Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

ISPadmin 5.10

ISPadmin 5.10 stable

DATUM VYDÁNÍ: 19.03.2020

 • Textové zálohy routerů: Stahování souboru opraveno
 • Statistiky / Stat. klientů / Souhrn služeb: Tabulka opravena

ISPadmin 5.10 beta3

DATUM VYDÁNÍ: 12.03.2020

 • Klienti / Internet, CATV, … : Přidána možnost exportovat sloupec s fakturačním obdobím
 • Klienti / Internet: Zohledněno nastavení Omezené vyhledávání klientů z konfigurace uživatelského účtu
 • Karta klienta / Aktivní služby: Opraven náhled některých služeb Internet (PPPoE): Doplněny login údaje
 • Karta klienta / Aktivní služby / VoIP / Další IP telefony: Přidáno pole MAC adresa
 • Hardware / Switche: Do přehledu switchů přidána informace o přesném typu zařízení
 • Hardware / Switche: Při uložení nového switche se automaticky nastaví stav na Online.
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Ošetřena situace, kdy se uživatel pokusil hromadně odeslat 0 faktur
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle období: Upraveno generování Seznamu vystavených faktur
 • Ostatní / Nástroje / Změna routeru: Při přesunu podsítě z routeru na router (bez AP) dojde k vytvoření kopie AP na novém routeru.
 • Ostatní / Nástroje / Změna tarifu: Zohledněno nové nastavení typů služeb
 • Ostatní / Nástroje / ARES Kontrola údajů: Opravena chyba při řazení dle konkrétního sloupce (CZ lokalizace)
 • Nepovolené frekvence 5G pásma: Upraveno zobrazování dat v tabulce (CZ lokalizace)

ISPadmin 5.10 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 28.02.2020

Helpdesk

 • Helpdesk / Tikety: Přidány prokliky do editace oddělení a štítků v postranním menu
 • Helpdesk / Tikety: Opravena práce s filtry, řazením a zapamatováním filtrů
 • Helpdesk / Tikety: Upravena šířka sloupců v přehledu tiketů
 • Helpdesk / Tikety: Změněno rozložení tlačítek v detailu tiketu
 • Helpdesk / Tikety: Upravena šířka obsahu v detailu tiketu
 • Helpdesk / Nastavení: Upraveny maximální délky názvů oddělení, stavů, priorit a štítků
 • Helpdesk / Nastavení / Oddelění: Přidán checkbox Aktivní: Pokud není zaškrtnut, tak se z daného oddělení nebudou vyčítat emaily.
 • Helpdesk / Nastavení / Oddělení: V případě chyby spojení se vypíše i bližší informace o chybě.
 • Statistiky / Historie / Historie / Helpdesk: Přepracována struktura záznamů
 • Opraven problém se stahováním příloh

Další změny

 • Karta klienta / Informace / Odeslat SMS: Ošetřeno posílání SMS v případě nevyplněného čísla mobilního telefonu
 • Karta klienta / Aktivní služby: Přidána kontrola položek u obecné služby: Pokud není žádná zadána, systém nedovolí formulář uložit.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Opraveno zobrazování celkové ceny balíčků ve formuláři pro přidání/editaci služby IPTV
 • SledováníTV: Při aktualizaci ceníku se již nebude měnit cena balíčku v ISPadminu podle ceny z ceníku. Pouze při přidání nového balíčku se vyčte i s aktuální ceníkovou cenou.
 • Dashboard: Ve widgetu Přijaté SMS se opět správně zobrazují jména klientů ze systému.
 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: Přidána možnost exportu dat pro formulář ART 192 (CZ lokalizace)
 • Statistiky / Historie / Historie / Systém / Nastavení / Zálohování: Přidáno logování změn v nastavení zálohování
 • Hardware / Routery / Všechny: Odstraněn problém se zobrazením fotky u zařízení připojeného k routeru
 • Plánování: Formulář pro přidání/editaci úkolů: Přidána tlačítka pro stažení smluv v DOC (RTF) nebo PDF formátu
 • Fakturace / Nastavení / Obecné: Pomocí proměnné reminder_send_days lze nastavit, aby se automatické upomínky posílaly pouze v pracovní dny. Respektují se i svátky uvedené v Nastavení / Číselníky / Plánování / Svátky.
 • Fakturace / Banka / E-mail: Přidána možnost znovu spárovat platby
 • Fakturace / Banka / Import: Opravena chyba při mazání souborů s importovanými platbami

