Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

ISPadmin 5.17

ISPadmin 5.17 stable

DATUM VYDÁNÍ: 19.04.2021

Pokud při aktualizaci nastane problém s MySQL, zkuste provést aktualizaci ještě jednou!

 • Karta klienta / Informace / Odeslat nastavení na email: Při vybrání šablony se nevyplnil text emailu. Opraveno.
 • Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní router / Upravit: Byl opraven text zobrazovaný v okně po kliknutí na tlačítko Uložit a aktualizovat konfiguraci routeru.
 • Byly opraveny odkazy na WiFi grafy a generování některých obrázků grafů.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Linux: Do nastavení byla přidána položka dhcp_lease_time, pomocí které je možné specifikovat čas zápůjčky v sekundách.
 • Byl upraven import pro Unicredit.

ISPadmin 5.17 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 08.04.2021

 • Karta klienta / Informace: Byla upravena validace emailových adres při odesílání emailů. Pokud je v poli pro emailovou adresu uvedeno více adres, tak lze současně použít všechny. Systém před odesláním zkontroluje správnost všech zadaných adres.
 • Karta klienta / Helpdesk: Bylo opraveno předvyplňování emailu klienta do pole Emailová adresa při vytváření nového tiketu.
 • Karta klienta / Zboží ze skladu / Přiřadit klientovi zboží: Bylo opraveno zobrazení tabulky se zbožím.
 • Portál klienta / Helpdesk: Byl odstraněn Server Error zobrazený v této záložce.
 • Hardware / Routery / Router status / Dashboard: Tabulka Ostatní služby nyní obsahuje i řádky pptp a l2tp. Dále byla přidána nová tabulka Přehled PPP secret na routerech. Tato nová data mohou napomoci zjistit případné podezřelé aktivity v síti.
 • Hardware / POPy / Propoje: Do seznamu propojů byl přidán sloupec Stav propoje.
 • Hardware / POPy / Přehled: Do fomuláře pro přidání nového POPu byly přidány nastavení Typ POPu a Důležitost POPu.
 • Hardware / POPy / Přehled: Ve formuláři pro vytvoření nového propoje byl checkbox Aktivní propoj přesunut pod nastavení zařízení.
 • Hardware / POPy / Přehled: Popisky propojů obsahují informace o propojených POPech a zařízeních a směru propoje (tooltip).
 • Karta POPu / Zařízení: Schéma propojení na POPu obsahuje informaci o stavu propoje (Online/Offline/Problém).
 • Hardware: Bylo opraveno generování odkazů u některých grafů.
 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení / ART exporty: Po kliknutí na pole Fakturační skupina se nezobrazila nabídka. Opraveno. (CZ lokalizace)
 • Plánování / Kalendář: Bylo opraveno načtení kalendáře při opětovném kliknutí na záložku Plánování.
 • Plánování / Přidat úkol: Bylo upraveno zobrazení kalendáře u položky Konec úkolu.
 • Plánování / Výkaz: Ve výkazu jsou zobrazena i řešení provedená jinými uživateli, než jsou ti, co jsou přiřazeni k daným úkolům.
 • Fakturace / Banka / Email: Při použití tlačítka Znovu spárovat nespárované platby se do parametrů propisují výchozí hodnoty. Po změně těchto hodnot se do parametrů propisují ty nové hodnoty.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Při uložení dokumentu ke klientovi se soubor uloží do záložky Dokumenty. Již se nezobrazuje v Ostatních dokumentech.
 • Helpdesk / Tikety / Vytvořit tiket a Přidat odpověď: Bylo opraveno propisování hodnot místo proměnných v SMS zprávách.

ISPadmin 5.17 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 25.03.2021

Seznam služeb Internet

 • Klienti / Internet
 • Do seznamu služeb Internet a exportů byly přidány sloupce Sleva, Název slevy, Paušální cena a Paušální cena pozn.
 • Do seznamu služeb Internet a exportů byl přidán sloupec Switch.
 • Nad tabulkou je nový filtr Switch.

