Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

ISPadmin 5.11

ISPadmin 5.11 stable

DATUM VYDÁNÍ: 06.05.2020

Chtěli bychom vás upozornit, že v důsledku rozsáhlejších úprav v databázi může update na novou verzi trvat podstatně déle, než jste zvyklí, a to až v řádu několika desítek minut u největších instalací! Naplánujte si proto update na vhodnou dobu.

 • Karta klienta / Aktivní služby: Opravena chyba při obnově smazané služby
 • Karta klienta / Aktivní služby / Obecná služba: Opravena chyba při přidávání položek ze šablony
 • Nastavení / Tarify / Internet: Opravena chyba při kopírování tarifu
 • Plánování / Přehled úkolů: Opraveno zobrazování počtu úkolů dole na stránce
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Opravena možnost stáhnout export pro Abra G3
 • Helpdesk / Nastavení / Oddělení: Do formuláře přidána informace o tom, co se stane po uložení

ISPadmin 5.11 beta3

DATUM VYDÁNÍ: 29.04.2020

 • Karta klienta / Helpdesk / Vytvořit tiket: Opraveno automatické vyplňování dat ve formuláři
 • Karta klienta / Fakturace / Detail faktury / Vystavit ODD: Upraveno vystavování ODD
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Výchozí prázdný řádek u Dalších položek na faktuře zůstává zobrazen i po aktualizaci stránky.
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Uživatelem definované číslo faktury se přepisuje pouze v případě změny dodavatele.
 • Opraven problém se zobrazováním grafů přenesených dat
 • Nastavení / Syst. nastavení / CATV / Modem templ.: Opraveno stránkování po prokliku do seznamu služeb
 • Fakturace / Banka / Email: Přidána podpora pro nový formát importních emailů z KB (CZ lokalizace)
 • Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny: Přidán validátor nahrávaného loga a razítka
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle období: Upraven export Seznam vystavených faktur pro DPH
 • Fakturace / Přehledy / Platby: Opraven Server Error
 • Fakturace: QR kód se nebude zobrazovat na fakturách se složenkou.
 • Centr. sklad / Karty: Přidán druh a typ zboží do nadpisu jednotlivých karet zboží

ISPadmin 5.11 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 23.04.2020

 • Karta klienta / Informace / Heslo do KP: Pokud nebudete mít splněny všechny podmínky potřebné pro funkci Poslat klientovi email pro vytvoření nového hesla, tak vám nebude umožněno daný checkbox zaškrtnout a navíc se vám pod touto možností zobrazí seznam věcí, které musíte vyřešit, abyste tuto funkci mohli používat.
 • Karta klienta / Informace / Odeslat email: Upraveno propisování systémových proměnných vázaných na konkrétní službu
 • Karta klienta / Informace / Odeslat nastavení na email: Opraven Server error
 • Karta klienta / Aktivní služby / Konkrétní služba Internet / Přenesená data / Denní pohled: Opraveno zobrazování dat
 • Karta klienta / Aktivní služby / Konkrétní služba IPTV: V přehledu jsou nově zobrazeny uživatelské PINy pro jednotlivé set-top boxy.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Konkrétní služba IPTV: Opraveno zobrazování nabídky IP adres při přidávání set-top boxu
 • Karta klienta / Smlouvy / Odeslat smlouvu klientovi: Opraveno propisování textu dle zvolené šablony
 • Karta klienta / Fakturace / Detail faktury / Úprava faktury: Upraven formulář
 • Klienti: Upraven způsob generování CSV exportů
 • Nastavení / Tarify / Internet: Doplněna informace o nastaveném typu tarifu do příslušného sloupce v přehledu
 • Nastavení / IP pools / IP pool NAT / Přidat rozsah IP: Formulář přepracován
 • Plánování / Přehled úkolů: Vyřešen problém s delším načítáním stránky
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Opraven export typu Universal XML export
 • Ostatní / Hromadné / Email: Opraven filtr pro výběr typu IPTV
 • Helpdesk / Tikety: Pole a tlačítko pro fulltextové vyhledávání jsou nyní vždy celé vidět bez nutnosti posouvání.

