Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

ISPadmin 5.12

ISPadmin 5.12 stable

DATUM VYDÁNÍ: 22.06.2020

Chtěli bychom vás upozornit, že v rámci updatu na novou verzi bude provedena konverze celé řady původních grafů na nové. Proces proto může zabrat podstatně delší dobu. Tato informace se týká hlavně těch, co budou přecházet z verze 5.11 stable na tuto verzi. Naplánujte si proto update na vhodnou dobu.

 • Hardware: Upraveny skripty pro generování grafů pro Cambium a Canopy
 • Fakturace / Hlavní kniha: Upraven layout stránek
 • Portál klienta / Helpdesk: Upraveno výchozí řazení tiketů

ISPadmin 5.12 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 11.06.2020

Hlavní kniha

 • Do systému jsme přidali testovací verzi hlavní knihy. Nejedná se o ostrou verzi, kterou je možné použít jako podklad pro účetnictví!
 • Hlavní knihu najdete v záložce Fakturace / Hlavní kniha.
 • Pokud tuto záložku nevidíte, zkontrolujte si nastavení svého účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.
 • Po zaškrtnutí všech souvisejících checkboxů se vám v menu zobrazí tři podzáložky: Hlavní kniha, Účetní operace a Počáteční stav.
 • Stránka Hlavní kniha obsahuje přehled účtů, počátečních a koncových stavů a hodnot na stranách Má dáti a Dal.
 • Stránka Účetní operace vám umožuje upravit spárování konkrétních typů operací s konkrétními účty.
 • Na stránce Počáteční stav je pak možné přidávat, upravovat či mazat počáteční stavy.    

Tikety v Portálu klienta

 • Helpdesk / Nastavení / Oddělení: U jednoho aktivního oddělení si můžete nastavit, aby se používalo pro zasílání tiketů z Portálu klienta (checkbox Použít pro zasílání požadavků z KP).
 • Pokud tak učiníte, tak se v Portále klienta objeví nová záložka Helpdesk.
 • V ní je zobrazen přehled komunikace mezi klientem a poskytovatelem vedené přes Portál klienta.
 • Jestliže klient nemá v Kartě klienta zadaný email, tak nemůže tiket zaslat.

Další změny

 • Karta klienta / Fakturace: Opraven problém se zaokrouhlením při odpárování úhrady
 • Hardware: Upraveny CMTS grafy a opraveny nedostatky v nově překonvertovaných grafech. Update může v některých případech trvat déle.
 • Hardware: Ošetřena situace, kdy se provádí ping na již demontované zařízení
 • Hardware / Routery / Všechny: Defaultní zobrazení ping grafů u interfaců je nyní Den.
 • Hardware / Routery / Router status / Dashboard: Upraveno vyčítání dat o službách Packet sniffer v důsledku změny v nové verzi RouterOS
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: Přidány dvě položky: system_secondary_mail a system_secondary_mail_name. Do nich můžete vložit další systémovou emailovou adresu a její název. Tuto adresu si pak můžete vybrat v jedné z nabídek v Kartě klienta.
 • Nastavení / Info page / Profily: Opraveny náhledy
 • Plánování / Výkaz: Ve filtru Typ je nová možnost “-“. Pokud je vybrána, zobrazí se všechny typy. Systémový typ Vše je nyní možné přejmenovat.
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Opraveno zobrazování hlášky o úspěšném dokončení odesílání faktur na zařízeních Apple
 • Fakturace / Nastavení / Šablony / Šablony faktur: Opravena kontrola zadávaných dat

