Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

SMS brány

Správa SMS bran v systému ISPadmin. Následná konfigurace jednotlivých zdrojů dat pro zde přidané brány je možná v (Nastavení –> Syst. nastavení –> SMS –> Konfigurace).

Informace

 • SMS (Short Message Service) – velikost jedné SMS zprávy je 140 bajtů.
  • GSM-7 (GSM 7 bit default alphabet)[výchozí] – kódování (7 bitů = 1 znak). Max. délka 1 SMS zprávy ([140B × 8 bitů] / 7 bitů = 160 znaků). Pokud je text zprávy větší, tak je rozdělena do více částí (UDH – max. 153 znaků na zprávu).
  • UCS-2 (Universal Multiple-Octet Coded Character Set) – kódování (16 bitů = 1 znak). Max. délka 1 SMS zprávy ([140B × 8 bitů] / 16 bitů = 70 znaků). Pokud je text zprávy větší, tak je rozdělena do více částí (UDH – max. 67 znaků na zprávu).
  • GSM-8 (raw data) – kódování (8 bitů = 1 znak). Max. délka 1 SMS zprávy ([140B × 8 bitů] / 8 bitů = 140 znaků). Pokud je text zprávy větší, tak je rozdělena do více částí (UDH – max. 134 znaků na zprávu). Zpravidla převážně používáno pro např. přenos nastavení WAP, vyzvánění.
 • UDH (User Data Header) – je 6 bajtů (48 bitů) velká binární struktura, která může být na začátku SMS zprávy. Specifikuje, jak bude celkové sdělení zasílané prostřednictvím více SMS, formátováno a zprocesováno (pokud je sdělení větší než velikost jedné SMS). Předává informaci příjemci (zařízení), jak má správně jednotlivě přijaté zprávy spojit. Jednotlivé zprávy mohou být fyzicky přijaty do cílového zařízení v různém pořadí, ale nakonec jsou SMS pro zobrazení správně spojeny (dle UDH) do jedné zprávy. Max. délka 1 SMS zprávy při použití UDH v defaultním kódování (GSM-7) je ([140 B – 6 B × 8 bitů] / 7 bitů = 153 znaků).
 • Maximální počet znaků (UDH/zřetězení) – teoreticky je možné použít pro zřetězenou zprávu maximálně 255 zpráv (39015 znaků). V praxi je omezení max. počtu zřetězených zpráv dané službou nebo koncovým zařízením (schopnost přijmuté zprávy korektně spojit/zobrazit).

Přidat SMS bránu

Další SMS bránu je možné přidat tlačítkem Přidat SMS bránu ().

Základní formulář pro přidání SMS brány
Základní formulář pro přidání SMS brány

Typ SMS brány:

GSM modem (HW brána)

GSM modem připojený fyzicky přímo k serveru odpovídajícím kabelem (RS-232, USB port).

Obecně může být použit jakýkoliv GSM modem, který podporuje AT příkazy.

Doporučujeme GSM-BGS5-E2N.

 • Název – vlastní název pro SMS bránu
 • Popis – vlastní popis pro SMS bránu
 • Typ SMS brány – další možnosti na výběr – SMPP, SMS-Brána.sk. Dle vybraného typu SMS brány jsou dostupné další parametry pro nastavení.
 • SMS za minutu – max. počet SMS za minutu odesílaných SMS bránou (max. propustnost).

UPOZORNĚNÍ
V případě, že chcete využít prioritizace (Nastavení –> Syst. nastavení –> SMS –> Konfigurace), je potřeba, aby hodnota v nastavení SMS za minutu nebyla nastavena na hodnotu NULA = neomezeno. Doporučená hodnota je 60 SMS za minutu.