ISPadmin 5.11 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 14.04.2020

Úprava práce s hesly do Portálu klienta

 • Při updatu na verzi 5.11 beta 1 dojde k přegenerování klientských hesel, takže vám důrazně doporučujeme, abyste se nevraceli na verzi 5.10 stable. Pokud tak přesto učiníte, vaši klienti se nebudou moci přihlásit do svého Portálu klienta!
 • Heslo do Portálu klienta není možné zobrazit, editovat, ani nikam propsat pomocí proměnné $PASSWORD$.
 • V Kartě klienta / Informace je k dispozici nové tlačítko Heslo do KP.
 • Pokud na něj kliknete, tak se dostanete na stránku se dvěma možnostmi (checkboxy): Změnit heslo a Poslat klientovi email pro vytvoření nového hesla.
 • Pokud zaškrtnete checkbox Změnit heslo, tak se vám zobrazí pole s náhodně vygenerovaným heslem.
 • Heslo můžete přegenerovat pomocí tlačítka Vygenerovat heslo. Heslo můžete také změnit na nějaké vámi zadané, přičemž musí mít minimálně délku nastavenou v položce ci_client_password_min_length v Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta / Obecné.
 • Tuto možnost můžete využít například u klientů bez emailové adresy. Takovému klientovi sdělíte heslo po telefonu či jiným způsobem a on si jej potom při prvním přihlášení změní.
 • Pokud zaškrtnete checkbox Poslat klientovi email pro vytvoření nového hesla, tak se danému klientovi zašle email s odkazem na vytvoření nového hesla.
 • Tento checkbox může být zaškrtnut pouze v případě, že je u klienta vyplněna emailová adresa v poli Email a v nastavení šablon vybrána konkrétní šablona jako defaultní pro akci typu Vytvoření hesla do KP.
 • V Kartě klienta / Informace je ještě jedno nové tlačítko, a sice Otevřít KP.
 • Pomocí tohoto tlačítka je možné se v případě potřeby přihlásit do Portálu klienta.
 • Takové přístupy jsou logovány v historii daného klienta.
 • Pokud klient zapomene své heslo do Portálu klienta a pošle požadavek na jeho obnovu, tak je na jeho emailovou adresu automaticky zaslán odkaz, který může použít ke změně hesla.
 • Odkaz má platnost 48 hodin.
 • Pokud klient nemá v systému zadanou žádnou emailovou adresu, tak mu není umožněno odeslat daný požadavek.
 • Zobrazí se mu příslušná hláška a následně vás bude kontaktovat (například telefonicky).
 • Jak již bylo uvedeno výše, vy máte v systému možnost vygenerovat náhodné heslo.
 • Klient si ho musí z bezpečnostních důvodů ihned při prvním přihlášení změnit na svoje vlastní.
 • V nastavení emailových šablon (Nastavení / Ostatní / Šablony emailů) je možné si nastavit defaultní šablonu pro případy typu Zapomenuté heslo (Vytvoření hesla do KP).
 • V této šabloně je potřeba mít uveden text $CI_PASSWORD_LINK$. Ten se při odesílání nahrazuje za konkrétní odkaz.
 • Pokud je v Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta / Obecné vyplněna položka ci_url, tak se odkaz posílaný v daném emailu vytvoří na základě této adresy. Adresa musí být vyplněna v kompletní podobě (včetně https).
 • Jinak se odkaz vytvoří na základě nastavení položky ispadmin_server v Nastavení / Syst. nastavení / Obecné. K hodnotě zadané v této položce se přidá /clientinterface/ .

Individuální nastavení emailových a SMS šablon

 • V Nastavení / Ostatní / Šablony emailů a Šablony SMS je možné přidávat, editovat a mazat šablony emailů a SMS a přiřazovat tyto šablony ke konkrétním automatickým akcím.
 • Ve Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny je nyní možné provést individuální nastavení šablon pro konkrétní fakturační skupiny.
 • Pokud kliknete na modré tlačítko na konci řádku, zobrazí se vám nabídka. V této nabídce jsou dvě nové položky: Emailové šablony a SMS šablony.
 • Pokud kliknete na jednu z těchto možností, tak se vám zobrazí tabulka, která je velmi podobná té, kterou znáte z Nastavení / Ostatní / Šablony emailů nebo Šablony SMS.
 • Navíc je tu sloupec Viditelnost, pomocí kterého můžete ovlivnit zobrazování jednotlivých šablon v nabídkách při odesílání emailů klientům.
 • V individuálním nastavení jsou zobrazeny stejné šablony jako v globálním nastavení.
 • Změny provedené v globálním nastavení mají vliv na to, co vidíte v individuálním nastavení.
 • Šablony, které jsou přiřazené alespoň k jedné akci, nelze nastavit jako neviditelné.
 • Pokud se přiřazení šablon ke konkrétním akcím řídí globálním nastavením, tak je u zaškrtávátka příznak S.
 • Pokud tam tento příznak není, tak to znamená, že se jedná o individuální nastavení, které nebere vůbec v potaz nastavení globální.
 • Pokud se jedná o individuální nastavení, tak jej je možné zrušit tím, že kliknete na příslušné zaškrtávátko.
 • Pokud tam učiníte, tak se nastavení automaticky změní dle globálního nastavení. Defaultní šablonou pro danou akci se tak stává stejná šablona, jako je ta, u které je to tak nastaveno v globálním nastavení.  

