Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

ISPadmin 5.21

Pokud zaznamenáte po upgradu problémy se zobrazením některých stránek či hlášek, promažte si prosím cache svého prohlížeče!

ISPadmin 5.21 stable

DATUM VYDÁNÍ: 22.02.2022

ČSOB Business Connector

 • Nový volitelný submodul modulu Fakturace
 • Tento submodul vám umožňuje automaticky stahovat informace o platbách u nastaveného účtu ČSOB a následně provádět automatické nebo manuální párování s fakturami.
 • K tomu, aby bylo možné tuto funkci využívat, je potřeba mít povolenou službu ČSOB Business Connector, vygenerovat si příslušný certifikát, nastavit si avíza v portálu ČSOB a nakonec vložit vše potřebné do nastavení ve Fakturace / Nastavení / Banka / ČSOB BC.
 • Přehled plateb je dostupný ve Fakturace / Banka / ČSOB BC.
 • Pro zobrazení výše uvedených záložek je potřeba mít aktivní submodul a nastavená práva u svého účtu (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři).
 • V případě zájmu kontaktujte naše obchodní oddělení.

Další změny

 • Přidání / Editace klienta: Byla upravena validace zadávaného mobilního čísla tak, aby šlo zadat i německé číslo.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Při změně služby na GPON se od služby odpáruje dříve přiřazený switch.
 • Hardware / Routery / Všechny: Proklik do klientských grafů byl přidán i k rozhraním typu VLAN.
 • Ostatní / Nástroje / Přesun z routeru na router: Byly upraveny popisky a filtrace. Přípojné body se filtrují dle subnetů. Byla doplněna kontrola prováděného přesunu.

ISPadmin 5.21 beta3

DATUM VYDÁNÍ: 17.02.2022

 • Karta klienta / Fakturace: V sekci Vystavené faktury je ve sloupci Číslo faktury VS uvedeno číslo i v případě zálohových faktur. To stejné platí i pro PDF export.
 • Portál klienta: Limit počtu pokusů o příhlášení je nyní navázán na konkrétní uživatelský účet.
 • Hardware: V grafech síťových rozhraní se zobrazují grafy všech relevantních služeb.
 • Nastavení / Tarify: Byla umožněna změna Typu tarifu z Half duplex na Full duplex u tarifů pro služby typu Cable (CMTS).
 • Fakturace: Byl optimalizován proces automatického odesílání upomínek.

ISPadmin 5.21 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 08.02.2022

 • Karta klienta: Formulář pro zadávání adresy byl upraven. Pole Ulice a Číslo domu byla přesunuta na začátek.
 • Karta klienta / Informace: Widget Kontaktní osoby byl přepracován. V základním zobrazení se objevuje jméno a popis. Po kliknutí na ikonu Oko je možné zobrazit detail, ve kterém jsou vidět kontaktní údaje.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Přidání služby IPTV: V menu Typ IPTV je nyní místo položky položka Obecná služba IPTV.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Přidání nebo Editace služby IPTV: Bylo umožněno použít klávesu Enter v poli Poznámka.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Editace služby Internet: Byl upraven reload formuláře při zobrazení hlášky.
 • Karta klienta / RADIUS: Byla opravena chyba zobrazená na stránce.
 • Do seznamu systémových proměnných byla přidána proměnná $INST_POPLATEK_S_DPH$.
 • Do systému byly začleněny změny ve 4NET API.
 • Hardware / POPy / Přehled: Byla opravena chyba při ukládání formuláře pro vytvoření nového POPu.
 • Nastavení / Číselníky / Centrální sklad / Typy zboží: Byl opraven problém s perzistentními parametry.
 • Fakturace / Banka / Email: Byla opravena chyba zobrazená po kliknutí na tlačítko Znovu spárovat nespárované platby.
 • Fakturace / Nastavení / Šablony / Upomínky: Byla ošetřena situace, kdy byla ve filtrech šablony uvedena již smazaná fakturační skupina.
 • Centrální sklad: Ze seznamu byl odstraněn bezejmenný systémový typ skladu.
 • Helpdesk / Tikety: Maximální délka předmětu byla zvýšena na 200 znaků.
 • Portál klienta: Byla upravena cesta pro zobrazení loga ve formuláři Vytvoření nového hesla do Portálu klienta.

