Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

ISPadmin 5.13

ISPadmin 5.13 stable

DATUM VYDÁNÍ: 19.08.2020 (aktualizováno: 05.10.2020)

Bezpečnostní oprava

 • Aktualizace Nette na verzi 2.4.16 (na základě CVE-2020-15227): Jedná se o první vážnou zranitelnost v Nette frameworku. Chyba spočívá v tom, že útočník může za určitých okolností spustit libovolný kód pomocí speciálně sestaveného URL. Dle naší bezpečnostní analýzy nebyl systém ISPadmin 5 vůči této hrozbě zranitelný, přesto však doporučujeme, abyste pro jistotu co nejdříve zaktualizovali svůj systém.

Ostatní úpravy

 • Karta klienta / Statistiky Internetu / Data za měsíc / Ikona Lupa / Ikona Graf: Opraveno přesměrování po kliknutí na tlačítko Zpět
 • Karta klienta / Aktivní služby / IPTV: Upravena fakturace při zadání rozdílných dat Fakturovat od u služby a u balíčku (tarifu)
 • Plánování / Editace úkolu: Doplněny chybějící popisky v sekci Viditelné smlouvy pro techniky
 • Ostatní / Wiki: Opravena chyba po vypršení platnosti backlinku (tlačítko Zpět)
 • Ostatní / Nástroje / Přesun z routeru na router: Doplněny chybějící popisky
 • Dashboard / Finance / Klienti s nezaplacenými fakturami po splatnosti: Z přehledu odstraněni smazaní klienti (položky DELETED)

ISPadmin 5.13 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 07.08.2020

 • Klienti / Internet: Řazení dle sloupce Rychlost: Data jsou řazena podle první rychlosti (download).
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Pokud je vybrán konkrétní AP, tak se v položce IP adresa klienta nabízí jak IP adresy na daném AP, tak i IP adresy bez AP.
 • Karta klienta / Fakturace: Za určitých okolností se neuložila defaultně nastavená emailová adresa při odesílání emailu s fakturou. Opraveno.
 • Karta klienta / Odstranit klienta: Byla odstraněna chybová hláška při deaktivaci.
 • Hardware / Routery / Router status / Dashboard: Bylo upraveno vyčítání dat týkajících se packet snifferu.
 • Hardware / Routery / Všechny: Ve zmenšeném i standardním zobrazení routerů se zobrazují stejné hodnoty Offline i Poslední uptime.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byla opravena chyba při editaci zařízení připojeného k routeru / switche.
 • Hardware / Routery / Všechny / Nastavení / Queue trees: Byl opraven problém s přepisováním při přidávání QT.
 • Hardware / Switche: Na stránku byl přidán nový filtr (obdobný jako u routerů).
 • Hardware / POPy / Všechny: Byly přidány sloupce Otevřené úkoly, Online zařízení a Offline zařízení.
 • Hardware / POPy / Všechny / Karta POPu: Byla přidána záložka Úkoly.
 • Hardware / Nastavení / Typy zařízení: Do selectboxu Typ zařízení byly přidány další typy zařízení.
 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: Do tabulky byly doplněny další potřebné údaje.
 • Fakturace: Import plateb z SK pošty: Bylo přidáno tlačítko na zrušení spárování platby s fakturou (SK lokalizace).
 • Fakturace / Nastavení / Obecné: Byl upraven link na dokumentaci u položky Universal XML export.
 • V horním panelu byl upraven odkaz na Wikipedii. Byly odstraněny odkazy na starou Wikipedii.
 • Bylo upraveno API pro práci s úkoly s POPem + Kalendář.
 • Bylo opraveno propisování hodnot místo proměnných $BYT_INST$ a $PATRO_INST$.
 • Do systému byly přidány nové proměnné pro obecnou službu: $UNIVERSAL_TYP_SMLOUVY$ (Typ smlouvy) a $UNIVERSAL_SMLOUVA_DO$ (Trvání smlouvy do).

