Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Obecné

Obecná nastavení, která ovlivňují fungování a chování systému.

KlíčPopis
4netTv_autosync
4NET.TV automatická synchronizace. Tímto nastavením se povolí spouštění skriptu, který provede v BackOffice změny v případě, že to z nějakého důvodu neproběhlo při uložení nebo smazání služby. Pokud provádíte migraci z předchozí verze do Back Office, ponechte tuto volbu vypnutou.
Emailová adresa administrátora systému.
alert_counter
Počet notifikací zaslaných po splnění nastavených podmínek alertu
(Nastavení -> Alerty -> Výchozí, Nastavení -> Alerty -> Na zařízení).
Po tomto počtu zaslaných notifikací se další posílají až při změně stavu sledované hodnoty.
auto_logout
Automaticky odhlašovat, pokud nedojde v definovaném období (v minutách) k žádné aktivitě uživatele
Po přihlášení se provede kontrola 5GHz pásma na frekvence používané meteoradary. Provede se, pouze pokud je zapnutá kontrola pásma 5GHz.
Pouze CZ lokalizace. Automatické generování OKU při přidávání či editaci služeb Internet
disable_old_ssl
Z důvodu bezpečnosti je možné vypnout podporu pro zastaralé a méně bezpečné protokoly SSLv2, SSLv3, TLS1.0 a TLS1.1.

Upozornění: Pokud povolíte vypnutí starších protokolů, může být ISPadmin nedostupný pro starší verze prohlížečů (Win7 – Internet Explorer nebo starší verze Androidu)!
Zapomenuté heslo do Portálu dealera může být obnoveno pomocí (0–Emailové adresy, 1–Uživatelského jména)
Text emailu zasílaného při obnovování hesla do Portálu dealera
Skrýt koncová zařízení, WiFi karty, kabelové modemy, přípojné body, data za měsíc, FUP, IP adresy, MAC adresy a grafy v Portálu dealera
Zapnout možnost zadat opakovaně jednorázovou provizi
Odkaz na externí zpracování požadavku
google_maps_default_gps
Výchozí pozice na mapě (formát: 49° 57′ 53.19” N, 16° 58′ 25.24” E)
Vyžadovat u služeb typu Internet zadání přípojného bodu
Aktivovat IPv6
Koeficient maximálního vytížení jednoho jádra CPU (rozmezí hodnot 0–1)
ispadmin_server
IP adresa nebo doménové jméno ISPadmin serveru
Maximální počet emailů odeslaných do jedné domény během 5 minut
Aplikovat FW pro HW zařízení
nagios
Zapnutí/vypnutí služby systému Nagios (prodleva pro změnu vyp./zap. služby je 5 minut)
Port pro koncové zařízení klienta
Port pro koncové zařízení
nagiosNotify
Zapnutí/vypnutí notifikací ze systému Nagios
Zasílání informačních e-mailů z process manageru
Zapnutí automatického vytvoření úkolu
Nastavení hodiny začátku úkolu, který byl automaticky vytvořen z přijaté poptávky do systému (závisí na zapnutém klíči request_create_the_task)
Zobrazovat hardware koncových zařízení v záložce Routery
Možnost zapnutí odeslání e-mailu administrátorovi (e-mail v klíči admin_email) po přijetí nové poptávky do systému.
Zobrazovat BETA verze
Výchozí hodnota pro Rodičovský PIN, který je potřebný např. pro přehrávání kanálů pro dospělé nebo pro potvrzení nové objednávky při platbě uloženou kartou. PIN se musí skládat ze 4 až 6 číslic. Pokud nebude atribut nebo jeho hodnota nastavená, rodičovský PIN nebude nastaven.
Výchozí hodnota pro Max. kvalita/tok streamů pro nově registrovaného uživatele. Povolené hodnoty: 20, 40 a 60. Pokud není hodnota uvedena, použije se nastavení ze SledováníTV (preferováno).
service_request_form
Zapnutí poptávkového formuláře (příjem poptávek do systému z web. formuláře)
Po kolika znacích rozdělovat SMS. Hodnotou “0” je rozdělování vypnuto
sms_api_country_code
SMS-Brána.sk – Předvolba (Tento klíč je dostupný pouze v případě nastavené možnosti v klíči sms_notify: 2-SMS-Brána.sk)
sms_api_login
SMS-Brána.sk – Uživatelské jméno (Tento klíč je dostupný pouze v případě nastavené možnosti v klíči sms_notify: 2-SMS-Brána.sk)
sms_api_password
SMS-Brána.sk – Heslo (Tento klíč je dostupný pouze v případě nastavené možnosti v klíči sms_notify: 2-SMS-Brána.sk)
typ SMS notifikací:
0 – vypnuto
1 – připojená brána k serveru
2 – SMS-Brána.sk
3 – SMPP protokol
Email, na který posílat příchozí SMS
SMPP – IP adresa
SMPP – Uživatelské jméno
SMPP – Heslo
SMPP – Port
SMPP – Identifikátor odesílatele
Blokovat SMTP port 25
Povolené SMTP servery v síti
Blokovat SSH port 22
Povolené SSH servery v síti
Systémová e-mailová adresa (výchozí)
typ_klient_number
Nastavení editovatelnosti klientského čísla (editovatelné/needitovatelné)
Zasílat informace o končících smlouvách, pokud smlouvy končí za uvedený počet dní
Emailová adresa pro zasílání informací o končících smlouvách (administrátora)
V jakou hodinu se bude plán odesílat
Text zobrazený v Portálu klienta u souhlasu s prodloužením smlouvy
Zasílat informace o končících smlouvách
0 – vypnuto
1 – zasílat informace o končících smlouvách i po datu ukončení
2 – zasílat informace o končících smlouvách do data ukončení

