Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Portál klienta

Součástí systému ISPadmin je i portál klienta, který slouží pro přístup klientů do svých účtů.

Hlavní vlastnosti a funkce:

 • evidence aktivních služeb klienta
 • zobrazit grafy datových přenosů, FUP
 • možnost zasílat autorizované požadavky technikům nebo vytvářet tikety do helpdesku
 • přehled vystavených faktur
 • možnost zobrazit zprávy a další informace od provozovatele
 • možnost zasílat SMS přes SMS bránu

Portál je lokalizován do mnoha světových jazyků. Chování a vzhled zobrazení rozhraní je možno upravit parametry v nastavení.

Úvodní karta v portálu klienta v zeleném (green) barevném schématu
Úvodní karta v portálu klienta v zeleném (green) barevném schématu

Základní nastavení

Před začátkem používání portálu klienta jsou důležitá některá nastavení. Je důležité mít správně nastavené DNS záznamy, povolené porty a správně nastavený webserver Apache. Návod ZDE.

Přihlášení

Vytvoření nového hesla

DŮLEŽITÉ
Od verze systému 5.11 beta1 již není možné, z bezpečnostních důvodů, heslo do portálu klienta zobrazit, editovat, ani nikam propsat pomocí proměnné $PASSWORD$!
Nahrazeno možností vytvořit/změnit heslo do KP přes odkaz v zaslaném emailu.

Pokud klient heslo do portálu zapomněl nebo je nový, je možné heslo vytvořit dvěma způsoby:

 1. Klient – sám klient si heslo může vytvořit nebo změnit přímo přes portál.
 2. Uživatel ISPA – uživatel systému s odpovídajícími právy může klienta vyzvat emailem k vytvoření nového hesla do portálu (e-mailem dostane klient odkaz přímo na portál do odpovídajícího formuláře pro jeho vytvoření).

Klient

Formulář pro přihlášení klienta
Formulář pro přihlášení klienta

Pokud nevidíte (klient) odkaz – „Zapomněli jste heslo anebo ho ještě nemáte?“ nalevo vedle tlačítka Přihlásit, pak nemáte nastaveny klíče system_mail a system_mail_name v menu (Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné). Emailová zpráva s odkazem na vytvoření nového hesla by pak neměla být jak odeslaná (odkud).

Kliknutím na odkaz „Zapomněli jste heslo anebo ho ještě nemáte?“ je možné vytvořit žádost o vytvoření nového hesla. Nastavením klíče ci_forgotten_password (Nastavení –> Syst. nastavení –> Portál klienta –> Obecné) na základě zadání emailové adresy nebo uživatelského jména dojde k zaslání emailu odpovídajícímu klientovi v systému s odkazem pro vytvoření nového hesla (pokud dle zadané emailové adresy nebo uživatelského jména existuje).

Pokus o vytvoření nového hesla (uživatel na základě zadaných údajů v systému neexistuje)
Pokus o vytvoření nového hesla (uživatel na základě zadaných údajů v systému neexistuje)

Pokud není ještě vytvořena šablona pro – Vytvoření hesla do KP zašle se výchozí systémové znění pro vytvoření hesla (s odkazem). Pro každou fakturační skupinu (nastavena u klienta), může být znění emailu jiné. Nastavit specifickou šablonu pro konkrétní fakt. skupinu je možné v (Fakturace –> Nastavení –> Fakt. skupiny).

Výchozí znění emailu na změnu hesla
Výchozí znění emailu na změnu hesla

Uživatel systému ISPadmin

Karta klienta a možnost vygenerování nebo odeslání výzvy pro vytvoření nového hesla
Karta klienta a možnost vygenerování nebo odeslání výzvy pro vytvoření nového hesla

Pokud se Vám po kliknutí na tlačítko objeví ve formuláři informace o nenastavených klíčích (viz obrázek níže), je nutné zadat klíč: systémová e-mailová adresa (system_mail) a klíč název systémové e-mailové adresy (system_mail_name) v (Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné).

