Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

ISPadmin 5.06

ISPadmin 5.06 stable

DATUM VYDÁNÍ: 27.05.2019

ARES ve formuláři Přidání/Editace klienta

 • Jelikož u vzdáleného serveru, se kterým ISPadmin komunikuje po kliknutí na tlačítko ARES, došlo k výraznému zpomalení ve vyřizování požadavků, rozhodli jsme se prodloužit časový limit, aby se úspěšnost požadavků podstatně zvýšila.
 • Před touto úpravou mohlo dojít k vypršení daného limitu a k zobrazení hlášky IČO nebylo nalezeno.
 • Po kliknutí na tlačítko ARES vyčkejte na zobrazení okna s dalšími informacemi. Může to chvíli trvat!
 • Dále jsme upravili zobrazované hlášky:
  • Hláška IČO nebylo nalezeno se bude zobrazovat pouze v případě, že ISPadmin získal ve vyhrazeném časovém limitu informaci o neexistenci daného IČO.
  • Pokud ani v námi prodlouženém časovém limitu ISPadmin nedostane odpověď od ARES serveru, zobrazí se hláška ARES server neodpověděl ve vyhrazeném čase!

Hardware / Nastavení / Nastavení pingu

 • Původní stránku Hardware / Nastavení / Nastavení pingu jsme rozdělili na dvě podstránky:
  • Individuální: Tabulka Individuální nastavení pro zařízení/router
  • Systémové: Tabulka Výchozí nastavení pro skupiny + Tabulka proměnných
 • Pokud měl uživatel oprávnění pro stránku Nastavení pingu, bude mít nyní i oprávnění pro tyto podstránky.
 • Do hromadných akcí v tabulce Individuální nastavení pro zařízení/router jsme přidali možnost Prodloužit platnost nastavení na Neomezeně.
 • Dále jsme doplnili upozornění, že při prodlužování platnosti nastavení dochází k prodloužení od aktuálního dne.

Další změny

 • Plánování / Přehled / Export do CSV: Sloupec Typ je v exportu rozdělen na dva sloupce: ID a Typ.
 • Při uzavírání úkolů nešel zaškrtnout checkbox Vyfakturovat.
 • Upraveno logování SMS upomínek v Historii (Systém / Zprávy / SMS)
 • Opraveno vykreslování Wiki stránek

ISPadmin 5.06 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 16.05.2019

Filtrace služeb Internet dle parametru “Trvání smlouvy do”

 • Do přehledu služeb Internet (Klienti / Internet) jsme přidali možnost filtrovat podle Trvání smlouvy do.
 • Nový filtr najdete v menu Podrobnosti.
 • Po výběru tohoto filtru se objeví pole OD a DO. Je možné určit konkrétní interval, nebo pouze OD, resp. DO.

Hardware / Routery / Router status / BW test

 • Přidán sloupec Spuštění testu
 • Přidán sloupec Stav testu, ve kterém je možné test aktivovat/deaktivovat.
 • Pokud si v editaci BW testu přenastavíte datum spuštění testu na pozdější datum, tak se test označí jako připraven ke spuštění.

Hardware / Nastavení / Nastavení pingu

 • Na této stránce přibyla následující čtyři nastavení:
  • Počet pingů v jednom procesu
  • Počet procesů ping
  • Zpoždění spouštění procesů
  • Velikost ukládací cache DB Influx
 • Tato nastavení lze použít k případné optimalizaci fungování pingu.
 • Jsou přednastaveny doporučené hodnoty. Tyto hodnoty neměňte, pokud k tomu nemáte pádný důvod!

Plánování / Formulář Přidání/Editace úkolu

 • Ve formuláři je možné zadat libovolný počet techniků. Dříve byl počet omezen na tři.
 • Implementován multiupload na dokumenty: Je tak možné nahrát více souborů najednou.
 • Lze vytvořit libovolný počet položek na faktuře.

