Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

ISPadmin 5.15

ISPadmin 5.15 stable

DATUM VYDÁNÍ: 15.12.2020

 • Plánování: Bylo opraveno zobrazení náhledů úkolů. Byly odstraněny případné br tagy.
 • Helpdesk / Tikety / Vytvořit tiket: Formulář byl upraven. U položky Oddělení není přednastaveno první oddělení z nabídky. Oddělení je potřeba vybrat. Na základě toho se potom doplní další nastavení.

ISPadmin 5.15 beta3

DATUM VYDÁNÍ: 07.12.2020

 • Karta klienta / GDPR / Přidat souhlas klienta: Byly opraveny nesprávně vykreslené checkboxy při zvolení stavu Vráceno.
 • Karta klienta / Historie: Byl upraven zápis událostí typu přesun služby.
 • Hardware / Routery / Všechny / Přidat router: Při nevybraném POPu se ve formuláři neobjevila položka Lokalita. Opraveno.
 • Hardware / Routery / Router status / BW test: Bylo opraveno zobrazení grafů u BW testů.
 • Hardware / POPy / Přehled: Pomocí filtru POP si lze zobrazit propoje obsahující daný POP. Pokud žádný takový propoj neexistuje, tak se nově zobrazuje alespoň ikona POPu samotného.
 • Plánování / Kalendář: Byla zvětšena maximální výška kalendáře.
 • Plánování / Přidat úkol: Pokud je vybrána konkrétní služba, tak se její instalační adresa vždy propíše do pole Adresa (u všech typů služeb).
 • Fakturace / Přehledy / Pohledávky / Pohledávky: Bylo opraveno řazení dle jednotlivých sloupců tabulky.
 • Fakturace / Banka / Import: Byl upraven import UnicreditBank CSV.
 • Fakturace / Úhrady / Úhrady / Spárovat: Do pole Částka platby je nyní možné zadat jak desetinnou čárku, tak i desetinnou tečku.
 • Centr. sklad / Sklad: Pokud neměl uživatel zaškrtnutý sloupec Počet, tak nemohl přiřazovat zboží. Upraveno.
 • Helpdesk: Optimalizace SQL dotazů. Zrychlení práce s Helpdeskem.

ISPadmin 5.15 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 25.11.2020

 • Klienti / Kontakty / Přidat kontakt: Bylo opraveno předvyplňování položek Splatnost faktur a Pozastavit služby.
 • Karta klienta / Informace / Kontaktní osoby: Při použití systémových proměnných souvisejících s kontaktními osobami jsou ignorovány (odfiltrovány) smazané kontaktní osoby.
 • Hardware: Aby se omezilo zobrazování špiček v grafech přenosů, tak se zakázalo ukládání nulových hodnot do Influxu.
 • Hardware / POPy / Všechny / Karta POPu: Byla opravena chyba při zobrazení Karty POPu.
 • Hardware / POPy / Přehled: V mapě jsou vykřičníkem označeny ty POPy, které mají aktivní příchozí propoj s definovaným zařízením a aktivní odchozí propoj s definovaným zařízením a zároveň nemají alespoň jeden kompletní aktivní propoj v POPu (i přes více zařízení) Po kliknutí na daný POP se zobrazí v okně příslušná hláška.
 • Hardware / POPy / Přehled: Seznam zařízení na POPu zobrazený v pop-up okně je rozdělen do několika sekcí. Byl přidán scrollbar, aby při větším počtu zařízení nedošlo k vytvoření příliš velkého pop-up okna.
 • Hardware / POPy / Přehled: Pokud je na POPu další zařízení typu Vstup do Internetu, tak je toto zařízení označeno ikonou v seznamu zařízení v pop-upu. Stejná ikona jde vidět i v seznamu zařízení v Kartě POPu.
 • Hardware / Nastavení / Typy zařízení: Byla opravena chyba při přidávání nového typu zařízení.
 • Nastavení / Tarify / Internet: Bylo upraveno nastavení maximálního počtu zobrazovaných položek na stránce.
 • Statistiky / Stat. serveru / Grafy: Bylo opraveno zobrazení grafů vytížení disků v rámci Debianu 10.
 • Fakturace: Byla ošetřena situace, kdy mohlo dojít k tomu, že se na fakturu nepropsalo jméno odběratele.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: U příchozích zpráv, které dorazí pouze v podobě plain textu, se zobrazí plain text verze emailu. U příchozích zpráv, které dorazí pouze v HTML podobě, se zobrazí ořezaná HTML verze emailu s upozorněním na možný škodlivý obsah. U příchozích zpráv, které dorazí jak v HTML podobě, tak v podobě plain textu, se primárně zobrazí plain text verze, přičemž máte možnost se přepnout do HTML verze.

