Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Obecné

Obecná nastavení, která ovlivňují fungování a chování systému.

KlíčPopis
4netTv_autosync
4NET.TV automatická synchronizace. Tímto nastavením se povolí spouštění skriptu, který provede v BackOffice změny v případě, že to z nějakého důvodu neproběhlo při uložení nebo smazání služby. Pokud provádíte migraci z předchozí verze do Back Office, ponechte tuto volbu vypnutou.
Emailová adresa administrátora systému.
Počet notifikací zaslaných po splnění nastavených podmínek alertu
(Nastavení -> Alerty -> Výchozí, Nastavení -> Alerty -> Na zařízení).
Po tomto počtu zaslaných notifikací se další posílají až při změně stavu sledované hodnoty.
auto_logout
Automaticky odhlašovat, pokud nedojde v definovaném období (v minutách) k žádné aktivitě uživatele
Po přihlášení se provede kontrola 5GHz pásma na frekvence používané meteoradary. Provede se, pouze pokud je zapnutá kontrola pásma 5GHz.
Pouze CZ lokalizace. Automatické generování OKU při přidávání či editaci služeb Internet
Pouze CZ lokalizace. Hodnota běžně dostupné rychlosti (v procentech z nastavené rychlosti)
Pouze CZ lokalizace. Hodnota efektivní rychlosti (v procentech z nastavené rychlosti)
disable_old_ssl
Z důvodu bezpečnosti je možné vypnout podporu pro zastaralé a méně bezpečné protokoly SSLv2, SSLv3, TLS1.0 a TLS1.1.

Upozornění: Pokud povolíte vypnutí starších protokolů, může být ISPadmin nedostupný pro starší verze prohlížečů (Win7 – Internet Explorer nebo starší verze Androidu)!
Zapomenuté heslo do Portálu dealera může být obnoveno pomocí (0–Emailové adresy, 1–Uživatelského jména)
Text emailu zasílaného při obnovování hesla do Portálu dealera
Skrýt koncová zařízení, WiFi karty, kabelové modemy, přípojné body, data za měsíc, FUP, IP adresy, MAC adresy a grafy v Portálu dealera
Zapnout možnost zadat opakovaně jednorázovou provizi
Odkaz na externí zpracování požadavku
Výchozí pozice na mapě (formát: 49° 57′ 53.19” N, 16° 58′ 25.24” E)
Vyžadovat u služeb typu Internet zadání přípojného bodu
Aktivovat IPv6
Koeficient maximálního vytížení jednoho jádra CPU (rozmezí hodnot 0–1)
Maximální počet podpisových SMS odeslaných na konkrétní mobilní číslo za 24 hodin
ispadmin_server
IP adresa nebo doménové jméno ISPadmin serveru
Maximální počet emailů odeslaných do jedné domény během 5 minut
Aplikovat FW pro HW zařízení
nagios
Zapnutí/vypnutí služby systému Nagios (prodleva pro změnu vyp./zap. služby je 5 minut)
Port pro koncové zařízení klienta
Port pro koncové zařízení
nagiosNotify
Zapnutí/vypnutí notifikací ze systému Nagios
Zasílání informačních e-mailů z process manageru
Zapnutí automatického vytvoření úkolu
Nastavení hodiny začátku úkolu, který byl automaticky vytvořen z přijaté poptávky do systému (závisí na zapnutém klíči request_create_the_task)
API klíč ke službě datahub SSDH
Maximální možný počet požadavků na SDDH API za měsíc. Omezení systémem ISPA z důvodu placených plánů ze strany SDDH.
IP adresa serveru
Generovat shrnutí smluv
Zobrazovat hardware koncových zařízení v záložce Routery
Možnost zapnutí odeslání e-mailu administrátorovi (e-mail v klíči admin_email) po přijetí nové poptávky do systému.
Zobrazovat BETA verze
Výchozí hodnota pro Rodičovský PIN, který je potřebný např. pro přehrávání kanálů pro dospělé nebo pro potvrzení nové objednávky při platbě uloženou kartou. PIN se musí skládat ze 4 až 6 číslic. Pokud nebude atribut nebo jeho hodnota nastavená, rodičovský PIN nebude nastaven.
Výchozí hodnota pro Max. kvalita/tok streamů pro nově registrovaného uživatele. Povolené hodnoty: 20, 40 a 60. Pokud není hodnota uvedena, použije se nastavení ze SledováníTV (preferováno).
service_request_form
Zapnutí poptávkového formuláře (příjem poptávek do systému z web. formuláře)
show_netstork_data_on_entry
Automaticky zobrazovat NetStork data ve widgetu Informace o poloze po příchodu do Karty klienta. Pokud je tato možnost zapnutá, načtení Karty klienta trvá déle.
Blokovat SMTP port 25
Povolené SMTP servery v síti
Blokovat SSH port 22
Povolené SSH servery v síti
Systémová e-mailová adresa (výchozí)
typ_klient_number
Nastavení editovatelnosti klientského čísla (editovatelné/needitovatelné)
Zasílat informace o končících smlouvách, pokud smlouvy končí za uvedený počet dní
Emailová adresa, ze které se zasílají informace o končících smlouvách (upravena funkce v 5.34 beta1)
Název emailové adresy, ze které se zasílají informace o končících smlouvách (5.34 beta1)
Emailová adresa, na kterou se zasílají informace o končících smlouvách (5.34 beta1)
V jakou hodinu se bude plán odesílat
Text zobrazený v Portálu klienta u souhlasu s prodloužením smlouvy
Zasílat informace o končících smlouvách
0 – vypnuto
1 – zasílat informace o končících smlouvách i po datu ukončení
2 – zasílat informace o končících smlouvách do data ukončení

