na čtyři desetinná místa. U 21% sazby DPH činil tento koeficient 0,1736. Když se jím vynásobila cena s DPH, výsledkem byla hodnota DPH. Cena bez DPH se pak zjistila odečtením DPH od ceny s DPH.
 • Od 1. dubna 2019 se začal používat nový způsob kalkulace DPH shora, který má zajistit, aby bylo při výpočtu shora i zdola dosaženo stejných hodnot. V současnosti platí přechodné 6měsíční období, ve kterém je možné používat oba způsoby výpočtu.

Zobrazení vyfakturovaných období

Na následujících stránkách došlo k vylepšení zobrazování vyfakturovaných období:

 • Karta klienta / Fakturace
 • Karta klienta / Fakturace / Detail faktury
 • Karta klienta / Fakturace / Editace fakturačního období
 • Fakturace / Banka / Import / Manuální párování plateb s fakturami (nebo Fakturace / Úhrady / Úhrady / Manuální párování plateb s fakturami)

Další změny v této oblasti se objeví v příštích verzích.

Grafy

Byly přepracovány následující typy grafů: 

 • Statistiky / Statistiky Serveru / Grafy:
  • CPU load
  • Open files
  • Running processes
  • Memory usage
  • Swap usage
  • HDD utilization
  • CPU utilization
 • Hardware / Routery:
  • CPU
  • Memory usage
  • HDD utilization

Hardware / Routery / Router status / WIFI status

 • Byla provedena optimalizace vyčítání dat.
 • Snížil se počet zasílaných požadavků do databáze.
 • Minimalizovalo se riziko zaseknutí systému.
 • Načítání stránky je nyní rychlejší.

Globální monitorování služeb (Ping)

 • Upraveno zobrazování ping grafů pro služby v Kartě klienta
 • Upraveno chování filtru Podrobnosti / Ping monitoring v Klienti / Internet. Při použití tohoto filtru se zobrazí služby, u nichž je aktivní individuální nastavení pingu.

Uživatelská oprávnění

 • Do formuláře v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři bylo přidáno nové uživatelské oprávnění: Počet licencí. Toto oprávnění naleznete v sekci Práva pro Hlavičku. Pokud je checkbox zaškrtnutý, tak se danému uživateli zobrazují informace o celkovém počtu dostupných licencí a o počtu aktivních licencí. Pokud je checkbox nezašrktnut, tak se tyto informace uživateli nezobrazují.
 • Do formuláře v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři bylo přidáno nové uživatelské oprávnění: Uživatelské nastavení. Toto oprávnění naleznete v sekci Práva pro Hlavičku. Pokud je checkbox zaškrtnutý, tak si daný uživatel může měnit své uživatelské heslo. Pokud zaškrtnutý není, tak tento úkon provést nemůže.

Deaktivovaní klienti 

 • Stránka Statistiky / Odpojení klienti byla přejmenována na Statistiky / Deaktivovaní klienti.
 • Počet povolených akcí u deaktivovaných klientů se razantně snížil. 
 • Nyní u takového klienta není možnost editace či přidání.
 • Ve fakturaci nejde vystavit faktura.
 • Mazání zůstává povoleno.

Přepis do nové verze frameworku Bootstrap

Do nového Bootstrapu byla přepsána většina stránek v následujících sekcích:

 • Statistiky
 • Nastavení
 • Fakturace
 • Ostatní
 • FlowPro

Některé stránky v těchto sekcích zůstávající zatím nepřepsané. Na ně se dostane řada v jedné z následujících verzí. To platí i pro dosud nepřepsané sekce.

Další změny

 • Zprovoznění alertů v novém ping systému
 • Hardware / Routery / Router status / Routery: Řazení dle sloupců Teplota, Zatížení CPU a Stav UPS
 • Hardware / Routery / Router status / Routery: Přidán sloupec Router GPS s proklikem na Google Maps
 • Hardware / Routery / Router status / WIFI klienti: Sloupec Uptime: Hodnoty jsou uváděny v lépe srozumitelném formátu.
 • Hardware / Routery / Router status / Wifi spoje: Nezobrazovaly se zde frekvence a SSID.
 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: Byl zde dodělán export celé tabulky do CSV. Změněn byl také výpis hodnot u služeb, které si nově přidáte. Pokud nebyla v minulosti u dané služby nikdy žádná data vyčtena, tak se nebude zobrazovat číslo 0, nýbrž pomlčka.
 • Manuální párování plateb s fakturami: Vylepšena funkce Haléřové vyrovnání
 • Fakturace / Přehledy / Účetní přehled: Opravena chyba při řazení záznamů
 • Ostatní / Nástroje: Tlačítko Aktualizovat u položky Databáze RÚIAN adres: Jakmile jednou kliknete na toto tlačítko, nebude možné na něj kliknout znovu až do doby, kdy bude aktualizace (import) dat řádně ukončena (CZ lokalizace).ISPadmin 5.07

ISPadmin 5.07 stable

DATUM VYDÁNÍ: 24.07.2019

 • Oprava funkce Offline time u routerů v Hardware a Dashboardu
 • Historie u servisních zásahů: Když se v servisním zásahu přidal nebo odebral technik, tak to v historii ukázalo změnu adresy, emailu nebo telefonního čísla. Přitom se změna při úpravě úkolu nestala.
 • Při editaci úkolu se nezobrazila dříve vybraná služba.
 • Při editaci faktury se správně neuložily předkontace u další položky.
 • Nefungovala proměnná $ADMIN_NAME$ v emailech s fakturami.

