Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Portál klienta

Součástí systému ISPadmin je i portál klienta, který slouží pro přístup klientů do svých účtů. Jsou zde evidovány aktivní služby, grafy přenesených dat, možnost zasílat autorizované požadavky na techniky nebo vytvářet tikety do helpdesku, zobrazit grafy datových přenosů, FUP, přehled vystavených faktur, zobrazit zprávy a další informace od provozovatele systému. Také zde mají klienti možnost odesílat SMS, pokud je k serveru připojená SMS brána a tato funkce klientům povolena. Portál je lokalizován do mnoha světových jazyků. Chování a zobrazení rozhraní je možno upravit v nastavení.

Úvodní karta v portálu klienta v zeleném (green) barevném schématu
Úvodní karta v portálu klienta v zeleném (green) barevném schématu

Základní nastavení

Před začátkem používání portálu klienta jsou důležitá některá nastavení. Je důležité mít správně nastavené DNS záznamy, povolené porty a správně nastavený webserver Apache. Návod ZDE.

Přihlášení

Po prvotním nastavení, kdy bude portál klienta dostupný na Vámi nastavené a zprovozněné doméně, se uživatelé mohou přihlásit do portálu.

Formulář pro přihlášení klienta
Formulář pro přihlášení klienta

Pokud nevidíte odkaz – „Zapomněli jste heslo anebo ho ještě nemáte?“ nalevo vedle tlačítka Přihlásit, pak nemáte nastaveny klíče system_mail a system_mail_name v menu (Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné).

Přihlašovací jméno do KP

Nastavení možnosti přihlášení klientů pomocí klientského čísla nebo pomocí vlastního uživatelského jména je možné v Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné klíčem ci_enable_login_name_creation.

Pokusy o přihlášení

Pokud uživatel zadá několikrát po sobě nesprávně heslo, bude mu znemožněna na určitou dobu (15 min.) možnost přihlásit se. Počet pokusů je vztažen na účet konkrétního uživatele (dříve byla IP adresa = problém s NAT).

Vytvoření nového hesla

Pokud klient heslo do portálu zapomněl nebo je nový, je možné aby si ho sám vytvořil/změnil přímo přes portál.

DŮLEŽITÉ
Od verze systému 5.11 beta1 již není možné, z bezpečnostních důvodů, heslo do portálu klienta zobrazit, editovat, ani nikam propsat pomocí proměnné $PASSWORD$!

Je také možné ho e-mailem přes kartu klienta vyzvat k vytvoření nového hesla do portálu (e-mailem dostane odkaz přímo na portál do formuláře pro jeho vytvoření).

Karta klienta a možnost vygenerování nebo odeslání výzvy pro vytvoření nového hesla

Pokud se Vám po kliknutí na tlačítko objeví ve formuláři informace o nenastavených klíčích (viz obrázek níže), je nutné zadat klíč: systémová e-mailová adresa (system_mail) a klíč název systémové e-mailové adresy (system_mail_name) v (Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné).

Dále Vás systém může upozornit, že není u klienta vedena e-mailová adresa (nebylo by kam odkaz poslat).

V nastavení systému chybí systémový e-mail a jeho název
V nastavení systému chybí systémový e-mail a jeho název

Ve formuláři můžete klientovi vygenerovat/ručně vepsat heslo nové (např. pro nadiktování přes telefon). Stisknutím na tlačítko se vygenerované/vepsané heslo uloží a klient se s ním může přihlásit. Ručně vepsané heslo musí mít minimálně délku nastavenou v klíči ci_client_password_min_length (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné).

Vygenerované/vytvořené heslo administrátorem slouží pouze pro první přístup klienta do portálu.

Vygenerování nového hesla
Vygenerování nového hesla

Po úspěšném přihlášení klienta s vygenerovaným/vytvořeným heslem od administrátora, je klient vyzván k zadání svého vlastního hesla.

Formulář po prvním přihlášení se klienta do portálu s vygenerovaným/vytvořeným heslem od administrátora
Formulář po prvním přihlášení se klienta do portálu s vygenerovaným/vytvořeným heslem od administrátora

Druhou možností je poslat výzvu k vytvoření hesla e-mailem. Po stisknutím na tlačítko systém zašle klientovi e-mail s odkazem.