ISPadmin 5.12 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 28.05.2020

Nový Dashboard

 • Pokud kliknete na ikonu Dashboard v horním panelu, tak se vám zobrazí úplně nová podoba Dashboardu.
 • K dispozici jsou sekce Přehled, Upozornění, Síť, Finance a Systém.
 • V nastavení stránky si můžete zvolit, které části chcete zobrazit a které nikoliv.
 • Pro zobrazení všech možností je potřeba mít příslušná práva.
 • V sekci Přehled máte informace o aktivních uživatelích, nových tiketech, offline routerech, úkolech, tiketech, zprávách, výpadcích, Nagios notifikacích, přijatých SMS a routerech s vysokým zatížením CPU.
 • V sekci Upozornění se zobrazují systémová upozornění, která nelze vypnout. Týkají se licence, faktur po splatnosti, hesel, firewallu a SSH.
 • V sekci Síť pak uvidíte statistiky routerů a přehled offline routerů.
 • V sekci Finance máte k dispozici celkové statistiky související s fakturací a seznam klientů s nezaplacenými fakturami po splatnosti.
 • V sekci Systém jsou uvedeny informace o systému, jeho statistikách a o používaných modulech.
 • Data v jednotlivých sekcích se pravidelně automaticky aktualizují.

Štítky

 • Štítky si můžete přidávat, editovat, mazat a (de)aktivovat v Nastavení / Číselníky / Štítky.
 • Obdobná stránka je dostupná i v nastavení Helpdesku: Helpdesk / Nastavení / Štítky.
 • Každému štítku přiřadíte konkrétní název a barvu a vybere, zdali to má být systémový štítek, helpdesk štítek či oba zároveň.
 • Pokud zaškrtnete možnost Helpdesk štítek, tak můžete štítek omezit i na konkrétní odělení.
 • Štítky můžete přiřazovat jednotlivým tiketům, klientům a službám.
 • Následně můžete pomocí těchto štítků filtrovat na jednotlivých přehledových stránkách (Kontakty, Internet, CATV, …).
 • Na základě těchto štítků lze i na stránce Fakturace / Faktury / Faktury filtrovat služby, které mají být fakturovány.
 • Lze fakturovat jak služby, které mají jen některý ze zvolených štítků, tak na základě jejich průniku (možnost AND).

