Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

ISPadmin 5.14

ISPadmin 5.14 stable

DATUM VYDÁNÍ: 16.10.2020

 • Byla ošetřena situace, kdy se při práci s routery objevovala hláška LICENSE FAILED: Can’t find License!
 • Byla ošetřena situace, kdy se generoval velký počet emailů s hláškou InfluxDB – Ispadmin Storage Error.
 • Nastavení / Switche: Byla opravena chyba při editaci šablony switchů.
 • Notifikační centrum: Bylo upraveno stránkování (paginator) při větším počtu notifikací.

ISPadmin 5.14 beta3

DATUM VYDÁNÍ: 08.10.2020

 • Klienti: Při přidávání klienta přes API se doplní i GPS souřadnice (CZ lokalizace).
 • Karta klienta / Informace / Upravit: Byla opravena nechtěná interakce mezi pop-up oknem se zobrazenými duplicitami a checkboxem Nepozastavovat.
 • Karta klienta / Úkoly: Bylo opraveno řazení úkolů zadaných přes mobilní aplikaci.
 • Karta klienta / Helpdesk: Do přehledu tiketů byla přidána informace o viditelných a skrytých tiketech.
 • Hardware: Na konec skriptu checkVersionPackageMikrotik.pl byla přidána kontrola zaseknutých procesů a jejich ukončení před vypršením 60s limitu.
 • Hardware / Routery / Všechny: U zařízení připojených k routeru se GPS souřadnice nadřazeného routeru propíší nejen do pole GPS, ale i do zobrazené mapy.
 • Hardware / Routery / Router status / BW test: Bylo opraveno vykreslování grafů.
 • Hardware / Switche: Bylo upraveno zobrazování grafů v pop-up oknech.
 • Nastavení / Ostatní / SNMP OID: Byla opravena chyba při importu šablony.
 • Statistiky / Stat. serveru / SMS: Bylo upraveno mazání SMS.
 • Plánování / Přehled úkolů: V přehledu byla u úkolů s nespecifikovaným časem odstraněna informace o času začátku a konce úloh.
 • Plánování / Přidat úkol: Byl opraven problém s automatickým zaškrtnutím checkboxu Vyřešeno u některých typů úkolů.
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Opět jsme povolili vystavování kompletně nulových faktur.
 • Fakturace / Banka / Import: Byly přepsány PDF exporty na stránce.
 • Fakturace / Nastavení / Šablony / Šablony faktur: Formulář byl přepracován. Byla přidána možnost přidávat a odebírat řádky.
 • Ostatní / Mapy: Byla opravena chyba při otevírání některých služeb přes mapu.
 • Helpdesk / Tikety: Základní filtry byly přejmenovány na Aktivní tikety (bez uzavřených tiketů) a Všechny tikety (včetně uzavřených tiketů).
 • Optimalizace chodu systému

ISPadmin 5.14 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 05.10.2020

Bezpečnostní oprava

 • Aktualizace Nette na verzi 2.4.16 (na základě CVE-2020-15227): Jedná se o první vážnou zranitelnost v Nette frameworku. Chyba spočívá v tom, že útočník může za určitých okolností spustit libovolný kód pomocí speciálně sestaveného URL. Dle naší bezpečnostní analýzy nebyl systém ISPadmin 5 vůči této hrozbě zranitelný, přesto však doporučujeme, abyste pro jistotu co nejdříve zaktualizovali svůj systém.

ISPadmin 5.14 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 24.09.2020

Důležitá práva

 • Po updatu se uživatelům zobrazí okno se seznamem práv, která si zaslouží jejich pozornost.
 • Pokud má uživatel povolen přístup do Nastavení / Administrátoři / Administrátoři, tak má možnost si všechna práva nastavit přímo z modálního okna nebo přejít do nastavení a tam si je nastavit dle potřeby.
 • Pokud uživatel nemá povolen přístup do této záložky, tak se mu pouze zobrazí výzva, ať kontaktuje svého správce.
 • Jakmile uživatel okno zavře, berou se informace obsažené v tomto okně za přečtené. Nebudou již dále zobrazovány, pokud nedojde v systému ke změně, která si jejich opětovné zobrazení vyžadá.

