Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

ISPadmin 5.09

ISPadmin 5.09 stable

DATUM VYDÁNÍ: 16.01.2020

 • Za určitých okolností nedocházelo po uložení úprav informací o klientovi k přesměrování do Karty klienta / Informace, nýbrž do jiné záložky. Opraveno.
 • Byla opravena editace služby při vypnuté skupině routeru.
 • Byla upravena synchronizace u SledováníTV.
 • Statistiky / Data: Grafy přenesených dat –> Kliknutí na graf –> Nezobrazily se náhledy grafů. Opraveno.

ISPadmin 5.09 beta3

DATUM VYDÁNÍ: 30.12.2019

 • Pokud byla při vystavování jednotlivé faktury (Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu) změněna fakturační skupina, nedošlo automaticky k aktualizaci hodnoty v políčku Číslo faktury.

ISPadmin 5.09 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 18.12.2019

Prokliky u Rušení meteorologických radiolokátorů (CZ lokalizace)

 • Pokud se vám na stránce Upozornění, která se objeví ihned po přihlášení do systému, zobrazí tabulka Rušení meteorologických radiolokátorů, tak máte nově možnost se odsud prokliknout do relevantní části systému
 • Pokud jde o síťové rozhraní nebo zařízení připojené k routeru, tak se prokliknete na příslušný router.
 • Pokud jde o službu Internet, tak se prokliknete do Karty klienta / Aktivní služby.
 • Pokud jde o přípojný bod, tak se prokliknete do seznamu přípojných bodů na konkrétním routeru.

Změna údajů klienta v Portálu klienta

 • Pokud je v položce ci_auth_requests_enable (Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta) povoleno zasílání autorizovaných požadavků z Portálu klienta a pokud je zároveň v položce ci_enable_cllient_data_change (Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta) povolena změna údajů klienta v Portálu klienta, tak si klient může změnit svou kontaktní emailovou adresu, telefonní a mobilní číslo a adresu.
 • V případě, že chce změnit adresu, je nezbytné, aby poslal autorizovaný požadavek z Portálu klienta (tlačítko Zaslat autorizovaný požadavek na změnu adresy).
 • Tento požadavek obdrží uživatelé, kteří mají ve svém účtu (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři) v sekci Plánování zaškrtnut checkbox Posílat požadavky z KP.
 • Na základě tohoto požadavku pak mohou provést změnu v Kartě dotyčného klienta.

Formulář pro nastavení zálohování

 • Nastavení / Syst. nastavení / Zálohování: Do formuláře pro nastavení zálohování bylo přidáno pole Potvrdit heslo.
 • Toto pole by mělo pomoci předejít možným překlepům při zadávání hesla.
 • Pokud budou zadaná hesla odlišná, bude na to uživatel při uložení upozorněn zobrazenou hláškou.

Popis rezervovaných IP adres (IP Pools NAT)

 • Statistiky / IP rozsahy: V přehledu IP adres se u rezervovaných adres zobrazuje popis zadaný v Nastavení / IP Pools / IP Pools NAT (Poznámka).
 • Lze tak snáze a rychleji zjistit, o jakou IP adresu se konkrétně jedná.

Hromadné mazání faktur

 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: Přidáno oprávnění Smazat faktury pro záložku Fakturace / Faktury / Faktury. Pokud je tento checkbox nezaškrtnutý, nemá daný uživatel oprávnění k hromadnému mazání faktur.
 • Statistiky / Historie / Historie: Na této stránce se v sekci Fakturace / Faktury přidala nová položka: Hromadné smazání faktur. Po kliknutí na tuto možnost se zobrazí informace o tom, kdo kdy hromadně smazal jaké faktury.

Možnost vyexportovat jednotlivé faktury do ZIP souboru

 • Fakturace / Faktury / Faktury: Při kliknutí na tlačítko Vytisknout faktury se zobrazí okno, ve které je nově možnost zaškrtnout checkbox Jednotlivé faktury (ZIP).
 • Pokud jej zaškrtnete a následně kliknete na Provést, tak se místo jednoho PDF souboru se všemi fakturami vytvoří ZIP soubor, ve kterém jsou všechny faktury v samostatných PDF souborech.
 • Názvy PDF souborů se všemi fakturami a ZIP souborů: Invoices_FakturačníSkupina_Období nebo Invoices_Období. Jednotlivé faktury jsou pak nazvány Invoice_ČísloFaktury.

Další změny

 • Hardware / Routery / Všechny: Opraveno nastavování uplinku u switchů
 • Plánování / Přehled: Opravena funkce pro vyfiltrování konkrétního měsíce
 • Stornování úhrady faktury: Stránka opravena
 • Upraven Money S3 export
 • Drobné úpravy v zobrazení systému na různých zařízeních

ISPadmin 5.09 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 26.11.2019

Rušení meteorologických radiolokátorů (CZ lokalizace)

 • Do systému byla přidána stránka Přehled rušení meteorologických radiolokátorů (Statistiky / Sez. vysílačů / tlačítko Zobrazit rušení radiolokátorů).
 • Výpis v tabulce čerpá data ze stránek ČHMÚ.
 • S tím je spojeno zobrazování alertu (upozornění) na úvodní straně. Tento alert vás upozorní na vaše zařízení, u kterého bylo zaznamenáno rušení radarů.
 • Kontrola údajů v systému probíhá 1x denně.
 • Vyřešené problémy si můžete v tomto alertu označit jako již vyřešené. K tomuto úkonu je potřeba mít v konfiguraci svého účtu (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři) nastaveno oprávnění Mazat v sekci Ostatní nastavení / Po přihlášení.

