Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

ISPadmin 5.18

ISPadmin 5.18 stable

DATUM VYDÁNÍ: 24.06.2021

 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Bylo opraveno načítání dat u položky Queue trees.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Byla opravena chyba při editaci CMTS služby.
 • Hardware / POPy / Propoje: Byla ošetřena situace, kdy je v poli Zařízení z minulosti vybráno zařízení, které již nyní neexistuje.
 • Hardware / NetMonitor: Byla opravena chyba související s Config Reload.
 • Hardware / NetMonitor / Dohled / Seznam offline zařízení: Po kliknutí na možnost Nemonitorovat u zařízení připojených k routerům se nezobrazila správně nabídka těchto zařízení. Opraveno.
 • Centr. sklad / Sklad / Přiřazení zboží technikovi: Byla opravena nabídka dostupných uživatelů.
 • Bylo upraveno vyčítání dat z IPEXu přes API.
 • Byla upravena automatická synchronizace u IPTV služeb typu SledováníTV.

ISPadmin 5.18 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 10.06.2021

 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Bylo opraveno načítání přípojných bodů v editaci služby Internet.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Možnosti zobrazené v nastavení Queue trees opět obsahují i popisky.
 • Nastavení / Číselníky / Plánování / Typy úkolů: Byla upravena práce s výchozími hodnotami.
 • Plánování / Přehled úkolů: Při editaci řešení lze nyní zadat strávený čas v hodinách a minutách.
 • Plánování / Výkaz: Bylo přepracováno generování PDF exportu.
 • Fakturace / Faktury / Faktury: Bylo opraveno zobrazování možnosti exportu faktur v menu.
 • Ostatní / Hromadné: U možnosti Zahrnout všechny závislé routery systém opět pracuje s více úrovněmi.
 • Ostatní / Nástroje / Přesun z routeru na router: Byla odstraněna chybová hláška, která se mohla za určitých okolností ve formuláři zobrazit.

ISPadmin 5.18 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 25.05.2021

Skupiny uživatelů

 • Nastavení / Administrátoři / Skupiny: Na této stránce můžete přidávat, editovat, nastavovat a mazat skupiny, pomocí kterých můžete nastavovat práva pro jednotlivé uživatele.
 • Po přidání skupiny kliknete v tabulce na tlačítko Nastavit práva skupiny.
 • Zobrazí se vám formulář, ve které můžete určit, která práva mají uživatele spadající do této skupiny mít.
 • Ve formuláři není možné vyplnit osobní údaje a podpis pro Helpdesk. Tyto údaje jsou unikátní pro každého uživatele, tudíž jsou příslušná pole neaktivní.
 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: Do tabulky byl přidán sloupec Skupina, ve kterém je zobrazena skupina, do které daný uživatel patří.
 • V nastavení uživatele můžete zvolit konkrétní skupinu u položky Skupina v sekci Osobní údaje.
 • Pokud následně zaškrtnete checkbox Použít práva skupiny, tak většina formuláře zmizí a zůstane jen sekce Osobní údaje a možnost nastavit podpis pro Helpdesk.
 • Pokud je takto uživatel nastaven, tak se jeho oprávnění budou odvíjet od nastavení skupiny.
 • Při změně nastavení skupiny se pak zobrazí i informace o tom, kolika uživatelům byla práva upravena.
 • Pomocí funkce Kopírovat oprávnění je možné kopírovat oprávnění uživatele i skupiny.

Deaktivace uživatelů

 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: V seznamu uživatelů je k dispozici nové tlačítko pro deaktivaci uživatele.
 • Jakmile potvrdíte deaktivaci uživatele, tak se příslušný řádek zbarví červeně.
 • Deaktivovaný uživatel se nemůže přihlásit do systému.
 • Deaktivovaného uživatele nelze zvolit při přidávání nových úkolů, přiřazování zboží či přiřazování tiketů.
 • Deaktivovaný uživatel je však obsažen ve všech relevantních filtrech.

