Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

ISPadmin 5.19

ISPadmin 5.19 stable

DATUM VYDÁNÍ: 02.09.2021

 • Ostatní / Stat. serveru / SMS fronta: Pokud jsou zprávy znovu odeslány, dojde k vynulování počtu pokusů.
 • Portál klienta / Vytvoření nového hesla do Portálu klienta: Byla upravena cesta pro zobrazované logo.
 • Bylo upraveno zobrazení dodatku na faktuře při nenastaveném razítku.

ISPadmin 5.19 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 17.08.2021

 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Byla opravena chyba ve zobrazení potvrzovacího okna v případě, kdy bylo zadáno číslo faktury, které neodpovídalo pravidlu Nejvyšší číslo faktury + 1.
 • Nastavení / Aktivní služby / Obecné: Z formuláře byla odstraněna kontrola názvu předkontace při vypnutých předkontacích (Fakturace / Nastavení / Obecné / položka predkontace).
 • Helpdesk / Nastavení / Parser / Oddělovače: Do formuláře byla přidána nová položka Popis. Do tabulky byl přidán odpovídající sloupec.
 • Byl upraven VoIP import.

ISPadmin 5.19 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 29.07.2021

Změny v hlavním menu

 • Klienti / Internet –> Klienti / Služby / Internet
 • Klienti / CATV –> Klienti / Služby / CATV
 • Klienti / DVBC –> Klienti / Služby / DVBC
 • Klienti / VoIP –> Klienti / Služby / VoIP
 • Klienti / Obecná služba –> Klienti / Služby / Obecná služba
 • Klienti / IPTV –> Klienti / Služby / IPTV
 • Klienti / Mobil –> Klienti / Služby / Mobil
 • Statistiky / Stat. serveru –> Ostatní / Stat. serveru
 • Statistiky / Data –> Klienti / Statistiky / Data
 • Statistiky / Historie –> Ostatní / Stat. serveru / Historie
 • Statistiky / IP telefony –> Klienti / Služby / VoIP / IP telefony
 • Statistiky / IPTV STB –> Klienti / Služby / IPTV / IPTV STB
 • Statistiky / IP rozsahy –> Hardware / IP rozsahy
 • Statistiky / Stat. klientů –> Klienti / Statistiky
 • Statistiky / Stat. klientů / Souhrn služeb –> Klienti / Služby / Souhrn služeb
 • Statistiky / Stat. klientů / Výpovědi –> Klienti / Služby / Výpovědi
 • Statistiky / CATV odpojení –> Klienti / Služby / CATV / CATV odpojení
 • Statistiky / Syslog –> Hardware / Syslog
 • Statistiky / Sez. vysílačů –> Hardware / Routery / Router status / Sez. vysílačů
 • Statistiky / IP adresy –> Klienti / Statistiky / IP adresy
 • Statistiky / Deaktivování klienti –> Klienti / Deaktivovaní klienti

Interní zprávy

 • Záložka Klienti / Nástěnka byla zrušena.
 • Ve widgetu Interní zpávy v Dashboardu jsou nově k dispozici tlačítka pro zobrazení všech zpráv (Všechny zprávy) a pro nastavení (Nastavení).
 • Pro tento widget musíte mít nastaveno oprávnění Interní zprávy v sekci Práva pro Dashboard (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři).
 • Byla také přidána informace o kategorii a barva zpráv.
 • Byly upraveny popisky.
 • Nyní je možné zadat zprávu i bez kategorie.

Číselník slev

 • Fakturace / Nastavení / Číselníky / Slevy: Zde si můžete vytvořit číselník slev. Tyto slevy se potom objeví v nabídce u služby.
 • Pokud tuto záložku nevidíte, zkontrolujte si nastavení svého účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Přidat službu Internet: V sekci, kde se uvádí slevy, kliknete na příslušné tlačítko a vyberete konkrétní slevu. Typ slevy, její hodnota a název se propíší do formuláře.

Přesuny fotogalerií

 • Již existující možnosti přesunu fotogalerií byly doplněny o další.
 • Nyní lze libovolně přesouvat galerie mezi klienty, routery a POPy.
 • Po kliknutí na tlačítko pro přesun si zvolíte, kam chcete fotogalerii přesunout. V nabídce Přesunout k si vyberete jednu z možností: Klient, Router či POP. V další části si vyhledáte konkrétní umístění. Samotný přesun provedete pomocí tlačítka Přesunout fotogalerii.

Firewall filter u routerů MikroTik

 • Pokud je zvoleno Aplikovat pravidla firewallu na nadřazeném routeru, je nově možné aktivovat propsání default FW na editovaný router.
 • Stejně tak pokud je Aplikovat pravidla firewallu vypnuto, je možné aktivovat propsání pouze default FW na editovaný router.
 • Dříve se default FW pravidla propsala, jen pokud bylo zvoleno aplikování pravidel lokálně.