Generování souboru u výpovědí

 • Karta klienta / Výpovědi
 • Při přidávání či editaci výpovědi je možné vygenerovat k výpovědi soubor, který si následně může klient zobrazit ve svém Portálu klienta (záložka Smlouvy), resp. který může uživatel klientovi odeslat emailem.
 • Za tímto účelem přibyl ve formuláři checkbox Vygenerovat soubor výpovědi.
 • Pokud není checkbox zaškrtnut, tak se nic negeneruje. Pokud ano, tak je potřeba zvolit název a vybrat konkrétní šablonu. Šablony lze vložit do systému v Nastavení / Smlouvy / Vlastní vzory.
 • Při uložení se na základě této šablony vygeneruje soubor.
 • Pokud již existuje u dané výpovědi nějaký vygenerovaný soubor, tak zvolením této možnosti dojde k jeho přegenerování.
 • V přehledu výpovědí je pak odkaz na daný soubor s možností jej odelat klientovi emailem.
 • Vygenerovaný soubor se zobrazuje i v přehledu v záložce Smlouvy.
 • Při mazání výpovědi s vygenerovaným souborem systém uživateli nabídne možnost smazat výpověď i soubor, nebo jen samotnou výpověď.

Přehled POPů

 • Hardware / POPy / Přehled
 • Pokud budete mít u POPu nastaven typ a typ důležitosti, tak se v mapě na této stránce zobrazí příslušný marker (ikona) a počet hvězd (viz sekce níže).
 • Pozice filtrů na stránce byla upravena.
 • Byly přidány filtry Stav POPu a Aktivita propoje. Filtr Aktivita propoje obsahuje možnosti z původního filtru Stav propoje. V upraveném filtru Stav propoje jsou nyní jiné možnosti: Online, Offline a Problém na propoji.
 • Nastavení filtrů je unikátní pro každého uživatele.
 • Byl přidán režim celé obrazovky (fullscreen mód), který lze aktivovat či deaktivovat pomocí příslušného tlačítka.
 • Do mapy byla přidána legenda.
 • Při prokliku z mapy do editace propoje dojde po kliknutí na tlačítko Uložit či Zpět k návratu do mapy.
 • Po kliknutí na ikonu Vrstvy se zobrazí další možnost filtrování. V mapě se zobrazuje signál antén.
 • Data v mapě se automaticky aktualizují dle nastavení automatic_refresh_time v Nastavení / Syst. nastavení / Obecné. Dle stejného nastavení se provádí i automatické aktualizace dat v Dashboardu.
 • Pomocí fulltextového vyhledávání je možné hledat POPy dle jejich názvu, názvu zařízení či IP adresy zařízení.
 • Pokud je vybrán konkrétní POP ve filtru POP, tak se zobrazí uprostřed mapy.
 • Zvýrazněný vybraný POP je nyní v mapě znázorněn pomocí černé ikony a je v popředí, pokud je na stejném místě více POPů.

Typy důležitosti POPů

 • Hardware / Nastavení / Typy důležitosti POPů
 • V tabulce jsou uvedeny tři typy důležitosti POPů. Defaultní názvy jsou Nízká, Střední a Vysoká. Tyto názvy však lze editovat, přičemž je potřeba se řídit váhou daného typu. Váha 1 = Nízká důležitost = 1 hvězda na mapě. Váha 2 = Střední důležitost = 2 hvězdy na mapě. Váha 3 = Vysoká důležitost = 3 hvězdy na mapě.
 • Tyto typy lze nastavit při přidávání nových POPů, resp. při editaci stávajících POPů. Nejedná se o povinnou položku.
 • Typy lze použít i pro filtraci.
 • V tabulce jsou uvedeny počty POPů s jednotlivými důležitostmi a prokliky do seznamů příslušných POPů.
 • Pro záložku Typy důležitosti POPů je potřeba mít příslušné oprávnění. Pokud ji v menu nevidíte, proveďte změnu nastavení svého účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.

Typy POPů

 • Hardware / Nastavení / Typy POPů
 • Na této stránce můžete přidávat, editovat či mazat typy POPů.
 • Jednotlivým typům můžete přiřadit konkrétní název a jednu z nabízených ikon, která potom je vidět na mapě.
 • Tyto typy lze nastavit při přidávání nových POPů, resp. při editaci stávajících POPů. Nejedná se o povinnou položku.
 • Typy lze použít i pro filtraci.
 • V tabulce jsou uvedeny počty POPů s jednotlivými typy a prokliky do seznamů příslušných POPů.
 • Pro záložku Typy POPů je potřeba mít příslušné oprávnění. Pokud ji v menu nevidíte, proveďte změnu nastavení svého účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.

