Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

ISPadmin 5.05

ISPadmin 5.05 stable

DATUM VYDÁNÍ: 28.03.2019

 • Zlepšení práce s Nagiosem na Apple zařízeních
 • Karta klienta / Aktivní služby / Konkrétní služba Internet / Podřízené služby / Přidání nové podřízené služby: Oprava formuláře pro přidání podřízené služby ke službě Internet
 • Hardware / Routery / Všechny: Oprava indikace zapnutého RADIUSu u routerů
 • Plánování / Kalendář: Oprava prokliku z úkolu do Karty klienta
 • Centr. sklad / Sklad / Přidání zboží: Oprava nefunkčních tlačítek Přidat druh zboží, Přidat typ zboží a Přidat dodavatele.

ISPadmin 5.05 beta3

DATUM VYDÁNÍ: 21.03.2019

 • Ostatní / Hromadné / Akce: Doplněna možnost změnit datum splatnosti u všech klientů, kteří mají jako platební metodu uvedeno SIPO.
 • Aktualizován Apple certifikát nutný pro fungování push notifikací v mobilní aplikaci. Původní certifikát má platnost do 11.4.2019.
 • V Dashboardu se u Přijatých SMS nezobrazoval datum a čas.
 • Fakturace / Přehledy / Faktury / Dle období: Export úhrad do ABO nebyl správně rozdělen dle fakturačních skupin.
 • FTP zálohy: Upravena funkce pro odesílání záloh na FTP. V některých případech nebyla záloha správně uložena.

ISPadmin 5.05 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 14.03.2019

Nový Dashboard

 • Dashboard je kompletně přepracován.
 • Změnila se jeho grafická podoba.
 • Vyřešily se problémy související s častými aktualizacemi jednotlivých částí Dashboardu.

REST API: Administrátoři (Uživatelé)

Kontrola doby nečinnosti při přidávání zboží ve Skladu

 • U formuláře pro přidávání zboží ve skladu se nově kontroluje doba nečinnosti.
 • Po uplynutí poloviny času nastaveného v systémové proměnné auto_logout (Nastavení / Syst. nastavení / Obecné) vyskočí okno, které uživatele upozorní, že se blíží čas odhlášení.
 • Tímto způsobem lze předejít možnému odhlášení ze systému během vyplňování formuláře.

Plánování / Kalendář

 • Položky Jméno a Čas jsou u úkolů vyznačeny tučným písmem.
 • Písmo u úkolů se zvětšilo, aby byl text čitelnější.
 • U jednotlivých sloupců je nastavena minimální šířka, pod kterou se sloupec již nezmenší. Pokud je v kalendáři zobrazen velký počet techniků, kalendář se roztáhne do šířky a zobrazí se horizontální scrollbar, pomocí kterého se lze po stránce pohybovat. Je tak možné zobrazit i větší počet techniků, aniž by data v úkolech přestala být čitelná.

Přesun fotogalerie k jinému klientovi

 • V Kartě klienta / Fotogalerie přibyla možnost přesunout fotogalerii k jinému klientovi.
 • Informace o přesunu se propíše do Historie u původního i nového klienta.

Další změny

 • Klienti / CATV: Do tabulky byl přidán sloupec Email. V nastavení tabulky a exportu přibyl checkbox Email.
 • Klienti / Internet: I když nebyl zaškrtnutý checkbox Modem online, resp. Klient online v nastavení tabulky, tak byl daný sloupec v tabulce vidět.
 • Na stránce Přidání/Editace zařízení připojeného k routeru byla přidána možnost HTTPS v Aktivním odkazu.
 • Statistiky / Stat. serveru / SMS: Ve frontě se zobrazovaly SMS, které nešly smazat, protože se jednalo o již odeslané SMS.

ISPadmin 5.05 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 04.03.2019

Zálohování

 • Nastavení / Syst. nastavení / Zálohování: Přepracován formulář pro nový způsob zálohování ISPadmina (pouze denní zálohy a přidání políčka pro editaci hesla pro šifrování záloh)
 • Ostatní / Zálohy / Systém: Zobrazuje se struktura dle nového způsobu zálohování.