ISPadmin 5.13 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 21.07.2020

Dashboard

 • U widgetů byla přidána možnost změnit jejich pozici v rámci jim vyhrazeného prostoru.
 • Přibylo individuální nastavení některých widgetů (Příchozí SMS zprávy, Vysoké zatížení CPU routerů, Nagios notifikace).
 • Do widgetů obsahujících tabulky byla přidána možnost řazení.
 • V sekci Přehled bylo upraveno výchozí řazení přijatých SMS zpráv.
 • V sekci Přehled byla do úkolů přidána informace o jménu (názvu) relevantního klienta či routeru.
 • Do sekce Upozornění bylo přidáno upozornění na faktury dealerů po splatnosti.
 • Sekce Upozornění se nyní objeví po přihlášení místo stávající stránky s upozorněními.
 • Do sekce Síť byly přidány tři nové widgety: MikroTik – Přehled, MikroTik – Základní služby a MikroTik – Ostatní služby. Ve všech těchto widgetech jsou prokliky do příslušných sekcí systému.
 • Do sekce Síť byla přidána možnost monitoringu routerů.
 • V sekci Systém bylo upraveno zobrazování dat ve widgetech.
 • V sekci Systém přibyly grafy vytížení linky a zatížení CPU a informace o využití disku.
 • V postranním menu přibyla nová záložka Služby, která obsahuje informace o službách ze stránky Klienti / Úvod.

Helpdesk

 • Helpdesk / Tikety: Byla upravena oprávnění pro přesun tiketů mezi odděleními. Byla přidána hláška v případě nepovoleného přesunu (nedostatečná oprávnění).
 • Heldpesk / Tikety: Při prokliku do detailu tiketu se případné související notifikace automaticky označí za přečtené.
 • Helpdesk / Tikety: Ikona pro zrušení konkrétního filtru (křížek) v záhlaví tabulky byla barevně zvýrazněna pro snažší orientaci v přehledu tiketů.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Byla přidána možnost editovat předmět.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: V popisku záložek v prohlížeči se nyní zobrazuje informace o čísle a předmětu tiketu.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: U příloh byla doplněna informace o jejich velikosti.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Pokud jsou u tiketu vyplněna i pole Kopie či Skrytá kopie, tak jsou automaticky zobrazena bez nutnosti rozklikávat detail.
 • Helpdesk / Nastavení / Oddělení: Bylo upraveno ukládání dat při změně nastavení oddělení.
 • Systémové notifikace: Do notifikací v systému byly k dosud poskytovaným informacím přidány i bližší informace o relevantních tiketech (od koho + předmět), aby bylo zřejmé, o které tikety jde.
 • Emailové notifikace: Do emailových notifikací bylo přidáno tělo emailu.
 • Emailové notifikace: Dále byla upravena hlavička notifikačního emailu, aby bylo již v přehledu emailů ve vašem klientovi zřejmé, kdo (uživatel či klient) danou notifikace vyvolal.
 • Helpdesk: Bylo upraveno vyčítání příloh emailů poslaných ze Seznam.cz (CZ lokalizace).

Grafy

 • Nastavení / Ostatní / SNMP OID: Bylo upraveno vytváření SNMP šablon.
 • Hardware / Routery / Všechny: U zařízení připojených k routeru bylo upraveno nastavení SNMP šablon. Šablony se nyní vybírají v příslušném poli. Nebere se tedy v potaz nastavení přesného typu.
 • Byly přidány nové grafy pro SNMP.
 • Byla přidána možnost nastavení grafů. Po kliknutí na ozubené kolečko u grafu se zobrazí možnosti nastavení (osy y, linky).
 • Byla přidána možnost stáhnout graf jako obrázek.
 • Bylo upraveno přiblížení u grafů: Byla přidána možnost vybrat si konkrétní oblast grafu. Automatické přiblížení lze aktivovat kliknutím na příslušné tlačítko (Automatické přiblížení). Aktivní přiblížení je možné také zrušit pomocí dalšího tlačítka (Zrušit přiblížení).
 • Byl opraven problém se zobrazováním grafů na mobilních zařízeních.

