Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

ISPadmin 5.22

Kvůli DB úpravám (mimo jiné instalaci PostgreSQL) může proces upgradu trvat delší dobu, než je obvyklé. Nechte prosím proces doběhnout až do úplného konce. Naplánujte si jej na příhodnou chvíli.

ISPadmin 5.22 stable

DATUM VYDÁNÍ: 27.04.2022

 • Karta klienta / Dokumenty a Portál klienta / Dokumenty: Byly provedeny grafické úpravy související s elektronickými podpisy. Byly doplněny info hlášky pro uživatele. Místo podpisových proměnných souvisejících s datem se propisuje jak datum, tak i přesný čas.
 • Karta klienta / Fakturace: Pokud při fakturaci VoIP služeb nejsou dostupné žádné položky k vyfakturování a pokud neexistují žádné další položky k vyfakturování, zobrazí se příslušná hláška.
 • Klienti / Služby / Internet: Byl opraven součet ve sloupci Cena za měsíc bez DPH / Cena za měsíc s DPH.
 • Karta klienta / Historie: Byly opraveny záznamy týkající se obnovení další IP adresy či podřízené služby.
 • Hardware / GPON / ONT: Bylo opraveno fulltextové vyhledávání.
 • Hardware / POPy / Přípojné body: V editaci připojného bodu je možné změnit síťové rozhraní či anténu.

ISPadmin 5.22 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 13.04.2022

Generování OKU pro služby Internet (CZ lokalizace)

 • V Nastavení / Syst. nastavení / Obecné je k dispozici nová položka clients_services_generate_oku, pomocí které je možné aktivovat či deaktivovat automatické generování OKU při přidávání či editaci služeb Internet.
 • Pokud je toto automatické generování zapnuto, tak se u nových služeb Internet během ukládání přidá do příslušného pole OKU.
 • U editovaných služeb se vygeneruje OKU pouze v případě, že ještě není žádná hodnota v poli vyplněna.
 • OKU je generován v následujícím formátu: K{ID klienta}S{ID služby}P{4 náhodná čísla}. Výsledek tam může vypadat například takto: K1001S2524P1589.
 • V Ostatní / Nástroje je k dispozici nový nástroj Hromadné generování OKU pro služby Internet. Pomocí tohoto nástroje můžete hromadně vygenerovat OKU pro všechny aktivní služby Internet, které jej ještě nemají.

Další změny

 • Karta klienta / Aktivní služby: Byl opraven problém při přidávání set-top boxu u obecné služby IPTV.
 • Karta klienta / Dokumenty: Bylo upraveno přegenerování dokumentů s podpisovými proměnnými.
 • Plánování: Emailové notifikace o změně úkolu neobsahovaly poslední řešení a klienta. Opraveno.
 • Plánování: Byl upraven Seznam nedokončených úkolů k dnešnímu dni.
 • Centrální sklad: Při přiřazení zboží je opět možné upravit čas vložení.

ISPadmin 5.22 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 30.03.2022

Smlouvy a dokumenty

 • Slovo smlouvy bylo v systému nahrazeno slovem dokumenty. Slovo dokumenty bylo zvoleno jako univerzální pojem pro generované soubory, mezi které patří mimo jiné i smlouvy.
 • Slovo dokumenty pak bylo nahrazeno slovem soubory.
 • Tato úprava se týká téměř všech části systému, kde se tyto popisky vyskytovaly.

