Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

ISPadmin 5.30

!POZOR! Po nainstalování beta verze 5.30 nebude možné v případě potřeby provést downgrade na stable verzi 5.29. Vezměte tedy tuto skutečnost v potaz před upgradem.

5.30 stable – build 14.11.2023 15:10

 • Hardware / GPON / OLT: Ve formuláři přibyla možnost nastavení OLT jako aktivní/neaktivní.
 • Karta POPu / Informace: Do formuláře byla přidána možnost uvést odkaz na externí software. Pokud je tato položka vyplněna, zobrazí se v přehledu tlačítko s proklikem na nastavenou stránku.
 • Byla optimalizována práce s IPv6.

5.30 beta2 – build 01.11.2023 15:29

 • Ostatní / Stat. serveru / SMS fronta: Z důvodu optimalizace bylo upraveno vyčítání a zobrazení dat pro SMS frontu. Klient přiřazený ke konkrétnímu mobilnímu číslu se zobrazí až po najetí na toto číslo.
 • Helpdesk: Pokud se blíží expirace tokenu pro Microsoft Graph API u konkrétního oddělení, zobrazí se v seznamu systémových upozornění hláška o tomto stavu. Pokud token již expiroval, tak se také zobrazí hláška.

5.30 beta1 – build 25.10.2023 10:49

 • Nastavení / Syst. nastavení / Zálohování: V nastavení je možné stanovit počet CPU/vláken pro komprimaci záloh.

5.30 beta1 – build 24.10.2023 14:18

 • Karta klienta / Aktivní služby: Byly upraveny hlášky zobrazované u IPTV služeb typu SledováníTV.
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Bylo upraveno pořadí položek nastavení na pravé straně formuláře.
 • Hardware / POPy / Přípojné body: U typu zařízení OLT již není vyžadováno zadání síťového rozhraní.

5.30 beta1 – build 17.10.2023 13:44

Poznámky pro smlouvy

 • Poznámky pro smlouvy již nejsou dostupné pouze u služeb Internet, ale i u jiných typů služeb.
 • Tyto poznámky jsou vždy zobrazené v přehledu klientských služeb.
 • K dispozici jsou i nové související proměnné pro jednotlivé typy služeb (viz seznam systémových proměnných).
 • Nastavení / Dokumenty / Šablony: U jednotlivých šablon lze určit, zdali u nich má být povolena editace poznámky pro smlouvy.
 • Karta klienta / Dokumenty / Vytvořit nový dokument: Pokud je vybrána šablona s povolenou editací poznámky a také konkrétní služba, tak se objeví textové pole, které obsahuje to, co je u dané služby v poznámce pro smlouvy napsané, přičemž daný text je možné před vygenerováním dokumentu poupravit. Případná úprava se propíše do vybrané služby a v případě, že je v dokumentu i příslušná proměnná, tak i do dokumentu.

Naplánované zprávy v Helpdesku

 • Při vytváření nového emailového tiketu či odpovědi v Helpdesku lze nyní naplánovat odeslání na pozdější dobu.
 • V rámci jednoho tiketu může existovat pouze jedna naplánovaná zpráva.
 • V přehledu tiketů je k dispozici nový sloupec, ve kterém je zobrazeno, zdali má tiket přiřazen koncept či naplánovanou zprávu.
 • V detailu tiketu je také uvedena informace o případném přiřazeném konceptu či naplánované zprávě.
 • V Uživatelském nastavení (horní lišta) v sekci Helpdesk je možné nastavit, v jaké podobě se budou defaultně zobrazovat informace o přiřazeném konceptu či naplánované zprávě v detailu tiketu.
 • Z bočního menu se lze prokliknout do seznamu naplánovaných zpráv, které je možné dle potřeby upravit.
 • V případě, že je automatické odeslání zprávy znemožněno určitou akcí v systému (např. novou odpovědí v tiketu), tak je o tom uživatel informován jak v přehledu tiketů, tak i v detailu tiketu. Navíc se příslušnému uživateli zobrazí/zašlou notifikace.
 • Pokud chce uživatel přidat odpověď do tiketu s naplánovanou zprávou, je o této skutečnosti informován. Pokud potvrdí odeslání zprávy, dojde ke zrušení automatického odeslání naplánované zprávy.

Další změny

 • Hardware / Routery / Všechny: Bylo upraveno grafické znázornění portů u switchů s větším počtem portů.
 • Hardware / Routery / Router status / Routery: Bylo opraveno vyčítání verze OS u UBNT zařízení.
 • Hardware / Switche: Bylo upraveno grafické znázornění portů u switchů s větším počtem portů.
 • Hardware / POPy / Přehled / Mapa: V nastavení filtrů je nyní možné použít multiselect.
 • Hardware / Nastavení / NetMonitor / Kontakty: Po prokliku ze sloupce Kontakty si lze u jednotlivých kontaktů zvolit, zdali mají být aktivní, či nikoliv.
 • Byl opraven problém s neodesíláním SMS notifikací z NetMonitoru na případný extra kontakt.
 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: Nově lze u uživatele nastavit, zdali má mít povoleno mazání SMS z fronty.
 • Nastavení / Syst. nastavení / VPN server: U serveru je možné si vybrat mezi typem PPTP a OpenVPN. Na stránce jsou dostupná nová nastavení, pomocí kterých lze povolit/zakázat OpenVPN či PPTP a zadat IP adresu sítě pro OpenVPN server.
 • Nastavení / Switche: V šabloně bylo odstraněno omezení na maximální počet portů.
 • Plánování / Kalendář: Bylo upraveno zobrazení ampersandu v názvu klienta u úkolu.
 • Fakturace / Banka / Tatra banka: Bylo upraveno fulltextové vyhledávání. (SK lokalizace)
 • Fakturace / Banka / Email: Byla přidána podpora pro emaily z Moneta Money Bank.
 • Fakturace / Přehledy / Pokladna: Byla přepsána tabulka a exporty.
 • Byl upraven slovní zápis některých částek na složenkách.
 • Ostatní / Nástroje: Stránka Duplicitní MAC adresy byl kompletně přepracována.
 • Ostatní / Stat. serveru / SMS fronta: Na stránce je nyní možné si nechat zobrazit i SMS zprávy, která zatím ještě nebyly přidány do fronty k odeslání.
 • Centr. sklad / Sklad: Defaultní řazení položek bylo vráceno do původního stavu.