POPy

 • Nastavení POPů se přesunulo ze záložky Nastavení / Číselníky / POPy do záložky Hardware / POPy / Všechny.
 • Na dané stránce je vidět seznam POPů se základními informacemi o nich.
 • POPy zde můžete přidávat, editovat a mazat. Můžete si je také nechat zobrazit na mapě.
 • Po kliknutí na název POPu se dostanete do Karty POPu, kde máte přehledy s kontakty, fotkami, zařízeními, smlouvami, zbožím a dokumenty týkajícími se daného POPu.
 • Ke každému POPu můžete přidávat fotky, smlouvy, zboží a dokumenty.
 • Smlouvu si můžete nechat vygenerovat na základě vybraného vzoru (včetně systémových proměnných) nebo si ji také můžete nahrát již hotovou.
 • Přehled ze záložky Hardware / Přehled se přesunul do záložky Hardware / POPy / Přehled.

OKU (CZ lokalizace)

 • Ve formuláři u služeb typu VoIP a Mobil přibylo pole pro zadání OKU (Ověřovací kód účastníka).
 • Pokud je pole vyplněné, zobrazí se daný kód v přehledu služeb v Kartě klienta / Aktivní služby.
 • Pokud je pole vyplněné, zobrazí se daný kód i klientovi v jeho Portálu klienta (u příslušné služby).
 • Do systémových proměnných byly přidány proměnné $VOIP_OKU$ a $MOBILE_OKU$.

Dodatečný text položky na faktuře

 • Do všech služeb kromě obecné služby bylo přidáno nové pole Dodatečný text položky na faktuře.
 • Dále přibyla proměnná $INVOICE_ITEM_TEXT$, kterou lze použít v poli Popis na faktuře v nastavení aktivních služeb v Nastavení / Aktivní služby / Obecné.
 • Pokud budete mít vyplněn nějaký krátký popisek u aktivní služby a zároveň budete mít v nastavení daného typu aktivní služby uvedenu onu proměnnou, tak se na faktuře v konkrétní položce objeví to, co jste u dané služby zadali do příslušného pole.
 • Proměnnou můžete umístit v popisu na různá místa. Mějte však na paměti, že na posledním místě vždy bude systémem vygenerované fakturované období.

Hromadné generování faktur

 • Do hromadného generování faktur jsme začlenili kontrolní mechanismus, který má zabránit případnému vystavení záporné faktury.
 • Pokud například uživatel zadá u klienta z nějakého důvodu zápornou průběžnou položku, tak to v praxi může v kombinaci se zadanými cenami služeb a slevami vést až k potenciálnímu vzniku záporné faktury.
 • Systém takové faktury při generování najde a přeskočí je.
 • Následně zobrazí seznam klientů, u nichž nedošlo z daného důvodu k vygenerování faktur(y).
 • U každého klienta je možné se prokliknout do jeho Karty klienta a tam zkontrolovat fakturované položky.
 • Na základě toho pak lze provést úpravy.
 • Dále jsme do hromadného generování faktur začlenili vylepšení, které má zabránit vystavení kompletně nulových faktur.
 • Tím nejsou myšleny všechny faktury, u nichž je celková částka rovna nule, nýbrž pouze faktury, u nichž jsou všechny fakturované položky rovny nule.
 • V takovém případě nemá smysl fakturu vystavovat.
 • Systém takové faktury při generování najde a přeskočí je.
 • Následně zobrazí seznam klientů, u nichž nedošlo z daného důvodu k vygenerování faktur(y).
 • U každého klienta je možné se prokliknout do jeho Karty klienta a tam zkontrolovat fakturované položky.

Upomínky

 • Pokud jste doposud měli v šablonách upomínek nastavenu u položky Minimální dlužná částka u faktury pro odeslání upomínky 0, tak to znamenalo, že se brala defaultní hodnota z obecného nastavení fakturace (request_for_pay_min_amount).
 • Po změně v této verzi se již v takovém případě hodnota z request_for_pay_min_amount nebude brát v potaz, což znamená, že při zadání 0 do šablony se budou generovat upomínky při jakékoliv dlužné částce u konkrétních faktur.