ISPadmin 5.21 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 25.01.2022

Zobrazení dokumentů v Portálu klienta dle fakturační skupiny

 • Při přidávání/editaci dokumentu v Ostatní / Dokumenty můžete po zaškrtnutí checkboxu Zobrazovat v KP vybrat fakturační skupinu, pro kterou je daný dokument určen.
 • Pokud žádnou fakturační skupinu nevyberete, bude se dokument zobrazovat všem klientům bez ohledu na jejich fakturační skupinu.
 • Pokud konkrétní fakturační skupinu vyberete, bude se zobrazovat jen klientům z této skupiny.

Zobrazení stránky Kontakty v Portálu klienta dle fakturační skupiny

 • V záložce Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta / Kontakty si nově můžete vytvořit různé stránky Kontakty pro různé fakturační skupiny.
 • Editor zobrazený v horní části stránky je výchozím stavem, který platí pro všechny fakturační skupiny.
 • Jakmile v tabulce níže vytvoříte odlišnou stránku pro konkrétní fakturační skupinu, tak se klientům z této fakturační skupiny začne zobrazovat tato odlišná stránka. Všem ostatním zůstane výchozí stránka. Tímto způsobem si můžete definovat odlišnou stránku pro všechny skupiny.
 • Pro každou fakturační skupinu je možné vytvořit maximálně jedno nastavení, přičemž nastavení stránky lze editovat či smazat.

Ověřovací kód pro přenos služby Internet (CZ lokalizace)

 • V nastavení služeb Internet je možné zadat ověřovací kód pro přenos služby k jinému providerovi (pole Ověřovací kód účastníka).
 • Obsah tohoto pole je vidět v přehledu služeb Internet v Kartě klienta, jakož i v přehledu služeb Internet v Portálu klienta.
 • Pro propsání konkrétní hodnoty do smlouvy je možné použít systémovou proměnnou $INTERNET_OKU$.

Přepsání tabulek v Kartě klienta / Fakturace

 • V Kartě klienta / Fakturace byly přepsány do nového tabulky s přehledem faktur, hotovostních plateb a bezhotovostních plateb.
 • PDF exporty přehledů jsou nyní generovány v landscape módu, nikoliv v portait módu.
 • V tabulce s vystavenými fakturami zůstala legenda k jednotlivým stavům úhrad. Filtrace se však provádí pomocí nového filtru Stav úhrady.
 • Byly upraveny některé popisky, aby lépe odpovídaly danému účelu.

Přepsání stránky Klienti / Služby / Internet

 • Celá stránka byla přepsána do nového.
 • V nastavení stránky (šedá ikona se třemi bílými pruhy) je nově možné si vybrat jen ty filtry, které chcete na stránce mít.
 • Filtr Zobrazit pouze monitorované klienty byl přesunut do nabídky Podrobnosti.
 • Do tabulky byl přidán sloupec IPv6 sítě. Jeho zobrazení závisí na obecném nastavení ipv6Enabled a na nastavení stránky.

Export pro ART212 (CZ lokalizace)

 • Klienti / Statistiky / Podle připojení: Po kliknutí na tlačítko ART export se objeví okno, ve kterém máte možnost si vygenerovat CSV soubory pro import do formuláře ART212. Pokud dané tlačítko na stránce nevidíte, zkontrolujte si nastavení oprávnění pro exporty v nastavení svého účtu (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři).
 • Systém vygeneruje ZIP soubor, který obsahuje jednotlivé CSV soubory dle příloh (s2_wifi.csv, s2_catv.csv atd.).
 • V exportu i v tabulce na stránce je zohledněno nové rozdělení dle rychlostí.
 • Případná nedostupná data jsou v tabulce označena N/A.

Nastavení QoS u routerů

 • Pokud dojde u položky QoS provádět na v nastavení routeru ke změně na jiný než lokální QoS a pokud mají jiné routery nastaven QoS na tomto routeru, tak se objeví nová sekce formuláře, ve které je možné nastavit, co se má dále stát.
 • Pokud je vybrána možnost Neaktualizovat, tak se na závislých routerech neprovede žádná změna.
 • Pokud je vybrána možnost Aktualizovat dle tohoto routeru, tak se nastavení QoS na závislých routerech změní dle nastavení tohoto routeru.
 • Pomocí info ikony je možné si zobrazit seznam závislých routerů.
 • Pokud uživatel nevybere ani jednu z možností, je při ukládání vyzván, aby tak učinil.

