Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

NetMonitor

NetMonitor je nový systém pro oznamování výpadků přímo v ISPadminovi. Plně nahradí funkci systému Nagios.

Výsledky kontroly dostupnosti zařízení a služeb (ping) z NetMonitoru se projevují na stavu zařízení, POPů a propojů a notifikacích o těchto stavech (UP/DOWN) včetně notifikování jen nadřazených prvků.

Pokud chcete mít notifikace z NetMonitoru aktivní, je potřeba pro správnou funkčnost nastavit některé položky v systému.

Práva pro hlavní menu

Je třeba povolit práva přístupu do záložek pro správu nebo zobrazení výsledků NetMonitoru u jednotlivých uživatelů.

Nastavení můžete provést v Nastavení -> Administrátoři -> Administrátoři.

Jedná se o záložky:

Obecné nastavení

Pokud chcete aktivovat notifikace z NetMonitoru je třeba je zapnout v (Hardware -> Nastavení -> NetMonitor -> Obecné) klíč netMonitorNotify.

Pokud chcete upozornění dostávat z jiné než systémové e-mailové adresy (klíč system_mail v Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné) je třeba nastavit i klíč netMonitorEmailAddress (Hardware -> Nastavení -> NetMonitor -> Obecné).

Nastavení pingu

Důležitým nastavením pro správné fungování NetMonitoru je právě ping. Na základě výsledků pingu na zařízení/službu je následně vyhodnocen NetMonitorem stav.

Ping probíhá dle nastavených parametrů pingu – systémový nebo individuální (Hardware -> Nastavení -> Nastavení pingu).

Ping probíhá dle nastavených parametrů do doby, než nastane 100% ztráta (celá série PING requestů). Poté systém přednastavenou periodu automaticky změní na 1 minutu (na dobu vyhodnocení pro SOFT a HARD down stav). Po vyhodnocení se změní perioda zpět na systémově nastavenou (i když je zařízení/služba offline).

Nastavení individuálního pingu, na konkrétní zařízení z vybrané skupiny, je nadřazeno nastavení pingu systémovému (pro skupiny zařízení nebo služeb).

Pro správné fungování dohledu musí být ping pro skupinu zařízení nebo služeb aktivní a sledované zařízení nebo služba nesmí mít v individuálním pingu nastaveno jako nemonitorovat.

Nagios vs. NetMonitor

Je možné tyto dva systémy prozatím používat simultánně (společně) a vyzkoušet si systém notifikací výpadků z obou systémů.

Po odlazení nastavení NetMonitoru je možné systém Nagios vypnout a tím ušetřit systémové prostředky.

V některé z následujících verzí systému ISPadmin bude systém Nagios cíleně vypnut a odebrán ze systému ISPadmin.

DOPORUČUJEME:
Vytvářet a dokončovat POPy s propoji (strukturu sítě), aby mohl být celý systém notifikací (NetMonitor + stavy POPů + stavy propojů) zcela funkční a systém notifikací nezávislý na Nagiosu.

Vypnutí Nagiosu se provede klíčem nagios v (Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné).

Vypnutí notifikací (upozornění) z Nagiosu provedete klíčem nagiosNotify v (Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné).

Notifikace

Notifikace na nedostupná zařízení nebo služby se zašlou společně s HARD down stavem. Je možné si nastavit kolik stavů bude tzv. měkkých=SOFT down (např. náhodné výpadky bez upozornění) a kolik notifikací chcete následně dostat o nedostupnosti zařízení/služby při HARD down stavu.

Příklad vyhodnocení zjištění offline stavu zařízení (závislosti) včetně notifikace
Příklad vyhodnocení zjištění offline stavu zařízení (závislosti) včetně notifikace

Nastavení počtu SOFT down stavů provedete v klíči countPingIncident2Alert (Hardware -> Nastavení -> NetMonitor -> Obecné). Defaultní minimální hodnota je 3 (2 SOFT down stavy + 1 HARD down (notifikace)).

Nastavení počtu HARD down stavů (notifikací po SOFT down stavech) provedete v klíči countPingAlert2Stop (Hardware -> Nastavení -> NetMonitor -> Obecné). Defaultní minimální hodnota je 1 (je součástí již klíče countPingIncident2Alert viz výše).

Historii stavu jednotlivých zařízení je možné zobrazit v záložce Historie (Hardware -> NetMonitor -> Historie).

U zařízení, které nepřibyly nové, se po novém načtení konfigurace (config reload) nezačnou pingat (evidovat) SOFT a HARD down stavy těchto zařízení od začátku, ale navážou na již zjištěný stav před načtením konfigurace.

Pokud v historii NetMonitoru vidíte výpadky (HARD down), ale nepřišly Vám žádné notifikace, zkontrolujte u tohoto konkrétního zařízení/služby, zda-li má nastaveno oznamování výpadků.

Nastavení oznamování výpadků
Nastavení oznamování výpadků

Jak bude notifikace vypadat, co bude obsahovat je možné nastavit v šablonách pro notifikace (Hardware -> Nastavení -> NetMonitor -> Šablony). V jednotlivých šablonách je možné vypnout notifikaci o online stavu zařízení (notifikovat online stav).

Koho bude notifikace upozorňovat (skupina kontaktů) je možné nastavit v kontaktech pro notifikace (Hardware -> Nastavení -> NetMonitor -> Šablony).

Stavy POPů a propojů

Výsledek stavu zařízení po kontrole pingem z NetMonitoru se projevuje na stavu POPů i propojů (dle propojení zařízení na POPu a mezi POPy).

Aktuální stavy POPů i propojů je možné zobrazit v mapě (Hardware –> POPy –> Přehled –> Mapa) nebo je možné stav jednotlivých zařízení (včetně závislostí) zobrazit graficky prostřednictvím submodulu Logického zapojení sítě (Hardware –> POPy –> Přehled –> Logické zapojení sítě).

Grafické zobrazení logického zapojení sítě (submodul)
Grafické zobrazení logického zapojení sítě (submodul)