Poslat klientovi výzvu e-mailem k vytvoření nového hesla
Poslat klientovi výzvu e-mailem k vytvoření nového hesla

Vzhled a obsah e-mailu pro změnu hesla je možné nastavit v e-mailových šablonách v (Nastavení -> Ostatní -> Šablony e-mailů). E-mailovou šablonu je nutné nastavit pro Vytvoření hesla do KP (kliknutím na tuto možnost v příslušném sloupci=). V editaci šablony je pak nutné zadat v textu proměnnou ($CI_PASSWORD_LINK$). Na toto místo se do e-mailu přidá odkaz na portál pro změnu hesla.

Je třeba zkontrolovat/nastavit klíč ci_url v (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné) zda-li obsahuje správnou adresu na portál klienta. Jinak se odkaz vytvoří na základě nastavení položky ispadmin_server v (Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné) – přidá se na konec odkazu řetězec /clientinterface/.

Nastavení e-mailových šablon
Nastavení e-mailových šablon

Po rozkliknutí odkazu v doručeném e-mailu se klient dostane na formulář (na obrázku níže), kde zadá dvakrát své nové heslo do klientského portálu.

Formulář vytvoření nového hesla (po prokliku ze zaslaného e-mailu)
Formulář vytvoření nového hesla (po prokliku klienta ze zaslaného e-mailu)

Po změně hesla je účet klienta připraven pro pravidelné přihlašování na Vámi nastavené doméně pro portál klienta.

Záložky v portálu klienta

Informace

  • Osobní údaje – v této sekci jsou základní informace o klientovi (jméno, korespondenční adresa, fakturační adresa, e-mail, telefon, mobil) + možnost vytvořit autorizovaný požadavek nebo vytvořit tiket do helpdesku.
  • Aktuální informace – pokud existují zprávy pro uživatele (privátní nebo globální), tak se zobrazí v této sekci. Vytvořit privátní zprávy jen konkrétnímu klientovi je možné v kartě klienta (submenu Zprávy) nebo globálně pro všechny klienty (omezení dle fakturační skupiny) v Klienti –> Zprávy.
Zobrazené zprávy v KP
Zobrazené zprávy v KP

Změna údajů

Tato možnost změny kontaktních údajů je dostupná pokud je zapnut klíč ci_enable_cllient_data_change (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné).

Změna kontaktních údajů klienta
Změna kontaktních údajů klienta

Webmail

Záložka odkazující na přihlášení klientů k jejich e-mailovým schránkám pomocí webového rozhraní. Nastavení adresy odkazu je možné v klíči ci_webmail_url v (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné).

Grafy přenosů

Pokud chcete, aby klienti viděli grafy přenosů je nutné zapnout klíč ci_display_graph_tab v (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné).

Zobrazení grafů je ovlivněno i nastavením u jednotlivých tarifů možností – Nezobrazovat přenesená data a FUP v Portálu klienta.

Dostupné grafy v portálu klienta
Dostupné grafy v portálu klienta
Nastavení tarifu pro nezobrazovaní přenesených dat a grafu v KP
Nastavení tarifu pro nezobrazovaní přenesených dat a grafu v KP

Služby

Přehled aktivních služeb klienta. Zobrazení tlačítka u služby internet Přenesená data (), odkazujícího do výpisu přenesených dat, je závislý na nastavení klíče ci_display_graph_tab v (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné) nebo nastavením u konkrétního tarifu – Nezobrazovat přenesená data a FUP v Portálu klienta.

Fakturace

Přehled faktur klienta.

S touto záložkou souvisí i nastavení klíčů:

  • ci_display_invoices_tab – zobrazení/nezobrazení záložky Fakturace
  • ci_display_balance – zobrazení bilance klienta
  • ci_display_cash_payments – zobrazení hotovostních úhrad

Soubory

Možnost zobrazit soubory v portálu klienta. Soubory dostupné v této záložce je možné nastavit v (Ostatní -> Soubory). Zobrazení souborů je možné omezit na klienty patřící pouze do konkrétní fakt. skupiny (bez výběru=bez omezení).

Zobrazení této záložky je závislé na nastavení klíče ci_display_documents_tab v (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné).

Omezení zobrazení souboru pro klienty patřící do konkrétní fakt. skupiny
Omezení zobrazení souboru pro klienty patřící do konkrétní fakt. skupiny
Záložka soubory
Záložka soubory

Dokumenty

Přehled smluv a dalších dokumentů klientů.

