Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

NetMonitor

NetMonitor je nový systém pro oznamování výpadků přímo v ISPadminovi. Plně nahradí funkci systému Nagios.

Výsledky kontroly dostupnosti zařízení a služeb (ping) z NetMonitoru se projevují na stavu zařízení, POPů a propojů a notifikacích o těchto stavech (UP/DOWN) včetně notifikování jen nadřazených prvků.

Pokud chcete mít notifikace z NetMonitoru aktivní, je potřeba pro správnou funkčnost nastavit některé položky v systému.

Práva pro hlavní menu

Je třeba povolit práva přístupu do záložek pro správu nebo zobrazení výsledků NetMonitoru u jednotlivých uživatelů.

Nastavení můžete provést v Nastavení -> Administrátoři -> Administrátoři.

Jedná se o záložky:

Obecné nastavení

Pokud chcete aktivovat notifikace z NetMonitoru je třeba je zapnout v (Hardware -> Nastavení -> NetMonitor -> Obecné) klíč netMonitorNotify.

Pokud chcete upozornění dostávat z jiné než systémové e-mailové adresy (klíč system_mail v Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné) je třeba nastavit i klíč netMonitorEmailAddress (Hardware -> Nastavení -> NetMonitor -> Obecné).

Nastavení pingu

Důležitým nastavením pro správné fungování NetMonitoru je právě ping. Na základě výsledků pingu na zařízení/službu je následně vyhodnocen NetMonitorem stav.

Nastavit ping lze systémový nebo individuální (Hardware -> Nastavení -> Nastavení pingu).

Nastavení individuálního pingu na konkrétní zařízení z vybrané skupiny je nadřazeno nastavení pingu systémovému (pro skupiny zařízení nebo služeb).

Pro správné fungování dohledu musí být ping pro skupinu zařízení nebo služeb aktivní a sledované zařízení nebo služba nesmí mít v individuálním pingu nastaveno jako nemonitorovat.

Nagios vs. NetMonitor

Je možné tyto dva systémy prozatím používat simultánně (společně) a vyzkoušet si systém notifikací výpadků z obou systémů.

Po odlazení nastavení NetMonitoru je možné systém Nagios vypnout a tím ušetřit systémové prostředky.

V některé z následujících verzí bude systém Nagios cíleně vypnut a odebrán ze systému ISPadmin.

Doporučujeme vytvářet a dokončovat POPy s propoji (strukturu sítě), aby mohl být celý systém notifikací (NetMonitor + stavy POPů + stavy propojů) zcela funkční a systém notifikací nezávislý na Nagiosu.

Vypnutí Nagiosu se provede klíčem nagios v (Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné).

Vypnutí notifikací (upozornění) z Nagiosu provedete klíčem nagiosNotify v (Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné).

Notifikace

Notifikace na nedostupná zařízení nebo služby se zašlou společně s HARD down stavem. Je možné si nastavit kolik stavů bude tzv. měkkých=SOFT down (např. náhodné výpadky bez upozornění) a kolik notifikací chcete následně dostat o nedostupnosti zařízení/služby při HARD down stavu.

Příklad vyhodnocení zjištění offline stavu zařízení (závislosti) včetně notifikace
Příklad vyhodnocení zjištění offline stavu zařízení (závislosti) včetně notifikace

Nastavení nenulového počtu SOFT down stavů je důležité a pomůže správnému vyhodnocování struktury (notifikování o offline stavu pouze nadřazeného prvku=blíže internetu).

Nastavení počtu SOFT down stavů provedete v klíči countPingIncident2Alert (Hardware -> Nastavení -> NetMonitor -> Obecné).

Nastavení počtu HARD down stavů (notifikací po SOFT down stavech) provedete v klíči countPingAlert2Stop (Hardware -> Nastavení -> NetMonitor -> Obecné).

Historii stavu jednotlivých zařízení je možné zobrazit v záložce Historie (Hardware -> NetMonitor -> Historie).

U zařízení, které nepřibyly nové, se po novém načtení konfigurace (config reload) nezačnou pingat (evidovat) SOFT a HARD down stavy těchto zařízení od začátku, ale navážou na již zjištěný stav před načtením konfigurace.

Pokud v historii NetMonitoru vidíte výpadky (HARD down), ale nepřišly Vám žádné notifikace, zkontrolujte u tohoto konkrétního zařízení/služby, zda-li má nastaveno oznamování výpadků.

Nastavení oznamování výpadků
Nastavení oznamování výpadků

Jak bude notifikace vypadat, co bude obsahovat je možné nastavit v šablonách pro notifikace (Hardware -> Nastavení -> NetMonitor -> Šablony). V jednotlivých šablonách je možné vypnout notifikaci o online stavu zařízení (notifikovat online stav).

Koho bude notifikace upozorňovat (skupina kontaktů) je možné nastavit v kontaktech pro notifikace (Hardware -> Nastavení -> NetMonitor -> Šablony).

Stavy POPů a propojů

Výsledek stavu zařízení po kontrole pingem z NetMonitoru se projevuje na stavu POPů i propojů (dle propojení zařízení na POPu a mezi POPy).

Aktuální stavy POPů i propojů je možné zobrazit v přehledu nebo graficky prostřednictvím submodulu Logického zapojení sítě.

Grafické zobrazení logického zapojení sítě (submodul)
Grafické zobrazení logického zapojení sítě (submodul)