Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

ISPadmin 5.16

ISPadmin 5.16 stable

DATUM VYDÁNÍ: 23.02.2021

 • Karta klienta / Aktivní služby / Přidat službu / IPTV: Při vybrání obecné služby IPTV již není vyžadováno, aby uživatel vybral základní balíček. Byla také upravena detekce základního balíčku u IPTV služeb.
 • Byla modifikována synchronizace SledováníTV a bylo upraveno automatické vytváření IPTV služeb u klientů.
 • Hardware / POPy / Všechny / Přidání nového POPu: Byl ošetřena chybová hláška, která se zobrazovala při vybrání konkrétního kontaktu v poli Pronajímatel.
 • Hardware / POPy / Přehled: Renderer map byl změněn na Canvas Renderer.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Mikrotik: Byla přidána nová položka nastavení mikrotik_Enable_InfoPage. Týká se info pages a jejich propisování do MikroTiků. Pokud je nastavena na 1 (defaultní nastavení), tak se skript zapisuje do MikroTiků. Pokud je nastavena na 0, tak se skript nezapisuje do MikroTiků, resp. se maže původní skript.

ISPadmin 5.16 beta3

DATUM VYDÁNÍ: 11.02.2021

Export ART202 (CZ lokalizace)

 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: Do tabulky na stránce (konkrétně do sekcí WIFI, Kabel, FTTB, FTTH a FTTx) byly přidány nové řádky: ≥ 100 Mbit/s < 1 Gbit/s a ≥ 1 Gbit/s. Jelikož se data do tabulky generují automaticky 1. den v měsíci, tak platí, že pokud provedete upgrade v únoru, tak se poprvé vygenerují 1. března 2021, a pokud provedete upgrade až v březnu, tak 1. dubna 2021. V předchozích obdobích nebudou uvedena data (0), protože v té době dané řádky v tabulce neexistovaly. Data v tabulce jsou aktuální ke dni jejich vygenerování.
 • Samotný export pro formulář ART202 je dostupný pod tlačítkem ART exporty. Pokud toto tlačítko na stránce nevidíte, zkontrolujte si nastavení svého účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: Oprávnění Export (CSV, PDF) pro stránku Podle připojení.
 • Aby se mohla do exportu správně doplnit data do nových sloupců Síť VHCN a Standard DOCSIS 3.1 a vyšší, je potřeba provést příslušná nastavení:
  • Nastavení / Číselníky / Klienti / Typy služeb: Zde je dostupný checkbox Síť VHCN. Služba, u které je nastaven tento typ, bude mít pro účely exportu daný příznak.
  • Nastavení / Syst. nastavení / CATV / Modem templ.: Zde lze vybrat pro šablony kabelových modemů konkrétní standard DOCSIS. Podle toho, jaká šablona je u služby kabelového internetu vybrána, jí je přiřazen příznak pro účely exportu.
 • Data v CSV exportu pro ART202 jsou aktuální ke dni jejich vygenerování.

Další změny

 • Karta klienta / Informace: Do PDF souboru s nastavením služeb byla u download a upload rychlosti doplněna jednotka.
 • Karta POPu: Nyní je zde možné vytvořit propoj mezi dvěma zařízeními různého typu, které mají stejné ID.
 • Byla ošetřena situace, kdy se ze zařízení vrátí ping s příznakem Malformed.
 • Byl opraven zápis Unexpected reboot záznamů v Historii.
 • Nastavení / IP pools / IP pool NAT: Do pole Pozice první nabízené IP je možné zadat 0 i poslední pozici.
 • Plánování / Kalendář: Bylo upraveno zobrazení úkolů končících o půlnoci.
 • Fakturace / Přeplatky / Přeplatky: Byl přepracován a optimalizován přehled přeplatků. Taktéž byly upraveny dostupné exporty. Nyní se přeplatky zobrazí v kompaktním módu a u každého z nich je možné si kliknout na ikonu Oko pro zobrazení detailů.
 • Helpdesk / Tikety: Bylo opraveno zobrazení příchozích SMS v Helpdesku.