Karta POPu

 • Karta POPu / Informace: Pokud je u POPu vybrán konkrétní kontakt ze systému jako pronajímatel, tak je v přehledu k dispozici nejen jeho jméno, ale i odkaz do Karty klienta.
 • Karta POPu / Zařízení: Ve schématu propojení zařízení na POPu je barevně znázorněn stav zařízení a POPů. Schéma taktéž obsahuje prokliky do mapy a do záložek Zařízení.
 • Karta POPu / Zařízení: Byla upravena tabulka se seznamem zařízení na daném POPu (změna pořadí sloupců, odstranění sloupce ID, změna zarovnání, nový sloupec Má propoje, grafické znázornění stavu, nezobrazování stavu při nevyplněné IP adrese).
 • Karta POPu / Zařízení: Na stránku byl přidán seznam všech propojů na daném POPu a seznam všech propojů na další POPy. K dispozici je proklik do editace či mazání.

Grafy

 • U grafů byl přidán odkaz na stránku obsahující výhradně konkrétní graf. Tento odkaz je například možné si uložit do prohlížeče pro rychlejší dohledání daného grafu.
 • Při stažení obrázku grafu se do souboru ukládá i popisek grafu, legenda a minimální, maximální a průběrné hodnoty.

Queue trees a přípojné body

 • Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní router / Nastavení / Queue trees: V nastavení můžete nově specifikovat omezení queue tree na konkrétní přípojný bod. Vyberete jednu z nabízených možností a kliknete na Přidat. Postupně lze přidat i několik přípojných bodů. Stejně tak je možné konkrétní body odstranit. Jakmile je vše hotovo, uložíte formulář.
 • V nastavení služby Internet je nabídka u položky Queue trees závislá na zvoleném přípojném bodu a na omezeních specifikovaných v nastavení queue trees.
 • Pokud není zvolen žádný přípojný bod, tak se v nabídce zobrazují jen queue trees bez omezení na jakýkoliv přípojný bod (pouze část Bez omezení na příp. bod).
 • Pokud je zvolen přípojný bod, tak se v nabídce mohou zobrazovat queue trees dvojího typu:
  • Queue trees s omezením na vybraný přípojný bod (část Omezení na příp. bod)
  • Queue trees bez omezení na jakýkoliv přípojný bod (část Bez omezení na příp. bod)
 • V případě vybraného přípojného bodu jsou tedy odfiltrovány všechny queue trees, které jsou omezeny na jiné přípojné body.

IPv6

 • Nastavení / Syst. nastavení / Mikrotik: Bylo přidáno nové nastavení mikrotik_Ipv6_Fw_Enable:
  • 0 = Neaplikují se pravidla do ipv6/firewall/filter.
  • 1 = Aplikují se pravidla do ipv6/firewall/filter.
 • Aplikace těchto pravidel vyžaduje, aby:
  • ipv6Enabled v Nastavení / Syst. nastavení / Obecné bylo nastaveno na 1,
  • na routeru byl přítomný balíček ipv6,
  • mikrotik_Ipv6_Fw_Enable bylo nastaveno na 1.
 • Aplikace pravidel mangle důležitých pro QoS IPv6 se řídí stejnými pravidly jako IPv4. Pravidla pro přesměrování provozu na informační stránky s důvodem pozastavení se u IPv6 vůbec nepoužívají, jelikož tato sekce není na MikroTiku pro IPv6 přítomna. Dochází pouze k zákazu provozu přímo v sekci filter.

Propisování FW pravidel do MikroTiků

 • Pokud je aktivní modemip_fw_use v Nastavení / Syst. nastavení / Obecné, tak se do DROP_NETWORKS v address listu MikroTiku nově propisují modemy, IP adresy pro instalaci modemů a klientů, IP adresy pro IP telefony / IPTV a IP adresy pro HW zařízení.
 • Doporučujeme zkontrolovat toto nastavení a v případě komplikací jej vypnout.
 • Další změnou je, že IP adresy zařízení připojených k routeru se propíší do FW jen v tom případě, že spadají do některé z routovaných sítí na routeru, případně některé sítě z jeho podřízených routerů.
 • Dříve se do povolených adres propisovaly i adresy zařízení, které nespadaly do žádné z DROP_NETWORKS.

