Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

ISPadmin 5.20

ISPadmin 5.20 stable

DATUM VYDÁNÍ: 29.11.2021

 • Karta klienta / Statistiky Internetu: Bylo opraveno zobrazení denních grafů přenesených dat a přidáno tlačítko Zpět.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Při přesouvání služby se mohla za určitých okolností zobrazit chybová hláška. Opraveno.
 • Karta klienta / Výpovědi: Bylo opraveno automatické mazání služby po uplynutí výpovědní lhůty.
 • Karta klienta / Fakturace / Detail / Upravit fakturu: Bylo opraveno přesměrování po kliknutí na tlačítko Zpět.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byla odstraněna QoS hláška, která se mohla nesprávně zobrazit při editaci routeru.
 • Nastavení / Ostatní / SNMP OID: Byla upravena kontrola použití šablon. U šablon, které jsou použité u konkrétního zařízení, je deaktivovaná možnost mazání.
 • Fakturace / Banka / Import: V přehledu emailů je přednastaven aktuální měsíc.
 • SMS avíza o přijatých úhradách jsou odesílány jen klientům, kteří mají v Kartě klienta uvedeno mobilní číslo.
 • Autorizované požadavky z Portálu klienta nejsou odesílány na emailové adresy zadané u deaktivovaných uživatelů systému, i když je tato možnost v nastavení těchto uživatelů povolena.

ISPadmin 5.20 beta3

DATUM VYDÁNÍ: 16.11.2021

Nový submodul: Finanční statistiky POPů

 • Do systému byl začleněn nový submodul Finanční statistiky POPů. Tento submodul je rozšířením základního modulu Network monitoring a management. Pro více informací kontaktujte obchodní oddělení: sales@ispadmin.eu
 • Pomocí tohoto submodulu můžete u jednotlivých POPů evidovat vynaložené náklady.
 • Hardware / POPy / Všechny:
  • V tabulce přibyly sloupce Měsíční náklady, Roční náklady, Jednorázové náklady, Měsíční náklady vč. závislých POPů, Roční náklady vč. závislých POPů a Jednorázové náklady vč. závislých POPů.
  • Jejich (ne)zobrazování můžete nastavit pomocí tlačítka s ozubeným kolečkem.
 • Karta POPu / Finance:
  • Pro práci s touto stránkou je potřeba mít oprávnění pro záložku Finance v sekci Práva pro Kartu POPu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.
  • Na stránce máte přehled jednotlivých jednorázových a pravidelných položek týkajících se daného POPu.
  • Dále jsou k dispozici celkové hodnoty, a to včetně závislých POPů.
  • Novou jednorázovou položku můžete přidat pomocí tlačítka Přidat jednorázovou položku.
  • Novou pravidelnou položku můžete přidat pomocí tlačítka Přidat pravidelnou položku.
  • Ve formuláři vyplníte název, cenu a popis. U pravidelných položek vyberte navíc periodicitu (měsíc či rok).

Další změny

 • Karta klienta / Aktivní služby: Bylo opraveno zobrazení IP adres u služeb Internet.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Bylo opraveno přidávání další IP adresy u služeb Internet.
 • Karta klienta / Aktivní služby: U IPTV služeb typu 4NET.TV byla opravena tlačítka Přidat zařízení a Přidat párovací kód.
 • Klienti / Služby / Internet: Služby označených klientů jsou podbarveny zeleně, jako je tomu v přehledu klientů.
 • Byla opravena chyba při vstupu do Karty klienta, která se zobrazila u klientů, kterým z minulosti chyběla adresa.
 • Nastavení / Ostatní / SNMP OID: Do tabulky byl přidán sloupec Ignorovat hodnotu, ve kterém můžete vybrat jednu z nabízených hodnot.
 • Plánování / Přehled úkolů: Byla provedena optimalizace stránky.
 • Plánování / Přehled úkolů: Byl opraven problém s resetem filtrů.
 • Fakturace / Banka / Email: Byl upraven import emailů z KB.
 • Ostatní / Nástroje / Kontrola emailových adres: Byla opravena chyba zobrazená na stránce.
 • Ostatní / Stat. serveru / Historie / Historie: Byly opraveny názvy některých sloupců v seznamu SMS avíz o platbě.