Změny v přiřazení stránek k modulům

 • Některé stránky byly přeřazeny k jiným modulům, protože k nim ze své podstaty náleží.
 • Pokud nemáte v licenci daný modul, tak tyto stránky neuvidíte.
 • Modul CMTS
  • Klienti / Služby / CATV
  • Klienti / Služby / DVBC
  • Karta klienta / DVB-C set-top boxy
  • Nastavení / Tarify / CATV
  • Nastavení / Tarify / DVBC
  • Nastavení / Syst. nastavení / CATV
  • Nastavení / Aktivní služby / DVBC
 • Modul NMM
  • Klienti / Služby / VoIP
  • Klienti / Služby / IPTV
  • Klienti / Služby / Mobil
  • Karta klienta / Statistiky internetu
  • Nastavení / Tarify / Internet
  • Nastavení / Tarify / VoIP
  • Nastavení / Tarify / IPTV
  • Nastavení / Administrátoři / MikroTik login
  • Nastavení / Administrátoři / Servisní MAC
  • Nastavení / Syst. nastavení / VoIP
  • Nastavení / Syst. nastavení / VPN
  • Nastavení / Číselníky / Klienti / Typy služeb
  • Nastavení / Číselníky / Klienti / Služby v exportu
  • Nastavení / Číselníky / Nagios
  • Nastavení / Aktivní služby / Mobil
  • Ostatní / Import / VoIP import
  • Ostatní / Import / VoIP přehledy
  • Ostatní / Import / IPEX
  • Ostatní / Mapa
  • Ostatní / Nástroje / Změna tarifu
  • Ostatní / Nástroje / Přehled zobrazení informační stránky
 • Modul Sklad
  • Nastavení / Číselníky / Centrální sklad

Hromadné emaily, SMS a akce

 • Byly kompletně přepracovány stránky Ostatní / Hromadné / Email, Ostatní / Hromadné / SMS a Ostatní / Hromadné / Akce.
 • Došlo ke sjednocení filtrů napříč stránkami.
 • V sekci Filtry lze nově přidávat či odebírat jednotlivé filtry a zvolit, zdali musí být splněny všechny zároveň, nebo zdali stačí, aby byl splněn libovolný z nich.
 • V záložce Akce je tato sekce rozdělena na filtry klientů a služeb. Dle nastavení se pak zobrazují na pravé straně dostupné možnosti.
 • V horní části sekce je uveden počet odpovídajících položek. Po kliknutí na něj se zobrazí jejich seznam s prokliky.
 • Na pravé straně jednotlivých stránek je samotné nastavení hromadného emailu, SMS či akce.
 • Nově byla do hromadných akcí přidána podpora pro štítky. Štítky lze použít jako filtr a lze je také přidávat ke klientům či službám či je odebírat.
 • Přibyla i možnost zadat více routerů ve filtru Router.

Proměnné v předmětech emailů

 • Při odesílání emailu, nastavení, smlouvy, souboru výpovědi či souhlasu z Karty klienta a při odesílání hromadného emailu z Ostatní / Hromadné / Email je možné do pole Předmět zadat proměnnou, která se během odesílání nahradí za konkrétní hodnotu.
 • Při odesílání emailu z Karty klienta se v případě, že by byl předmět po konverzi prázdný, zobrazí hláška. V takovém případě je nutné předmět upravit.
 • Při odesílání hromadného emailu z Ostatní / Hromadné / Email se v případě, že by byl předmět po konverzi prázdný, doplní do předmětu text Bez předmětu.
 • Proměnné lze také zadat do předmětů emailových šablon. Tyto proměnné se převedou na konkrétní hodnoty po vybrání šablony z příslušného menu ve formuláři.