CloudBackup (Pouze pro variantu ISPadmin SERVER)

 • Pokud máte oprávnění pro záložku Nastavení / Syst. nastavení / Zálohování, tak se vám v horní liště zobrazí ikona služby CloudBackup, která vás po najetí myší informuje o stavu této služby.
 • Jednotlivé stavy jsou barevně rozlišeny:
  • Červená ikona = Služba vypnuta
  • Oranžová ikona = Služba zapnuta, ale nastal nějaký problém.
  • Zelená ikona = Služba zapnuta a funguje bez problému.
 • Na ikonu můžete také kliknout. Jakmile tak učiníte, budete přesměrováni do Ostatní / Zálohy / CloudBackup zálohy.
 • Pokud nemáte pro tuto záložku oprávnění, bude zapotřebí provést změnu nastavení vašeho účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.
 • V Ostatní / Zálohy / CloudBackup zálohy máte přehled o provedených zálohách.
 • Upozornění služby CloudBackup se zobrazuje také v Dashboard / Upozornění.
 • Pokud kliknete na daný widget, zobrazí se vám podrobnější informace o stavu služby.
 • Pokud je služba vypnutá, tak se vám zde zobrazí odkaz na její zapnutí.
 • Dále tu máte možnost deaktivovat toto upozornění na 30 dní. Po uplynutí této doby se může zobrazit znovu.

Celková měsíční platba klienta v Kontaktech

 • Klienti / Kontakty: Do tabulky byl přidán nový sloupec Celková měsíční platba klienta.
 • Přepočet hodnot v tomto sloupci nastává buď okamžitě (změna ceny u služby), nebo v pravidelných intervalech (změna ceny u tarifu).
 • Jestliže k přepočtu ještě nedošlo, je v příslušných buňkách zobrazen text Bude přepočítána.

Upozornění na duplicitní emailové adresy a telefonní čísla

 • V Nastavení / Syst. nastavení / Obecné je nová položka nastavení check_duplicated_contact_mails_phones.
 • Pomocí tohoto nastavení můžete (de)aktivovat kontrolu duplicitních emailových adres a telefonních čísel prováděnou při přidávání či editaci klienta.
 • Defaultně je tato možnost vypnutá.
 • Pokud ji zapnete, je nutno počítat s prodloužením doby nutné k uložení formuláře s údaji klienta.
 • Pokud ukládáte formulář a systém najde v některém z relevantních polí duplicitní údaj, zobrazí pop-up okno s podrobnostmi.
 • Uživatel se buď může vrátit do formuláře, nebo může potvrdit uložení formuláře.

Kopie služby Internet

 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet / Kopie: Při kopírování služby Internet se ve formuláři zobrazí informativní hláška o tom, že IP adresa u nově vznikající služby je stejná jako IP adresa u původní služby.
 • Uživatel je vyzván, aby provedl změnu buď v nové službě, nebo ve službě původní.
 • Je mu poskytnut odkaz na původní službu. Po kliknutí na něj se mu v novém panelu zobrazí formulář s nastavením původní služby.

Aktualizace firmwaru

 • V Hardware / Routery / Router status / Routery si pomocí filtru Typ routeru necháte zobrazit routery MikroTik.
 • U jednotlivých routerů se objeví checkboxy pro hromadné akce.
 • Jakmile alespoň jeden zaškrtnete, tak se vám v dolní liště aktivuje nabídka pro výběr hromadné akce.
 • Vyberete možnost Aktualizovat firmware.
 • Vyskočí okno, ve kterém jste informováni o tom, že je akce naplánována.
 • Postupujete dle instrukcí uvedených v daném okně.

Odstranění uživatele z routeru

 • V Hardware / Routery / Router status / Routery si pomocí filtru Typ routeru necháte zobrazit routery MikroTik.
 • U jednotlivých routerů se objeví checkboxy pro hromadné akce.
 • Jakmile alespoň jeden zaškrtnete, tak se vám v dolní liště aktivuje nabídka pro výběr hromadné akce.
 • Vyberete možnost Odstranit uživatele z routeru.
 • Objeví se vám okno, ve kterém vyberete, resp. zadáte uživatele, kterého chcete odstranit.
 • Jakmile potvrdíte svou volbu, vyskočí okno, ve kterém jste informováni o tom, že je akce naplánována.
 • Postupujete dle instrukcí uvedených v daném okně.

SNMP

 • K libovolnému typu zařízení je nyní možné přidat jednu či více šablon.
 • Alerty je možné nastavit na libovolné OID ze šablon.
 • Bylo sjednoceno nastavení SNMP u různých zařízení (verze SNMP a další související věci).
 • Bylo sjednoceno vyčítání hodnot u SNMP testů a u vyčítání SNMP u grafů.

