Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

ISPadmin 5.31

5.31 stable – build 26.01.2024 07:54

 • Byl opraven problém se zapamatováním filtrů v některých přehledech.

5.31 stable – build 17.01.2024 15:20

 • Klienti / Kontakty: Byl opraven problém s řazením dle bilance.

5.31 beta2 – build 11.01.2024 15:32

 • Karta klienta / Informace: U ARESu došlo k ukončení provozu původního informačního systému a zavedení nového. S tím souvisela i změna API. Z tohoto důvodu byly související funkce v systému přepsány, aby zohlednily tyto změny. (CZ lokalizace)
 • Karta klienta / Aktivní služby: V nastavení služby Internet byla opravena funkce přepisování popisu tarifu na faktuře v případě odškrtnutí možnosti Individuální cena.
 • Karta klienta / Dokumenty: Do seznamu proměnných byly přidány následující proměnné: $INTERNET_SUSPENDED_FROM$ (služba Internet a její fakturace pozastaveny od), $INTERNET_SUSPENDED_TO$ (služba Internet a její fakturace pozastaveny do), $INTERNET_SERVICE_SUSPEND_REPEAT$ (opakovaní pozastavení služby Internet a její fakturace), $IPTV_SUSPENDED_FROM$ (služba IPTV typu SledováníTV a její fakturace pozastaveny od) a $IPTV_SUSPENDED_TO$ (služba IPTV typu SledováníTV a její fakturace pozastaveny do).
 • Klienti / Statistiky / Podle připojení: K dispozici je nový export ART232. (CZ lokalizace)
 • Plánování / Kalendář (nový kalendář): Byly provedeny změny ve zobrazení kalendáře.
 • Fakturace / Banka / Email: Bylo upraveno parsování příchozích emailů z ČSOB. POZOR: V budoucnu již nebudou prováděny žádné další úpravy v této oblasti! V případě potřeby přejděte na ČSOB API.
 • Fakturace: Byly upraveny některé popisky na ODD (dobropisech).
 • Fakturace: Byla upravena práce s daty zálohových faktur.
 • Helpdesk / Tikety: Pokud je některý z tiketů v přehledu podbarven oranžově, tak je ve sloupci Poslední aktivita zobrazena ikona s vysvětlivkou tohoto stavu.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Při vkládání šablony do zprávy je nyní možné pomocí dvou tlačítek zvolit, zdali se má šablona použít a případný předchozí obsah smazat, nebo zdali se má na dané místo šablona vložit bez smazání případného předchozího obsahu.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Při změně parametrů tiketu se neskryje dříve zobrazená možnost přidání štítku.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: U funkce Přeposlat je nově k dispozici možnost použít šablony.
 • Byly provedeny drobné opravy týkající se REST API.

5.31 beta1 – build 15.12.2023 14:49

 • Byl odstraněn problém při podepisování dokumentů.
 • Byla opravena kontrola při vytváření propoje.

5.31 beta1 – build 07.12.2023 16:34

 • Karta klienta / Informace: Bylo upraveno logování změn mobilního čísla zadaného u klienta.
 • Hardware / Nastavení / Typy POPů: Bylo opraveno zobrazení radiobuttonů ve formuláři.
 • Hardware / Nastavení / Šablony antén: V nabídce Frekvenční rozsah přibyly možnosti 5.2 GHz a 5.6 GHz.
 • Nově se aplikují IPv6 firewall pravidla definovaná na routeru.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Centrální sklad / Ostatní: Bylo opraveno posouvání položek nahoru a dolů v tabulce Popis průběžných položek na fakturách.
 • Fakturace / Banka / ČSOB BC: Na stránky bylo přidáno fulltextové vyhledávání.
 • Fakturace / Banka / ČS API: Byla změněna autorizační URL pro ČS API.
 • Fakturace / Banka / Import: Ve výpisech importovaných plateb bylo upraveno výchozí řazení položek.
 • Fakturace / Banka / Import: Bylo upraveno parsování SEPA importu.
 • Ostatní / Zálohy / Routery: Z přehledu jsou vyřazeny routery, u jejichž typu není podporováno zálohování. Stejně tak jsou z něj vyřazeny i ty routery, u nichž je zálohování deaktivováno (pokud neexistuje záloha z minulosti).
 • Ostatní / Hromadné / Email, SMS a Akce: Zobrazení formulářů s filtry bylo přepracováno pro větší přehlednost.
 • Ostatní / Nástroje: Nástroj pro zobrazení navigační struktury byl přesunut z této stránky do Uživatelského nastavení v horním panelu (záložka Navigační struktura).
 • Ostatní / Stat. serveru / Historie / Historie: Nově jsou do historie ukládány záznamy o tom, který klient si kdy nechal poslat SMS s podpisovým kódem (sekce Systém / Zprávy / SMS / SMS zprávy s podpisovými kódy).
 • Helpdesk: Do textového editoru emailu je nyní možné snadněji vkládat inline obrazkové přílohy, ať už pomocí schránky nebo pomocí speciálního tlačítka pro upload souboru z disku.