ISPadmin 5.20 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 04.11.2021

 • Karta klienta / Informace: Bylo opraveno zobrazování www stránek u položky WWW.
 • Karta klienta / Smlouvy / Nová smlouva: Při zaškrtnutí checkboxu Zahrnout zboží klienta do smlouvy se správně zobrazí příslušný oddíl stránky.
 • Ostatní / Nástroje / ARES kontrola údajů: Byla přepracována možnost Opravit.
 • Při fakturaci balíčků u IPTV služeb typu SledovaniTV se od nového roku (fakturace za 1/2022) bude na faktury automaticky propisovat u příslušných položek popisek Sledovanitv.cz, resp. Sledovanitv.sk.
 • Při odesílání SMS se k zadanému telefonnímu číslu automaticky přidá česká předvolba, pokud chybí. Tato úprava byla provedena z důvodu nemožnosti odeslat SMS s číslem bez předvolby přes O2, a proto je omezena pouze na CZ lokalizaci. V jiných lokalizacích tato úprava není. Netýká se ani případných čísel s SK předvolbami.
 • Byla upravena kontrola a zobrazování nové verze.

ISPadmin 5.20 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 20.10.2021

!POZOR! Tato aktualizace může trvat déle, než je obvyklé. V některých případech i 60 minut. Naplánujte si ji proto na příhodnou chvíli.

Nette Framework 3

 • Celý systém byl přepsán do Nette Framework 3.
 • Pokud se u vás objeví nezvyklé chování systému, promažte cache svého prohlížeče!

Záložka Informace v Kartě klienta

 • Záložka Informace byla kompletně přepracována.
 • Stránka byla rozdělená do jednotlivých widgetů, které si můžete libovolně přesouvat a také si je můžete pomocí nastavení skrýt.
 • Nově byly do přehledu přidány informace o aktivních službách, nejnovějších úkolech, nejnovějších smlouvách, nejnovějších dokumentech, nejnovějších fakturách a nejnovějších tiketech. K dispozici jsou i prokliky do relevantních částí systému.
 • Ve widgetu Základní informace jsou vidět funkce pro editaci klienta, odeslání emailu a odeslání SMS. Další funkce jsou pak dostupné po kliknutí na ikonu s třemi tečkami. Štítky lze přidávat rovnou z widgetu. Uvedené emailové adresy jsou aktivními odkazy, pomocí kterých se dostanete do formuláře pro odeslání emailu na danou adresu.
 • Ve widgetu Poznámky bylo upraveno zobrazení poznámek. Pokud je poznámka přiliš dlouhá, tak se zobrazí jen její část. Po kliknutí na ikonu Oko se pak zobrazí celý text poznámky.

Nastavení map

 • Do systému byla přidána nová záložka Nastavení / Ostatní / Mapy. Pokud ji v menu nevidíte, zkontrolujte si nastavení svého uživatelského účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři a zaškrtněte si příslušný checkbox.
 • Po aktualizaci na novou verzi jsou dostupné určité defaultní hodnoty, která však můžete kdykoliv změnit pomocí tlačítka Upravit nastavení. Do defaultního nastavení se můžete vrátit pomocí tlačítka Vyresetovat na defaultní hodnoty.
 • V nastavení mapových podkladů si můžete určit maximální zoom a maximální nativní zoom, přičemž maximální nativní zoom udává maximální velikost zoomu, pro kterou jsou dostupné unikátní dlaždice. Pro vyšší hodnoty zoomu budou použity dlaždice nejvyšší hodnoty nativního zoomu, které budou následně softwarově zvětšeny.
 • Další dvě položky se týkají základních (standardních) map, které se zobrazují napříč systémem. V položce Základní mapa definujete odkaz pro zobrazení základní mapy. V položce Copyright základní mapy pak uvedete informace týkající se autorských práv k dané mapě.
 • To stejné lze definovat i u satelitních map (Satelitní mapa a Copyright satelitní mapy). Pokud nebude nic vyplněno, tak se v systému nebude objevovat možnost zobrazení satelitní mapy.
 • U satelitní mapy lze navíc definovat i překryv (Překryv satelitní mapy), který může například obsahovat názvy ulic, pokud chybějí v satelitní mapě.
 • Poslední dvě položky (Proklik do mapy (souřadnice) a Proklik do mapy (hledaný výraz)) se týkají prokliků ze systému do externích map. První obsahuje odkaz, který se použije, pokud jsou součástí prokliku souřadnice, druhý pak odkaz, který se použije, pokud je součástí prokliku adresa.
 • Více informací naleznete na naší Wiki.

