Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Zadávání řešení úkolů a výkazy práce

 • V úkolu v sekci Řešení se zadávají jednotlivá řešení úkolu.
 • Úkol může mít hned několik řešení od různých uživatelů.
 • Seznam dříve přidaných řešení lze vidět v sekci Předchozí řešení.
 • Při vyplňování této části formuláře je nutné správně zadat údaje, aby došlo k přiřazení daného řešení k příslušnému uživateli a k zobrazení tohoto řešení ve výkazu práce u daného uživatele.
 • V poli Uživatel musí být uveden ten uživatel, který dané řešení (danou práci) skutečně provedl.
 • Pokud řešení zapisuje někdo jiný, musí u této položky zvolit správného uživatele.
 • Pokud zapisovatel vůbec nefiguruje v řešení úkolu, nemá být v tomto poli vybrán.
 • Pokud zapisuje řešení za více uživatelů, musí tato řešení zadat postupně.
 • Ke každému řešení (i dílčímu) náleží určité parametry, jako je strávený čas a cena.
 • Aby ve výkazu byly odpovídající hodnoty, tak je potřeba do polí u položky Strávený čas zadávat čas, který vybraný uživatel strávil daným řešením.
 • Pokud jsou v úkolu například dva řešitelé a jeden z nich strávil úkolem 1,5 hodiny a druhý 0,5 hodin, tak je potřeba do prvního řešení zadat prvního uživatele a k němu čas 1 h 30 min a do druhého řešení zadat druhého uživatele a k němu čas 30 min. Pokud k oběma zadáte 2 h, tak nebudou hodnoty odpovídat skutečnosti. K oběma uživatelům můžete zadat 2 h pouze tehdy, když opravdu oba uživatelé strávili danými úkony 2 hodiny.