Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

ISPadmin 5.04

ISPadmin 5.04 stable

DATUM VYDÁNÍ: 20.02.2019

Plánování / Výkaz

 • Do tabulky byl přidán sloupec Typ, abyste měli lepší přehled o tom, o jaké typy úkolů se jedná.
 • V menu Technik přibyla možnost Všichni. Nemusíte tak provádět filtraci na základě jednotlivých techniků.
 • Nad tabulkou je k dispozici tlačítko CSV pro export obsahu tabulky do souboru ve formátu CSV.

Plánování / Přehled

 • Do tabulky byl přidán sloupec Klientské číslo pro jednodušší identifikaci relevantních klientů.
 • Nad boxem s filtry je k dispozici tlačítko CSV pro export obsahu tabulky do souboru ve formátu CSV.

Centr. sklad / Sklad

 • Nad tabulkou je k dispozici tlačítko Export do CSV pro export obsahu skladu do souboru ve formátu CSV.

ISPadmin 5.04 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 06.02.2019

Odesílání faktur emailem

 • Fakturace / Faktury / Faktury / Odeslat faktury emailem:
  • Položka Počet klientů bez e-mailové adresy se nyní zobrazuje i v případě, že je počet roven 0.
  • Kliknutím na číslo u položky Počet emailů k odeslaní se zobrazí okno s přehledem.
  • Kliknutím na číslo u položky Počet klientů bez e-mailové adresy se zobrazí okno s přehledem.
 • Fakturace / Faktury / Faktury / Přehled u konkrétní fakturační skupiny:
  • Kliknutím na číslo v sloupci K odeslání lze rovnou přejít k odesílání faktur. Není nutné jít přes menu v posledním sloupci tabulky.
  • V patičce tabulky je vypsán celkový počet neodeslaných emailů.

QR kód – Úpravy

 • QR kód a dlouhá korespondenční adresa: Pokud byla korespondenční adresa dlouhá, mohlo dojít k překrývání adresy QR kódem. Provedli jsme úpravu, která tuto situaci řeší.
 • Z QR kódu byl odstraněn Den splatnosti. Ten se doplní automaticky při načtení kódu.

Sloupec Reverse charge ve Statistiky / Stat. Klientů / Souhrn služeb

 • V přehledu je sloupec Reverse charge, ve kterém se zobrazuje buď hodnota ANO (fakturováno v režimu reverse charge), nebo NE (fakturováno v běžném režimu).
 • K dispozici je i filtr, pomocí kterého si můžete zobrazit jen služby fakturované v režimu reverse charge, resp. jen služby fakturované v běžném režimu.

Logování automaticky pozastavených služeb

 • Do Historie (Karta klienta / Historie, resp. Statistiky / Historie / Historie) se logují informace o automaticky pozastavených službách.
 • Zahrnuty jsou informace o názvu automaticky pozastavené služby, důvodu pro automatické pozastavení i další detaily (např. pozastavit od – do).

Další změny

 • Fakturace / Přehledy / Účetní přehled: Po kliknutí na tlačítko Zobrazit přehled faktur v PDF se uložil soubor bez přípony .pdf. Nyní se již soubor uloží i s touto příponou.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Konkrétní služba: Při přidělení dealera se nepropsala procentuální provize, kterou má dealer nastavenou ve svém profilu. Nyní se již propisuje.
 • Byl upraven způsob ukládání nových smluv v Kartě klienta. Při vícenásobném kliknutí na tlačítko Uložit mohlo dojít k vícenásobnému uložení smlouvy.

ISPadmin 5.04 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 17.01.2019

Změna hesel u routerů MikroTik

 • Hardware / Routery / Router status / Routery: Přidána funkce pro hromadnou změnu hesel u routerů MikroTik
 • Aby bylo možné tuto funkci používat, je nezbytné mít správně nastavená oprávnění v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři. Je potřeba zaškrtnout checkbox Povolit nástroje v sekci Hardware / Routery / Router status / Routery. Toto nastavení se vztahuje na veškeré nástroje dostupné na dané stránce.
 • V Hardware / Routery / Router status / Routery si v nabídce Typ routeru vyberete Mikrotik. V prvním sloupci se zobrazí checkboxy. Jakmile zaškrtnete alespoň jeden z nich, aktivuje se select box v levém dolním rohu tabulky. Vyberete možnost Změnit heslo.
 • U vyčtených uživatelů lze změnit heslo.
 • Pokud daný uživatel na některém routeru neexistuje, je možné jej tam přidat (checkbox Přidat uživatele, pokud neexistuje).
 • Zároveň je možné aktivovat tohoto uživatele pro komunikaci s ISPadminem (checkbox Nastavit pro komunikaci s ISPadminem).

Dočasně nepozastavovat služby

 • Karta klienta / Informace / Upravit klienta: Přidána funkce Dočasně nepozastavovat služby
 • Pokud je ve formuláři zaškrtnut checkbox Nepozastavovat, je nyní možné stanovit, dokdy mají zůstat služby klienta nepozastaveny. U položky Do vyberte konkrétní datum.
 • Pokud vyberete například 20.1.2019, tak to znamená, že danému klientovi budou služby fungovat do 20.1.2019. Další den (21.1.2019) přestane toto nastavení platit a služby mohou být systémem pozastaveny.

SledovaniTV

 • Kompletně přepracovaná implementace SledovaniTV
 • Možnost zapnout automatickou synchronizaci
 • Možnost zvolit typ set-top boxu
 • Možnost vybrat si základní balíček
 • K základnímu balíčku jde zadat cena a zobrazuje se na faktuře.
 • Opraveno přidávání set-top boxu
 • Opravena synchronizace mezi ISPadminem a SledovaniTV (nevypíná balíčky koupené kartou apod.)