admin_email

check_5G_meteo_radar

Tímto klíčem se zapíná upozornění na možné rušení meteoradarů (Brdy–5630 MHz, Skalky–5645 MHz) ve widgetu – Meteoradar frekvence 5Ghz pásma.

clients_services_generate_oku

Pouze CZ lokalizace (ČTÚ).

Formát ověřovacího kódu (OKU) pro změnu poskytovatele služby přístupu k internetu není pevně stanoven (ČTÚ). Z tohoto důvodu byl námi zvolen tvar popsaný níže.

Nastavení možnosti automaticky generovat OKU (ověřovací kód účastníka) při přidávání nové služby internet nebo při její editaci.

Pokud je tento klíč zapnutý, tak se po uložení služby typu internet vygeneruje OKU u této služby ve tvaru:
K[id_klienta]S[id_sluzby]P[nahodna_4_PIN_cisla]

Vypnuté automatické generování OKU v editaci (vytváření) služby typu internet
Vypnuté automatické generování OKU v editaci (vytváření) služby typu internet
Zapnuté automatické generování OKU v editaci (vytváření) služby typu internet
Zapnuté automatické generování OKU v editaci (vytváření) služby typu internet

di_forgotten_password

Nastavení možnosti obnovení hesla dealerovi (dle e-mailové adresy nebo uživatelského jména). Text e-mailu se nastavuje v klíči di_forgotten_password_mail_text.

Vytvoření nového hesla do portálu dealera dle e-mailové adresy
Vytvoření nového hesla do portálu dealera dle e-mailové adresy
Vytvoření nového hesla do portálu dealera dle uživatelského jména
Vytvoření nového hesla do portálu dealera dle uživatelského jména

di_forgotten_password_mail_text

Text emailu zasílaného při obnovování hesla do Portálu dealera. K textu se přidá automaticky odkaz pro změnu hesla (změnit heslo).

di_hide_sensitive_data

Skrýt koncová zařízení, WiFi karty, kabelové modemy, přípojné body, data za měsíc, FUP, IP adresy, MAC adresy a grafy v Portálu dealera.

Skrytá pole klienta u služby v portálu dealera
Skrytá pole klienta u služby v portálu dealera

di_repeated_onetime_commission

Možnost u služby zadat vícekrát jednorázovou provizi dealerovi.