ISPadmin 5.15 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 12.11.2020

Karta klienta: Možnosti typu Zobrazit, Vytisknout a Stáhnout

 • V rámci Karty klienta jsem upravili chování systému po kliknutí na možnosti typu Zobrazit, Vytisknout a Stáhnout.
 • Po kliknutí na Zobrazit se otevře nový panel prohlížeče, ve kterém se zobrazí daný soubor.
 • Po kliknutí na Vytisknout se zobrazí okno s možností tisku (v některých prohlížečích je k dispozici i náhled tisku).
 • Po kliknutí na Stáhnout se provede stažení souboru (v některých prohlížečích vyskočí ještě dialogové okno, kde se vás prohlížeč ptá, co chcete dále provést).

RÚIAN kódy (CZ lokalizace)

 • Přidání/Editace klienta: Formulář v sekci Odlišná adresa odběratele byl přepracován. Ve formuláři funguje našeptávač a adresa se ověří oproti RÚIANu.
 • Klienti / Kontakty: Do tabulky a exportu byly přidány sloupce RÚIAN kód (korespondenční adresa) a RÚIAN kód odlišné adresy odběratele (fakturační adresa).
 • Klienti / Internet, VoIP, Obecná služba, IPTV: Do tabulek a exportů byl přidán sloupec RÚIAN kód (instalační adresa).

Kontrola čísla faktury / hotovostního dokladu

 • Při vystavování faktury či hotovostního dokladu systém kontroluje, zdali číslo odpovídá pravidlu Nejvyšší číslo v dané fakturační skupině + 1.
 • Pokud číslo tomuto pravidlu neodpovídá, zobrazí se při ukládání hláška, která uživatele o této skutečnosti informuje. Uživatel má na výběr, zdali chce pokračovat, či nikoliv.
 • Pokud potvrdí, že chce pokračovat, tak se faktura či hotovostní doklad s daným číslem vytvoří. Pokud ne, vrátí se zpátky do formuláře.
 • U pole s číslem faktury, resp. hotovostního dokladu je nové tlačítko Načíst. Pomocí tohoto tlačítka lze načíst do pole číslo, které odpovídá uvedenému pravidlu.

Automatická kontrola oproti insolvenčnímu rejstříku (CZ lokalizace)

 • V systému dochází každý den k automatické kontrole určité části klientů oproti insolvenčnímu rejstříku.
 • Pokud je nalezena shoda, objeví se ve widgetu Shody v insolvenčním rejstříku v Dashboardu.
 • Jeho zobrazení lze nastavit v nastavení Dashboardu.
 • Pro jeho zobrazení je nutné mít zaškrtnuté oprávnění Zobrazit systémová upozornění.
 • Jednotlivé položky je možné z widgetu smazat (oprávnění Mazat). Jakmile je záznam smazán, dotyčný klient se ve widgetu nebude zobrazovat (až do další kontroly).

Další zařízení

 • Do sekce Hardware byla přidána nová záložka Další zařízení.
 • Pokud záložku nevidíte, je potřeba si správně nastavit oprávnění ve svém uživatelském účtu (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři). V části Práva pro Hlavní menu si vyhledejte Další zařízení a zaškrtněte příslušné checkboxy.
 • Abyste mohli pracovat s kartami dalších zařízení, je potřeba si nastavit ještě oprávnění v části Práva pro Kartu dalších zařízení.
 • Po těchto nastaveních již určitě uvidíte danou záložku v menu.
 • Na stránce máte tabulku s přehledem dalších zařízení a různými možnostmi (Vytvořit nové zařízení, Upravit atd.).
 • Pro úspěšné vytvoření nového zařízení je potřeba uvést základní informace o něm.
 • Pokud v seznamu kliknete na název konkrétního zařízení, tak se dostanete do Karty dalšího zařízení.
 • V ní jsou uvedeny informace o zařízení a také v ní lze mimo jiné najít související úkoly, fotografie a dokumenty.