Optimalizace map

 • Hardware / POPy / Přehled a Ostatní / Mapa
 • Byla změněna technologie renderování map z Canvasu na WebGL, čímž bylo zrychleno načítání map.
 • Je jednodušší kliknout na propoj, protože byla zvětšena oblast pro klik.
 • V případě výpadku mají propoje vlastnosti (barva, typ a tloušťka čáry) nastavené u dvou nových systémových typů propojů: Offline propoj a Nedostupný propoj (Hardware / Nastavení / Typy propojů).
 • Použitelné zkratky:
  • Alt + klik na místo v mapě: Proklik z místa v mapě do externí mapy
  • Shift + klik na propoj: Editace propoje. Možnost měnit pozici vertexů propoje. Musí být zapnut editační mód mapy.
  • Ctrl + klik na vertex (resp. Command + klik na vertex u Mac): Odstranění vertexu propoje. Musí být zapnuta editace propoje.

Shody v insolvenčním rejstříku (CZ lokalizace)

 • Pokud jsou systémem nalezeny shody v insolvenčním rejsříku, tak je tato informace zobrazena v příslušném widgetu v Dashboardu.
 • Do tabulky přehledu byla přidána ikona Oko, pomocí které si můžete záznam rozkliknout. Zobrazí se vám bližší informace o daném záznamu, a to včetně stavu insolvenčního řízení a možnosti prokliku do detailu.
 • Informace o stavu řízení byla přidána i do okna, které se zobrazí po kliknutí na tlačítko Insolvenční rejstřík ve formuláři pro přidání či editaci klienta, a také do okna, které se zobrazí po kliknutí na žlutě zabarvené tlačítko Služba ISIR.

Našeptávač adres (CZ lokalizace)

 • U klienta a u POPu lze nyní zadávat adresu dvěma způsoby:
  • Původní postup: Jako první zadáváte obec (pole Město), pak ulici v této obci (pole Ulice) a nakonec číslo domu (pole Číslo domu). Našeptávač vám vždy nabídne pouze relevantní výsledky, ze kterých si můžete vybrat.
  • Nový postup: Zadáváte ulici včetně čísla domu (resp. obec včetně čísla domu) do pole Ulice a necháte si systémem vyhledat odpovídající výsledky. Vyberete ten správný. Pokud by nestačilo zadat ulici a číslo domu, tak je možné zadat i obec, a to v následujícím formátu: Ulice Číslo domu, Obec. Příklad: Nová 123, Nové město.
 • Můžete používat jak ten první, tak i ten druhý, ale v rámci jednoho zadávání adresy nelze tyto způsoby kombinovat.

