Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

ISPadmin 5.02

ISPadmin 5.02 stable

DATUM VYDÁNÍ: 30.11.2018

 • Zahrnuty všechny změny z předcházejících beta verzí
 • Úprava: Import z UniCredit Bank
 • Úprava: Import z Raiffeisenbank
 • Oprava: Hotovostní doklad
 • Oprava: Možnost Opravit při rozporu mezi daty v ISPadminovi a v ARESu
 • Oprava: Filtr při prokliku ze seznamu Internet tarifů do seznamu služeb Internet
 • Oprava: Nezobrazení zálohové faktury po kliknutí na příslušnou ikonu v Kartě klienta
 • Oprava: Router status list
 • Oprava: Nezobrazení názvu emailové adresy u odeslaných emailů s fakturami
 • Oprava: Naskenované adresní údaje odesílatele a zpráva od odesílatele v importu SK pošta (SK lokalizace)

ISPadmin 5.02 beta3

DATUM VYDÁNÍ: 08.11.2018

API-SSL

 • Dle oficiálního oznámení MikroTiku (https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:API) budou novější verze ROS (> 6.43) používat novou metodu přihlašování na API. Hlavní změna spočívá v použití hesla v plain textu. Z důvodu bezpečnosti je tedy nezbytné používat výhradně komunikaci přes API-SSL.
 • Tato verze ISPadmina obsahuje nové automatické nástroje a knihovny, které se pokusí všechny aktivní MikroTiky s ROS >= 6.43 zadané v systému přepnout na API-SSL. Když komunikace přes API-SSL proběhne v pořádku, systém si sám přepne komunikaci s routerem na API-SSL a bude ji používat. Pokud se mu to nepodaří, bude se nadále používat standardní API s původní metodou přihlašování, a to až do té doby, kdy MikroTik přejde výhradně jen na novou metodu. Poté bude API nefunkční. O přepnutí se systém pokouší každou hodinu prostřednictvím API nebo SSH.
 • MikroTiky s verzí ROS < 6.43 je možné přepnout na API-SSL manuálně přes nastavení routeru (nová položka: Používat API-SSL). Po změně je zapotřebí vyzkoušet komunikaci s routerem (Otestovat spojení na router).

Hardware / Routery / Router status / Routery

 • Přidány nové tabulky: Verze firmwaru a Ostatní služby. Druhá zmiňovaná zobrazuje status aktuálně zranitelných služeb (socks, web proxy, packet sniffer).
 • Ve sloupci Update status (dříve: Verze status) je nově historie posledních 5 spuštěných příkazů souvisejících s naplánovanou akcí, aby bylo možné dohledat případný chybový stav.
 • Do seznamu akcí přidána nová možnost: Změnit nastavení služeb. Pomocí ní je možné na vybraných routerech hromadně zapnout/vypnout služby, omezit přístup pouze na určité IP adresy nebo změnit port. Zvýšíte tím zabezpečení sítě.

Hardware / Routery / Router status / Dashboard

 • Přidána nová tabulka: Verze hardwaru (přehled používaných typů MikroTiků)
 • Přidán nový sloupec do tabulky Základní služby: Ispadmin (počet + typ komunikace, kterou ISPadmin používá)

Upomínky

 • Úprava: 1 upomínka = 1 faktura. Lze tak využít i ty systémové proměnné, které se vždy musí vztahovat pouze k jedné konkrétní faktuře. Je možné zadat minimální dlužnou částku u faktury k odeslání upomínky.
 • Úprava: Je možné vygenerovat i vícestránkové upomínky.
 • Novinka: Přehled upomínek k vygenerování: Přehled se zobrazí po kliknutí na číslo uvedené v sekci Počet upomínek.
 • Oprava: Nesprávně uvedený počet upomínek v sekci Počet upomínek.