admin_email

alert_counter

Dle nastavené hodnoty tohoto klíče se pošle odpovídající počet jednotlivých alertů (dokud případně nedojde ke změně vyčtené hodnoty = co 5 minut).

Příklad:
Pokud bude vyčtená teplota (dle nastavení podmínky alertu na obrázku) = 32 °C a hodnota alert_counter=5, pošle se 5 upozornění do vybraného kanálu pro notifikování (SMS, Dashboard, Push, E-mail).

Příklad nastavení alertu
Příklad nastavení alertu

check_5G_meteo_radar

Tímto klíčem se zapíná upozornění na možné rušení meteoradarů (Brdy–5630 MHz, Skalky–5645 MHz) ve widgetu – Meteoradar frekvence 5Ghz pásma.

clients_services_generate_oku

Pouze CZ lokalizace (ČTÚ).

Formát ověřovacího kódu (OKU) pro změnu poskytovatele služby přístupu k internetu není pevně stanoven (ČTÚ). Z tohoto důvodu byl námi zvolen tvar popsaný níže.

Nastavení možnosti automaticky generovat OKU (ověřovací kód účastníka) při přidávání nové služby internet nebo při její editaci.

Pokud je tento klíč zapnutý, tak se po uložení služby typu internet vygeneruje OKU u této služby ve tvaru:
K[id_klienta]S[id_sluzby]P[nahodna_4_PIN_cisla]

Vypnuté automatické generování OKU v editaci (vytváření) služby typu internet
Vypnuté automatické generování OKU v editaci (vytváření) služby typu internet
Zapnuté automatické generování OKU v editaci (vytváření) služby typu internet
Zapnuté automatické generování OKU v editaci (vytváření) služby typu internet

ctu_commonly_available_speed

Hodnota pro výpočet běžně dostupné rychlosti. Výchozí hodnota je 60%. Možnost zadat hodnotu 60–100%. Při generování statistik a při exportu dat pro ČTÚ se použije tato proměnná.

ctu_effective_speed

Hodnota pro výpočet efektivní rychlosti. Výchozí hodnota je 60%. Možnost zadat hodnotu 60–100% (nesmí být menší než běžně dostupná). Při generování statistik a při exportu dat pro ČTÚ se použije tato proměnná.

di_forgotten_password

Nastavení možnosti obnovení hesla dealerovi (dle e-mailové adresy nebo uživatelského jména). Text e-mailu se nastavuje v klíči di_forgotten_password_mail_text.

Vytvoření nového hesla do portálu dealera dle e-mailové adresy
Vytvoření nového hesla do portálu dealera dle e-mailové adresy
Vytvoření nového hesla do portálu dealera dle uživatelského jména
Vytvoření nového hesla do portálu dealera dle uživatelského jména

di_forgotten_password_mail_text

Text emailu zasílaného při obnovování hesla do Portálu dealera. K textu se přidá automaticky odkaz pro změnu hesla (změnit heslo).

di_hide_sensitive_data

Skrýt koncová zařízení, WiFi karty, kabelové modemy, přípojné body, data za měsíc, FUP, IP adresy, MAC adresy a grafy v Portálu dealera.

