Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

ISPadmin 5.32

5.32 stable – build 05.04.2024 13:20

 • Karta klienta / Statistiky: Bylo odstraněno omezení na počet zobrazených služeb.
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle období: Byla opravena chyba při zobrazení vyfiltrovaných faktur.

5.32 stable – build 27.03.2024 08:44

 • Bylo opraveno zobrazení poslední dostupné verze RouterOS ve widgetu MikroTik – Přehled v Dashboardu a v Hardware / Routery / Router status / Dashboard.

5.32 stable – build 21.03.2024 13:56

 • Karta klienta / Služby: Byl vyřešen problém s přegenerováváním PINů u stávajících set-top boxů při přeuložení služby IPTV typu SledováníTV.
 • Karta klienta / Služby: Informace o pozastavení služby Kuki TV vyčtená přes API je nyní vidět i v přehledu služeb klienta. Služba je označena červeně a obsahuje info o pozastavení.
 • Klienti / Služby / IPTV: V novém sloupci Pozastavená služba je u služeb Kuki TV uvedena informace o tom, zdali je daná služba pozastavená, či nikoliv. Pozastavená služba je označená červeně.
 • Hardware / Routery / RADIUS / Chybná ověření: Byla provedena optimalizace načítání stránky.
 • Byly vyřešeny problémy s responzivitou související s novým menu.

5.32 beta2 – build 14.03.2024 15:18

Dvoufázové ověření pro uživatele systému

 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: Ve sloupci 2FA můžete určit, který z uživatelů se má přihlašovat pomocí 2FA (TOTP).
 • Uživatelské nastavení (horní lišta): Zde si může konkrétní uživatel provést nastavení této funkce.
 • Při přihlašování do systému je pak uživatel vyzván k zadání bezpečnostního kódu.
 • Bezpečnostní kód má časově omezenou platnost. Navíc je omezen počet pokusů o jeho zadání.

Úpravy související s novým menu

 • Vlevo v hlavičce je informace o držiteli licence a o počtu licencí. V závislosti na dostupném rozlišení může dojít ke skrytí těchto informací.
 • Informace o nainstalované a poslední dostupné verzi se nově nachází pod info ikonou v hlavičce. V případě neaktuální verze se u této ikona zobrazí červený nebo oranžový puntík.
 • Ikona pro Wiki byla změněna na knížku.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byl opraven problém se zobrazením této stránky.
 • Helpdesk / Tikety: Byl opraven problém se zobrazením této stránky.

Filtrace dle vzdálenosti v přehledu routerů

 • Hardware / Routery / Všechny
 • Do filtrů na stránce byla přidána možnost Vzdálenost.
 • Po zaškrtnutí tohoto checkboxu je možné zvolit maximální vzdálenost, pro kterou se mají routery vyfiltrovat.
 • Po vybrání konkrétní hodnoty je potřeba kliknout na Hledej.
 • Routery se na základě nastavené maximální vzdálenosti vyfiltrují.
 • U každého routeru je uvedena spočítaná vzdálenost od současné polohy.

Další změny:

 • Klienti / Služby: Bylo ošetřeno vyhledávání v případě klientů s nulovým klientským číslem.
 • Karta klienta / Statistiky Internetu: Bylo opraveno zobrazení grafů zesilovačů u kabelových modemů.
 • Nastavení / Tarify / Internet: Do filtrů v sekci Typ služby byla přidána možnost Bez typu služby.
 • Nastavení / Ostatní / Šablony emailů: Do relevantních sloupců byla přidána možnost řazení.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Do okna Informace o klientovi, které se zobrazí po najetí na ikonu panáčka vedle nastaveného klienta, byla přidána informace o fakturační skupině klienta.

5.32 beta1 – build 04.03.2024 12:23

 • Karta klienta / Informace: Bylo opraveno oprávnění pro obnovu klienta.
 • Karta klienta / Statistiky: Byl vyřešen problém s nenačítáním grafů.
 • Karta klienta / Statistiky: Bylo opraveno zobrazování offline času u MAC adresy klienta.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byl opraven problém s updatem konfigurace routerů.