Propoje

 • Nekompletní propoje (propoje, u kterých nejsou na obou stranách definována zařízení) jsou podbarveny.
 • U mapy je filtr pro zobrazení nekompletních propojů.
 • Lze upravit cesty propojů.
 • Jsou rozlišeny aktivní a neaktivní propoje a je možná filtrace na základě stavu.
 • Přímo v mapě (Přehled) je možné přidat POP i propoj a editovat jej.
 • V mapě jsou zobrazeny šipky, které signalizují, odkud a kam propoj vede.
 • Byla zakázána konfigurace v kruhu či propoj v rámci jednoho zařízení.
 • Byla přidána satelitní mapa.
 • Byla přidána možnost vytvořit další zařízení a přiřadit ho k propoji.
 • Byla přidána možnost hromadného přesunu zařízení.

POPy u všech typů zařízení

 • U všech typů zařízení lze nyní zadat POP.
 • Když je vybran konkrétní POP, tak se použijí údaje o něm u daného zařízení, což znamená, že již nelze zadat souřadnice, adresu apod.
 • Při ukládání formuláře se provede kontrola. Pokud by došlo kvůli vybrání POPu ke změně GPS souřadnic, tak se zobrazí upozornění. Uživatel se musí rozhodnout, zdali s tím souhlasí, či nikoliv.
 • Pokud se změní POP u zařízení, tak se změní POP i v propoji.
 • Pokud se změní adresa, GPS souřadnice nebo lokalita u POPu, tak dojde k propsání změn do všech zařízení na tomto POPu.

Verze SNMP

 • Nastavení / Ostatní / SNMP OID: Ve formuláři pro přidání/editaci šablony byla odstraněna položka Verze SNMP. Byl odstraněn i příslušný sloupec z přehledu šablon.
 • Hardware / Nastavení / Typy zařízení: Sloupec Verze SNMP byl přejmenován na Výchozí verze SNMP. Do formuláře pro přidání/editaci typu zařízení byla přidána položka Verze SNMP.
 • Přidávání/editace zařízení: Po vybrání přesného typu systém automaticky nastaví verzi SNMP na tu, které je uvedena v nastavení daného typu zařízení.

Sériové vyčítání SNMP

 • Systém defaultně provádí hromadné vyčítání OID.
 • Jelikož některá zařízení nedokážou hromadně vyčítat OID, může dojít k tomu, že se u nich nekreslí grafy.
 • Nyní máte ve formuláři možnost zaškrtnout checkbox Sériové vyčítání SNMP.
 • Pokud tuto možnost aktivujete, tak se u daného zařízení nebude používat defaultní metoda. Místo toho se budou hodnoty vyčítat jednotlivě.
 • Pokud tedy máte u konkrétního zařízení problém s vykreslováním grafů, zkuste aktivovat tuto možnost. Pokud je příčinou nevykreslování grafu výše popsané, tak se po zaškrtnutí checkboxu začne graf vykreslovat.

Štítky pro Plánování

 • Při přidávání/editaci štítků v Nastavení / Číselníky / Štítky je nyní možné zaškrtnout checkbox Štítek pro Plánování.
 • Pokud bude daný checkbox u štítku zaškrtnut, tak jej bude možné použít v rámci sekce Plánování.
 • V přehledu štítků přibyl sloupec Štítek pro Plánování.
 • Pokud přidáváte či editujete úkol, tak máte u položky Štítky možnost si vybrat požadované štítky. Nabízet se budou pouze ty, u kterých je to tak nastavené.
 • V Plánování / Přehled úkolů přibyl nový sloupec Štítky, ve kterém jsou zobrazeny vybrané štítky.
 • V přehledu je možné filtrovat pomocí štítků.
 • Štítky jsou obsaženy v CSV exportu z přehledu úkolů.
 • Změny ve štítcích u úkolu jsou logovány v historii úkolu.
 • V Plánování / Výkaz také přibyl sloupec Štítky.
 • Štítky jsou obsaženy i v CSV exportu z této stránky.