Propoje

 • Hardware / Nastavení / Typy propojů: Zde můžete přidávat, upravovat a mazat typy propojů. U každého typu lze vybrat typ, barvu a tloušťku čáry.
 • Hardware / POPy / Propoje: Zde můžete vytvářet, upravovat a mazat propoje. Po kliknutí na tlačítko Přidání nového propoje vyplníte formulář, ve kterém vyberete typ propoje a obě strany propoje (primární POP/zařízení/interface a sekundární POP/zařízení/interface). V přehledu máte k dispozici filtry a fulltextové vyhledávání.
 • U každého typu zařízení se můžete prokliknout do přehledu relevantních propojů. U routerů je tato možnost v Nastavení / Propoje. U jiných zařízení jde o ikonu oboustranné šipky.

Souhrn služeb

 • Ve Statistiky / Stat. klientů / Souhrn služeb bylo upraveno řazení v tabulce.
 • Ve sloupcích Stav, Fakturační skupina a Pozastaveno přibyly selectboxy.
 • Do sloupců Trvání smlouvy do, Vloženo a Připojen od byl přidán pop-up kalendář pro výběr data.
 • Údaje ve sloupci Pozastaveno byly změněny z 0 na NE a z 1 na ANO.
 • Bylo upraveno nastavení exportu.
 • Byl sjednocen formát zobrazovaných dat.

Úkoly bez popisu a bez řešení

 • V Nastavení / Číselníky / Plánování / Typy úkolů lze u typu úkolu určit, zdali jde o úkol bez řešení, resp. zdali jde o úkol s nepovinným popisem.
 • Standardně vyžaduje úkol povinný popis a také řešení, pokud má být považován za vyřešený (uzavřený).
 • Pokud však zaškrtnete u konkrétního typu úkolu checkbox Bez řešení (událost) a tento typ vyberete u úkolu, tak to znamená, že se takový úkol ihned po vytvoření uzavře.
 • Ve formuláři v takovém případě nejsou přítomny sekce Řešení a Předchozí řešení.
 • Úkol s předchozími řešeními nelze změnit na úkol bez řešení.
 • Možnost Bez řešení (událost) můžete například využít při zadávání dovolené. Dovolená nemá žádné řešení, tudíž k uzavření takového úkolu není potřeba jej zadávat.
 • Další novou možností je checkbox Nepovinný popis. Pokud jej zaškrtnete a tento typ vyberete u úkolu, tak po vás při uložení systém nebude vyžadovat vyplnění popisu.
 • Když není popis vyplněn, tak se v Kalendáři u daného úkolu zobrazí typ úkolu.

Rozšířený formát ABO importu

 • Fakturace / Banka / Import: Byla přidána podpora pro rozšířený formát ABO importu.
 • Systém tak pracuje nejen s povinným řádkem 075, ale i s nepovinným řadkem 078, který může obsahovat další informace o platbě.
 • Pokud je nějaká další informace v importu přítomna, tak je po zpracování uvedena v sloupci Dodatek.

Přehled přeplatků

 • Fakturace / Přeplatky / Přeplatky: Počet položek zobrazených na stránce nyní zohledňuje obecné systémové nastavení item_to_page.
 • Byl přidán sloupec Datum vzniku přeplatku.
 • Ke každé položce byly přidány podrobnosti.
 • Byly upraveny exporty.

Předvyplňování položek na základě číselníku Typy zboží (ruční vyplňování)

 • Pokud máte v číselníku typů zboží (Nastavení / Číselníky / Centrální sklad / Typy zboží) vyplněna data, tak ta budou použita při ručním vyplňování formuláře jako podklad pro předvyplnění vybraných sloupců.
 • Když v Centrální sklad / Sklad kliknete na Přidat zboží a následně Pokračuj, tak se vám zobrazí formulář pro přidání zboží.
 • Když vyberete druh zboží a typ zboží, tak dojde k předvyplnění dat (pokud tedy existují v příslušném číselníku).
 • Pokud dojde ke změně typu zboží, tak se do formuláře načtou nová data.

Zobrazení zboží u klientů, které ještě není v průbežných položkách

 • V Centr. sklad / Sklad byl nad tabulku přidán filtr Zobrazit zboží u klientů, které ještě není v průběžných položkách.
 • Pokud daný checkbox zaškrtnete, zobrazí se vám seznam zboží, které je u klientů a zároveň ještě nebylo přidáno do průběžných položek k vyfakturování.
 • Pokud checkbox odškrtnete, přestane být tento filtr aplikován.

