Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Tatra banka

Tuto záložku máte dostupnou, pokud máte aktivní modul Fakturace a zároveň submodul Tatra banka API.

Nastavení API přístupů bankovních účtů pro Tatra banka API.

Seznam účtů

Seznam přidaných přístupů (Tatra banka).

Seznam přidaných bankovních API přístupů Tatra banky
Seznam přidaných bankovních API přístupů Tatra banky

DŮLEŽITÉ:
Max. doba platnosti přístupu k účtu (ze strany Tatra banky) je 90 dnů. Po uplynutí této doby je potřeba udělit přístup (viz info níže) k účtu znovu.
Systém Vás na tento stav (blížící se vypršení doby platnosti) upozorní 10 dní před koncem platnosti (v dashboardu, v přehledu stažených plateb, emailem a systémovým upozorněním).

 • Poslední přístup – datum a čas úspěšného přístupu do API Tatra banky
 • Interval přístupu k API Tatra banky (minuty) – nastavený interval četnosti volání do banky (aktualizací). Podrobnosti viz Přidat účet.
 • Stahovat od – datum a čas posledního úspěšného stažení avíz. Aktualizuje se po každém stažení.
 • Platnost přístupu do – platnost přístupu (max. 90 dní) od udělení přístupu přes tzv. consent screen. Nutné každých 90 dní přístup obnovit. Upozornění 10 dní před expirací v seznamu stažených avíz nebo informací v dashboardu.

Tlačítkem Udělit přístup () dojde k zobrazení tzv. consent screen pro udělení přístupu k účtu. Maximum je 90 dní. Datum expirace je ve sloupci Platnost přístupu do, poté je nutné přístup udělit znovu.

Jednotlivé účty je možné Upravit () nebo Odstranit ().

Přidat účet

Přidat nový přístup k API je možné tlačítkem Přidat účet ().

Formulář pro přidání nového přístupu
Formulář pro přidání nového přístupu
 • Popis – vlastní název přidávaného přístupu k API (bankovního účtu)
 • API client ID – je možné získat po zaregistrování se a po nastavení aplikace v Erste Developer Portalu (více o submodulu API Tatra banka)
 • API client secret – je možné získat po zaregistrování se a po nastavení aplikace v Erste Developer Portalu (více o submodulu API Tatra banka)
 • Interval přístupu k API Tatra banky (minuty) – možnost nastavení omezení četnosti volání do banky (aktualizací) dle smluveného počtu API volání (měsíční poplatek – Tatra banka).
  • 5 minut – odpovídá 8928 volání za měsíc (dle počtu dní v měsíci = 31)
  • 15 minut – odpovídá 2976 volání za měsíc (dle počtu dní v měsíci = 31)
  • 30 minut – odpovídá 1488 volání za měsíc (dle počtu dní v měsíci = 31)
  • 60 minut – odpovídá 744 volání za měsíc (dle počtu dní v měsíci = 31)
  • 90 minut – odpovídá 496 volání za měsíc (dle počtu dní v měsíci = 31)
  • 120 minut – odpovídá 372 volání za měsíc (dle počtu dní v měsíci = 31)
 • Testovací režim – pokud se nejedná o testovací režim (ostrý provoz), tak bude toto zaškrtávací políčko neoznačené
 • Stahovat od – stahují se avíza o platbách od určitého data a času (tato hodnota se aktualizuje po každém stažení avíz). Manuálně se zpravidla nastavuje jen pro prvotní vyčtení po vytvoření nového přístupu. Pokud není datum a čas zadán, tak se stáhnou všechna dostupná avíza o přijatých platbách, která jsou v bance k dispozici (max. měsíc zpět od aktuálního dne).

Nastavení a přidání nového přístupu dokončíte po stisknutí na tlačítko Uložit ().