Vypnutý/zapnutý klíč di_repeated_onetime_commission
Vypnutý/zapnutý klíč di_repeated_onetime_commission

Externí link na jinou webovou aplikaci. Tento link je možné použít například ve spojení s telefonní ústřednou, kdy po kliknutí myší na tento link je možné vytočit klienta a není nutné telefonní číslo zadávat ručně.

Externí link může obsahovat různé proměnné z karty klienta (https://[URL-ISPADMIN]/system-variables-list/).

Nastavení externího linku (šablony) pak může vypadat např:

"http://www.ispadmin.eu?phone=$TELEFON$&mobile_phone=$MOBILE$"

Zadané proměnné se nahradí skutečnými údaji z karty klienta. Externí link je zobrazen v základních informacích (Link:)

internet_services_require_ap

Pokud je tento klíč zapnutý, musí být u služby internet před uložením vybrán přípojný bod (vyžadováno).

ipv6Enabled

Zapnutí podpory IPv6 v systému ISPadmin. Zobrazení souvisejících záložek apod. (evidence, nastavení prefixu, routovaných sítí, služeb).

load_balancing_core

Nastavení pro omezení zatížení jednoho jádra CPU. Možné rozmezí nastavitelných hodnot (0–1). Výchozí hodnota je 1 (100%).

Např. hodnota 0.5 znamená, že je možné jádro zatížit max. na 50%. Tímto klíčem se určuje (omezuje) množství spouštěných procesů (vyčítání, update routeru atp.) dle nastaveného zatížení CPU.

mail_manager_domain_queue

Nastavení počtu emailů odeslaných do jedné domény během 5 minut. Musí být nastavena nenulová hodnota. Pokud je hodnota nastavena na 0 nebo bez hodnoty, tak se použije výchozí hodnota 10.

Cílem tohoto nastavení je zamezení potencionálního označení odesílatele pošty (ISPadmin) cílovým mechanismem (server příjemce pošty) jako spammera.

modemip_fw_use

Aplikovat pravidla FW pro IP konc. zařízení klientů, IP z klient. rozsahů pro routery, switche a AP.

Toto nastavení ovlivňuje klíč mikrotik_fw_drop (možnost 3-nepoužívat FW) (Nastavení –> Syst. nastavení –> MikroTik), kdy se v tomto případě tyto pravidla nepropisují (nic není ve FW).

port_end_user_device

Defaultní port pro hardware koncového zařízení klienta. Propisuje se při přidávání služby internet u konkrétního klienta.

Defaultní port pro HW konc. zař. klienta
Defaultní port pro HW konc. zař. klienta

port_koncoveho_zarizeni

Defaultní port pro hardware koncové zařízení. Propisuje se při přidávání služby internet u konkrétního klienta.

Defaultní port pro HW konc. zařízení
Defaultní port pro HW konc. zařízení

ps_manager_send_info

Zapnutí zasílání informačních e-mailů z PS manageru (process manageru).

Process manager přidělí každému procesu určitý čas na komunikaci s routerem, ve kterém musí být komunikace korektně ukončena. Pokud ke korektnímu ukončení v tomto časovém úseku nedojde, tak je proces ukončen systémem, aby nedocházelo ke zbytečnému zatěžování CPU a zpomalení systému.

V případě tohoto nekorektního ukončení systémem je tato událost zaznamenána do logu a v případě zapnutí tohoto klíče je i zaslána e-mailová zpráva administrátorovi (klíč admin_email).

Nemělo by se tedy stát, že bude CPU extrémně vytížen i v případě opakovaně chybné komunikace s routery.

Informace o neukončených procesech se zároveň ukládá jako událost do historie (Ostatní -> Stat. serveru -> Historie -> Historie). V menu Systém | Server | Procesy.