Vylepšení NetMonitor Dohledu

 • Hardware / NetMonitor / Dohled
 • Nastavení stránky:
  • V horní části stránky je nově dostupné nastavení stránky (ikona Ozubená kolečka).
  • Je možné stanovit, které sekce mají být zobrazeny a které ne.
  • Dále je možné změnit pořadí sekcí přetažením.
  • Poslední nastavení (Zobrazovat v seznamu offline zařízení jen zařízení, která jsou nejvýše v hierarchii) umožňuje omezit výpis zařízení v sekci Seznam offline zařízení.
 • Seznam skupin:
  • V sekci jsou barevně odlišeny pouze nenulové hodnoty ve sloupcích Offline a Nedostupné.
 • Seznam offline zařízení:
  • Do tabulky byl přidán sloupec POP s prokliky do přehledů zařízení na daných POPech.
  • Do tabulky byl přidán sloupec Důležitost POPu.
  • Do tabulky byl přidán sloupec Nejvyšší zařízení v hierarchii, ve kterém je vyznačeno, zdali se jedná o nejvyšší zařízení v hierarchii, či nikoliv.
  • Pokud je checkbox Zobrazovat v seznamu offline zařízení jen zařízení, která jsou nejvýše v hierarchii v nastavení stránky zaškrtnut, tak se sloupec Nejvyšší zařízení v hierarchii nezobrazuje. Ve sloupci Akce se v takovém případě může objevit ikona Oko, pomocí které je možné zobrazit podřízená offline zařízení a jejich úroveň.
 • Služby s individuálně nastaveným pingem, ale bez zaškrtnutého checkboxu Oznamovat výpadky se nezobrazují v přehledu.
 • Widget Seznam offline zařízení:
  • Byly odstraněny sloupce Oznamovat výpadky a Lokalita, aby se zpřehlednil obsah widgetu.
  • Bylo přidáno nastavení widgetu, v němž je dostupný checkbox Zobrazovat v seznamu offline zařízení jen zařízení, která jsou nejvýše v hierarchii.
  • Pokud je checkbox zaškrtnut, přidá se do tabulky sloupec s ikonou Oko. Pomocí této ikony je možné zobrazit podřízená offline zařízení a jejich úroveň.

Mapové podklady – NetStork KML

 • Do systému byl přidán nový submodul Mapové podklady – NetStork KML.
 • Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení.
 • Pomocí tohoto submodulu můžete do systému naimportovat data vyexportovaná z programu NetStork ve formátu KML, která pak slouží jako vrstva zobrazující mapu sítě.
 • KML soubor s daty lze naimportovat v Hardware / POPy / Import map.
 • Pokud tuto záložku nevidíte, zkontrolujte si nastavení svého uživatelského účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.
 • Na stejné stránce můžete vložit i ZIP soubor s ikonami.
 • Výchozí ZIP soubor lze stáhnout zde.
 • Pro zobrazení vrstvy s daty je potřeba do systému nahrát oba soubory. Stav je označen barevnou ikonou u příslušné položky.
 • Pokud zaškrtnete checkbox Nahradit pozadí ikon transparentním pozadím, tak je pozadí ikon zprůhledněno.
 • Vrstva s daty se po importu zobrazuje v Hardware / POPy / Přehled, v Ostatní / Mapa a ve widgetu Informace o poloze v Kartě klienta.
 • Aktualizace dat probíhá nahrátím nového KML souboru.

Hromadný přesun zařízení z POPu na POP

 • Karta POPu / Zařízení
 • Tlačítko pro hromadné přiřazení zařízení na POP bylo nahrazeno tlačítkem Hromadné akce.
 • Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí dvě možnosti: Hromadně přiřadit zařízení na POP (již existující možnost) a Hromadně přesunout zařízení na jiný POP (nová možnost).
 • Pokud si vyberete druhou možnost, tak se přesunete do formuláře, ve kterém si vyberete typ zařízení, zvolíte si POP, na který chcete provést přesun, označíte si příslušná zařízení pomocí checkboxů, vyberete si hromadnou akci Přesunout zařízení a volbu potvrdíte. Tím dojde k přesunu vybraných zařízení na zvolený POP.
 • Záznamy o těchto přesunech jsou zapisovány do historie POPů.