S touto záložkou souvisí i nastavení klíčů:

  • ci_display_contracts_tab – zobrazení/nezobrazení záložky dokumentů v KP

U konkrétního dokumentu u konkrétního klienta musí být nastaven příznak Zobrazovat v KP.

Záložka dokumenty
Záložka dokumenty

Změna hesla

V této záložce je možné změnit heslo pro přístup do portálu.

Vytvoření/změna hesla pro přístup do KP
Vytvoření/změna hesla pro přístup do KP

Poslat SMS

Tato záložka bude aktivní v případě, že máte k serveru připojenou SMS bránu nebo máte nastavené SMPP připojení k SMS službě (klíč sms_notify v Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné) a zároveň v nastavení portálu klienta (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné) je v klíči ci_sms_enable povoleno odesílat SMS z portálu klienta a nastavený povolený počet SMS za měsíc, v klíči ci_sms_per_month, je nenulový tj. nastaven na nějakou hodnotu.

Záložka Poslat SMS
Záložka Poslat SMS

Telefonní seznam

Možnost přidat si často používané kontakty do telefonního seznamu. Správu kontaktů je možné provést po kliknutí na nadpis – Telefonní seznam.

Telefonní seznam
Telefonní seznam

Přidat nový kontakt je možné po stisknutí na tlačítko Přidat kontakt (). Kontakt uložíte stisknutím na tlačítko Uložit ().

Formulář pro přidání kontaktu
Formulář pro přidání kontaktu

Helpdesk

Pokud máte modul Helpdesk aktivní a u nějakého oddělení helpdesku zapnutou možnost – Použít pro zasílání požadavků z KP: (Helpdesk -> Nastavení -> Oddělení), v horním hlavním menu se objeví záložka Helpdesk, kde klienti uvidí veškerou komunikaci typu e-mail, SMS, osobní návštěva a telefon (bez ohledu na oddělení) včetně historie, ale mohou vytvářet nové tikety/požadavky jen na oddělení, které je nastavené pro zasílání požadavků z KP.

Typ komunikace osobní návštěva a telefon se zobrazí v KP pouze jako informace bez obsahu. Pokud je klíč sms_notify (Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné) nastaven na (0–bez SMS), tak se typ komunikace SMS bude zobrazovat také jako informace bez obsahu.

Při jiném nastavení klíče sms_notify (brána, SMPP protokol) bude v KP zobrazen i obsah typu komunikace SMS.

Zobrazení komunikace v KP bez obsahu (SMS, osobní návštěva, telefon)
Zobrazení komunikace v KP bez obsahu (SMS, osobní návštěva, telefon)
Nastavení u helpdeskového oddělení zasílání požadavků z KP
Nastavení u helpdeskového oddělení zasílání požadavků z KP
Záložka helpdesk v portálu klienta
Záložka helpdesk v portálu klienta

Kontakt

Obsah záložky Kontakt je možné nastavit v (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Kontakty). V editoru lze vložit jakýkoliv obsah, který se pak v této záložce v portálu klienta zobrazí.

Nastavit lze výchozí obsah pro všechny fakturační skupiny nebo lze vytvořit odlišný obsah pro každou fakturační skupinu zvlášť.

Nastavení záložky kontakt
Nastavení záložky kontakt
Záložka kontakt v klientském portálu
Záložka kontakt v klientském portálu

GDPR

Přehled GDPR souhlasů.

Možnost přidat souhlas
Možnost přidat souhlas
Možnost upravit nebo odvolat souhlas
Možnost upravit nebo odvolat souhlas
Úprava souhlasu
Úprava souhlasu

Vlastní tlačítka

Pokud chcete do portálu klienta přidat vlastní tlačítka pro odkazování na vlastní web nebo další obsah, je možné tyto tlačítka i s odkazy nastavit v (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Volitelná tlačítka).

Vlastní tlačítka v portálu klienta
Vlastní tlačítka v portálu klienta

Nastavení

Portál klienta lze nastavením přizpůsobit Vašim potřebám.

Vzhled

Vlastní obrázek při aktualizaci systému

Je možné přidat vlastní obrázek (např. vlastní logo), který se klientům zobrazí při pokusu o přístup do portálu klienta, při právě probíhajícím upgradu systému.