Kalendář

 • V sekci Technici v postranním menu byli lépe barevně odlišeni zobrazovaní a nezobrazovaní technici.
 • Byla zrušena sekce Informace.
 • Informace z této sekce se přesunuly do sekce Nastavení, kde se v případě potřeby zobrazí jako info pop-up.
 • V sekci Nastavení přibyl nový checkbox pro zapnutí/vypnutí stávajícího způsobu navigace v Kalendáři.
 • Když checkbox zaškrtnut bude, tak se bude navigace chovat jako doposud.
 • Když zaškrtnut nebude, tak bude navigace fungovat stejně jako ve zbytku v systému (vertikální či horizontální posun).
 • Daný checkbox je defaultně zaškrtnutý. V případě potřeby jej můžete u jednotlivých uživatelů odškrtnout.

Úkoly

 • Jelikož se drtivá většina úkolů odehrává v rámci jednoho konkrétního dne, tak došlo k úpravě zadání konce úkolu.
 • Doposud se musel vybrat nejprve den a pak až samotný čas.
 • Nyní se zadává pouze čas.
 • Pokud je však potřeba zvolit jiný den, je to stále možné.
 • Stačí kliknout na již předvybrané datum v okně a změnit ho.

Strávený čas

 • U řešení úkolu se od této verze zadává strávený čas v hodinách a minutách. Umožní to přesnější zápis stráveného času.
 • Dříve se zadávaly pouze hodiny.
 • Pokud řešení trvalo 90 minut, tak se dříve zadávalo 1,5 do pole pro hodiny. Nyní se do pole pro hodiny vyplní 1 a do pole pro minuty 30.
 • Pokud řešení trvalo 30 minut, tak se dříve zadávalo 0,5 do pole pro hodiny. Nyní se do pole pro minuty zadá 30.
 • Pokud řešení trvalo 60 minut, tak se dříve zadávalo 1 do pole pro hodiny. Nyní se do pole pro hodiny také zadá 1.
 • Byl upraven formát stráveného času ve všech souvisejících přehledech (h:min).

Výkaz prací

 • Plánování / Výkaz: Dříve se na této stránce zobrazovaly pouze zcela dokončené (uzavřené) úkoly. Nyní se zde zobrazují i úkoly, které uzavřené nejsou, ale je u nich už uvedena konkrétní činnost (řešení).
 • S tím souvisí i změna u úkolů, které zasahovaly do více období. Dříve se takové úkoly objevily v období, kdy došlo k poslednímu řešení. Nyní se objeví v obou (část v jednom a část v druhém) společně s příslušnými hodnotami stráveného času a ceny.
 • Při počítání času a cen u úkolů s více techniky (uživateli) jsou jednotlivá řešení navázána na konkrétního uživatele. Nedochází tedy k žádnému přepočítávání po uzavření úkolů.

Výpovědi

 • Po zaškrtnutí checkboxu Automaticky smazat službu po ukončení výpovědní lhůty je možné ještě navíc zvolit i změnu stavu.
 • Pokud není žádný stav vybrán, nedojde k žádné změně. Vše tedy bude fungovat jako doposud.
 • Pokud stav vybrán je, dojde nejen ke smazání služby, ale i ke změně stavu na ten vybraný (odlišný) stav.
 • Všechny změny se zalogují v historii.

Seznam provizí dealera

 • V Nastavení / Administrátoři / Dealeři / Zobrazit statistiku / Seznam provizí naleznete seznam provizí konkrétního dealera.
 • Můžete zde filtrovat dle typu služby a druhu provize.
 • Pokud ve filtru Typ služby zvolíte určitý typ služby, tak již není možné filtrovat s pomocí filtru Druh provize, protože provize je v takovém případě vždy průběžná.
 • Pokud zvolíte ve filtru Druh provize možnost Jednorázová, tak není ze stejného důvodu možné použít filtr Typ služby.
 • Fulltextové vyhledávání prohledává název a ID služby, jméno klienta a provizi.
 • Data lze řadit dle sloupců Klient a Druh provize.

