Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

ISPadmin 5.25

5.25 stable – build 24.11.2022 14:39

 • Byla opravena aktualizace Linux routerů.

5.25 stable – build 23.11.2022 14:47

 • Klienti / Služby / Obecná služba: Byla opravena chyba při vstupu na stránku.
 • Hardware / Routery / Všechny: Bylo opraveno vyčítání MAC adres u zařízení Cambium.
 • Hardware / Routery / Router status / Sez. vysílačů: Do seznamu byly přidány zařízení Cambium.

5.25 stable – build 08.11.2022 14:10

 • Fakturace / Banka / Tatra banka: Bylo opraveno stahování plateb a nezobrazující se datum.

5.25 stable – build 07.11.2022 08:41

 • Fakturace / Banka / Tatra banka: Bylo upraveno datum platby. Byla přidána možnost vyhledávání.
 • Fakturace / Nastavení / Banka / Tatra banka: Bylo opraveno vypnutí testovacího režimu.

5.25 stable – build 31.10.2022 14:44

 • Hardware / Routery / Všechny: Byla opravena chyba v přehledu.

5.25 stable – build 26.10.2022 14:43

Tatra banka API

 • Nový volitelný submodul modulu Fakturace
 • Tento submodul vám umožňuje automaticky stahovat informace o platbách u nastaveného účtu Tatra banky a následně provádět automatické nebo manuální párování s fakturami.
 • Fakturace / Nastavení / Banka / Tatra banka: Na této stránce můžete přidávat, editovat či mazat účty. Také se tu uděluje přístup.
 • Fakturace / Banka / Tatra banka: Zde je dostupný přehled vyčtených plateb.
 • Pro zobrazení výše uvedených záložek je potřeba mít aktivní submodul a nastavená práva u svého účtu (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři).
 • V případě zájmu kontaktujte naše obchodní oddělení.

Nový widget Tatra banka – vypršení platnosti API přístupu

 • Dashboard / Upozornění
 • V tomto widgetu se zobrazují API přístupy, u nichž během 10 či méně dní vyprší platnost.
 • Kromě zobrazení widgetu se také generují systémové a emailové notifikace.
 • Widget i notifikace jsou podmíněny aktivním submodulem a oprávněním pro stránku s nastavením Tatra banka API.

Interval přístupu k Tatra banka API

 • Fakturace / Nastavení / Banka / Tatra banka: V nastavení přístupu k API je možné si vybrat jeden z možných intervalů přístupu k API.
 • Nastavením delšího intervalu se sníží počet volání, což má vliv na jejich celkový počet, od kterého se odvíjí zpoplatnění ze strany banky.

Další změny

 • Plánování: V editaci úkolu nebylo možné odstranit daný úkol. Opraveno.
 • Ostatní / Zálohy / Switche: Bylo opraveno stahování záloh switchů.

5.25 beta2 – build 21.10.2022 11:03

 • Bylo opraveno přijímání hotovostních plateb v případě nerozdělené pokladny.

5.25 beta2 – build 20.10.2022 15:21

Přehled záloh switchů

 • Ostatní / Zálohy: Byla přidána nová záložka Switche. Pokud ji nevidíte, zkontrolujte si nastavení svého účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.
 • Na této stránce je přehled záloh switchů s nastaveným MikroTik SwOS.
 • Můžete zde zálohy prohlížet, vytvářet a stahovat.

Další změny

 • Karta klienta / Aktivní služby: U služeb Internet byla upravena kontrola. Nyní jsou zohledněny i IP adresy GPON OLT.
 • Karta klienta / Aktivní služby: U služeb IPTV byla opravena kontrola slevy.
 • Hardware / IP rozsahy: Do seznamu byly doplněny položky týkající se GPON OLT.
 • Helpdesk / Tikety: Smazaní uživatelé se neobjevují při výběru vlastníka.
 • Do seznamu byly přidány systémové proměnné, pomocí kterých je možné propsat do dokumentu text Elektronicky podepsáno ($CLIENT_SIGNED_CZ$ a $COMPANY_SIGNED_CZ$) či Elektronicky podpísané ($CLIENT_SIGNED_SK$ a $COMPANY_SIGNED_SK$).