V nastavení systému chybí systémový e-mail a jeho název
V nastavení systému chybí systémový e-mail a jeho název

Dále Vás systém může upozornit, že není u klienta zadaná e-mailová adresa (nebylo by kam odkaz poslat).

U vybraného klienta chybí zadaná emailová adresa
U vybraného klienta chybí zadaná emailová adresa

Ve formuláři můžete klientovi vygenerovat/ručně vepsat heslo nové (např. pro nadiktování přes telefon). Stisknutím na tlačítko se vygenerované/vepsané heslo uloží a klient se s ním může přihlásit. Ručně vepsané heslo musí mít minimálně délku nastavenou v klíči ci_client_password_min_length (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné).

Vygenerované/vytvořené heslo administrátorem slouží pouze pro první přístup klienta do portálu.

Vygenerování nového hesla
Vygenerování nového hesla

Po úspěšném přihlášení klienta s vygenerovaným/vytvořeným heslem od administrátora, je klient vyzván k zadání svého vlastního hesla.

Formulář po prvním přihlášení se klienta do portálu s vygenerovaným/vytvořeným heslem od administrátora
Formulář po prvním přihlášení se klienta do portálu s vygenerovaným/vytvořeným heslem od administrátora

Druhou možností je poslat výzvu k vytvoření hesla e-mailem. Po stisknutím na tlačítko systém zašle klientovi e-mail s odkazem.

Poslat klientovi výzvu e-mailem k vytvoření nového hesla
Poslat klientovi výzvu e-mailem k vytvoření nového hesla

Vzhled a obsah e-mailu pro změnu hesla je možné nastavit v e-mailových šablonách v (Nastavení -> Ostatní -> Šablony e-mailů). E-mailovou šablonu je nutné nastavit pro Vytvoření hesla do KP (kliknutím na tuto možnost v příslušném sloupci=). V editaci šablony je pak nutné zadat v textu proměnnou ($CI_PASSWORD_LINK$). Na toto místo se do e-mailu přidá odkaz na portál pro změnu hesla.

Je třeba zkontrolovat/nastavit klíč ci_url v (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné) zda-li obsahuje správnou adresu na portál klienta. Jinak se odkaz vytvoří na základě nastavení položky ispadmin_server v (Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné) – přidá se na konec odkazu řetězec /clientinterface/.

Nastavení e-mailových šablon
Nastavení e-mailových šablon

Po rozkliknutí odkazu v doručeném e-mailu se klient dostane na formulář (na obrázku níže), kde zadá dvakrát své nové heslo do klientského portálu.

Formulář vytvoření nového hesla (po prokliku ze zaslaného e-mailu)
Formulář vytvoření nového hesla (po prokliku klienta ze zaslaného e-mailu)

Po změně hesla je účet klienta připraven pro pravidelné přihlašování na Vámi nastavené doméně pro portál klienta.

Přihlášení klienta

Po prvotním nastavení, kdy může být portál klienta dostupný na Vámi nastavené a zprovozněné doméně, se uživatelé mohou přihlásit do portálu.

Formulář pro přihlášení klienta
Formulář pro přihlášení klienta

Přihlašovací jméno do KP

Nastavení možnosti přihlášení klientů pomocí klientského čísla nebo pomocí vlastního uživatelského jména je možné v Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné klíčem ci_enable_login_name_creation. Pokud již v kartě klienta existuje vlastní uživ. jméno, tak je použito právě to (nehledě na pozdější přenastavení tohoto klíče).

Pokusy o přihlášení

Pokud uživatel zadá několikrát po sobě nesprávně heslo, bude mu znemožněna na určitou dobu (15 min.) možnost přihlásit se. Počet pokusů je vztažen na účet konkrétního uživatele.