Obrázek (formát .png) s názvem maintenance_logo.png je třeba umístit zde: /data/support/ispadmin/clientInterface/maintenance_logo.png

Součástí souboru obrázku musí být i text (pokud je třeba).

Doporučený rozměr obrázku 400×300 obrazových bodů.

Vlastní logo (právě probíhající aktualizace)
Vlastní logo (právě probíhající aktualizace)

Upravitelná šablona, kterou můžete využít pro vytvoření vlastního loga: https://www.photopea.com/#iviCYZQ1C

Přednastavená barevná schémata

Portál klienta lze nastavit do 4 různých přednastavených barevných schémat.

  • základní (červená)=default
  • oranžová=orange
  • modrá=blue
  • zelená=green
Možnost zvolit si z přednastavených barevných schémat nebo si nastavit své vlastní
Možnost zvolit si z přednastavených barevných schémat nebo si nastavit své vlastní

Nastavit některý z těchto schémat je možné v klíči ci_skin_theme v menu (Nastavení -> Syst. nastavení – > Portál klienta -> Obecné).

Vlastní barevné schéma (logo)

Je možné si vytvořit i vlastní barevné schéma a nahrát vlastní logo v záhlaví.

Pro vytvoření vlastního barevného schématu je třeba zkopírovat složku s názvem default z: /data/support/ispadmin/clientInterface/templates/ a zadat jí nový název (např. firma).

Důležité: pokud chcete používat vlastní logo nebo téma na základě defaultní šablony (složka default), je nutné tuto složku duplikovat a zadat si její vlastní název (např. firma). Poté je možné nahrát do této složky vlastní logo společnosti a případně i vlastní CSS styly.

Název nové složky je nutné nastavit do klíče ci_skin_theme v (Nastavení -> Syst. nastavení – > Portál klienta -> Obecné).

V případě neduplikování se po případném updatu systému obsah této složky (default) přepíše do výchozího stavu!

Uvnitř složky se nachází soubor style.css s kaskádovými styly, které si můžete upravit podle sebe.

Obrázky pro portál (vlastní logo společnosti) jsou v podsložce /images (background-page.png=pozadí, logo.png=logo společnosti).

Velikost loga vaší společnosti v portálu klienta může být jakákoliv (doporučená je 260×60 obrazových bodů).

Vlastní logo společnosti v hlavičce klientského portálu
Vlastní logo společnosti v hlavičce klientského portálu

Autorizovaný požadavek vs. Helpdesk

Autorizovaný požadavek slouží k informování techniků k provedení modifikace v nastavení služeb nebo jiného zásahu u klienta.

Pokud chcete mít aktivní tlačítko pro autorizovaný požadavek () v portálu klienta, je nutné mít nastavené některé klíče nebo splnit jiné závislosti.

Pozastavení portálu

Portál klienta lze pozastavit (Ostatní -> Nástroje).

Pozastavený portál s nastaveným textovým oznámením
Pozastavený portál s nastaveným textovým oznámením

Patička

Pokud chcete zapnout v portálu klienta patičku s informacemi o firmě (zobrazují se informace z fakturační skupiny, ve které je klient přiřazen), je nutné ji zapnout pomocí klíče ci_display_supplier_contact v (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné).

Patička v portálu klienta
Patička v portálu klienta

Další nastavení

Další nastavení související s portálem klienta jsou v (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné).

Zde je možné nastavit a přizpůsobit portál svým potřebám. Např. zobrazení záložky dokumenty, FUP, Odkaz na webmailové rozhraní, způsob přihlašování klientů a další.

Souhlas s prolongací smlouvy

Pokud je nastavená smlouva u služby typu internet na dobu určitou, zobrazí se klientovi v portálu klienta při splnění podmínek formulář s odesláním souhlasu/nesouhlasu s prolongací smlouvy (dle zákona 127/2005 Sb.).

Formulář pro odeslání souhlasu/nesouhlasu s prolongací smlouvy na dobu určitou v portálu klienta
Formulář pro odeslání souhlasu/nesouhlasu s prolongací smlouvy na dobu určitou v portálu klienta

V této souvislosti musí být nastaveny některé klíče a dodržen postup (viz návod nastavení prolongace smluv).