Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

ISPadmin 5.07

ISPadmin 5.07 stable

DATUM VYDÁNÍ: 24.07.2019

 • Oprava funkce Offline time u routerů v Hardware a Dashboardu
 • Historie u servisních zásahů: Když se v servisním zásahu přidal nebo odebral technik, tak to v historii ukázalo změnu adresy, emailu nebo telefonního čísla. Přitom se změna při úpravě úkolu nestala.
 • Při editaci úkolu se nezobrazila dříve vybraná služba.
 • Při editaci faktury se správně neuložily předkontace u další položky.
 • Nefungovala proměnná $ADMIN_NAME$ v emailech s fakturami.

ISPadmin 5.07 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 03.07.2019

Přepracování kontroly dat dle ARESu (CZ lokalizace)

 • Při prokliku do Karty klienta se již nyní nečeká na kontrolu dle ARESu, která mohla zpomalit přechod do Karty. Kontrola probíhá na pozadí.
 • Ověřování probíhá u klienta, do jehož karty se vstoupilo, přičemž ke kontrole dojde pouze v případě, že již uplynulo více jak 24 hodin od kontroly předešlé. Při opakovaném vstupu do konkrétní Karty klienta v rámci jednoho dne tak nebude docházet k opakovaným kontrolám.
 • Status kontroly se zobrazuje u Fakturačních údajů.
 • Při rozporu mezi daty z ARESu a z Karty klienta se zobrazí pop-up okno s podrobnostmi a možností opravy.

GPS souřadnice

 • Následující možnosti se zobrazují všude, kde je použita mapa ve formuláři (Přidání/Editace klienta, služby, routeru atd.).
 • Přidáno tlačítko pro vyhledání bodu na mapě podle GPS souřadnic: Najdi přes GPS.
 • Zároveň se po kliknutí na stávající tlačítko Najdi propisují do pole GPS souřadnice, které se vygenerují na základě vyplněné adresy (město, ulice atd.).
 • Opraveno zobrazení souřadnic v DD formátu

Další změny

 • Přidávání úkolů (Plánování / Kalendář): Když v Kalendáři kliknete na určité časové období u nějakého technika, tak se vám zobrazí stránka s formulářem pro přidání úkolu. Jako Technik je uveden technik, na jehož sloupec v Kalendáři jste kliknuli.
 • Upraveno mazání SMS ve frontě: SMS se odstraňují postupně (po 1). Timeout pro deadlock byl změněn na 1 s.
 • Odstraněna chyba při přidávání nového set-top boxu u služby IPTV (Karta klienta / Aktivní služby / Přidání nové služby / IPTV)
 • Odstraněna chyba při přidávání nového volného úkolu (Plánování / Volné / Přidání volného úkolu)
 • Odstraněna chyba při exportu faktur do formátu Omega Kros (SK lokalizace)
 • Opraveny nesprávně fungující filtry Od/Do ve Statistiky / Stat. klientů / Výpovědi
 • Odstraněna chyba při použití filtru Stav v Kartě klienta / Zboží ze skladu / Přiřadit zboží

ISPadmin 5.07 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 14.06.2019

Historie změn v Hardwaru

 • Statistiky / Historie / Historie:
  • Přidána historie přípojných bodů: Záznamy typu Nové, Změněné a Odstraněné
  • Rozšířena historie zařízení připojených k routerům: Přidány záznamy typu Nové a Změněné
  • Rozšířena historie síťových rozhraní:  Přidány záznamy typu Nové a Změněné
 • Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní router / Související / Historie: Přidána historie daného routeru (přípojné body, zařízení připojená k routeru a síťová rozhraní)

Individuální nastavení pingů – Hromadná změna

 • S pomocí checkboxů nalevo vyberete ty položky, u nichž chcete provést hromadnou změnu.
 • Jakmile to máte hotovo, zvolíte možnost Upravit nastavení pingu z menu Hromadná akce a svou volbu potvrdíte.
 • Změníte hodnoty ve formuláři a kliknete na tlačítko Uložit.
 • Poté již můžete vidět nového hodnoty v tabulkovém přehledu.

Shodná IP adresa služby a routeru

 • Dříve nebylo možné uložit službu, kde se IP adresa klienta shodovala s IP adresou routeru.
 • Nyní už to možné je. Pokud kliknete na tlačítko Uložit, zobrazí se vám okno, které vás informuje o tomto konfliktu. Pokud svou volbu potvrdíte, služba se uloží.