Záložky v portálu klienta

Informace

 • Osobní údaje – v této sekci jsou základní informace o klientovi (jméno, korespondenční adresa, fakturační adresa, e-mail, telefon, mobil) + možnost vytvořit autorizovaný požadavek nebo vytvořit tiket do helpdesku.
 • Aktuální informace – pokud existují zprávy pro uživatele (privátní nebo globální), tak se zobrazí v této sekci. Vytvořit privátní zprávy jen konkrétnímu klientovi je možné v kartě klienta (submenu Zprávy) nebo globálně pro všechny klienty (omezení dle fakturační skupiny) v Klienti –> Zprávy.
Zobrazené zprávy v KP
Zobrazené zprávy v KP

Změna údajů

Tato možnost změny kontaktních údajů je dostupná pokud je zapnut klíč ci_enable_cllient_data_change (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné).

Změna kontaktních údajů klienta
Změna kontaktních údajů klienta

Webmail

Záložka odkazující na přihlášení klientů k jejich e-mailovým schránkám pomocí webového rozhraní. Nastavení adresy odkazu je možné v klíči ci_webmail_url v (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné).

Grafy přenosů

Pokud chcete, aby klienti viděli grafy přenosů je nutné zapnout klíč ci_display_graph_tab v (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné).

Zobrazení grafů je ovlivněno i nastavením u jednotlivých tarifů možností – Nezobrazovat přenesená data a FUP v Portálu klienta.

Dostupné grafy v portálu klienta
Dostupné grafy v portálu klienta
Nastavení tarifu pro nezobrazovaní přenesených dat a grafu v KP
Nastavení tarifu pro nezobrazovaní přenesených dat a grafu v KP

Služby

Přehled aktivních služeb klienta.

Služba internet

Zobrazení tlačítka u služby internet Přenesená data (), odkazujícího do výpisu přenesených dat, je závislý na nastavení klíče ci_display_graph_tab v (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné) nebo nastavením u konkrétního tarifu – Nezobrazovat přenesená data a FUP v Portálu klienta.

Tlačítka Další IP adresy () a Podřízené služby () se zobrazí pouze v případě, že u služby existují.

Pokud je aktivní nastavení u služby internet možnost – Klientské nastavení přes DHCP je místo IP adresy, nastavené u služby (v kartě klienta), zde zobrazeno – Přes DHCP (použito i v sestavě pro tisk nastavení z karty klienta). Jedná se o informativní sdělení klientům, kteří mají router nakonfigurovaný od ISP a IP adresa nastavená na WAN rozhraní routeru je pro ně prakticky nepoužitelná (bezvýznamná informace).

Nastavení u služby internet vs. zobrazení u služby klientovi v KP
Nastavení u služby internet vs. zobrazení u služby klientovi v KP
 • Ověřovací kód účastníka (pouze CZ lokalizace) – pokud klient klikne na tlačítko Zobrazit (), zobrazí se dříve zadaný OKU kód u služby internet. Zároveň se informace propíše do widgetu – Zobrazené OKU v dashboardu.

Fakturace

Přehled faktur a dalších detailů týkající se fakturace klienta.

Kompletní přehled fakturace
Kompletní přehled fakturace

S touto záložkou souvisí i nastavení klíčů:

 • ci_display_invoices_tab – zobrazení/nezobrazení záložky Fakturace
 • ci_display_balance – zobrazení/nezobrazení bilance klienta
 • ci_display_cash_payments – zobrazení/nezobrazení hotovostních úhrad
Možnost zobrazit/nezobrazit sekci s bilancí klienta
Možnost zobrazit/nezobrazit sekci s bilancí klienta
Možnost zobrazit/nezobrazit sekci s hotovostními platbami klienta
Možnost zobrazit/nezobrazit sekci s hotovostními platbami klienta

Soubory

Možnost zobrazit soubory v portálu klienta. Soubory dostupné v této záložce je možné nastavit v (Ostatní -> Soubory). Zobrazení souborů je možné omezit na klienty patřící pouze do konkrétní fakt. skupiny (bez výběru=bez omezení).