Recyklační příspěvek

 • Nastavení / Číselníky / Centrální sklad / Typy zboží: U jednotlivých typů zboží si můžete nastavit recyklační příspěvek za jednotku zboží (pole Recyklační příspěvek). Hodnotu zadáváte buď bez DPH, nebo s DPH. Závisí to na nastavení cena_dph_typ ve Fakturace / Nastavení / Obecné. Pokud je nastavena 0, tak zadáváte hodnotu bez DPH. Pokud je nastavena 1, tak hodnotu s DPH.
 • Pokud máte v číselníku vyplněnu konkrétní hodnotu, tak ta se propíše do formuláře při přidávání nových položek daného typů do skladu.
 • Pokud chcete upravit hodnotu recyklačního příspěvku u existující položky, tak to můžete provést v editaci daného zboží.
 • Jakmile zboží přesunete ke klientovi a vytvoříte z něj průběžnou položku, tak systém v případě zadaného recyklačního příspěvku automaticky vytvoří další průběžnou položku, která bude ve formátu Recyklační příspěvek za: [Název položky, ke které se vztahuje].
 • Tyto průběžné položky pak můžete přidat na fakturu nebo se samy zahrnou na fakturu při hromadném generování faktur.

Proměnné týkající se rychlostí

 • Stávající proměnné $DOWNLOAD$ a $UPLOAD$ byly doplněny o několik dalších proměnných týkajících se rychlostí.
 • $DOWNLOAD$ = Download rychlost nastavená u tarifu v kbps
 • $UPLOAD$ = Upload rychlost nastavená u tarifu v kbps
 • $DOWNLOAD_MBPS$ = Download rychlost nastavená u tarifu v Mbps
 • $UPLOAD_MBPS$ = Upload rychlost nastavená u tarifu v Mbps
 • $DOWNLOAD60P$ = 60 procent download rychlosti nastavené u tarifu v kbps (běžně dostupná rychlost)
 • $UPLOAD60P$ = 60 procent upload rychlosti nastavené u tarifu v kbps (běžně dostupná rychlost)
 • $DOWNLOAD60P_MBPS$ = 60 procent download rychlosti nastavené u tarifu v Mbps (běžně dostupná rychlost)
 • $UPLOAD60P_MBPS$ = 60 procent upload rychlosti nastavené u tarifu v Mbps (běžně dostupná rychlost)
 • $DOWNLOAD30P$ = 30 procent download rychlosti nastavené u tarifu v kbps (minimální rychlost)
 • $UPLOAD30P$ = 30 procent upload rychlosti nastavené u tarifu v kbps (minimální rychlost)
 • $DOWNLOAD30P_MBPS$ = 30 procent download rychlosti nastavené u tarifu v Mbps (minimální rychlost)
 • $UPLOAD30P_MBPS$ = 30 procent upload rychlosti nastavené u tarifu v Mbps (minimální rychlost)
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: V položce bitrate_unit lze nastavit jednotku pro bitrate, která se použije pro převody rychlostí: 0 = kbit/s (= 1000 bit/s), 1 = Kibit/s (= 1024 bit/s).
 • Tyto proměnné lze využít ve smlouvách.

Proměnné týkající se RÚIANu (CZ lokalizace)