Elektronické podpisy

 • Nový volitelný submodul Základního modulu
 • Tento submodul vám umožňuje elektronicky podepisovat dokumenty.
 • Je nezbytné mít SMS bránu!
 • V Nastavení / Dokumenty / Vlastní vzory si u vzoru můžete nastavit, zdali bude daný dokument vyžadovat podpis klienta/poskytovatele. U poskytovatele pak ještě můžete zvolit jeden nebo dva podpisy.
 • V Nastavení / Administrátoři / Administrátoři v sekci Osobní údaje je možné povolit/zakázat podepisování dokumentů (checkbox Podepisovat dokumenty).
 • V Nastavení / Ostatní / Šablony SMS lze nastavit šablonu pro autorizační SMS. Proměnná pro autorizační kód je %s .
 • V Kartě klienta / Dokumenty přibyly tři sloupce související s podpisy. Ve sloupci Podpis klienta lze předat dokument klientovi k podepsání. Ve sloupci Podpisy poskytovatele lze podepsat dokument za poskytovatele. Ve sloupci Vlastnoruční podpis lze zvolit, že se bude dokument podepisovat ručně. Navíc je tu také tlačítko Podepsat za klienta.
 • V Portálu klienta / Dokumenty je nový sloupec Elektronický podpis a tlačítko Dokumenty k podpisu. Pokud existují dokumenty k podpisu, tak je možnost je zde podepsat. Kliknutím na ikonu ve sloupci nebo na uvedené tlačítko dojde ke zobrazení dokumentů k podpisu. Po výběru dokumentů si zažádá klient o SMS kód, který následně zapíše do připraveného pole a akci potvrdí.
 • Pokud existuje nepodepsaný dokument, tak se v sekci Upozornění v Dashboardu objeví widget Nepodepsané dokumenty, v němž je vidět příslušného klienta, dokument, stav a čas, který již uplynul.
 • V seznamu systémových proměnných přibyly následující proměnné:
  • $SIGNATURE_DATE$ – Datum podpisu (poskytovatel)
  • $SECOND_SIGNATURE_DATE$ – Datum druhého podpisu (poskytovatel)
  • $SIGNATURE_SIGN_BY$ – Jméno a příjmení (poskytovatel)
  • $SECOND_SIGNATURE_SIGN_BY$ – Jméno a příjmení u 2. podpisu (poskytovatel)
  • $CLIENT_SIGNATURE_ID$ – Unikátní identifikátor podpisu klienta
  • $CLIENT_SIGNATURE_DATE$ – Datum podpisu (klient)
  • $CLIENT_SIGNATURE_SIGN_BY$ – Jméno a příjmení (klient)
  • $CLIENT_SIGNATURE_MOBILE$ – Mobilní číslo (klient)
 • V případě zájmu kontaktujte naše obchodní oddělení.

Odesílání dokumentů přes Helpdesk

 • Karta klienta / Dokumenty
 • Po kliknutí na tlačítko Odeslat dokument klientovi se objeví původní formulář doplněný o možnost vytvořit tiket.
 • Po zaškrtnutí checkboxu Vytvořit tiket se objeví související nastavení tiketu, kde vyberete oddělení, vlastníka, prioritu a stav. Můžete navíc přidat k tiketu i poznámku. Jako emailová adresa odesílatele se použije adresa oddělení, tudíž je položka Odesílatel skrytá.
 • Pokud není checkbox zaškrtnut, tak probíhá odesílání jako doposud.
 • Při vytvoření tiketu je k dispozici proklik do detailu tohoto tiketu.

Simple queue

 • Nový volitelný submodul modulu Network management a monitoring
 • Pro řízení klientských rychlostí lze nově u routerů MikroTik použít metodu Simple queue.
 • Tato metoda nevyužívá manglování packetů, a proto se ze sekce MANGLE ve firewallu odstraní všechna pravidla odkazující se na klienty, čímž dojde ke snížení zatížení CPU. Stejně tak se odstraní i pravidla v QUEUE TREE, která již nebudou využívána. Odstraňování pravidel se týká jen těch, která jsou spravována systémem ISPadmin.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Mikrotik:
  • V položce mikrotik_default_shaping_type lze nastavit defaultní typ shapování.
  • V položce mikrotik_default_queue_type pak lze nastavit defaultní typ fronty.
 • Nastavení routeru MikroTik: U položek Typ shapingu a Typ fronty lze nastavit konkrétní hodnoty pro daný router MikroTik.
 • Pokud není submodul aktivován, tak výše uvedené možnosti nejsou dostupné.
 • V případě zájmu kontaktujte naše obchodní oddělení.

Evidenční propoje

 • Kromě klasických propojů lze nově do systému zadávat i tzv. evidenční propoje.
 • Ve formuláři pro přidání/editaci propoje stačí zaškrtnout checkbox Evidenční propoj.
 • U evidenčních propojů neplatí omezení týkající se unikátnosti propojení zařízení a POPů.
 • Evidenční propoje se nezobrazují na mapě ani diagramu. Zobrazují se pouze v seznamech propojů v záložkách Propoje a Koncové propoje a v seznamech propojů v Kartě POPu.
 • Nelze je nastavit jako aktivní. Nejsou zohledňovány v rámci monitoringu.

Multi režim u propojů

 • Ve formuláři pro přidání/editaci propoje je možné zaškrtnout checkbox Multi režim.
 • Tato volba umožňuje deaktivovat omezení týkající se unikátního využití rozhraní zařízení (např. kvůli PtMP).
 • Nabídka rozhraní se aktualizuje dle toho, zdali je checkbox zaškrtnut, či nikoliv.
 • Jeden interface tak může figurovat ve více propojích, ale musí platit, že jsou všechny tyto propoje v Multi režimu.

