Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Portál klienta

Součástí systému ISPadmin je i portál klienta, který slouží pro přístup klientů do svých účtů. Jsou zde evidovány aktivní služby, grafy přenesených dat, možnost zasílat autorizované požadavky na techniky nebo vytvářet tikety do helpdesku, zobrazit grafy datových přenosů, FUP, přehled vystavených faktur, zobrazit zprávy a další informace od provozovatele systému. Také zde mají klienti možnost odesílat SMS, pokud je k serveru připojená SMS brána a tato funkce klientům povolena. Portál je lokalizován do mnoha světových jazyků. Chování a zobrazení rozhraní je možno upravit v nastavení.

Úvodní karta v portálu klienta v zeleném (green) barevném schématu
Úvodní karta v portálu klienta v zeleném (green) barevném schématu

Základní nastavení

Před začátkem používání portálu klienta jsou důležitá některá nastavení. Je důležité mít správně nastavené DNS záznamy, povolené porty a správně nastavený webserver Apache. Návod ZDE.

Přihlášení

Po prvotním nastavení, kdy bude portál klienta dostupný na Vámi nastavené a zprovozněné doméně, se uživatelé mohou přihlásit do portálu.

Formulář pro přihlášení klienta
Formulář pro přihlášení klienta

Pokud nevidíte odkaz – „Zapomněli jste heslo anebo ho ještě nemáte?“ nalevo vedle tlačítka Přihlásit, pak nemáte nastaveny klíče system_mail a system_mail_name v menu Nastavení –> Syst. nastavení –> Obecné.

Vytvoření nového hesla

Pokud klient heslo do portálu zapomněl nebo je nový, je možné aby si ho sám vytvořil/změnil přímo přes portál.

Od verze systému 5.11 beta1 již není možné heslo do Portálu klienta zobrazit, editovat, ani nikam propsat pomocí proměnné $PASSWORD$.

Je také možné ho e-mailem přes kartu klienta vyzvat k vytvoření nového hesla do portálu (e-mailem dostane odkaz přímo na portál do formuláře pro jeho vytvoření).

Karta klienta a možnost vygenerování nebo odeslání výzvy pro vytvoření nového hesla
Karta klienta a možnost vygenerování nebo odeslání výzvy pro vytvoření nového hesla

Pokud se Vám po kliknutí na tlačítko objeví ve formuláři informace o nenastavených klíčích (viz obrázek níže), je nutné zadat klíč: systémová e-mailová adresa (system_mail) a klíč název systémové e-mailové adresy (system_mail_name) v Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné.

Dále Vás systém může upozornit, že není u klienta vedena e-mailová adresa (nebylo by kam odkaz poslat).

V nastavení systému chybí systémový e-mail a jeho název
V nastavení systému chybí systémový e-mail a jeho název

Ve formuláři můžete klientovi vygenerovat/ručně vepsat heslo nové (např. pro nadiktování přes telefon). Stisknutím na tlačítko se vygenerované/vepsané heslo uloží a klient se s ním může přihlásit. Ručně vepsané heslo musí mít minimálně délku nastavenou v klíči ci_client_password_min_length (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné).

Vygenerované/vytvořené heslo administrátorem slouží pouze pro první přístup klienta do portálu.

Vygenerování nového hesla
Vygenerování nového hesla

Po úspěšném přihlášení klienta s vygenerovaným/vytvořeným heslem od administrátora, je klient vyzván k zadání svého vlastního hesla.

Formulář po prvním přihlášení se klienta do portálu s vygenerovaným/vytvořeným heslem od administrátora
Formulář po prvním přihlášení se klienta do portálu s vygenerovaným/vytvořeným heslem od administrátora

Druhou možností je poslat výzvu k vytvoření hesla e-mailem. Po stisknutím na tlačítko systém zašle klientovi e-mail s odkazem.

