Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Obecné

Základní nastavení systému pro NetMonitor.

Nastavení systému pro NetMonitor
Nastavení systému pro NetMonitor

Hodnoty nastavení klíčů změníte stisknutím na tlačítko Upravit () na konci řádku.

KlíčPopis
countPingAlert2Stop
Max. počet upozornění pro nezměněnou událost zařízení/služby, které je offline (HARD down=upozornění)
countPingIncident2Alert
Max. počet zjištění offline stavu zařízení/služby během pingu. Ping probíhá dle nastavení pingu skupiny/individuálního do doby, než nastane 100% loss, pak se nastavená perioda pingu aut. změní na periodu po 1 minutě. Po vyčerpání SOFT down (dle zde nastaveného počtu a pokud se stav zařízení nezmění) dojde k přesunu k HARD down (nastavení klíče countPingAlert2Stop výše) a počtu nastaveným notifikacím
dontNotifyServicesIfParentIsDown
ZAPNUTO – posílat notifikace o výpadcích na routerech (bez výpadků služeb internet)

VYPNUTO – posílat notifikace o všech výpadcích služeb internet
netMonitorEmailAddress
E-mailová adresa, ze které jsou odesílány NetMonitor notifikace. Pokud není adresa zadána, použije se systémová adresa z klíče system_mail (Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné)
netMonitorNotify
Zapnutí/vypnutí NetMonitor notifikací
netMonitorRefreshTime
Časový údaj po kterém se vždy automaticky obnoví záložka dohledu NetMonitoru (v sekundách)
netMonitorStoreDays
Počet dní po které bude uložena historie NetMonitoru (výsledků pingu)