ISPadmin 5.16 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 04.02.2021

SledováníTV

 • Byla přidána podpora pro nový obchodní model: jeden balíček pro všechna zařízení. S balíčkem pro všechny STB bude umožněno přidat libovolný typ STB.
 • Byla upravena synchronizace STB se SledováníTV: ISPadmin na straně SledováníTV nesmaže u služeb neexistující STB, ale naopak ho v ISPadminu vytvoří.
 • Byla přidána podpora pro více základních služeb: Po přidání dalších základních balíčků pro služby typu SledováníTV v nastavení IPTV tarifů vám bude umožněn výběr základního balíčku při editaci služby IPTV. API kódy základních balíčků vám sdělí SledováníTV.

POPy

 • Hardware / Switche: Na stránku byl přidán nový filtr POP. Pomocí něj si můžete (mimo jiné) zobrazit switche bez zadaného POPu.
 • Hardware / POPy / Všechny: Do tabulky byl přidán sloupec Počet propojů, v němž je uvedeno, v kolika propojích figuruje daný POP. Lze použít řazení, takže si můžete jako první zobrazit POPy s 0 propoji. Po kliknutí na konkrétní hodnotu se dostanete do přehledu relevantních propojů.
 • Hardware / POPy / Všechny: Odkazy na mapy jsou generovány na základě zadaných GPS souřadnic.

Dashboard

 • Přijaté SMS zprávy: Kromě pop-upu, který se zobrazuje po najetí myší na text zprávy, si lze celý text jednotlivých zpráv zobrazit i kliknutím na konkrétní řádek. Po kliknutí se text objeví. Po dalším kliknutí zmizí. Je možné zobrazit či skrýt texty všech zpráv (ikona Oko v záhlaví tabulky).
 • Byla vyřešena situace, kdy nedocházelo po přihlášení ke správnému načtení Dashboardu.
 • U přesouvatelných widgetů se nyní v místě, pomocí kterého lze widget přesunout, zobrazuje grab cursor. U většiny widgetů jde o místo obsahující nadpis. U alertů a info widgetů jde o celý widget. Tato změna umožňuje z většiny widgetů kopírovat data.

Další změny

 • Klienti / VoIP: Byla opravena tabulka zobrazená v případě použití funkce Zobrazit další IP telefony.
 • Karta klienta / Informace / Odeslat email a Odeslat nastavení na email: Byla opravena chyba při odesílání emailů s vlastní emailovou adresou.
 • Karta klienta / Statistiky Internetu: Bylo upraveno vyčítání čísel portů na switchích v případě použití funkce Nezobrazovat.
 • Hardware / Routery / Všechny: Při přidávání servisního zásahu na routeru je předvybrána kategorie Úkol na routeru, kterou nelze změnit.
 • Fakturace / Banka / Raiffeisenbank: Byla opravena chyba při ručním párování platby s fakturou při použití haléřového vyrovnání.
 • PDF upomínky: Bylo opraveno zobrazování textů upomínek dělených do odstavců.
 • Helpdesk / Tikety: Byl opraven syntax error zobrazený při použití vlastního filtru.
 • Helpdesk / Nastavení / Oddělení: Do tabulky byl přidán sloupec Používáno pro příchozí SMS.

ISPadmin 5.16 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 22.01.2021

Dashboard

 • Pokud se vám po updatu na novou verzi nezobrazí Dashboard správně (zobrazí se např. prázdná stránka), vymažte cache svého prohlížeče!
 • Nadpisy stránek odpovídají popiskům záložek.
 • Nastavení stránek bylo přemístěno z bočního menu k nadpisům (ikona s ozubenými kolečky).
 • V daném nastavení si můžete určit, které widgety se mají zobrazovat a které ne, a jaká má být pozice jednotlivých sekcí na stránce.
 • Pokud nebude v konkrétní záložce ani jeden widget aktivní, tak sice záložka zůstane viditelná, ale zobrazí se hláška Nemáte aktivovaný žádný widget nebo nebyla nalezena žádná data pro tuto záložku.
 • Pro widgety Systémové informace a Moduly je nově potřeba mít zaškrtnutý checkbox Informace o licenci v sekci Práva pro Dashboard (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři).
 • Ve widgetu Moduly jsou uvedeny bližší informace o využívání modulů IPTV a GPON.
 • Pro widgety Přehled služeb a Přehled služeb Internet je nově potřeba mít zaškrtnutý checkbox Informace o službách v sekci Práva pro Dashboard (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři).
 • Ve widgetu Přehled služeb je u služeb Internet a IPTV uveden rozpis na jednotlivé typy.
 • V záložce Přehled jsou nyní všechny widgety ze všech záložek kromě Upozornění, ať jsou veškeré potřebné informace k dispozici na jedné stránce.
 • U widgetu Přijaté SMS zprávy se při najetí myší na zprávu ve sloupci Text zobrazí celý text zprávy.
 • Widget Shody v insolvenčním rejstříku: Sloupec s ID byl zúžen. Jména klientů byla zarovnána doleva. Byl přidán sloupec Dlužná částka, ve kterém jsou uvedeny dluhy klientů ze systému. Pokud není dluh nulový, tak je jeho hodnota zvýrazněna červenou barvou. (CZ lokalizace)
 • Do nové záložky Administrativa byly zařazeny widgety Nepřečtené tikety, Úkoly a Interní zprávy.
 • Do záložky Síť byly přidány widgety Vysoké zatížení CPU routerů a Nagios notifikace.
 • V záložce Finance bylo opraveno zobrazení dat za vybrané období.

