Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Google Maps v ISPadminovi

Pro používání Google Maps Platform je nezbytné mít založen fakturační účet (Billing account). Pokud jej ještě založen nemáte, tak si jej můžete založit v Google Cloud Platform Console, kde si v menu kliknete na Billing. V nastavení účtu budete požádáni o vyplnění nezbytných údajů (např. údajů o platební kartě). Tomuto kroku se nelze vyhnout! Mějte na paměti, že Google dává uživatelům každý měsíc k dispozici 200 dolarů, které mohou použít pro bezplatnou práci s mapami. Pokud to uživateli stačí, tak nemusí nic platit. Může však nastat situace, kdy počet requestů přes API přesáhne onu hodnotu 200 dolarů. V takovém případě již dojde ke zpoplatnění dalších requestů, a proto je nezbytné vyplnit výše zmíněné údaje. V nastavení projektu je však možné si u konkrétní API stanovit denní limit (Quotas –> Requests per day). Po jeho dosažení nebude ISPadmin schopen přistupovat na Google Maps API po zbytek dne. Nebudou se tedy v ISPadminu zobrazovat mapy. Tímto lze zabránit případnému zpoplatnění za cenu omezení “nadměrného” použití API.

Pro používání Google Maps Platform je také nezbytné mít založen projekt (Project). Pokud jej ještě založen nemáte, tak si jej můžete založit v Google Cloud Platform Console, kde si v menu kliknete na Home a v projektovém menu si zvolíte možnost New project. Vyplníte potřebná data. Pokud máte více fakturačních účtů, tak vyberete ten správný. Pokud ne, tak se automaticky použije ten jediný dostupný. Nakonec kliknete na Create.

Pro používání Google Maps v ISPadminu je potřeba mít API klíč. V části Library si povolíte Google Maps APIs. Kliknete na konkrétní možnost a následně zvolíte Enable. V části Credentials vyberete Create credentials a následně API key. Vygenerovaný klíč vložíte do ISPadmina: google_maps_api_key v Nastavení / Syst. nastavení / Obecné.


Rozhraní Google Cloud Platform a nastavení kvót u Maps JavaScript API
Rozhraní Google Cloud Platform a nastavení kvót u Maps JavaScript API

Je potřeba si dát ještě pozor na následující:

  • Pouze veřejná adresa ISPadmin serveru: Veřejná adresa se zadá jak do položky ispadmin_server, tak i do položky ispadmin_public_address v Nastavení / Syst. nastavení / Obecné.
  • Veřejná + soukromá adresa ISPadmin serveru: Soukromá adresa se zadá do položky ispadmin_server. Veřejná IP adresa se zadá do položky ispadmin_public_address. Veřejná adresa serveru musí být vyplněna.
  • HTTP a HTTPS přístup nesmí být globálně zakázány v nastavení firewallu.