5.32 beta1 – build 29.02.2024 15:13

Nová menu

 • Původní hlavní menu bylo horizontální a bylo umístěno v horní části obrazovky. Nové hlavní menu se zobrazuje jako vertikální na levém okraji obrazovky.
 • Jako výchozí je vybráno nové menu, přičemž je možné si ho po přechodnou dobu (do verze 5.33 beta1) přepnout na to původní: Uživatelské nastavení v horní liště / záložka Nastavení vzhledu / nastavení Typ hlavního menu.
 • Nové hlavní menu lze minimalizovat, resp. maximalizovat, takže dle potřeby si můžete zobrazit více či méně obsahu stránek.
 • Spolu s hlavním menu byla přepracována i menu v Kartě klienta, Kartě POPu, Kartě dalšího zařízení a Uživatelském nastavení, kde došlo k úpravě z původního bočního menu na menu horizontální.
 • V Kartě klienta došlo u menu navíc ke změně pořadí založek a zkrácení několika popisků. Možnosti Odstranit klienta / Obnovit klienta již nejsou součástí menu, ale jsou dostupné v záložce Informace po kliknutí na možnost Další akce (tři tečky pod sebou).
 • V Uživatelském nastavení / Nastavení vzhledu si může uživatel zvolit, zdali se mu má po kliknutí na konkrétní záložku v menu otevírat poslední navštívená stránka (Otevírat poslední navštívenou stránku v sekci).
 • Další úpravy zobrazení stránek jsou v plánu po ukončeném přechodu na nová menu.

Další změny

 • Klienti / Služby: Do jednotlivých přehledů služeb byl přidán sloupec ID služby, ve kterém lze vyhledávat pomocí fulltextu.
 • Klienti / Služby / Internet, VoIP a Mobil: Do přehledů uvedených typů služeb byl přidán sloupec Ověřovací kód účastníka, ve které lze vyhledávat pomocí fulltextu (CZ lokalizace).
 • Klienti / Služby / Obecná služba: Bylo opraveno generování exportů.
 • Karta klienta / Služby: Při změně routeru v nastavení služby Internet nyní dochází ke změně routeru i u případných dalších IP adres zadaných u této služby.
 • Karta klienta / Statistiky: Byla provedena optimalizace stránky při zobrazování většího množství dat.
 • Karta klienta / Statistiky: Byla zrušena kontrola typu řízení pro zobrazování grafů pingu.
 • Byl upraven formát emailů týkajících se změn stavů klientů.
 • Hardware / Routery / Všechny: Při přepnutí typu routeru na jiný se promažou údaje, které nejsou daným typem podporovány.
 • Hardware / Routery / Router status / Dashboard: Bylo opraveno řazení verzí firmwaru v tabulce.
 • Hardware / Routery / Router status / Routery: Byly přidány exporty do PDF a CSV. Obsah exportů je možné specifikovat pomocí nastavení stránky (šedá ikona se třemi bílými pruhy). V nastavení uživatelského účtu (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři) lze exporty povolit či zakázat.
 • Hardware / Routery / Router status / Routery: Pokud zvolíte u routerů MikroTik hromadnou akci Změnit nastavení služeb a v tomto nastavení možnost Změnit port, tak se vám u API, API-SSL a SSH ukáže nový checkbox Změnit port i v nastavení routeru v systému, pomocí kterého můžete určit, zdali se má tato změna propsat i do nastavení v systému.
 • Hardware / Nastavení / NetMonitor / Šablony: V nastavení šablon je možné u jednotlivých proměnných kliknout na tlačítko, čímž dojde k doplnění dané proměnné na pozici kurzoru v textovém poli.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Zálohování: Nastavení hesla pro zálohy bylo přesunuto ze sekce Lokální zálohování systému do nové sekce Společné nastavení záloh.
 • Nastavení / Ostatní / Šablony emailů: Do tabulky byl přidán sloupec s číslováním položek.
 • Plánování / Přehled úkolů: Do přehledu byly přidány filtry Datum vytvoření od, Datum vytvoření do, Klient, Služba, Router, POP a Další zařízení.
 • Plánování / Výkaz: Stránka byla kompletně přepsána do nového. Bylo přidáno nastavení stránky. V přehledech se zobrazují i úkoly, které jsou definované jako bez řešení (např. dovolené).
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle období a Dle skupin: Při kliknutí na možnost Seznam faktur v nabídce na konci řádku mohlo dojít ke zobrazení chyby. Opraveno.
 • Fakturace / Přehledy / Platby: Tabulka byla přepsána do nového. Byl přidán sloupec Poznámka k hotovostní platbě. Bylo vylepšeno fungování filtrů a fulltextu.
 • Fakturace / Banka / Raiffeisenbank: Do přehledů plateb byl přidán sloupec Dodatek, který obsahuje případné zprávy pro příjemce.
 • Ostatní / Nástroje / Duplicitní MAC adresy: Bylo ošetřeno zobrazení stránky při vyčtení nepovoleného znaku.
 • Dashboard: Byla provedena optimalizace načítání Dashboardu. Zkrátil se čas načítání příslušných stránek.
 • Byla upravena konverze znaků u SMS zpráv.