Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

ISPadmin 5.24

5.24 stable – build 07.09.2022 13:33

 • GPON: Byl navýšen časový limit pro získání dat z terminálu z 5 sekund na 20. To by mělo vyřešit problém s ukládáním záloh konfigurace.
 • Helpdesk: V sekci Akce v bočním menu je k dispozici možnost Vytvořit tiket. V některých situacích se tím sníží počet kliků nutných k provedení této akce.

5.24 beta3 – build 29.08.2022 16:08

 • Kuki TV: Byly provedeny úpravy a opravy související s importem a vytvářením služeb. Bylo umožněno zadat MAC adresu bez dvojteček. Byly zprovozněny proměnné pro balíčky.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byly upraveny některé prokliky (vrácen parametr includeRouterId).
 • GPON: Byly provedeny úpravy a opravy související s mazáním ONT a VLAN a se změnou tarifu u služby. Bylo umožněno manuální mapování line-profile. Při editaci VLAN jdou u položky Výchozí SRV profile vidět i transparentní servisní profily.

5.24 beta2 – build 18.08.2022 15:11

 • Klienti / Poptávky: Bylo vráceno podbarvení stavů a skupin.
 • Klienti / Poptávky: U přidávání poznámky byla doplněna kontrola, která prověřuje, zdali není poznámka prázdná. Pokud je, tak systém nedovolí poznámku uložit.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byla přidána nová funkce pro managování firewallu na routerech MikroTik. Nyní máte možnost si přidat vlastní address-list do firewallu buď jako globální proměnnou, nebo přímo v nastavení konkrétního routeru. Můžete si tak vytvořit a spravovat váš vlastní address-list, který následně využijete ve vlastních NAT či Filter pravidlech.
 • Hardware / Routery / Všechny: Pokud byl router součástí propoje, tak jej nebylo možné deaktivovat. Nyní je možné jej deaktivovat v případě, že je součástí neaktivního propoje. Pokud je součástí aktivního propoje, tak deaktivace není možná.
 • Hardware / Routery / Všechny: U routeru typu Mikrotik – redundant nebyla dostupná sekce s nastavením API. Byla tedy přidána do formuláře.
 • Hardware / Routery / Všechny: U položky QoS provádět na / Závislý na ve formuláři je nyní možné vyhledávat nejen dle názvu routeru, ale i dle IP adresy.
 • Hardware / POPy / Propoje a Koncové propoje: V nastavení je možné aktivovat pouze propoj, u kterého jsou dvě aktivní zařízení. Pokud toto není splněno, tak je o tom uživatel informován pomocí hlášky. Navíc je u neaktivních zařízení vykřičník.
 • Fakturace / Pokladna / Odeslané: Byl upraven PDF export.
 • Po kliknutí na verzi v hlavičce se zobrazí příslušný changelog.
 • Byl ošetřen potenicální problém související s nastavením automatic_refresh_time.

5.24 beta1 – build 12.08.2022 15:59

 • Byl upraven updatovací skript. Při kombinaci přihlašování techniků přes RADIUS a ROS 7.2+ mohlo dojít k tomu, že se správně nepropsala pravidla do routeru. To bylo způsobeno odstraněním práva tikapp v nastavení skupiny oprávnění ze strany MikroTiku.

5.24 beta1 – build 04.08.2022 12:43

Kuki API

 • Volitelný submodul modulu IPTV
 • Tento submodul umožňuje uživatelům ze systému prostřednictvím API jednoduše spravovat zákazníky, služby i zařízení Kuki TV.

Doplnění adresy z mapy (CZ lokalizace)

 • Ve formulářích, kde se vyplňuje adresa, je nyní možné kliknout do mapy, čímž dojde k nalezení relevantních adres.
 • Vybráním konkrétní adresy pak dojde k vyplnění adresy a doplnění RÚIAN kódu.

Finanční statistiky POPů

 • Tento volitelný submodul byl doplněn o údaje týkající se výnosů u jednotlivých POPů.
 • Systém při výpočtu výnosů bere v potaz služby Internet, u kterých je nastaven konkrétní přípojný bod, který je navázán na konkrétní POP. U služeb GPON je zohledněno nastavení OLT a jeho navázání na konkrétní POP.
 • Hardware / POPy / Všechny: Do přehledu POPů byly přidány související sloupce: Měsíční výnosy, Roční výnosy, Měsíční výnosy vč. závislých POPů a Roční výnosy vč. závislých POPů.
 • Karta POPu / Finance: Na stránku byla přidána sekce Výnosy, kde jsou uvedeny celkové hodnoty i seznam započítaných služeb Internet.
 • Výnosy se vyčítají v pravidelných časových intervalech (1 hodina). Změny se proto neprojevují ihned, nýbrž až za určitou dobu. Statistiky lze aktualizovat pomocí tlačítka Aktualizovat výnosy.