 • Výchozí brána – zda-li se jedná o výchozí SMS bránu pro systém (možné označit pouze jednu)
 • Zapnout konverzi znaků – korektní uložení zprávy určené k odeslání, kde jsou jejím obsahem znaky s diakritikou. Pokud není tato volba označena, je možné vybrat kódování (viz nabídka níže)
  • Kódování podporované bránou
   • GSM 3.38 (GSM-7)
   • GSM 3.38 + LATIN-1
   • GSM 3.38 + UCS-2
   • Všechny
 • Maximální počet znaků v SMSmaximální počet znaků použitelných pro jednu zprávu (rozdělené SMS)
 • Rozdělovat po X znacích – po kolika znacích se má SMS rozdělit na více zpráv (zpravidla je tato hodnota rovna 160 znakům). Z nastaveného počtu znaků v tomto klíči se napříč systémem automaticky odečítá 6 znaků, které jsou určeny pro automatické zapsání informace na začátek každé rozdělené SMS o pořadí/celkovém počtu SMS (např. 1/3: text …).
 • Typ paměti pro příchozí SMS – nastavení typu používané paměti GSM modemem pro příchozí SMS (hodnoty např. SM, ME, MT). Doporučený postup pro zjištění používané je zaslat testovací SMS na číslo SIM karty v připojené bráně (GSM modemu) a následně příkazem (SSH na serveru) zjistit používanou paměť:
gnokii --showsmsfolderstatus

Příklad výstupu příkazu (v druhé možnosti je jedna zpráva tj. použitá paměť bude MT):

GNOKII Version 0.6.31
No. Name                     Id #Msg
========================================================
 0 SIM card                   SM  0
 1 Internal memory               ME  0
 2 Combined ME and SIM phonebook        MT  1
 • Číst SMS od 0. pozice – nastavení číslování SMS v paměti od nuly. První SMS je zpravidla na pozici 1 (index=1 ), ale některé brány mají počátek číslování od nuly (index=0)
 • Port brány – nastavení portu, ke kterému je GSM modem (HW brána) připojen (např. /dev/ttyS0, /dev/ttyACM0 apod.)
 • Model brány – zvolit model připojeného GSM modemu (např. AT, series40 apod.)
 • Typ připojení brány – zvolit typ připojení GSM modemu (např. serial, dku2 apod.)
 • Přenosová rychlost – zvolit přenosovou rychlost z nabídky

SMPP

Short Message Peer-to-Peer Protocol (SMPP) je protokol používaný pro doručování a příjem SMS.

 • Název – vlastní název pro SMS bránu
 • Popis – vlastní popis pro SMS bránu
 • Typ SMS brány – další možnosti na výběr – HW, SMS-Brána.sk. Dle vybraného typu SMS brány jsou dostupné další parametry pro nastavení.
 • SMS za minutu – max. počet SMS za minutu odesílaných SMS bránou (max. propustnost)

UPOZORNĚNÍ
V případě, že chcete využít prioritizace (Nastavení –> Syst. nastavení –> SMS –> Konfigurace), je potřeba, aby hodnota v nastavení SMS za minutu nebyla nastavena na hodnotu NULA = neomezeno. Doporučená hodnota je 60 SMS za minutu.

