Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Konfigurace

Konfigurace pro přidané SMS brány (GSM modem, SMPP a další) do systému (nastavení zdroje dat pro konkrétní bránu, priorita apod.). Sloupec odpovídá přidané SMS bráně v menu (Nastavení –> Syst. nastavení –> SMS –> SMS brány).

Konfigurace přidaných SMS bran
Konfigurace přidaných SMS bran

Pokud u zdroje SMS zpráv chybí vybraná alespoň jedna SMS brána, je řádek zdroje označen červeně ().

Pokud je nastaveno více bran pro jeden zdroj SMS zpráv(zapnutá možnost – Používat SMS brány cyklicky), tak je pro deaktivaci nutné těchto více nastavených SMS bran odebrat. Tj. u jednoho zdroje nastavit pouze jednu SMS bránu ().

Správa

Nastavení a správa SMS zdrojů.

  • Posílat SMS – globálně zasílání SMS ze systému povolit/zakázat
  • Používat SMS brány cyklicky – nastavením jednoho zdroje dat pro více SMS bran se následně jednotlivé SMS zasílají tzv. rovnoměrným rozložením zátěže (load balance). Z více vybraných SMS bran pro jeden konkrétní zdroj se zátěž zasílaných SMS rozdělí mezi vybrané brány. Musí být aktivní – Posílat SMS (viz výše) a vybrány alespoň 2 brány pro jeden zdroj SMS zpráv.

Specifické nastavení

  • Zdroj – zdroj dat (ze které části systému SMS pochází)
  • Priorita – nastavení priority/přednosti zasílání (menší číslo = vyšší priorita)
  • SMS brány – možnost zvolit odesílání z nakonfigurovaných SMS bran. Viz nastavení (Nastavení –> Syst. nastavení –> SMS –> SMS brány).

Obecné nastavení

Obecné nastavení pro SMS bylo přesunuto ze systémového nastavení.

  • sms_failure_notify – nastavit, po jaké době v hodinách se SMS zprávy čekající ve frontě označí jako nedoručitelné a pošle se notifikace o chybě na emailovou adresu zadanou v položce admin_email (Nastavení –> Syst. nastavení –> Obecné)
  • sms_failure_send_again – počet pokusů pro odeslání SMS v případě zjištění chyby (např. nedostatek kreditu). Systém se automaticky pokusí odeslat SMS opakovaně každých 5 minut dle nastavených pokusů (výchozí hodnota je 100 tj. 100 x po 5 minutách se bude snažit SMS odbavit). Pokud se nastaví hodnota 0, tak je automatické odesílání SMS v případě zjištěné chyby neaktivní.
  • sms_minute_limitation – výchozí maximální počet SMS (pro novou SMS bránu) odeslaných za jednu minutu (0 = bez omezení)
  • sms_notify_inbox_mail – emailová adresa, na kterou zasílat příchozí SMS

sms_notify_inbox_mail

Email/emaily, na který posílat příchozí SMS. Možné je zadat více emailových adres oddělených čárkou.

Odesílatelem přeposlané přijaté SMS jako email je emailová adresa z klíče admin_email.

Příklad přijaté SMS systémem přeposlané na emailovou adresu
Příklad přijaté SMS systémem přeposlané na emailovou adresu