Seznam zařízení na POPu s fotogaleriemi

 • V Kartě POPu / Fotogalerie je nově k dispozici pod fotogaleriemi samotného POPu seznam zařízení na POPu, které mají alespoň jednu fotogalerii.
 • Ve sloupci Akce je pak dostupný proklik do seznamu fotogalerií konkrétního zařízení.

Pozice přípojných bodů

 • Souřadnice přípojných bodů (kromě těch s typem zařízení Headend) vycházejí pouze a jen ze souřadnic zařízení.
 • U přípojných bodů s typem zařízení Headend je možné souřadnice dodatečně upravit pohybem v mapě. Ve formuláři je k dispozici tlačítko Vyresetovat GPS, které změní souřadnice zpět na souřadnice zařízení.
 • V nastavení zařízení lze měnit pozici, čímž dochází zprostředkovaně i ke změně pozice přípojného bodu.
 • U zařízení je také k dispozici tlačítko Vyresetovat GPS, které změní souřadnice zařízení zpět na souřadnice POPu.

Hardware / CMTS / Hardware

 • Tabulka na stránce byla kompletně přepsána.
 • Ke jménu klienta byl přidán odkaz do Karty klienta / Informace.
 • Byl přidán nový sloupec Název služby, ve kterém je zobrazen název asociované služby a její ID. K dispozici je odkaz do Karty klienta / Aktivní služby.
 • Byl přidán sloupec s akcemi, ve kterém je možné se prokliknout do statistik, zobrazit online modem info či provést restart.

Widget Rušení meteorologických radiolokátorů (CZ lokalizace)

 • Data pro widget Rušení meteorologických radiolokátorů se nyní vyčítají každou hodinu.
 • V případě nalezení nového rušení je vytvořena systémová/emailová notifikace, která se zobrazí/odešle uživatelům, co mají povolen daný widget.

Nová beta verze kalendáře

 • V současnosti je k dispozici jak původní kalendář, tak i jeho nová beta verze.
 • Mezi těmito kalendáři lze přepínat pomocí togglu Používat novou beta verzi Kalendáře, který se nachází pod nadpisem stránky.
 • Byl upraven vzhled a layout kalendáře a opraveny drobné nedostatky. Princip fungování byl do maximální míry zachován.

Právo na změnu časových údajů úkolu

 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: U uživatelů typu Řadový uživatel přibylo v sekci Plánování nové právo Povolit změnu data a času úkolů.
 • Pokud je daný checkbox zaškrtnutý, znamená to, že daný uživatel může editovat časové údaje svých úkolů bez omezení (jako doposud).
 • Pokud je daný checkbox odškrtnutý, znamená to, že daný uživatel může editovat časové údaje svých úkolů, ale to pouze v případě, že se jedná o úkoly, které si sám vytvořil. Pokud půjde o úkoly, které mu vytvořil někdo jiný (např. jeho nadřízený), tak nebude moci časové údaje úkolů měnit.

GoPay – Nové platební metody

 • Doposud bylo možné platit v Portálu klienta přes GoPay pouze pomocí platebních karet.
 • Nyní byly přidány další platební metody:
  • Online nebo offline bankovní převod
  • Platba prostřednictvím kuponu PaySafeCard
  • Platba GoPay účtem
  • Platba PayPal účtem
  • Google Pay
  • Apple Pay
 • Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny: Když kliknete na možnost Konfigurace GoPay, můžete ve formuláři vybrat povolené platební metody pro danou fakturační skupinu.

Zadávání štítků při vytváření tiketu

 • Při vytváření tiketu je k dispozici nové nastavení: Štítky.
 • Pomocí této položky můžete určit hned při vytváření, které štítky se mají k danému tiketu přidat.
 • Pokud vyberete klienta ze systému, který má u sebe štítky s vlastností Přiřazovat k tiketu, tak se tyto štítky automaticky předvyplní. Je však možné je smazat, připadně doplnit o další.

Přidávání poznámek ke zprávám v tiketu

 • U každé zprávy v tiketu je dostupné nové tlačítko Přidat poznámku ke zprávě.
 • Pomocí tohoto tlačítka můžete přidat poznámku ke konkrétní zprávě. Tato poznámka se pak objeví pod danou zprávou.
 • Uživatel, který poznámku zadal, ji může také editovat či smazat.
 • V sekci Nastavení notifikací v Uživatelském nastavení (horní panel) je možné si aktivovat systémové/emailové notifikace o přidávání či mazání poznámek u zpráv.

Časová osa v tiketu

 • V nastavení tiketu je nyní možné si přepnout zobrazení do režimu Časová osa.
 • Pokud je zvolen tento režim, tak se kromě jednotlivých zpráv v tiketu zobrazují i informace o provedených akcích.
 • Výchozím zobrazením je standardní zobrazení bez časové osy.
 • Pokud by uživatel chtěl vidět časovou osu ve všech tiketech, může si to nastavit pomocí položky Vždy zobrazovat časovou osu v sekci Helpdesk v Uživatelském nastavení (horní panel).