 • $CLIENT_ADDRESS_RUIAN_CODE$ = RÚIAN kód korespondenční adresy klienta
 • $CLIENT_DIFFERENT_ADDRESS_RUIAN_CODE$ = RÚIAN kód odlišné adresy klienta. Pokud není u klienta zadána odlišná adresa, použije se RÚIAN kód korespondenční adresy klienta. Pokud je u klienta zadána odlišná adresa, tak se použije její RÚIAN kód.
 • $INTERNET_ADDRESS_RUIAN_CODE$ = RÚIAN kód adresy služby Internet. Pokud není u služby zadána odlišná instalační adresa, použije se RÚIAN kód korespondenční adresy klienta. Pokud je u služby zadána odlišná instalační adresa, tak se použije její RÚIAN kód.
 • $DVBC_ADDRESS_RUIAN_CODE$ = RÚIAN kód adresy služby DVBC. Pokud není u služby zadána odlišná instalační adresa, použije se RÚIAN kód korespondenční adresy klienta. Pokud je u služby zadána odlišná instalační adresa, tak se místo proměnné nepropíše nic, protože zde není RÚIAN kód dostupný.
 • $CATV_ADDRESS_RUIAN_CODE$ = RÚIAN kód adresy služby CATV. Pokud není u služby zadána odlišná instalační adresa, použije se RÚIAN kód korespondenční adresy klienta. Pokud je u služby zadána odlišná instalační adresa, tak se místo proměnné nepropíše nic, protože zde není RÚIAN kód dostupný.
 • $UNIVERSAL_ADDRESS_RUIAN_CODE$ = RÚIAN kód adresy obecné služby. Pokud není u služby zadána odlišná instalační adresa, použije se RÚIAN kód korespondenční adresy klienta. Pokud je u služby zadána odlišná instalační adresa, tak se použije její RÚIAN kód.
 • $MOBILE_ADDRESS_RUIAN_CODE$ = RÚIAN kód adresy služby Mobil. Pokud není u služby zadána odlišná instalační adresa, použije se RÚIAN kód korespondenční adresy klienta. Pokud je u služby zadána odlišná instalační adresa, tak se místo proměnné nepropíše nic, protože zde není RÚIAN kód dostupný.
 • $IPTV_ADDRESS_RUIAN_CODE$ = RÚIAN kód adresy služby IPTV. Pokud není u služby zadána odlišná instalační adresa, použije se RÚIAN kód korespondenční adresy klienta. Pokud je u služby zadána odlišná instalační adresa, tak se použije její RÚIAN kód.
 • $VOIP_ADDRESS_RUIAN_CODE$ = RÚIAN kód adresy služby VoIP. Pokud není u služby zadána odlišná instalační adresa, použije se RÚIAN kód korespondenční adresy klienta. Pokud je u služby zadána odlišná instalační adresa, tak se použije její RÚIAN kód.
 • Tyto proměnné lze využít například ve smlouvách. Aby se mohly proměnné správně propsat, je nezbytné, aby bylo z příslušného formuláře jasné, o jakého klienta a o jakou službu jde. Jinak nebude propsání konkrétních hodnot možné.

Viditelnost typů úkolů

 • Nastavení / Číselníky / Plánování / Typy úkolů
 • Do tabulky byl přidán nový sloupec Viditelnost. Pomocí ikon v tomto sloupci lze nastavit viditelnost jednotlivých typů úkolů.
 • Pokud je viditelný pouze jeden typ úkolů, nelze jej zneviditelnit. Je tam pouze zašedlá ikona oka.
 • Při přidávání úkolů jsou nabízeny pouze ty typy úkolů, které jsou nastaveny jako viditelné.
 • Při editaci jsou taktéž nabízeny pouze viditelné úkoly. Avšak v případě, že je u úkolu nastaven typ úkolu, který již není viditelný, tak ten zůstává u úkolu nastaven.
 • Při vytváření souvisejícího úkolu s předvyplněným formulářem se v takovém případě nepřenese nastavení typu úkolu.
 • V přehledech úkolů lze filtrovat pomocí všech typů úkolů, i těch, které jsou nyní neviditelné.

Kalendář

 • Plánování / Kalendář
 • Bylo upraveno grafické znázornění půlhodinových úkolů.
 • Kalendář se každou minutu automaticky aktualizuje. Pokud je otevřené pop-up okno úkolu, tak k aktualizaci nedojde.
 • Bylo opraveno zobrazování času při přesunu úkolu v Kalendáři.

Filtrace úkolů dle času

 • Plánování / Přehled úkolů
 • Na stránce přibyly dva nové filtry: Začátek úkolů od a Začátek úkolů do. Pomocí těchto filtrů si můžete nechat zobrazit jen úkoly, jejichž začátek se pohybuje v uvedeném časovém rozmezí.
 • Tuto možnost filtrace je možné použít pouze v případě, že nepoužíváte filtraci pomocí kalendáře. Pokud máte vybraný konkrétní den v kalendáři, tak jsou oba výše zmíněné filtry neaktivní. Pokud je chcete použít, musíte kliknout na možnost Vymazat, která je pod kalendářem.
 • Jakmile zadáte rozmezí, tak klikněte na tlačítko Hledej. Následně se vám dole zobrazí přehled úkolů splňující stanovená kritéria.
 • Takto vyfiltrované úkoly si můžete vyexportovat pomocí tlačítka CSV.

