Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Finanční statistiky POPů

Submodul Finanční statistiky POPů je možné aktivovat pouze v případě již aktivního modulu NMM (Network Management & Monitoring).

Submodul, který rozšiřuje základní funkci modulu NMM, jehož součástí jsou i POPy (adresní místa s technologií).

Rozšiřuje základní informace POPu o finanční náklady, výnosy + náklady a výnosy závislých POPů dle vytvořených propojů (podrobnější informace níže).

Přehled POPů

Rozšíření tabulky v přehledu POPů (Hardware -> POPy -> Všechny) o sloupce s nákladovými a výnosovými částkami:

 • Náklady
  • Jednorázové
  • Měsíční
  • Roční
  • Jednorázové včetně závislých POPů
  • Měsíční včetně závislých POPů
  • Roční včetně závislých POPů
 • Výnosy
  • Měsíční
  • Roční
  • Měsíční včetně závislých POPů
  • Roční včetně závislých POPů
Sloupce s finanční statistikou POPu
Sloupce s finanční statistikou POPu

Systém při výpočtu výnosů bere v potaz pouze služby typu Internet, u kterých je nastaven konkrétní přípojný bod, který je navázán na konkrétní POP!

Obnovování hodnot výnosů probíhá automaticky a pravidelně každou hodinu. V případě, že je nutné zjistit aktuální stav, je možné použít tlačítko Aktualizovat výnosy (), které je dostupné i v kartě (detailu) jednotlivých POPů v záložce Finance.

V nastavení zobrazení sloupců je možné nastavit, které sloupce chcete zobrazit a které nikoliv.

Toto nastavení je dostupné v pravé horní části tabulky po stisknutí na tlačítko ().

Nastavení zobrazení sloupců v tabulce
Nastavení zobrazení sloupců v tabulce

Detail POPu

Záložka Finance

Obsah záložky Finance v detailu vybraného POPu
Obsah záložky Finance v detailu vybraného POPu

Náklady

V detailu vybraného POPu lze zadat jednorázovou nebo pravidelnou položku tlačítkem Přidat jednorázovou položku () nebo Přidat pravidelnou položku () v horní části formuláře.

Náklady v záložce Finance v detailu vybraného POPu
Náklady v záložce Finance v detailu vybraného POPu
Přidat jednorázovou položku
 • Název – název jednorázové položky (např. instalace)
 • Cena – cena této položky
 • Popis – doplňující popis k položce
Formulář pro přidání jednorázové položky k POPu
Formulář pro přidání jednorázové položky k POPu
Přidat pravidelnou položku
 • Název – název jednorázové položky (např. instalace)
 • Cena – cena této položky
 • Popis – doplňující popis k položce
 • Periodicita – jak často se tento náklad opakuje pro tento POP (měsíc, rok)
Formulář pro přidání pravidelné položky POPu
Formulář pro přidání pravidelné položky POPu

Výnosy

V detailu vybraného POPu lze zobrazit výnosy za služby typu Internet spojené s tímto POPem.

Výnosy v záložce Finance v detailu vybraného POPu
Výnosy v záložce Finance v detailu vybraného POPu

Výnosy se vyčítají automaticky a v pravidelném časovém intervalu (1 hodina). V případě, že je nutné zjistit aktuální stav, je možné použít tlačítko Aktualizovat výnosy ().