IPv6

 • Do systému byla přidána první verze evidence IPv6 u služeb. Ta se bude dále rozvíjet.
 • Pro zapnutí evidence je nejprve nutné aktivovat nastavení ipv6Enabled v Nastavení / Syst. nastavení / Obecné.
 • Poté je potřeba zadat rozsahy do nového číselníku v Nastavení / Číselníky / IP rozsahy, který je určen pro IPv6 (IPv6 prefixy).
 • Následně je nutné zadat rozsahy do seznamu routovaných sítí na konkrétních routerech (Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní router / Nastavení / Routované sítě).
 • Nakonec se provede nastavení u konkrétních služeb.

Nový způsob vyčítání dat z routerů MikroTik

 • Vyčítání dat z routerů typu MikroTik bylo přepracováno a optimalizováno pro výkon. Vyčítání tak vytěžuje systém v minimální možné míře jak po stránce obsazenosti paměti RAM, tak po stránce vytížení procesoru.
 • Jednotlivé routery se nyní zpracovávají efektivněji a obsazují jen jedno jádro CPU a to vytěžují jen kolem 50 %.
 • Celkově se tak 10x zrychlil proces vyčítání, přičemž se zatížení CPU snížilo na 20 % původní hodnoty obsazené tímto procesem.
 • Z důvodu maximální efektivity jsme jako jediný komunikační kanál zvolili API(SSL).
 • SSH a SNMP se i nadále používají v procesu updatování routeru, ale již nejsou potřebné pro vyčítání dat.
 • Pokud nebude na MikroTiku funkční API(SSL), nebudou ani dostupná data! Překontrolujte si tedy funkčnost API(SSL) na všech routerech MikroTik!
 • Součástí této verze je i vypnutí podpory RRD a Ramdisku pro RRD grafy a uvolnění této paměti pro běžnou práci Linuxu. Vypnutím podpory RRD se uvolní systémové prostředky dříve použité pro velké objemy zápisů do množství malých datových souborů obsahujících RRD strukturu.

Příchozí SMS v Helpdesku

 • Helpdesk / Nastavení / Oddělení: V nastavení oddělení lze zaškrtnout checkbox Použít pro příchozí SMS.
 • Pokud je tato možnost zaškrtnuta, tak se evidují příchozí SMS od klientů v tomto oddělení na Helpdesku.
 • Při přijetí SMS zprávy se automaticky vytvoří nový SMS tiket.
 • Tuto možnost lze zaškrtnout pouze u jednoho oddělení.
 • Pokud je to možné, tak systém automaticky přiřadí příslušného klienta v nastavení tiketu. Systém kontroluje telefonní čísla uvedená v Kartě klienta.

Přílohy v tiketech

 • U obrázkových příloh ve formátech JPG, JPEG, PNG a GIF si lze po kliknutí na název nechat zobrazit náhled obrázku v okně bez nutnosti stahování do počítače.
 • Obrázek si lze takto otevřít, pokud je název přílohy (odkaz) aktivní, tedy pokud je modrý a lze na něj kliknout. V ostatních případech je název přílohy černý a nelze ji takto otevřít.
 • U příloh ve formátu PDF se po kliknutí na název zobrazí daný dokument v další záložce.
 • Pokud se jedná o soubory v jiném formátu, tak je lze standardně stáhnout do počítače a tam prohlédnout. K tomu slouží ikona Stáhnout.
 • Pokud chcete soubor přesunout k přiřazenému klientovi, tak máte k dispozici další ikonu, která slouží buď k přesunutí dokumentu do Karta klienta / Dokumenty nebo obrázku do Karta klienta / Fotogalerie.