Přípojné body

 • V Hardware / POPy přibyla nová záložka Přípojné body.
 • Pokud tuto záložku nevidíte, zkontrolujte si nastavení svého uživatelského účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.
 • Na této stránce máte přehled všech přípojných bodů v systému s možností filtrace a exportu.
 • Přípojné body zde můžete také přidávat, editovat či mazat.
 • Přípojné body lze nově zadat ke všem typům zařízení.
 • V dalších verzích dojde k postupného začleňování souvisejících úprav.

Export/import SNMP šablon

 • Nastavení / Ostatní / SNMP OID
 • Byl upraven export i import tak, aby odpovídal struktuře formuláře.
 • Byla doplněna nová nápověda pro import souborů.
 • Při importu se vložená data vloží do formuláře, ve kterém je možno ještě před uložením provést dodatečné úpravy.

Propojení úkolu s tiketem

 • Do editace úkolu byla přidána sekce se seznamem propojených tiketů s možností prokliku do jednotlivých tiketů. V této sekci je také možné existující propojení zrušit.
 • V pop-up okně úkolu v Kalendáři je taktéž zobrazen seznam propojených tiketů s možností prokliku do jednotlivých tiketů.
 • Pokud je při vyhledávání nalezen tiket, který je již propojen s daným úkolem, zobrazí se u něj zašednutý checkbox. Tuto položku tedy nelze vybrat. Dříve se takový tiket nezobrazoval vůbec.

Filtrace pomocí štítků u hromadného odesílání faktur

 • Fakturace / Faktury / Faktury
 • Ve formuláři pro hromadné odesílání faktur jsou nově k dispozici následující možnosti: Štítky klienta a Štítky u služeb.
 • Pomocí vybraných štítků klienta či služeb můžete vyfiltrovat jen určitou podskupinu faktur k odeslání.
 • U obou možností je pak ještě na výběr, zdali musí daný klient či daná služba mít všechny vybrané štítky, nebo stačí libovolný z nich.
 • Příklad 1: Pokud jsou vybrány dva klientské štítky a možnost Všechny štítky, systém vyfiltruje pouze ty faktury, které byly vystaveny klientovi, který má oba tyto štítky.
 • Příklad 2: Pokud jsou vybrány dva klientské štítky a možnost Libovolný štítek, systém vyfiltruje pouze ty faktury, které byly vystaveny klientovi, který má alespoň jeden z těch dvou štítků.
 • Příklad 3: Pokud jsou vybrány dva štítky u služeb a možnost Všechny štítky, systém vyfiltruje pouze ty faktury, na kterých se nachází služba, která má oba tyto štítky.
 • Příklad 4: Pokud jsou vybrány dva štítky u služeb a možnost Libovolný štítek, systém vyfiltruje pouze ty faktury, na kterých se nachází služba, která má alespoň jeden z těch dvou štítků.

Manuální hromadné upomínky

 • Fakturace / Upomínky / Generovat
 • Po kliknutí na tlačítko Generovat ve formuláři se zobrazí okno s vygenerovanými upomínkami.
 • V tomto okně je možné upomínky odeslat (sekce Odeslat) a/nebo stáhnout do počítače (sekce Stáhnout).
 • Pokud jste měli ve formuláři nastaveno zpoplatnění, tak se průběžné položky automaticky vygenerují při odeslání upomínek nebo při kliknutí na kteroukoliv ze dvou ikon v části Poštou.
 • Po kliknutí na Zavřít již nejsou upomínky k dispozici. Nelze je odnikud dodatečně stáhnout či odeslat, protože jejich data byla platná pouze v momentu jejich vygenerování.
 • V seznamu na stránce se objeví údaj o proběhlém generování. Tento seznam slouží jako historie manuálního generování upomínek, a proto z něj nelze nic smazat.

Pole Předmět v Helpdesku

 • Při vytváření nového tiketu je pole Předmět u všech typů tiketů. Povinné je však pouze u typu Email. Pokud není u dalších typů vyplněna žádná hodnota, doplní se do předmětu zástupný text.
 • Při vytváření nové odpovědi je pole Předmět u všech typů položek. Povinné je však pouze u typu Email. Pokud není u dalších typů vyplněna žádná hodnota, doplní se do předmětu zástupný text.
 • V šablonách je pole Předmět u všech typů tiketů.