Propojení tiketů s úkoly

 • U úkolů lze provést propojení s tikety a naopak.
 • Plánování:
  • Propojení lze provést v editaci úkolu, v náhledu úkolu i v pop-up okně v kalendáři.
  • Po kliknutí na tlačítko Propojit s tiketem se objeví okno, ve kterém si můžete vyhledat potřebné tikety a označit. Při uložení dojde k propojení daného úkolu s vybraným tiketem či vybranými tikety.
  • V přehledu úkolů je nový sloupec, pomocí kterého si můžete nechat zobrazit související tikety.
  • V náhledu úkolu je taktéž uveden seznam souvisejících tiketů s možností prokliku do nich. V seznamu souvisejících tiketů máte také možnost propojení zrušit.
  • V seznamech souvisejících tiketů jsou zobrazeny pouze ty, na které má daný uživatel oprávnění.
 • Helpdesk:
  • V detailu tiketu je nové tlačítko Úkoly.
  • Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí seznam souvisejících úkolů se základními informacemi o nich.
  • V tomto seznamu jsou dostupné prokliky do náhledů jednotlivých úkolů a je tu i možnost odstranit propojení s konkrétními úkoly.
  • Dále je tu možné provést propojení s již existujícím úkolem (Akce / Propojit s úkolem) nebo vytvořit úplně nový související úkol (Akce / Přidat úkol).

Vytváření tiketů

 • Helpdesk / Tikety / Vytvořit tiket
 • Jakmile se zadá do pole Klient jméno klienta, tak se zobrazí položky odpovídající tomuto jménu spolu s kontaktními údaji a adresou pro případné rozlišení klientů se stejným jménem.
 • Po vybrání konkrétního klienta se vedle pole objeví ikona pro proklik do Karty klienta.
 • V případě, že má klient zápornou bilanci, tak se objeví její hodnota pod tímto polem.
 • Navíc se zde zobrazí i případné poznámky s upozorněním zadané v Kartě klienta. Pokud je poznámka příliš dlouhá, tak si ji lze celou zobrazit najetím myší na ni.

Slučování tiketů

 • V současnosti lze slučovat tikety v detailu konkrétního tiketu (Akce / Sloučit s tiketem, pro 2 tikety) či hromadně v přehledu tiketů (Hromadná akce / Sloučit s tiketem, pro 2 a více tiketů).
 • Při slučování tiketů v detailu tiketu zůstane aktuální tiket a vybraný tiket je do něj začleněn. Spolu s jednotlivými zprávami se do aktuálního tiketu přiřadí i poznámky a štítky z vybraného tiketu. Pokud mají oba tikety koncept a/nebo naplánované připomenutí, zobrazí se hláška, která uživatele informuje o tomto stavu a o dalším postupu. Uživatel ji může potvrdit nebo se vrátit zpět. Pokud je koncept či připomenutí jen u jednoho z těchto tiketů, tak je použit i u výsledného tiketu.
 • Při slučování tiketů v přehledu tiketů je možné si vybrat, do kterého tiketu budou všechny vybrané tikety začleněny. Spolu s jednotlivými zprávami se do výsledného tiketu přiřadí i poznámky a štítky ze všech vybraných tiketů. Pokud je koncept zaznamenán u více než jednoho z vybraných tiketů, tak je možnost zvolit si, který koncept bude použit u výsledného tiketu. Pokud není zvolen žádný, tak se použije koncept z vybraného tiketu (pokud existuje). Pokud je koncept jen u jednoho z těchto tiketů, tak je použit i u výsledného tiketu. Pokud má více než jeden tiket naplánované připomenutí, tak se použije připomenutí z vybraného tiketu. Pokud je připomenutí jen u jednoho tiketu, tak se použije to.

Přeposílání zpráv

 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu
 • V detailu tiketu přibylo nové tlačítko Přeposlat.
 • Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí celá sekce pro přeposlání zpráv.
 • Do pole Komu lze zadat jednu nebo více emailových adres, na které se mají zprávy z daného tiketu odeslat.
 • Checkbox Přiložit všechny zprávy je defaultně zaškrtnutý, což znamená, že se odešlou všechny zprávy z daného tiketu.
 • Pokud je checkbox Přiložit všechny zprávy odškrtnut, tak se zobrazí přehled všech zpráv v tiketu s možností si označit jen ty, které chcete přeposlat.
 • Checkbox Včetně příloh z vybrané předchozí komunikace je defaultně také zaškrtnutý, což znamená, že se odešlou i přílohy u vybraných zpráv.
 • K přeposílaným zprávám lze přidat i další text (Doplňující text) a přílohu (Přílohy).
 • Kliknutím na Odeslat dojde k přeposlání vybraných zpráv.

