Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

ISPadmin 5.23

ISPadmin 5.23 stable

DATUM VYDÁNÍ: 23.06.2022

Česká spořitelna API

 • Volitelný submodul modulu Fakturace
 • Tento submodul vám umožňuje si v systému nastavit API přístup k účtu ČS, pomocí kterého pak dochází k automatickému stahování informací o příchozích platbách a párování.
 • Nastavení přístupu lze provést ve Fakturace / Nastavení / Banka / ČS API.
 • Seznam přijatých plateb je dostupný ve Fakturace / Banka / ČS API.
 • Párování probíhá na základě pravidel definovaných ve Fakturace / Nastavení / Banka / Pravidla.

Další změny

 • Karta klienta / Aktivní služby: Při změně služby Internet z jiného typu na GPON nyní dojde k vyresetování irelevantních parametrů.
 • Hardware / GPON / Nastavení / VLAN: Bylo opraveno počítadlo služeb a odkaz na přehled přípojek.
 • Fakturace / Banka / Email: Bylo upraveno vyčítání plateb z emailů z ČSOB.

ISPadmin 5.23 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 15.06.2022

SMTP a SSH nastavení

 • Položky smtp_restriction, smtp_trust_servers, ssh_restriction a ssh_trust_servers byly přesunuty do Nastavení / Syst. nastavení / Obecné.
 • Jejich nastavení ovlivňuje firewall filter na routerech typu Linux a Mikrotik.
 • Primárním účelem těchto nastavení je maximální zvýšení bezpečnosti na síti.
 • Umožňují povolit komunikaci přes klíčové porty SSH a SMTP (22 a 25) pouze pro předem určené servery (klienty).
 • Do položek smtp_trust_servers a ssh_trust_servers se zapisují IP adresy klíčových serverů, z kterých a na které je povolena komunikace přes SSH a SMTP (emailové servery v síti, SSH servery apod.).
 • U jednotlivých služeb klientů je pak možnost si povolit tuto komunikace z IP adresy přidělené službě.
 • Takto definovaná pravidla se pak začlení do firewallu na serverech, kde se zapisuje. Ve stromu chainu je DROP pravidlo po provádění ispadmin_service_forward, kde se povoluje komunikace na zabezpečené porty, následuje chain ispadmin_basic_forward, který řeší povolování veškeré komunikace klientů definovaných systémem, a nakonec je tam závěrečný DROP_forward.
 • ssh_restriction: V této verzi doporučejeme mít toto nastavení vypnuté z toho důvodu, že komunikace přes SMTP a SSH je blokována v obou směrech (kromě povolených IP adres a služeb). Až od verze 5.24 beta1 je u SSH blokován pouze příchozí směr (kromě povolených adres a služeb). Odchozí komunikace na port 22 je povolena všem ze sítě ISP na základě address listu ispadminGlobalIpList, který se vytváří automaticky z routovaných sítí a z IP adres zařízení zadaných v systému.

Další změny

 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Bylo upraveno vyčítání služeb k fakturaci.
 • Plánování: Do emailů byl vrácen odkaz, který byl na jméně klienta.
 • Fakturace / Banka / Import: Byl upraven import typu Česká spořitelna – George.
 • Dashboard: Ve widgetu Přijaté SMS zprávy se upravilo přiřazování jména klienta k telefonnímu číslu.

Build 20.06.2022 11:11

 • Portál klienta: Bylo upraveno vyhledávání kontaktu dle emailové adresy pro odeslání emailu s odkazem na vytvoření nového hesla.

ISPadmin 5.23 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 02.06.2022

Technologie na adresních místech (CZ) / Technológie podľa GPS (SK)

 • Nový volitelný submodul modulu Network management a monitoring
 • V CZ lokalizaci jsou zohledněna adresní místa, v SK lokalizaci pak GPS souřadnice.
 • Na základě přípojných bodů, pravidel pokrytí definovaných v Hardware / POPy / Pokrytí a instalačních adres je možné u služeb Internet omezit nabízené typy služeb (technologie), routery a tarify.
 • V nastavení služby Internet je dostupná nová možnost Nastavit podle adresního místa (Nastaviť podľa GPS). Po kliknutí na tuto možnost se provede nastavení, resp. omezení nabízených hodnot.
 • Údaje je možné aktualizovat pomocí tlačítka Obnovit.
 • Omezení dle adresního místa (nebo GPS) lze zrušit kliknutím na křížek, čímž se uživatel vrátí do běžného režimu zadávání parametrů služby.
 • V nastavení přípojných bodů pro OLT přibyla možnost definovat router, se kterým je přípojný bod spojen, aby bylo možné provést výše zmíněné omezení i v tomto případě.
 • Při nastavování pomocí této funkce jsou brána v potaz i zařízení asociovaná s routery.
 • V případě zájmu kontaktujte naše obchodní oddělení.

Emailové adresy u fakturačních skupin

 • Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny
 • V nastavení fakturační skupiny lze nyní zadat jednu emailovou adresu pro odesílání faktur a upomínek (Email pro odchozí poštu) a jednu pro zobrazení na fakturách a upomínkách (Email na faktuře).
 • Po aktualizaci na tuto verzi se bude defaultně používat stejná emailová adresa pro oba účely (jako doposud). Toto nastavení však lze kdykoliv změnit.