Příklad e-mailové zprávy z PS manageru:

Process timeout on example.ispadmin.eu

Process name     : get_mac_from_wifi.pl
Process ID      : 85855

Router        : router_test

Router ID      : 123
Process start time  : 10.5.2022 00:05:18
Process timeout   : 130 sec

Process has been KILLED !

request_create_the_task

Zapnutí automatického vytváření úkolů (pokud je aktivní modul Plánování) z přijaté poptávky do systému. Automaticky vytvořený úkol se přiřadí uživatelům, kteří mají nastaveno v právech právo v sekci Plánování – Správa poptávek v Plánování (Nastavení -> Administrátoři -> Administrátoři). Tento úkol se vytvoří na následující den. Hodinu začátku úkolu je možné nastavit v klíči request_hour_for_task.

request_hour_for_task

Nastavení hodiny začátku automaticky vytvořeného úkolu z přijaté poptávky (na následující den po vytvoření úkolu). Tento klíč je závislý na zapnutém klíči request_create_the_task.

show_hw_end_equipment

Pokud je tento klíč zapnut, tak se u routerů objeví sekce – Koncová zařízení klientů a WiFi klienti na přípojných bodech. Pokud má router AP a na nich klienty, tak se objeví další související informace o bezdrátovém spojení (graf signálu odpovídající MAC, SNR).

send_email_after_new_client_request

Nastavení odeslání e-mailu po přijetí nové poptávky do systému.
Důležité je mít nastaven klíč (odesílatel) system_mail a system_mail_name. Na e-mailovou adresu nastavenou v klíči admin_email (příjemce) přijde informace o přijetí nové poptávky z webového formuláře do systému.

show_beta_version

Možnost zobrazovat v hlavičce aktuálně dostupné beta verze.

Aktuálně nainstalovaná stable a poslední dostupná beta verze (zapnutý klíč show_beta_version)
Aktuálně nainstalovaná stable a poslední dostupná beta verze (zapnutý klíč show_beta_version)

sledovanitv_defaultParentalPin

Klíč pro rodičovský PIN např. pro přehrávání kanálů určených pro dospělé nebo pro potvrzení nové objednávky při platbě uloženou kartou apod. PIN se musí skládat ze 4–6 číslic. Pokud nebude tento atribut určen, rodičovský PIN nebude nastaven.

Více info v návodu.

sledovanitv_defaultStreamQuality

Klíč pro nastavení výchozí hodnoty pro max. kvalitu / tok streamů pro nově registrovaného uživatele. Povolené hodnoty (20, 40, 60). Pokud není hodnota uvedena, použije se defaultní nastavení dle SledovaniTV (doporučeno).

Více info v návodu.

 • Základní (20)
 • Vysoká (40)
 • Maximální (60)

sms_divide_after_chars

Po kolika znacích se má SMS rozdělit na více zpráv (zpravidla je tato hodnota rovna 160 znakům). Z nastaveného počtu znaků v tomto klíči se napříč systémem automaticky odečítá 6 znaků, které jsou určeny pro automatické zapsání informace na začátek každé rozdělené SMS o pořadí/celkovém počtu SMS (např. 1/3: text …).

sms_notify

Nastavení SMS notifikací.

 • 0–bez SMS
 • 1–SMS brána připojená k serveru
 • 2–SMS-Brána.sk (nutné vyplnit další související klíče: sms_api_login, sms_api_password, sms_api_country_code)
 • 3–SMPP protokol (nutné vyplnit další související klíče: sms_smpp_ip_address, sms_smpp_login, sms_smpp_password, sms_smpp_port, sms_smpp_sender)

sms_notify_inbox_mail

Email/emaily, na který posílat příchozí SMS. Možné je zadat více emailových adres oddělených čárkou.

Odesílatelem přeposlané přijaté SMS jako email je emailová adresa z klíče admin_email.

Příklad přijaté SMS systémem přeposlané na emailovou adresu
Příklad přijaté SMS systémem přeposlané na emailovou adresu

sms_smpp_ip_address

IP adresa brány nebo služby

sms_smpp_login

Uživatelské jméno

sms_smpp_password

Heslo

sms_smpp_port

Port

sms_smpp_sender

Možné nastavit textový identifikátor odesílatele. Pokud se tento klíč nastaví, tak některé brány a někteří poskytovatelé tel. služeb umožňují zadat textové označení odesílatele SMS. Tj. místo tel. čísla může být na telefonu příjemce označení např.: ISPadmin.
Ne u všech poskytovatelů tel. služeb je však tato funkce/parametr použitelný a funkční!

smtp_restriction

Blokovat SMTP na výchozím portu 25. Možnost nadefinovat využití pouze vlastního (ISP) SMTP serveru (případně povolit konkrétním klientům – nastavením ve službě internet komunikaci přes port 25 i jinam).