Další změny

 • Klienti: Upravena šířka nabídek u filtrů v jednotlivých přehledech
 • Klienti / Kontakty: Při přidávání/editaci klienta se nenabízí skryté ani nepovolené fakturační skupiny.
 • Klienti / Kontakty, Internet, VoIP, IPTV a Obecná služba: Do přehledů a exportů přidán sloupec Byt
 • Klienti / Internet, VoIP a Obecná služba: Do přehledů a exportů přidán sloupec RÚIAN kód (CZ lokalizace)
 • Karta klienta / Informace: Při úpravě GPS souřadnic u klienta se automaticky změní i GPS souřadnice u služby Internet, pokud není nastavena odlišná instalační adresa.
 • Karta klienta / Informace: Upravena funkce Nepozastavovat do a její logování v Historii
 • Karta klienta / Statistiky Internetu: Přidán proklik z další IP adresy do grafů
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Pokud má klient přiřazené zařízení se zadanou MAC adresou a ta je dosud nepoužitá, tak je automaticky nabízena u pole MAC adresa klienta při vytváření služby Internet. Kliknutím na danou adresu dojde k jejímu zkopírování do příslušného pole.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Přidána možnost monitoringu podřízené služby
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Přidáno obarvování polí v sekci Odlišná adresa instalace (CZ lokalizace)
 • Karta klienta / Aktivní služby / IPTV: Nabízené tarify seřazeny dle abecedy
 • Karta klienta / Fakturace / Detail faktury / Odeslat upomínku emailem: Přidáno tlačítko pro zobrazení seznamu použitelných systémových proměnných
 • Hardware: Prvotní verze další série nových grafů: WiFi signály, přenesená data u zařízení, kabelové modemy, switche, … Případné nesrovnalosti se budou řešit v dalších verzích. 
 • Hardware: Při přidávání tzv. zařízení připojeného k routeru se přednastaví GPS souřadnice dle nadřazeného routeru (pokud existuje).
 • Hardware / Routery / Všechny: Pokud se při přidávání routované sítě zadá Adresa/32, nedochází při ukládání ke kontrole vyplnění IP adresy defaultního routeru.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: Přidána validace hodnoty zadávané do nastavení load_balancing_core
 • Nastavení / Syst. nastavení / Zálohování: Do sekce Lokální zálohování systému byly přidány položky Zasílat informace o průběhu zálohování a Na emailovou adresu. Pokud zaškrtnete checkox, zobrazí se pole pro zadání emailové adresy. Na tuto adresu se budou posílat informační emaily o (ne)úspěchu zálohování a o případných chybách při zálohování na FTP server.
 • Nastavení / Číselníky / Centrální sklad / Typy zboží: Přidána možnost zadat prodejní cenu typu zboží. Při naskladňování zboží pomocí čtečky se tato hodnota propíše do příslušného formuláře.
 • Statistiky / Historie / Historie: Přidáno logování změn v globálním nastavení šablon emailů a SMS
 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: U tabulky na této stránce je nové tlačítko ART exporty. Pokud na něj kliknete, zobrazí se vám okno, ve kterém můžete vybrat typ exportu a fakturační skupiny, za která chcete exportovat data (multiselect). (CZ lokalizace)
 • Plánování: Do implementace API byla přidána podpora pro čtení a zápis servisních zásahů (úkolů).
 • Plánování / Kalendář: Ukotvení hlavičky kalendáře na jednom místě
 • Fakturace / Banka / Email: Párování plateb dle emailů z KB upraveno (CZ lokalizace)
 • Fakturace / Přeplatky / Přeplatky: Na stránce, která se zobrazí po kliknutí na položku Zobrazit automaticky generované CSV soubory, byla opravena položka pro výběr roku.  
 • Ostatní / Import / VoIP import: Ošetřen import výpisu z Dial Telecomu
 • Ostatní / Import / IPEX: Přidána možnost zpětného vyčtení dat a upraven layout stránky
 • Helpdesk: Přidána možnost nechat si zasílat notifikace o přiřazených tiketech a o nových odpovědích v přiřazených tiketech. V Nastavení / Administrátoři / Administrátoři je potřeba mít zaškrtnutu položku Emailem v sekci Notifikace / Helpdesk.
 • Helpdesk: Přidána možnost nechat si zasílat notifikace o nově příchozích (nepřiřazených) tiketech. V Nastavení / Administrátoři / Administrátoři je potřeba mít zaškrtnutu položku Posílat info o nepřiřazených tiketech v sekci Notifikace / Helpdesk.
 • Helpdesk / Tikety: Přidána možnost seřadit oddělení (drag and drop)
 • Helpdesk / Tikety: Přidána možnost sbalit a rozbalit jednotlivá oddělení pomocí šipek
 • Helpdesk / Tikety: Zlepšena práce s dostupných místem v postranním menu
 • Helpdesk / Tikety: Název sloupce Počet příspěvků v přehledu tiketů nahrazen ikonou
 • Helpdesk / Nastavení / Oddělení: Opraveno nesprávné zobrazování vybraného protokolu
 • Helpdesk / Nastavení / Šablony: Do formuláře pro vytvoření šablony přidáno pole Předmět
 • Helpdesk / Nastavení / Nastavení textu: Přidána možnost určit defaultní nastavení formátování textu (druh písma, velikost písma, barva písma, výška řádku, tloušťka písma)
 • Nezlomitelná mezera je při odesílání SMS překonvertována na běžnou mezeru.
 • Na stránku po přihlášení bylo přidáno upozornění Faktury dealerů po splatnosti. Zobrazení tohoto upozornění je vázáno na nastavení uživatelského účtu.
 • Opraveny drobné problémy s vyčítáním dat u některých zařízení
 • Upraveny podmínky pro zobrazování hlášky Rozdílný HW otisk po restartu serveru