Helpdesk – statistiky

 • Nový volitelný submodul modulu Helpdesk
 • Tento submodul vám umožňuje si zobrazit statistiky tiketů v Helpdesku.
 • Máte tak možnost sledovat počet nových tiketů, nových odpovědí, nepřiřazených tiketů, smazaných tiketů , otevřených tiketů i uzavřených tiketů. Můžete použít filtry na období, uživatele i oddělení. K dispozici jsou i widgety s grafy.
 • Statistiky jsou dostupné v záložce Helpdesk / Statistiky / Statistiky.
 • Pro její zobrazení je potřeba mít aktivní submodul a nastavená práva u svého účtu (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři).
 • Do nastavení uživatelského účtu byla přidána položka Systémová barva. Tato barva bude použita v grafech pro daného uživatele.
 • V případě zájmu kontaktujte naše obchodní oddělení.

Nastavení notifikací u tiketů

 • Základní nastavení notifikací naleznete v Uživatelském nastavení, do kterého se můžete dostat přes příslušnou ikonu v horní liště.
 • V tomto nastavení je možné určit, co se má notifikovat v rámci kterých oddělení.
 • Nyní máte možnost si aktivovat či deaktivovat notifikace u jednotlivých tiketů.
 • Pokud se přiřadíte k tiketu, máte notifikace automaticky aktivované. Můžete je však kliknutím na ikonu Zvoneček deaktivovat.
 • Pokud je u tiketu přiřazen jiný uživatel, tak si můžete notifikace aktivovat.
 • To vše platí za předpokladu, že máte u příslušného oddělení povoleny notifikace v Uživatelském nastavení. Pokud povoleny nejsou, tak se ikona Zvoneček vůbec nezobrazí v detailu tiketu.

Jednorázová provize dealera

 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: Do seznamu bylo přidáno nové nastavení di_repeated_onetime_commission.
 • Pomocí tohoto nastavení si můžete aktivovat možnost zadat u klienta opakovaně jednorázovou provizi.
 • Defaultní stav je stejný jako doposud (= jednorázovou provizi lze u klienta zadat pouze jednou).

Další změny

 • Karta klienta / Informace: Ve formuláři pro editaci klienta je možné zadat do pole Mobil číslo s mezerami i bez mezer.
 • Karta klienta / Aktivní služby: V nastavení služby Internet byla upravena kontrola při zadávání IP adresy z rozsahu s maskou /31.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Při přidávání více než jedné IPv6 sítě u služby Internet jsou v nabídkách zohledněny jak hodnoty již uložené v databázi, tak i hodnoty zadané v případných předešlých položkách.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Zobrazení tlačítka Připravit k odpojení u služeb typu CATV bylo navázáno na právo mazat aktivní služby.
 • Karta klienta / Fakturace / Detail faktury / Upravit fakturu: Stránka byla kompletně přepracována.
 • Klienti / Služby / Internet: Bylo opraveno zobrazení checkboxu Podřízené služby. Bylo přidáno zapamatování nastavení tohoto checkboxu na konkrétního uživatele.
 • Hardware / Nastavení / Nastavení pingu / Individuální a Systémové: Do nabídky Size ve formuláři byla přidána možnost 32B.
 • Editace přípojných bodů: Bylo opraveno zobrazení bodu v mapě.
 • Nastavení / Administrátoři / Mikrotik login / Skupiny: Byla přidána práva Api, Dude, Romon a Tikapp.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Syslog: Byly odstraněny nepoužívané topics. Nové topics byly přidány do seznamu.
 • Nastavení / Číselníky / CATV přípojky: Byla odstraněna chyba v editaci přípojky.
 • Nastavení / Číselníky / Štítky: Ve sloupci Název bylo přidáno řazení štítků dle abecedy a také pole pro vyhledávání.
 • Plánování / Přidat úkol: U opakování úkolu byla přidána možnost zvolit interval Jednou za dva roky.
 • Plánování / Přehled úkolů: Byla obnovena možnost editovat řešení u uzavřeného úkolu.
 • Plánování: Byla upravena stránka Přehled nedokončených úkolů k dnešnímu dni.
 • Plánování: Byl upraven layout PDF souborů s plány uživatelů.
 • Fakturace / Úhrady / Úhrady: Na stránce lze nově vyhledávat i podle čísla účtu, IBANu či čísla účtu z předchozích plateb. Stačí zadat příslušný údaj do pole Klient.
 • Fakturace / Banka / Email: Byl upraven import emailů ze SLSP (SK lokalizace).
 • Fakturace: Pokud bylo při ručním párování plateb stanoveno, že se má provést změna stavu klienta na “-“, objevila se chybová hláška. Opraveno.
 • Helpdesk / Tikety: Do konceptů lze nově ukládat i přílohy. Ty jsou v rámci konceptu zobrazeny v části Uložené soubory. Když se koncept načte, tak se s ním načte i příloha.
 • Do seznamu systémových proměnných byla přidána proměnná $YEAR$ (aktuální rok).