Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Sledování TV – SledovaniTV

Na základě spolupráce se SledovaniTV jsme do systému ISPadmin přidali nástroje pro správu IPTV služeb od této společnosti. Automatická synchronizace přes API, pozastavování služeb a řada dalších nových možností vám přinesla zjednodušení práce s těmito službami.

Pro uživatele ISPadmina jsme připravili manuál s informacemi (PDF) o všech podstatných věcech týkajících se IPTV služeb typu SledovaniTV a jejich nastavení.


Uživatelské nastavení

Výchozí hodnoty pro formulář registrace nového klienta lze nastavit v (Nastavení –> Syst. nastavení –> Obecné) klíče:

 • sledovanitv_defaultParentalPin – klíč pro nastavení rodičovského PINu např. pro přehrávání kanálů určených pro dospělé nebo pro potvrzení nové objednávky při platbě uloženou kartou apod. PIN se musí skládat ze 4–6 číslic. Pokud nebude tento klíč nastaven, nebude rodičovský PIN nastaven.
 • sledovanitv_defaultStreamQuality – klíč pro nastavení výchozí hodnoty pro max. kvalitu / tok streamů pro nově registrovaného uživatele. Povolené hodnoty (20, 40, 60). Pokud není hodnota uvedena, použije se defaultní nastavení dle SledovaniTV (doporučeno).
  • Základní (20)
  • Vysoká (40)
  • Maximální (60)
Registrační formulář s novými parametry pro nastavení
Registrační formulář s novými parametry pro nastavení

Pozastavit službu i fakturaci

UPOZORNĚNÍ:
Pokud chcete funkci pro pozastavování IPTV služeb typu SledováníTV v systému ISPadmin využít, je potřeba kontaktovat pracovníky SledováníTV na servis@sledovanitv.cz, aby Vám tuto funkci (suspend-user/pozastavování) pro váš uživ. účet povolili.

Pokud systém zjistí, že funkce pro pozastavování (suspend-user) IPTV služeb typu SledovaniTV není aktivní, zobrazí se systémové upozornění (viz obr. níže).

Upozornění na neaktivní funkci pozastavování
Upozornění na neaktivní funkci pozastavování

V nastavení služby IPTV je možné nastavit a naplánovat pozastavení od nebo pozastavení od-do.

Jedná se např. o případy, kdy je potřeba zadat pozastavení v budoucnu nebo na nějaké konkrétní období bez toho, aniž by bylo nutné službu odstranit nebo naplánovat pozastavení v budoucnu mimo systém (papírové poznámky, kalendář).

Při generování faktury se položky dotčené IPTV služby vygenerují jako sleva.

Nastavení pozastavení služby i fakturace dle zadaného data nebo intervalu
Nastavení pozastavení služby i fakturace dle zadaného data nebo intervalu

Automatické pozastavení služby

 • Pokud má klient neuhrazenou fakturu se službou IPTV typu SledovaniTV, která je po splatnosti, dojde k vypnutí této služby.
 • Kontrolují se i pozastavení uživatelé, kteří se v případě uhrazení dlužné částky povolí.
 • Kontroluje se i individuální nastavení pozastavování v kartě klienta.

Při editaci služby IPTV, lze také vidět aktuální stav pozastavení daného uživatele.

Informace o pozastavení služby
Informace o pozastavení služby

Uplatnění voucheru

Jedná se o možnost zadání získaného kódu jako partner (vy) za klienta přes systém ISPadmin nebo má tuto možnost klient v rozhraní SledovaniTV. Klient na základě tohoto voucheru získá nějaký balíček služeb.

V editaci konkrétní IPTV služby typu SledovaniTV v kartě klienta je možné uplatnit voucher tlačítkem – Uplatnit voucher ().

Možnost uplatnit voucher v editaci IPTV služby typu SledovaniTV
Možnost uplatnit voucher v editaci IPTV služby typu SledovaniTV

Následně je možné v zobrazeném okně zadat kód voucheru.

Formulář pro zadání kódu voucheru
Formulář pro zadání kódu voucheru
Zadávání kódu voucheru přes rozhraní SledovaniTV (partner)
Zadávání kódu voucheru přes rozhraní SledovaniTV (partner)

Popis na faktuře

Na žádost společnosti (sledovanitv.cz s.r.o., SledovanieTV.sk s.r.o.), z důvodu změny obchodního vztahu mezi poskytovatelem IPTV (sledovanitv.cz s.r.o., SledovanieTV.sk s.r.o.) a koncovým klientem, je v systému ISPadmin automaticky změněn popis (přidán prefix), u balíčků IPTV služby typu SledováníTV, na vystavovaných fakturách (od roku 2022).

Nastavené popisy služeb na faktuře z nastavení systému zůstanou nezměněny.

Jednotlivé fakturované balíčky SledováníTV a SledovanieTV mají automaticky přidaný prefix před název balíčku (tarifu IPTV služby) na fakturu:
Sledovanitv.cz – (pro českou lokalizaci),
Sledovanietv.sk – (pro slovenskou lokalizaci).

Příklad

Původní popis fakturovaných balíčků na fakturách (fakturováno před rokem 2022):

BASIC
Základní balíček 

Nový popis s prefixem fakturovaných balíčků na fakturách (fakturováno od roku 2022):

Sledovanitv.cz – BASIC
Sledovanitv.cz – Základní balíček 

Přílohy