Šablony emailů s přiloženými dokumenty

 • Nastavení / Ostatní / Šablony emailů
 • Ve formuláři je možné si u položky Přiložené dokumenty vybrat soubory ze záložky Ostatní / Dokumenty, které mají být spárovány s danou šablonou.
 • V přehledu šablon je pak nový sloupec Přiložené dokumenty, v němž jsou uvedeny spárované dokumenty a odkazy na ně.
 • Pokud chcete odeslat obecný email (Karta klienta / Informace / Odeslat email), smlouvu (Karta klienta / Smlouvy / Odeslat smlouvu klientovi) nebo hromadný email (Ostatní / Hromadné / Email) a zvolíte šablonu s přiloženými dokumenty, tak se tyto dokumenty automaticky označí v sekci Ostatní dokumenty pro odeslání.

Omezené vyhledávání klientů a služeb

 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři
 • U položky Omezené vyhledávání (Klienti) přibyla možnost Maximální počet výsledků.
 • Do příslušného pole můžete zadat maximální počet výsledků, který se má zobrazovat v přehledech klientů a služeb v záložce Klienti.
 • Pokud například zadáte hodnotu 100, tak to znamená, že uvidíte jen 100 položek (100 klientů, 100 služeb Internet atd.).
 • V takovém případě je na konci tabulky uvedena informace o omezeném zobrazení. Uživatel je vyzván k upřesnění zadání.
 • Toto omezení je možné kombinovat s již existujícím nastavením Minimální počet znaků.

POPy

 • Hardware / Routery / Všechny: Ve filtru POP přibyla možnost Bez POPu, pomocí které si můžete nechat zobrazit routery bez POPu.
 • Hardware / POPy / Všechny: Byla provedena optimalizace výpisu POPů.
 • Hardware / POPy / Všechny: Byla přidána kontrola duplicity názvu POPu. Pokud je duplicita nalezena, tak se zobrazí okno, ve kterém si můžete vybrat, zdali se vrátíte zpět do formuláře nebo potvrdíte uložení formuláře.
 • Hardware / POPy / Všechny: Při vyplňování adresy je jediné povinné pole GPS. Systém tedy nevyžaduje vyplnění kompletní adresy. Pokud nejsou vyplněny souřadnice, příslušné pole je zvýrazněno červenou barvou.
 • Hardware / POPy / Přehled: Statusy POPů jsou označeny následovně:
  • Zelená = Online
  • Modrá = Online + Přístup do Internetu
  • Žlutá = Částečně offline
  • Oranžová = Offline (Některý předchozí prvek je offline.)
  • Červená = Offline
  • Šedá = Nezjistitelné
 • Hardware / POPy / Přehled: Byla ošetřena situace, kdy se u POPu nesprávně zobrazil vykřičník.
 • Bylo upraveno vykreslování systémem generovaného náhledu mapy propojů na POPu.
 • Byl přidán fullscreen mód mapy propojů na POPu.
 • Při tvorbě propoje se kontroluje, zdali není vybrán port switche, ke kterému je přiřazena služba. Pokud je, tak se zobrazí upozornění. Propoj však lze i tak vytvořit.

Typy zařízení

 • Hardware / Nastavení / Typy zařízení
 • Do tabulky byly přidány sloupce Počet zařízení a Aktivní.
 • Ve sloupci Počet zařízení je uvedeno, u kolika zařízení (zařízení připojených k routerům, switchů a dalších zařízení) je nastaven tento typ zařízení.
 • Ve sloupci Aktivní lze deaktivovat nepoužívané typy zařízení (zařízení, u kterých je uvedena 0) kliknutím na konkrétní zatržítko. Pokud je ve sloupci Počet zařízení nenulová hodnota, tak deaktivace není možná. V takovém případě je zatržítko zašedlé.
 • Deaktivované typy jsou označeny červeným křízkem.
 • Deaktivované typy nejsou následně nabízeny při přidávání/editaci jednotlivých zařízení.