Výběr klientů pro hromadnou akci v seznamu klientů

 • U hromadných akcí můžete použít různé filtry pro vybrání konkrétní skupiny klientů pro provedení akce.
 • Nyní je k dispozici i možnost vybrat si konkrétní klienty v seznamu v Klienti / Kontakty.
 • Stránka Klienti / Kontakty byla kompletně přepsána.
 • V rámci přepisu byly doplněny do seznamu checkboxy, pomocí kterých můžete vybrat požadované klienty.
 • Následně si nahoře na stránce najdete možnost Hromadná akce, v ní vyberete Přejít do Hromadných akcí a nakonec jednu z tří nabízených možností (Hromadná SMS, Hromadný email či Hromadná změna).
 • Po potvrzení se dostanete do již znamého formuláře, ve kterém již nemůžete provádět žádné další filtrace. Zde pouze zadáte, co se má provést.

Bug v ROS 7

 • !POZOR! U RouterOS 7 dochází k chybnému vyhodnocování při zápisu /queue/tree/add, v důsledku čehož může dojít ke zhroucení OS a restartu routeru.
 • Jedná se o bug operačního systému, nikoliv ISPadmina.
 • Doporučujeme nepoužívat RouterOS 7 do doby, než bude problém vyřešen ze strany MikroTiku.

Koncové propoje

 • Hardware / POPy / Přehled: V mapě lze přidávat nové koncové propoje (tlačítko Přidat nový koncový propoj). Na jedné straně propoje je POP a na druhé může být konkrétní služba klienta.
 • Hardware / POPy / Koncové propoje: Na této stránce je dostupný seznam koncových propojů s možností filtrace. Propoje zde lze editovat či mazat. Pokud záložku nevidíte, zkontrolujte si nastavení svého uživatelského účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři.
 • Karta POPu / Zařízení: Koncové propoje konkrétního POPu jsou zobrazeny v tabulce Koncové propoje.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Pokud je na druhé straně propoje služba klienta, pak je toto propojení zobrazeno u dané služby v položce Koncové propoje vázané na službu. U každého propoje je možné se prokliknout do editace nebo do mapy.

Kontaktní osoby u POPu

 • Karta POPu / Informace
 • Při vytváření kontaktní osoby je nově možné vybrat konkrétního klienta ze systému.
 • Pokud je vybrán klient, tak se použijí jeho data (jméno, email a telefon) a v přehledu je zobrazen proklik do příslušné Karty klienta.
 • Pokud vybrán není, tak je zadání kontaktní osoby stejné jako doposud.

Poznámky u POPu

 • Karta POPu / Informace
 • V editaci POPu je možné přidat tzv. hlavní poznámku. Tato poznámka je pak zobrazena v části Základní informace a také v přehledu POPů (Hardware / POPy / Všechny).
 • Dále je možné zadat i další poznámky v nové sekci Poznámky. Tyto poznámky jsou viditelné pouze v Kartě POPu.

Hromadné generování smluv

 • Nastavení / Smlouvy / Hromadné
 • Do formuláře byly přidány dva nové filtry: Klienti se štítky a Služby se štítky.
 • V obou je možné využít multiselect.
 • Pokud jsou ve filtru vybrány štítky A a B, tak to znamená, že se vyfiltrují pouze ty záznamy (klienti/služby), kteří mají oba tyto štítky.
 • V horní části formuláře pak přibyla položka Počet smluv, kde se vám zobrazí počet odpovídajících položek spolu s možností prokliku do přehledu těchto položek (ikona lupy).

Štítky u upomínek

 • Fakturace / Nastavení / Šablony / Upomínky: Do formuláře byl přidán filtr Štítky.
 • Fakturace / Upomínky / Generovat: Do formuláře byl přidán filtr Štítky. Lze vybrat šablonu, na základě které se předvyplní štítky.
 • V rámci uvedeného filtru lze vybrat více štítků (multiselect).
 • Jedná se o štítky zadané u klientů.
 • Pokud jich je vybráno více, musí mít klient všechny tyto štítky.

