Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Historie

Historie událostí a výsledků kontroly stavu zařízení, služeb, POPů a propojů.

Historie stavu subjektů (dle dostupnosti ping)
Historie stavu monitorovaných zařízení/služeb (dle dostupnosti ping)

Kategorie

Možné typy zobrazených kategorií a jejich stavu/události.

KategoriePopis
HOSTStav hosta (zařízení)
PropojStav propoje mezi zařízeními (POPy)
ChybaChyba (např. nenastavený POP u zařízení, duplicitní IP)
POPStav POPu
SystémSystémové události (start netmonitoring, config reload)
KlientStav klienta
Klientský modemStav modemu klienta
Klientské zařízeníStav zařízení klienta

Událost

Možné typy zobrazených událostí.

UdálostPopis
upSledované zařízení/služba je zpět ONLINE
downSledované zařízení/služba je OFFLINE
unreachableSledované zařízení/služba je nedosažitelné (např. zařízení v propoji bez IP adresy)
start netmonitoringZapnutí netmonitoringu (automatický start při výpadku syst. služby, chybě, ruční spuštění)
config reloadPřenačtení konfigurace (automaticky při změně konfigurace ovlivňující ping)
warningVarování o nedefinovaném POPu na zařízení. Vytvořen virtuální POP pro možnost notifikace
criticalVarování – existuje duplicitní IP adresa

Cíl

Proklikem na cíl se dostanete do přehledu POPů (vycentrovaná mapa na POP, kde se nachází).

Aktuální IP adresa

IP adresa zařízení nebo služby.

Název skupiny

Proklikem na název skupiny se dostanete na seznam zařízení v této skupině.

Hodnota

Číselná hodnota události DOWN nebo hodnota latence a loss paketů při události UP (u kategorie HOST). Propoje a POPy jsou bez hodnoty.

Popis

Detailní popis události (host, POP, propoj, IP, pořadové číslo HARD a SOFT down, Initial DOWN).

  • Initial DOWN – zařízení bylo již před updatem offline a není tedy třeba jej notifikovat
  • BUBBLE OFF (propoj–unreachable) – propoj je nedostupný (nadřazené zařízení je offline). Není možné zjistit stav
  • Created Virtual POP (POP–warning) – není definován POP u zařízení. Vytvořen virtuální pro možnost notifikování
  • Duplicate IP (critical) – existuje zaevidovaná stejná IP adresa u jiného zařízení