Kategorie úkolů

 • Ve formuláři pro přidání/editaci úkolu přibyla položka Kategorie úkolu.
 • U tohoto nastavení můžete vybrat, zdali daný úkol je Klientský úkol, Úkol na routeru, Úkol na POPu, Úkol na dalších zařízeních nebo Úkol bez určení.
 • Podle vybrané kategorie úkolu se mění položky ve formuláři. Pokud například vyberete Úkol na routeru, tak se vám zobrazí položka Router. Pokud vyberete Úkol na POPu, tak se vám zase zobrazí položka POP.
 • V souvislosti s touto změnou došlo i k úpravě API. Bližší informace budou dostupné v další aktualizaci naší Apiary dokumentace.

Související úkoly

 • Možnost přidat související úkol lze nyní nalézt nejen v náhledu úkolu, ale i v jeho editaci a v pop-up okně v Kalendáři.
 • Do náhledu úkolu byla přidána sekce Řešení souvisejících úkolů.
 • Do formuláře úkolu byla také přidána sekce Řešení souvisejících úkolů

Hromadné akce u úkolů

 • V sekci Plánování přibyla nová záložka: Hromadné akce.
 • Pokud ji nevidíte, zkontrolujte si příslušná oprávnění v nastavení svého uživatelského účtu (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři).
 • Na této stránce máte možnost provádět hromadné operace s vybranými úkoly.
 • Na levé straně použijete filtry pro vybraní požadovaných úkolů.
 • Po kliknutí na lupu se vám ukáže přehled relevantních úkolů.
 • Na pravé zvolíte, kterou hromadnou operaci chcete provést (Uzavřít, Smazat, Otevřít či Přesunout).
 • Když vyberete možnost Uzavřít, tak dojde k uzavření všech otevřených úkolů ve výběru.
 • Když vyberete možnost Smazat, tak dojde ke smazání všech úkolů ve výběru.
 • Když vyberete možnost Otevřít, tak dojde k otevření všech uzavřených úkolů ve výběru.
 • Když vyberete možnost Přesunout, tak dojde k přesunu otevřených úkolů na jiné datum. Čas zůstává stejný.

Automatické přiřazování štítků z Karty klienty k tiketům v Helpdesku

 • Pokud je konkrétní štítek veden jako Systémový štítek a zároveň jako Helpdesk štítek, tak je možné, aby došlo k automatickému přiřazení daného štítku z Karty klienta k tiketům příslušného klienta.
 • Helpdesk / Nastavení / Štítky: Pokud jsou oba výše zmíněné checkboxy zaškrtnuty, tak se objeví checkbox Přiřazovat k tiketu. Ten musí být zaškrtnut.
 • Pokud je u štítku nastaveno omezení na oddělení, tak je při automatickém přiřazování štítku brán v potaz i tento faktor.
 • Karta klienta / Informace / Upravit: Dále je potřeba, aby byl štítek vybrán v nastavení klienta u položky Štítky.
 • Pokud jsou všechny podmínky splněny, tak dojde při vytvoření nového tiketu klientem, resp. uživatelem k automatickému přiřazení štítku.
 • Příklad: V seznamu štítků je štítek ABC. V jeho nastavení jsou zaškrtnuty checkboxy Systémový štítek, Helpdesk štítek a Přiřazovat k tiketu. U klienta Petr Novák je vybrán štítek ABC. Petr Novák napíše email do Helpdesku. Vytvoří se tiket. Dojde ke spárování emailové adresy s klientem. Z Karty klienta se propíše štítek ABC k danému tiketu.

