Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

NetMonitor

NetMonitor je nový systém pro oznamování výpadků přímo v ISPadminovi. Plně nahradí funkci systému Nagios.

Výsledky kontroly dostupnosti zařízení a služeb (ping) z NetMonitoru se projevují na stavu zařízení, POPů a propojů a notifikacích o těchto stavech (UP/DOWN) včetně notifikování jen nadřazených prvků.

Pokud chcete mít notifikace z NetMonitoru aktivní, je potřeba pro správnou funkčnost nastavit některé položky v systému.

Práva pro hlavní menu

Je třeba povolit práva přístupu do záložek pro správu nebo zobrazení výsledků NetMonitoru u jednotlivých uživatelů.

Nastavení můžete provést v Nastavení -> Administrátoři -> Administrátoři.

Jedná se o záložky:

Obecné nastavení

Pokud chcete aktivovat notifikace z NetMonitoru je třeba je zapnout v Hardware -> Nastavení -> NetMonitor -> Obecné klíč netMonitorNotify.

Pokud chcete upozornění dostávat z jiné než systémové e-mailové adresy (klíč system_mail v Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné) je třeba nastavit i klíč netMonitorEmailAddress.

Nastavení pingu

Důležitým nastavením pro správné fungování NetMonitoru je právě ping. Nastavit ping lze systémový nebo individuální (Hardware -> Nastavení -> Nastavení pingu).

Nastavení individuálního pingu na konkrétní zařízení z vybrané skupiny je nadřazeno nastavení pingu systémovému (pro skupiny zařízení nebo služeb).

Pro správné fungování dohledu musí být ping pro skupinu zařízení nebo služeb aktivní a sledované zařízení nebo služba nesmí mít v individuálním pingu nastaveno jako nemonitorovat.

Nagios vs. NetMonitor

Je možné tyto dva systémy prozatím používat simultánně (společně) a vyzkoušet si systém notifikací výpadků z obou systémů.

Po odlazení nastavení NetMonitoru je možné systém Nagios vypnout a tím ušetřit systémové prostředky.

V některé z následujících verzí bude systém Nagios cíleně vypnut a odebrán ze systému ISPadmin.

Doporučujeme vytvářet a dokončovat POPy s propoji (strukturu sítě), aby mohl být celý systém notifikací (NetMonitor + stavy POPů + stavy propojů) zcela funkční a systém notifikací nezávislý na Nagiosu.

Vypnutí Nagiosu se provede klíčem nagios v (Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné).

Vypnutí notifikací (upozornění) z Nagiosu provedete klíčem nagiosNotify v (Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné).

Notifikace

Notifikace na nedostupná zařízení nebo služby se zašlou společně s HARD down stavem. Je možné si nastavit kolik stavů bude tzv. měkkých=SOFT down (např. náhodné výpadky bez upozornění) a kolik notifikací chcete následně dostat o nedostupnosti zařízení/služby při HARD down stavu.

Nastavení nenulového počtu SOFT down stavů je důležité a pomůže správnému vyhodnocování struktury (notifikování o offline stavu pouze nadřazeného prvku=blíže internetu).

Nastavení počtu SOFT down stavů provedete v klíči countPingIncident2Alert (Hardware -> Nastavení -> NetMonitor -> Obecné).

Nastavení počtu HARD down stavů (notifikací po SOFT down stavech) provedete v klíči countPingAlert2Stop (Hardware -> Nastavení -> NetMonitor -> Obecné).

Historii stavu jednotlivých zařízení je možné zobrazit v záložce Historie (Hardware -> NetMonitor -> Historie).

U zařízení, které nepřibyly nové, se po novém načtení konfigurace (config reload) nezačnou pingat (evidovat) SOFT a HARD down stavy těchto zařízení od začátku, ale navážou na stav před načtením konfigurace.

Pokud v historii NetMonitoru vidíte výpadky (Hard down), ale nepřišly Vám žádné notifikace, zkontrolujte u tohoto konkrétního zařízení/služby, zda-li je nastaveno pro oznamování výpadků.

Nastavení oznamování výpadků
Nastavení oznamování výpadků

Jak bude notifikace vypadat, co bude obsahovat je možné nastavit v šablonách pro notifikace (Hardware -> Nastavení -> NetMonitor -> Šablony). V jednotlivých šablonách je možné vypnout notifikaci o online stavu zařízení (notifikovat online stav).

Koho bude notifikace upozorňovat (skupina kontaktů) je možné nastavit v kontaktech pro notifikace (Hardware -> Nastavení -> NetMonitor -> Šablony).

Stavy POPů a propojů

Výsledek stavu zařízení po kontrole pingem z NetMonitoru se projevuje na stavu POPů i propojů (dle propojení zařízení na POPu a mezi POPy).

Aktuální stavy POPů i propojů je možné zobrazit v přehledu.