Hromadné akce s tikety

 • Helpdesk / Tikety / Hromadná akce
 • U akce Změnit oddělení byla přidána možnost specifikovat stav, který bude použit, pokud na cílovém oddělení není konkrétní stav tiketu povolen.
 • Do menu byla přidána nová akce Změnit vlastnosti tiketu:
  • Tato akce je dostupná pouze tehdy, když je vybráno konkrétní oddělení v bočním menu.
  • Lze pomocí ní změnit vlastníka, stav a prioritu tiketů.
  • Dále je možné pomocí ní přidat či odebrat jeden nebo více štítků.
 • Do menu byla ještě přidána nová akce Doplnit štítky. Po potvrzení této akce systém prohledá klienty přirazené u vybraných tiketů a případně doplní štítky, které jsou u těchto klientů zadané a které mají nastaveno Přiřazovat k tiketu.

Typ tiketu Osobní návštěva

 • Helpdesk / Tikety / Vytvořit tiket: Byla přidána možnost vytvořit nový typ tiketu: Osobní návštěva.
 • Tento typ tiketu slouží pro evidenci osobních návštěv klienta.
 • Je možné si do něj zadat obsah návštěvy a případné přílohy.

Šablony pro další typy tiketů

 • Helpdesk / Nastavení / Šablony: Na této stránce si nyní lze vytvářet šablony nejen pro tikety typu Email, ale i pro tikety typu SMS, Telefon a Osobní návštěva.
 • Jednotlivé typy šablon jsou v tomto přehledu rozlišeny graficky.
 • Při vytváření konkrétního typu tiketu už jsou pak nabízeny jen příslušné šablony (tlačítko Šablony).

Poznámky u tiketů

 • Při vytváření nového tiketu lze rovnou zadat poznámku, která se po odeslání/uložení propíše k danému tiketu.
 • Při práci s konceptem si lze připravit poznámky, které se po použití daného konceptu propíšou k tiketu.
 • V konceptu jsou zobrazeny jak případné existující poznámky, tak i připravené poznámky.

Proměnné u tiketů

 • Při vytváření nových tiketů a odpovědí je ve formuláři nově k dispozici tlačítko Proměnné. Stejné tlačítko je k dispozici i v nastavení šablon.
 • Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí seznam dostupných proměnných, které je možné v textu použít.
 • Po kliknutí na konkrétní proměnnou se tato proměnná přidá do textu.
 • V této verzi jsou dostupné čtyři proměnné týkající se klienta. V dalších verzích budou postupně přidávány další proměnné.
 • Aby se místo nich mohly při odeslání doplnit konkrétní hodnoty, je potřeba, aby systém věděl, o kterého klienta jde.

Optimalizace stránek

 • Klienti / Kontakty
 • Klienti / Internet
 • Fakturace / Přehledy / Reverse charge

