Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Zálohování

Nastavení zálohování systému a zařízení.

Záložka pro nastavení zálohování
Záložka pro nastavení zálohování

Lokální zálohování systému

 • Zálohovat systém – zaškrtnutím je možné povolit lokální zálohování systému (pokud není povoleno, tak ostatní možnosti níže nejsou k dispozici)
  • Heslo pro šifrování záloh – heslo pro zabezpečení zálohy. Heslo nesmí obsahovat speciální znaky (kontrola při ukládání formuláře s nastavením). Při použití speciálních znaků, v hesle pro zálohu, nedocházelo ke korektnímu vytvoření zálohy respektive její komprimace, archivace a šifrování do formátu 7z.
  • Počet CPU/vláken pro komprimaci záloh – možnost nastavit vlastní počet CPU/vláken, které budou použity pro zálohování (zrychlení komprimace 7z utilitou). 0 = systém zvolí počet vláken automaticky. Vyčleněním více než 75% dostupných CPU/vláken pro komprimaci, může způsobit přetížení systému. Najetím kurzoru na info ikonu () se zobrazí detailnější informace a dostupný počet CPU/vláken serveru.
Nastavení počtu CPU/vláken pro zálohování
Nastavení počtu CPU/vláken pro zálohování
 • Zasílat informace o průběhu zálohování – zaškrtnutím zapnete emailovou notifikaci o průběhu zálohování
  • Na emailovou adresu – pokud je aktivní možnost výše, je možné zde zadat emailovou adresu na kterou bude chodit info o průběhu zálohování (úspěšné/neúspěšné)

Příklad emailové notifikace úspěšné zálohy (předmět – Ispadmin backup – Successful):

Listing backup directory ( on default ) /data/backup/ 

565856	/data/backup/20230424-0000
652472	/data/backup/20230425-0000
 ------------------------------------------------- 
Filesystem   1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/root    39089600 18695384 18385540 51% /
devtmpfs     4085052    0  4085052  0% /dev
tmpfs      4087380    52  4087328  1% /dev/shm
tmpfs      4087380  375740  3711640 10% /run
tmpfs        5120    0   5120  0% /run/lock
tmpfs      4087380    0  4087380  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs       817476    0  817476  0% /run/user/0

Starting backup of ISPadmin.
Create MysqlDump (TMP:/tmp/) ......... Running
Create MysqlDump ......... Done
Create InfluxDump (TMP:/tmp/) ......... Running
Create InfluxDump ......... Done
Create PostgreSQL (TMP:/tmp/) ......... Running
Create PostgreSQL dump ......... Done
Prepare Backup Dir db ......... OK 
Starting Compress ADR: /tmp/ispadmin.sql -> /data/backup/20230425-0000/db.7z ....... Running
Stoping Compress ADR: /tmp/ispadmin.sql ....... Done
Prepare Backup Dir etc ......... OK 
Starting Compress ADR: /etc -> /data/backup/20230425-0000/etc.7z ....... Running
Stoping Compress ADR: /etc ....... Done
Prepare Backup Dir influx ......... OK 
Starting Compress ADR: /tmp/ispadmin.influx -> /data/backup/20230425-0000/influx.7z ....... Running
Stoping Compress ADR: /tmp/ispadmin.influx ....... Done
Prepare Backup Dir ispadmin ......... OK 
Starting Compress ADR: /data/support/ispadmin/ -> /data/backup/20230425-0000/ispadmin.7z ....... Running
Stoping Compress ADR: /data/support/ispadmin/ ....... Done
Prepare Backup Dir psql ......... OK 
Starting Compress ADR: /tmp/postgre.sql -> /data/backup/20230425-0000/psql.7z ....... Running
Stoping Compress ADR: /tmp/postgre.sql ....... Done
Prepare Backup Dir script ......... OK 
Starting Compress ADR: /usr/local/script/ispadmin/ -> /data/backup/20230425-0000/script.7z ....... Running
Stoping Compress ADR: /usr/local/script/ispadmin/ ....... Done
Backup was successful. Have a nice day.

Lokální zálohování routerů

 • Zálohovat konfigurace routerů a switchů – zda-li zálohovat konfiguraci routerů a podporovaných switchů (SWOs). Přehled záloh (Ostatní –> Zálohy –> Routery).
  • Počet archivovaných záloh – počet uchovávaných záloh (firewall, ifconfig, Routing)
  • Binární zálohy konfigurací routerů MikroTik – zapnout/vypnout vytvoření binární zálohy konfigurace routerů MikroTik

ISPadmin CloudBackup

 • Odesílat zálohy na ISPadmin CloudBackup – (k dispozici pouze u varianty instalace Server) zda-li si přejete zasílat zálohy do cloudu (četnost a typ záloh dle úrovně technické podpory). Více informací o službě ZDE.
Odsouhlasení podmínek před zapnutím služby CloudBackup
Odsouhlasení podmínek před zapnutím služby CloudBackup

FTP zálohy

 • Odesílat zálohy na FTP server – možnost zapnout odesílání záloh na vlastní FTP server (pokud je funkce vypnutá nejsou dostupné možnosti pro konfiguraci níže)
  • Secure FTP (zabezpečený přenos dat) – zda-li použít zabezpečný přenos dat
   • Verze TLS (1.0, 1.2) – možnost zvolit verzi protokolu TLS
  • FTP server – IP adresa nebo doménové jméno FTP serveru
  • Uživatelské jméno – uživatelské jméno pro připojení k FTP
  • Heslo – heslo pro připojení k FTP
  • Test připojení na FTP – tlačítko na možnost otestovat spojení dle zadaných údajů
   • Stav spojení na FTP – výsledek testu připojení (tlačítko výše)
  • Adresář pro zálohy – adresář na FTP určený pro nahrání záloh
  • Zálohované adresáře – možnost vybrat, které adresáře budou zálohovány (MySQL, etc, scripts, ISPADMIN, influx, PostgreSQL )