Další změny

 • Karta klienta / Zboží ze skladu: Opraveno řazení dle data v seznamu zboží u klienta
 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: K dispozici je nové tlačítko pro export dat do formuláře ART183 (Export ART183).
 • Plánování / Volné: Při přiřazování volného úkolu je možno vybrat libovolný počet techniků.
 • Plánování / Výkaz: Cena za práci a Strávený čas se přepočítávají “stejně”, ale výpočet není omezen na techniky.
 • Ostatní / Hromadné / Akce: Možnost Není ve filtrech nefungovala správně.

ISPadmin 5.06 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 25.04.2019

Ping

 • Nově zpracovaný engine pro hromadné zjišťování dostupnosti zařízení metodou ping.
 • Dříve se používala utilita fping, u které se však časem ukázalo, že nemá dostatečný výkon v případě velkého množství zařízení (5000+). Navíc nebylo možné detailně škálovat jednotlivé parametry pingu (timeout, velikost paketu, počet opakování v jednom cyklu, čas mezi jednotlivými pingy v jednom cyklu, … ).
 • Nyní jsou všechny tyto parametry modifikovatelné. Systém dokáže obsloužit až 15000+ zařízení v jednom 5minutovém cyklu.
 • Nastavení pingu lze provést v Hardware / Nastavení / Nastavení pingu. Pokud tuto záložku nevidíte, zkontrolujte si nastavení svého uživatelského účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři. K dispozici jsou dva checkboxy: Zobrazit a Upravovat. Uživatelé, kteří mají povoleno editovat routery, budou mít tato práva nastavena automaticky.
 • V Hardware / Nastavení / Nastavení pingu je možné přehledně nastavovat všechny parametry pro různé typy zařízení (routery, switche, headendy, zařízení připojená k routerům, jednotlivé služby Internet u klientů, jejich koncová zařízení, modemy, … ) a zároveň provádět individuální nastavení pro jednotlivá zařízení.
 • Přibyla položka Platné do (= platnost nastaveného individuálního monitorování).
 • Nyní máte možnost zapnout, resp. vypnout defaultní monitoring pro celý okruh zařízení. Výjimku tvoří routery. Tímto způsobem si můžete svůj systém ladit dle potřeb své sítě.
 • Jelikož celý monitorovací systém zahrnuje velké množství zařízení, může dojít k nárůstu vytížení procesorů a celkového vytížení hardwaru.
 • Ve výchozím nastavení je zapnuto monitorování routerů, switchů, zařízení připojených k routerům a headendů. Pokud se zátěž systému razantně nezmění, je možné další okruhy aktivovat ručně.
 • “Pingání” probíhá v paralelních procesech na pozadí celého systému.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Konkrétní služba Internet: Je zde nové tlačítko Nastavit monitoring, pomocí kterého můžete nastavit ping pro danou službu.

Ping grafy

 • Nové ping grafy využívají Javascript (místo statické obrázkové verze).
 • Nově se v grafu kromě průměrné latence zobrazují i její maximální a minimální hodnoty.
 • Při najetí kurzoru myši na určitou část grafu se zobrazí tooltip s přesnými hodnotami.
 • Grafy umožnují zoom na časové ose.
 • U grafů jsou tlačítka pro jednoduché přepnutí mezi jednotlivými zobrazeními (Den, Týden, Měsíc, Rok).
 • Navíc je tam i tlačítko Všechno pro zobrazení všech grafů (Den, Týden, Měsíc, Rok) na jedné stránce.
 • V rámci přechodného období budou v systému zachovány i původní RRD grafy, což bude mít za následek větší obsazenost disku i vyšší zátěž CPU.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Konkrétní služba Internet: Je zde nové tlačítko Monitorování klienta, pomocí kterého si můžete nechat zobrazit příslušné grafy.
 • !!! Kvůli těmto změnám může update trvat déle. Po updatu bude na pozadí probíhat konverze z původního typu grafů na nový. Vyčkejte prosím, než se proces dokončí.