NetMonitor

Dashboard

 • Byl přidán nový widget Alerty, ve kterém se zobrazují alerty vygenerované systémem na základě nastavení v Nastavení / Alerty (musí být nastaveno propisování do Dashboardu).
 • Widget Nagios notifikace byl přejmenován na Notifikace a obsahuje notifikace z NetMonitoru/Nagiosu.
 • Widget Offline routery byl přejmenován na Seznam offline zařízení. Obsahuje nejen offline routery, ale i další offline zařízení. Byly odstraněny sloupce Počet klientů, Adresa a Typ routeru. Místo adresy je uveden POP s proklikem do mapy. Dále je tu nový sloupec Typ, ve kterém je graficky znázorněn typ zařízení. Přibyl i sloupec Důležitost, ve kterém je uvedena důležitost dle POPu, na kterém zařízení je. A pak je tu ještě nový sloupec Oznamovat výpadky. Defaultní řazení: Důležitost (sestupně) –> Oznamovat výpadky (první s oznamováním, pak bez) –> Offline čas (vzestupně). Pro zobrazení tohoto widgetu je potřeba mít oprávnění pro záložku Hardware / NetMonitor / Dohled.

Vyčítání VLAN ID u switchů

 • U switchů byla přidána možnost vyčítání VLAN ID.
 • Vzhledem k tomu, že OID pro vyčítání VLAN ID nemá nějakou standardní formu (jako je tomu například u OID pro přenosy), musí se vytvořit kopie defaultní šablony (Nastavení / Ostatní / SNMP OID). Do šablony se přidá OID pro VLAN ID, které je potřeba si zjistit z dokumentace konkrétního výrobce.
 • Příklady OID:
  • ZYXEL: 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.1.interfaceId
  • CISCO: 1.3.6.1.4.1.9.9.68.1.2.2.1.2.interfaceId
 • OID je zakončeno číslem interface (interfaceId).
 • Dále je potřeba v šabloně vybrat typ hodnoty – VLAN ID.
 • Poté je nezbytné vytvořit či upravit přesný typ zařízení (Hardware / Nastavení / Typy zařízení). Jako SNMP šablonu je nutné vybrat šablonu vytvořenou v předchozím kroku.
 • Na závěr je potřeba u switche nastavit přesný typ.
 • VLAN ID by se mělo automaticky vyčíst během 5 minut.
 • Správnost OID lze zkontrolovat v terminálu serveru příkazem snmpwalk: snmpwalk -v verze_snmp -c snmp_komunita ip_switche oid

Nouzový režim a QoS

 • Pokud je nouzový režim aktivován na QoS routeru, tak se snížená rychlost aplikuje na všechny relevantní klienty.
 • Pokud je aktivován jen na podřízeném routeru, tak se snížená rychlost aplikuje jen na klienty na podřízeném routeru.
 • Pokud je aktivován na obou, ale má různé nastavení, tak se u klientů použije ten, který je nižší.

Proměnné týkající se burstu

 • Již existující proměnné:
  • $BURST$ = Burst limit (download)
  • $BURST_TIME$ = Burst time (download)
  • $BURST_TRESHOLD$ = Burst threshold (download)
 • Nové proměnné:
  • $BURST_UPLOAD$ = Burst limit (upload)
  • $BURST_TIME_UPLOAD$ = Burst time (upload)
  • $BURST_TRESHOLD_UPLOAD$ = Burst threshold (upload)
  • $BURST_MBPS$ = Burst limit (download) – Mb/s
  • $BURST_TRESHOLD_MBPS$ = Burst threshold (download) – Mb/s
  • $BURST_UPLOAD_MBPS$ = Burst limit (upload) – Mb/s
  • $BURST_TRESHOLD_UPLOAD_MBPS$ = Burst threshold (upload) – Mb/s
 • Při přepočtu z kb/s na Mb/s je zohledněno nastavení bitrate_unit v Nastavení / Syst. nastavení / Obecné.

Formulář pro přidávání zboží

 • Centr. sklad / Sklad / Přidat zboží
 • Formulář byl kompletně přepracován.
 • Ve formuláři se zobrazí přednastavený počet řádků. Počet lze nově navyšovat či snižovat pomocí tlačítek Plus a Mínus.
 • První řádek je defaultně aktivní. Ostatní jsou neaktivní (zašedlé).
 • Aktivní položka = Položka, která bude přidána. Neaktivní položka = Položka, která nebude přidána.
 • Jakmile něco vyberete či zadáte v neaktivním řádku, tak se automaticky aktivuje.
 • Aktivní řádek můžete naopak deaktivovat. V tom případě se položka nepřidá do skladu, i když je řádek vyplněn.
 • V aktivním řádku musí být vyplněny alespoň sloupce Druh zboží, Typ zboží, Jednotka a Počet. Pokud některý ze sloupců vyplněn není, zobrazí se příslušná hláška a systém nedovolí formulář uložit.