Vytvoření nového tiketu ze zprávy

 • U každé zprávy v tiketu je nově k dispozici možnost Vytvořit nový tiket z této zprávy.
 • Jakmile kliknete na příslušnou ikonu, tak se zobrazí okno, ve kterém jste informováni o tom, co bude následovat.
 • Systém vezme danou zprávu a případné novější zprávy a přesune je do nově vytvořeného tiketu.
 • Akci buď odsouhlasíte, nebo se vrátíte zpět.
 • Nově vytvořený tiket má stejné atributy jako ten původní. Při přesunu nejsou přenášena data, která se vztahují pouze k ID původního tiketu.

Úprava zobrazení jednotlivých druhů Helpdesk položek v Portálu klienta

 • V seznamu tiketů v Portálu klienta se nyní zobrazují i položky typu Osobní návštěva a Telefon.
  • U položek typu Osobní návštěva je uvedena pouze informace o tom, že proběhla osobní návštěva. Obsah návštěvy zapsaný v systému není klientovi zobrazen.
  • U položek typu Telefon je uvedena pouze informace o tom, že proběhl hovor z určitého čísla, resp. na určité číslo. Obsah hovoru zapsaný v systému není klientovi zobrazen.
 • Pokud je položka sms_notify v systémovém nastavení (Nastavení / Syst. nastavení / Obecné) nastavena na jinou hodnotu než 0, tak je zobrazena v Portálu klienta celá SMS zpráva.
 • Pokud je položka sms_notify nastavena na 0, tak je zobrazena v Portálu klienta pouze informace o tom, že byla zaslána SMS na konkrétní číslo nebo byla přijata SMS z konkrétního čísla. Obsah zprávy zapsaný v systému není klientovi zobrazen.

Emotikony v Helpdesku

 • Do editoru textu v Helpdesku byla přidána možnost vkládání emotikon.
 • Při vytváření šablon, konceptů, nových zpráv, automatických odpovědí a podpisů lze pomocí příslušného tlačítka v editoru vložit požadovanou emotikonu.
 • Systém podporuje i příjem zpráv s emotikonami.
 • Správné zobrazení může vyžadovat potvrzení ze strany uživatele, že chce zobrazit opravdu celý obsah zprávy.

Fakturační skupiny v Portálu dealera

 • Nastavení / Administrátoři / Dealeři: V sekci Fakturovat klienty s fakturační skupinou je možné omezit fakturační skupiny a na ně navázané fakturační položky, které jsou nabízeny při vystavování faktur v Portálu dealera / Fakturace.
  • Pokud zde není vybrána žádná fakturační skupina, jsou nabízeny všechny fakturační skupiny a na ně navázané fakturační položky.
  • Pokud zde je vybrána konkrétní fakturační skupina, je nabízena jen tato fakturační skupina a na ni navázané fakturační položky.
 • Při vystavování faktury nejsou u položky Fakturační skupina nabízeny skryté fakturační skupiny.