Poslat klientovi výzvu e-mailem k vytvoření nového hesla
Poslat klientovi výzvu e-mailem k vytvoření nového hesla

Vzhled a obsah e-mailu pro změnu hesla je možné nastavit v e-mailových šablonách v Nastavení -> Ostatní -> Šablony e-mailů. E-mailovou šablonu je nutné nastavit pro Vytvoření hesla do KP (kliknutím na tuto možnost v příslušném sloupci=). V editaci šablony je pak nutné zadat v textu proměnnou ($CI_PASSWORD_LINK$). Na toto místo se do e-mailu přidá odkaz na portál pro změnu hesla.

Je třeba nastavit klíč ci_url v Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné zda-li obsahuje správnou adresu na portál klienta. Jinak se odkaz vytvoří na základě nastavení položky ispadmin_server v Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné (přidá se /clientinterface/).

Nastavení e-mailových šablon
Nastavení e-mailových šablon

Po rozkliknutí odkazu v doručeném e-mailu se klient dostane na formulář (na obrázku níže), kde zadá dvakrát své nové heslo do klientského portálu.

Formulář vytvoření nového hesla (po prokliku ze zaslaného e-mailu)
Formulář vytvoření nového hesla (po prokliku klienta ze zaslaného e-mailu)

Po změně hesla je účet klienta připraven pro pravidelné přihlašování na Vámi nastavené doméně pro portál klienta.

Nastavení

Portál klienta lze nastavením přizpůsobit Vašim potřebám.

Vzhled

Vlastní obrázek při aktualizaci systému

Je možné přidat vlastní obrázek (např. vlastní logo), který se klientům zobrazí při pokusu o přístup do portálu klienta, při právě probíhajícím upgradu systému.

Obrázek (formát .png) s názvem maintenance_logo.png je třeba umístit zde: /data/support/ispadmin/clientInterface/maintenance_logo.png

Součástí souboru obrázku musí být i text (pokud je třeba).

Doporučený rozměr obrázku 400×300 obrazových bodů.

Vlastní logo (právě probíhající aktualizace)
Vlastní logo (právě probíhající aktualizace)

Upravitelná šablona, kterou můžete využít pro vytvoření vlastního loga: https://www.photopea.com/#iviCYZQ1C

Přednastavená barevná schémata

Portál klienta lze nastavit do 4 různých přednastavených barevných schémat.

  • základní (červená)=default
  • oranžová=orange
  • modrá=blue
  • zelená=green

Nastavit některý z těchto schémat je možné v klíči ci_skin_theme v menu Nastavení -> Syst. nastavení – > Portál klienta -> Obecné

Vlastní barevné schéma

Je možné si vytvořit i vlastní barevné schéma a nahrát vlastní logo v záhlaví.

Důležité: pokud chcete používat vlastní logo nebo téma na základě defaultní šablony (složka default), je nutné tuto složku duplikovat a zadat si její vlastní název. Poté je možné nahrát vlastní logo společnosti a případně i vlastní CSS styly.

Název nové složky je nutné nastavit do klíče ci_skin_theme (Nastavení -> Syst. nastavení – > Portál klienta -> Obecné).

V případě neduplikování se po updatu systému obsah této složky (default) přepíše do výchozího stavu.

Pro vytvoření vlastního barevného schématu je třeba zkopírovat složku default z: /data/support/ispadmin/clientinterface/templates/ a zadat jí nový název (např. firma). Tento název složky je poté třeba nastavit do klíče ci_skin_theme (Nastavení -> Syst. nastavení – > Portál klienta -> Obecné).

Uvnitř složky se nachází soubor style.css s kaskádovými styly, které si můžete upravit podle sebe.

Obrázky pro portál (vlastní logo společnosti) jsou v podsložce /images (background-page.png=pozadí, logo.png=logo společnosti).

Vlastní logo společnosti v hlavičce klientského portálu
Vlastní logo společnosti v hlavičce klientského portálu

Autorizovaný požadavek

Autorizovaný požadavek slouží k informování techniků k provedení modifikace v nastavení služeb nebo jiného zásahu u klienta.