Více informací o novém způsobu zálohování ISPadmina:

 • Původní zálohování povolovalo vytváření inkrementálních záloh (denní, týdenní, měsíční).
 • Tento způsob zálohování se opustil, jelikož byl zbytečně komplikovaný a málo používaný a každý se spíše spoléhal na vytváření plných záloh.
 • Nyní se záloha vytvoří v adresáři /data/backup/.
 • Název se vytvoří z časového razítka: YYYYMMDD-HHMM.
 • Záloha obsahuje 5 souborů šifrovaných kompresní utilitou 7z.
 • Heslo je editovatelné v nastavení zálohování. Uživatel musí mít oprávnění pro změnu hesla záloh. Změněné heslo se ukládá i na cloudové uložiště pro pozdější obnovu při případné ztrátě hesla.
 • Záloha se vytváří automaticky ve stanovený čas (definovaný v nastavení zálohování).
 • V exclude formuláři můžete dodatečně určit, které adresáře nechcete zálohovat. Použijte nejvýstižnější součást názvu souboru nebo adresáře.
 • Starý typ zálohy se bude průběžně odmazávat (dle dřívějšího nastavení).
 • Pokud použijete obnovu zálohy z webového prostředí, automaticky se uloží do adresáře _ restore _ v příslušném adresáři zálohy.
 • Pro obnovu je potřeba zadat heslo k zálohám (prevence proti neoprávněnému použití dat).
 • Utilita /usr/local/script/ispadmin/bin/ispadminBackupSystem.pl se používá i pro administrátory a řešení problemů po pádu systému a nutnosti obnovy dat ze zálohy.
 • Doporučujeme, aby si uživatel nastavil nový adresář pro FTP a postupně si promazal staré zálohy na FTP.

Stručný manuál ke skriptu:

Backup Ispadmin System.

/usr/local/script/ispadmin/bin/ispadminBackupSystem.pl [–debug=|-d [0-9]] [–help|-h] [–backup|-b] [–restore|-r] [–restoreFile|-s] [–to=|-t  /path/to/dir/] [–from=|-f [all|script|db|ispadmin|etc|graph]] [–archiv=|-a [/path/to/dir/]] [–list|-l] [–find|-i] [–patern|-p [regex]] [–ftp|-t]

–debug         More output information
–help            Show help
–backup        Back system up
–restore        Restore system to default directory
–restoreFile   Restore file to restore directory
–to               Restore to different directory /path/to/dir
–from           7z archive [all|script|db|ispadmin|etc|graph]
–archiv         Name archive directory [[/path/to/dir/name-Dir-Archive]|20190117-0947]
–list             Show contents of compressed file [all|script|db|ispadmin|etc]
–find            Find file within archive
–patern        Pattern for finding or restoring file
–ftp             Send to FTP server  [0 – no FTP, 1 – force FTP, 2 – only FTP]
–cloud          Send last backup to Cloud

Example: /usr/local/script/ispadmin/bin/ispadminBackupSystem.pl -b -f ispadmin

Back up ispadmin dir to default backup dir

Example: /usr/local/script/ispadmin/bin/ispadminBackupSystem.pl -b

Back up system to default backup Dir ( /data/backup/incremental/; )

Example: /usr/local/script/ispadmin/bin/ispadminBackupSystem.pl -r -f script -a /path/to/archiv/20190118-0814 -f ispadmin -t /restore -p histor

Restore *histor* files from archive /path/to/archiv/20190118-0814/, compress file ispadmin.7z to restore dir /restore

Odstranění framů, nové hlavní menu i menu v Kartě klienta

 • Bylo přepracováno vykreslování stránek aplikace. Ze struktury byly odstraněny tagy <frameset> a <frame>. 
 • Nové hlavní menu:
  • Již se jako další krok neotevírá nejvíce používaná záložka, nýbrž poslední použitá záložka.
  • Přidána možnost schovat menu (šipka v pravé dolní části menu)
  • Bylo upraveno zobrazování menu na malých obrazovkách.
  • Byla přidána kompaktní verze menu (možno přepnout v Uživatelském nastavení)
  • Menu je nyní součástí každé stránky a ne částí zobrazovanou skrze <frame>
  • Načítání stránek nyní probíhá na pozadí a nevyžaduje vždy kompletní překreslení stránky, což výrazně zrychluje práci se systémem.
  • Záložka Změna hesla již v menu není. Je přesunuta do Uživatelského nastavení.
 • Nové menu v Kartě klienta:
  • Nové barevné provedení odpovídající hlavnímu menu
  • Menu v Kartě klienta je nyní součástí každé stránky a ne částí zobrazovanou skrze <frame>
  • Načítání stránek nyní probíhá na pozadí a nevyžaduje vždy kompletní překreslení stránky, což výrazně zrychluje práci se systémem.
 • Nové Uživatelské nastavení v horní liště:
  • Možnost změnit si uživatelské heslo
  • Možnost změnit si typ hlavního menu