ISPadmin 5.07 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 03.07.2019

Přepracování kontroly dat dle ARESu (CZ lokalizace)

 • Při prokliku do Karty klienta se již nyní nečeká na kontrolu dle ARESu, která mohla zpomalit přechod do Karty. Kontrola probíhá na pozadí.
 • Ověřování probíhá u klienta, do jehož karty se vstoupilo, přičemž ke kontrole dojde pouze v případě, že již uplynulo více jak 24 hodin od kontroly předešlé. Při opakovaném vstupu do konkrétní Karty klienta v rámci jednoho dne tak nebude docházet k opakovaným kontrolám.
 • Status kontroly se zobrazuje u Fakturačních údajů.
 • Při rozporu mezi daty z ARESu a z Karty klienta se zobrazí pop-up okno s podrobnostmi a možností opravy.

GPS souřadnice

 • Následující možnosti se zobrazují všude, kde je použita mapa ve formuláři (Přidání/Editace klienta, služby, routeru atd.).
 • Přidáno tlačítko pro vyhledání bodu na mapě podle GPS souřadnic: Najdi přes GPS.
 • Zároveň se po kliknutí na stávající tlačítko Najdi propisují do pole GPS souřadnice, které se vygenerují na základě vyplněné adresy (město, ulice atd.).
 • Opraveno zobrazení souřadnic v DD formátu

Další změny

 • Přidávání úkolů (Plánování / Kalendář): Když v Kalendáři kliknete na určité časové období u nějakého technika, tak se vám zobrazí stránka s formulářem pro přidání úkolu. Jako Technik je uveden technik, na jehož sloupec v Kalendáři jste kliknuli.
 • Upraveno mazání SMS ve frontě: SMS se odstraňují postupně (po 1). Timeout pro deadlock byl změněn na 1 s.
 • Odstraněna chyba při přidávání nového set-top boxu u služby IPTV (Karta klienta / Aktivní služby / Přidání nové služby / IPTV)
 • Odstraněna chyba při přidávání nového volného úkolu (Plánování / Volné / Přidání volného úkolu)
 • Odstraněna chyba při exportu faktur do formátu Omega Kros (SK lokalizace)
 • Opraveny nesprávně fungující filtry Od/Do ve Statistiky / Stat. klientů / Výpovědi
 • Odstraněna chyba při použití filtru Stav v Kartě klienta / Zboží ze skladu / Přiřadit zboží

ISPadmin 5.07 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 14.06.2019

Historie změn v Hardwaru

 • Statistiky / Historie / Historie:
  • Přidána historie přípojných bodů: Záznamy typu Nové, Změněné a Odstraněné
  • Rozšířena historie zařízení připojených k routerům: Přidány záznamy typu Nové a Změněné
  • Rozšířena historie síťových rozhraní:  Přidány záznamy typu Nové a Změněné
 • Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní router / Související / Historie: Přidána historie daného routeru (přípojné body, zařízení připojená k routeru a síťová rozhraní)

Individuální nastavení pingů – Hromadná změna

 • S pomocí checkboxů nalevo vyberete ty položky, u nichž chcete provést hromadnou změnu.
 • Jakmile to máte hotovo, zvolíte možnost Upravit nastavení pingu z menu Hromadná akce a svou volbu potvrdíte.
 • Změníte hodnoty ve formuláři a kliknete na tlačítko Uložit.
 • Poté již můžete vidět nového hodnoty v tabulkovém přehledu.

Shodná IP adresa služby a routeru

 • Dříve nebylo možné uložit službu, kde se IP adresa klienta shodovala s IP adresou routeru.
 • Nyní už to možné je. Pokud kliknete na tlačítko Uložit, zobrazí se vám okno, které vás informuje o tomto konfliktu. Pokud svou volbu potvrdíte, služba se uloží.