Sjednocení exportů v Klientech

 • Klienti / Kontakty: Sjednoceno právo pro export do PDF a CSV, smazáno právo Tisk
 • Klienti / Internet: Přidán export do PDF + nastavení exportu.
 • Klienti / CATV: Přidán export do CSV
 • Klienti / DVBC: Přidány exporty do PDF a CSV + nastavení tabulky a exportu
 • Klienti / VoIP: Přidán export do PDF + nastavení tabulky a exportu
 • Klienti / Obecná služba: Opraveno a sjednoceno právo na export PDF a CSV
 • Klienti / IPTV: Přidán export do PDF + nastavení exportu
 • Klienti / Mobil: Přidány exporty do PDF a CSV + nastavení tabulky a exportu
 • Klienti / GPON: Přidány exporty do PDF a CSV + nastavení tabulky a exportu

Přiřazení zboží klientovi v Kartě klienta

 • Při přiřazování zboží klientovi v Kartě klienta je možné zapnout prohlédávání zboží u ostatních klientů.
 • Je možné editovat popis zboží.
 • Přidána tlačítka pro snadnejší přístup do editace

Zalamování řádků na fakturách

 • Dříve: Zalamování řádků na fakturách nebylo možné, což mohlo způsobit problémy při dlouhých popiscích jednotlivých položek.
 • Nyní: U delších popisků systém automaticky rozdělí daný text do více řádků. 
 • Zároveň byl upraven vzhled faktury: Tabulka se nově dynamicky zkracuje dle počtu položek.

QR kód (SK lokalizace)

 • Aktivaci je možné provést v nastavení fakturační skupiny (Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny).
 • Nejprve vyberte správný ISO kód měny.
 • Poté aktivujte QR kód.

Dofakturování přidaného IPTV balíčku (SledováníTV)

 • Pokud v průběhu měsíce přidáte nový tarif (balíček) u IPTV služby a daný měsíc je již vyfakturovaný, nabídne se vám po uložení služby možnost vygenerovat průběžné položky.
 • Poměrná část se vypočítá v případě zaškrtnutí checkboxu OD a vybrání konkrétního data.
 • Průběžná položka se automaticky zahrne na fakturu při další hromadné fakturaci. Lze ji vyfakturovat i ručně v Kartě klienta.

Nový typ importu (CZ lokalizace)

 • Název: Česká spořitelna – George
 • Import probíhá ve Fakturace / Banka / Import.
 • Importuje se soubor ve formátu CSV.

Nové menu pro mobilní zařízení

 • Opraveno responzivní menu v Kartě klienta
 • Výška řádku u responzivního menu zvětšena

Automatické odstraňování neaktivních rozhraní

 • Do Nastavení / Syst. Nastavení / Obecné byla přidána nová položka autoremove_old_interfaces.
 • U této položky se nastavuje počet dnů, po které musí být rozhraní routeru neaktivní, aby došlo k jeho automatickému odstranění z tabulky síťových rozhraní.
 • Své využití najde např. při odstraňování dynamických WDS rozhraní, která by jinak zbytečně zůstávala viditelná v přehledu routerů, přestože již neexistují.

Statistiky / Stat. klientů / Podle tarifů

 • Provedena optimalizace komunikace s DB
 • Opraveno počítání hodnoty “změna” pro měsíc leden, kdy se nyní počítá podle prosince minulého roku. Dříve byla vždy 0.

Další změny

 • Statistiky / Odpojení klienti: Přidáno právo pro zobrazení bilance (v souladu s Klienti / Kontakty)
 • Statistiky / CATV odpojení: Přidán export do CSV (v souladu s Klienti / CATV)
 • Nová systémová proměnná $VRACENA_SMLOUVA$ (obsah stejnojmenného pole v Kartě klienta)
 • Plánování / Přehled: Do přehledu plánování byla přidána možnost filtrovat podle fakturační skupiny.
 • Fakturace / Banka / Email: Do seznamu emailů z banky a seznamu vyřazených emailů z banky byl přidán sloupec příjemce.
 • Ostatní / Hromadné / Email: Do výběru Odeslat na byla přidána možnost Všechny emaily (email, fakturační email, technický email a obchodní email).
 • Při záloze routeru se výstup zálohovacího skriptu vypisuje do modálního okna.