Skrytá pole klienta u služby v portálu dealera
Skrytá pole klienta u služby v portálu dealera

di_repeated_onetime_commission

Možnost u služby zadat vícekrát jednorázovou provizi dealerovi.

Vypnutý/zapnutý klíč di_repeated_onetime_commission
Vypnutý/zapnutý klíč di_repeated_onetime_commission

Externí link na jinou webovou aplikaci. Tento link je možné použít například ve spojení s telefonní ústřednou, kdy po kliknutí myší na tento link je možné vytočit klienta a není nutné telefonní číslo zadávat ručně.

Externí link může obsahovat různé proměnné z karty klienta (https://[URL-ISPADMIN]/system-variables-list/).

Nastavení externího linku (šablony) pak může vypadat např:

"http://www.ispadmin.eu?phone=$TELEFON$&mobile_phone=$MOBILE$"

Zadané proměnné se nahradí skutečnými údaji z karty klienta. Externí link je zobrazen v základních informacích (Link:)

default_gps

Nastavením GPS souřadnic je možné určit výchozí pozici na mapě (např. při vytváření klienta, routeru, POPu). Formát GPS souřadnic je dle standardu WGS84 (stupně, minuty, vteřiny). Např. 50°4’17.767″N, 17°9’23.398″E.

Defaultní souřadnice dle tohoto klíče mohou být, pro konkrétního uživatele, přepsány nastavením zapamatování aktuální pozice v mapě (Ostatní –> Mapa).

internet_services_require_ap

Pokud je tento klíč zapnutý, musí být u služby internet před uložením vybrán přípojný bod (vyžadováno).

ipv6Enabled

Zapnutí podpory IPv6 v systému ISPadmin. Zobrazení souvisejících záložek apod. (evidence, nastavení prefixu, routovaných sítí, služeb).

load_balancing_core

Nastavení pro omezení zatížení jednoho jádra CPU. Možné rozmezí nastavitelných hodnot (0–1). Výchozí hodnota je 1 (100%).

Např. hodnota 0.5 znamená, že je možné jádro zatížit max. na 50%. Tímto klíčem se určuje (omezuje) množství spouštěných procesů (vyčítání, update routeru atp.) dle nastaveného zatížení CPU.

limit_signature_sms

Nastavení maximálního počtu SMS (limit) s kódem pro podepsání dokumentu (elektronické podpisy) na jedno telefonní číslo za 24 hodin.

Upozornění při překročení max. limitu SMS
Upozornění při překročení max. limitu SMS

mail_manager_domain_queue

Nastavení počtu emailů odeslaných do jedné domény během 5 minut. Musí být nastavena nenulová hodnota. Pokud je hodnota nastavena na 0 nebo bez hodnoty, tak se použije výchozí hodnota 10.

Cílem tohoto nastavení je zamezení potencionálního označení odesílatele pošty (ISPadmin) cílovým mechanismem (server příjemce pošty) jako spammera.

modemip_fw_use

Aplikovat pravidla FW pro IP konc. zařízení klientů, IP z klient. rozsahů pro routery, switche a AP.

Toto nastavení ovlivňuje klíč mikrotik_fw_drop (možnost 3-nepoužívat FW) (Nastavení –> Syst. nastavení –> MikroTik), kdy se v tomto případě tyto pravidla nepropisují (nic není ve FW).

port_end_user_device

Defaultní port pro hardware koncového zařízení klienta. Propisuje se při přidávání služby internet u konkrétního klienta.

Defaultní port pro HW konc. zař. klienta
Defaultní port pro HW konc. zař. klienta

port_koncoveho_zarizeni

Defaultní port pro hardware koncové zařízení. Propisuje se při přidávání služby internet u konkrétního klienta.

Defaultní port pro HW konc. zařízení
Defaultní port pro HW konc. zařízení

ps_manager_send_info

Zapnutí zasílání informačních e-mailů z PS manageru (process manageru).

Process manager přidělí každému procesu určitý čas na komunikaci s routerem, ve kterém musí být komunikace korektně ukončena. Pokud ke korektnímu ukončení v tomto časovém úseku nedojde, tak je proces ukončen systémem, aby nedocházelo ke zbytečnému zatěžování CPU a zpomalení systému.

