Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Obecné

Obecná nastavení, která ovlivňují fungování a chování systému.

KlíčPopis
4netTv_autosync
4NET.TV automatická synchronizace. Tímto nastavením se povolí spouštění skriptu, který provede v BackOffice změny v případě, že to z nějakého důvodu neproběhlo při uložení nebo smazání služby. Pokud provádíte migraci z předchozí verze do Back Office, ponechte tuto volbu vypnutou.
Emailová adresa administrátora systému.
alert_counter
Počet notifikací zaslaných po splnění nastavených podmínek alertu
(Nastavení -> Alerty -> Výchozí, Nastavení -> Alerty -> Na zařízení). Po tomto počtu zaslaných notifikací se další posílají až při změně stavu sledované hodnoty.
auto_logout
Automaticky odhlašovat, pokud nedojde v definovaném období (v minutách) k žádné aktivitě uživatele
Po přihlášení se provede kontrola 5GHz pásma na frekvence používané meteoradary. Provede se, pouze pokud je zapnutá kontrola pásma 5GHz.
Pouze CZ lokalizace. Automatické generování OKU při přidávání či editaci služeb Internet
disable_old_ssl
Z důvodu bezpečnosti je možné vypnout podporu pro zastaralé a méně bezpečné protokoly SSLv2, SSLv3, TLS1.0 a TLS1.1.

Upozornění: Pokud povolíte vypnutí starších protokolů, může být ISPadmin nedostupný pro starší verze prohlížečů (Win7 – Internet Explorer nebo starší verze Androidu)!
Zapomenuté heslo do Portálu dealera může být obnoveno pomocí (0–Emailové adresy, 1–Uživatelského jména)
Text emailu zasílaného při obnovování hesla do Portálu dealera
Skrýt koncová zařízení, WiFi karty, kabelové modemy, přípojné body, data za měsíc, FUP, IP adresy, MAC adresy a grafy v Portálu dealera
Odkaz na externí zpracování požadavku
google_maps_default_gps
Výchozí pozice na mapě (formát: 49° 57′ 53.19” N, 16° 58′ 25.24” E)
Aktivovat IPv6
ispadmin_server
IP adresa nebo doménové jméno ISPadmin serveru
nagios
Zapnutí/vypnutí služby systému Nagios (prodleva pro změnu vyp./zap. služby je 5 minut)
nagiosNotify
Zapnutí/vypnutí notifikací ze systému Nagios
Zasílání informačních e-mailů z process manageru
Zapnutí automatického vytvoření úkolu
Nastavení hodiny začátku úkolu, který byl automaticky vytvořen z přijaté poptávky do systému (závisí na zapnutém klíči request_create_the_task)
Možnost zapnutí odeslání e-mailu administrátorovi (e-mail v klíči admin_email) po přijetí nové poptávky do systému.
service_request_form
Zapnutí poptávkového formuláře (příjem poptávek do systému z web. formuláře)
sms_api_country_code
SMS-Brána.sk – Předvolba (Tento klíč je dostupný pouze v případě nastavené možnosti v klíči sms_notify: 2-SMS-Brána.sk)
sms_api_login
SMS-Brána.sk – Uživatelské jméno (Tento klíč je dostupný pouze v případě nastavené možnosti v klíči sms_notify: 2-SMS-Brána.sk)
sms_api_password
SMS-Brána.sk – Heslo (Tento klíč je dostupný pouze v případě nastavené možnosti v klíči sms_notify: 2-SMS-Brána.sk)
typ SMS notifikací:
0 – vypnuto
1 – připojená brána k serveru
2 – SMS-Brána.sk
3 – SMPP protokol
nagiosNotify
Zapnutí/vypnutí notifikací ze systému Nagios
system_mail
Systémová e-mailová adresa (výchozí)
typ_klient_number
Nastavení editovatelnosti klientského čísla (editovatelné/needitovatelné)
Zasílat informace o končících smlouvách, pokud smlouvy končí za uvedený počet dní
Emailová adresa pro zasílání informací o končících smlouvách (administrátora)
V jakou hodinu se bude plán odesílat
Text zobrazený v Portálu klienta u souhlasu s prodloužením smlouvy
Zasílat informace o končících smlouvách (0=vypnuto, 1=zasílat informace o končících smlouvách i po datu ukončení, 2=zasílat informace o končících smlouvách do data ukončení)

admin_email

 • příjemce notifikačních e-mailů přijatých poptávek do systému z web. formuláře (send_email_after_new_client_request)
 • příjemce informací o řádně neukončených procesech zapnutý klíčem ps_manager_send_info

check_5G_meteo_radar

Tímto klíčem se zapíná upozornění na možné rušení meteoradarů (Brdy–5630 MHz, Skalky–5645 MHz) ve widgetu – Meteoradar frekvence 5Ghz pásma.

clients_services_generate_oku

Pouze CZ lokalizace (ČTÚ).