5.25 beta1 – build 14.10.2022 11:04

 • Plánování: Byla opravena chyba při prokliku do uzavřeného úkolu.

5.25 beta1 – build 11.10.2022 13:14

 • Bylo opraveno vyčítání frekvencí u UBNT klientských jednotek.

5.25 beta1 – build 10.10.2022 12:45

 • Hardware / POPy / Všechny: Bylo opraveno mazání POPu.
 • Bylo opraveno zobrazení logického zapojení sítě.
 • Byl opraven problém s notifikacemi o přijatých SMS.

5.25 beta1 – build 06.10.2022 14:31

Rychlosti v Mbit/s

 • Nastavení / Tarify / Internet: Rychlosti se nyní zadávají a zobrazují v Mbit/s.
 • Pro přepočet se používá nastavení bitrate_unit z Nastavení / Syst. nastavení / Obecné.
 • Byl upraven přehled tarifů i další stránky, které obsahují rychlosti.
 • Proměnné pro rychlosti zůstávají stejné. Existují jak verze pro kbit/s, tak i pro Mbit/s.

Logické zapojení sítě

 • Volitelný submodul modulu Network management a monitoring
 • Hardware / POPy / Přehled / Logické zapojení sítě: Na této stránce je dostupný diagram sítě. K dispozici je vyhledávání, klávesové zkratky, zobrazení informací o jednotlivých prvcích, zobrazení trasy do Internetu, proklik do seznamu nepropojených zařízení a další možnosti.
 • Byl upraven layout diagramu pro přehlednější zobrazení rozsáhlých sítí a sítí s nerovnoměrným rozložením prvků.
 • Další vylepšení budou přidávána v následujících verzích.

Zálohování u switchů s MikroTik SwOS

 • Hardware / Nastavení / Typy zařízení: Pokud je ve formuláři vybrána kategorie zařízení Switch, tak je v nové položce OS možné vybrat operační systém (konkrétně MikroTik SwOS).
 • Pokud je v nastavení switche vybrán daný typ, tak se zobrazí pole pro zadání uživatelského jména a hesla pro vytváření záloh.
 • Zálohy je u switche také možné deaktivovat pomocí checkboxu Deaktivovat zálohování.

Nový widget Zobrazené OKU (CZ lokalizace)

 • Dashboard / Přehled a Administrativa
 • Ve widgetu jsou zobrazeny služby Internet a VoIP, u kterých klient provedl zobrazení OKU v Portálu klienta.
 • Kromě informace o klientovi a službě je k dispozici i počet zobrazení a čas posledního zobrazení.
 • Záznam je možné z tabulky odstranit.
 • Pokud není nalezen žádný záznam, widget se nezobrazuje.

Nový widget Zařízení s problémem v komunikaci

 • Dashboard / Přehled a Síť
 • Ve widgetu se zobrazují zařízení, u nichž byl detekován problém s komunikací.
 • Po kliknutí na ikonu Oko se zobrazí detaily.

Nový widget Česká spořitelna – vypršení platnosti API přístupu (CZ lokalizace)

 • Dashboard / Upozornění
 • V tomto widgetu se zobrazují API přístupy, u nichž během 10 či méně dní vyprší platnost.
 • Kromě zobrazení widgetu se také generují systémové a emailové notifikace.
 • Widget i notifikace jsou podmíněny aktivním submodulem a oprávněním pro stránku s nastavením ČS API.

Nový widget Neplatné RÚIAN kódy v systému (CZ lokalizace)

 • Dashboard / Upozornění
 • Ve widgetu jsou zobrazeny korespondenční, fakturační a instalační adresy klientů, u nichž byl zaznamenán neplatný (neexistující) RÚIAN kód.
 • Uvedené záznamy je možné odstranit do dalšího vyčítání. Druhou možností je smazání neplatného kódu u adresy.
 • Pokud není nalezen žádný záznam, widget se nezobrazuje.