Insolvenční rejstřík (CZ lokalizace)

 • Ve formuláři pro přidání/editaci klienta nově naleznete tlačítko Insolvenční rejstřík.
 • Stejné tlačítko naleznete také v sekci Fakturační údaje v Klienti / Informace.
 • Pokud na něj kliknete, provede se kontrola, při které se prověřuje, zdali daný klient není veden v Insolvenčním rejstříku.
 • Pokud je na základě zadaných údajů nalezena shoda, zobrazí se vám v okně název osoby a proklik do detailu insolvenčního řízení.
 • Aby bylo vyhledávání vůbec možné, je nezbytné mít ve formuláři zadané konkrétní údaje: rodné číslo nebo IČO nebo jméno klienta + datum narození (ve formátu DD.MM.YYYY, např. 01.01.2000).
 • Pokud nebudete mít ve formuláři zadané požadované údaje, tak se vám zobrazí hláška, která vás upozorní na to, že je potřeba alespoň některý z požadovaných údajů doplnit.

Vyhledávání klienta na základě zadaného IČO (SK lokalizace)

 • Abyste mohli tuto funkci využívat, je neprve nutné se zaregistrovat u poskytovatele služby SDDH a získat unikátní API klíč (https://ekosystem.slovensko.digital/sluzby/datahub). Přečtěte si prosím pozorně podmínky poskytování této služby.
 • Získaný API klíč následně vložíte v Nastavení / Syst. nastavení / Obecné do položky sddh_api_key.
 • V položce sddh_api_limit je přednastaven limit na počet požadavků ve výši 255 na měsíc. Při překročení tohoto počtu požadavků se již jedná o zpoplatněnou službu. Pokud vám to nevadí, můžete si tento limit libovolně upravit dle svých potřeb. Ceník služby (https://ekosystem.slovensko.digital/cennik).
 • Pokud máte v systému zadán svůj API klíč, tak se vám nově ve formuláři pro přidání/editaci klienta zobrazí u pole IČO tlačítko SDDH.
 • Vedle popisku je zobrazen i počet požadavků, který zbývá do dosažení nastaveného limitu.
 • Jakmile je limit dosažen, není možné službu již dále využívat.
 • Pokud je nalezena na základě zadaného IČO shoda, tak se vám zobrazí okno s údaji o subjektu.
 • Kromě kontroly můžete tuto funkci použít i k vyplnění adres. V zobrazeném okně jsou pro tento účel připravena dvě tlačítka: Vyplnit korespondenční adresu a Vyplnit fakturační adresu. Pokud jsou obě adresy shodné, stačí vyplnit pouze korespondenční adresu. 

Vytvoření souvisejícího úkolu (vytvoření kopie úkolu)

 • V náhledu konkrétního úkolu přibylo tlačítko Vytvořit související úkol.
 • Pokud na toto tlačítko kliknete, zobrazí se vám okno, ve kterém si můžete vybrat, zdali chcete vytvořit související úkol bez jakéhokoliv předvyplnění formuláře, nebo zdali chcete vytvořit související úkol s předvyplněním formuláře.
 • Pokud zvolíte první možnost, tak se dostanete do úplně prázdného formuláře.
 • Pokud zvolíte druhou možnost, tak se formulář vyplní daty z výchozího úkolu. Nepřenášejí se Dokumenty a Předchozí řešení.
 • V přehledu úkolů máte u každého úkolu možnost si zobrazit související úkoly.
 • Pokud kliknete na Zobrazit související úkoly, tak se vám zobrazí okno, ve kterém je seznam případných souvisejících úkolů.
 • U každého takového úkolu je k dispozici možnost prokliku do jeho náhledu.
 • V náhledu úkolu je také uvedena informace o tom, zdali existují nějaké související úkoly.

