Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

ISPadmin 5.29

5.29 stable – build 06.10.2023 13:28:53

 • Hardware / POPy / Přehled / Mapa: Byla opravena chyba vykreslování propojů v mapě

5.29 stable – build 25.09.2023 13:48

 • Karta klienta / Dokumenty: Byla opravena chyba při vytváření dokumentu.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Zabezpečení: Byla opravena chyba při zápisu nově přidaných pravidel do firewallu.

5.29 stable – build 15.09.2023 13:42

 • Byla opravena chyba při synchronizaci SledováníTV.

5.29 stable – build 12.09.2023 15:08

 • Karta klienta / Aktivní služby: Byla opravena chyba v editaci obecné IPTV služby.

5.29 stable – build 07.09.2023 11:01

 • Fakturace / Banka / ČS API: Automaticky se kontrolují platby za poslední 3 dny. Navíc je možné si manuálně stáhnout data o platbách ze zadaného časového úseku.
 • Helpdesk / Tikety: Byla opravena chyba, která se zobrazila při přeposílání emailů bez jakéhokoliv textu.

5.29 beta3 – build 04.09.2023 12:59

 • Karta klienta / Aktivní služby: Bylo opraveno vyčítání statického IP poolu RADIUS v editaci služby Internet.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Byla opravena chyba při editaci IPTV služby typu SledováníTV.
 • Karta klienta / Fakturace: U faktur zaplacených po splatnosti byla změněna barva používaná pro grafické zobrazení, aby je šlo lépe odlišit od zálohových faktur.

5.29 beta3 – build 31.08.2023 16:18

 • Byla odstraněna chyba související s Kuki TV, která se mohla za určitých okolností objevit při hromadném generování faktur.

5.29 beta3 – build 29.08.2023 14:33

 • Karta klienta / Aktivní služby: Automatické generování OKU u služeb Internet bylo přidáno i do konceptů služeb Internet.
 • Karta klienta / Aktivní služby: V editaci služeb Internet bylo zrušeno automatické vyčítání volných IP adres v částech IP adresa klienta, NAT IP a IP adresa konc. zařízení, čímž dojde ke zrychlení načítání tohoto formuláře. Data je možné si nechat v případě potřeby zobrazit manuálně pomocí příslušného tlačítka. Ve formuláři pro přidání služby Internet se volné IP adresy automaticky vyčítají a zobrazují jako doposud.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: V seznamu přibylo nové nastavení show_netstork_data_on_entry. Pokud používáte data z NetStorku (máte příslušný submodul), tak se tato data zobrazují mimo jiné ve widgetu Informace o poloze po příchodu do Karty klienta. Pomocí tohoto nastavení máte možnost automatické načítání těchto dat vypnout, čímž se zrychlí přístup do Karty klienta. Zobrazení dat je v takovém případě možné zapnout manuálně v mapě.
 • Nastavení / Aktivní služby: Nastavení pro IPTV služby SledováníTV a 4NET.TV bylo rozděleno do dvou záložek: SledováníTV a 4NET.TV.

5.29 beta2 – build 09.08.2023 16:39

 • Karta klienta / Aktivní služby: U služeb IPTV typu SledováníTV je možné nastavit pozastavení služby i fakturace.
 • Karta klienta / Dokumenty: Emaily zasílané klientům při předávání dokumentů k elektronickému podpisu jsou nyní odesílány z adresy nastavené v system_mail.
 • Hardware / Routery / Všechny: Bylo opraveno přednastavování oznamování výpadků při kopírování routeru.
 • Hardware / GPON / ONT: Bylo opraveno mazání ONT z OLT včetně servisních portů.
 • Hardware / POPy / Přehled / Mapa: Bylo opraveno zobrazení některých typů propojů v Safari na iOS.
 • Bylo upraveno generování notifikací o přechodu zařízení do online stavu.
 • Byl odstraněn problém s aktualizací OLT.
 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: V sekci Centrální sklad je nově k dispozici možnost určit, se kterými typy skladů má uživatel povolení pracovat.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: Do seznamu byl přidáno nové nastavení: limit_signature_sms. Pomocí něj můžete stanovit maximální počet podpisových SMS odeslaných na konkrétní mobilní číslo za 24 hodin.
 • Nastavení / Ostatní / SNMP OID: Ve sloupci Ignorovat hodnotu v šabloně je dostupná nová možnost: 16777216.
 • Plánování / Přehled úkolů: Bylo opraveno řazení v případě úkolů vzniklých na základě autorizovaných požadavků z Portálu klienta.
 • Fakturace / Banka / ČS API: Při vyčítání plateb se do přehledu doplňuje i zpráva pro příjemce, pokud existuje.
 • Centr. sklad / Sklad / Přidat zboží: Bylo opraveno tlačítko Plus pro přidávání dalších řádků.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu: Při přeposílání zpráv se kontroluje velikost příloh. V případě, že přesahuje maximální povolenou velikost, zobrazí se hláška s informací, že zprávy nelze odeslat.
 • Helpdesk / Nastavení / Parser / Pravidla: V sekci Kritéria přibyla nová možnost: Příjemce (emailová adresa). Tuto možnost můžete použít například tehdy, když máte více aliasů pro jednu schránku a chcete, aby parser provedl s příchozími emaily dané akce dle toho, na jakou adresu byly emaily poslány.