Zobrazení této záložky je závislé na nastavení klíče ci_display_documents_tab v (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné).

Omezení zobrazení souboru pro klienty patřící do konkrétní fakt. skupiny
Omezení zobrazení souboru pro klienty patřící do konkrétní fakt. skupiny
Záložka soubory
Záložka soubory

Dokumenty

Přehled smluv a dalších dokumentů klientů.

S touto záložkou souvisí i nastavení klíčů:

 • ci_display_contracts_tab – zobrazení/nezobrazení záložky dokumentů v KP

U konkrétního dokumentu u konkrétního klienta musí být nastaven příznak Zobrazovat v KP.

Záložka dokumenty
Záložka dokumenty

Změna hesla

V této záložce je možné změnit heslo pro přístup do portálu.

Vytvoření/změna hesla pro přístup do KP
Vytvoření/změna hesla pro přístup do KP

Poslat SMS

Tato záložka bude aktivní v případě, že máte k serveru připojenou SMS bránu nebo máte nastavené SMPP připojení k SMS službě (klíč sms_notify v Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné) a zároveň v nastavení portálu klienta (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné) je v klíči ci_sms_enable povoleno odesílat SMS z portálu klienta a nastavený povolený počet SMS za měsíc, v klíči ci_sms_per_month, je nenulový tj. nastaven na nějakou hodnotu.

Záložka Poslat SMS
Záložka Poslat SMS

Telefonní seznam

Možnost přidat si často používané kontakty do telefonního seznamu. Správu kontaktů je možné provést po kliknutí na nadpis – Telefonní seznam.

Telefonní seznam
Telefonní seznam

Přidat nový kontakt je možné po stisknutí na tlačítko Přidat kontakt (). Kontakt uložíte stisknutím na tlačítko Uložit ().

Formulář pro přidání kontaktu
Formulář pro přidání kontaktu

Helpdesk

Pokud máte modul Helpdesk aktivní a u nějakého oddělení helpdesku zapnutou možnost – Použít pro zasílání požadavků z KP: (Helpdesk -> Nastavení -> Oddělení), v horním hlavním menu se objeví záložka Helpdesk, kde klienti uvidí veškerou komunikaci typu e-mail, SMS, osobní návštěva a telefon (bez ohledu na oddělení) včetně historie, ale mohou vytvářet nové tikety/požadavky jen na oddělení, které je nastavené pro zasílání požadavků z KP.

Typ komunikace osobní návštěva a telefon se zobrazí v KP pouze jako informace bez obsahu. Pokud je klíč sms_notify (Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné) nastaven na (0–bez SMS), tak se typ komunikace SMS bude zobrazovat také jako informace bez obsahu.

Při jiném nastavení klíče sms_notify (brána, SMPP protokol) bude v KP zobrazen i obsah typu komunikace SMS (tj. pokud funguje zasílání SMS ze systému bude její obsah v tiketu = klientovi SMS přišla na zařízení a není důvod její obsah skrývat).

Zobrazení komunikace v KP bez obsahu (SMS, osobní návštěva, telefon)
Zobrazení komunikace v KP bez obsahu (SMS, osobní návštěva, telefon)
Nastavení u helpdeskového oddělení zasílání požadavků z KP
Nastavení u helpdeskového oddělení zasílání požadavků z KP
Záložka helpdesk v portálu klienta
Záložka helpdesk v portálu klienta
 • Stav (Vyřešen/Nevyřešen) – stav se zobrazuje na základě přiřazeného stavu k tiketu (Helpdesk –> Nastavení –> Stav). Pokud se jedná o stav, který má nastavenu vlastnost – Označuje tikety jako uzavřené, bude ve sloupci Stav u tiketů označených tímto stavem hodnota = Vyřešen. V ostatních případech = Nevyřešen.

Vytvořit tiket

Kliknutím na tlačítko Vytvořit tiket () je možné vytvořit z portálu klienta (KP) nový tiket.