Odesílání jednotlivých upomínek

 • Karta klienta / Fakturace / Detail faktury / Odeslat upomínku
 • Formulář pro odeslání jednotlivé upomínky byl kompletně přepracován.
 • Byla přidána možnost odeslat SMS upomínku.
 • Nabízené možnosti jsou nyní v souladu s možnostmi při hromadném generování upomínek.

Zaokrouhlování hotovostních plateb

 • Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny: V nastavení konkrétní fakturační skupiny je možné si zaškrtnout checkbox Zaokrouhlovat hotovostní platby. Pokud je checkbox zaškrtnut, tak se objeví pole Nejnižší platitelná hodnota. Do tohoto pole je nutné zadat konkrétní hodnotu (např. 1 či 0,05).
 • Karta klienta / Fakturace / Přijmout platbu v hotovosti: Pokud je zvolena fakturační skupina s příslušným nastavením, tak se v náhledu zobrazí celková hodnota i případné zaokrouhlení. Na dokladu je pak vidět zaokrouhledná hodnota.

Helpdesk a autentizace OAuth 2.0

 • U služeb společnosti Microsoft došlo k ukončení podpory Basic authentication. Do systému proto byla přidána podpora pro autentizaci OAuth 2.0.
 • Helpdesk / Nastavení / Oddělení: V položce Protokol lze vybrat možnost Microsoft Graph REST API v1.0. Jakmile je tato možnost vybrána, zobrazí se další tři položky, do kterých je potřeba vyplnit údaje o aplikaci zaregistrované v Microsoft Azure.