Historie

 • Do Statistiky / Historie / Historie bylo přidáno několik nových sekcí pro dohledání změn:
  • Fakturace / Faktury / Hromadné generování faktur: Zde si můžete vyhledat, kdo a kdy hromadně vygeneroval faktury, za které období a pro kterou fakturační skupinu.
  • Fakturace / Fakturační skupiny: Zde si můžete vyhledat, kdo a kdy provedl změny v konkrétní fakturační skupině.
  • Systém / Nastavení / Zabezpečení: Zde si můžete vyhledat, kdo a kdy provedl změny v nastavení SSH, HTTP, SMTP apod.
  • Klienti / Karta klienta: Zde si můžete vyhledat, kdo a kdy se díval do Karty klienta. Logování probíhá v 5minutových intervalech.
 • V Nastavení / Administrátoři / Administrátoři přibyla ikona pro zobrazení historie všech ukládaných úkonů vázaných na uživatele. Pro přístup do této části musí mít uživatel oprávnění pro zobrazení Historie. Pokud chce vidět i historii emailů, tak musí mít i oprávnění pro zobrazení historie emailů.

Upomínky

 • V šabloně lze vybrat více fakturačních skupin zároveň.
 • Lze také zadat odděleně text emailu a text samotné upomínky. Pokud nebude vyplněn text upomínky, tak se použije současný text emailu.
 • U zpoplatnění upomínky je možné zadat zvlášť cenu pro fakturační skupiny, které jsou neplátci DPH, a pro ty, které jsou plátci. 

Statistiky / Stat. serveru / Emaily / Fronta

 • Přibyla zde možnost vybrat si jednotlivé emaily ve frontě, které je poté možné (hromadně) znovu odeslat nebo odstranit.
 • Zároveň byla přidána funkce, která automaticky zajistí označení faktury jako neodeslané, pokud byl z fronty smazán emailu s touto fakturou.
 • Informace o tom, že byl email smazán z fronty, se zapíše do historie emailů.

Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení

 • Do statistik byly přidány další relevantní položky (pro ČTÚ).
 • Konkrétně se jedná o tyto položky v sekcích WIFI, Kabel, FTTB a FTTH:
  • Počet přístupů (celkem)
  • Počet pozastavených služeb k prvnímu dni v měsíci
  • Počet klientů s pozastavenými službami k prvnímu dni v měsíci
  • Počet smazaných služeb (kolik jich bude smazáno ihned po vytvoření statistik)
  • Počet klientů se smazanými službami (kolika klientům se smažou služby ihned po vytvoření statistik)
   

CSV exporty v záložce Klienti

 • CSV export je nyní dostupný i v dalších podzáložkách v Klientech.
 • Konkrétně se jedná o tyto stránky:
  • Klienti / VoIP
  • Klienti / IPTV
  • Klienti / Obecné

System maintenance in progress

 • Během updatu se zobrazuje hláška System maintenance in progress.
 • Stránka s touto hláškou se nyní aktualizuje automaticky.
 • Interval: 10 sekund.
 • Jakmile je update hotov, budete přesměrováni zpátky do uživatelského prostředí.

Další změny

 • Při přidávání nového klienta je checkbox Zasílat faktury emailem defaultně nezaškrtnut. Zaškrtne se automaticky, pokud vyplníte email a/nebo fakturační email.
 • Přesuny služeb mezi klienty jsou nyní logovány v Historii: Kdy, kdo, od koho, ke komu, která služba.
 • Klienti / VoIP a Klienti / IPTV: Adresy jsou rozděleny do několika sloupců (podobně jako v Klienti / Internet a Klienti / Kontakty).
 • Klienti / Internet: Data pozastavení služeb jsou zahrnuta v CSV exportech z této stránky.
 • Klienti / Internet: Filtr Typ služby: Možnost CMTS nefungovala správně. Nyní již funguje, jak má.
 • Klienti / CATV: Nastavení tisku
 • Do Hardware / Routery / Router status / Přípojné body bylo přidáno tlačítko pro export přehledu všech SSID a počtu zákazníků.
 • Fakturace / Banka / FIO: Možnost znovu načíst údaje o platbách za určité období
 • Do Ostatní / Nástroje byl přidán nový nástroj: Hromadná změna data splatnosti u faktur s typem platby SIPO. Po kliknutí na tlačítko Pokračovat se zobrazí tabulka s nezaplacenými fakturami, které mají typ úhrady SIPO. Vybraným fakturám / všem lze nastavit nové datum splatnosti.