Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

ISPadmin 5.27

CZ lokalizace: Po upgradu na tuto verzi nebude po dobu několika desítek minut dostupné zadávání adres dle RÚIANu kvůli rozsáhlejšímu importu dat. Vyčkejte na jeho dokončení.

5.27 stable – build 18.05.2023 11:52

 • Bylo upraveno zpracování UDH SMS zpráv.

5.27 stable – build 24.04.2023 13:37

 • Byla opravena chyba při importu RÚIAN databáze při upgradu.

5.27 stable – build 29.03.2023 09:44

 • Byl odstraněn problém, kdy se neaplikovala některá SMPP nastavení SMS brány.

5.27 stable – build 28.03.2023 14:11

 • Byl přidán nový certifikát pro iOS notifikace. Ten současný expiruje 22.04.2023.

5.27 stable – build 24.03.2023 13:20

 • Byl odstraněn problém, kdy se opakovaně posílaly emaily týkající se my @ip6.

5.27 stable – build 23.03.2023 14:47

 • Karta klienta / Informace / Odeslat email: Bylo upraveno fungování proměnných týkajících se výpovědí v šabloně.
 • Byla upravena synchronizace IPTV služeb typu 4NET.TV: Pokud během synchronizace nastane chyba, tak se pokračuje na dalšího klienta.
 • Hardware / Routery / Všechny: U routerů typu Neuveden je nyní možné aktivovat RADIUS.
 • Hardware / Routery / Všechny: Bylo opraveno propisování address listu na router po master resetu.
 • Hardware: Bylo opraveno odesílání duplicitních alertů.
 • Nastavení / Aktivní služby / Kuki TV / Reporting: Byl opravena chyba zobrazená na této stránce.
 • Helpdesk: Byla ošetřena situace, kdy při stahování emailů přes Microsoft API došlo k zaseknutí kvůli chybějícímu předmětu zprávy.

5.27 beta2 – build 21.03.2023 15:07

 • Fakturace / Nastavení / Šablony / Upomínky: Byla opravena chyba při editaci šablony.

5.27 beta2 – build 16.03.2023 15:17

 • Karta klienta / Aktivní služby / Další IP adresy: Bylo opraveno nastavení typu dle nadřazené služby.
 • Hardware / Routery / Router status / WiFi status: Bylo opraveno zobrazení puntíku. + Spuštění příkazu bylo předěláno do nového okna.
 • Nastavení / IP pools / IP pool NAT: V editaci IP pool NAT se v případě, že je zvolena pozice první nabízené IP adresy 0, zobrazí hláška o změně chování při nabízení IP adresy v nastavení služby Internet. Po uložení dojde k této změně u daného IP pool NAT.
 • Plánování: Bylo opraveno rozdělování SMS upozornění na nadcházející úkol.
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Byl upraven export ODD/dobropisů do Pohody.
 • Fakturace / Banka / Email: Byly opraveny ikony překrývající hlavní menu.
 • Fakturace: Bylo opraveno zobrazení částky v čárovém kódu na složence (SK lokalizace).

5.27 beta1 – build 09.03.2023 14:28

 • Byl opraven problém se zálohováním.

5.27 beta1 – build 09.03.2023 10:08

 • Byl opraven problém s duplikováním přijatých SMS zpráv.

5.27 beta1 – build 04.03.2023 00:28

 • Byly opraveny NetMonitor notifikace.

5.27 beta1 – build 03.03.2023 08:18

 • Karta klienta / Aktivní služby: Bylo opraveno zobrazení formuláře služby IPTV.

5.27 beta1 – build 01.03.2023 18:38

 • Byla opravena chyba při upgradu systému související s importem SMS brány.

5.27 beta1 – build 28.02.2023 13:45

Systémová upozornění

 • Záložka Upozornění byla odstraněna z Dashboardu.
 • Systémová upozornění se nyní zobrazují v Notifikačním centru, které lze zobrazit kliknutím na zvoneček v horní liště.
 • Systémová upozornění se automaticky zobrazují při přihlášení do systému.
 • Systémová upozornění lze skrýt na určitou dobu, pokud to systém umožňuje. Skrytí se loguje.
 • Systémová upozornění jsou rozdělena do několika kategorií dle závažnosti.
 • Některá systémová upozornění obsahují prokliky do relevantních widgetů.
 • Nastavení zobrazovaných typů systémových upozornění lze provést v záložce Nastavení syst. upozornění v Uživatelském nastavení.

Elektronické podpisy a Vrácená smlouva

 • Karta klienta / Dokumenty / Vytvořit nový dokument
 • Pokud je při vytváření dokumentu použita šablona, která vyžaduje podpis klienta, tak je k dispozici nový checkbox Po podepsání klientem zaškrtnout checkbox Vrácená smlouva a vyplnit datum.
 • Pokud je tento checkbox zaškrtnut, tak se při podpisu (podpis klienta přes Portál klienta, podpis za klienta v Kartě klienta, přepnutí na vlastnoruční podpis) u klienta zaškrtne checkbox Vrácená smlouva a do pole vedle se vyplní aktuální datum.
 • Pokud by v daném poli již byla nějaká hodnota, tak dojde k jejímu přepsání.

Kategorie zařízení

 • Hardware / Nastavení / Kategorie zařízení
 • Do systému si lze přidávat své vlastní kategorie zařízení.
 • Systémové kategorie nejdou editovat ani mazat.

Přesun souborů mezi zařízeními

 • Mezi routery, POPy a tzv. dalšími zařízeními lze přesouvat uložené soubory.
 • V přehledu souborů u konkrétního zařízení jsou k dispozici tlačítka pro přesun.
 • Po kliknutí na tlačítko si v tabulce vyberete, kam chcete soubor přesunout.