Další změny

 • Klienti / Kontakty: Na stránku bylo vráceno tlačítko Hledat.
 • Klienti / Služby / Internet: Při výběru možnosti Ping monitoring ve filtru Podrobnosti se zobrazují jen služby, které mají nastaven individuální ping, který je stále platný.
 • Klienti / Služby / IPTV: Byl opraven výpočet ve sloupci Cena za měsíc.
 • Karta klienta: Ve všech relevantních záložkách v Kartě klienta byla sjednocena nabídka emailů u položky Odesílatel. Bylo také upraveno ukládání poslední použité volby v jednotlivých formulářích, aby nedošlo k vyresetování při upgradu systému.
 • Karta klienta / Informace: Údaje u položky Poslední změna nyní zohledňují i samotné založení nového klienta, ne jen editaci klienta.
 • Karta klienta / Statistiky Internetu: Sekce obsahující informace o přípojném bodu, koncovém zařízení a měsíčních datech byla doplněna k těm typům služeb Internet, kde doposud chyběla.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Pokud nebyl při vytváření služby Internet typu GPON vybrán konkrétní ONT, tak se při ukládání zobrazila chyba. Nyní se zobrazí hláška.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Do formuláře pro vytváření/editaci služby IPTV byla přidána sekce Dealer.
 • Karta klienta / Smlouvy: Bylo upraveno zobrazení kalendáře u položky Datum vystavení ve formuláři.
 • Hardware: U grafů vytvořených na základě SNMP šablon byl zrušen výpis jednotlivých názvů OID v názvu grafu. Legenda byla upravena na 1 řádek. Pokud je legenda delší, zobrazí se scrollbar.
 • Hardware: Byla zpřesněna notifikace výpadků v rámci hierarchické struktury.
 • Hardware / Routery / Všechny: U routerů v přehledu je uvedeno, na jakém POPu jsou. K dispozici je i proklik do Karty POPu.
 • Hardware / Routery / Všechny: Ve formuláři pro přidání/editaci routeru byla přidána možnost fulltextového vyhledávání k položkám POP a Lokalita.
 • Hardware / Routery / Všechny: Ve formuláři pro přidání/editaci routeru byla doplněna sekce týkající se SNMP ke všem typům routerů.
 • Hardware / Routery / Všechny: Ve formuláři pro editaci routeru (Upravit extra MAC na routeru) bylo opravena možnost Přidat extra MAC.
 • Hardware / Routery / Router status / Sez. vysílačů: Do seznamu byly přidány vysílače Cambium.
 • Hardware / Routery / RADIUS: Byla přidána nová podzáložka Chybná ověření, ve které je zobrazen přehled neúspěšných přihlášení. Pro její zobrazení je vyžadován modul RADIUS a příslušné oprávnění uživatele.
 • Hardware / Switche: U switche je možné změnit šablonu, pokud nejsou na portech žádné služby. Pokud jsou na switchi služby, ale nejsou na portech, tak je možné změnit šablonu.
 • Hardware / POPy / Všechny: Do tabulky byl přidán nový sloupec Nepropojená zařízení. V tomto sloupci je u každého POPu uveden počet zařízení, která mají IP adresu, ale nemají ani jeden propoj.
 • Hardware / NetMonitor / Historie: Byl přidán sloupec POP s prokliky do přehledů zařízení na daných POPech.
 • Hardware / NetMonitor / Notifikace: Byl přidán sloupec POP s prokliky do přehledů zařízení na daných POPech.
 • Hardware / Nastavení / NetMonitor / Šablony: U všech typů šablon byl přidán checkbox Notifikovat online stav. Pokud je checkbox zaškrtnutý, tak systém pošle notifikaci v případě, že se stav zařízení změní na Online. Pokud zaškrtnutý není, tak systém v takovém případě žádnou notifikaci nepošle.
 • Nastavení / Tarify / Internet: Bylo opraveno defaultní zobrazení seznamu tarifů.
 • Nastavení / Alerty: Byla přidána podzáložka Kontakty, ve které je možné definovat skupiny kontaktů pro alerty. Pokud ji nevidíte, zkontrolujte si nastavení svého uživatelského účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.
 • Plánování / Kalendář: Byly přidány push notifikace pro změny úkolů provedené v kalendáři pomocí myši.
 • Plánování / Přehled úkolů: Byla odstraněna chyba při CSV exportu celého měsíce.
 • Fakturace / Banka / Email: Byl upraven import emailů z ČSOB.
 • Fakturace / Nastavení / Předkontace / Předkontace: Při mazání předkontace systém zkontroluje, zdali je někde použita. Pokud je použita, tak se objeví seznam míst, kde je použita. Předkontaci v takovém případě není možné smazat.
 • Ostatní / Nástroje / Změna tarifu: Byla upravena funkce pro hromadnou změnu tarifů a navazující procesy.
 • Ostatní / Nástroje / Přesun služeb ze switche na switch: V přehledu jsou vidět všechny služby na switchi. Byla přidána možnost přesunout i služby, které nejsou na portech. Byla přidána kontrola kompatibility šablon výchozího a cílového switche.
 • Helpdesk / Tikety / Koncepty: Do přehledu byl přidán sloupec Tiket a odkaz do editace.
 • Sekce Povolené www stránky na info page není zobrazena, pokud je prázdná.