Individuální nastavení Helpdesk notifikací

 • Helpdesk notifikace si můžete nastavit po kliknutí na ikonu zvonečku v horním panelu a následně na ikonu ozubeného kolečka v zobrazeném okně.
 • Na stránce máte možnost přidat, upravit a odstranit jednotlivá nastavení.
 • Ve formuláři vyplníte název daného nastavení, vyberete alespoň jedno oddělení, na které se má nastavení aplikovat, zvolíte, zdali se mají odesílat i emaily a zdali se mají posílat notifikace i na nové tikety, a v neposlední řadě vyberete i druhy notifikací, které chcete přijímat.
 • Pokud budete mít v tabulce více nastavení, dbejte na to, aby se vzájemně nepřekrývala, aby vám nechodily nadbytečné notifikace.

Přidání kontaktní osoby z tiketu do Karty klienta

 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Selectbox Klient: Pokud vám přijde email z emailové adresy, kterou nemáte zadanou v systému, ale víte, že se jedná o osobu od jednoho z vašich klientů, tak můžete tuto emailovou adresu i se jménem přidat do kontaktních osob v Kartě klienta.
 • Systém pak bude schopen na základě toho přiřadit další emaily od dané osoby právě k tomuto klientovi.
 • V konkrétním tiketu vyberete ručně příslušného klienta.
 • Následně se vám vedle nabídky objeví nové tlačítko pro přidání záznamu do kontaktních osob.
 • Pokud je to možné, systém předvyplní údaje do formuláře.
 • Pokud to možné není, zadáte do formulářa údaje vy.
 • Údaje samozřejmě můžete editovat.
 • Jakmile formulář uložíte, záznam se přidá do kontaktních osob do příslušné Karty klienta.
 • Pokud by takový záznam už v seznamu vyskytoval, systém vás na to upozorní.

Nastavení tiketu při přidávání odpovědi

 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu / Přidat odpověď: Do formuláře, který se zobrazí po kliknutí na toto tlačítko, byly přidány pod pole s textem možnosti nastavení tiketu při odeslání odpovědi.
 • Zvolené nastavení se aplikuje na tiket při odeslání odpovědi.
 • Pokud žádnou odpověď neodesíláte, můžete změnit nastavení tiketu nahoře v hlavičce tiketu (Klient, Vlastník, Priorita, Stav a Oddělení).

