Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Klientům se neodesílají faktury po uhrazení zálohových faktur.

Jako první je potřeba si zjistit, zdali se uvedený problém týká jen jednoho klienta (několika klientů), či všech klientů. Pokud se týká všech klientů, je pravděpodobné, že jde o nesprávné globální nastavení. Pokud se týká jen jednoho klienta, může jít o nesprávné individuální nastavení v Kartě klienta.

Pokud se faktury neodesílají žádnému klientovi, zkontrolujte položku proforma_automatic_send ve Fakturace / Nastavení / Obecné. Pomocí ní se totiž globálně nastavuje automatické odesílání faktur po zaplacení zálohových faktur. Pokud je zvolena možnost 0 (Neposílat), tak k žádnému automatickému odesílání faktur nedojde.

To není jediné globální nastavení, které hraje roli. I když máte povoleno zasílání faktur (možnosti 1-3), nemusí dojít k odeslání.

Jako další krok je potřeba zkontrolovat nastavení šablon. V Nastavení / Ostatní / Šablony emailů musíte mít vybranou právě jednu šablonu ve sloupci Výchozí. Pokud tam žádnou šablonu vybranou nemáte, nemůže dojít k odeslání emailů s fakturami.

Pokud se faktury neodesílají jednomu konkrétnímu klientovi, zkontrolujte si, zdali má klient ve své Kartě zadanou emailovou adresu, zdali má zaškrtnutý checkbox Zasílat faktury emailem a zdali má zaškrtnutý checkbox Neposílat faktury vytvořené ze zálohových faktur. Pokud má zaškrtnutý checkbox Neposílat faktury vytvořené ze zálohových faktur, tak se mu žádná taková faktura nepošle.