Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Administrátoři

V této záložce je možné vytvořit nové uživatele a administrátory systému. Přístup do této záložky by měli mít jen k tomu oprávnění uživatelé (například správci systému). Ostatním je vhodné zakázat přístup v nastavení jejich účtů.

Seznam administrátorů a uživatelů systému

Seznam uživatelů a administrátorů vytvořených v systému.

Výchozí seznam vytvořených uživatelů a administrátorů systému
Výchozí seznam vytvořených uživatelů a administrátorů systému

Vytvoření nového uživatele, editace stávajícího

Po kliknutí na tlačítko je možné vytvořit nového uživatele systému nebo jeho správce (dle práv přístupu). Formulář pro vytvoření nového uživatele je stejný s formulářem pro úpravu uživatele .

Formulář pro přidání nového uživatele nebo editaci stávajícího
Formulář pro přidání nového uživatele nebo editaci stávajícího

Sekce

Osobní údaje

 • Profilový obrázek – možnost náhrat profilový obrázek k uživateli. Tento obrázek je následně využit v různých částech systému (plánování apod.). Po nahrání vybraného obrázkového souboru, se zobrazí editační okno pro možnost oříznutí obrázku (čtverec).
  Možnost využít připravenou šablonu pro profilový obrázek (www.photopea.com/#imjmG6uFI.psd) – dvojklikem rozbalit Smart Object, vložit fotografii, vycentrovat dle potřeby (červený kruh), aplikovat masku ořezu a výsledný obrázek uložit a uploadovat do ISPA.
 • Možnost změnit profilový obrázek – zda-li jednotlivým uživatelům povolit vlastní změnu profilového obrázku přes uživatelské nastavení
Oříznutí obrázku
Oříznutí obrázku
 • Uživatelské jméno (vyžadováno) – přihlašovací jméno uživatele do systému včetně mobilní aplikace.

Uživatelské jméno musí obsahovat pouze alfanumerické znaky bez diakritiky (., –, @). Pokud ještě původní uživ. jméno obsahuje diakritiku, tak se mohou objevit problémy s přihlášením (např. do mobilní aplikace).

Upozornění při pokusu o uložení (uživ. jméno obsahuje nepovolené znaky)
Upozornění při pokusu o uložení (uživ. jméno obsahuje nepovolené znaky)
 • Uživatelské heslo – výchozí heslo pro uživatele (možné dle nastavených práv vlastní změny)
 • Potvrdit heslo – potvrzení zadaného hesla (očekává se zadání stejného jako v předchozím poli)
 • Zobrazované jméno (vyžadováno) – zobrazované jméno v systému (např. hlavička, mobilní aplikace apod.)
 • Email – emailová adresa uživatele
 • Telefon – telefonní číslo na uživatele
 • Popis – vlastní popis administrátora systému k vybranému uživateli
 • Systémová barva (vyžadováno) – možnost zadat unikátní systémovou barvu, která je použita u tohoto uživatele v různých částech systému (např. pro grafy statistiky helpdesku, pozadí siluety u poznámek k jednotlivým odpovědím klientů apod.)
 • Omezené vyhledávání (klienti) – možnost nastavit uživateli omezené vyhledávání klientů. Zašrtnutím této možnosti se objeví další dvě pole pro nadefinování minimálního počtu znaků, které musí uživatel zadat, aby mu bylo vůbec umožňeno v systému hledat a také nadefinování maximálního počtu výsledků, který systém uživateli vrátí.
 • Skupina – možnost zvolit předvytvořenou skupinu uživatelů, do které bude tento vybraný uživatel patřit.
 • Použít práva skupiny – možnost použít práva vybrané skupiny zaškrtnutím této možnosti. Všechny možnosti nastavení práv se poté skryjí a použijí se nastavené u zvolené skupiny. Zůstanou zde jen pole pro základní osobní údaje (+ nastavení pro helpdesk) vztahující se pouze k tomuto konkrétnímu uživateli. Před uložením je nutné vybrat v předchozím poli skupinu (vyžadované).
Použití práv skupiny
Použití práv skupiny

Povolené fakturační skupiny

Tato sekce je dostupná pouze s aktivním modulem Fakturace.

 • Všechny fakturační skupiny – pokud je tato možnost vybrán (zaškrtnuta) jsou uživateli dostupné všechny fakturační skupiny (klienti ve všech fakt. skupinách systému). Pokud tato možnost vybraná (zaškrtnutá) není, je možné vybrat pouze konkrétní fakt. skupiny, které budou uživateli k dispozici.

Plánování

Tato sekce je dostupná pouze s aktivním modulem Plánování.

 • Používat plánování – zda-li je uživateli umožněno používat plánování. Pokud tato možnost není zaškrtnuta nejsou dostupné ani položky níže.
 • Typ oprávnění – dle vybraného typu oprávnění (správce, vedoucí, řadový uživatel) jsou dostupné/nedostupné další položky
  • Správce – má veškerá práva pro plánování (vidí všechny úkoly a může je všem přiřazovat)
  • Vedoucí – má práva pro správu svých úkolů + úkolů podřízených (vybraných) uživatelů (vidí úkoly jen spravovaných, přiřazovat může spravovaným, dalším vedoucím nebo správcům)
  • Řadový uživatel – má práva pouze pro správu svých úkolů
 • Administrátoři – zvolení podřízených uživatelů (typ oprávnění uživatele vedoucí)
 • Posílat úkoly na email
 • Posílat požadavky z KP – zda-li se mají zasílat uživateli požadavky z portálu klienta
 • Povolit dokončování úkolů – zamezit/povolit možnost uzavírat úkoly (vyřešeno)
 • Povolit otevření vyřešených úkolů – možnost znovu otevřít uzavřený/vyřešený úkol
 • Správa poptávek v Plánování – uživatel s tímto právem a nastavením klíče request_create_the_task (Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné) je přiřazen k automaticky vytvořenému úkolu.
 • Povolit změnu data a času úkolů (dostupné pouze u typu oprávnění Řadový uživatel) – možnost povolit/zakázat vybranému uživateli, s typem oprávnění = Řadový uživatel, editaci data a času u úkolů, které byly přiřazeny vybranému uživateli jiným uživatelem. Vlastních úkolů (vytvořených samotným uživatelem) se nastavení netýká.