Switche bez vyčítání portů

 • Nově je možné přidat switch bez vyčítání portů (SOHO switche).
 • Je potřeba upravit šablonu switche a zapnout Pouze evidence (bez vyčítání portů).
 • Porty takového switche lze potom normálně přiřadit ke službě Internet a je tak možné zobrazit přehled klientů na switchi v přehledu routerů.
 • Při přidávání služby Internet lze nyní vybrat i switche z podřízených routerů.

Nastavení uživatelů

 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři
 • Stránka s formulářem byla přepracována. Jednotlivé sekce jsou po příchodu na stránku sbalené. Zobrazení je tak kompaktnější.
 • Rozbalovat či sbalovat sekce lze jednotlivě nebo celkově.
 • Pomocí nově přidaného pole lze vyhledat sekci, v níž se nachází konkrétní hledaný výraz.

Další změny

 • Karta klienta / Informace / Odeslat email: Bylo upraveno načítání hodnot místo proměnných po výběru aktivní služby.
 • Karta klienta / Informace / Upravit: Bylo opraveno nastavení Nepozastavovat.
 • Karta klienta / Statistiky Internetu: Byl přidán proklik u položky Přípojný bod.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Do přehledu byl přidán zkrácený zápis masky sítě.
 • Karta klienta / Úkoly / Přidání úkolu: Bylo opraveno nesprávné načítání výchozího typu úkolů, ke kterému mohlo za určitých okolností dojít.
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Byl opraven problém s reverse charge u dalších položek na faktuře.
 • Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní router / Upravit: Nabídka v nastavení QoS provádět na / Závislý na nově obsahuje sekce Routery provádějící QoS a Routery (zbývající routery).
 • Hardware / Routery / Router status / Routery: U routerů MikroTik bylo doplněno vyčítání napětí z více než jednoho zdroje. Upraveny byly i grafy.
 • Hardware / Routery / Router status / Routery: Byla přidána možnost zobrazit až 10000 routerů na jedné stránce.
 • Hardware / GPON / OLT: Byla přidána možnost zobrazit SNMP grafy.
 • Hardware / POPy / Všechny: Do tabulky byl přidán sloupec ID.
 • Hardware / POPy / Přehled: V seznamu zařízení v pop-up okně POPu jsou nyní všechny sloupce z příslušných tabulek v Kartě POPu.
 • Hardware / POPy / Přehled: Akce Vytvoření nového POPu či propoje lze vypnout kliknutím na Esc.
 • Karta POPu: Do karty byl přidán popisek ID.
 • Karta POPu / Zařízení / Hromadné přiřazení zařízení na POP: Do tabulky byl přidán popis sloupce s ID zařízení.
 • Hardware / NetMonitor: Byla přidána nová kategorie Chyba a k ní události Warning a Critical. Slouží k oznamování neexistujících POPů a duplicitních IP adres.
 • Hardware / NetMonitor: Při reloadu jsou zohledňovány změny v nastavení netMonitorEmailAddress.
 • Hardware / NetMonitor / Dohled: Byla provedena optimalizace načítání této záložky.
 • Hardware / NetMonitor / Historie: Byla přidána možnost zadat rozsah dat (Od a Do).
 • Hardware / NetMonitor / Notifikace: Byla přidána možnost zadat rozsah dat (Od a Do).
 • Byl opraven problém s pingy se stavem Malformed.
 • Bylo upraveno vykreslování výpadků ve WiFi grafech, grafech přenosů a grafech pingu.
 • Bylo upraveno vytváření záloh u UBNT.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: Bylo přidáno nastavení disable_old_ssl, pomocí kterého je možné deaktivovat starší verze TLS.
 • Nastavení / Alerty / Výchozí: Byl přidán sloupec Typ zařízení.
 • Plánování / Přehled úkolů: U uzavřených úkolů není možné editovat řešení.
 • Plánování / Přidat úkol: Možnost SMS upozornění uživatele je nyní dostupná u všech kategorií úkolů.
 • Plánování / Výkaz: Do tabulky a PDF exportu byly doplněny celkové hodnoty. Ve sloupci Cena výkonu je vždy uvedena částka zadaná u konkrétného úkolu.
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Byl upraven export faktur pro systém Pohoda u obcí bez ulic.
 • V nastavení upomínek lze nově zaškrtnout možnost Neposílat upomínky v PDF. Pokud je checkbox zaškrtnutý, klientům nebudou zasílány PDF verze upomínek.
 • Ostatní / Hromadné: Jako jeden z filtrů je možné vybrat konkrétní POP (Zařízení na POPu) a pak také všechny na něm závislé POPy (Zahrnout zařízení na všech závislých POPech).
 • Ostatní / Hromadné / SMS: Byl odstraněn problém u klientů s více mobilními čísly.
 • Ostatní / Mapa: Mapa byla přepsána do Leafletu.
 • Helpdesk / Tikety: Lze skrýt boční menu.
 • Dashboard: Byla provedena optimalizace načítání dat.
 • Dashboard / Upozornění: Ve widgetech s frekvencemi jsou zohledněny i další možné módy zařízení.
 • Cílová adresa je zachována, i když je uživatel nepřihlášen. Po přihlášení se dostane na požadovanou stránku.