Úkoly na routerech, POPech a dalších zařízeních

 • U úkolů na routerech, na POPech a na dalších zařízeních se do přehledů úkolů, náhledů úkolů, pop-up oken a PDF dokumentů propisují do adresy a kontaktních údajů data z (nastaveného) POPu.
 • Pokud je tedy u konkrétního POPu vyplněna kontaktní osoba a adresa, tak se tato data použijí na uvedených místech.
 • Pokud je u POPu více kontaktních osob, tak se zobrazí pouze data první takové osoby. V takových případech je k dispozici proklik na další kontakty.
 • Pokud nejsou u POPu zadána žádná data, nic se do úkolů nepropíše.
 • U úkolů na routerech je potřeba, aby byl daný router začleněn do nějakého POPu, jinak nebude možné propsat data do úkolu.

Volné úkoly

 • Plánování / Volné
 • Ve formuláři je možnost vybrat kategorii úkolu. Podle toho se následně mění další zobrazované položky.
 • Do formuláře byla přidána položka Vyřešit do, ve které lze uvést, dokdy má být daný úkol vyřešen.
 • V přehledu volných úkolů pak přibyl sloupec Vyřešit do, dle kterého lze řadit data v tabulce.
 • Ve formuláři se mohou objevit i nové položky POP a Další zařízení (dle nastavení kategorie úkolu).
 • Sloupce se stejnými názvy lze vidět v přehledu úkolů.
 • Ve sloupcích Klient, Router, POP a Další zařízení je možné se prokliknout na konkrétního klienta, router, POP či další zařízení.
 • Při přiřazování volného úkolu se propíše informace o tom, kdo úkol vytvořil, do přehledu úkolů.
 • Byl upraven popisek jedné z položek Klient.

Štítky

 • Ve všech přehledech klientů a služeb v záložce Klienti byla optimalizována práce se štítky.
 • Ve všech přehledech klientů a služeb v záložce Klienti je možné si nastavit, zdali se má sloupec Štítky zobrazovat v příslušných tabulkách a exportech.
 • Pokud je u klienta, služby, úkolu či tiketu přiřazen nějaký štítek a u tohoto štítku je následně změněna kategorie, tak tento štítek zůstává přiřazen u daného klienta, služby, úkolu či tiketu, i když už nepatří do příslušné kategorie štítků. Štítek zůstává přiřazen i při uložení formuláře. Pokud je však jednou odebrán, tak již jej nelze znovu z nabídky zvolit.
 • Ve filtrech Štítky, které lze nalézt v přehledech klientů, služeb, úkolů a tiketů a také při hromadném generování faktur za pomoci štítků, se nenabízejí všechny štítky z dané kategorie, nýbrž štítky, které jsou reálně v dané části systému používány.
 • Při hromadné změně štítků jsou ve formuláři nabízeny pouze kompatibilní štítky. Pokud žádný takový není, tak se ve formuláři zobrazí hláška a tlačítko Hromadně změnit se deaktivuje.
 • Nastavení / Číselníky / Štítky: V tomto nastavení není nyní nezbytné mít zaškrtnutou alespoň jednu z kategorií štítků. Checkbox Systém lze odškrtnout.
 • Nastavení / Číselníky / Štítky: Do tabulky byl přidán nový sloupec Přiřazovat k tiketu, který zobrazuje nastavení dané položky ve formuláři.
 • Helpdesk / Tikety: Sekce Štítky v postranním menu byla odstraněna. Filtrovat tikety dle štítků lze pomocí nástroje v příslušném sloupci tabulky.
 • Helpdesk / Nastavení / Štítky: Do tabulky byl přidán nový sloupec Přiřazovat k tiketu, který zobrazuje nastavení dané položky ve formuláři.

Mapy

 • Tlačítko Najdi bylo přejmenováno na Nastavit GPS podle adresy, aby popis lépe vystihoval funkci tohoto tlačítka.
 • Tlačítko Najdi přes GPS bylo na většině míst odstraněno (výjimky: routery, switche), protože se pozice na mapách automaticky aktualizuje na základě zadaných souřadnic.
 • Ostatní / Mapa: Nastavení typu mapy, zoomu a pozice je při použití funkce Zapamatovat použito ve všech relevantních mapách v systému jako defaultní nastavení. Platí vždy pro konkrétního uživatele.