Nastavení SMS bran

 • Nastavení / Syst. nastavení / SMS
 • SMS brány: Na této stránce můžete přidávat, editovat a mazat SMS brány. V nastavení si vyberete typ brány a následně nastavíte všechny požadované položky. Jednu z bran lze vybrat jako výchozí.
 • Konfigurace: Na této stránce máte zobrazené předdefinované zdroje SMS, u kterých můžete nastavit prioritu. Dále můžete (de)aktivovat posílání SMS globálně nebo jen pro určitý zdroj. Pro jednotlivé zdroje můžete zvolit jednu nebo více bran. V případě několika bran můžete aktivovat cyklické posílání SMS přes nastavené brány.
 • Pro uvedené stránky je možné v nastavení uživatelských účtů (Nastavení / Administrátoři / Administrátoři) nastavit příslušná práva.

Profilové obrázky

 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři
 • V sekci Osobní údaje je možné nahrát uživateli profilový obrázek.
 • Pomocí checkboxu Možnost změnit profilový obrázek je možné určit, zdali má mít daný uživatel možnost si obrázek změnit v Uživatelském nastavení (v horní liště).
 • Obrázek se zobrazuje při výběru uživatelů u úkolů nebo v poznámkách ke zprávám v tiketech.

Výchozí fakturační skupina

 • Fakturace / Nastavení / Obecné
 • Pomocí nastavení default_invoice_group lze určit výchozí fakturační skupinu při přidávání klienta.
 • Když zvolíte 0, tak systém funguje stejně jako předtím: Výchozí fakturační skupina je nastavena dle fakturační skupiny posledního přidaného klienta.
 • Když zvolíte 1, tak systém nenastaví žádnou fakturační skupinu. Bude ji tedy potřeba vždy vybrat.

Stavy tiketů v Portálu klienta

 • Portál klienta / Helpdesk
 • Do tabulky byl přidán sloupec Stav.
 • V něm se mohou objevit dvě hodnoty: Vyřešen a Nevyřešen.
 • Vyřešen = Tiket má v systému přiřazen stav, který označuje tikety jako uzavřené.
 • Nevyřešen = Tiket nemá v systému přiřazen stav, který označuje tikety jako uzavřené.

Další změny

 • Karta klienta / Informace a Aktivní služby: Bylo upraveno zacházení s vkládanými GPS souřadnicemi.
 • Karta klienta / Aktivní služby: U IPTV služeb typu Kuki TV je přes API vyčítán seznam povolených rozšiřujících služeb, podle kterého jsou potom umožněny pouze určité kombinace služeb.
 • Karta klienta / Aktivní služby: U fakturovaných položek obecné služby byly doplněny kontroly pro hodnoty ve sloupcích Sazba DPH % a Počet MJ.
 • Karta klienta / Výpovědi a Dokumenty: Bylo upraveno vyčítání hodnot pro proměnné týkající se výpovědí.
 • Portál klienta / Služby: Bylo opraveno zobrazení měny.
 • Hardware / Routery / Všechny: V nastavení routeru je nově možné zaškrtnout Https v odkazu, čímž se do odkazu v přehledu přidá na začátek https://.
 • Hardware / Routery / Router status / Routery: Byl opraven proklik ze sloupce Online WiFi.
 • Hardware / Routery / RADIUS / Log ověření: Bylo opraveno řazení položek dle času.
 • Hardware / GPON / ONT: V přehledu je dostupná možnost Odstranit z OLT včetně servisních portů. Uživatel musí mít v nastavení svého účtu zaškrtnuté právo Odstranit nesystémová ONT pro danou stránku.
 • Hardware / POPy / Přehled / Mapa: Při přechodu na některé jiné stránky nedošlo k přenačtení obsahu. Opraveno.
 • Nastavení / Ostatní / SNMP OID: Byla přidána možnost Otestovat SNMP šablonu.
 • Nastavení / IP pools / IP pool NAT: Prokliky jsou nyní dostupné u použitých, volných i všech IP adres. V detailu je pak možné řadit i dle IP adresy.
 • Plánování / Přehled úkolů: Při použití filtrů Začátek úkolů od a Začátek úkolů do jsou do výsledků zahrnuty i úkoly s nespecifikovaným časem.
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Bylo opraveno označování faktur jako vyexportovaných u exportu pro Účto.
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Byl upraven export pro MKsoft (SK lokalizace).
 • Fakturace / Faktury / Časové rozlišení / Dle období: Při zaškrtnutém checkboxu Zobrazit statistiku za jednotlivé služby je k dispozici CSV export obsahující data rozčleněná dle předkontací.
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle skupin: Při zaškrtnutém checkboxu Zobrazit statistiku za jednotlivé služby je k dispozici CSV export obsahující data rozčleněná dle předkontací.
 • Fakturace / Banka / Tatra banka: Do přehledu plateb bylo přidáno tlačítko Spárovat nespárované platby, pomocí kterého je možné hromadně spárovat nespárované platby (SK lokalizace).
 • Fakturace / Banka / Email: V přehledu plateb se po najetí na číslo ve sloupci Nespárováno objeví okno s detaily o nespárované platbě.
 • Ostatní / Mapa: Při přechodu na některé jiné stránky nedošlo k přenačtení obsahu. Opraveno.
 • Helpdesk / Tikety: Byl přepsán detail tiketu.
 • Helpdesk / Nastavení / Oddělení: V textu automatické odpovědi je nyní možné použít proměnné $TICKET_CREATION_DATE$ (Datum vytvoření tiketu) a $TICKET_CREATION_TIME$ (Čas vytvoření tiketu).
 • FlowPRO: K automatickému odmazávání dat nyní dochází i u neaktivních zdrojů.