Zasílání newsletterů

 • Dashboard / Upozornění: Do Dashboardu byl přidán nový widget Zasílání newsletterů, pomocí kterého si můžete aktivovat naše newslettery nebo skrýt daný widget na 6 měsíců.
 • (De)aktivaci je možné provést také v Uživatelském nastavení. To se zobrazí po kliknutí na příslušnou ikonu v horní liště.
 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: Aby bylo možné dané akce provést, musí mít daný uživatel ve svém účtu zadanou validní emailovou adresu.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: Aby bylo možné dané akce provést, tak je také nezbytné mít vyplněné položky system_mail a system_mail_name.

Dashboard / Finance

 • V obecném nastavení Dashboardu (ikona Ozubená kolečka pod časem poslední aktualizace Dashboardu) si nyní můžete nastavit, za jaké období se mají zobrazovat data ve finančních přehledech: Aktuální měsíc (defaultní nastavení), Měsíc zpětně, 2. měsíc zpětně.
 • U každého uživatele systému lze provést individuální nastavení.
 • Pokud uživatel nemá oprávnění pro záložku Fakturace / Faktury / Faktury, tak je nastavení zašedlé, což znamená, že jej nemůže změnit.

Další změny

 • Karta klienta / Informace: Do sekce Fakturační údaje byla nově začleněna část Spárované bankovní účty, v níž jsou uvedeny účty přiřazené ke klientovi na základě ručních úhrad faktur. Tyto účty je možné smazat.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Bylo zvýrazněno upozornění na duplicitní MAC adresu.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: U služby typu GPON se u položky Port zobrazují popisky portů.
 • Karta klienta / Fakturace / Detail ODD (dobropisu): U nepotvrzeného ODD (dobropisu) se nezobrazovalo tlačítko Potvrdit ODD. Opraveno.
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Ve formuláři dole je uvedena celková cena bez DPH, DPH a celková cena s DPH (pokud je to možné).
 • Karta klienta / Historie: Do historie bylo přidáno logování automatických změn stavu a skupiny na základě vystavených upomínek.
 • Klienti: U všech typů služeb byl do tabulek a exportů přidán sloupec ID klienta.
 • Byla přidána možnost editovat stávajícího klienta pomocí API.
 • Emaily s odkazem na vytvoření nového hesla do Portálu klienta nejsou odesílány klasickou cestou přes frontu emailů, aby klienti nemuseli čekat na jejich doručení.
 • Byla přidána systémová proměnná $IPTV_POZNAMKA$ .
 • Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní router / Upravit: U routeru typu Ubiquiti mohlo dojít při editaci k automatické změně u položky QoS provádět na routeru z Neprovádět QoS na Lokálně. Opraveno.
 • Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní zařízení připojené k routeru / Upravit: Byla ošetřena situace, kdy se zobrazila chyba z důvodu, že se neshodovala existující nastavení u zařízení s nastaveními v číselníku.
 • Hardware / GPON: Při vyčítání dat z OLT se vymažou ONT, které byly dříve nalezeny pomocí autofind, ale již nejsou na daném OLT aktivní.
 • Hardware / GPON: Byla přidána možnost smazat ONT, která již nejsou aktivní, protože byla ručně smazána z OLT.
 • Hardware / GPON: Byla přidána možnost smazat přípojku/ONT s nepřiřazenou službou a ONT bez přípojky.
 • Hardware / GPON / Přípojky / Přehled: Do tabulky byl přidán sloupec Service port.
 • Hardware / Switche: Byla opravena tlačítka Plus a Mínus.
 • Hardware / Switche / Konkrétní switch / Nastavení / Další nastavení / Odstranit klienty z portů: Pokud není vybrán žádný port, zobrazí se hláška, která uživatele informuje o tom, že je potřeba vybrat alespoň nějaký port.
 • Hardware / POPy / Všechny / Konkrétní POP / Upravit: Byla upravena sekce Pronajímatel. Údaje o pronajímateli lze vyplnit ručně. Pokud je však pronajímatel veden v systému jako jeden z kontaktů, tak si lze daný kontakt vybrat v příslušné položce. V takovém případě zbývající část formuláře zmizí, protože systém automaticky použije data z detailu kontaktu.