Historie tarifu

 • V systému se budou nově logovat úpravy nastavení tarifů.
 • U každého tarifu v přehledu najdete novou ikonu pro zobrazení historie změn.
 • Pokud na ni kliknete, dostanete se do seznamu poznámek.
 • Každá poznámka bude obsahovat vámi zadaný popis provedených změn.
 • Pokud na ni kliknete, zobrazí se seznam provedených změn.
 • Pole pro vyplnění poznámky se ve formuláři bude zobrazovat pouze při editaci nastavení tarifu.
 • Tato poznámka je brána jako povinná položka. Bez jejího vyplnění tedy nepůjde formulář uložit.
 • Pokud ve formuláři žádnou změnu neprovedete, ale zadáte do příslušného pole poznámku, nic se do historie neuloží, protože nedošlo k žádné změně nastavení tarifu.

Opakující se úkoly

 • Ve formuláři pro přidání/editaci úkolu přibylo několik položek týkajících se opakujících se úkolů.
 • Jednou z nich je checkbox Opakující se úkol. Pokud tento checkbox zaškrtnete, tak se zobrazí i další položky nastavení: Interval opakování a Opakovat do.
 • V položce Interval opakování nastavíte týdenní, měsíční, půlroční či roční periodicitu.
 • V položce Opakovat do pak můžete nastavit, do jakého data má k opakování docházet. Výchozí nastavení je Neomezeně.
 • Systém vám nedovolí zadat datum, které nesplňuje podmínku minimálně jednoho opakování. Pokud zadáte datum, do kterého by nedošlo k ani jednomu opakování, tak jej systém automaticky přepíše na nejbližší datum, které danou podmínku splňuje.
 • V Kalendáři se vám po uložení takového úkolu zobrazí pravidelně se opakující události.
 • Pokud upravíte původní úkol, dojde ke změně i u jednotlivých opakování.
 • Pokud smažete původní úkol, smažou se i všechna opakování.
 • Jakmile se z Kalendáře prokliknete do konkrétního opakování, tak si v něm můžete provést potřebné úpravy a uložit.
 • Při ukládání si vyberete, zdali chcete, aby se změny aplikovaly pouze na tento úkol, nebo i na úkoly následující (Aplikovat změny pouze na tento úkol / Aplikovat změny na tento úkol i všechny následující).
 • Pokud zvolíte Aplikovat změny pouze na tento úkol, vytvoří se nový úkol, který je vyjmut ze série opakování.
 • Pokud zvolíte Aplikovat změny na tento úkol i všechny následující, vytvoří se nový úkol, který začíná novou sérii opakování.

Helpdesk: Pravidla pro příchozí emaily

 • Helpdesk / Nastavení / Parser / Pravidla: Na této stránce můžete přidávat, upravovat a mazat pravidla pro parsování příchozích emailů.
 • Pokud byste náhodou tuto záložku neviděli, zkontrolujte si nastavení svého účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.
 • Pokud kliknete na tlačítko Přidat, zobrazí se vám formulář pro zadání pravidla.
 • Do prvního pole si zadáte svůj vlastní název pravidla.
 • U další položky nastavení si zvolíte, zdali se má po vykonání příslušné akce v rámci daného pravidla zastavit vykonávání dalších pravidel.
 • Pokud zvolíte Ano, tak již nedojde ke zpracování dalších pravidel v pořadí.
 • Pokud zvolíte Ne, tak parser přejde na další pravidlo v pořadí.
 • V sekci Kritéria stanovíte, která kritéria musí být splněna, aby se provedla vámi určená akce:
  • Kritérium Odpověd: Pokud přijde do stávajícího tiketu odpověď, tak se provede určená akce.
  • Kritérium Nový tiket: Pokud se na základě emailu klienta vytvoří nový tiket, tak se provede určená akce.
  • Kritérium Oddělení: Pokud se jedná/nejedná o konkrétní oddělení, tak se provede určená akce.
  • Kritérium Stav: Pokud se jedná/nejedná o konkrétní stav, tak se provede určená akce.
 • Aby byla provedena určená akce, musí být splněna všechna zadaná kritéria.
 • V sekci Akce jsou k dispozici dvě možnosti: Změnit oddělení na a Změnit stav na.
 • Jakmile pravidlo uložíte, zobrazí se seznam pravidel.
 • V tomto seznamu máte možnost změnit pořadí pravidel.
 • K tomu slouží šipky ve sloupci Pořadí vykonávání pravidel.
 • Výše uvedené pravidlo se provede dříve než níže uvedené pravidlo.

