Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

ISPadmin 5.28

5.28 stable – build 19.06.2023 06:33

 • Hardware / POPy / Pokrytí: Bylo opraveno vyčítání ulic při přidávání nového pravidla pokrytí (submodul Technologie na adresních místech).

5.28 stable – build 01.06.2023 09:23

 • Fakturace / Faktury / Faktury: Byla odstraněna chyba zobrazená na této stránce.

5.28 stable – build 31.05.2023 14:10

 • Bylo upraveno vypínání balíčků u IPTV služeb typu 4NET.TV při nastavení konkrétní hodnoty v poli Fakturace DO.
 • Byla upravena synchronizace RADIUSu pro routery typu Neuveden.
 • Ostatní / Import / VoIP import: Byl přidán nový import Quantcom.

5.28 beta2 – build 18.05.2023 12:32

 • Karta klienta / Aktivní služby: Byla opravena chyba při editaci konceptu služby.
 • Karta klienta / Dokumenty: Byla opravena chyba při nahrávání a editaci dokumentu.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byla opravena chyba při editaci routeru.
 • Hardware / GPON / ONT: Byla opravena chyba při odstraňování ONT z OLT včetně servisních portů.
 • Hardware / IP rozsahy: Byla opravena chyba zobrazující se u některých rozsahů.
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle období: Do menu u konkrétního měsíce byla přidána možnost Seznam vystavených faktur pro DPH – Firemní klienti. V seznamu jsou zahrnuty faktury, na kterých má klient uvedeno IČ DPH (SK lokalizace).
 • Fakturace / Banka / Import: Byl opraven import souborů z RB.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Bylo vráceno vyhledávání klienta dle klientského čísla v položce Klient.

5.28 beta1 – build 10.05.2023 15:42

 • Karta klienta / Aktivní služby: Bylo opraveno ukládání rychlostí služby Internet při neuvedeném tarifu.
 • Karta klienta / Dokumenty: Byla opravena chyba při vytváření nového dokumentu.

5.28 beta1 – build 04.05.2023 12:49

 • Karta klienta / Aktivní služby: Byl opraven problém se zobrazením hlášky Please select a valid option.

5.28 beta1 – build 03.05.2023 14:57

Koncept služby Internet

 • Karta klienta / Aktivní služby
 • Při přidávání služby Internet jsou ve formuláři k dispozici dvě nová tlačítka: Uložit koncept a Zkontrolovat koncept.
 • Při klasickém ukládání služby se aplikují všechny běžné kontroly, zatímco při ukládání konceptu nikoliv.
 • Koncepty služeb jsou v přehledu služeb barevně odlišeny.
 • U konceptů služeb není dostupná většina možností, které jsou u klasických služeb.
 • Koncepty služeb nejsou zahrnuty do celkového počtu služeb ani do celkové měsíční částky.
 • Koncepty služeb se zobrazují pouze v tomto přehledu a v nabídce služeb při generování dokumentů (Karta klienta / Dokumenty).

Název služby u dokumentů

 • Karta klienta / Dokumenty
 • Ve sloupci Název služby se nyní zobrazuje název služby i její ID.
 • Do sloupce byly doplněny i prokliky na příslušné služby.
 • Nově se zohledňuje název služby v momentu vygenerování dokumentu, nikoliv aktuální název služby, který může být odlišný.

Zobrazení/skrytí úkolů v Kalendáři

 • Plánování / Kalendář
 • Byla přidána možnost hromadně zobrazit/skrýt uživatele.
 • Byla přidána možnost zobrazit/skrýt jednotlivé typy úkolů.
 • Byla přidána možnost hromadně zobrazit/skrýt typy úkolů.

Avíza

 • Fakturace / Nastavení / Šablony / Avíza
 • Do formuláře byla přidána možnost určit, v kterých případech se mají avíza posílat (částečná/plná úhrada faktury).
 • Dále je možné filtrovat dle štítků klienta a služby.
 • V případě odeslání emailového avíza klientovi je možné odeslat kopii na určenou emailovou adresu.
 • Přehled šablon avíz byl upraven, aby zohlednil nová nastavení.