Ostatní nastavení

 • Při přihlášení
  • Zobrazit systémová upozornění – právo na zobrazení různých systémových upozornění
  • Mazat – právo odebrat zobrazená upozornění
 • Hesla
  • Zobrazit – zobrazení/skrytí hesel u Dalších zařízení (maskování SNMP community). 

Centrální sklad

Tato sekce je dostupná pouze s aktivním modulem Centrální sklad.

Elektronické podpisy dokumentů

Tato sekce je dostupná pouze s aktivním submodulem elektronické podpisy.

Podepisovat dokumenty – povolit uživateli za společnost elektronicky podepisovat dokumenty.

Helpdesk

Tato sekce je dostupná pouze s aktivním modulem Helpdesk.

V sekci práv pro Helpdesk je možné nastavit i podpis uživatele, který bude automaticky přidáván za odpověďmi na helpdesku.

Práva

Možnost nastavit jednotlivá práva přístupu uživatele k jednotlivým a konkrétním sekcím, modulům a dalším součástem systému.
Po úpravě nebo vytvoření nového uživatele se změny uloží po stisknutí na tlačítko v dolní části formuláře.

Kopírování práv z jiného uživatele nebo skupiny

Pomocí funkce z horní části formuláře je možné zkopírovat oprávnění od již vytvořeného uživatele (např. pracovník na stejné pozici) nebo skupiny uživatelů.

Zkopírování stejných práv přístupu z jiného uživ. účtu nebo skupiny
Zkopírování stejných práv přístupu z jiného uživ. účtu nebo skupiny

Hromadné označení skupiny práv

Nastavení práv je rozděleno do částí, ve kterých je možné práva hromadně označovat/odznačovat.

Hromadné označení ve skupině práv
Hromadné označení ve skupině práv

Akce s uživatelským účtem

Možné akce s uživatelským účtem (historie, zabezpečení, upravit, odstranit)
Možné akce s uživatelským účtem (historie, zabezpečení, upravit, odstranit)
IkonaAkcePopis
HistoriePřehledné zobrazení historie událostí, které byly provedeny zvoleným uživatelem.
DeaktivovatMožnost zablokování přístupu uživatele do systému. Historie a svázané akce s uživatelem zůstanou zachovány.
ZabezpečeníPomocí zabezpečení účtu je možné omezit administrátorům pracujícím se systémem přihlášení pouze z určitých zadaných IP adres.
UpravitEditace již vytvořeného uživatele.
OdstranitSmazání uživatele.

Historie akcí uživatele

Po kliknutí na ikonu historie zobrazíte u vybraného uživatele historii akcí, které provedl. Je zde možné zobrazit i jednoduchou historii odeslaných e-mailů uživatelem, fulltextové vyhledávání a základní filtraci.

Historie akcí provedených uživatelem
Historie akcí provedených uživatele

Deaktivace

Deaktivace uživatele (zablokování přístupu do systému). Deaktivovaného uživatele nelze zvolit při přidávání nových úkolů, přiřazování zboží nebo tiketů, je však obsažen ve všech filtrech a historii systému.

Potvrzení deaktivace uživatele
Potvrzení deaktivace uživatele

Pokud potvrdíte deaktivaci uživatele, tak se tento řádek zbarví červeně.

Označení deaktivovaného uživatele
Označení deaktivovaného uživatele

Zabezpečení přístupu

Přístup do systému můžete zabezpečit povolením přístupu pouze z nadefinovaných IP adres/rozsahů.

Seznam povolených IP adres ze kterých se vybraný uživatel může přihlásit do systému (výchozí stav=prázdný)

Po kliknutí na tlačítko můžete přidat IP adresu nebo rozsah (10.0.0.0/24) ze kterého bude možné přistupovat tímto uživ. účtem do systému. Přidat je možné i více adres/rozsahů.

Tlačítkem se dostanete zpět na seznam uživatelů.

Formulář pro přidání IP adresy nebo rozsahu
Formulář pro přidání IP adresy nebo rozsahu

Ve formuláři pro přidání IP adresy zadáte IP adresu nebo rozsah (10.0.0.0/24) a Vaši poznámku (např. „přístup z domu“).

Seznam zadaných IP adres/rozsahů, které prozatím nejsou aplikované (nejsou aktivní)
Seznam zadaných IP adres/rozsahů, které prozatím nejsou aplikované (nejsou aktivní)

Po zadání IP adres nebo rozsahů je nutné všechny pravidla aktivovat. Provedete to kliknutím na tlačítko . Tím se stanou pravidla aktivní a platná. Pro deaktivování pravidel slouží tlačítko .

Aktivní pravidla pro přístup uživatele
Aktivní pravidla pro přístup uživatele do systému

Vytvořené IP adresy nebo rozsahy lze editovat nebo také smazat .

Odstranit uživatele

Kliknutím na akci odstranit u zvoleného uživatele v seznamu uživatelů, můžete uživatele smazat. Smazání uživatele je nutné potvrdit v dialogovém okně.

Potvrzení smazání uživatele
Potvrzení smazání uživatele