Nastavení možnosti automaticky generovat OKU (ověřovací kód účastníka) při přidávání nové služby internet nebo při její editaci.

Pokud je tento klíč zapnutý, tak se po uložení služby typu internet vygeneruje OKU u této služby ve tvaru:
K[id_klienta]S[id_sluzby]P[nahodna_4_PIN_cisla]

Vypnuté automatické generování OKU v editaci (vytváření) služby typu internet
Vypnuté automatické generování OKU v editaci (vytváření) služby typu internet
Zapnuté automatické generování OKU v editaci (vytváření) služby typu internet
Zapnuté automatické generování OKU v editaci (vytváření) služby typu internet

di_forgotten_password

Nastavení možnosti obnovení hesla dealerovi (dle e-mailové adresy nebo uživatelského jména). Text e-mailu se nastavuje v klíči di_forgotten_password_mail_text.

Vytvoření nového hesla do portálu dealera dle e-mailové adresy
Vytvoření nového hesla do portálu dealera dle e-mailové adresy
Vytvoření nového hesla do portálu dealera dle uživatelského jména
Vytvoření nového hesla do portálu dealera dle uživatelského jména

di_forgotten_password_mail_text

Text emailu zasílaného při obnovování hesla do Portálu dealera. K textu se přidá automaticky odkaz pro změnu hesla (změnit heslo).

di_hide_sensitive_data

Skrýt koncová zařízení, WiFi karty, kabelové modemy, přípojné body, data za měsíc, FUP, IP adresy, MAC adresy a grafy v Portálu dealera.

Skrytá pole klienta u služby v portálu dealera
Skrytá pole klienta u služby v portálu dealera

Externí link na jinou webovou aplikaci. Tento link je možné použít například ve spojení s telefonní ústřednou, kdy po kliknutí myší na tento link je možné vytočit klienta a není nutné telefonní číslo zadávat ručně.

Externí link může obsahovat různé proměnné z karty klienta (https://[URL-ISPADMIN]/system-variables-list/).

Nastavení externího linku (šablony) pak může vypadat např:

"http://www.ispadmin.eu?phone=$TELEFON$&mobile_phone=$MOBILE$"

Zadané proměnné se nahradí skutečnými údaji z karty klienta. Externí link je zobrazen v základních informacích (Link:)

ipv6Enabled

Zapnutí podpory IPv6 v systému ISPadmin. Zobrazení souvisejících záložek apod. (evidence, nastavení prefixu, routovaných sítí, služeb).

ps_manager_send_info

Zapnutí zasílání informačních e-mailů z PS manageru (process manageru).

Process manager přidělí každému procesu určitý čas na komunikaci s routerem, ve kterém musí být komunikace korektně ukončena. Pokud ke korektnímu ukončení v tomto časovém úseku nedojde, tak je proces ukončen systémem, aby nedocházelo ke zbytečnému zatěžování CPU a zpomalení systému.

V případě tohoto nekorektního ukončení systémem je tato událost zaznamenána do logu a v případě zapnutí tohoto klíče je i zaslána e-mailová zpráva administrátorovi (klíč admin_email).

Nemělo by se tedy stát, že bude CPU extrémně vytížen i v případě opakovaně chybné komunikace s routery.

Informace o neukončených procesech se zároveň ukládá jako událost do historie (Ostatní -> Stat. serveru -> Historie -> Historie). V menu Systém | Server | Procesy.

