Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

ISPadmin 5.26

Z důvodu zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti služeb jsme nedávno převedli všechny naše servery na vlastní rozsah IP adres. Touto změnou došlo i ke změně IP adresy licenčního serveru, na kterém dochází k ověřování licencí.
Úprava systému pro správné ověřování je obsažena ve verzi 5.26 stable.
Proveďte tedy prosím update svého systému na tuto verzi nejpozději do 31.01.2023. Pokud se tak nestane, přestane se váš systém správně ověřovat, což povede k zobrazení hlášky o problému s ověřením licence.

5.26 stable – build 30.01.2023 10:39

 • Karta klienta / Dokumenty: Byla opravena funkce stažení dokumentu.

5.26 stable – build 26.01.2023 10:18

 • Karta klienta / Aktivní služby: Bylo opraveno pomalé načítání formuláře pro službu Internet.
 • V reportingu Kuki přibyla funkce pro kontrolu fakturovaných položek před samotnou ostrou fakturací.

5.26 stable – build 23.01.2023 12:15

 • Byl opraven problém se zobrazením grafů.

5.26 stable – build 16.01.2023 10:57

 • Bylo opraveno zobrazení routerů při prokliku do Router status.
 • Byl přepsán export do programu Účto.

5.26 stable – build 11.01.2023 16:41

 • Karta klienta: V editaci klienta/služby mohlo v některých případech dojít při použití tlačítka Nastavit GPS podle adresy ke smazání souřadnic z formuláře. Opraveno.
 • Karta klienta / Úkoly: Byla opravena chyba při vstupu do editace úkolu.
 • Klienti / Statistiky / Podle připojení: Do tabulky byly přidány nové hodnoty.
 • Klienti / Statistiky / Podle připojení: Byl přidán nový export ART222 (CZ lokalizace).
 • Nastavení / Tarify: Byla opravena chyba při ukládání editace tarifu.
 • Nastavení / Administrátoři / Mikrotik login / Skupiny: Jednotlivá práva se nastaví jen tehdy, pokud je daná verze ROS podporuje.
 • Nastavení / Číselníky / Klienti / Typy služeb: Do formuláře byla přidána možnost vybrat VHCN kategorii.
 • Fakturace / Banka / ČS API: Byl opraven problém při zpracování vkladu hotovosti přes bankomat.
 • Fakturace / Banka / Import: Byl upraven import pro MONETA Money Bank.
 • Dashboard / Síť: Ve widgetu MikroTik – Základní služby bylo upraveno vyčítání hodnot pro sloupec Bez omezení IP (jsou zahrnuty služby bez zadané IP i s IP 0.0.0.0/0). Bylo také upraveno vyčítání hodnot pro sloupec S omezením IP. Stejné změny byly aplikovány i na stránce Hardware / Routery / Router status / Dashboard.

5.26 beta2 – build 20.12.2022 10:53

 • Helpdesk: Byl opraven problém s notifikacemi na nové tikety.

5.26 beta2 – build 19.12.2022 08:45

 • Byl opraven problém s updatem konfigurace routeru (služba typu GPON v kombinaci se simple queue).

5.26 beta2 – build 15.12.2022 16:04

 • Karta klienta / Statistiky Internetu: Bylo opraveno zobrazení přijatých a odeslaných dat u služeb GPON.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Ve formuláři služby Internet bylo u položky Switch opraveno vyčítání switchů na podřazených routerech.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Ve formuláři služby Internet bylo v sekci IPv6 sítě opraveno zobrazení nabízené dostupné adresy na routeru.
 • Karta klienta / Dokumenty / Vytvořit nový dokument: Byla upravena nabídka Služba.
 • Hardware / Nastavení / Typy zařízení: Byla přidána nová kategorie zařízení: Mikrovlna 11 GHz.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta / Volitelná tlačítka: Byly přidány checkboxy Zobrazit v menu po přihlášení a Zobrazit na přihlašovací stránce, pomocí kterých můžete určit, zdali se má dané tlačítko zobrazit v menu po přihlášení, na přihlašovací stránce nebo na obou (viz Portál klienta).
 • Plánování / Přehled úkolů: Byl přidán nový filtr: Kategorie. Pomocí filtru je možné zobrazit úkoly, které mají konkrétní kategorii, resp. které jsou bez kategorie.
 • Dashboard / Přehled: Ve widgetu Přijaté SMS zprávy bylo upraveno párování SK čísel s klienty.
 • Bylo opraveno automatické přesouvání nespecifikovaných úkolů vytvořených z poptávek.

5.26 beta1 – build 06.12.2022 12:19

 • Karta klienta / Aktivní služby: Byl opraven ruční update routerů u služeb Internet.
 • Karta klienta / Fakturace: Bylo upraveno chování systému při stornu hotovostního dokladu.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byla upravena kontrola názvu u zařízení přípojených k routeru.
 • Hardware / Routery / Všechny: Bylo opraveno fungování prokliků na FW, QoS a Nadřazený po předchozím prokliku na stránku s přehledem routerů.
 • Hardware / NetMonitor: Při vrácení neplatné nebo žádné JSON odpovědi z NetMonitoru se provede restart NetMonitoru.
 • Hardware / NetMonitor / Dohled: Byla přidána možnost Nezobrazovat na stránce menu.
 • Plánování / Kalendář: V pop-up oknech úkolů jsou nyní zobrazeny související úkoly a náhledy jejich posledních řešení.
 • Fakturace / Banka / Tatra banka: Bylo upraveno vyčítání avíz o platbách.