Nastavení povolení SMTP nebo SSH ze služby internet
Nastavení povolení SMTP nebo SSH ze služby internet

smtp_trust_servers

Povolené SMTP servery v síti, které se mohou použít (např. vlastní).

ssh_restriction

Blokovat SSH na výchozím portu 22. (chain = ispadmin_drop_forward) pro nepovolené IP s cílem na port 22. Povolené servery je možné definovat v ssh_trust_servers nebo povolit jednotlivé klientské IP nastavením v konkrétní službě internet u vybraných klientů (port 22, 23).

Nastavení povolení SMTP nebo SSH ze služby internet
Nastavení povolení SMTP nebo SSH ze služby internet

ssh_trust_servers

Povolené SSH servery v síti.

system_mail

Používaný jako odesílatel systémových zpráv (email).

user_ending_contract_days

SOUHLAS S PROLONGACÍ (CZ lokalizace)

 • Smlouva u služby internet musí být nastavena na dobu určitou a zároveň musí být nastaven počet měsíců prodloužení v poli – Prodloužení smlouvy.
 • Hodnota v počtu dní se použije pro informování klienta v zákonné lhůtě (127/2005 Sb. Zákon o el. komunikacích), která má být nejdříve 3 měsíce a nejpozději měsíc před koncem účinnosti smlouvy. Pokud zadáte počet dní menší než 32, použije se hodnota 32. Je to z důvodu rezervy, aby nevznikaly sporné případy (nejpozdějí měsíc).
 • Možnost nastavit text do portálu klienta (user_ending_contract_prolongation), který se v KP zobrazí, pokud smlouva končí v kratším období, než je v tomto klíči nastaveno.
 • V šablonách e-mailů (Nastavení –> Ostatní –> Email. šablony) – sloupec Prolongace je možné nastavit šablonu pro e-maily, která se použije u klienta u služeb internet, které mají smlouvu na dobu určitou a vyplněn počet měsíců v poli – Prodloužení smlouvy. Obsahem e-mailu by měla být informace o možnosti navštívit KP pro udělení souhlasu/nesouhlasu s prodloužením smlouvy.

KONČÍCÍ SMLOUVY

Tato proměnná se zároveň používá i pro končící smlouvy bez prolongace (kolik dní před ukončením smlouvy se má e-mail klientovi odeslat). Automaticky každý den se kontroluje, zda-li klientům nekončí smlouva. Pokud ano, tak se pošle e-mail na user_ending_contract_email a e-mail zadaný v kartě klienta.

user_ending_contract_email

E-mailová adresa, na kterou se odešle seznam klientů s končící smlouvou a zároveň se použije jako odesílatel pro informování klientů s končící smlouvou.

user_ending_contract_hour

Ve kterou hodinu se mají informace o končících smlouvách klientů odesílat (jednotlivým klientům a administrátorovi).

user_ending_contract_prolongation

Text, který se zobrazí v portálu klienta ve formuláři souhlasu s prodloužením smlouvy na dobu určitou v případě, že počet dní z klíče user_ending_contract_days je roven nebo menší než nastavený konec smlouvy.

Formulář souhlasu s prodloužením smlouvy na dobu určitou s nastaveným textem
Formulář souhlasu s prodloužením smlouvy na dobu určitou s nastaveným textem

user_ending_contract_send

Aktivovat zasílání informací klientům o končících smlouvách. Je možné klienta informovat o jeho končící smlouvě na dobu určitou u služby internet. Klient musí mít vyplněn e-mail v jeho kartě.

Nastavení obsahu e-mailu se provádí v šabloně typu Končící smlouva v menu (Nastavení -> Ostatní -> Šablony e-mailů), kde ve sloupci „Končící smlouva“ je nutné označit vytvořenou šablonu.

 • 0 – Vypnuto zasílání o ukončených smlouvách
 • 1 – Zasílat informace o končících smlouvách i po datu ukončení
 • 2 – Zasílat informace o končících smlovách do data ukončení