Zobrazení smluv v Portálu klienta

 • Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta: Upravena položka nastavení ci_display_contracts_tab
 • Nyní lze nastavit, aby se v Portálu klienta zobrazovaly smlouvy pouze ve formátu PDF.
 • Dříve: 0 = Záložka Smlouvy v Portálu klienta vypnuta. 1 = Záložka Smlouvy v Portálu klienta zapnuta.
 • Nyní: 0 = Záložka Smlouvy v Portálu klienta vypnuta. 1 = Záložka Smlouvy v Portálu klienta zapnuta. Smlouvy jsou k dispozici v PDF i DOC (DOCX, RTF). 2 = Záložka Smlouvy v Portálu klienta zapnuta. Smlouvy jsou k dispozici pouze v PDF.

Import Česká spořitelna – BUSINESS 24

 • Do systému byla přidána podpora pro nový typ importu: Česká spořitelna – BUSINESS 24.
 • Jedná se o import ve formátu CSV, který je možné získat v BUSINESS 24 Interbankingu
 • Soubory se do systému vkládají ve Fakturace / Banka / Import.

Klientské číslo 0

 • Do systému je možné vložit více klientů s klientským číslem 0.
 • Tuto možnost lze například využít, když se do systému vkládají noví klienti, kteří doposud nemají smlouvu.
 • V Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta je nezbytné mít u položky ci_enable_login_name_creation nastavenu 0.

Syslog výpis

 • Přidán sloupec Název routeru
 • Sloupec ID zařízení přejmenován na rtrID
 • Přidán sloupec Čas vložení
 • Pokud se čas vložení a čas z routeru liší o více než 2 hodiny, je čas z routeru zvýrazněn oranžovou barvou.
 • Řazení dle data vložení na server
 • Vyhledávání dle data vložení na server

API-SSL komunikace se zařízeními MikroTik

 • Zlepšení API-SSL komunikace se zařízeními MikroTik
 • Nastavené časové omezení pro přihlášení přes API-SSL způsobovalo na některých zařízeních předčasné ukončení komunikace: API-SSL test FAIL (failed connect or ssl handshake).
 • Časový limit jsme prodloužili, aby proces výměny klíčů a šifrování proběhl v pořádku.

Další změny

 • Fakturace / Banka / Import: Do přehledu importů z KB byl přidán sloupec Datum splatnosti. Pokud je v importu více plateb s různými daty splatnosti, zobrazí se v daném sloupcí rozmezí (od – do). 
 • Fakturace / Faktury / Faktury / Přehled u konkrétní fakturační skupiny: Přidán sloupec K odeslání (Počet emailů k odeslaní)
 • Nastavení / Administrátoři / Dealeři / Platby dealerům: Dříve nebylo možné odstranit platbu v případě omylu. Nyní to možné již je.
 • Fakturace / Přehledy: Přidáno tlačítko Výchozí do relevantních přehledů
 • Karta klienta / Informace / Odeslat nastavení na email: Přidáno tlačítko Zpět
 • Přidána testovací verze platebního kalendáře
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle období: Přidán sloupec Zaokrouhlení
 • Ostatní / Zálohy / Systém: V přehledu se nyní zobrazuje datum vytvoření poslední zálohy místo data vytvoření adresáře.
 • Ostatní / Import / Přehledy: Zrychleno vyčítání dat ve VoIP přehledech
 • Dashboard: Lepší umístění okna pro nastavení jednotlivých částí Dashboardu
 • Fakturace / Přehledy / Účetní přehled: Upraven CSV export. Oddělovač desetinných míst a formát data reflektují nastavení lokalizace. Použité kódování: UTF-8.
 • Plánování / Přehled: Upraveno fulltextové vyhledávání. Do fulltextového vyhledávání doplněno hledání v Interním popisu a Řešení.
 • Hardware / Routery / Router status / Dashboard: Upraven MikroTik Dashboard. Přidána detekce bandwidth test serveru do Ostatní služby.
 • Vylepšeno vytváření atributu Mikrotik-Rate-Limit na základě dat z tarifu: Při synchronizaci RADIUSu se správně propíší všechny parametry tarifu včetně Burst do atributu Mikrotik-Rate-Limit.
 • SMS s diakritikou u Cinterion MC39: Odstraněna diakritika u SMS odesílaných z Nagiosu
 • Karta klienta / Aktivní služby / Služba Internet (PPPoE): Upravena kontrola hodnot zadávaných do pole Username. Nově povolené znaky: “@”, “.”,” -“,” _” .
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle období: Sjednocena data v přehledu a v CSV exportu
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Pokud je počet faktur k odeslání 0, ikona Odeslat faktury emailem je zašedlá.
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Při odesílání se zobrazí Počet klientů bez e-mailové adresy pouze z konkrétní vybrané fakturační skupiny.
 • Hardware / Routery / Všechny: Při použití nabízených filtrů dojde automaticky k aktualizaci přehledu routerů dle nastavení.
 • Karta klienta / Historie: Oprava v historii událostí
 • Nastavení / Syst. nastavení / VPN server: Opraveno vyčítání statusu (připojen/nepřipojen)
 • Fakturace / Predikce / Predikce: Opravena aktualizace databáze pro predikci fakturace
 • Nastavení / Smlouvy / Hromadné: Opravena možnost stáhnout si hromadně vygenerované smlouvy pomocí kliknutí na ikonu DOC, resp. PDF
 • Fakturace / Banka / superCASH: Opravena chyba při ručním párování u SuperCASH