Další změny

 • Klienti / Internet: Do tabulky a exportu byl přidán sloupec Skupina.
 • Klienti / Internet: Do filtru Podrobnosti byla přidána možnost Aktivní paušální cena. Pomocí ní si lze vyfiltrovat služby Internet s nastavenou paušální cenou.
 • Karta klienta / Informace / Odeslat nastavení na email: Pokud je u služby Internet vyplněna položka NAT IP, zobrazí se tato informace v PDF souboru s nastavením služeb, který se odesílá z této stránky.
 • Karta klienta / Informace: Opravena ikona signalizující stav ověření dle ARESu (CZ lokalizace)
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Při kontrole výše zadané jednotkové slevy se nyní berou v potaz i případné podřazené služby či další IP adresy.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: V přehledu služeb typu Internet přibyla tlačítka pro (de)aktivaci zobrazování grafů pingu v Portálu klienta. Pro použití tohoto tlačítka je nezbytné mít oprávnění pro editaci aktivních služeb.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Obecná služba: Do formuláře byla přidána možnost zvolit typ smlouvy a její trvání. V přehledu obecných služeb přibyl sloupec Trvání smlouvy do.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Obecná služba: Do formuláře byla přidána možnost zadat Fakturovat do.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Přesunout: Do formuláře bylo přidáno upozornění, které se zobrazí, pokud je u přesouvané služby vystavena faktura i na další období.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Přesunout: U IPTV služeb obecného typu byla přidána možnost přesunout službu k jinému klientovi.
 • Karta klienta / Výpovědi: Do tabulky byl přidán nový sloupec Dokument. Pokud byl k dané výpovědi přiložen dokument, tak se zde objeví jeho název a odkaz ke stažení.
 • Karta klienta / Smlouvy: Ikona pro odeslání smlouvy se mění dle toho, zdali smlouva již byla odeslána, či nikoliv. Pokud byla odeslána, je po najetí na ikonu vidět i informace o tom, kdy k tomu došlo.
 • Karta klienta / Odstranit klienta: Bylo odstraněno tlačítko Zpět. Pokud se rozhodnete klienta nedeaktivovat či neodstraňovat, tak se stačí přemístit do jiné záložky v Kartě klienta.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byl přidán filtr pro zobrazení routerů, které aktuálně běží v nouzovém režimu.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byla opravena nabídka minut v sekci Restart routeru.
 • Hardware / Routery / Router status / Wifi spoje: Popisky spojů z přehledu byly přidány i do detailu spojů nad zobrazené grafy.
 • Nastavení / Číselníky / Nagios / Kontakty: Bylo přidáno vynucení updatu konfigurace Nagiosu po smazání kontaktu či skupiny kontaktů.
 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: Do tabulky byly doplněny další údaje.
 • Statistiky / Sez. vysílačů: Byly upraveny podmínky pro zobrazení zařízení v seznamu.
 • Fakturace: Byly upraveny podmínky pro zobrazení dat u slevových položek na fakturách.
 • Fakturace / Přehledy / Účetní přehled: Do tabulky a exportu byl přidán sloupec Fakturační skupina.
 • Fakturace / Banka / Import / Vyřazené platby: Fultextové vyhledávání bylo rozšířeno na všechny sloupce v tabulce. Byla přidána možnost řazení dat dle jednotlivých sloupců.
 • Fakturace / Banka / Email: Bylo doplněno vyhledávání v sloupci Příjemce.
 • Fakturace / Banka / Email: Byla přidána podpora pro automatické vyčítání plateb z importního souboru Slovenské pošty zaslaného emailem (SK lokalizace).
 • Fakturace / Nastavení / Obecné: U položek proforma_mail_copy a reminder_mail_copy byla přidána možnost odmazat již zadané hodnoty.
 • Do sekce Odesílání faktur v seznamu systémových proměnných jsme přidali proměnnou $FAKTUROVANE_OBDOBI$, kterou je možné použít při odesílání faktur.
 • Portál dealera: Byl opraven problém se smzáním faktury.
 • Upraveny podmínky pro zobrazení upozornění Chyba automatického importu z IPEX: Upozornění se zobrazí pouze tehdy, když dojde k opakované chybě při automatickém importu. Pokud se upozornění zobrazí, bude nutné (jako doposud) kliknout na tlačítko Beru na vědomí. Tím upozornění zmizí.