Obrázek v Portálu klienta při upgradu systému

 • Pokud právě probíhá upgrade systému, tak se v Portálu klienta zobrazí speciální stránka. Na tuto stránku jsme doplnili obrázek s naším logem.
 • Nyní však máte možnost si sem vložit i jakýkoliv jiný obrázek.
 • Obrázek musí být umístěn zde: /data/support/ispadmin/new/www/clientinterface/images/maintenance_logo.png
 • Součástí obrázku by měl být text, který klientům vysvětlí, o co konkrétně jde, proto nezapomeňte do daného obrázku tento text přidat!

Další změny

 • Klienti / Kontakty / Přidat kontakt, resp. Karta klienta / Informace / Upravit: Byla přidána validace IBANu.
 • Klienti / Internet: Do filtru Podrobnosti byla přidána možnost Adresy s již neplatným RÚIAN kódem. Pokud ji vyberete, tak se zobrazí pouze služby Internet, u kterých je uveden RÚIAN kód, který nebyl nalezen v seznamu platných kódů. (CZ lokalizace)
 • Karta klienta / Informace / Odeslat email: Byla přidána validace emailové adresy odesílatele.
 • Karta klienta / Informace / Odeslat nastavení na email: Byla přidána validace emailové adresy odesílatele.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Při mazání služby GPON se zobrazí okno, ve kterém jsou uvedeny tři možnosti. Můžete smazat pouze službu, smazat službu i přípojku, nebo zrušit akci.
 • Karta klienta / Aktivní služby / IPTV: Dodatečná fakturace balíčku je možná i v případě vystavení faktury jen na část měsíce.
 • Karta klienta / Aktivní služby / IPTV: Bylo opraveno zobrazování cen po změně cen IPTV balíčků (tarifů) v Nastavení / Tarify / IPTV.
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Bylo opraveno počítání data splatnosti na základě zadaného data vystavení.
 • Karta klienta / Historie: Do historie bylo doplněno logování změn u služeb typu VoIP.
 • Karta klienta / Historie: Byl upraven záznam o deaktivaci klienta. Záznam nyní obsahuje text Klient byl deaktivován.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byla přidána možnost kopírovat switche.
 • Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní router / Nastavení / Přípojné body a Routované sítě: V přehledech přípojných bodů a routovaných sítí jsou nově k dispozici info ikony. Po najetí na ikonu se u přípojného bodu zobrazí příslušné routované sítě a u routované sítě zase přípojné body.
 • Hardware / Routery / Router status / BW test: Byly opraveny nesprávné jednotky v grafech BW testů.
 • Hardware / Switche: Byla přidána možnost kopírovat switche.
 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: Byla přidána validace emailové adresy uživatele.
 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: Bylo opraveno zobrazení nastavení pro záložku Další zařízení.
 • Nastavení / Ostatní / SNMP OID: Pokud nebyl zadán operátor při nenulové hodnotě, došlo k zaseknutí vyčítacího skriptu. Opraveno.
 • Fakturace / Upomínky / Generovat: Při generování upomínek jsou zohledněny případné odlišnosti mezi fakturačními skupinami klientů a faktur.
 • Fakturace / Storno / Hotovostní: Ve sloupci Stornoval se zobrazovalo ID uživatele. Nyní se tam opět zobrazuje jméno uživatele.
 • Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny: Byla přidána validace IBANu.
 • Fakturace / Nastavení / Šablony / Upomínky: Průběžné položky (zpoplatnění upomínek) jsou nyní generovány i v případě, že nejsou aktivní emailové upomínky (tedy v případě, kdy jsou aktivní jen SMS upomínky).
 • Fakturace / Nastavení / Šablony / Obecná služba: Formulář byl přepracován. Byla přidána možnost přidávat a odebírat řádky. Byla upravena validace dat ve formuláři.
 • Ostatní / Import / VoIP import: Byl upraven import pro České Radiokomunikace.
 • Helpdesk / Tikety: Bylo upraveno zobrazení tabulky s tikety.
 • Portál klienta / Helpdesk: Klienti zde mohou vidět všechny své tikety (bez ohledu na oddělení), ale mohou odpovídat jen na ty, které jsou v oddělení, které se používá pro evidenci tiketů vytvořených v Portálu klienta. Vytvářet tikety mohou bez omezení pomocí příslušného tlačítka.
 • CMTS: Při změně jména klienta se přegeneruje konfigurační soubor.