Kopírování routerů

 • V Hardware / Routery / Všechny přibyla nově možnost Kopírovat router.
 • Relevantní tlačítko se nachází na liště vedle možností Odstranit a Upravit.
 • Po kliknutí na toto tlačítko se dostanete do předvyplněného formuláře pro editaci routeru.
 • V tomto formuláři si nastavíte všechno potřebné a následně jej uložíte.
 • Vznikne nový router.
 • Tato funkce vám usnadní práci, pokud často vytváříte routery s obdobným nastavením.

Přidávání extra MAC adres

 • Bylo upraveno přidávání extra MAC adres v editaci routeru (typ routeru Mikrotik).
 • Vyplněné MAC adresy se nyní ukládají až po celkovém uložení nastavení routeru.
 • Doposud se tyto záznamy ukládaly ještě předtím, než jste nastavení routeru uložili.
 • Abyste odstranily MAC adresy, které nejsou na konci seznamu (například uprostřed nebo na začátku), musíte vymazat vyplněné hodnoty ve všech polích onoho řádku.

Vylepšení kontroly dle ARESu (CZ lokalizace)

 • Při kontrole klienta, který je součástí skupiny, která se registrovala pod společným DIČ, mohlo dojít při vstupu do Karty klienta ke zobrazení okna s navrženou opravou DIČ, protože v importu z ARESu je uvedena hodnota Skupinove_DPH, která může být v rozporu s hodnotou v poli DIČ.
 • Nyní je případný rozpor ignorován.
 • Při využití možnosti propsat údaje z ARESu do formuláře se v takových případech nepropisuje do pole DIČ hodnota Skupinove_DPH.
 • Pokud máte již hodnotu v tomto poli vyplněnou, tak není systémem přepsána.
 • Odpovídajícím způsobem byla upravena i utilita ARES Kontrola údajů v Ostatní / Nástroje.

Větší okna pro editaci textů

 • Do textových polí napříč systémem byla přidána ikona pro zvětšení.
 • Po kliknutí na tuto ikonu se otevře prostorné okno, do kterého můžete snadněji zadávat požadovaný text.
 • Následně okno zavřete pomocí nabízené ikony.

Pop-up okna

 • Do systému byla přidána prodleva pro zobrazení pop-up oken.
 • Tím se zamezí příliš rychlému přechodu mezi jednotlivámi okny.
 • Navíc se nebude zobrazovat více oken najednou.

Uzamknuté faktury

 • Ve Fakturace / Faktury / Faktury přibyl v tabulce nový sloupec za sloupcem Období.
 • Zobrazuje se v něm buď ikona červeného (uzamčeného) zámku nebo zeleného (odemčeného) zámku.
 • Pokud bude v daném období alespoň jedna faktura uzamčená, bude se zobrazovat ikona červeného (uzamčeného) zámku. Jinak tam bude ikona zeleného (odemčeného) zámku.
 • Ve Statistiky / Historie / Historie v sekci Fakturace / Faktury / Uzamknutí faktur je zobrazena historie zamykání a odemykání faktur.

Započítávat zaokrouhlení do DPH

 • Tuto funkci lze zapnout/vypnout v nastavení jednotlivých fakturačních skupin ve Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny.
 • Nastavení započítávání zaokrouhlení do DPH již není vázáno pouze na CZ lokalizaci.
 • Po updatu ISPadmina se u CZ lokalizace tato volba jednorázově zapne u všech fakturačních skupin.
 • U fakturačních skupin typu Neplátce není tato možnost dostupná.

Další změny

 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Po ručním vystavení faktury se v horní části obrazovky zobrazí tři nová tlačítka: Vytisknout fakturu, Zobrazit fakturu a Odeslat fakturu emailem.
 • Karta klienta / Fakturace / Detail konkrétní faktury: V sekci s vyfakturovanými obdobími se nyní zobrazují všechny relevantní roky, ne pouze ten aktuální.
 • Karta klienta / Fakturace / Detail konkrétní faktury / Upravit fakturu: Upravily se šířky jednotlivých sloupců. Sloupec Název byl podstatně rozšířen.
 • Karta klienta / Fakturace / Detail konkrétní faktury / Vystavit opravný daňový doklad: Po vystavení ODD se v horní části obrazovky zobrazí tři nová tlačítka: Vytisknout ODD, Zobrazit ODD a Odeslat ODD emailem.
 • Karta klienta / Fakturace: Lepší grafické rozlišení odeslaných a neodeslaných faktur
 • Opraveno automatické zaškrtávání checkboxu Odesílat faktury emailem při vyplnění Emailu či Fakturačního emailu ve formuláři Přidat/editovat klienta.
 • Karta klienta / Smlouvy: Křížek ve sloupci Zobrazovat v KP se nezobrazoval správně. Opraveno.
 • Portál klienta: Název slevy se nyní propisuje i do Portálu klienta.
 • Hardware / Routery / Všechny –> Konkrétní router / Nastavení / Přípojné body –> klik na číslo v sloupci Počet klientů: Opraveno tlačítko Zpět.
 • Zvýraznění názvu SSID v přehledu zařízení
 • Nastavení / Tarify / Internet: Stránka přepsána
 • Nastavení / Číselníky / Plánování / Svátky: Přibyla zde možnost hromadně zkopírovat svátky do jednoho z následujících roků (maximálně 5 let).
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Upravena barva pozadí při hromadném generování faktur
 • Centrální sklad / Sklad / Přiřadit zboží: Při přiřazování zboží klientovi je nyní možno vyhledávat nejen dle jména, ale i dle klientského čísla.
 • Centrální sklad / Sklad: Funkce Fulltextové vyhledávání nyní vyhledává i v seznamu POPů.