Pravidla Helpdesk parseru

 • Helpdesk / Nastavení / Parser / Pravidla
 • V sekci Kritéria přibyla dvě nová kritéria: Štítky u klienta a Předmět.
 • V sekci Akce je nyní možné změnit prioritu či přidat štítky.
 • U kritéria Předmět lze zvolit, zdali se má předmět rovnat či nerovnat zadanému textu (Rovná se / Nerovná se) či zdali ho má či nemá obsahovat (Obsahuje / Neobsahuje).
 • U kritéria Štítky u klienta lze také zvolit mezi 4 možnostmi: Rovná se / Nerovná se / Je alespoň částečně z / Není vůbec z. Rovná se: Všechny štítky vybrané napravo musí být u daného klienta. Jinak není podmínka splněna. Nerovná se: Všechny ostatní případy, které nejsou zahrnuty v Rovná se. Je alespoň částečně z: Alespoň jeden ze štítků vybraných napravo musí být u daného klienta. Jinak není podmínka splněna. Není vůbec z: Všechny ostatní případy, které nejsou zahrnuty v Je alespoň částečně z.

Další změny

 • Karta klienta / Aktivní služby: Bylo opraveno přidávání jednorázových provizí.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: V nabídce Queue trees jsou zohledňována i případná omezení na switch, která jsou nastavena u jednotlivých queue trees.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Byla ošetřena situace, kdy dochází k obnovení služby, jejíž typ služby byl mezitím smazán.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Pokud je u služby Internet vyplněna položka Popis tarifu na faktuře, tak se tento text propíše nejen na fakturu, ale i do smlouvy, pokud je v ní použita proměnná $TARIF$. Pokud není tato položka u služby vyplněna, tak se použije Zkratka z nastavení daného tarifu.
 • Karta klienta / Aktivní služby / IPTV: Pro mazání všech balíčků u 4NET se použije jiná API metoda.
 • Karta klienta / Fotogalerie: Nyní je možné přesunovat fotogalerie nejen mezi klienty, ale i mezi klienty a POPy.
 • Karta klienta / Fakturace / Vystavit fakturu: Checkbox Zálohová faktura je přednastaven dle nastavení fakturační skupiny, resp. klienta. Při změně fakturační skupiny může dojít ke změně nastavení tohoto checkboxu.
 • Hardware / Routery / Všechny: Byla upravena automatická změna SSH statusu u MikroTik routerů.
 • Hardware / Routery / Všechny: Bylo opraveno počítání a vytváření grafů u virtuálních linek.
 • Hardware / Routery / Všechny: Bylo opraveno zobrazení download a upload hodnot u síťových rozhraní.
 • Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní router / Nastavení / Queue trees: Při smazání přípojných bodů či switchů, které jsou zadány v omezeních queue trees, dochází k jejich automatickému smazání i z těchto omezení.
 • Hardware / Routery / Všechny / Konkrétní router / Nastavení / IP aliasy: Na stránce lze přidávat, editovat a mazat IP aliasy routeru. IP aliasy jsou propisovány do firewallu.
 • Hardware / Routery / Router status / Routery: Byly opraveny prokliky do grafů využití disku.
 • Hardware / Routery / Router status / BW test: Ve formuláři je možné specifikovat počet spojení (nové pole Počet spojení).
 • Hardware / GPON / Přípojky / Přehled: V problematických případech lze převzít službu z jiné přípojky.
 • Hardware / POPy / Přehled: Bylo přidáno tlačítko Výchozí pro resetování všech filtrů.
 • Hardware / POPy / Přehled: Checkbox Vybraný POP pouze zvýraznit se zobrazuje, pouze když je vybrán konkrétní POP ve filtru POP.
 • Hardware / POPy / Přehled: Byla upravena editace propoje.
 • Hardware / POPy / Přehled: Byl opraven problém s automatickým přepínáním typu mapy.