5.29 beta1 – build 18.07.2023 12:42

Přehled dokumentů s elektronickými podpisy

 • Klienti / Podpisy
 • Na této stránce máte dostupný podrobný přehled dokumentů, kterých se týkají elektronické podpisy.
 • Kromě zobrazení informací o jednotlivých dokumentech a jejich statusu máte k dispozici i celou řadu filtrů, exporty, prokliky do Karet klientů i možnosti hromadného odeslání emailů či SMS.
 • Pokud stránku nevidíte, zkontrolujte si nastavení svého uživatelského účtu v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři a to, zdali máte aktivní submodul pro elektronické podpisy.

Automatické zasílání zpráv při předávání dokumentů k elektronickému podpisu

 • Nastavení / Ostatní / Šablony emailů: V novém sloupci Předání k el. podpisu je možné určit šablonu emailu, která se použije při předávání dokumentu klientovi k podpisu.
 • Nastavení / Ostatní / Šablony SMS: V novém sloupci Předání k el. podpisu je možné určit šablonu SMS, která se použije při předávání dokumentu klientovi k podpisu.
 • Pokud jsou nastaveny šablony, tak se při předávání dokumentu k podpisu zobrazí v potvrzovacím okně aktivní nastavení Odeslat email klientovi a Odeslat SMS klientovi.
 • Po potvrzení se zprávy odešlou klientovi. Klient je tak informován, že v Portálu klienta má dostupné dokumenty k podpisu.

Nastavení bežně dostupné a efektivní rychlosti pro statistiky ČTÚ (CZ lokalizace)

 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné
 • Do seznamu byla přidána dvě nová nastavení: ctu_commonly_available_speed a ctu_effective_speed.
 • Pomocí nich je možno stanovit, kolik procent z rychlosti zadané u služby představuje běžně dostupná a efektivní rychlost.
 • Přednastavena je hodnota 60 (doposud používaná hodnota), což je i minimální možná hodnota.
 • Tato nastavení následně ovlivňují tabulku se statistikami a ART export.

Instalace vybrané verze RouterOS

 • Hardware / Routery / Router status / Routery
 • Do hromadných akcí byla pro routery MikroTik přidána akce Instalovat vybranou verzi RouterOS.
 • V okně je možné si vybrat některou z verzí, která je dostupná lokálně, resp. ve webarchivu, a tu nechat nainstalovat na příslušné routery.
 • K dispozici je i přehled dostupných verzí s informacemi o stažených balíčcích a možnostmi stažení a smazání (Spravovat stažené verze RouterOS).

Vylepšení stránky Logické zapojení sítě

 • Hardware / POPy / Přehled / Logické zapojení sítě
 • V přehledu je nově vyznačen ISPadmin server (modrý puntík), který se určuje na základě nastavení server_ip.
 • Dochází k automatické aktualizaci stavových dat.
 • Bylo přidáno tlačítko pro reset zoomu.
 • Byla přidána možnost zvýraznění propojů na základě jejich statusu.
 • Byla přidána možnost zvýraznění propojů na základě jejich typu.
 • Byl přidán filtr pro zobrazení propojů na základě vytíženosti.

Reverse charge a nulová sazba

 • Pokud potřebujete mít u služby na faktuře v režimu reverse charge nulovou sazbu, můžete v nastavení služby zaškrtnout checkbox Použít 0% sazbu DPH na faktuře.
 • Při vystavování jednotlivé faktury pak můžete zaškrtnout checkbox Reverse charge a pod ním nový checkbox Reverse charge s 0% DPH. Pokud tuto možnost vyberete, vyfiltrují se pouze služby s příslušným nastavením. U dalších položek na faktuře se v tomto případě také přednastaví 0% sazba.
 • Při hromadném generování faktur je zohledněno nastavení u služeb.