Další změny

 • Karta klienta / Informace: Byly odstraněny potenciální nechtěné interakce mezi korespondenčními a fakturačními adresami.
 • Karta klienta / Statistiky Internetu: V grafech WiFi klienta jsou nyní místo hodnot signal a ccq hodnoty Rx-signal, Tx-signal, Rx-ccq a Tx-ccq.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Ke službám byla přidána možnost vytvořit nový tiket v Helpdesku s již předvyplněnou službou.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Ve formuláři pro nastavení služby Internet došlo k seřazení typů služeb a switchů dle abecedy.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Bylo opraveno zobrazení ceny u IPTV služby typu Kuki v případě, že byl zadán vícekrát stejný balíček. Byly upraveny i příslušné systémové proměnné.
 • Karta klienta / Fakturace / Průběžné položky: Tabulka s položkami byla přepsána.
 • Karta klienta / Fakturace / Detail faktury / Vystavit opravný daňový doklad: Bylo upraveno vykreslování PDF souboru.
 • Klienti / Služby / Internet: Na stránku byla přidána možnost vybrat si konkrétní služby Internet a ty následně využít v rámci hromadných akcí.
 • Klienti / Služby / VoIP / VoIP: Stránka byla kompletně přepsána do nového.
 • Klienti / Služby / Obecná služba: Stránka byla kompletně přepsána do nového.
 • Klienti / Statistiky / Dle připojení: Bylo přidáno tlačítko Zobrazit aktuální data, pomocí kterého lze zobrazit hodnoty, které jsou platné v daný okamžik.
 • Klienti / Statistiky / Dle připojení: Ve formuláři pro export do datové věty jsou k dispozici dva různé exporty pro stejný formulář. První z nich obsahuje klasicky hodnoty pro konkrétní adresní místa. Druhý export (doplňkový, s označením žádný RÚIAN kód) pak obsahuje hodnoty pro případy, kdy nebylo nalezeno žádné konkrétní adresní místo, tedy žádný RÚIAN kód. (CZ lokalizace)
 • Klienti / Statistiky / Dle připojení: Byly opraveny VoIP statistiky (provolaný čas a částka).
 • Automatické reporty o změnách stavů klientů nebyly v některých případech zasílány. Opraveno.
 • Hardware / Routery / Všechny: U switchů a zařízení připojených k routerům byla přidána možnost otestovat SNMP.
 • Hardware / Routery / Všechny: U routerů, u kterých je zaškrtnut checkbox Neaplikovat lokálně MANGLE, FILTER a NAT pravidla, se nyní v přehledu zobrazuje příslušná informace.
 • Hardware / Routery / Všechny: Bylo upraveno chování systému v případě nastavení možnosti Neaplikovat lokálně MANGLE, FILTER a NAT pravidla. Při zaškrtnutém checkboxu se na routeru zachovají pravidla pro simple queue (pokud je lokální QoS), PPPoE secrets, DHCP leases a Mikrotik ACL.
 • Hardware / Routery / Všechny: U virtuálních routerů byly odstraněny nerelevantní informace a položky z přehledu a nastavení.
 • Hardware / Routery / Router status / Dashboard a Routery: Bylo upraveno vyčítání a zobrazení verze firmwaru.
 • Hardware / Routery / Router status / WiFi klienti: Celá tabulka byla přepsána do nového.
 • Hardware / Switche: U switchů byla přidána možnost otestovat SNMP.
 • Hardware / POPy / Všechny: Na stránku byl přidán CSV export.
 • Hardware / POPy / Propoje: Na stránku byl přidán CSV export.
 • Hardware / POPy / Koncové propoje: Na stránku byl přidán CSV export.
 • Hardware / POPy / Přípojné body: Byl opraven export delších popisů do CSV souboru.
 • Hardware / Výpadky: Stránka byla kompletně přepsána do nového. Bylo opraveno řazení dle času.
 • Hardware V případě simple queue se nově do routeru nepropisují služby, které se již shapují na GPON OLT (nastaven lokální shaping).
 • Hardware: Simple queue: Byl upraven výpočet IP v targetu pro jednotlivé sdílené tarify.
 • Hardware: Pro ROS verze 7.3+ je v simple queue povolena možnost definovat velikost maxlimitu větší než 4.2Gb/s.
 • Karta POPu / Zařízení: U switchů a zařízení připojených k routerům byla přidána možnost otestovat SNMP.
 • Byly provedeny opravy a vylepšení související s výměnou ONT u služby.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: Na stránku bylo přidáno nastavení internet_services_require_ap, pomocí kterého je možné určit, zdali je u služby Internet vyžadováno zadání přípojného bodu, či nikoliv.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Syslog: Do tabulky bylo přidáno nastavení mikrotik_syslog_severity, pomocí kterého je možné určit úroveň zaznamenávaných zpráv.
 • Došlo k úpravě vyčtených hodnot v zasílaných alertech. Hodnoty nyní zohledňují i případný přepočet zadaný v šablonách.
 • Plánování / Nastavení / Typy úkolů: V nastavení lze v části Volitelné sekce formuláře úkolu určit, které sekce se mají u daného typu zobrazovat. Dále je možné určit, do kterých kategorií daný typ úkolu spadá.
 • Plánování: Úkoly bez řešení (události) se automaticky uzavírají, jakmile uplyne časové rozmezí, které je u nich definované.
 • Plánování: V emailech o zrušení přiřazení k úkolu chybělo jméno klienta. Opraveno.
 • Fakturace / Nastavení / Šablony / Upomínky: V šablonách emailových upomínek je možné použít novou proměnnou $REMINDER_EMAIL_QR_CODE$, pomocí které se na příslušné místo doplní QR kód.
 • Ostatní / Hromadné: Do filtrů byla přidána možnost Switch.
 • Ostatní / Hromadné: Byl upraven filtr Router (klienti fyzicky připojení k AP).
 • Ostatní / Mapa: Stav virtuálních routerů je považován za nezjistitelný. V mapě jsou vyznačeny šedou barvou.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: V detailu tiketu jsou nyní zobrazeny informace o přeposlání zpráv (nový typ položky + informace v timeline). Tato položka není zobrazována v Portálu klienta.
 • V emailech týkajících se přijatých SMS bylo opraveno vkládání časového údaje.