Další změny

 • Karta klienta / Aktivní služby: U Dalších IP adres je nově možné ve formuláři zadat NAT IP.
 • Karta klienta / Aktivní služby: U služby Internet typu CMTS přibyla nová položka Hardware konc. zařízení. Vybrané zařízení se zobrazuje v příslušném sloupci v přehledu služeb Internet.
 • Karta klienta / Aktivní služby: U služby Internet typu GPON byl vylepšena změna tarifu. Nyní se pouze aktualizuje service-port služby. Nedochází k výpadku.
 • Karta klienta / Aktivní služby: U služby Internet typu GPON byla přidána možnost provést přesun k jinému klientovi.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Bylo ošetřeno potenciální nechtěné duplikování IPTV služeb typu 4NET.TV.
 • Karta klienta / Přípojky: Pokud je v editaci přípojky změněno ONT, tak je nově k dispozici tlačítko Uložit a smazat původní ONT.
 • Karta klienta / Soubory: Bylo odstraněno omezení popisu ve formuláři na 30 znaků.
 • Automatická kontrola insolvencí se nyní už neprovádí pouze jednou za měsíc. Po doběhnutí kontroly u všech klientů se spustí znovu. Klienti jsou kontrolováni postupně v pravidelných intervalech. Jeden klient nemůže být nikdy kontrolován vícekrát během jednoho dne (CZ lokalizace).
 • Kontrola adres dle RÚIANu byla upravena pro pražské adresy z důvodu změn ze strany ČÚZK. Do pole Okres se v takových případech nic nedoplňuje (CZ lokalizace).
 • Byl upraven obsah emailu o končících smlouvách, který je zasílán uživatelům.
 • Klienti / Služby / Souhrn služeb: Do tabulky byl přidán sloupec Štítky.
 • Klienti / Poptávky: Do tabulky byla přidána možnost si rozkliknout náhled poznámek pomocí ikony Oko. Pokud je u konkrétní poptávky více než pět poznámek, tak se zobrazí jen nejnovějších pět.
 • Hardware / Routery / Všechny: U routerů typu Mikrotik byl z důvodu optimalizace přidán do formuláře checkbox Neaplikovat lokálně MANGLE, FILTER a NAT pravidla.
 • Hardware / Routery / Všechny: K zařízením připojeným k routerům byla přidána možnost Kopírovat.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byla opravena chyba, která se zobrazovala za určitých okolností při použití parametru onlyRouterId.
 • Hardware / Routery / Všechny: Testování spojení bylo upraveno tak, aby bralo v potaz všechny filtry na stránce.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byl přidán nový filtr Ručně upravený mangle. U routerů, kterých se to týká, je navíc uveden odpovídající popisek s vykřičníkem.
 • Hardware / Switche: Byla opravena chyba v grafickém znázornění portů.
 • Hardware / NetMonitor / Dohled: Bylo upraveno parsování dat z NetMonitoru.
 • Do šablon všech typů notifikací s výjimkou SMS je možné zadat emoji (např. pro stav up a down).
 • Byla provedena optimalizace procesu generování notifikací z NetMonitoru.
 • Nastavení / Tarify / IPTV: Byla upravena validace ve formuláři.
 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: Na stránku bylo přidáno fulltextové vyhledávání a tlačítko pro rychlý přístup do editace svého vlastního účtu.
 • Nastavení / Alerty / Výchozí: U systémových alertů pro události Packet loss a TTL ping přibyl nový checkbox Aplikovat strukturu dle POPů. Pokud je zaškrtnut a pokud je překročena uvedená hodnota u více zařízení, bude se notifikovat pouze zařízení s nejvyšší pozicí v síti (parent).
 • Nastavení / Alerty / Výchozí: Jakmile se u SNMP alertu vybere šablona a konkrétní OID, tak se zobrazí údaje o operátoru, hodnotě a jednotce, které jsou zadány v příslušné šabloně.
 • Plánování: Emaily z Plánování neobsahovaly jméno klienta nezadaného v systému. Opraveno.
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Bylo upraveno chování hromadné fakturace při kombinaci ročního fakturačního období a pozastavení služby a fakturace s opakováním.
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle období: Byl opraven výpočet některých částek ve sloupci Uhrazeno v CSV exportu za konkrétní období.
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle období a Dle skupin: Byl upraven layout stránky. Byla přidána možnost rozkliknutí jednotlivých období/skupin. Záhlaví tabulky je při scrollování stále viditelné.
 • Fakturace / Peněžní deník / Peněžní deník: Bylo opraveno přidávání záznamů do peněžního deníku.
 • Helpdesk / Tikety: Defaultní řazení tiketů bylo změněno z řazení dle ID na řazení dle poslední aktivity.
 • Helpdesk / Tikety: Uživatel si nyní může nastavit individuální notifikace na tikety i u oddělení, pro které nemá globálně nastavené notifikace.
 • U obrázků ve fotogaleriích byla přidána možnost zoomu a bylo optimalizováno zobrazení na mobilních zařízeních.