Propojení tiketu se službou

 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu
 • V menu Akce je nově k dispozici funkce Propojit se službou.
 • Pro zobrazení této možnosti je potřeba, aby měl uživatel oprávnění Upravovat u Aktivních služeb. Taktéž je nezbytné, aby byl tiket přiřazen konkrétnímu klientovi ze systému.
 • Pokud vyberete tuto možnost, tak se vám zobrazí další nabídka, ve které vyberete typ služby, a následně již zvolíte konkrétní službu.
 • Jednotlivé služby jsou specifikovány unikátním ID a názvem (pokud nějaký byl u služby zadán).
 • Jsou nabízeny pouze aktivní služby. Smazané služby nejsou k dispozici.
 • V detailu tiketu je i nové tlačítko Služby.
 • Po kliknutí na něj se ukáže seznam spárovaných služeb.
 • V tomto seznamu je možné zrušit spárování nebo se prokliknout do seznamu aktivních služeb daného klienta.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Pokud je ke službě napárován nějaký tiket, tak se v přehledu u dané služby zobrazí položka Související tikety obsahující proklik do seznamu takových tiketů.

Helpdesk v Portálu klienta

 • Pokud je v nastavení konkrétního oddělení zaškrtnuta možnost Použít pro zasílání požadavků z KP, tak je v Portálu klienta dostupná záložka Helpdesk a také tlačítko Vytvořit tiket.
 • Pokud tato možnost zaškrtnuta není, tak se záložka Helpdesk ani tlačítko Vytvořit tiket v Portálu klienta nezobrazují.
 • V Portálu klienta se mohou zobrazit pouze zprávy typu Email a SMS. Ostatní typy zpráv zobrazeny nejsou.