Takto vytvořené tikety budou doručeny do oddělení (Helpdesk –> Nastavení –> Oddělení) nastaveného s možností – Použít pro zasílání požadavků z KP.

Formulář pro vytvoření nového tiketu v KP
Formulář pro vytvoření nového tiketu v KP

Typ email

Odpověď z Helpdesku s odkazem do KP

Při odeslání odpovědi z helpdesku se přidá na konec zprávy (jen typu email) text s odkazem do klientského portálu. Tento text je systémově pevně daný (dle lokalizace): „Celou konverzaci si můžete zobrazit v Portálu klienta.“.

Pro zobrazení a správné fungování je potřeba splnit několik podmínek (viz níže).

Podmínky pro zobrazení:

Kontakt

Obsah záložky Kontakt je možné nastavit v (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Kontakty). V editoru lze vložit jakýkoliv obsah, který se pak v této záložce v portálu klienta zobrazí.

Nastavit lze výchozí obsah pro všechny fakturační skupiny nebo lze vytvořit odlišný obsah pro každou fakturační skupinu zvlášť.

Nastavení záložky kontakt
Nastavení záložky kontakt
Záložka kontakt v klientském portálu
Záložka kontakt v klientském portálu

GDPR

Přehled GDPR souhlasů.

Možnost přidat souhlas
Možnost přidat souhlas
Možnost upravit nebo odvolat souhlas
Možnost upravit nebo odvolat souhlas
Úprava souhlasu
Úprava souhlasu

Vlastní tlačítka

Do portálu klienta je možné přidat vlastní tlačítka pro odkazování na vlastní web nebo další obsah.

Tyto tlačítka i s odkazy je možné nastavit v (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Volitelná tlačítka).

Možné je vytvořit tlačítka do menu na stránku pro přihlášení, po přihlášení nebo oboje.

Tlačítka na stránce pro přihlášení
Tlačítka na stránce pro přihlášení
Vlastní tlačítka po přihlášení v portálu klienta
Vlastní tlačítka po přihlášení v portálu klienta

Nastavení

Portál klienta lze nastavením přizpůsobit Vašim potřebám.

Vzhled

Vlastní obrázek při aktualizaci systému

Je možné přidat vlastní obrázek (např. vlastní logo), který se klientům zobrazí při pokusu o přístup do portálu klienta, při právě probíhajícím upgradu systému.

Obrázek (formát .png) s názvem maintenance_logo.png je třeba umístit zde: /data/support/ispadmin/clientInterface/maintenance_logo.png

Součástí souboru obrázku musí být i text (pokud je třeba).

Doporučený rozměr obrázku 400×300 obrazových bodů.

Vlastní logo (právě probíhající aktualizace)
Vlastní logo (právě probíhající aktualizace)

Upravitelná šablona, kterou můžete využít pro vytvoření vlastního loga: https://www.photopea.com/#iviCYZQ1C

Přednastavená barevná schémata

Portál klienta lze nastavit do 4 různých přednastavených barevných schémat.

 • základní (červená)=default
 • oranžová=orange
 • modrá=blue
 • zelená=green
Možnost zvolit si z přednastavených barevných schémat nebo si nastavit své vlastní
Možnost zvolit si z přednastavených barevných schémat nebo si nastavit své vlastní

Nastavit některý z těchto schémat je možné v klíči ci_skin_theme v menu (Nastavení -> Syst. nastavení – > Portál klienta -> Obecné).

Vlastní barevné schéma (logo)

Je možné si vytvořit i vlastní barevné schéma a nahrát vlastní logo v záhlaví.

Pro vytvoření vlastního barevného schématu je třeba zkopírovat složku s názvem default z: /data/support/ispadmin/clientInterface/templates/ a zadat jí nový název (např. firma).

UPOZORNĚNÍ
Pokud chcete používat vlastní logo nebo schéma na základě defaultní šablony (složka default), je nutné tuto složku duplikovat a zadat si její vlastní název (např. firma). Poté je možné nahrát do této složky vlastní logo společnosti a případně i vlastní (upravené) CSS styly. Název vlastní složky musí být jednoslovný a malými písmeny!