Spojování tiketů s úkoly

 • Byla přepsána tabulka pro spojování tiketů s úkoly.
 • V tabulce přibyl sloupec Stav.
 • Nabízené tikety se zobrazují ihned a bez omezení počtu.
 • Při propojování tiketu s úkolem v Kartě klienta je defaultně nastavená možnost Hledat pouze tikety tohoto klienta na Ano, což znamená, že se vyhledávají pouze tikety přiřazené tomuto klientovi. Nastavení je možné v případě potřeby jednorázově změnit na Ne, čímž dojde k vyhledání i tiketů, které nejsou přiřazeny danému klientovi.
 • Samotné propojení se již neprovádí pomocí tlačítka Uložit, nýbrž je potřeba po označení tiketu zvolit v nabídce Akce možnost Propojit s tiketem a tuto volbu potvrdit.

Helpdesk statistiky

 • Helpdesk / Nastavení / Obecné: Do nastavení byla přidána položka helpdeskSLATimeFirstReply, pomocí které je možné stanovit maximální povolenou dobu (v hodinách) pro reakci na nově vytvořený příchozí tiket.
 • Helpdesk / Tikety: Tikety, u kterých nedošlo ve stanoveném čase k zaslání odpovědi, jsou v přehledu zvýrazněny oranžovou barvou.
 • Helpdesk / Statistiky / Statistiky: Na stránku byla přidána nová sekce Obecné tabulky a do ní widget Tikety bez odpovědi ve stanoveném čase. V této tabulce se zobrazují tikety, u kterých nedošlo ve stanoveném čase k zaslání odpovědi.
 • Helpdesk / Statistiky / Statistiky: K widgetům byla přidána možnost stažení CSV exportu.

Další změny

 • Klienti / Deaktivovaní klienti: Byla opravena nabídka štítků ve filtru Štítky.
 • Karta klienta / Statistiky Internetu: Byly opraveny odkazy na koncová zařízení (protokol).
 • Karta klienta / Výpovědi: Pokud je zaškrtnut checkbox Automaticky smazat službu po skončení výpovědní lhůty, tak se objeví nová možnost Deaktivovat klienta po skončení výpovědní lhůty. Pokud je tato možnost zaškrtnuta, tak po skončení výpovědní lhůty dojde k deaktivaci klienta (včetně smazání všech jeho služeb).
 • Karta klienta / Přípojky: Byla přidána možnost Restartovat ONT.
 • Hardware: Přesný typ zařízení lze nyní definovat u všech kategorií zařízení.
 • Hardware / Routery / Všechny: Bylo opraveno individuální rozbalování po hromadném sbalení routerů.
 • Hardware / Routery / Všechny / Přidat router: V selectboxu Typ routeru je dostupná nová možnost: L3 switch. Tento typ routeru umožňuje automaticky doplňovat MAC adresy dle IP do služeb Internet (podobně jako u routerů MikroTik).
 • Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní router / Nastavení / Routované sítě: V nastavení Virtuálního routeru se již nezobrazují upozornění Tato síť není na routeru nakonfigurována.
 • Hardware / GPON / ONT: Do přehledu byla přidána možnost Restartovat ONT.
 • Hardware / NetMonitor / Dohled: Do tabulky Seznam offline zařízení byl přidán sloupec Název skupiny s možností filtrace. Ve sloupci Doba trvání je maximální jednotkou den.
 • Hardware / NetMonitor / Nemonitorovaná zařízení a služby: Bylo opraveno zobrazení relevantních služeb.
 • Hardware / Nastavení / Typy zařízení: Při přidávání či editaci typu zařízení je možné si zvolit jednu z předdefinovaných ikon nebo nahrát vlastní ikonu.
 • Karta POPu / Zařízení: V seznamu zařízení jsou zvýrazněny routery s routovanými sítěmi.
 • Nastavení / Číselníky / Klienti / Typy služeb: U typu řízení GPON je nyní možné vybírat z celkem 4 možností typu služby: Standard, L2TP, Radius a PPPoE.
 • Nastavení / Ostatní / Šablony SMS: Sloupec Autorizační SMS se zobrazuje pouze v případě aktivního submodulu Elektronické podpisy. Systém při výběru šablony v tomto sloupci kontroluje, zdali je v dané šabloně uvedena proměnná pro autorizační kód. Pokud není, tak nedovolí tuto šablonu vybrat.
 • Plánování: Byl upraven layout plánů uživatelů.
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle období a Dle skupin: Byly přepsány tabulky a PDF exporty.
 • Fakturace / Přehledy / Pohledávky / Statická data: Byl upraven čas generování dat.
 • Helpdesk / Tikety: Do menu Hromadná akce bylo přidána možnost Označit jako přečtené. Pokud použijete tuto možnost, tak se všechny vybrané tikety označí jako přečtené.
 • Helpdesk / Tikety: Byla optimalizována práce s přílohami.
 • Helpdesk / Tikety: Do bočního menu byla přidána nová sekce Akce. V této sekci je nyní dostupná možnost rovnou přejít do konkrétního tiketu (Přejít do tiketu). Po zadání ID tiketu a kliknutí na tlačítko je uživatel přesměrován do detailu tiketu.
 • Helpdesk / Tikety / Vytvořit tiket: Ve formuláři pro vytvoření nového tiketu přibyla možnost propojit tiket se službou.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: K jednotlivým zprávám a poznámkám bylo přidáno zobrazení jejich ID.
 • Helpdesk / Statistiky / Statistiky: Při přidávání widgetů se nabízejí pouze widgety, které ještě nejsou zobrazené. Pokud se vám po upgradu nezobrazí žádné widgety, proveďte přeuložení nastavení stránky.
 • U všech relevantních adres (korespondenčních, fakturačních, instalačních, adres POPů, …) je nově k dispozici tlačítko Vymazat adresu, pomocí kterého lze najednou vymazat data ze všech polí s adresou.

Build 08.06.2022 11:30

 • Opravena chyba při ukládání IPTV služby

Build 09.06.2022 15:00

 • Opravena chyba při práci s tikety s přílohami