Možnost definovat vlastní typ služby

 • V Nastavení / Číselníky / Klienti / Služby v exportu je možné vkládat nové záznamy. Z těch pak je možné si jeden vybrat v menu Statistiky v Nastavení / Číselníky / Klienti / Typy služeb. Takový typ služby by se poté měl počítat do měsíčních statistik v Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení.
 • Problém byl ovšem v tom, že se na této stránce zobrazovaly pouze statistiky pro typy WIFI, Kabel, FTTB a FTTH.
 • Nově se na dané stránce budou generovat a zobrazovat statistiky pro jakýkoliv typ exportu použitý u typu služby.
 • Zároveň bude nově možné na stránce Nastavení / Číselníky / Klienti / Typy služeb přidat jakýkoliv typ služby. Tohle zajistí nové sloupce Typ řízení a Typ služby. Původní sloupec Typy služeb byl přejmenován na Název.
 • U položky Typ řízení si budete moci vybrat i typ Bez řízení (např. pro xDSL služby). V nastavení služby Internet však ještě toto nastavení není reflektováno a bude se řídit pravidly Standardní služby.
 • Na stránce Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení jsou rozděleny konečné výsledky za půl roku a celý rok na Konečný stav / Součet a Průměr.

Evidence IP adres

 • Statistiky / IP rozsahy: Doplněn popis Další IP adresy / Podřízené služby
 • Nyní je tak možné poznat, o kterou přípojku v rámci jedné služby se jedná.

Párování plateb s více fakturami

 • Automatické párování plateb s více fakturami je možné aktivovat ve Fakturace / Nastavení / Obecné u položky settle_multiple_invoices.
 • Pokud je tato funkce aktivovaná a pokud je platba vyšší než fakturovaná částka, tak se systém pokusí uhradit další faktury. Postupuje dle nastavených pravidel pro párování.
 • Příklad:
  • Klient poslal platbu ve výši 1500 Kč.
  • Má vystaveny 2 faktury. U obou je fakturovaná částka 500 Kč.
  • Systém prochází přijaté platby a přiřazuje je ke konkrétním fakturám dle nastavených pravidel.
  • Najde neuhrazenou fakturu ve výši 500 Kč a uhradí ji.
  • Zbytek (tedy 1000 Kč) dá do přeplatku.
  • Spustí se další kolo párování.
  • Systém najde podle pravidel další neuhrazenou fakturu a uhradí ji ze vzniklého přeplatku.
  • Přeplatek se sníží z 1000 Kč na 500 Kč.
  • Další faktury se hradí pouze z přeplatku, který vznikl z přijaté platby.
  • Pokud je v nastavení pravidlo, které umožňuje spárování i v případě, že je fakturovaná částka vyšší než dostupný kredit, tak dojde k částečné úhradě faktury.
 • ! POZOR ! Je potřeba dbát na správné nastavení pravidel pro párování. Pokud například klient pošle vyšší částku s variabilním symbolem, kterým je číslo konkrétní faktury, a v nastavení pravidel máte pouze párování dle variabilního symbolu, tak systém nebude schopen při dalším párování provést úhradu další faktury.

Export Kros Omega – Partner ID (SK lokalizace)

 • Nastavení / Číselníky / Syst. proměnné: Zde je nutné si vytvořit proměnnou $omegaPartnerId$
 • Pokud bude tato proměnná u klienta vyplněna, tak bude v exportu partnerů (klientů) a v exportu faktur interní číslo partnera (klienta) rovno hodnotě proměnné.
 • Pokud nebude tato proměnná vyplněna, tak se použije ID klienta z ISPadmina.

Portál klienta – Nový bootstrap CSS

 • Celý Portál klienta jsme přepsali do nejnovější verze frameworku Bootstrap.
 • Rovněž jsme aktualizovali a zrevidovali všechny používané skripty.
 • Portál klienta je tak nyní výrazně rychlejší a plně responzivní, tedy přístupný i z mobilních zařízení.
 • !!! V rámci provedených úprav došlo k nutné úpravě použitých CSS stylů. Pokud máte nastaven vlastní vzhled portálu, proveďte kontrolu, zdali nedošlo kvůli modifikacím CSS stylů ke změnám. Jde o vizuální změny (barvy apod.). Vlastní logo společnosti zůstane zachované. Jestli najdete nějaké rozdíly, tak prosím postupujte dle následujících pokynů: https://wiki.ispadmin.eu/cz/375-cz/portal-klienta/faq/149-zmena-grafiky-klientskeho-portalu 

Modul DEALER – Nový bootstrap CSS

 • Portál dealera jsme přepsali do nejnovější verze frameworku Bootstrap.
 • Rovněž jsme aktualizovali a zrevidovali všechny používané skripty.
 • Portál dealera je tak nyní výrazně rychlejší a plně responzivní, tedy přístupný i z mobilních zařízení.
 • Oprava modálních oken

Další změny

 • Klienti / VoIP: Nový sloupec Fakturační skupina. Opraveno vykreslování tabulky
 • Klienti / IPTV: Nové sloupce Klientské čísloFakturační skupina
 • Hardware / Routery / Všechny: Pokud je položka Aplikovat pravidla firewallu nastavena na něco jiného než Lokálně, tak se do informací v hlavičce routeru přidá údaj, na kterém routeru se aplikují pravidla firewallu.
 • Testovací verze exportu faktur do Kros ALFA plus (SK lokalizace)
 • Změna formátu CSV importu z Raiffeisenbank (CZ lokalizace
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle období: Seznam vystavených faktur opraven