V případě tohoto nekorektního ukončení systémem je tato událost zaznamenána do logu a v případě zapnutí tohoto klíče je i zaslána e-mailová zpráva administrátorovi (klíč admin_email).

Nemělo by se tedy stát, že bude CPU extrémně vytížen i v případě opakovaně chybné komunikace s routery.

Informace o neukončených procesech se zároveň ukládá jako událost do historie (Ostatní -> Stat. serveru -> Historie -> Historie). V menu Systém | Server | Procesy.

Příklad e-mailové zprávy z PS manageru:

Process timeout on example.ispadmin.eu

Process name     : get_mac_from_wifi.pl
Process ID      : 85855

Router        : router_test

Router ID      : 123
Process start time  : 10.5.2022 00:05:18
Process timeout   : 130 sec

Process has been KILLED !

request_create_the_task

Zapnutí automatického vytváření úkolů (pokud je aktivní modul Plánování) z přijaté poptávky do systému. Automaticky vytvořený úkol se přiřadí uživatelům, kteří mají nastaveno v právech právo v sekci Plánování – Správa poptávek v Plánování (Nastavení -> Administrátoři -> Administrátoři). Tento úkol se vytvoří na následující den. Hodinu začátku úkolu je možné nastavit v klíči request_hour_for_task.

request_hour_for_task

Nastavení hodiny začátku automaticky vytvořeného úkolu z přijaté poptávky (na následující den po vytvoření úkolu). Tento klíč je závislý na zapnutém klíči request_create_the_task.

server_ip

IP adresa serveru. Po přenastavení/uložení nové IP adresy dojde k přenastavení konfigurace (master-reset) u routerů typu Mikrotik.

services_summary_enabled

Možnost zapnout generování shrnutí smluv.

show_hw_end_equipment

Pokud je tento klíč zapnut, tak se u routerů objeví sekce – Koncová zařízení klientů a WiFi klienti na přípojných bodech. Pokud má router AP a na nich klienty, tak se objeví další související informace o bezdrátovém spojení (graf signálu odpovídající MAC, SNR).

send_email_after_new_client_request

Nastavení odeslání e-mailu po přijetí nové poptávky do systému.
Důležité je mít nastaven klíč (odesílatel) system_mail a system_mail_name. Na e-mailovou adresu nastavenou v klíči admin_email (příjemce) přijde informace o přijetí nové poptávky z webového formuláře do systému.

show_beta_version

Možnost zobrazovat v hlavičce aktuálně dostupné beta verze.

Aktuálně nainstalovaná stable a poslední dostupná beta verze (zapnutý klíč show_beta_version)
Aktuálně nainstalovaná stable a poslední dostupná beta verze (zapnutý klíč show_beta_version)

sledovanitv_defaultParentalPin

Klíč pro rodičovský PIN např. pro přehrávání kanálů určených pro dospělé nebo pro potvrzení nové objednávky při platbě uloženou kartou apod. PIN se musí skládat ze 4–6 číslic. Pokud nebude tento atribut určen, rodičovský PIN nebude nastaven.

Více info v návodu.

sledovanitv_defaultStreamQuality

Klíč pro nastavení výchozí hodnoty pro max. kvalitu / tok streamů pro nově registrovaného uživatele. Povolené hodnoty (20, 40, 60). Pokud není hodnota uvedena, použije se defaultní nastavení dle SledovaniTV (doporučeno).

Více info v návodu.

 • Základní (20)
 • Vysoká (40)
 • Maximální (60)

show_netstork_data_on_entry

Automaticky zobrazovat NetStork data ve widgetu Informace o poloze po příchodu do Karty klienta. Pokud je tato možnost zapnutá, načtení Karty klienta může trvat déle.

Jedná se o možnost vypnout automatické zobrazení vrstvy mapových podkladů NetStork KML při vstupu na kartu klienta. Po vypnutí je možné tuto vrstvu zobrazit ručně (pouze v případě potřeby).

Manuální zapnutí NetStork vrstvy
Manuální zapnutí NetStork vrstvy

smtp_restriction

Blokovat SMTP na výchozím portu 25. Možnost nadefinovat využití pouze vlastního (ISP) SMTP serveru (případně povolit konkrétním klientům – nastavením ve službě internet komunikaci přes port 25 i jinam).

