Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Kontakty

UPOZORNĚNÍ
Položky jsou používány systémem Nagios, systémem NetMonitor a také pro zasílání nastavených alertů (výchozí, na zařízení). Jejich změna proto může mít za následek jejich nesprávnou funkčnost!

V této záložce lze nastavit různé skupiny kontaktů, které lze později použít v šablonách pro NetMonitor a nastavené skupiny kontaktů jsou využívány i pro alerty (Nastavení -> Alerty). Pro alerty se používají jen zadané skupiny kontaktů bez šablon. Textový obsah alertového upozornění se nastavuje přímo u konkrétního alertu.

Seznam nastavených skupin kontaktů
Seznam nastavených skupin kontaktů

Správa skupiny

Již vytvořené skupiny lze Upravit () nebo Smazat ().

Defaultní šablonu e-mailových kontaktů nelze upravit ani smazat.

Přidat skupinu

Novou skupinu kontaktů přidáte po stisknutí na tlačítko – Přidat skupinu ().

Ve formuláři pro přidání skupiny lze zadat název skupiny, typ notifikace, šablonu pro NetMonitor a označit vymezení hodin, ve kterých je možné tuto skupinu kontaktů notifikovat (označeno=povoleny notifikace, neoznačeno=v tomto čase se skupina nenotifikuje).

Formulář pro přidání nové skupiny kontaktů
Formulář pro přidání nové skupiny kontaktů
Typ notifikacePopis
E-mailEmailové kontakty: Skupina e-mail. adres pro e-mail notifikace
SMSTelefonní čísla: Skupina tel. čísel pro SMS notifikace
PushPush kontakty: Skupina uživatelů pro push notifikace
Dashboard–: Skupina kontaktů pro dashboard notifikace

Pokud je skupina kontaktů pro Dashboard prázdná (nejsou nastaveni uživatelé), zobrazují se nastavené šablony pro tuto skupinu kontaktů všem uživatelům systému!

K vytvářené skupině kontaktů je třeba přidat již vytvořenou šablonu (textový obsah notifikace).

Správa kontaktů skupiny

Jednotlivé kontakty skupiny kontaktů (telefonní kontakty)
Jednotlivé kontakty skupiny kontaktů (telefonní kontakty)

Již vytvořené kontakty ve skupině kontaktů je možné Upravit () nebo Smazat ().

Kliknutím na fajfku () nebo křížek () ve sloupci Aktivní je možné notifikace na vybraný kontakt zapnout nebo vypnout.

Druhý kontakt je nastaven v režimu neaktivní notifikace
Druhý kontakt je nastaven v režimu neaktivní notifikace

Přidat kontakt

Kliknutím na typ notifikace (sloupec Kontakty), můžete do vybrané skupiny kontaktů přidat záznamy.

Správa kontaktů vybrané skupiny kontaktů
Správa kontaktů vybrané skupiny kontaktů

Kliknutím na Přidat kontakt () ve vybrané skupině kontaktů, můžete přidat další kontakty (e-mail, tel. číslo, uživatel) dle typu kontaktu (notifikace).

Formulář přidání kontaktu pro notifikace
Formulář přidání kontaktu pro notifikace
Formulář přidání uživatele pro notifikování do widgetů Dashboardu a pro PUSH notifikace
Formulář přidání uživatele pro notifikování do widgetů Dashboardu a pro PUSH notifikace

Kliknutím na tlačítko Uložit () se kontakt přidá do vybrané skupiny.

Hromadná akce

Na vybrané kontakty ve skupině kontaktů lze aplikovat hromadnou akci (aktivace nebo deaktivace odesílání notifikací).

Hromadná aktivace/deaktivace notifikací u vybraných kontaktů
Hromadná aktivace/deaktivace notifikací u vybraných kontaktů