5.26 beta1 – build 30.11.2022 15:23

Položky obecné služby v dokumentech

 • Pro propsání položek obecné služby do dokumentů lze nově v šablonách využít proměnnou $UNIVERSAL_ITEM[COLUMN][NUMBER]$.
 • Pokud je ve formuláři pro vytvoření nového dokumentu vybrána nějaká obecná služba, tak se pod ním zobrazí modrý box s informacemi o použití této proměnné a také seznam položek s možností vybrat, které položky a v jakém pořadí se mají do dokumentu propsat.

Seznam zařízení na POPu se soubory

 • V Kartě POPu / Soubory je nově k dispozici pod soubory samotného POPu seznam zařízení na POPu, které mají alespoň jeden soubor.
 • Ve sloupci Akce je pak dostupný proklik do seznamu souborů konkrétního zařízení.

Přidávání uživatelů k úkolům

 • Sekce Uživatelé ve formuláři úkolu byla přepracována.
 • Uživatele lze jednoduše přidávat i odebírat v rámci jednoho prvku.
 • U uživatelů jsou zobrazeny kontaktní údaje.
 • V nabídce se zobrazují ikony, které signalizují, zdali mají v daný čas uživatelé volno.
 • U uživatelů je možné si zobrazovat i skrývat časovou osu. Defaultní nastavení: scheduling_auto_open_timetables v Nastavení / Syst. nastavení / Plánování.

Další změny

 • Karta klienta / Informace: Automatické kontroly na stránce probíhají na pozadí, což umožní rychlejší přechod do jiné záložky.
 • Karta klienta / Informace: Byla opravena chyba související s kódováním.
 • Karta klienta / Statistiky Internetu: Do WIFI karty byl přidán proklik na konkrétní router.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Po uložení formuláře se službou GPON dojde v relevantních případech k automatickému spuštění updatu OLT. Modální okno s výstupem je možné si zobrazit po kliknutí na ikonu v modré hlášce.
 • Ve formuláři Registrace do SledováníTV jsou položky Rodičovský PIN a Max. kvalita/tok streamů. Jejich defaultní hodnotu lze nastavit pomocí nastavení sledovanitv_defaultParentalPin a sledovanitv_defaultStreamQuality (Nastavení / Syst. nastavení / Obecné).
 • Karta klienta / Dokumenty: Na stránku bylo přidáno nové tlačítko: Nahrát dokument. Tuto funkci můžete použít například v případech, kdy chcete do sekce Dokumenty nahrát naskenovaný dokument. Byly přidány další podporované formáty.
 • Klienti / Služby / VoIP / VoIP: Do tabulky byla přidána možnost Hromadná akce.
 • Klienti / Služby / Obecná služba: Do tabulky byla přidána možnost Hromadná akce.
 • Klienti / Poptávky: U jednotlivých položek byla navrácena možnost odstranění.
 • Klienti / Poptávky: Bylo opraveno defaultní řazení.
 • Hardware / Routery / Router status / Sez. vysílačů: Stránka byla kompletně přepsána.
 • Hardware / GPON / ONT: Byla opravena chyba při přidávání ONT.
 • Hardware / Switche: Bylo doplněno vyčítání VLAN ID na trunk portech.
 • Hardware / POPy / Přípojné body: Byl zvýšen maximální počet znaků pro pole Název.
 • Hardware / NetMonitor / Dohled: V nastavení tabulky Seznam offline zařízení je možné určit, které sloupce se mají zobrazit.
 • Hardware / NetMonitor / Dohled: V tabulce Seznam offline zařízení je taktéž možné měnit pořadí sloupců pomocí šipek.
 • Hardware / NetMonitor / Dohled: V tabulce Seznam offline zařízení jsou barevně odlišena zařízení s podřízenými zařízeními.
 • Byly sjednoceny odkazy v Hardware / NetMonitor / Dohled, Hardware / POPy / Přehled / Logické zapojení sítě a widgetu Seznam offline zařízení v Dashboardu.
 • Karta POPu / Dokumenty / Nahrát dokument: Byly přidány další podporované formáty.
 • Byl upraven zápis skupin při RADIUS loginu do MikroTiku.
 • Byl upraven výpočet počtu klientů připojených na Cambium AP.
 • Plánování / Kalendář: Bylo upraveno zobrazení nového kalendáře při vyšším rozlišení.
 • Plánování / Kalendář: Do nového kalendáře bylo přidáno nové tlačítko: Zítra.
 • Fakturace / Banka / Import: Byl upraven import MONETA Money Bank – CSV formát.
 • Helpdesk: Odpovědi z Helpdesku obsahují odkaz do Portálu klienta.
 • FlowPRO: Byly přidány emailové notifikace týkající se nesprávného nastavení protokolu zdroje.
 • Bylo přidáno automatické znovuzařazení neodeslaných SMS do fronty v případech, kdy je používána GSM brána připojená k serveru.
 • Byla opravena funkce zajišťující automatické přiřazování přípojných bodů ke službám Internet.