Možnost vyřazení klientů/služeb z hromadných akcí

 • Ostatní / Hromadné / Email, SMS a Akce
 • Pokud kliknete na počet klientů, resp. služeb, tak se zobrazí přehled, ve kterém jsou vidět všichny položky, které odpovídají zadaným filtrům.
 • Pokud zaškrtnete některé checkboxy, tak máte k dispozici možnost vyřazení vybraných položek z dané akce.
 • Pokud vyřadíte minimálně jednu položku z akce, tak se následně ve formuláři zobrazí nejen celkový počet položek, ale i počet vyřazených a zbývajících položek.
 • Tímto způsobem lze například vyřadit několik klientů ze zasílání hromadného emailu.

Další změny

 • Karta klienta / Aktivní služby: Bylo upraveno zobrazení tlačítek u jednotlivých služeb v přehledu. Tlačítka Upravit a Odstranit jsou zobrazena jako předtím. Zbývající tlačítka byla začleněna do nového menu, které se zobrazí po kliknutí na modré tlačítko.
 • Karta klienta / Aktivní služby: Byly opraveny popisky ve formuláři pro službu typu VoIP.
 • Karta klienta / Fakturace / Vrátit přeplatek: Tabulka Historie vrácených přeplatků byl přepsána. U hotovostní vratky byla přidána možnost Zrušit vratku a vrátit peníze do kreditu. Tu je možné použít u vratek, které ještě nebyly odeslány z pokladny.
 • Klienti / Služby / Internet: Filtr Přípojné body je nyní zobrazen, i když není vybrán konkrétní router. Ve filtru je dostupná nová možnost Bez přípojného bodu. Pro zobrazení konkrétních přípojných bodů je nutné vybrat konkrétní router (stejně jako předtím).
 • Hardware / Routery / Router status / Routery: Stránka byla kompletně přepracována.
 • Hardware / POPy / Přehled / Mapa: Pokud je na jednom místě více služeb Internet a zařízení, tak se nyní v mapě může (za určitých okolností) zobrazit nový marker. Po kliknutí na něj se zobrazí přehled těchto služeb a zařízení.
 • Hardware / IP rozsahy: Funkce Přesunout na stranu byla opravena.
 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: V části Práva pro Hlavní menu / Hardware / Switche byla přidána nová oprávnění pro přidávání (kopírování), editaci a mazání switchů.
 • Plánování / Kalendář (nová verze): Do okna, které se objeví po najetí na úkol, byla přidána informace o přiřazených štítcích.
 • Plánování / Kalendář (nová verze): Do okna, které se objeví po najetí na úkol, byly přidány šipky pro zobrazení kompletních textů (u položek, kde došlo ke zkrácení).
 • Fakturace / Pokladna / Neodeslané: U nově vygenerovaných vratek je k dispozici možnost Zrušit vratku a vrátit peníze do kreditu.
 • Fakturace / Upomínky / Generovat: V okně Akce, které se zobrazí po vygenerování upomínek, je nová sekce Email (klienti bez tel. čísla).
 • Fakturace / Banka / Tatra banka: Byly upraveny stránky zobrazované po proklicích z celkového přehledu. Byla změněna návratová stránka po spárování platby. (SK lokalizace)
 • Fakturace / Banka / Import: Byl opraven problém s celkovým součtem v exportu v případě ručního párování duplicitní platby.
 • Ostatní / Mapa: Pokud je na jednom místě více služeb Internet a zařízení, tak se nyní v mapě zobrazí nový marker. Po kliknutí na něj se zobrazí přehled těchto služeb a zařízení.
 • Helpdesk / Tikety: Ve sloupci Vloženo je možné filtrovat tikety dle zadaného časového rozsahu.
 • V autorizačních SMS pro elektronické podpisy je nyní možné používat i proměnné související s klientem.
 • Do seznamu systémových proměnných byla přidána nová proměnná: $CLIENT_SIGNATURE_SMS_CODE$. Tu lze použít pro propsání autorizačního kódu použitého pro elektronický podpis do dokumentu.
 • Byl vyřešen problém s odesíláním SMS obsahujících apostrof.