Helpdesk: Notifikace

 • V horní liště je nyní vedle ikony pro odhlášení ze systému uveden počet notifikací určených pro vás, které se týkají Helpdesku.
 • V těchto notifikacích jste informováni o změnách v přiřazených tiketech, nových odpovědích, nově přiřazených tiketech apod.
 • Pokud na toto číslo kliknete, zobrazí se vám okno se seznamem posledních notifikací.
 • K dispozici máte i tlačítko Notifikační centrum, pomocí kterého se dostanete do celkového přehledu notifikací.
 • V přehledu si můžete označit notifikace za přečtené.

Editace nastavení routeru

 • Formulář pro editaci nastavení routeru byl upraven.
 • Pokud se změní jeden z důležitých parametrů ve formuláři, objeví se dole kromě tlačítka Uložit nové tlačítko Uložit a aktualizovat konfiguraci routeru.
 • Jestliže kliknete na původní tlačítko Uložit, dojde pouze k uložení formuláře.
 • Jestliže kliknete na nové tlačítko Uložit a aktualizovat konfiguraci routeru, tak se ještě objeví potvrzovací okno.
 • Pokud chcete opravdu provést aktualizaci konfigurace routeru, zvolíte první možnost (Uložit a aktualizovat router).
 • Pokud nechcete provést aktualizaci konfigurace routeru, zvolíte druhou možnost (Pouze uložit).

Karty zboží

 • V záložce Centrální sklad přibyla podzáložka Karty.
 • Pokud ji nevidíte, zkontrolujte si nastavení svého účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.
 • Na této stránce vidíte přehled s jednotlivými druhy a typy zboží a jejich počtem.
 • Pokud kliknete na ikonu lupy v konkrétním řádku, tak se vám zobrazí informace o tom, kde všude dané zboží v současnosti je.
 • Nad tabulkou máte k dispozici tlačítko Přidat zboží, pomocí kterého můžete přidat do skladu další zboží tohoto druhu.
 • Pomocí ikony lupy se dostanete do detailu konkrétní položky.

Upozornění klienta na pozastavení služby

 • Ve Fakturace / Nastavení / Obecné jsou dvě nové položky nastavení send_email_to_suspended_client a send_sms_to_suspended_client.
 • Jedná se o náhradu info stránek, které se zobrazují klientovi při pozastavení služby.
 • Pokud povolíte možnost send_email_to_suspended_client, tak se budou při automatickém pozastavování služeb posílat klientům emaily. Šablonu lze nastavit ve sloupci Aut. pozastavení v Nastavení / Ostatní / Šablony emailů.
 • Pokud povolíte možnost send_sms_to_suspended_client, tak se budou při automatickém pozastavování služeb posílat klientům SMS. Šablonu lze nastavit ve sloupci Aut. pozastavení v Nastavení / Ostatní / Šablony SMS.
 • Jestliže budete chtít do emailů či do SMS propisovat důvod pozastavení, musíte v šabloně použít proměnnou $SUSPENSION_REASON$.

Dealeři

 • V Dealerském portálu byl přepracován a vylepšen formulář pro vystavování faktur.
 • Již při vystavování systém průběžně počítá, kolik je v dané kombinaci fakturační skupiny, měsíce či roku možné vyfakturovat.
 • Ještě před vystavením faktury lze zobrazit seznam položek k fakturaci.
 • U již vystavených faktur je možné si zobrazit, za jaké položky byly vystaveny.
 • V administračním rozhraní ISPadmina je pak v přehledu kreditu dealera nově možné editovat či vyřadit všechny položky, pokud ještě nejsou přiřazeny k faktuře. Dosud bylo možné editovat pouze ručně přidaný kredit.
 • Již vyřazené položky je možno obnovit.