Možnost definovat vlastní typ služby

 • V Nastavení / Číselníky / Klienti / Služby v exportu je možné vkládat nové záznamy. Z těch pak je možné si jeden vybrat v menu Statistiky v Nastavení / Číselníky / Klienti / Typy služeb. Takový typ služby by se poté měl počítat do měsíčních statistik v Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení.
 • Problém byl ovšem v tom, že se na této stránce zobrazovaly pouze statistiky pro typy WIFI, Kabel, FTTB a FTTH.
 • Nově se na dané stránce budou generovat a zobrazovat statistiky pro jakýkoliv typ exportu použitý u typu služby.
 • Zároveň bude nově možné na stránce Nastavení / Číselníky / Klienti / Typy služeb přidat jakýkoliv typ služby. Tohle zajistí nové sloupce Typ řízení a Typ služby. Původní sloupec Typy služeb byl přejmenován na Název.
 • U položky Typ řízení si budete moci vybrat i typ Bez řízení (např. pro xDSL služby). V nastavení služby Internet však ještě toto nastavení není reflektováno a bude se řídit pravidly Standardní služby.
 • Na stránce Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení jsou rozděleny konečné výsledky za půl roku a celý rok na Konečný stav / Součet a Průměr.

Evidence IP adres

 • Statistiky / IP rozsahy: Doplněn popis Další IP adresy / Podřízené služby
 • Nyní je tak možné poznat, o kterou přípojku v rámci jedné služby se jedná.

Párování plateb s více fakturami

 • Automatické párování plateb s více fakturami je možné aktivovat ve Fakturace / Nastavení / Obecné u položky settle_multiple_invoices.
 • Pokud je tato funkce aktivovaná a pokud je platba vyšší než fakturovaná částka, tak se systém pokusí uhradit další faktury. Postupuje dle nastavených pravidel pro párování.
 • Příklad:
  • Klient poslal platbu ve výši 1500 Kč.
  • Má vystaveny 2 faktury. U obou je fakturovaná částka 500 Kč.
  • Systém prochází přijaté platby a přiřazuje je ke konkrétním fakturám dle nastavených pravidel.
  • Najde neuhrazenou fakturu ve výši 500 Kč a uhradí ji.
  • Zbytek (tedy 1000 Kč) dá do přeplatku.
  • Spustí se další kolo párování.
  • Systém najde podle pravidel další neuhrazenou fakturu a uhradí ji ze vzniklého přeplatku.
  • Přeplatek se sníží z 1000 Kč na 500 Kč.
  • Další faktury se hradí pouze z přeplatku, který vznikl z přijaté platby.
  • Pokud je v nastavení pravidlo, které umožňuje spárování i v případě, že je fakturovaná částka vyšší než dostupný kredit, tak dojde k částečné úhradě faktury.
 • ! POZOR ! Je potřeba dbát na správné nastavení pravidel pro párování. Pokud například klient pošle vyšší částku s variabilním symbolem, kterým je číslo konkrétní faktury, a v nastavení pravidel máte pouze párování dle variabilního symbolu, tak systém nebude schopen při dalším párování provést úhradu další faktury.

Export Kros Omega – Partner ID (SK lokalizace)

 • Nastavení / Číselníky / Syst. proměnné: Zde je nutné si vytvořit proměnnou $omegaPartnerId$
 • Pokud bude tato proměnná u klienta vyplněna, tak bude v exportu partnerů (klientů) a v exportu faktur interní číslo partnera (klienta) rovno hodnotě proměnné.
 • Pokud nebude tato proměnná vyplněna, tak se použije ID klienta z ISPadmina.

Portál klienta – Nový bootstrap CSS

 • Celý Portál klienta jsme přepsali do nejnovější verze frameworku Bootstrap.
 • Rovněž jsme aktualizovali a zrevidovali všechny používané skripty.
 • Portál klienta je tak nyní výrazně rychlejší a plně responzivní, tedy přístupný i z mobilních zařízení.
 • !!! V rámci provedených úprav došlo k nutné úpravě použitých CSS stylů. Pokud máte nastaven vlastní vzhled portálu, proveďte kontrolu, zdali nedošlo kvůli modifikacím CSS stylů ke změnám. Jde o vizuální změny (barvy apod.). Vlastní logo společnosti zůstane zachované. Jestli najdete nějaké rozdíly, tak prosím postupujte dle následujících pokynů: https://wiki.ispadmin.eu/cz/375-cz/portal-klienta/faq/149-zmena-grafiky-klientskeho-portalu 

Modul DEALER – Nový bootstrap CSS

 • Portál dealera jsme přepsali do nejnovější verze frameworku Bootstrap.
 • Rovněž jsme aktualizovali a zrevidovali všechny používané skripty.
 • Portál dealera je tak nyní výrazně rychlejší a plně responzivní, tedy přístupný i z mobilních zařízení.
 • Oprava modálních oken

Další změny

 • Klienti / VoIP: Nový sloupec Fakturační skupina. Opraveno vykreslování tabulky
 • Klienti / IPTV: Nové sloupce Klientské čísloFakturační skupina
 • Hardware / Routery / Všechny: Pokud je položka Aplikovat pravidla firewallu nastavena na něco jiného než Lokálně, tak se do informací v hlavičce routeru přidá údaj, na kterém routeru se aplikují pravidla firewallu.
 • Testovací verze exportu faktur do Kros ALFA plus (SK lokalizace)
 • Změna formátu CSV importu z Raiffeisenbank (CZ lokalizace
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle období: Seznam vystavených faktur opraven