Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Administrátoři

V této záložce je možné vytvořit nové uživatele a administrátory systému. Přístup do této záložky by měli mít jen k tomu oprávnění uživatelé (například správci systému). Ostatním je vhodné zakázat přístup v nastavení jejich účtů.

Seznam administrátorů a uživatelů systému

Seznam uživatelů a administrátorů vytvořených v systému.

Výchozí seznam vytvořených uživatelů a administrátorů systému
Výchozí seznam vytvořených uživatelů a administrátorů systému

Vytvoření nového uživatele, editace stávajícího

Po kliknutí na tlačítko je možné vytvořit nového uživatele systému nebo jeho správce (dle práv přístupu). Formulář pro vytvoření nového uživatele je stejný s formulářem pro úpravu uživatele .

Formulář pro přidání nového uživatele nebo editaci stávajícího
Formulář pro přidání nového uživatele nebo editaci stávajícího

Vyplnit je možné osobní údaje (kontaktní a rozlišovací údaje, údaje pro přihlášení do systému a případně i skupina).

Uživatelské jméno by mělo obsahovat pouze alfanumerické znaky bez diakritiky (., –, @). Pokud uživ. jméno obsahuje diakritiku, tak se mohou objevit problémy s přihlášením (např. do mobilní aplikace).

Pokud chcete použít práva vybrané skupiny zaškrtnete možnost – Použít práva skupiny. Všechny možnosti nastavení práv se poté skryjí a použijí se nastavené u skupiny. Zůstanou zde jen pole pro základní osobní údaje (+ nastavení pro helpdesk) vztahující se pouze k tomuto uživateli.

Použití práv skupiny
Použití práv skupiny

Dále je možné nastavit práva přístupu uživatele k jednotlivým sekcím, modulům a dalším součástem systému.
V sekci práv pro Helpdesk je možné nastavit i podpis uživatele, který bude automaticky přidáván za odpověďmi na helpdesku.

Po úpravě nebo vytvoření nového uživatele se změny uloží po stisknutí na tlačítko v dolní části formuláře.

Kopírování práv z jiného uživatele nebo skupiny

Pomocí funkce z horní části formuláře je možné zkopírovat oprávnění od již vytvořeného uživatele (např. pracovník na stejné pozici) nebo skupiny.

Zkopírování stejných práv přístupu z jiného uživ. účtu nebo skupiny
Zkopírování stejných práv přístupu z jiného uživ. účtu nebo skupiny

Hromadné označení skupiny práv

Nastavení práv je rozděleno do částí, ve kterých je možné práva hromadně označovat/odznačovat.

Hromadné označení ve skupině práv
Hromadné označení ve skupině práv

Akce s uživatelským účtem

Možné akce s uživatelským účtem (historie, zabezpečení, upravit, odstranit)
Možné akce s uživatelským účtem (historie, zabezpečení, upravit, odstranit)
IkonaAkcePopis
HistoriePřehledné zobrazení historie událostí, které byly provedeny zvoleným uživatelem.
DeaktivovatMožnost zablokování přístupu uživatele do systému. Historie a svázané akce s uživatelem zůstanou zachovány.
ZabezpečeníPomocí zabezpečení účtu je možné omezit administrátorům pracujícím se systémem přihlášení pouze z určitých zadaných IP adres.
UpravitEditace již vytvořeného uživatele.
OdstranitSmazání uživatele.

Historie akcí uživatele

Po kliknutí na ikonu historie zobrazíte u vybraného uživatele historii akcí, které provedl. Je zde možné zobrazit i jednoduchou historii odeslaných e-mailů uživatelem, fulltextové vyhledávání a základní filtraci.

Historie akcí provedených uživatelem
Historie akcí provedených uživatele

Deaktivace

Deaktivace uživatele (zablokování přístupu do systému). Deaktivovaného uživatele nelze zvolit při přidávání nových úkolů, přiřazování zboží nebo tiketů, je však obsažen ve všech filtrech a historii systému.

Potvrzení deaktivace uživatele
Potvrzení deaktivace uživatele

Pokud potvrdíte deaktivaci uživatele, tak se tento řádek zbarví červeně.

Označení deaktivovaného uživatele
Označení deaktivovaného uživatele

Zabezpečení přístupu

Přístup do systému můžete zabezpečit povolením přístupu pouze z nadefinovaných IP adres/rozsahů.

Seznam povolených IP adres ze kterých se vybraný uživatel může přihlásit do systému (výchozí stav=prázdný)

Po kliknutí na tlačítko můžete přidat IP adresu nebo rozsah (10.0.0.0/24) ze kterého bude možné přistupovat tímto uživ. účtem do systému. Přidat je možné i více adres/rozsahů.

Tlačítkem se dostanete zpět na seznam uživatelů.

Formulář pro přidání IP adresy nebo rozsahu
Formulář pro přidání IP adresy nebo rozsahu

Ve formuláři pro přidání IP adresy zadáte IP adresu nebo rozsah (10.0.0.0/24) a Vaši poznámku (např. „přístup z domu“).

Seznam zadaných IP adres/rozsahů, které prozatím nejsou aplikované (nejsou aktivní)
Seznam zadaných IP adres/rozsahů, které prozatím nejsou aplikované (nejsou aktivní)

Po zadání IP adres nebo rozsahů je nutné všechny pravidla aktivovat. Provedete to kliknutím na tlačítko . Tím se stanou pravidla aktivní a platná. Pro deaktivování pravidel slouží tlačítko .

Aktivní pravidla pro přístup uživatele
Aktivní pravidla pro přístup uživatele do systému

Vytvořené IP adresy nebo rozsahy lze editovat nebo také smazat .

Odstranit uživatele

Kliknutím na akci odstranit u zvoleného uživatele v seznamu uživatelů, můžete uživatele smazat. Smazání uživatele je nutné potvrdit v dialogovém okně.

Potvrzení smazání uživatele
Potvrzení smazání uživatele

Práva

Plánování

  • Správa poptávek v Plánování – uživatel s tímto právem a nastavením klíče request_create_the_task (Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné) je přiřazen k automaticky vytvořenému úkolu (aktivní modul Plánování).