 • Uživatelské jméno – uživatelské jméno pro autentizaci
 • Heslo – heslo pro autentizaci
 • IP adresa brány – IP adresa SMPP brány/služby
 • Port – port na kterém SMPP brána naslouchá (výchozí pro SMPP je port 2775)
 • Výchozí brána – zda-li se jedná o výchozí SMS bránu pro systém (možné označit pouze jednu)
 • Zapnout konverzi znaků – korektní uložení zprávy určené k odeslání, kde jsou jejím obsahem znaky s diakritikou. Pokud není tato volba označena, je možné vybrat kódování (viz nabídka níže)
  • Kódování podporované bránou
   • GSM 3.38
   • GSM 3.38 + LATIN-1
   • GSM 3.38 + UCS-2
   • Všechny
 • Maximální počet znaků v SMSmaximální počet znaků použitelných pro jednu SMS
 • Povolit vytváření zřetězených SMS (UDH) – zapnout možnost vytváření zřetězených SMS zpráv (pokud je zpráva delší než 160 znaků). V UDH (User Data Header) je informace o celkovém počtu a pořadí a u příjemce se znovu správně spojí (pokud brána UDH podporuje).
 • Rozdělovat po X znacích – po kolika znacích se má SMS rozdělit na více zpráv (zpravidla je tato hodnota rovna 160 znakům). Z nastaveného počtu znaků v tomto klíči se napříč systémem automaticky odečítá 6 znaků, které jsou určeny pro automatické zapsání informace na začátek každé rozdělené SMS o pořadí/celkovém počtu SMS (např. 1/3: text …). Nastavení je dostupné pokud je vytváření zřetězených SMS vypnuté.
 • SMPP verze (default 3.4) – verze SMPP (3.4, 4.0)
 • Povolit doručenky – pokud je zapnuto, tak se na základě přijaté doručenky (jejího obsahu) SMS označí jako korektně odeslaná/doručená nebo se provede její opětovné odeslání. Pokud vypnuto, tak se označí jako odeslaná/doručená každá odeslaná SMS ze systému (bez zpětné vazby).
 • Povolit vyčítání SMS z brány – pokud je zapnuto, tak se (dle typu a dostupných funkcí brány) mohou vyčíst i dříve přijaté zprávy z brány nebo se povolí jejich vyčítání až u nově přijatých (přijaté SMS až po zapnutí tohoto nastavení).
 • Expirace PDU (default 3600) – je parametr, kterým se nastavuje čas expirace zprávy (vteřiny), po kterém by měly být zprávy zahozeny (SMS centrem) pokud nejsou doručeny do cíle.
 • SMPP NPI (default 0) – Numeric Plan Indicator. Specifikuje číselný standard (E.164) nebo soukromé číslování operátora (prémiové služby). SMSC potřebuje tento parametr ke správnému interpretování (jak vyhodnotit obsah).
 • SMPP TON (default 0) – Type of Number. Určuje zda je tel. číslo v úplném mezinárodním formátu (zda-li potřebuje + prefix apod.), národní číslo nebo je odesílatel definován alfanumerickými znaky. SMSC potřebuje tento parametr ke správnému interpretování (jak vyhodnotit obsah)
 • Verze SMPP interface (default 0) – verze SMPP protokolu (0, 3.3, 3.4)
 • SMPP odesílatel – možné nastavit textový identifikátor odesílatele. Pokud se tento klíč nastaví, tak některé brány a někteří poskytovatelé tel. služeb umožňují zadat textové označení odesílatele SMS. Tj. místo tel. čísla může být na telefonu příjemce označení např.: ISPadmin. Ne u všech poskytovatelů tel. služeb je však tato funkce/parametr použitelný a funkční!
 • SMPP metoda (default transceiver) – režim provozu. (transceiver, receiver, transmitter).

SMS-Brána.sk

UPOZORNĚNÍ:
Původní API sms-brana.sk už není pro nově zřízené služby podporované. Je potřeba zažádat ve službě (sms-brana.sk) o povolení připojení přes protokol SMPP a odpovídající parametry potom zadat v nastavení SMPP.

Implementace – https://www.sms-brana.sk/

 • Název – vlastní název pro SMS bránu
 • Popis – vlastní popis pro SMS bránu
 • Typ SMS brány – další možnosti na výběr – HW, SMPP. Dle vybraného typu SMS brány jsou dostupné další parametry pro nastavení.
 • SMS za minutu – max. počet SMS za minutu odesílaných SMS bránou (max. propustnost)

UPOZORNĚNÍ
V případě, že chcete využít prioritizace (Nastavení –> Syst. nastavení –> SMS –> Konfigurace), je potřeba, aby hodnota v nastavení SMS za minutu nebyla nastavena na hodnotu NULA = neomezeno. Doporučená hodnota je 60 SMS za minutu.

 • Uživatelské jméno – uživatelské jméno pro autentizaci
 • Heslo – heslo pro autentizaci
 • Předvolba – nastavení předvolby
 • Výchozí brána – zda-li se jedná o výchozí SMS bránu pro systém (možné označit pouze jednu)
 • Zapnout konverzi znaků – korektní uložení zprávy určené k odeslání, kde jsou jejím obsahem znaky s diakritikou. Pokud není tato volba označena, je možné vybrat kódování (viz nabídka níže)
  • Kódování podporované bránou
   • GSM 3.38
   • GSM 3.38 + LATIN1
   • GSM 3.38 + UCS-2
   • Všechny
 • Maximální počet znaků v SMSmaximální počet znaků použitelných pro jednu SMS
 • Rozdělovat po X znacích – po kolika znacích se má SMS rozdělit na více zpráv (zpravidla je tato hodnota rovna 160 znakům). Z nastaveného počtu znaků v tomto klíči se napříč systémem automaticky odečítá 6 znaků, které jsou určeny pro automatické zapsání informace na začátek každé rozdělené SMS o pořadí/celkovém počtu SMS (např. 1/3: text …).