Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Slevy

Na této stránce je možné nadefinovat nové slevy nebo spravovat již vytvořené slevy.

Stránka pro správu slev
Stránka pro správu slev

Přidat slevu

Novou slevu je možné přidat pomocí tlačítka Přidat slevu ().

Formulář pro přidání nové slevy do číselníku
Formulář pro přidání nové slevy do číselníku
  • Název – interní název pro slevu
  • Popis slevy na faktuře – popis, který se má pro slevu objevit na faktuře
  • Typ slevy
    • Jednotková sleva – sleva uvedená formou konkrétní částky (za měsíc)
    • Procentuální sleva – sleva uvedená v procentech (%)
  • Hodnota – hodnota slevy (dle typu slevy) v procentech nebo konkrétní částkou

Správa

Slevy z číselníku je možné Upravit () nebo Odstranit ().

Potvrzení smazání slevy z číselníku
Potvrzení smazání slevy z číselníku

Použití

Tento číselník je možné použít při vytváření nebo editaci služby typu Internet, CATV, DVBC a tím slevu zadat k těmto službám rychleji.

Možnost zvolit u služby již vytvořenou slevu z číselníku
Možnost zvolit u služby již vytvořenou slevu z číselníku