Další změny

 • Klienti / Kontakty: V nastavení stránky můžete nově zaškrtnout checkboxy Uživatelské jméno. Pokud tak učiníte, tak se vám do tabulky a exportu přidá sloupec s uživatelskými jmény klientů do jejich Portálu klienta. Pomocí fulltextového vyhledavače můžete v uživatelských jménech vyhledávat.
 • Klienti / Internet: Opraveno zobrazování uvozovek ve jméně klienta
 • Karta klienta / Statistiky internetu: Nové grafy přenesených dat u jednotlivých služeb Internet
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Pokud je vybrán konkrétní switch, není od teď nutné vyplnit i port switche.
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Přidána kontrola neúplného vyplnění Dalších položek na faktuře
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Rozšířena validace zadávaných hodnot
 • Karta klienta / Historie: Přidáno logování změn u položek obecné služby
 • Hardware: Pole SNMP community (routery, zařízení připojené k routerům, switche) jsou nově standardní textová pole.
 • Hardware / Routery / Všechny: Ve formuláři pro přidání/editaci routeru se při zaškrtnutí checkboxu Používat API propíše do pole API port automaticky hodnota 8728. Při zaškrtnutí Používat API-SSL se port změní na 8729.
 • Hardware / Routery / Všechny: Upraveno chování modálních oken pro update routeru a pro test spojení, aby se předešlo případnému zaseknutí prohlížeče.
 • Hardware / Switche: Když se nastaví na portu uplink, tak u něj dojde k okamžitému zobrazení popisku UPlink.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: Na této stránce existuje položka voip_masked_phone_numbers, pomocí které můžete aktivovat či deaktivovat maskování čísel ve výpisech v administračním rozhraní. V Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta / Obecné je nově dostupná položka nastavení ci_voip_masked_phone_numbers, pomocí které můžete aktivovat či deaktivovat maskování čísel ve výpisech v Portálu klienta.
 • Plánování / Přehled úkolů: Do CSV exportu byl přidán sloupec Stav. V něm je uvedeno, zdali je úkol vyřešený, či nevyřešený.
 • Fakturace / Přehledy / Pohledávky / Pohledávky: V PDF souboru, který se vygeneruje po kliknutí na tlačítko Export do PDF, se nyní zobrazuje datum a čas vygenerování souboru a jméno uživatele, který si jej nechal vygenerovat.
 • Fakturace / Banka / Email: Byla opravena funkce Znovu spárovat nespárované platby. Funkce již nebere v potaz případné vyřazené platby.
 • Fakturace / Banka / FIO / Příchozí: Do seznamu nespárovaných plateb byl přidán sloupec Zpráva pro příjemce. Tento sloupec může obsahovat informace potřebné pro správné spárování platby s konkrétním klientem a jeho fakturou.
 • Fakturace / Nastavení / Šablony / Upomínky: Ve sloupci Zpoplatnění upomínky je nyní uveden nastavený poplatek jak pro plátce, tak pro neplátce. U plátce se cena zobrazuje dle nastavení cena_dph_typ ve Fakturace / Nastavení / Obecné.
 • Ostatní / Nástroje: Opravena chyba při přesunu z router na router
 • Nová proměnná $CONTRACT_CREATED_DATE$ (= Datum vystavení smlouvy)
 • Helpdesk / Tikety: Byla odstraněna modální okna pro vytváření nového tiketu či odpovědi.
 • Helpdesk / Tikety: Při vytváření nového tiketu máte možnost rovnou zvolit vlastníka, prioritu a stav tiketu.
 • Helpdesk / Tikety: Při sepisování odpovědi je možné se podívat na předchozí komunikaci. Pomocí tlačítka Přidat odpověď lze část s odpovědí buď zobrazit, nebo schovat. Rozepsaná odpověď zůstává uložená po dobu 10 minut.
 • Helpdesk /Tikety: Vyřešen problém s nesprávným propisováním dat do sloupce Poslední odpověď
 • Helpdesk /Tikety: Byla opravena chyba, kdy v důsledku komunikace z různých emailů mohlo dojít k přepsání původní adresy adresou novou. Nyní se v takovém případě zařadí nová adresa do Cc. Hlavní příjemce zůstává nezměněn.
 • Helpdesk / Tikety: Lepší grafické rozlišení nepřečtených tiketů v přehledu
 • Helpdesk / Tikety: Nový fullscreen mód
 • Helpdesk / Tikety: Více prostoru alokováno pro předmět zprávy