Příklad e-mailové zprávy z PS manageru:

Process timeout on example.ispadmin.eu

Process name     : get_mac_from_wifi.pl
Process ID      : 85855

Router        : router_test

Router ID      : 123
Process start time  : 10.5.2022 00:05:18
Process timeout   : 130 sec

Process has been KILLED !

request_create_the_task

Zapnutí automatického vytváření úkolů (pokud je aktivní modul Plánování) z přijaté poptávky do systému. Automaticky vytvořený úkol se přiřadí uživatelům, kteří mají nastaveno v právech právo v sekci Plánování – Správa poptávek v Plánování (Nastavení -> Administrátoři -> Administrátoři). Tento úkol se vytvoří na následující den. Hodinu začátku úkolu je možné nastavit v klíči request_hour_for_task.

request_hour_for_task

Nastavení hodiny začátku automaticky vytvořeného úkolu z přijaté poptávky (na následující den po vytvoření úkolu). Tento klíč je závislý na zapnutém klíči request_create_the_task.

send_email_after_new_client_request

Nastavení odeslání e-mailu po přijetí nové poptávky do systému.
Důležité je mít nastaven klíč (odesílatel) system_mail a system_mail_name. Na e-mailovou adresu nastavenou v klíči admin_email (příjemce) přijde informace o přijetí nové poptávky z webového formuláře do systému.

sms_notify

Nastavení SMS notifikací.

 • 0–bez SMS
 • 1–SMS brána připojená k serveru
 • 2–SMS-Brána.sk (nutné vyplnit další související klíče: sms_api_login, sms_api_password, sms_api_country_code)
 • 3–SMPP protokol (nutné vyplnit další související klíče: sms_smpp_ip_address, sms_smpp_login, sms_smpp_password, sms_smpp_port, sms_smpp_sender)

user_ending_contract_days

SOUHLAS S PROLONGACÍ (CZ lokalizace)

 • Smlouva u služby internet musí být nastavena na dobu určitou a zároveň musí být nastaven počet měsíců prodloužení v poli – Prodloužení smlouvy.
 • Hodnota v počtu dní se použije pro informování klienta v zákonné lhůtě (127/2005 Sb. Zákon o el. komunikacích), která má být nejdříve 3 měsíce a nejpozději měsíc před koncem účinnosti smlouvy. Pokud zadáte počet dní menší než 32, použije se hodnota 32. Je to z důvodu rezervy, aby nevznikaly sporné případy (nejpozdějí měsíc).
 • Možnost nastavit text do portálu klienta (user_ending_contract_prolongation), který se v KP zobrazí, pokud smlouva končí v kratším období, než je v tomto klíči nastaveno.
 • V šablonách e-mailů (Nastavení –> Ostatní –> Email. šablony) – sloupec Prolongace je možné nastavit šablonu pro e-maily, která se použije u klienta u služeb internet, které mají smlouvu na dobu určitou a vyplněn počet měsíců v poli – Prodloužení smlouvy. Obsahem e-mailu by měla být informace o možnosti navštívit KP pro udělení souhlasu/nesouhlasu s prodloužením smlouvy.

KONČÍCÍ SMLOUVY

Tato proměnná se zároveň používá i pro končící smlouvy bez prolongace (kolik dní před ukončením smlouvy se má e-mail klientovi odeslat). Automaticky každý den se kontroluje, zda-li klientům nekončí smlouva. Pokud ano, tak se pošle e-mail na user_ending_contract_email a e-mail zadaný v kartě klienta.

user_ending_contract_email

E-mailová adresa, na kterou se odešle seznam klientů s končící smlouvou a zároveň se použije jako odesílatel pro informování klientů s končící smlouvou.

user_ending_contract_hour

Ve kterou hodinu se mají informace o končících smlouvách klientů odesílat (jednotlivým klientům a administrátorovi).

user_ending_contract_prolongation

Text, který se zobrazí v portálu klienta ve formuláři souhlasu s prodloužením smlouvy na dobu určitou v případě, že počet dní z klíče user_ending_contract_days je roven nebo menší než nastavený konec smlouvy.

Formulář souhlasu s prodloužením smlouvy na dobu určitou s nastaveným textem
Formulář souhlasu s prodloužením smlouvy na dobu určitou s nastaveným textem

user_ending_contract_send

Aktivovat zasílání informací klientům o končících smlouvách. Je možné klienta informovat o jeho končící smlouvě na dobu určitou u služby internet. Klient musí mít vyplněn e-mail v jeho kartě.

Nastavení obsahu e-mailu se provádí v šabloně typu Končící smlouva v menu (Nastavení -> Ostatní -> Šablony e-mailů), kde ve sloupci „Končící smlouva“ je nutné označit vytvořenou šablonu.

 • 0 – Vypnuto zasílání o ukončených smlouvách
 • 1 – Zasílat informace o končících smlouvách i po datu ukončení
 • 2 – Zasílat informace o končících smlovách do data ukončení