Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Kontakty

V této záložce lze nastavit různé skupiny kontaktů, které lze později použít v šablonách pro NetMonitor a nastavené skupiny kontaktů jsou využívány i pro alerty (Nastavení -> Alerty). Pro alerty se používají jen zadané skupiny kontaktů bez šablon. Textový obsah alertového upozornění se nastavuje přímo u konkrétního alertu.

Seznam nastavených skupin kontaktů
Seznam nastavených skupin kontaktů

Přidat skupinu

Novou skupinu kontaktů přidáte po stisknutí na tlačítko – Přidat skupinu ().

Ve formuláři pro přidání skupiny lze zadat název skupiny, typ notifikace, šablonu pro NetMonitor a označit vymezení hodin, ve kterých je možné tuto skupinu kontaktů notifikovat (označeno=povoleny notifikace, neoznačeno=v tomto čase se skupina nenotifikuje).

Formulář pro přidání nové skupiny kontaktů
Formulář pro přidání nové skupiny kontaktů
Typ notifikacePopis
E-mailEmailové kontakty: Skupina e-mail. adres pro e-mail notifikace
SMSTelefonní čísla: Skupina tel. čísel pro SMS notifikace
PushPush kontakty: Skupina uživatelů pro push notifikace
Dashboard–: Skupina kontaktů pro dashboard notifikace

Pokud je skupina kontaktů pro Dashboard prázdná (nejsou nastaveni uživatelé), zobrazují se nastavené šablony pro tuto skupinu kontaktů všem uživatelům systému!

K vytvářené skupině kontaktů je třeba přidat již vytvořenou šablonu (textový obsah notifikace).

Správa skupiny

Již vytvořené skupiny lze Upravit () nebo Smazat (). Defaultní šablonu e-mailových kontaktů nelze upravit ani smazat.

Přidat kontakty

Kliknutím na typ notifikace (sloupec Kontakty), můžete do vybrané skupiny kontaktů přidat záznamy.

Správa kontaktů vybrané skupiny kontaktů
Správa kontaktů vybrané skupiny kontaktů

Kliknutím na Přidat kontakt () ve vybrané skupině kontaktů, můžete přidat další kontakty (e-mail, tel. číslo, uživatel) dle typu notifikace.

Formulář přidání kontaktu pro notifikace
Formulář přidání kontaktu pro notifikace
Formulář přidání uživatele pro notifikování do widgetů Dashboardu a pro PUSH notifikace
Formulář přidání uživatele pro notifikování do widgetů Dashboardu a pro PUSH notifikace

Kliknutím na tlačítko Uložit () se kontakt přidá do vybrané skupiny.