Další změny

 • Klienti / Kontakty / Přidat kontakt či Karta klienta / Informace / Upravit: Při použití funkce Insolvenční rejstřík se v případě potřeby automaticky převede nesprávně zadané datum do správného formátu. (CZ lokalizace)
 • Klienti / IPTV: Do seznamu služeb IPTV a exportů byly přidány sloupce Sleva, Název slevy, Paušální cena a Paušální cena pozn.
 • Karta klienta: Do bočního menu v Kartě klienta bylo přidáno ID klienta.
 • Karta klienta / Statistiky Internetu: Do statistik byly přidány grafy z 60Ghz zařízení.
 • Karta klienta / Aktivní služby: U každé aktivní služby je nyní uvedeno, kdo a kdy naposledy službu změnil. Pokud u této položky nejsou data uvedena, tak to znamená, že buď nedošlo ke změně služby, nebo že před přidáním této nové funkce nebyla tato data v systému logována. V druhém zmíněném případě se tam data propíší až při další změně.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Přidat službu: Pokud byl při přidávání služby vybrán dealer, tak nedošlo k jeho uložení. Opraveno.
 • Karta klienta / Fakturace / Přeplatky: Prokliky do importů byly opraveny.
 • Karta klienta / Fakturace / Platební kalendář: Bylo upraveno generování částek v platebním kalendáři.
 • Karta klienta / Fakturace / Platební kalendář: Do sloupce Název služby se standardně propisuje název konkrétní služby. Pokud není název u služby vyplněn, tak se do tohoto sloupce nově uvede typ služby.
 • Karta klienta / Helpdesk: U tlačítka Koncepty je zobrazen v závorce počet dostupných konceptů.
 • Portál klienta: V Portálu klienta si lze nově zobrazit grafy přenesených dat za jednotlivé dny.
 • Portál klienta: V Portálu klienta nyní může klient odpovídat na všechny tikety, ne pouze na ty, které jsou v defaultním oddělení pro tikety z Portálu klienta. Dále bylo upraveno parsování těchto tiketů a odkazy v notifikacích.
 • Hardware / POPy / Propoje / Přidání nového propoje a Hardware / POPy / Přehled / Vytvořit nový propoj: Není vyžadováno vyplnění pole Název propoje. Pokud není pole vyplněno, tak se název vygeneruje automaticky ve formátu Propoj #[ID propoje], tedy např. Propoj #100.
 • V selectboxech POP napříč systémem jsou jednotlivé POPy seřazeny dle abecedy.
 • Nastavení / Tarify / Internet: Na stránku byla přidána možnost exportu tarifů do CSV pro účely ČTÚ. Exportovány jsou pouze aktivní tarify. Při exportu není brán zřetel na použité filtry. Soubor je vygenerován na základě vzoru od ČTÚ. Jsou v něm vyplněny pouze sloupce, pro které má systém potřebná data (název, cena, rychlosti, FUP). Zbytek dat je nutné doplnit do souboru dodatečně. Při přepočítávání rychlostí je použito nastavení bitrate_unit z Nastavení / Syst. nastavení / Obecné. (CZ lokalizace)
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: V seznamu přibyla položka di_hide_sensitive_data. Pomocí tohoto nastavení můžete skrýt koncová zařízení, WiFi karty, kabelové modemy, přípojné body, data za měsíc, FUP, IP adresy, MAC adresy a grafy v Portálu dealera. Defaultně jsou tato data zobrazena. V případě potřeby toto nastavení změňte.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Zálohování: Pokud je v sekci FTP zálohy zaškrtnut checkbox Secure FTP (zabezpečený přenos dat), tak se pod ním objeví nová možnost nastavení používané TLS verze.
 • Nastavení / Číselníky / IP rozsahy / IPv6 prefixy: Do pole Maska lze zadat hodnoty od 28 do 48.
 • Nastavení / Číselníky / Centrální sklad / Typy zboží: Nad tabulku se seznamem typů zboží byly přidány filtry pro jednotlivé sloupce.
 • Nastavení / Aktivní služby / IPTV / Ceník: Na stránce je uveden čas poslední synchronizace ceníku a jméno uživatele, který tuto synchronizaci spustil.
 • Nastavení / Aktivní služby / IPTV / Synchronizace: Na stránce je uveden čas poslední synchronizace IPTV služeb a jméno uživatele, který tuto synchronizaci spustil.
 • Statistiky / Stat. serveru / Emaily / Historie: Pomocí filtru Datum vložení je možné filtrovat zobrazené emaily dle jednotlivých dnů. Je potřeba vybrat v kalendáři konkrétní datum a následně kliknout na tlačítko Hledej.
 • Fakturace / Faktury / Faktury / Exportovat faktury: Do seznamu exportů byla přidána jiná verze exportu faktur do MK-Softu (SK lokalizace).
 • Fakturace / Banka / Email: Při prokliku do detailu nespárované platby se na stránce zobrazí příslušný email pro ulehčení párování.
 • Fakturace / Banka / Email: Bylo upraveno vyčítání dat z emailů z KB.
 • Fakturace / Nastavení / Předkontace / Předkontace: Nyní již není nutné, aby název i samotná předkontace byly unikátní. Unikátnost je vyžadována pouze u názvu.
 • Centr. sklad / Sklad / Upravit položku: Při změně druhu zboží dojde k automatickému vyčtení příslušných typů zboží.
 • Centr. sklad / Karty: Ve sloupci Počet bylo upraveno zobrazení počtů v případě různých jednotek. Byly taktéž upraveny exporty.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Byl mírně přepracován vzhled jednotlivých zpráv v rámci tiketu.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Pokud je u tiketu vybrán konkrétní klient a pokud má tento klient zápornou bilanci, tak se tato informace objeví v detailu tiketu. V detailu se také objeví případné poznámky s upozorněním zadané v Kartě klienta. Pokud je poznámka příliš dlouhá, tak si ji lze celou zobrazit najetím myší na ni.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Pokud existuje související koncept, tak je při vytváření zprávy ve formuláři zobrazeno tlačítko pro proklik do tohoto konceptu, kde je možné ho editovat.