Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Obecné

Základní nastavení systému pro NetMonitor.

Nastavení systému pro NetMonitor
Nastavení systému pro NetMonitor

Hodnoty nastavení klíčů změníte stisknutím na tlačítko Upravit () na konci řádku.

KlíčPopis
countPingAlert2Stop
Nastavit lze hodnotu od 1 do 5.

Minimální (defaultní) hodnota 1 je již určena/obsažena nastavením klíče countPingIncident2Alert níže.

Tímto klíčem se nastavuje max. počet označení HARD down stavem (upozornění/notifikací), na základě výsledku pingu, pro v čase nezměněnou událost zařízení/služby, která je offline (HARD down=upozornění).
countPingIncident2Alert
Nastavit lze hodnotu od 3 do 10.

Nastavením hodnoty tohoto klíče se určí počet SOFT down stavů + 1 HARD down (notifikace).

Např.: při nastavení klíče na hodnotu 3 se jedná o 2 SOFT down stavy + 1 HARD (notifikace). Nastavením hodnoty se určí max. počet označení offline stavu zařízení/služby během pingu (součástí je 1 HARD down).

Ping probíhá dle nastavených parametrů pingu skupiny/individuálního (Hardware / Nastavení / Nastavení pingu / Systémové) do doby, než nastane 100% ztráta (celá série pingů), pak se nastavená defaultní perioda pingu aut. změní na periodu po 1 minutě.

Pokud po označení stavu, dle nastavených parametrů (SOFT, HARD) a dokončení oznámení (notifikace), zařízení nezmění stav (na ONLINE), přepne se perioda zpět na defaultní hodnotu (i když je zařízení offline).

Nastavením klíče countPingAlert2Stop výše, se určí dodatečně další označení zařízení/služby HARD down stavem a tím i dodatečný (navýšený) počet zasílaných notifikací.
dontNotifyServicesIfParentIsDown
ZAPNUTO – posílat notifikace o výpadcích na routerech (bez výpadků služeb internet)

VYPNUTO – posílat notifikace o všech výpadcích služeb internet
netMonitorEmailAddress
E-mailová adresa, ze které jsou odesílány NetMonitor notifikace. Pokud není adresa zadána, použije se systémová adresa z klíče system_mail (Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné)
netMonitorNotify
Zapnutí/vypnutí NetMonitor notifikací
netMonitorRefreshTime
Časový údaj po kterém se vždy automaticky obnoví záložka dohledu NetMonitoru (v sekundách)
netMonitorStoreDays
Počet dní po které bude uložena historie NetMonitoru (výsledků pingu)