Další změny a opravy

 • Úprava: VoIP import ČRa
 • Úprava: Filtr Podrobnosti / Prolongace – NE v Klienti / Internet
 • Úprava: Upravit fakturované období
 • Úprava: Editace Povolených stránek → Provedení master resetu dotčených routerů
 • Oprava: Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle období / Přehled faktur: Řazení v exportu do CSV
 • Oprava: Filtr Tarif – Neuveden v Klienti / Internet
 • Oprava: Předkontace v exportu do Money S5
 • Oprava: PDF soubory přikládané k emailům z Plánování
 • Oprava: Adresa v SMS zaslané technikovi z Plánování
 • Oprava: Změna redundantního routeru na normální
 • Oprava: GDPR souhlasy v Klientském portálu
 • Oprava: Odeslat nastavení na email v Kartě klienta
 • Oprava: Vkládání DOCX souborů v Nastavení / Smlouvy / Vlastní vzory

ISPadmin 5.02 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 17.10.2018

REST API pro práci s klienty/kontakty

 • Přidáno nové REST API pro práci s klienty/kontakty.
 • V prvotní fázi je určeno pro testování funkčnosti s vybranými partnery, ale dostupné je všem.
 • Popis metod naleznete v souboru /data/support/ispadmin/new/app/modules/apiModule/v1Module/readme.md .

IPEX REST API

 • Odstraněno staré SOAP API pro stahování výpisů z IPEXu
 • Nahrazeno novým REST API

Navigační struktura

 • Přidán nástroj, pomocí něhož je možné zjistit, do jakých záložek má přihlášený uživatel přístup (Ostatní / Nástroje / Navigační struktura)
 • Zohledněny jsou používané moduly a nastavená oprávnění

Další změny

 • Přidán přehled všech uživatelů na routerech MikroTik do Hardware / Routery / Router status / Dashboard
 • Přidána možnost zadat individuální sazbu DPH pro položky Obecné služby
 • Přidáno logování žádosti o zaslání zapomenutého hesla do Klientského portálu: Karta klienta / Historie / Klienti / Změny – Portál klienta
 • Přidána možnost zadat poznámku k uživateli do Nastavení / Administrátoři / Administrátoři
 • Upraveny filtry mapy
 • Aktualizováno vytváření PDF ve Fakturace / Pokladna / Odeslané
 • Aktualizováno vytváření PDF denního plánu technika
 • Opravena chyba při uložení změn v úkolu v Plánování
 • Opravena chyba při přidávání pravidel pro párování plateb
 • Opraveno přijímání poptávek z webového formuláře, který stále využíval původní URL z ISPadmina 4
 • Opraveno vytváření svátků v některých lokalizacích (např. HU)
 • Opraveny filtry ve Fakturace / Faktury / Faktury
 • Opraveny filtry ve Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle období
 • Opraven filtr Pohledávky po splatnosti ve Fakturace / Přehledy / Pohledávky / Pohledávky
 • Opravena viditelnost vyčteného speciálního portu switche (port mimo šablonu switche) v Aktivních službách
 • Opraveno tlačítko Zpět v Nastavení / Číselníky / Nagios / Kontakty – Upravit
 • Opravena celková suma v PDF souboru vygenerovaném ve Fakturace / Přehledy / Účetní přehled pomocí tlačítka Zobrazit přehled faktur v PDF (HU lokalizace)

ISPadmin 5.02 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 04.10.2018

QR kód

 • V CZ lokalizaci byla doplněna možnost aktivovat QR kód na fakturách.
 • Aktivaci je možné provést v nastavení fakturační skupiny (Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny).
 • Nejprve vyberte správný ISO kód měny a poté aktivujte QR kód.

Dashboard

 • Do Hardware / Routery / Router status byla přidána nová záložka Dashboard.
 • Slouží k zjištění aktuálního stavu MikroTik routerů (verze ROS, verze FW, aktivní služby).

Hardware / Routery / Router status / Routery

 • Byla upravena stránka Hardware / Routery / Router status / Routery.
 • Byly přidány filtry pro výběr služby a verze OS.
 • Dále byl přidán sloupec Služby, který zobrazuje aktuální stav systémových služeb (zapnuto/vypnuto a bezpečnostní doporučení). Tento sloupec si je nutné aktivovat zaškrtnutím příslušného checkboxu v nastavení stránky.

Další změny

 • Hardware / Routery / Všechny: V menu Akce je nově možnost Odstranit neaktivní síťová rozhraní.
 • Optimalizace práce s velkými daty
 • Oprava zobrazení pingu u monitorovaných klientů se zadanou IP adresou koncového zařízení
 • Opravy nahlášených chyb