 • Karta POPu / Informace: Zobrazená poznámka zohledňuje zalomené řádky a prázdné řádky vytvořené v editaci pomocí klávesy Enter.
 • Karta POPu / Fotogalerie: Nyní je možné přesouvat fotogalerie mezi jednotlivými POPy.
 • Duplicity u routovaných sítí: Systém kontroluje případné duplicity u routovaných sítí u služeb Internet a na routerech.
 • Nastavení / Tarify / Internet: Grafy přenosů u jednotlivých tarifů jsou nyní zobrazeny za všech situací.
 • Nastavení / Tarify / Internet: Na stránku se všemi grafy (po kliknutí na tlačítko Všechny) bylo přidáno tlačítko Zpět.
 • Nastavení / Syst. nastavení / Obecné: Pokud je položka check_ruian_cz_address nastavena na 1, tak se v kompatibilních formulářích postupně kontrolují jednotlivá vyplněná pole adres oproti RÚIANu. Pokud je u některého pole nalezena hodnota, která není v RÚIANu, tak je dané pole označeno a je zobrazena příslušná hláška. Tato kontrola je určena pro české adresy (CZ lokalizace).
 • Nastavení / Ostatní / Kontakty: Tato záložka byla přesunuta na jiné místo v hlavním menu. Nyní se nachází zde: Nastavení / Syst. nastavení / Portál klienta / Kontakty.
 • Nastavení / Ostatní / SNMP OID / Importovat šablonu: Bylo odstraněno omezení importovaných položek. Nyní lze naimportovat i více než 32 položek.
 • Nastavení / Alerty: V šablonách alertů lze použít proměnnou $POP$.
 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: Záhlaví tabulky zůstává při scrollování stále zobrazené.
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle období: Sloupec Uhrazených faktur byl přejmenován na Uhrazených faktur a dobropisů.
 • Fakturace / Přehledy / Fakturace / Dle skupin: Do tabulky byl doplněn sloupec Částečně uhrazeno. Sloupec Uhrazených faktur byl přejmenován na Uhrazených faktur a dobropisů.
 • Fakturace / Přehledy / Průběžné položky: Celá stránka byla přepsaná. Dříve obsahovala pouze nevyfakturované průběžné položky. Nyní obsahuje jak vyfakturované, tak nevyfakturované položky. Ve filtru Stav je možné si určit, které se mají zobrazovat. U každého záznamu je možné si zobrazit více detailů kliknutím na ikonu Oko.
 • Fakturace / Přehledy / Pohledávky / Pohledávky: Byla přidána možnost odeslat konkrétní fakturu klientovi.
 • Fakturace / Banka / FIO / Příchozí: Bylo opraveno pořadí měsíců ve filtrech. Byla upravena návratová stránka po ručním párování platby.
 • Fakturace / Banka / Email: Byl opraven filtr Den (možnost Všechny).
 • Fakturace / Nastavení / Šablony / Šablony faktur: Do formuláře byl přidán sloupec Sazba DPH. Defaultně se používá výchozí hodnota z nastavení systému. Pokud však do konkrétního pole napíšete jinou hodnotu, tak se použije tato hodnota.
 • Centrální sklad / Karty: Do tabulky a exportu byly přidány sloupce Celková prodejní cena, Celková nákupní cena, Poslední nákupní cena a Poslední naskladnění. Do nastavení stránky bylo přidáno nastavení exportu.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu / Přidat odpověď: Typ odpovědi je předvybrán dle typu u poslední položky v tiketu.
 • Helpdesk / Tikety / Detail tiketu / Historie: Do historie se nově zaznamenávají slučování tiketů.
 • Dashboard / Upozornění: Místo jednoho widgetu týkajícího se frekvencí v 5GHz pásmu je jich v Dashboardu zobrazeno hned několik (počet se liší dle používané lokalizace): Nepovolené frekvence 5GHz pásma, Indoor frekvence (pásmo 5150-5350 MHz), Zařízení v pásmu 5725 – 5850 MHz a Meteoradar frekvence 5Ghz pásma (jen CZ lokalizace).