Další změny

 • Klienti: V SK lokalizaci byla záložka Užívatelia přejmenována na Klienti, aby se sjednotilo názvosloví v jednotlivých jazykových verzích a aby se rozlišilo mezi klienty (zákazníky) a uživateli systému.
 • Klienti / Internet: Byl optimalizován proces pro vyčítání služeb Internet při použití filtru Router.
 • Karta klienta / Informace: Pokud při úpravě dat klienta zaškrtnete checkbox Odlišná adresa odběratele, tak bude systém kontrolovat vyplnění položky Jméno. Pokud nebude vyplněna, zobrazí se hláška.
 • Karta klienta / Statistiky Internetu: K položce Switch byl přidán proklik na grafy portů switche.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Do seznamu aktivních služeb Internet byl k položce Switch přidán proklik na grafy portů switche.
 • Karta klienta / Aktivní služby / IPTV: U 4NET.TV byla ošetřena situace, kdy při přidávání nových balíčků nedošlo po použití funkce dofakturování balíčků k synchronizaci s Backofficem.
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Byl opraven problém se zobrazováním checkboxu při několikaměsíční fakturaci a hodnotě Fakturovat od nastavené na nějaký den mimo začátek měsíce.
 • Karta klienta / Historie / Historie emailů: Byl odstraněn pop-up, který se zobrazoval po najetí na text emailu ve sloupci Zpráva. Celý text emailu se dá zobrazit kliknutím na text zobrazený v tomto sloupci.
 • Hardware / Routery / Všechny: U položky Restart routeru byl opraven problém při nastavení neděle u týdenní periodicity.
 • Hardware / Routery / Všechny: U zařízení připojených k routeru byl opraven problém s nastavení Oznamovat výpadky pro Nagios.
 • Hardware / Switche: Nyní je možné zadat switch bez IP adresy. Pokud není u switche zadána IP adresa, tak budou v přehledu switchů zašedlé ikony pro Nagios notifikace, grafy pingu, SNMP, grafy portů a test spojení.
 • Hardware / Switche: Do popisků grafů přenosů na portech switchů byl přidán popis portu a poznámka k portu (pokud jsou dostupné).
 • Hardware / GPON / ONT: Fulltextové vyhledávání prohledává i data ve sloupcích Klient a Popis.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: U položky typ_klient_number jsou nyní možnosti Needitovatelné a Editovatelné. Když je vybrána první možnost, tak není pole pro zadání klientského čísla editovatelné. Když je vybrána druhá, tak editovatelné je.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: Byla přidána položka enforce_unique_client_ip ( = Vynutit unikátní IP adresu klienta). Byl upraven formulář pro editaci služby Internet.
 • Nastavení / Ostatní / SNMP OID: Byl opraven problém s nastavením záporné hodnoty u Minimální hodnoty grafu.
 • Statistiky / IP rozsahy: Stránkování bylo přesunuto nahoru.
 • Statistiky / Sez. vysílačů: Do tabulky byl přidán sloupec TX power.
 • Plánování: Na všech relevantních místech bylo slovo technik nahrazeno univerzálnějším slovem uživatel. Například při přidávání úkolu budete zadávat uživatele, nikoliv techniky.
 • Plánování / Kalendář: Tlačítka Měsíční, Týdenní a Denní byla přesunuta doleva. Hned za ně byl umístěn upravený popis zobrazovaného období.
 • Plánování / Přehled úkolů: Sloupec Typ byl rozdělen na dva sloupce: ID a Typ.
 • Plánování / Přehled úkolů: Sloupec Datum byl rozdělen na dva sloupce: Datum vytvoření a Datum zásahu.
 • Plánování / Přehled úkolů: Bylo opraveno nesprávné zobrazení stránky po smazání úkolu.
 • Fakturace: Z faktur byl kvůli novým pravidlům hromadného zpracování u Slovenské pošty odstraněn text Korespondenčná adresa. Taktéž došlo k mírnému posunutí několika položek směrem dolů. (SK lokalizace)
 • Fakturace / Přehledy / Pohledávky / Pohledávky: Byl přidán sloupec Fakturační skupina.
 • Fakturace / Přeplatky / Vráceno: Byla přidána možnost si vygenerovat CSV export.
 • Fakturace / Banka / Import: Byl modifikován importní skript pro Česká spořitelna – George.
 • Ostatní / Nástroje / Přesun z routeru na router: Do formuláře bylo vedle checkboxu AP přidáno upozornění, které se zobrazí pouze tehdy, když je zaškrtnutý Internet a AP nikoliv. Jde o to, že i když není checkbox AP zaškrtnutý, tak se automaticky udělá kopie AP z důvodu zachování funkčnosti služeb.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu / Klient: Při přiřazování klienta k tiketu se v nabídce kromě jména objeví i klientské číslo, aby se dali rozlišit různí klienti se stejným jménem. Podle klientského čísla lze také vyhledávat.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu / Poznámka: Při přidávání poznámky byl formulář v modálním okně nahrazen formulářem v rozbalovací sekci.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Nahoře v hlavičce tiketu přibyla ikona ozubeného kolečka. Pokud na ni kliknete, zobrazí se vám formulář Nastavení tiketu, ve kterém můžete změnit položky Předmět, Komu, Kopie (Cc) a Skrytá kopie (Bcc).
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu / Akce: Do nabídky byla přidána nová možnost Sloučit. Pomocí ní můžete daný tiket sloučit s jiným. Lze využít vyhledávání dle ID tiketu či předmětu.
 • Helpdesk / Nastavení / Stav: Ve sloupci Označuje tiket jako uzavřený lze vybrat ty stavy, které označují tikety za uzavřené. Pokud je alespoň u jednoho stavu tato možnost zaškrtnuta, tak se v přehledu tiketů zobrazí navíc filtr Vše včetně uzavřených. Pomocí něj lze zobrazit veškeré tikety v povolených odděleních. Filtr Vše zobrazí jen ty neuzavřené.
 • Helpdesk / Nastavení / Ban: Do seznamu zabanovaných adres bylo přidáno vyhledávání.
 • Helpdesk / Nastavení / Filtry: Byla přidána možnost nastavení defaultního filtru.
 • Dashboard / Upozornění: Do widgetů Nepovolené frekvence 5G pásma a Rušení meteorologických stanic v novém Dashboardu byly přidány možnosti pro mazání zobrazených položek.
 • Dashboard / Upozornění: Do widgetu Nepovolené frekvence 5G pásma byl přidán sloupec s číslováním. Routery byly zarovnány doleva.
 • Dashboard / Přehled / Počet offline routerů : Byl přidán proklik do seznamu routerů.
 • Dashboard / Přehled / Počet offline routerů: Byl opraven výpočet procentuální hodnoty.
 • Byla přidána podpora pro UDH u přijatých SMS.