Nastavení povolení SMTP nebo SSH ze služby internet
Nastavení povolení SMTP nebo SSH ze služby internet

smtp_trust_servers

Povolené SMTP servery v síti, které se mohou použít (např. vlastní).

ssh_restriction

Blokovat SSH na výchozím portu 22. (chain = ispadmin_drop_forward) pro nepovolené IP s cílem na port 22. Povolené servery je možné definovat v ssh_trust_servers nebo povolit jednotlivé klientské IP nastavením v konkrétní službě internet u vybraných klientů (port 22, 23).

Nastavení povolení SMTP nebo SSH ze služby internet
Nastavení povolení SMTP nebo SSH ze služby internet

ssh_trust_servers

Povolené SSH servery v síti.

system_mail

Používaný jako odesílatel systémových zpráv (email).

user_ending_contract_days

SOUHLAS S PROLONGACÍ (CZ lokalizace)

 • Smlouva u služby internet musí být nastavena na dobu určitou a zároveň musí být nastaven počet měsíců prodloužení v poli – Prodloužení smlouvy.
 • Hodnota v počtu dní se použije pro informování klienta v zákonné lhůtě (127/2005 Sb. Zákon o el. komunikacích), která má být nejdříve 3 měsíce a nejpozději měsíc před koncem účinnosti smlouvy. Pokud zadáte počet dní menší než 32, použije se hodnota 32. Je to z důvodu rezervy, aby nevznikaly sporné případy (nejpozdějí měsíc).
 • Možnost nastavit text do portálu klienta (user_ending_contract_prolongation), který se v KP zobrazí, pokud smlouva končí v kratším období, než je v tomto klíči nastaveno.
 • V šablonách e-mailů (Nastavení –> Ostatní –> Email. šablony) – sloupec Prolongace je možné nastavit šablonu pro e-maily, která se použije u klienta u služeb internet, které mají smlouvu na dobu určitou a vyplněn počet měsíců v poli – Prodloužení smlouvy. Obsahem e-mailu by měla být informace o možnosti navštívit KP pro udělení souhlasu/nesouhlasu s prodloužením smlouvy.

KONČÍCÍ SMLOUVY

Tato proměnná se zároveň používá i pro končící smlouvy bez prolongace (kolik dní před ukončením smlouvy se má e-mail klientovi odeslat). Automaticky každý den se kontroluje, zda-li klientům nekončí smlouva. Pokud ano, tak se pošle e-mail s jejich seznamem na user_ending_contract_email user_ending_contract_email_notify (funkce upravena v 5.34 beta1) a e-mailovou adresu zadanou v kartě klienta. Jako adresa odesílatele bude použita adresa v klíči user_ending_contract_email s názvem emailové adresy z klíče user_ending_contract_email_name.

user_ending_contract_email

E-mailová adresa, na kterou se odešle seznam klientů s končící smlouvou a zároveň se použije jako odesílatel pro informování klientů s končící smlouvou.

Emailová adresa, ze které se zasílají informace o končících smlouvách (5.34 beta1).

user_ending_contract_email_name

Název emailové adresy, ze které se zasílají informace o končících smlouvách (5.34 beta1).

user_ending_contract_email_notify

Emailová adresa, na kterou se zasílají informace o končících smlouvách (5.34 beta1).

user_ending_contract_hour

Ve kterou hodinu se mají informace o končících smlouvách klientů odesílat (jednotlivým klientům a administrátorovi).

user_ending_contract_prolongation

Text, který se zobrazí v portálu klienta ve formuláři souhlasu s prodloužením smlouvy na dobu určitou v případě, že počet dní z klíče user_ending_contract_days je roven nebo menší než nastavený konec smlouvy.

Formulář souhlasu s prodloužením smlouvy na dobu určitou s nastaveným textem
Formulář souhlasu s prodloužením smlouvy na dobu určitou s nastaveným textem

user_ending_contract_send

Aktivovat zasílání informací klientům o končících smlouvách. Je možné klienta informovat o jeho končící smlouvě na dobu určitou u služby internet. Klient musí mít vyplněn e-mail v jeho kartě.

Nastavení obsahu e-mailu se provádí v šabloně typu Končící smlouva v menu (Nastavení -> Ostatní -> Šablony e-mailů), kde ve sloupci „Končící smlouva“ je nutné označit vytvořenou šablonu.

 • 0 – Vypnuto zasílání o ukončených smlouvách
 • 1 – Zasílat informace o končících smlouvách i po datu ukončení
 • 2 – Zasílat informace o končících smlovách do data ukončení