ISPadmin 5.10 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 06.02.2020

Nový modul: Helpdesk

 • Do verze 5.10 beta 1 jsme přidali testovací verzi nového modulu Helpdesk.
 • Tento modul je primárně určen pro emailovou komunikaci mezi uživateli systému a klienty.
 • Modul vám na požádání aktivuje naše obchodní oddělení.
 • Lze jej bezplatně vyzkoušet do konce února.
 • Poté bude deaktivován.
 • Následně budete mít možnost si vybrat, zdali chcete Helpdesk používat v jeho placené verzi, či nikoliv.

Nový typ úhrady: Online platba kartou přes GoPay

 • V Portálu klienta je nově implementována podpora pro platbu kartou přes platební bránu GoPay.
 • Pro zprovoznění tohoto nového typu úhrady prosím konktaktujte naše obchodní oddělení, které vám sdělí všechny kroky, které je nutno v této věci podniknout.
 • Jakmile budou vyřízeny všechny formality, budete moci nabídnout tento typ úhrady svým klientům.
 • Úhradu pak bude možné provést v Portálu klienta pomocí tlačítka Online platba. Klient si v nabídce vybere možnost Zaplatit platební kartou a vyplní všechny potřebné údaje.

Blokování souběhu několika fakturačních akcí

 • Pokud provádějí uživatele v rámci konkrétní fakturační skupiny či konkrétního klienta v (přibližně) stejnou dobu několik fakturačních akcí (vystavování jednotlivých faktur, hromadné generování a mazání faktur, stornování faktur, dobropisování faktur, úpravy vyfakturovaných období, úpravy faktur, …), budou všechny akce kromě jedné zablokovány, aby nemohlo dojít k nechtěným interferencím mezi těmito procesy.
 • U zablokovaných akcí se zobrazí hláška, která uživatele upozorňuje na fakt, že akci nebylo možné z nějakého důvodu dokončit či že platnost náhledu již vypršela.
 • Pokud chce uživatel akci přesto provést, je vyzván, aby začal odznovu, protože se fakturační data mezitím změnila.

Upravený formulář Souhlas s prolongací smlouvy (CZ lokalizace)

 • Ve formuláři Souhlas s prolongací smlouvy, který se zobrazuje v Portálu klienta, se u položky Název tarifu odstranilo zobrazování rychlosti.
 • Rychlost je nyní možno zobrazit v úplně nové položce Rychlost tarifu.
 • Aby se tak stalo, je potřeba mít ci_display_column_speed (Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta / Obecné) nastaveno na 1 (Zapnuto).

Další změny

 • Karta klienta / Informace: Do formuláře s údaji klienta (konkrétně do sekce Odlišná adresa odběratele) byl přidán checkbox, po jehož zaškrtnutí se tato odlišná adresa bude propisovat na faktury i jako adresa korespondenční.
 • Karta klienta / Informace: Opraven checkbox Nepozastavovat na zařízeních s Androidem
 • Karta klienta / Aktivní služby: Opravena chyba při ukládání kopie služby
 • Opravena proměnná $VRACENA_SMLOUVA$
 • SledováníTV: Upravena synchronizace dat 
 • Hardware: Přidána podpora pro MikroTiky 60 GHz
 • Hardware / Switche: Přidána možnost zadat port u položky Aktivní odkaz
 • Plánování: Upraveno generování PDF úkolu (servisního zásahu)
 • Plánování: Upravena oprávnění pro použití tlačítka Otevřít úkol
 • Nastavení / Tarify: Opravena chyba při mazání tarifu
 • Fakturace / Přehledy / Účetní přehled: Opravena chyba ve zobrazování přehledu