 • Hardware / Nastavení / Typy zařízení: Popis Typ zařízení byl změněn na Kategorie zařízení.
 • Hardware / Nastavení / Typy zařízení: Do nabídky byla přidána možnost Vstup do internetu. Ta slouží k definování zařízení, která v rámci propojů představují zařízení značící např. vstup do páteřní sítě.
 • Nagios: Na stránce se od této verze zobrazuje upozornění, které uživatele informuje o tom, že ve verzi 5.18 beta1 dojde k vypnutí Nagiosu. Nagios bude nahrazen novým systémem oznamování výpadků přímo v ISPadminu.
 • Nastavení / Smlouvy / Vlastní vzory: Do pole Název vzoru je možné zadat proměnné $C_SMLOUVY$ a $JMENO_KLIENTA_FAKT_UDAJE$. U vygenerované smlouvy u klienta se místo těchto proměnných propíše do názvu souboru číslo smlouvy zadané u služby Internet a jméno klienta z jeho fakturačních údajů.
 • Nastavení / Číselníky / Klienti / Stavy klientů: Pokud je u některého ze stavů nastavena možnost Zasílat report, tak dojde k automatickému zaslání reportu na uvedený email i v případě, že uplynul zadaný počet dní od data hromadné změny stavů u klientů.
 • Statistiky / Statistiky serveru / Procesy: Byl upraven zápis procesu smsd.
 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: Do sekce Kabel v tabulce byly přidány nové položky.
 • Plánování / Kalendář: Pokud je ve formuláři úkolu vybrán konkrétní klient a jeho služba, tak se v pop-up okně, které se zobrazuje po najetí myši na úkol, objeví i informace o dané službě. Pokud má uživatel dostatečné oprávnění pro Kartu klienta / Aktivní služby, tak se mu kromě názvu služby v daném okně objeví i odkaz, na který může kliknout. Po kliknutí na něj se otevře daná záložka Karty klienta.
 • Plánování / Přehled úkolů / Náhled konkrétního úkolu / Vytvořit související úkol: Byla ošetřena situace, kdy se vytváří související úkol s předvyplněním z již zavřeného úkolu.
 • Plánování / Přidat úkol: Pokud je ve formuláři vybrán konkrétní klient a jeho služba, tak se vedle položky Služba objeví lupa, pomocí které je možné se prokliknout do Karty klienta / Aktivní služby. Je nezbytné mít pro danou záložku Karty klienta oprávnění.
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Bylo optimalizováno generování faktur s QR kódem. Výsledkem je zkrácení doby nutné pro generování velkého počtu takových faktur.
 • Fakturace / Faktury / Faktury / Kontrolní hlášení pro DPH: Všechna data jsou nyní vyčítána z relevantních faktur. (CZ lokalizace)
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace: Byly upraveny PDF soubory se seznamy vystavených faktur.
 • Ostatní / Mapa: Pokud v sekci Filtry vyberete konkrétní router, tak se vám objeví filtr pro přípojné body a spolu s ním i nový checkbox Všichni klienti ze skupiny routerů. Ten je defaultně nezaškrtnutý. Pokud je nezaškrtnutý, tak se zobrazí skutečně jen daný router (bez souvisejících routerů). Pokud je zaškrtnutý, tak se zobrazí celá skupina souvisejících routerů.
 • Ostatní / Nástroje / Hromadné nastavení Nagios notifikací: Byl upraven formulář pro hromadné nastavení Nagios notifikací.
 • Centr. sklad / Sklad: V CSV exportu je sloupec Počet rozdělen na sloupce Počet a MJ.
 • Centr. sklad / Karty: V CSV exportech je sloupec Počet rozdělen na sloupce Počet a MJ.
 • Helpdesk / Tikety / Hromadná akce: Do nabídky byla přidána možnost Označit jako nepřečtené. Zaškrtnete požadované tikety, vyberete tuto možnost a potvrdíte. Vybrané tikety budou označeny jako nepřečtené.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: U jednotlivých zpráv (příspěvků) přibyla možnost tisku.
 • Dashboard: Byly upraveny jednotky v grafech přenosů.
 • Notifikační centrum: V sekci Přečtené přibyly následující možnosti: Smazat notifikaci, Smazat pouze vybrané a Smazat vše.