Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Update MikroTik RouterOS

Již delší dobu chyběl providerům účinný nástroj pro správu OS u routerů MikroTik s možností automatického updatu na poslední dostupnou verzi. ISPadmin přichází s řešením tohoto problému. V Hardware / Routery / Router status / Routery si můžete v kolonce Verze OS zkontrolovat aktuální verzi OS u daného routeru (vykřičník signalizuje neaktuální verzi). V kolonce Update status je záznam několika posledních událostí prováděných na tomto routeru.

Pokud v menu Typ routeru vyberete možnost Mikrotik, zpřístupní se vám rozšířené možnosti dostupné právě pro tento typ routerů. Podmínkou pro možnost updatu a správy OS MikroTik jsou správně nastavená oprávnění uživatele. Proto nezapomeňte zkontrolovat následující položku nastavení:

Zaškrtnutím příslušných checkboxů na levé straně přehledu routerů vyberete ty routery, u nichž má dojít k automatické aktualizaci OS na poslední verzi. V menu dole pak zvolíte možnost Aktualizovat MikroTik OS na verzi: x.xx. Potvrdíte svoji volbu. V zeleném poli nad výpisem routerů se vám zobrazí informace o tom, co jste provedli.

Pro samotné spuštění updatu je vyžadováno přihlášení do konzole ISPadmina a spuštění příkazu /usr/local/script/ispadmin/bin/updateMikrotikSW.pl pod právy root. Z bezpečnostních důvodů není podporováno spuštění z webu!

U routerů, u kterých je naplánována některá z akcí, je zobrazena ikona hodin:

Tato ikona se změní po spuštění skriptu a úspěšném provedení akce na ikonu zvednutého palce:

O úspěšném provedení updatu jste informováni v informačním okně po najetí na 4 vodorovné linky vedle zvednutého palce. V případě neúspěchu se zobrazí chybová hláška s informací o příčině neúspěchu.

K vyčítání aktuální verze OS dochází v 5minutovém cyklu. Aktuální a neaktuální verze jsou signalizovány takto:

Opětovným kliknutím na hodiny nebo zvednutý palec můžete vyresetovat status nastavený u routeru.

Při spuštění skriptu /usr/local/script/ispadmin/bin/updateMikrotikSW.pl můžete sledovat aktuální stav updatu jednotlivých zařízení i poslední oficiálně vydanou verzi.

Neúspěšný pokus:

Úspěšný pokus:

Přejeme vám hodně ušetřených hodin při updatu OS vašich routerů MikroTik.