Název této nově vytvořené složky s vlastním stylem je nutné nastavit do klíče ci_skin_theme v (Nastavení -> Syst. nastavení – > Portál klienta -> Obecné).

V případě neduplikování (vytvoření nové vlastní složky) se po případném updatu systému obsah této výchozí (default) složky přepíše do výchozího stavu!

Uvnitř složky se nachází soubor style.css s kaskádovými styly, které si můžete upravit podle sebe.

Obrázky pro portál (vlastní logo společnosti) jsou v podsložce /images (background-page.png=pozadí, logo.png=logo společnosti).

Velikost loga vaší společnosti v portálu klienta může být jakákoliv (doporučená je 260×60 obrazových bodů).

Vlastní logo společnosti v hlavičce klientského portálu
Vlastní logo společnosti v hlavičce klientského portálu

Vlastní login page

Možnost použít vlastní přihlašovací stránku (formulář) pro přihlášení klientů do portálu klienta (přeskočit výchozí systémovou přihlašovací stránku).

Pro správné fungování je potřeba:

Základní HTML pro vytvoření vlastního formuláře:

<form action="[ISPADMIN]/sign/" method="post" >
  <input type="text" name="username" autocomplete="username">
  <input type="password" name="password" autocomplete="current-password">
  <input type="submit" name="send" id="frm-send" value="Přihlásit">
  <input type="hidden" name="_do" value="signInForm-submit">
</form>

V případě správných přihlašovacích údajů a splnění podmínek výše se klient může přímo přihlásit do KP z jiného webu.

Nepřímo s nastavením vlastního formuláře souvisí i klíč ci_forward_url_after_logout (Nastavení -> Syst. nastavení – > Portál klienta ->Obecné), kterým je možné nastavit přesměrování na určitou nastavenou stránku po odhlášení se klienta z KP. Pokud je tento klíč prázdný dojde k odhlášení, ale nikam se klient nepřesměrovává (zůstane na výchozím přihlašovacím formuláři do KP).

Autorizovaný požadavek vs. Helpdesk

Autorizovaný požadavek slouží k informování techniků k provedení modifikace v nastavení služeb nebo jiného zásahu u klienta.

Pokud chcete mít aktivní tlačítko pro autorizovaný požadavek () v portálu klienta, je nutné mít nastavené některé klíče nebo splnit jiné závislosti.

Pozastavení portálu

Portál klienta lze pozastavit (Ostatní -> Nástroje).

Pozastavený portál s nastaveným textovým oznámením
Pozastavený portál s nastaveným textovým oznámením

Patička

Pokud chcete zapnout v portálu klienta patičku s informacemi o firmě (zobrazují se informace z fakturační skupiny, ve které je klient přiřazen), je nutné ji zapnout pomocí klíče ci_display_supplier_contact v (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné).

Patička v portálu klienta
Patička v portálu klienta

Další nastavení

Další nastavení související s portálem klienta jsou v (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné).

Zde je možné nastavit a přizpůsobit portál svým potřebám. Např. zobrazení záložky dokumenty, FUP, Odkaz na webmailové rozhraní, způsob přihlašování klientů a další.

Souhlas s prolongací smlouvy

Pokud je nastavená smlouva u služby typu internet na dobu určitou, zobrazí se klientovi v portálu klienta při splnění podmínek formulář s odesláním souhlasu/nesouhlasu s prolongací smlouvy (dle zákona 127/2005 Sb.).

Formulář pro odeslání souhlasu/nesouhlasu s prolongací smlouvy na dobu určitou v portálu klienta
Formulář pro odeslání souhlasu/nesouhlasu s prolongací smlouvy na dobu určitou v portálu klienta

V této souvislosti musí být nastaveny některé klíče a dodržen postup (viz návod nastavení prolongace smluv).

Přílohy