Interní komunikace v tiketu

 • U jednotlivých zpráv v tiketu je možné přidávat interní zprávy, které se zobrazují v sekci Interní komunikace.
 • V těchto zprávách je možné používat tzv. zmínky (mentions).
 • Po zadání zavináče se nabídnou relevantní uživatelé.
 • Po vybrání konkrétního uživatele, napsání vzkazu a uložení se danému uživateli odešle notifikace, ve které je uvedeno, že byl zmíněn v konkrétním tiketu.
 • Dále se takovému uživateli automaticky aktivují notifikace pro daný tiket.

Další změny

 • Karta klienta / Aktivní služby: U položky SSID v přehledu služeb typu Internet byl přidán proklik do webového rozhraní přípojného bodu.
 • Karta klienta / Aktivní služby: U tarifů služby IPTV je nově možné zaškrtnout checkbox Nepřidávat na fakturu.
 • Karta klienta / Aktivní služby: U IPTV služby typu Kuki TV přibyla možnost změnit u zařízení AS platformu (Kuki 1, Kuki 2, Kuki FullHD). U ostatních typů zařízení je možné upravit parametry (max. bitrate, chunks, req. streaming rate).
 • Karta klienta / Dokumenty: Pokud chcete editovat již vygenerovaný dokument s proměnnými pro elektronické podpisy, tak je potřeba jít do editace dokumentu, stáhnout si původní šablonu pomocí příslušného tlačítka a upravenou verzi pak nahrát do systému.
 • Karta klienta / Fakturace: Byl odstraněn problém s tiskem faktur ve Firefoxu.
 • Hardware / Switche: V sekci Fotogalerie můžete přesouvat jednotlivé galerie na jiný switch, router, POP nebo klienta.
 • Hardware / Switche: Výchozí SNMP status (po přidání nového switche) byl změněn na šedý.
 • Hardware / POPy / Všechny: Výchozí status (po přidání nového POPu) byl změněn na šedý. Pokud na POPu není žádné zařízení a není ani součástí žádného aktivního propoje, tak se status nastaví také na šedý.
 • Hardware / POPy / Přehled / Mapa: Byla přidána možnost vytvořit si profil terénu pomocí dvou bodů v mapě.
 • Karta POPu / Zařízení: V nabídce Hromadné akce je k dispozici nová možnost Hromadně otestovat spojení na zařízení na POPu, pomocí které můžete všechna relevantní zařízení na POPu otestovat zároveň.
 • Karta POPu / Zařízení: Byly upraveny prokliky na jednotlivá zařízení ve sloupci Název.
 • Karta POPu / Zařízení: Ve sloupci IP je nyní možné si zkopírovat IP adresu pomocí ikony. V případě aktivního odkazu je možné se po kliknutí na IP adresu dostat na rozhraní zařízení.
 • Karta POPu / Dokumenty: Byla opravena chyba při stahování nahraného dokumentu.
 • Byl opraven problém se zasíláním notifikací při restartu a reloadu konfigurace NetMonitoru.
 • IPv6 WAN adresy se nyní propisují do IPv6 address listu.
 • Bylo upraveno vyčítání teploty a napětí u routerů MikroTik.
 • Nastavení / Syst. nastavení / SMS / Konfigurace: U nastavení sms_failure_notify byla přidána možnost zadat hodnotu -1 (= Vypnuto).
 • Nastavení / Dokumenty / Šablony: V šablonách dokumentů je možné použít proměnné pro ID služeb: $INTERNET_SERVICE_ID$, $CATV_SERVICE_ID$, $UNIVERSAL_SERVICE_ID$, $DVBC_SERVICE_ID$, $IPTV_SERVICE_ID$, $MOBILE_SERVICE_ID$ a $VOIP_SERVICE_ID$.
 • Plánování: Bylo upraveno zobrazení řešení úkolů v přehledu v případech, kdy obsahovaly odřádkování.
 • Fakturace / Banka / Import: Import pro UCB byl doplněn o zpracování případných poznámek k platbám. Informace se objeví ve sloupci Dodatek.
 • Fakturace / Banka / Email: Při zpracování emailů z KB jsou nyní zohledněny i platby v podobě hotovostního vkladu.
 • Fakturace / Banka / SIPO: Stránka byla přepsána.
 • Fakturace: QR kód propisovaný do upomínek pomocí proměnné byl zvětšen.
 • Centr. sklad: Byly přepsány všechny tabulky související s centrálním skladem.