Další změny

 • Karta klienta / Úkoly: Bylo opraveno zobrazování okna po kliknutí na Zobrazit související tikety.
 • Karta klienta / Fakturace: Byly upraveny popisky a fungování tlačítek v sekci Vystavené faktury klienta. Tlačítka Vytisknout vystavené faktury, Zobrazit vystavené faktury a Stáhnout vystavené faktury pracují s kompletními fakturami, ne jen s přehledem. Bylo přidáno nové tlačítko pro export tabulky do PDF (Stáhnout přehled vystavených faktur).
 • Karta dalšího zařízení / Úkoly: Bylo opraveno zobrazování okna po kliknutí na Zobrazit související tikety.
 • Karta POPu / Zařízení: Do tabulky s routery byl přidán sloupec Frekvence, ve kterém se zobrazují vyčtené frekvence na síťových rozhraních.
 • Karta POPu / Zařízení: K jednotlivým zařízením na POPu byly přidány vybrané akce (dle typu zařízení).
 • Karta POPu / Zařízení: K jednotlivým zařízením bylo přidáno tlačítko Zvýraznit. Po kliknutí na něj se v mapě nahoře barevně zvýrazní dané zařízení a propoje.
 • Karta POPu / Zařízení: Při použití tlačítka Vytvořit propoj mezi zařízeními je možné si zobrazit a označit zařízení z jiného POPu. Tímto způsobem je tak možné vytvořit propoj mezi zařízeními ze dvou různých POPů.
 • Karta POPu / Úkoly: Bylo opraveno zobrazování okna po kliknutí na Zobrazit související tikety.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byly upraveny podmínky pro zobrazení grafu pingu na interfacu.
 • Hardware / POPy / Propoje: Do seznamu filtrů byly přidány nové možnosti Výchozí lokalita (lokalita sekundárního POPu) a Cílová lokalita (lokalita primárního POPu). Do tabulky byly přidány související sloupce. Bylo upraveno řazení položek v přehledu.
 • Hardware / POPy / Přehled: V pop-up okně POPu je nyní k dispozici možnost Vytvořit propoj mezi zařízeními. Po kliknutí na toto tlačítko vyberete dvě zařízení, která chcete propojit. Kliknete na Přejít na vytvoření propoje. Po doplnění dat formulář uložíte.
 • Hardware / NetMonitor / Dohled: V přehledech nejsou zobrazovány neaktivní routery.
 • Hardware / Výpadky / Přidání nového výpadku: Po kliknutí na datum v poli Začátek nebo Konec se zobrazil kalendář se špatným datem. Opraveno.
 • Hardware / Nastavení / Šablony antén: Ve formuláři je možné definovat barvu oblasti signálu. Barvu lze definovat i u samotné antény.
 • Hardware / Nastavení / Nastavení pingu / Individuální: Do tabulky byly přidány filtry pro jednotlivé sloupce.
 • Nastavení / Tarify / Internet: Ve výchozím stavu se zobrazí pouze aktivní tarify. Pro zobrazení všech tarifů je potřeba zaškrtnout checkbox Zobrazit i neaktivní tarify.
 • Nastavení / Alerty: Ve formuláři pro přidání alertu lze zvolit i operátor =. V přehledu alertů je pak možné aktivovat více než jeden alert stejného typu.
 • Nastavení / IP pools / IP pool NAT: Ve formuláři je možné zadat síť s maskou /32.
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Při generování faktur se zobrazí progress bar.
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Při generování faktur nejsou brány v potaz případné průběžné položky od deaktivovaných či smazaných klientů.
 • Fakturace / Přehledy / Klienti: Stránka byla optimalizována.
 • Fakturace / Přehledy / Pohledávky / Pohledávky: Stránka byla optimalizována.
 • Fakturace / Banka / Import: Byl upraven import UnicreditBank CSV.
 • Fakturace / Banka / Email: V přehledu emailů je přednastaven aktuální měsíc.
 • Ostatní / Hromadné / Email, SMS a Akce: Byla doplněna možnost multiselectu u dalších filtrů.
 • Ostatní / Hromadné / Email, SMS a Akce: Byl přidán filtr Štítky u služeb. Filtr Štítky zohledňuje pouze klientské štítky, kdežto filtr Štítky u služeb zohledňuje pouze štítky u služeb.
 • Ostatní / Hromadné / Email, SMS a Akce: Bylo upraveno vyčítání dat při použití filtru Zařízení na POPu.
 • Ostatní / Hromadné / Email, SMS a Akce: Byla přidána možnost Zahrnout zařízení na všech závislých POPech, která se zobrazí po předchozím vybrání filtru Zařízení na POPu. Dále je tu ještě možnost Nezahrnovat POPy s více možnými uplinky. V Hardware / POPy / Přehled jsou k dispozici stejné možnosti, pomocí nichž můžete provést filtraci zobrazovaných dat.
 • Helpdesk / Tikety: Při přidávání nového tiketu/odpovědi je možné zadat do pole pro email/telefonní číslo i dodatek ve formě jména v závorce. Emailová adresa/telefonní číslo se jménem se v takovém případě po odeslání uloží do kontaktních osob daného klienta.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: V nastavení Klient lze vyhledávat pomocí jména klienta, ID klienta i klientského čísla.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: V nastavení Připomenutí je možné zadat jak datum, tak i přesný čas.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Pokud jsou u zprávy dvě či více příloh, tak se zobrazí možnost Stáhnout vše.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Pokud je u zprávy příloha, tak je k dispozici možnost Akce s přílohou. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí okno, v němž můžete kopírovaný soubor přejmenovat a přesunout do dokumentů, do fotogalerie, či do obou. Navíc si můžete vybrat konkrétní složku ve fotogalerii.
 • Dashboard / Finance: Byly přidány prokliky do přehledu Měsíční statistiky fakturace.
 • Dashboard / Síť: Byly přidány prokliky do přehledu Statistiky routerů.
 • Všechny mapy v systému přepracovány do Leafletu.
 • SMPP manager byl přepracován na asynchronní provoz.
 • Byl přidán zápis burstu do access-listu.
 • Bylo opraveno propisování IPv6 adres do mangle pravidel na MikroTiku.
 • Alert na využitou RAM či CPU load lze nastavit jen u konkrétního GPON zařízení. Je nutné vybrat slot.
 • Do seznamu systémových proměnných byla přidána proměnná $NAT_IP$, pomocí které je možné si propsat do smlouvy NAT IP adresu uvedenou u konkrétní služby.