Pokud chcete mít aktivní tlačítko pro autorizovaný požadavek v portálu klienta, je nutné mít nastavené některé klíče nebo splnit jiné závislosti.

  • V Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta povolena možnost ci_auth_requests_enable, poté bude mít klient ve svém Portálu klienta možnost zaslat autorizovaný požadavek.
  • Důležité je mít modul Plánování NEBO mít v klíči ( Nastavení -> Syst. nastavení – > Portál klienta ->Obecné ) ci_auth_requests_forwarding_email zadaný e-mail/e-maily (oddělovač je povolen středník ; nebo čárka ,), kam jsou zasílány kopie autorizovaných požadavků.
  • Autorizované požadavky se posílají na emailové adresy uživatelů, kteří mají ve svém účtu vyplněnou emailovou adresu a kteří mají zaškrtnuté možnosti (Nastavení -> Administrátoři -> Administrátoři) Posílat úkoly na email a Posílat požadavky z KP.
  • Stejní uživatelé jsou přiřazeni k úkolu, který se vytvořil na základě daného požadavku.

Helpdesk

Pokud máte modul Helpdesk a u nějakého oddělení helpdesku zapnutou možnost – Použít pro zasílání požadavků z KP: (Helpdesk -> Nastavení -> Oddělení), bude místo tlačítka tlačítko .

V horním hlavním menu se objeví záložka Helpdesk (pokud máte modul Helpdesk aktivní), kde klienti uvidí veškerou komunikaci (bez ohledu na oddělení), ale mohou odpovídat jen na ty, které jsou v oddělení nastavené pro zasílání požadavků z KP.

Nastavení u helpdeskového oddělení zasílání požadavků z KP
Nastavení u helpdeskového oddělení zasílání požadavků z KP

Klient potom může vytvářet tikety do nastaveného oddělení a veškerou komunikaci včetně historie přehledně vidí.

Klienti zde mohou vidět veškerou komunikaci včetně historie (bez ohledu na přiřazená oddělení tiketům) a mohou na ně odpovídat. Vytvářet nové však mohou pouze do oddělení nastaveného jako Použít pro zasílání požadavků z KP: (popsané výše).

Helpdesk v portálu klienta
Helpdesk v portálu klienta

Kontakt

Obsah záložky kontakt se nastavuje v Nastavení -> Ostatní -> Kontakty. V editoru lze vložit jakýkoliv obsah, který se pak v této záložce u klientů zobrazí.

Nastavení záložky kontakt
Nastavení záložky kontakt

Patička

Pokud chcete zapnout v portálu klienta patičku s informacemi o firmě (zobrazují se informace z fakturační skupiny, ve které je klient přiřazen), je nutné ji zapnout pomocí klíče ci_display_supplier_contact v Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné

Patička v portálu klienta
Patička v portálu klienta

Vlastní tlačítka

Pokud chcete do portálu klienta přidat vlastní tlačítka pro odkazování na vlastní web nebo další obsah, je možné tyto tlačítka i s odkazy nastavit v Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Volitelná tlačítka

Vlastní tlačítka v portálu klienta
Vlastní tlačítka v portálu klienta

Grafy přenosů

Pokud chcete, aby klienti viděli grafy přenosů je nutné zapnout klíč ci_display_graph_tab v Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné

Dostupné grafy v portálu klienta
Dostupné grafy v portálu klienta

Další nastavení

Další nastavení související s portálem klienta jsou v Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné.

Zde je možné nastavit a přizpůsobit portál svým potřebám. Např. zobrazení záložky dokumenty, FUP, Odkaz na webmailové rozhraní, způsob přihlašování klientů a další.

Pozastavení portálu

Portál klienta lze pozastavit (Ostatní -> Nástroje).

Pozastavený portál s nastaveným textovým oznámením
Pozastavený portál s nastaveným textovým oznámením